Imeds.pl

Abe (111,25 Mg + 89 Mg)/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA


ABE

Acidum lacticum + Acidum salicylicum

(111,25mg + 89mg)/g

płyn na skórę


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

-Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeżeli objawy choroby są takie same.

-Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

Co to jest lek ABE i w jakim celu siÄ™ go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku ABE

Jak stosować lek ABE

Możliwe działania niepożądane

Przechowywanie leku ABE

Inne informacje


1. CO TO JEST LEK ABE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ABE ma postać płynu na skórę, zawiera substancje czynne - kwas salicylowy i kwas mlekowy. Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.

Kwas mlekowy jest środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry. Zawarte w leku ABE substancje pomocnicze działają antyseptycznie i natłuszczająco.


Wskazania

Usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ABE:

Kiedy nie stosować leku ABE

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą,

- na podrażnioną, zakażoną lub zmienioną zapalnie skórę,

- u pacjentów z cukrzycą – osoby chore na cukrzycę nie mogą stosować tego leku bez skontaktowania się z lekarzem,

- w okresie ciąży i karmienia piersią,

- u dzieci w wieku poniżej 2 lat.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ABE

Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

Kuracja nie jest przeciwwskazaniem do codziennej, zwykłej higieny stóp.

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpi podrażnienie skóry.

Należy chronić przed lekiem oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi należy natychmiast je przemyć dużą ilością wody.


Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk.


Nie należy stosować leku na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Jeżeli dojdzie do pokrycia lekiem otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć ja wodą.


Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Ze względu na brak badań dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią, lek nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ABE nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.


3. JAK STOSOWAĆ LEK ABE

Lek ABE należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora należy chwilę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do butelki. Następnie posmarować lekiem wyłącznie powierzchnię odciska lub zrogowaciałej skóry, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę. Po posmarowaniu odczekać chwilę, aż lek zaschnie w postaci białej błonki.

Stosować dwa razy na dobę rano i wieczorem. Leczenie trwa około 1 tygodnia.

Przed nałożeniem leku nie stosować na miejsca poddawane działaniu leku żadnych kosmetyków. Po zakończonej kuracji wymoczyć nogi, złuszczony odcisk powinien dać się łatwo usunąć.

Po każdorazowym użyciu butelkę należy dobrze zamknąć.


Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.


Przerwanie stosowania leku ABE

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ABE

Brak danych o przedawkowaniu leku, w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

W razie przypadkowego spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.


4. MOÅ»LIWE DZIAÅANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek ABE może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W obrębie skóry otaczającej może wystąpić pieczenie i nadżerki pozostawiające przemijające przebarwienia.

W przypadku wystąpienia rozległego zaczerwienienia w obrębie otaczającej skóry, lub innych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ABE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.


Produkt Å‚atwopalny.

Przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, dokładnie dokręcać zakrętkę po każdorazowym użyciu.

Chronić przed wyparowaniem.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek ABE

Substancjami czynnymi leku ABE sÄ… kwas mlekowy 80% i kwas salicylowy.

1 g płynu na skórę zawiera 111,25 mg kwasu mlekowego 80% i 89 mg kwasu salicylowego.

Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze:

- nitroceluloza (2:1) + octan etylu, olej rycynowy, terpentyna balsamiczna, jod sublimowany.


Jak wyglÄ…da lek ABE i co zawiera opakowanie

Lek ma postać płynu na skórę.


Opakowanie

Butelka ze szkła oranżowego zawierająca 8 g płynu na skórę z aplikatorem polietylenowym i zakrętką, umieszczona w tekturowym pudełku.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Inco Veritas S.A.

ul. Wspólna 25

00 519 Warszawa


Wytwórca: Wydział Produkcji Leków

Os. Hornówek

ul. Ks. Kurowskiego 93

05 080 Izabelin

MagazynWyrobu Gotowego

ul. Towarowa 8

05-530 Góra Kalwaria


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Wydział Produkcji Leków

05 080 Izabelin

tel. 22 722 89 01

fax. 22 722 89 00


Data zatwierdzenia ulotki: