+ iMeds.pl

Acenol forte 500 mgUlotka Acenol forte

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotką, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dolny wynik leczenia, należy stosować ACENOL FORTE ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach u dorosłych lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.


ACENOL FORTE

500 mg tabletki

(Paracetamolum)

1 tabletka zawiera substancją czynną paracetamol 500 mg oraz substancje pomocnicze: powidon, skrobia żelowana, kwas stearynowy, kroskarmeloza sodowa.

Opakowanie zawiera 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Krucza 62 50-984 Wrocław

Wytwórca :

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena”

Zakład Nr 2 , ul. Dożynkowa 10 53-311 Wrocław,

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Acenol forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Acenol forte

3.    Jak stosować lek Acenol forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Acenol forte

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Acenol forte

u(K-;52 Warszawa ul. Miodowa 15

1. Co to jest lek Acenol forte i w jakim celu się go stosuje

Acenol forte zawiera paracetamol, stosowany w bólach różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawowe, miesiączkowe, nerwobóle i inne). Może być jednym z leków w zwalczaniu bólu. Działa przeciwgorączkowo.

2. Zanim zastosuje się lek Acenol forte

Nie należy stosować leku:

•    jeżeli występowała lub występuje nadwrażliwość na paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,

•    w chorobie alkoholowej,

•    w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.

Zachować szczególną ostrożność stosując Acenol forte gdyż:

   lek zawiera paracetamol,

•    przedawkowanie paracetamolu stanowi zagrożenie życia, w czasie terapii tym lekiem konieczna jest kontrola zażywanych równocześnie innych środków czy nie zawierają one paracetamolu,

•    lek stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby,

•    należy zachować ostrożność stosując paracetamol w przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

•    leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni u dzieci i 10 dni u dorosłych bez porozumienia się z lekarzem.

•    niezwłocznie należy porozumieć się z lekarzem, jeśli ból nie znika lub nasila się lub jeśli gorączka nie spada, a zwłaszcza gdy się nasila.

•    podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji

występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Acenol forte z jedzeniem i piciem:

Obecność pożywienia w żołądku zmniejsza wchłanianie paracetamolu, stąd zażywanie leku po

jedzeniu zmniejsza jego skuteczność. Alkohol nasila toksyczne działanie paracetamolu.

Stosowanie leku Acenol forte u dzieci:

Powyżej 12 lat ze względu na moc leku (500 mg).

MIMSTEjRSI

Oepailamenl t-uiiiy 00-952 ul. Mio


/r ZDROWIA

Lekowej i Farmacji arszawa iwa 15


Stosowanie leku Acenol forte u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:

W przypadku niewydolności nerek należy albo zmniejszyć dawkę leku, albo przedłużyć odstęp czasu między dawkowaniem z 4 na 6 godz. (dorośli) lub z 6 na 8 godz. (dzieci).

W przypadku chorób wątroby paracetamol stosuje się w tej samej dawce w przewlekłych stabilnych schorzeniach. W przypadkach ostrych schorzeń wątroby lub schorzeń o złym rokowaniu należy odstąpić od stosowania leku.

Stosowanie leku Acenol forte u pacjentów w podeszłym wieku:

Nie ma potrzeby modyfikowania dawki dla osób w podeszłym wieku.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karm ien ie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Paracetamol potęguje działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Stosowany z lekami hamującymi metabolizm paracetamolu (rifampicyna, leki przeciwpadaczkowe, niektóre leki nasenne) zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.

Stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę. Metoklopramid przyśpiesza a cholestyramina - opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Podawany łącznie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Kofeina wzmaga przeciwbólowe działanie paracetamolu.

3. Jak stosować lek Acenol forte

Lek podaje się drogą doustną się podobnie w obu wskazaniach, tj. jako środek przeciwbólowy i jako środek przeciwgorączkowy:

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia

lYiiiN?

Departe


/o ZDROWIA


menl comyki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Doustnie jedną do dwóch tabletek trzy lub cztery razy na dobę w odstępach nie krótszych niż 4 godziny, maksymalnie osiem tabletek (4 g) na dobę (24 godziny).

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby modyfikowania dawki dla osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzona czynnością nerek i (lub) wątroby

W przypadku niewydolności nerek należy albo zmniejszyć dawkę leku, albo przedłużyć odstęp czasu między dawkowaniem z 4 na 6 godz. (dorośli).

W przypadku chorób wątroby paracetamol stosuje się w tej samej dawce w przewlekłych stabilnych schorzeniach. Ze względu na brak informacji o toksyczności leku w przypadkach ostrych schorzeń wątroby lub schorzeń o złym rokowaniu należy odstąpić od stosowania leku. Maksymalna dobowa dawka paracetamolu wynosi 4 g i odpowiednio mniej u osób, u których -z rozmaitych przyczyn - przedłużono okres między dawkami.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zażycia większej dawki Acenol forte niż zalecana:

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie preparatu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna rozwijać się uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie poziomu paracetamolu we krwi. Wysokość tego poziomu w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami trzeba prowadzić. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, to trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne po 24 godzinach. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu w warunkach intensywnej terapii.

W przypadku pominięcia dawki Acenol forte:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

IV". i N i .'•TEKST vVf. ZDROWIA Dt2p<3Mł'rłjSni i-ylityKi ¡.okcwr.j i Farmacj'

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek Acenol forte może powodować objawy niepożądane. W czasie leczenia mogą wystąpić niżej wymienione objawy niepożądane.

Objawy niepożądane pogrupowano następująco, w zależności od częstości występowania: bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów; często: rzadziej niż u 1 na 10 ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów; niezbyt często: rzadziej niż u 1 na 100 ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów; rzadko: rzadziej niż u 1 na 1000 ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów; bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach; nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (np. wysypka, pokrzywka, osutki)

Kilka przypadków z typowymi objawami rozpoczynającego się wstrząsu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: malopłytkowość, methemoglobinemia, leukopenia, pancytopenia, agranulocytoza. Hemoliza pojawiająca się sporadycznie u osób z enzymopatią krwinkową, niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej występującej głównie w krajach śródziemnomorskich i u ludzi rasy czarnej.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Uszkodzenie wątroby przy dawkach leczniczych paracetamolu, przejawiające się wzrostem osoczowej aktywności aminotransferaz zdarzające się dotyczyło albo alkoholików albo osób zażywających lek codziennie przez kilkanaście lat.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Działanie niepożądane, które nie wiadomo do końca czy jest powodowane przez paracetamol. Podstawą przypuszczenia były badania kliniczno-kontrolne z nieustalonym związkiem czasowym pomiędzy zażywaniem paracetamolu w dużych dawkach a niewydolnością nerek. Zaburzenia ogólne

Hipotermia (ciepłota ciała poniżej 35,5 °C) występujące nadzwyczaj rzadko, dotychczas wykryto tylko u dzieci

U niektórych osób w czasie stosowania leku Acenol forte mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

'    Ukcwt!: fftrmnrji

00-952 Warszawa u!. Miodowa 15

5.    Przechowywanie leku Acenol forte

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Przechowywać w miejscach niedostępnych i niewidocznych dla dzieci. Nie należy stosować leku Acenol forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje dotyczące leku Acenol forte

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena”

ul. Krucza 62

50-984 Wrocław / Polska

0-(71 )-361 06 51

Data opracowania ulotki:

2008 -D7- V

ON,v ( ERóTVVO ZDRÓW! a Departament,    ■    VviA


uutyfęi Lekowej 11 Û0-952 Warszawa cl. Miodowa lfi


armorj!


6

Acenol Forte

Charakterystyka Acenol forte

1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

ACENOL FORTE, 500 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Paracetamol (Paracetamolum) 500 mg Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Tabletka biała, okrągła, obustronnie wypukła

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania:

W bólach różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawowe, miesiączkowe, nerwobóle i inne). Może być jednym z leków w zwalczaniu bólu. Działa przeciwgorączkowo.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia

Doustnie jedną do dwóch tabletek trzy lub cztery razy na dobę w odstępach nie krótszych niż 4 godziny, maksymalnie osiem tabletek (4 g) na dobę (24 godziny).

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby modyfikowania dawki dla osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzona czynnością nerek i (lub) wątroby

W przypadku niewydolności nerek należy albo zmniejszyć dawkę leku, albo przedłużyć odstęp czasu między dawkowaniem z 4 na 6 godz. (dorośli).

W przypadku chorób wątroby paracetamol stosuje się w tej samej dawce w przewlekłych stabilnych schorzeniach. Ze względu na brak informacji o toksyczności leku w przypadkach ostrych schorzeń wątroby lub schorzeń o złym rokowaniu należy odstąpić od stosowania leku.

Maksymalna dobowa dawka paracetamolu wynosi 4 g i odpowiednio mniej u osób, u których -z rozmaitych przyczyn - przedłużono okres między dawkami.

4.3. Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na paracetamol lub inny składnik preparatu. Choroba alkoholowa. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

4.4.


Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Preparat zawiera paracetamol.

Przedawkowanie paracetamolu stanowi zagrożenie życia, w czasie terapii tym lekiem konieczna jest kontrola zażywanych równocześnie innych środków czy nie zawierają one paracetamolu.

Lek stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Zachować ostrożność stosując paracetamol w przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-

fosforanowej.

Preparatu nie stosować dłużej niż 3 dni u dzieci i 10 dni u dorosłych bez porozumienia się z

lekarzem.


VC ZDROWIA

' sitowej i Farmacji


MINISTER1}

Departament i-oi

00-952 Warszawa ui- Miodowa 15

Niezwłocznie należy porozumieć się z lekarzem, jeśli ból nie znika lub nasila się lub jeśli gorączka nie spada, a zwłaszcza gdy się nasila.

Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji:

Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Stosowany z lekami hamującymi metabolizm paracetamolu (rifampicyna, leki przeciwpadaczkowe, niektóre leki nasenne) zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.

Stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę. Metoklopramid i domperidon przyśpiesza, a cholestyramina - opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego.

Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Podawany łącznie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Kofeina wzmaga przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Interakcje z pożywieniem.

Alkohol nasila toksyczne działanie paracetamolu.

Obecność pożywienia w żołądku zmniejsza wchłanianie paracetamolu, stąd zażywanie leku po jedzeniu zmniejsza jego skuteczność.

4.6.    Ciąża i laktacja:

Paracetamol u ciężarnych przenika przez łożysko, ale nie opisano uszkodzenia płodu. Paracetamol jest u karmiących wydzielany z mlekiem w ilościach nie mających znaczenia klinicznego.

W okresie ciąży i karmienia piersią paracetamol powinien być stosowany w razie zdecydowanej konieczności.

4.7.    Wpływ' na zdolność prow adzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu:

Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane:

Paracetamol jak każdy produkt leczniczy może powodować działania niepożądane.

Częstość występowania działań niepożądanych pogrupowano następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100 <1/10); niezbyt często (>1/1 000< 1/100); rzadko (>1/10 000< 1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawcie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (np. wysypka, pokrzywka, osutki)

Kilka przypadków' z typowymi objawami rozpoczynającego się wstrząsu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: małopłytkowość, methemoglobinemia, leukopenia, pancytopenia, agranulocytoza. Hemoliza pojawiająca się sporadycznie u osób z enzymopatią krwinkową, niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej występującej głównie w krajach śródziemnomorskich i u ludzi rasy czarnej.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia

MINISTERSTWO. ZDROWIA

Departament, ulilyki Lekowej i Farmacji 00- 952 Warszawa ul. Miodowa 15

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Uszkodzenie wątroby przy dawkach leczniczych paracetamolu, przejawiające się wzrostem osoczowej aktywności aminotransferaz zdarzające się dotyczyło albo alkoholików albo osób zażywających lek codziennie przez kilkanaście lat.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Działanie niepożądane, które nie wiadomo do końca czy jest powodowane przez paracetamol. Podstawą przypuszczenia były badania kliniczno-kontrolne z nieustalonym związkiem czasowym pomiędzy zażywaniem paracetamolu w dużych dawkach a niewydolnością nerek. Zaburzenia ogólne

Hipotermia (ciepłota ciała poniżej 35,5 °C) występujące nadzwyczaj rzadko, dotychczas wykryto tylko u dzieci

4.9. Przedawkowanie:

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie preparatu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna rozwijać się uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w' nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie poziomu paracetamolu we krwi. Wysokość tego poziomu w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami trzeba prowadzić. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, to trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne po 24 godzinach. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu w warunkach intensywnej terapii.

L/l L/l


. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE .1. Właściwości farmakodynamiczne:

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy.

Kod ATC: N02BE01

Paracetamol jest lekiem, który działa obwodowo przeciwbólowo i posiada ośrodkowe działanie przeciwgorączkowe.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne:

5.2.1.    Ogólna charakterystyka.

Dawki progowe paracetamolu u osób dorosłych obu płci wynoszą od 0,3 g (często nie różniące się od placebo) do 0,5 g z początkiem działania po ok. pół godzinie i czasem trwania ok. 4 godzin. Objętość pozornej dystrybucji wynosi 67 1/70 kg, okres półtrwania 2 godziny.

5.2.2.    Wchłanianie.

Paracetamol wchłania się szybko po podaniu doustnym, biodostępność wynosi 88%. Najwyższe stężenie w osoczu po zażyciu tabletki 0,5 g przekracza 64 pg/ml a czas, po którym uzyskuje się najwyższe stężenie wynosi od 1 -2 godzin.

5.2.3. Dystrybucja.


TEHSTWO ZDROWIA 'fw! * uliiyki Lekowej i Farmacji 30-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Paracclamol nie należy do leków silnie wiążących się z białkami osocza. Wiązanie to wynosi do 20-30% przy zwykłym dawkowaniu. Pozorna objętość dystrybucji wynosi do 70 1/70 kg. Lek przenika do mózgu, przez łożysko, jest wydzielany z mlekiem karmiących matek, gdzie znajduje się w stężeniu zbliżonym do stężenia w osoczu.

5.2.4.    Metabolizm.

Paracetamol jest metabolizowany w wątrobie gdzie podlega koniugacji z kwasem glukuronowym lub resztą siarczanową. Ten szlak metaboliczny odpowiada za eliminację 95% paracetamolu stosowanego w bezpiecznych (1,2 g/dziennie, maksymalnie do 4,0 g) dawkach. Alternatywnemu metabolizmowi z udziałem cytochromu P-450 podlega ok. 5% leku a powstający na tej drodze toksyczny dla komórki wątrobowej produkt (prawdopodobnie pochodna N-hydroksylowa) jest koniugowany z glutationem. Sprzężone metabolity paracetamolu są nieaktywne.

5.2.5.    Eliminacja.

Paracetamol jest eliminowany przez przekształcenie do nieaktywnych metabolitów. Tylko ok. 4% niezmetabolizowanego leku, łącznie z nieaktywnymi metabolitami, jest eliminowana przez nerki. W nieznacznym procencie lek jest wydzielany z żółcią.

Osoczowy okres półtrwania wynosi średnio 2 godz. Przy przedawkowaniu i upośledzeniu funkcji wątroby dochodzi do wysycenia dróg metabolicznych i eliminacja pierwszego rzędu zamienia się w eliminację zerowego rzędu. Prowadzi to do przedłużenia okresu półtrwania do 17 godzin.

5.2.6.    Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby.

Okres półtrwania paracetamolu u osób z wyrównaną niewydolnością wątroby jest podobny do oznaczanego u osób zdrowych. W ciężkiej niewydolności wątroby okres półtrwania paracetamolu może się wydłużyć. Kliniczne znaczenie wydłużenia okresu półtrwania paracetamolu u pacjentów z chorobami wątroby nie jest znane. Nic obserwowano wówczas kumulacji, hepatotoksyczności ani zaburzeń sprzedania z glutationem. Podawanie 4 g paracetamolu na dobę przez 13 dni pacjentom z przewlekłą wyrównaną niewydolnością wątroby nie spowodowało pogorszenia czynności wątroby.

5.2.7.    Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

Ponad 90% dawki terapeutycznej paracetamolu jest zwykle wydalane z moczem w postaci metabolitów w ciągu 24 godzin. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zdolność wydalania polarnych metabolitów jest ograniczona, co może prowadzić do ich kumulacji. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zaleca się wydłużenie odstępów między kolejnymi dawkami paracetamolu.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie:

Dostępne w piśmiennictwie przedkliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania paracetamolu nie zawierają informacji, które mają znaczenie dla zalecanego dawkowania oraz stosowania

leku.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych:

Powidon, skrobia żelowana, kwas stearynowy, kroskarmeloza sodowa.6.2. Niezgodności farmaceutyczne:

Składniki preparatu nie wykazują niezgodności farmaceutycznych.

6.3.    Okres ważności:

3    lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Przechowywać w miejscach niedostępnych i niewidocznych dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania.

Fiolka szklana oranżowa zamykana zatyczką PE zawierająca 20 tabletek, w tekturowym pudełku.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości:

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena" ;

ul. Krucza 62 ; 50-984 Wrocław;

tel.: 0-71 3610651    fax: 0-71 3616667

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

Nr-R/2559

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA:

04    czerwca 1992 r.

18 czerwca 1999 r.

06 sierpnia 2004 r.

27 maja 2005 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO:

2008 -07- 1 7

ul. Mio


MINI,4 ! ERS TW(- ZiTtOWiA Departament polityki Lekowej i Famtsrji 00-Qo2 Warszawa

oaowa 15

Acenol Forte