Imeds.pl

Acerin (195 Mg + 98 Mg)/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ACERIN, (195 mg + 98 mg)/g, płyn na skórę

(Acidum salicylicum + Acidum lacticum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować Acerin ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Acerin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acerin

3.    Jak stosować lek Acerin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Acerin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ACERIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Acerin ma postać płynu do stosowania na skórę, zawiera substancje czynne - kwas salicylowy i kwas mlekowy.

Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciałą naskórek, ułatwiaj ąc j ego złuszczanie.

Kwas mlekowy jest środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry.

Wskazania

Usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ACERIN Kiedy nie stosować leku Acerin

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas salicylowy, kwas mlekowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Acerin.

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia układu krążenia.

-    jeśli skóra w otoczeniu odciska jest uszkodzona lub zmieniona chorobowo.

-    u dzieci.

-    doustnie.

-    na twarz i w okolicy narządów płciowych,

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Acerin

-    Jeśli wystąpi nadmierne podrażnienie skóry należy przerwać leczenie.

-    Chronić przed lekiem oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, należy natychmiast je przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

-    Należy zabezpieczyć skórę otaczającą odcisk przed kontaktem z lekiem, gdyż może spowodować oparzenia. Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk lub zrogowaciałą skórę.

-    Nie należy stosować leku na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Jeśli dojdzie do pokrycia lekiem otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć ją wodą.

-    Lek zawiera lotne i łatwopalne substancje, dlatego na opakowaniu jest ostrzeżenie: „Ostrożnie

z ogniem".

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach,

nawet tych,

które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie przeprowadzono badali dotyczących stosowania leku Acerin w okresie ciąży i karmienia

piersią,

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Acerin na zdolność prowadzenia

pojazdów

i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ACERIN

Lek Acerin jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Namoczyć nogi w ciepłej wodzie przez 15-30 minut, a następnie po osuszeni u nałożyć pędzelkiem na odcisk lub zgrubiałe miejsce na skórze lek Acerin. Należy uważać, aby nie dotknąć zdrowej skóry.

Poczekać aż lek dobrze wyschnie. Nakładanie leku, w razie konieczności, powtarzać przez kilka dni.

Następnie należy ponownie wymoczyć nogi i usunąć odcisk.

Stosować ostrożnie, aby nie dopuścić do kapania płynu z pędzelka i do rozlania leku.

Dzieci

Lek Acerin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do

lekarza lub

Farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Acerin

Brak danych o przedawkowaniu leku, w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

W razie przypadkowego spożycia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Acerin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić objawy podrażnienia i stan zapalny.

Zastosowanie leku na zdrową skórę może spowodować oparzenie i ból. W razie wystąpienia niepokojących objawów należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakieko1wiek objawy niepożądane niewyrnienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ACERIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchych pomieszczeniach.

Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek jest łatwopalny. Ostrożnie z ogniem.

Nie stosować leku Acerin, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Acerin

-    Substancjami czynnymi leku są kwas salicylowy i kwas mlekowy. 1 g płynu na skórę zawiera 195 mg kwasu salicylowego i 98 mg kwasu mlekowego.

-    Ponadto lek zawiera koloksylinę, kalafonię, aceton, octan n-butylu.

Jak wygląda lek Acerin i co zawiera opakowanie

Lek Acerin to płyn na skórę.

Opakowanie:

Butelka z bezbarwnego szkła z polipropylenową zakrętką, zaopatrzoną w aplikator z pędzelkiem, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Scan - Anida Spółka z o,o. ul. Motyla 26 30-]33 Kraków tel./fax: (12) 6532551

Data zatwierdzenia ulotki :