+ iMeds.pl

Acidum ibandronicum strides 3 mg/3 mlUlotka Acidum ibandronicum strides

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Acidum ibandronicum Strides, 3 mg/3 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Acidum ibandronicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Acidum ibandronicum Strides i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acidum ibandronicum Strides

3.    Jak przyjmować Acidum ibandronicum Strides

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Acidum ibandronicum Strides

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Acidum ibandronicum Strides i w jakim celu się go stosuje

Acidum ibandronicum Strides należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Zawiera on kwas ibandronowy. Nie zawiera natomiast żadnych hormonów.

Acidum ibandronicum Strides może odwracać utratę tkanki kostnej poprzez hamowanie utraty tkanki kostnej i zwiększanie masy kostnej u większości kobiet, które lek ten zażywaj ą, choć wyniki działania tego leku mogą nie być wyczuwalne ani widoczne. Acidum ibandronicum Strides może być pomocny w zmniejszeniu i ryzyka złamań (pęknięć) kości. Choć zmniejszone ryzyko złamań potwierdzono w przypadku złamań w obrębie kręgosłupa, to nie potwierdzono go w przypadku złamań biodra.

Acidum ibandronicum Strides ma postać roztworu przeznaczonego do podawania dożylnego, które wykonywane są przez fachowego pracownika służby zdrowia. Leku Acidum ibandronicum Strides nie wolno sobie samodzielnie wstrzykiwać.

Acidum ibandronicum Strides jest zapisywany w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej kobietom narażonym na zwiększone ryzyko złamań. Osteoporoza to choroba, polegająca na zmniejszeniu gęstości i osłabieniu kości. Jest to choroba często występująca u kobiet po menopauzie. W okresie okołomenopauzalnym jajniki przestaj ą wytwarzać hormony żeńskie określane mianem estrogenów, które przyczyniaj ą się do utrzymywania prawidłowej struktury kośćca.

Im wcześniej wystąpi menopauza, tym większe ryzyko złamań związanych z osteoporozą.

Do innych czynników mogących zwiększać ryzyko złamań należy wymienić:

-    niewystarczającą podaż wapnia i witaminy D w diecie,

-    palenie tytoniu lub picie nadmiernych ilości alkoholu,

-    niewystarczającą ilość ruchu (spacerów) czy innych innych intensywnych ćwiczeń,

- występowanie osteoporozy w rodzinie.

U wielu osób osteoporoza przebiega bezobjawowo. Jeśli u danej pacjentki nie występują żadne objawy, może ona w ogóle nie wiedzieć, że ma tę chorobę. Osteoporoza może jednak zwiększać u tej pacjentki ryzyko złamań kości w razie upadku lub urazu. Złamanie kości po 50. roku życia może być objawem osteoporozy. Osteoporoza może też powodować bóle pleców, zmniej szenie wzrostu oraz zgarbienie pleców.

Acidum ibandronicum Strides zapobiega utracie tkanki kostnej spowodowanej osteoporozą, pomagając tym samym w odzyskaniu już utraconej tkanki kostnej. Acidum ibandronicum Strides zmniejsza zatem ryzyko złamań kości.

Największe korzyści z leczenia odniesie pacjentka, jeśli będzie dodatkowo prowadziła zdrowy tryb życia. Polega to na spożywaniu zbilansowanej diety bogatej w wapń i witaminę D, chodzeniu na spacery lub wykonywaniu innych form aktywności fizycznej, niepalenie tytoniu oraz niespożywanie nadmiernych ilości alkoholu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acidum ibandronicum Strides

Kiedy nie przyjmować leku Acidum ibandronicum Strides

-    Jeśli u pacjentki stwierdza się lub kiedykolwiek występowało małe stężenie wapnia we krwi.

W tym wypadku należy skonsultować się z lekarzem.

-    Jeśli pacjentka ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas ibandronowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Niektóre pacjentki muszą zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Acidum ibandronicum Strides. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Acidum ibandronicum Strides należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki:

-    Jeśli występują lub kiedykolwiek występowały choroby nerek, niewydolność nerek lub konieczne było stosowanie dializoterapii, bądź jeśli występują jakąkolwiek inne choroby mogące wpływać na nerki.

-    Jeśli występują jakiekolwiek zaburzenia metaboliczne (np. niedobór witaminy D).

-    Jeśli pacjentka powinna przyjmować preparaty wapnia i witaminy D podczas otrzymywania leku Acidum ibandronicum Strides. Jeżeli jest to niemożliwe, należy poinformować o tym lekarza.

-    Jeśli pacjentka jest w trakcie leczenia stomatologicznego albo zamierza poddać się zabiegowi z zakresu chirurgii szczękowej - powinna wówczas poinformować stomatologa o tym, że jest leczona lekiem Acidum ibandronicum Strides.

Inne leki i Acidum ibandronicum Strides

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Leku Acidum ibandronicum Strides nie należy stosować w ciąży ani w przypadku, jeśli istnieje możliwość, że pacjentka może być w ciąży. Jeśli pacjentka karmi piersią, to w okresie przyjmowania leku Acidum ibandronicum Strides będzie musiała przerwać karmienie piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Można prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny, gdyż istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że Acidum ibandronicum Strides może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Acidum ibandronicum Strides zawiera mniej niż 1 mmol sodu (czyli mniej niż 23 mg sodu) na dawkę (3 ml). Lek ten można zatem uznać za praktycznie „wolny od sodu”.

3. Jak przyjmować Acidum ibandronicum Strides

Dawka zalecana leku Acidum ibandronicum Strides podawanego w postaci wstrzyknięcia dożylnego to 3 mg (czyli zawartość jednej ampułko-strzykawki) raz na 3 miesiące.

Wstrzyknięcie powinno być wykonywane dożylnie przez lekarza lub odpowiednio wykwalifikowanego/przeszkolonego pracownika służby zdrowia. Omawianego leku nie wolno sobie samodzielnie wstrzykiwać.

Roztwór do wstrzykiwań należy podawać wyłącznie dożylnie, a nie wolno podawać w dowolne miejsce ciała.

Kontynuowanie przyjmowania leku Acidum ibandronicum Strides

Aby uzyskać jak największe korzyści z leczenia bardzo ważne jest kontynuowanie wstrzyknięć leku co 3 miesiące tak długo, jak zaleci lekarz. Acidum ibandronicum Strides leczy osteoporozę tylko w okresie, w którym jest stosowany, choć jego działanie może nie być wyczuwalne ani widoczne.

Konieczne jest również przyjmowanie suplementów wapnia i witaminy D zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Acidum ibandronicum Strides

Możliwe jest zmniejszenie stężenia wapnia, fosforanów lub magnezu we krwi. Lekarz może podjąć odpowiednie działania w celu skorygowania tych zaburzeń i podać zastrzyk zawieraj ący wymienione substancje mineralne.

Pominięcie zastosowania leku Acidum ibandronicum Strides

Należy umówić się na wizytę w celu jak najszybszego wstrzyknięcia leku. Kolejne wstrzyknięcia należy wykonywać co 3 miesiące, licząc od daty ostatniego wstrzyknięcia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pacjentka zauważy u siebie którekolwiek z wymienionych poniżej ciężkich działań niepożądanych, należy natychmiast zwrócić się do pielęgniarki lub lekarza, gdyż może być niezbędna pilna pomoc lekarska:

• Wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, połączone z utrudnionym oddychaniem. Objawy te mogą świadczyć o reakcji alergicznej na lek.

•    Silny ból w klatce piersiowej, silny ból po przełknięciu pokarmu lub napoju, silne nudności lub wymioty.

•    Objawy grypopodobne (jeśli którekolwiek działania niepożądane staną się kłopotliwe lub będą utrzymywały się dłużej niż dwa dni).

•    Ból lub pobolewanie w jamie ustnej lub szczęce.

•    Ból lub stan zapalny oka (jeśli występują długotrwale).

Inne możliwe działania niepożądane

Często (mogące występować z częstością do 1 na 10 osób)

•    ból głowy,

• zgaga, ból brzucha (związany z zapaleniem żołądka i jelit bądź z zapaleniem żołądka), niestrawność, nudności,

•    biegunka lub zaparcia,

•    wysypka,

•    ból lub sztywność mięśni, stawów lub pleców,

•    objawy grypopodobne (w tym gorączka, dreszcze, uczucie dyskomfortu, zmęczenie, bóle kostne oraz pobolewanie mięśni i stawów),

•    zmęczenie.

Niezbyt często (mogące występować z częstością do 1 na 100 osób):

•    bóle kostne,

•    osłabienie,

•    zawroty głowy,

• wzdęcia (nadmiar gazów lub powietrza w żołądku lub jelitach),

•    zapalenie żył i ból lub uraz w miejscu wstrzyknięcia.

Rzadko (mogące występować z częstością do 1 na 1000 osób):

•    reakcja nadwrażliwości; obrzęk twarzy, warg i jamy ustnej (patrz: alergia),

•    świąd,

•    ból lub stan zapalny oka,

•    W rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej, szczególnie u pacjentek długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wcześniej wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej.

Bardzo rzadko (mogące występować z częstością do 1 na 10 000 osób):

•    schorzenie, w przebiegu którego dochodzi do odsłonięcia kości w jamie ustnej i które określane jest mianem martwicy kości szczęki i żuchwy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać Acidum ibandronicum Strides

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i na strzykawce po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Osoba podająca zastrzyk powinna wyrzucić niewykorzystaną część roztworu, a zużytą strzykawkę i igłę powinna umieścić w odpowiednim pojemniku na tego rodzaju odpady.

Co zawiera lek Acidum ibandronicum Strides

-    Substancją czynną leku jest kwas ibandronowy. Jedna ampułko-strzykawka zawiera 3 mg kwasu ibandronowego w 3 ml roztworu (w postaci 3,375 mg sodu ibandronianu jednowodnego).

-    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas octowy lodowaty, sodu octan trójwodny oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Acidum ibandronicum Strides i co zawiera opakowanie

Acidum ibandronicum Strides ma postać przezroczystego bezbarwnego roztworu w ampułko-strzykawce. Jedna ampułko-strzykawka zawiera 3 ml roztworu. Acidum ibandronicum Strides dostępny jest w opakowaniach zawierających po 1 ampułko-strzykawce i 1 igle iniekcyjnej oraz po 4 ampułkostrzykawki i 4 igły iniekcyjne.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

Importer

Agila Specialties Polska Sp. z.o.o ul. Daniszewska 10 03-230 Warszawa Polska

tel: 22 614 00 81

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

AT: Ibandronsaure Strides 3 mg Injektionslosung DE: Ibandronsaure Strides 3 mg Injektionslosung DK: Ibandronsyre Strides

FI: Ibandronihappoa Strides 3 mg injektioneste, liuos

IS: Ibandrónsyru Strides 3 mg, Stungulyf, lausn

NL: Ibandroninezuur Strides 3 mg oplossing voor injectie

NO: Ibandronsyre Strides

PL: Acidum ibandronicum Strides

SE: Ibandronate Strides 3 mg Injektionsvatska, losning

UK: Ibandronic acid 3mg solution for injection

Data ostatniej aktualizacji ulotki: {MM/RRRR}

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

INFORMACJE DLA FACHOWEGO PERSONELU MEDYCZNEGO

Więcej informacji - patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego

Sposób podawania produktu leczniczego Acidum ibandronicum Strides, 3 mg, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce:

Produkt leczniczy Acidum ibandronicum Strides 3 mg roztwór do wstrzykiwań należy wstrzykiwać dożylnie przez okres od 15 do 30 sekund.

Roztwór ma działanie drażniące, w związku z czym bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie dożylnej drogi podawania. W razie przypadkowego wstrzyknięcia omawianego produktu leczniczego poza żyłę może dojść do miejscowego podrażnienia i reakcji zapalnej w miejscu wstrzyknięcia.

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami, gdyż nie przeprowadzono badań zgodności farmaceutycznej. Jeśli produkt leczniczy Acidum ibandronicum Strides podawany jest przez linię do infuzji dożylnych, wówczas roztworem infuzyjnym powinien być wyłącznie izotoniczny roztwór chlorku sodu lub roztwór glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%).

Pominięta dawka:

W przypadku pominięcia dawki, zaległe wstrzyknięcie należy wykonać jak najszybciej. Kolejne wstrzyknięcia powinny być wykonywane co 3 miesiące, licząc od daty ostatniego wstrzyknięcia.

Przedawkowanie:

Brak konkretnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu leczniczego Acidum ibandronicum Strides.

Na podstawie wiedzy na temat tej grupy farmakologicznej można stwierdzić, że przedawkowanie omawianego produktu leczniczego może skutkować hipokalcemią, hipofosfatemią i hipomagnezemią, które mogą prowadzić do parestezji. W ciężkich przypadkach może być konieczne podanie we wlewie dożylnym odpowiednich dawek glukonianu wapnia, potasu lub fosforanu sodu oraz siarczanu magnezu.

Ogólne zalecenia:

Produkt leczniczy Acidum ibandronicum Strides 3 mg roztwór do wstrzykiwań - podobnie jak inne bisfosfoniany podawane dożylnie - może powodować przemijający spadek stężenia wapnia w surowicy.

Przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Acidum ibandronicum Strides we wstrzyknięciach należy sprawdzić, czy u pacjentki nie występuje hipokalcemia i inne zaburzenia metabolizmu kostnego i gospodarki elektrolitowej, a razie ich stwierdzenia należy je wpierw skutecznie wyrównać. Bardzo ważną rolę u wszystkich pacjentek odgrywa odpowiednia podaż wapnia i witaminy D. Wszystkie pacjentki muszą otrzymywać suplementy wapnia i witaminy D.

Pacjentki, ze współwystępuj ącymi schorzeniami lub stosuj ące produkty lecznicze mogące wpływać niekorzystnie na nerki, powinny być w trakcie leczenia poddawane regularnym badaniom kontrolnym zgodnie z dobrą praktyką lekarską.

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu do wstrzykiwań, a także wszystkie strzykawki i igły należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Acidum ibandronicum Strides

Charakterystyka Acidum ibandronicum strides

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Acidum ibandronicum Strides, 3 mg/3 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda ampułko-strzykawka o pojemności 3 ml zawiera 3 mg kwasu ibandronowego (Acidum ibandronicum) (w postaci 3,375 mg sodu ibandronianu jednowodnego).

Stężenie kwasu ibandronowego w roztworze do wstrzykiwań wynosi 1 mg/ml.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sód (mniej niż 1 mmol na dawkę).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Przezroczysty, bezbarwny roztwór o pH wynoszącym 3,0-4,5 i osmolarności wynoszącej 260-300 mOsm/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Kwas ibandronowy jest wskazany do stosowania w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie narażonych na zwiększone ryzyko złamań (patrz punkt 5.1).

Wykazano zmniejszenie ryzyka złamań w obrębie kręgosłupa, nie ustalono skuteczności w zapobieganiu złamaniom szyjki kości udowej

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka zalecana kwasu ibandronowego to 3 mg we wstrzyknięciu dożylnym podawanym przez 15-30 sekund co trzy miesiące.

Pacjentki muszą otrzymywać suplementy wapnia i witaminy D (patrz punkty 4.4 i 4.5).

W przypadku pominięcia dawki, zaległe wstrzyknięcie należy wykonać jak najszybciej. Kolejne wstrzyknięcia powinny być wykonywane co 3 miesiące, licząc od daty ostatniego wstrzyknięcia. Nie ustalono, ile wynosi optymalny okres leczenia bisfosfonianami w osteoporozie. Konieczność kontynuowania leczenia powinna być okresowo poddawana indywidualnej ocenie, przy czym powinny być brane pod uwagę korzyści i potencjalne zagrożenia związane ze stosowaniem kwasu ibandronowego, szczególnie po upływie 5 lat stosowania.

Dzieci i młodzież

U dzieci nie występują uzasadnione wskazania do stosowania kwasu ibandronowego, w związku z czym nie badano go dzieci i młodzieży.

Pacjentki z zaburzeniem czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek przy stężeniu kreatyniny w surowicy wynoszącym nie więcej niż 200 pmol/l (czyli 2,3 mg/dl) bądź klirensie kreatyniny (faktycznie oznaczonym lub szacunkowo wyliczonym) wynoszącym nie mniej niż 30 ml/min.

Kwas ibandronowy w postaci do wstrzykiwań nie jest zalecany do stosowania u pacjentek ze stężeniem kreatyniny w surowicy przekraczającym 200 pmol/l (czyli 2,3 mg/dl) ani u pacjentek z klirensem kreatyniny (faktycznie oznaczonym lub szacunkowo wyliczonym) wynoszącym mniej niż 30 ml/min, ponieważ dostępne są jedynie ograniczone dane kliniczne z badań z udziałem tego rodzaju pacjentek (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjentki z zaburzeniem czynności wątroby

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania (patrz punkt 5.2).

Pacjentki w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania (patrz punkt 5.2).

Sposób podawania Podanie dożylne.

Należy ściśle przestrzegać drogi podania dożylnego (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Hipokalcemia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nieprawidłowe podawanie

Należy dołożyć wszelkich starań, aby kwasu ibandronowego w postaci wstrzyknięcia nie podać dotętniczo ani okołożylnie, gdyż może to skutkować uszkodzeniem tkanek.

Hipokalcemia

Kwas ibandronowy - podobnie jak inne bisfosfoniany podawane dożylnie - może powodować przemijający spadek stężenia wapnia w surowicy.

Przed rozpoczęciem stosowania kwasu ibandronowego w postaci wstrzyknięć należy wyrównać ewentualną hipokalcemię. Inne zaburzenia metabolizmu kostnego i mineralnego należy skutecznie leczyć przed rozpoczęciem leczenia Acidum ibandronicum Strides w postaci roztworu do wstrzykiwań.

Wszystkie pacjentki muszą otrzymywać odpowiednie suplementy wapnia i witaminy D.

Nietypowe złamania kości udowej

Opisywano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosuj ących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Do tych poprzecznych lub krótkich skośnych złamań może dochodzić w dowolnym miejscu kości udowej pomiędzy miejscem zlokalizowanym tuż pod krętarzem mniejszym a miejscem zlokalizowanym tuż nad okolicą nadkłykciową. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektóre pacjentki odczuwaj ą ból uda lub ból w pachwinie, przy czym w badaniach obrazowych, często na kilka tygodni lub miesięcy przed zgłoszeniem się do lekarza z całkowitym złamaniem kości udowej, widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u pacjentek leczonych bisfosfonianami , u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w kończynie przeciwległej. Opisywano przypadki słabego gojenia się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny korzyści i zagrożeń u pacjentek, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu zakończenia pełnej diagnostyki.

Pacjentki należy pouczyć, aby w trakcie stosowania bisfosfonianów zgłaszały wszelkie bóle uda, biodra czy pachwiny, a każda pacjentka zgłaszająca się z tymi objawami do lekarza powinna zostać poddana diagnostyce w kierunku niecałkowitego złamania kości udowej.

Zaburzenie czynności nerek

Pacjentki, z chorobami towarzyszącymi lub stosujące produkty lecznicze mogące wpływać niekorzystnie na czynność nerek, należy w trakcie leczenia regularnie kontrolować zgodnie z dobrą praktyką medyczną.

Ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne kwas ibandronowy w postaci do wstrzykiwań nie jest zalecany do stosowania u pacjentek ze stężeniem kreatyniny w surowicy przekraczającym 200 pmol/l (czyli 2,3 mg/dl) ani u pacjentek z klirensem kreatyniny (faktycznie oznaczonym lub szacunkowo wyliczonym) mniejszym niż 30 ml/min (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Martwica kości szczęki i żuchwy

Przypadki martwicy kości szczęki i żuchwy, generalnie związane z ekstrakcją zębów i (lub) miejscowym zakażeniem (w tym zapaleniem szpiku kostnego), opisywano u chorych na nowotwory złośliwe poddawanych leczeniu za pomocą różnych schematów leczenia obejmujących głównie stosowane dożylnie bisfosfoniany. Wielu z tych pacjentów poddawanych było też chemioterapii i leczeniu glikokortykosteroidami. Przypadki martwicy kości szczęki i żuchwy opisywano też u chorych z osteoporozą otrzymujących doustne bisfosfoniany.

U pacjentek z czynnikami ryzyka (np. nowotwory złośliwe, chemioterapia, radioterapia, leczenie glikokortykosteroidami, nieprawidłowa higiena jamy ustnej) należy przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami rozważyć przeprowadzenie badania stomatologicznego i zastosowanie odpowiednich stomatologicznych środków zapobiegawczych.

W trakcie leczenia pacjentki te powinny w miarę możliwości unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych. Jeśli podczas stosowania bisfosfonianów dojdzie u pacjentki do rozwoju martwicy kości szczęki i żuchwy, wówczas jakiekolwiek zabiegi z zakresu chirurgii szczękowej mogą spowodować nasilenie tego stanu. W przypadku pacjentek wymagaj ących zabiegu stomatologicznego nie ma dostępnych danych, które pozwalałyby na ustalenie, czy przerwanie stosowania bisfosfonianów zmniejsza ryzyko wystąpienia martwicy kości szczęki i żuchwy. Lekarz prowadzący powinien dostosować plan leczenia danej pacjentki, opierając się na klinicznej ocenie sytuacji oraz ocenie indywidualnych korzyści i zagrożeń.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie uważa się za prawdopodobne wystąpienie interakcji metabolicznych, gdyż kwas ibandronowy nie hamuje aktywności głównych izoenzymów cytochromu P450 w wątrobie człowieka oraz - jak wykazano - nie indukuje enzymów należących do układu cytochromu P450 u szczurów. Ponadto stopień wiązania kwasu ibandronowego z białkami osocza wynosi 85-87% (wartość ustalona w warunkach in vitro przy stężeniach terapeutycznych kwasu ibandronowego), w związku z czym istnieje małe prawdopodobieństwo wchodzenia w interakcje innymi produktami leczniczymi na zasadzie wypierania. Kwas ibandronowy eliminowany jest przez nerki i nie ulega biotransformacji. Szlak wydalania kwasu ibandronowego nie wydaje się obejmować żadnych znanych kwasowych czy zasadowych układów transportujących uczestniczących w eliminacji innych substancji czynnych.

W badaniach dotyczących interakcji farmakokinetycznych u kobiet po menopauzie wykazano brak wchodzenia w interakcje z tamoksyfenem czy produktami leczniczymi stosowanymi w ramach hormonalnej terapii zastępczej (estrogenami).

Nie stwierdzono interakcji w przypadku jednoczesnego stosowania melfalanu w skojarzeniu z prednizolonem u chorych ze szpiczakiem mnogim.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u kobiet w ciąży. Badania na szczurach wykazały niewielki toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Kwasu ibandronowego nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kwas ibandronowy przenika do mleka kobiecego. W badaniach na samicach szczura w okresie laktacji wykazano obecność niskiego stężenia kwasu ibandronowego w mleku po dożylnym podaniu. Kwasu ibandronowego nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu kwasu ibandronowego na płodność u ludzi. W przeprowadzonych na szczurach badaniach nad rozrodczością stwierdzono, że kwas ibandronowy podawany doustnie powoduje zmniejszenie płodności. W badaniach na szczurach stwierdzono, że kwas ibandronowy podawany dożylnie powoduje zmniejszenie płodności przy stosowaniu wysokich dawek dobowych (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem omawianego produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania kwasu ibandronowego podawanego doustnie w dawce 2,5 mg na dobę oceniono u 1251 pacjentek leczonych w 4 badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, z czego większość pacjentek stanowiły pacjentki biorące udział w kluczowym trzyletnim badaniu dotyczącym złamań (badaniu MF 4411). Całościowy profil bezpieczeństwa kwasu ibandronowego podawanego w dawce 2,5 mg na dobę był we wszystkich tych badaniach podobny do całościowego profilu bezpieczeństwa placebo.

W kluczowym dwuletnim badaniu klinicznym z udziałem kobiet po menopauzie z osteoporozą (badanie BM165500) stwierdzono, że całościowy profil bezpieczeństwa kwasu ibandronowego podawanego w dawce 3 mg we wstrzyknięciach dożylnych co 3 miesiące oraz całościowy profil bezpieczeństwa kwasu ibandronowego podawanego w dawce 2,5 mg na dobę doustnie był podobny. W przypadku kwasu ibandronowego stosowanego we wstrzyknięciach dożylnych w dawce 3 mg co 3 miesiące łączny odsetek pacjentek, u których stwierdzono działania niepożądane, wyniósł 26,0% po roku leczenia i 28,6% po dwóch latach leczenia. W większości działań niepożądanych cechowało się małym lub umiarkowanym nasileniem.

Większość przypadków działań niepożądanych nie prowadziła do przerwania leczenia.

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był zespół grypopodobny.

Działania niepożądane uznane przez badaczy za mające związek ze stosowaniem kwasu ibandronowego wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA.

Przyjęto następującą klasyfikację częstości ich występowania: często (od >1/100 do <1/10), niezbyt często (od >1/1000 do <1/100), rzadko (od >1/10 000 do <1/1 000) i bardzo rzadko (<1/10 000). W obrębie każdej kategorii częstości działania niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1. Działania niepożądane występujące u kobiet po menopauzie otrzymujących kwas ibandronowy w dawce 3 mg co 3 miesiące we wstrzyknięciach dożylnych bądź kwas ibandronowy w dawce 2,5 mg na dobę doustnie w badaniu III fazy BM16550, w badaniu III fazy MF 4411 oraz po wprowadzeniu do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

nadwrażliwości

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zaburzenia oka

Stany zapalne oka*f

Zaburzenia

naczyniowe

Zapalenie żył / zakrzepowe zapalenie żył

Zaburzenia żołądka i jelit

Zapalenie błony

śluzowej żołądka,

niestrawność,

biegunka, ból

brzucha,

nudności,

zaparcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Obrzęk

naczynioruchowy, obrzęk twarzy, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Bóle stawowe, bóle mięśniowe, bóle mięśniowo-kostne, bóle pleców

Bóle kostne

Nietypowe podkrętarzowe złamania kości udowej i złamania trzonu kości udowejf (działanie niepożądane wspólne dla wszystkich leków z grupy

bisfosfonianów)

Martwica kości szczęki i żuchwy*f

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zespół

grypopodobny*,

zmęczenie

Reakcje w miejscu podania, osłabienie

* Więcej informacji - patrz niżej.

f Działania niepożądane stwierdzone po wprowadzeniu do obrotu.

Zespół grypopodobny

Typowe objawy grypopodobne opisywano u pacjentek otrzymujących dożylne wstrzyknięcia kwasu ibandronowego w dawce 3 mg co 3 miesiące, typowo w związku z pierwszą dawką.

Zespół grypopodobny obejmuje zdarzenia zgłaszane jako reakcje ostrej fazy lub objawy ostrej fazy obejmujące bóle mięśniowe, bóle stawowe, gorączkę, dreszcze, zmęczenie, nudności, spadek łaknienia i bóle kostne. Objawy te zwykle były krótkotrwałe, cechowały się małym lub umiarkowanym nasileniem i ustępowały w miarę kontynuowania leczenia bez konieczności podejmowania jakichkolwiek środków zaradczych.

Martwica kości szczęki i żuchwy

Przypadki martwicy kości szczęki i żuchwy opisywano u osób leczonych bisfosfonianami. Choć większość wspomnianych doniesień dotyczy pacjentów onkologicznych, to część z nich stanowią przypadki u chorych leczonych na osteoporozę. Przypadki martwicy kości szczęki i żuchwy generalnie wiążą się z ekstrakcją zębów i (lub) miejscowym zakażeniem (w tym zapaleniem kości i szpiku kostnego). Do czynników ryzyka zalicza się też nowotwory złośliwe, chemioterapię, radioterapię, leczenie glikokortykosteroidami oraz nieprawidłową higienę jamy ustnej (patrz punkt 4.4).

Stany zapalne w gałce ocznej

W przypadku stosowania kwasu ibandronowego opisywano zdarzenia w postaci stanów zapalnych oka, takie jak zapalenie naczyniówki, zapalenie nadtwardówki czy zapalenie twardówki. W części przypadków zdarzenia te ustępowały dopiero wówczas, kiedy kwas ibandronowy został odstawiony.

4.9 Przedawkowanie

Brak konkretnych informacji na temat leczenia przedawkowania kwasu ibandronowego.

Opierając się na zgromadzonej wiedzy na temat tej grupy farmakologicznej można stwierdzić, że przedawkowanie omawianego produktu leczniczego może skutkować hipokalcemią, hipofosfatemią i hipomagnezemią. Klinicznie istotny spadek stężenia wapnia, fosforanów i magnezu należy wyrównywać dożylnym podawaniem odpowiednio: glukonianu wapnia, fosforanu potasu lub sodu oraz siarczanu magnezu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w leczeniu chorób układu kostnego, bisfosfoniany; kod ATC: M05BA06

Mechanizm działania

Kwas ibandronowy to silnie działający bisfosfonian należący do grupy bisfosfonianów zawierających azot, które wywierają wybiórcze działanie na tkankę kostną i w sposób swoisty hamują aktywność osteoklastów bez wywierania bezpośredniego wpływu na procesy kościotworzenia. Kwas ibandronowy nie wpływa na rekrutacj ę osteoklastów. U kobiet po menopauzie kwas ibandronowy prowadzi do stopniowego wypadkowego wzrostu masy kostnej i spadku częstości występowania złamań w wyniku zmniejszania podwyższonego obrotu kostnego do poziomu sprzed menopauzy.

Skutki działania farmakodynamicznego

Działanie farmakodynamiczne kwasu ibandronowego polega na hamowaniu resorpcji tkanki kostnej. W warunkach in vivo kwas ibandronowy hamuje destrukcję tkanki kostnej doświadczalnie indukowaną poprzez zahamowanie czynności gonad, retinoidy, nowotwory lub wyciągi z nowotworów. W młodych (szybko rosnących) szczurów endogenna resorpcja tkanki kostnej również ulega zahamowaniu, prowadząc do zwiększonej prawidłowej masy kostnej w porównaniu ze zwierzętami niepoddawanymi ekspozycji na kwas ibandronowy.

W badaniach na modelach zwierzęcych potwierdzono, że kwas ibandronowy jest silnie działającym inhibitorem aktywności osteoklastów. U rosnących szczurów nie stwierdzono żadnych dowodów na upośledzenie mineralizacji nawet przy dawkach wyższych niż 5000-krotność dawki koniecznej do leczenia osteoporozy.

Zarówno codzienne, jak i przerywane (z długotrwałymi odstępami pomiędzy kolejnymi dawkami) długotrwałe podawanie kwasu ibandronowego szczurom, psom i małpom wiązało się z powstawaniem nowej tkanki kostnej prawidłowej jakościowo oraz z utrzymaniem lub zwiększeniem jej wytrzymałości mechanicznej nawet po dawkach z zakresu dawek toksycznych. U ludzi skuteczność podawania kwasu ibandronowego codziennie oraz okresowo (z odstępem pomiędzy kolejnymi dawkami wynoszącym od 9 do 10 tygodni) potwierdzono w badaniu klinicznym (MF 4411), w którym to wykazano skuteczność kwasu ibandronowego w zapobieganiu złamaniom kości.

W badaniach na modelach zwierzęcych stwierdzono, że kwas ibandronowy indukuje zmiany biochemiczne wskazujące na proporcjonalne do dawki hamowanie resorpcji tkanki kostnej, w tym zmniejszenie stężenia w moczu markerów biochemicznych degradacji kolagenu tkanki kostnej [takich jak deoksypirydynoliny i N-końcowych usieciowanych telopeptydów kolagenu typu I (NTX)].

Kwas ibandronowy zarówno podawany doustnie codziennie, okresowo (z odstępem pomiędzy kolejnymi dawkami wynoszącym od 9 do 10 tygodni na kwartał), jak i dożylnie u kobiet po menopauzie indukował zmiany biochemiczne wskazujące na proporcjonalne do dawki hamowanie resorpcji tkanki kostnej.

Kwas ibandronowy podawany we wstrzyknięciach dożylnych prowadził do zmniejszenia stężenia w surowicy C-końcowego telopeptydu łańcucha alfa kolagenu typu I (CTX) w ciągu 3 do 7 dni od rozpoczęcia leczenia oraz do zmniejszenia stężenia osteokalcyny w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia leczenia.

Po przerwaniu leczenia następuje powrót do odnotowywanego przed leczeniem patologicznego tempa resorpcji tkanki kostnej związanego z osteoporozą pomenopauzalną.

Analiza histologiczna wycinków kostnych po dwóch i trzech latach leczenia kobiet po menopauzie za pomocą kwasu ibandronowego podawanego doustnie w dawce 2,5 mg raz na dobę oraz kwasu ibandronowego podawanego dożylnie okresowo w dawkach sięgających 1 mg co 3 miesiące wykazała obecność tkanki kostnej prawidłowej jakościowo oraz brak jakichkolwiek cech wskazujących na upośledzoną mineralizację. Również po dwóch latach leczenia kwasem ibandronowym podawanym we wstrzyknięciach w dawce 3 mg stwierdzono - zgodnie z oczekiwaniami - spadek obrotu kostnego, prawidłową jakościowo tkankę kostną ora brak cech wskazuj ących na upośledzoną mineralizacj ę.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

W celu zidentyfikowania kobiet narażonych na zwiększone ryzyko złamań osteoporotycznych należy wziąć pod uwagę niezależne czynniki ryzyka, do których należą np. mała gęstość mineralna kości

(BMD), wiek, przebycie złamań w przeszłości, dodatni wywiad rodzinny w kierunku złamań, wysoki obrót kostny oraz niska wartość wskaźnika masy ciała.

Kwas ibandronowy w dawce 3 mg we wstrzyknięciach co 3 miesiące

Gęstość mineralna tkanki kostnej (BMD)

W dwuletnim, randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym typu „non-inferiority” prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby (badaniu BM16550) z udziałem kobiet po menopauzie (1386 kobiet w wieku od 55 do 80 lat) z osteoporozą (wskaźnik T-score BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa poniżej -2,5 SD na początku badania) stwierdzono, że kwas ibandronowy podawany we wstrzyknięciach dożylnych w dawce 3 mg co 3 miesiące jest co najmniej tak samo skuteczny co kwas ibandronowy podawany doustnie w dawce 2,5 mg raz na dobę. Stwierdzono to zarówno w analizie pierwotnej na koniec pierwszego roku badania, jak i w analizie potwierdzaj ącej na koniec drugiego roku badania (tabela 2).

Analiza pierwotna danych z badania BM16550 na koniec pierwszego roku oraz analiza potwierdzająca na koniec drugiego roku wykazały, iż stosowanie kwasu ibandronowego we wstrzyknięciach dożylnych w dawce 3 mg co 3 miesiące jest niemniej skuteczne co stosowanie kwasu ibandronowego podawanego doustnie w dawce 2,5 mg raz na dobę w odniesieniu do średniego zwiększenia BMD w obrębie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, BMD w obrębie całego biodra, BMD w obrębie szyjki kości udowej i BMD w obrębie krętarza (tabela 2).

Tabela 2. Średnia względna zmiana w stosunku do wartości wyjściowych BMD w obrębie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, w obrębie całego biodra, w obrębie szyjki kości udowej i w obrębie krętarza na koniec pierwszego roku leczenia (analiza pierwotna) i na koniec drugiego roku leczenia (populacja PP, czyli populacja zgodna z protokołem badania) w badaniu BM16550.

Dane po pierwszym roku badania BM 16550

Dane po drugim roku badania BM 16550

Średnia względna zmiana

w stosunku do wartości wyj ściowych, % [95% CI]

Kwas

ibandronowy w dawce 2,5 mg raz na dobę (N = 377)

Kwas ibandronowy we wstrzyknięciach dożylnych w dawce 3 mg co 3 miesiące (N = 365)

Kwas

ibandronowy w dawce 2,5 mg raz na dobę (N = 334)

Kwas

ibandronowy we wstrzyknięciach dożylnych w dawce 3 mg co 3 miesiące (N = 334)

BMD w kręgach L2-L4

3,8 [3,4-4,2]

4,8 [4,5-5,2]

4,8 [4,3-5,4]

6,3 [5,7-6,8]

BMD w obrębie całego biodra

1,8 [1,5—2,1]

2,4 [2,0-2,7]

2,2 [1,8-2,6]

3,1 [2,6-3,6]

BMD w obrębie szyjki kości udowej

1,6 [1,2-2,0]

2,3 [1,9-2,7]

2,2 [1,8-2,7]

2,8 [2,3-3,3]

BMD w obrębie krętarza

3,0 [2,6-3,4]

3,8 [3,2-4,4]

3,5 [3,0-4,0]

4,9 [4,1-5,7]

W prospektywnie zaplanowanej analizie na koniec pierwszego i drugiego roku badania stwierdzono ponadto przewagę kwasu ibandronowego podawanego we wstrzyknięciach dożylnych w dawce 3 mg co 3 miesiące nad kwasem ibandronowym podawanym doustnie w dawce 2,5 mg raz na dobę, jeżeli chodzi o zwiększanie BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (p < 0,001 na koniec pierwszego roku i p < 0,001 na koniec drugiego roku badania).

W odniesieniu do BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, u 92,1% pacjentek otrzymujących 3 mg we wstrzyknięciach podawanych co 3 miesiące stwierdzono wzrost lub utrzymanie na niezmienionym poziomie wartości BMD po 1 roku leczenia (tj. u pacjentek, które odpowiedziały na leczenie) w porównaniu do 84,9 % pacjentek otrzymujących doustnie kwas ibandronowy 2,5 mg raz na dobę (p=0,002). Po 2 latach terapii zwiększenie lub utrzymanie dotychczasowego wskaźnika BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa stwierdzono u 92,8 % pacjentek otrzymujących 3 mg kwasu ibandronowego we wstrzyknięciach i 84,7 % pacjentek otrzymujących doustnie 2,5 mg (p=0,001).

W odniesieniu do BMD w obrębie całego biodra, 82,3% pacjentek, otrzymujących 3 mg we wstrzyknięciach podawanych co 3 miesiące odpowiedziało na leczenie po jednym roku w porównaniu do 75,1 % pacjentek otrzymujących doustnie 2,5 mg raz na dobę (p=0,02). Po 2 latach terapii zwiększenie lub utrzymanie dotychczasowego wskaźnika BMD całego biodra stwierdzono u 85,6 % pacjentek otrzymujących we wstrzyknięciach 3 mg kwasu ibandronowego i 77,0 % pacjentek otrzymujących doustnie 2,5 mg (p=0,004).

Odsetek pacjentek, u których po roku leczenia stwierdzono utrzymanie lub zwiększenie zarówno BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, jak i BMD w obrębie całego biodra wyniósł 76,2% w przypadku stosowania kwasu ibandronowego we wstrzyknięciach dożylnych w dawce 3 mg co 3 miesiące oraz 67,2 % w przypadku kwasu ibandronowego stosowanego doustnie w dawce 2,5 mg raz na dobę (p = 0,007). Po dwóch latach leczenia odsetek ten wyniósł odpowiednio 80,1% i 68,8%

(p = 0,001).

Markery biochemiczne obrotu kostnego

Klinicznie istotne spadki stężenia CTX w surowicy stwierdzane były we wszystkich punktach czasowych. W 12. miesiącu mediana zmiany względnej w stosunku do wartości wyjściowych wyniosła -58,6% w przypadku dawki 3 mg podawanej we wstrzyknięciach dożylnych co 3 miesiące i -62,6% w przypadku dawki 2,5 mg podawanej doustnie raz na dobę. Ponadto odsetek pacjentek reagujących na leczenie (czyli pacjentek, u których stwierdzono spadek tego parametru o >50% wartości wyjściowej) wyniósł 64,8% w przypadku stosowania kwasu ibandronowego we wstrzyknięciach dożylnych w dawce 3 mg co 3 miesiące oraz 64,9% w przypadku kwasu ibandronowego stosowanego doustnie w dawce 2,5 mg raz na dobę. Spadek stężenia CTX utrzymał się w okresie 2 lat, przy czym ponad połowa pacjentek w każdej z badanych grup została uznana za pacjentki reagujące na leczenie.

W oparciu o wyniki badania BM16550 można zatem spodziewać się, że kwas ibandronowy podawany we wstrzyknięciach dożylnych w dawce 3 mg co 3 miesiące będzie co najmniej tak samo skuteczny w zapobieganiu złamaniom jak kwas ibandronowy podawany doustnie w dawce 2,5 mg raz na dobę.

Kwas ibandronowy w postaci tabletek stosowany w dawce 2,5 mg raz na dobę We wstępnym, trzyletnim, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym dotyczącym złamań prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby (badaniu MF 4411) wykazano statystycznie znamienny i klinicznie istotny spadek częstości nowych złamań kręgów rozpoznawanych na podstawie radiologicznych kryteriów morfometrycznych oraz kryteriów klinicznych (tabela 3). W badaniu tym oceniano kwas ibandronowy stosowany doustnie w dawce 2,5 mg raz na dobę oraz - jako schemat eksploracyjny - w dawce 20 mg podawanej okresowo. Kwas ibandronowy był przyjmowany 60 minut przed pierwszym posiłkiem lub napojem danego dnia (z zachowaniem odpowiedniego odstępu pomiędzy przyjęciem badanego leku a spożyciem posiłku lub napoju). Do badania włączono kobiety w wieku od 55 do 80 lat, które co najmniej 5 lat wcześniej przebyły menopauzę, u których BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa mieściło się w zakresie od -2 do -5 SD poniżej średniej dla okresu przed menopauzą (wskaźnik T-score) w co najmniej jednym kręgu (z kręgów od L1 do L4) i które przebyły wcześniej od jednego do czterech złamań kręgu. Wszystkie pacjentki otrzymywały 500 mg wapnia i 400 j.m. witaminy D na dobę. Skuteczność oceniano u 2928 pacjentek. W przypadku kwasu ibandronowego w dawce 2,5 mg podawanej raz dziennie stwierdzono statystycznie znamienny i klinicznie istotny spadek częstości występowania nowych złamań kręgów. W przypadku tego schematu leczenia, w okresie trzech lat trwania badania, stwierdzono zmniejszenie występowania nowych złamań kręgów rozpoznawanych na podstawie kryteriów radiograficznych o 62%

(p = 0,0001). Po 2 latach stwierdzono względne zmniejszenie ryzyka wynoszące 61% (p = 0,0006). Po roku leczenia nie stwierdzono statystycznie znamiennych różnic (p = 0,056). Działanie zapobiegające złamaniom utrzymywało się przez cały okres badania. Nie stwierdzono żadnych cech wskazujących na słabnięcie tego efektu w miarę upływu czasu.

Częstość występowania złamań kręgów rozpoznawanych na podstawie kryteriów klinicznych również uległa zmniejszeniu o 49% po 3 latach leczenia (p = 0,011). Silny wpływ badanego leku na złamania kręgów odzwierciedlało też statystycznie znamienne zmniejszenie spadku wzrostu w porównaniu z placebo (p < 0,0001).

Tabela 3. Wyniki 3-letniego badania MF 4411 dotyczącego złamań (%, 95% CI).

Placebo (N = 974)

Kwas ibandronowy w dawce 2,5 mg raz na dobę (N = 977)

Względne zmniejszenie ryzyka

62%

Nowe złamania kręgów rozpoznawane na podstawie kryteriów morfometrycznych

(40,9-75,1)

Częstość występowania nowych

9,56%

4,68%

złamań kręgów rozpoznawanych na podstawie kryteriów morfometrycznych

(7,5-11,7)

(3,2-6,2)

Względne zmniejszenie ryzyka złamań kręgów rozpoznawanych na podstawie kryteriów klinicznych

49%

(14,03-69,49)

Częstość występowania złamań

5,33%

2,75%

kręgów rozpoznawanych na podstawie kryteriów klinicznych

(3,73-6,92)

(1,61-3,89)

BMD - średnia zmiana

1,26%

6,54%

względem wartości wyjściowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa na koniec 3. roku

(0,8-1,7)

(6,1-7,0)

BMD - średnia zmiana

-0,69%

3,36%

względem wartości wyjściowych w obrębie całego biodra na koniec 3. roku

(od -1,0 do -0,4)

(3,0-3,7)

Działanie lecznicze kwasu ibandronowego było dodatkowo oceniane w analizie w subpopulacji pacjentek, u których wyjściowa wartość BMD T-score w odcinku lędźwiowym kręgosłupa wynosiła mniej niż -2,5 (tabela 4). Zmniejszenie ryzyka złamań kręgów w tej subpopulacji ściśle pokrywało się ze zmniejszeniem ryzyka złamań kręgów w ogólnej populacji badanej.

Tabela 4. Wyniki 3-letniego badania MF 4411 dotyczącego złamań (%, 95% CI) - dane dotyczące pacjentek z wyjściową wartością BMD T-score w odcinku lędźwiowym kręgosłupa wynosiła mniej niż -2,5._

Placebo (N = 587)

Kwas ibandronowy w dawce 2,5 mg raz na dobę (N = 575)

Względne zmniejszenie ryzyka

59%

Nowe złamania kręgów rozpoznawane na podstawie kryteriów morfometrycznych

(34,5-74,3)

Częstość występowania nowych

12,54%

5,36%

złamań kręgów rozpoznawanych na podstawie kryteriów morfometrycznych

(9,53-15,55)

(3,31-7,41)

Względne zmniejszenie ryzyka

50%

złamań kręgów rozpoznawanych na podstawie kryteriów klinicznych

(9,49-71,91)

Częstość występowania złamań

6,97%

3,57%

kręgów rozpoznawanych na podstawie kryteriów klinicznych

(4,67-9,27)

(1,89-5,24)

BMD - średnia zmiana

1,13%

7,01%

względem wartości wyjściowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa na koniec 3. roku

(0,6-1,7)

(6,5-7,6)

BMD - średnia zmiana

-0,70%

3,59%

względem wartości wyjściowych w obrębie całego biodra na koniec 3. roku

(od -1,1 do -0,2)

(3,1-4,1)

W ogólnej populacji badania MF 4411 nie stwierdzono spadku częstości występowania złamań pozakręgowych, choć stosowany raz na dobę kwas ibandronowy wydawał się skuteczny w subpopulacji wysokiego ryzyka (wartość BMD T-score w obrębie szyjki kości udowej poniżej -3,0); w subpopulacji tej stwierdzono bowiem zmniejszenie o 69% ryzyka złamań pozakręgowych.

Stosowanie kwasu ibandronowego w postaci tabletek w dawce 2,5 mg raz na dobę prowadziło do postępującego wzrostu BMD w obrębie kręgów oraz w pozakręgowej części układu kostnego.

Wzrost BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa w okresie 3 lat wyniósł 5,3% w porównaniu z placebo i 6,5% w porównaniu z wartościami wyjściowymi. Wzrost BMD w obrębie biodra w stosunku do wartości wyjściowych wyniósł: 2,8% w obrębie szyjki kości udowej, 3,4% w obrębie całego biodra oraz 5,5% w obrębie krętarza.

W zakresie markerów biochemicznych obrotu kostnego (np. CTX w moczu czy osteokalcyny w surowicy) stwierdzono zgodny z oczekiwaniami spadek do wartości sprzed menopauzy , przy czym maksymalny spadek odnotowano w okresie od 3 do 6 miesięcy stosowania kwasu ibandronowego w dawce 2,5 mg raz na dobę.

Klinicznie istotny spadek o 50% stężenia markerów biochemicznych resorpcji tkanki kostnej stwierdzono już po miesiącu leczenia kwasem ibandronowym w dawce 2,5 mg.

Dzieci i młodzież

Kwas ibandronowy nie był badany u dzieci i młodzieży, w związku z czym dla tej populacji pacjentów nie ma dostępnych danych na temat skuteczności czy bezpieczeństwa stosowania.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Jak wykazano w różnych badaniach na zwierzętach i z udziałem ludzi, główne działanie farmakologiczne kwasu ibandronowego na tkankę kostną nie jest uzależnione od faktycznego stężenia tego związku z osoczu.

Po dożylnym podaniu dawek w zakresie od 0,5 do 6 mg stężenie kwasu ibandronowego w osoczu wzrasta proporcjonalnie do podanej dawki.

Wchłanianie Nie dotyczy

Dystrybucja

Po podaniu ogólnoustrojowym kwas ibandronowy szybko przenika do tkanki kostnej lub ulega wydaleniu z moczem. U ludzi pozorna objętość dystrybucji wynosi co najmniej 90 l, a odsetek dawki krążącej we krwi, jaka trafia do tkanki kostnej, szacowana jest na 40-50%. Stopień wiązania kwasu ibandronowego z białkami osocza wynosi u ludzi 85-87% (wartość ustalona w warunkach in vitro w stężeniach terapeutycznych kwasu ibandronowego), w związku z czym istnieje małe prawdopodobieństwo interakcji z innymi produktami leczniczymi na zasadzie wypierania.

Metabolizm

Nie ma żadnych dowodów na to, że u ludzi czy zwierząt kwas ibandronowy jest metabolizowany.

Eliminacja

Kwas ibandronowy jest usuwany z krążenia w wyniku wchłaniania przez tkankę kostną (szacuje się, że u kobiet po menopauzie wchłanianiu przez tkankę kostną ulega 40-50% dawki), podczas gdy pozostała część ulega wydaleniu przez nerki w postaci niezmienionej.

Zakres obserwowanego pozornego okresu półtrwania jest szeroki, a pozorny okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji generalnie mieści się w zakresie od 10 do 72 godzin. Ponieważ wyliczone wartości w dużej mierze są pochodną czasu trwania badania, zastosowanej dawki oraz czułości testu użytego do oznaczenia stężenia, faktyczny okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji z dużym prawdopodobieństwem jest znacznie dłuższy, podobnie jak w przypadku innych bisfosfonianów. We wczesnym okresie stężenie kwasu ibandronowego w osoczu szybko spada, osiągaj ąc 10% wartości maksymalnych w ciągu 3 godzin od podania dożylnego i 8 godzin od podania doustnego.

Klirens całkowity kwasu ibandronowego jest niski, a średnie wartości tego parametru mieszczą się w zakresie od 84 do 160 ml/min. Klirens nerkowy (wynoszący około 60 ml/min u zdrowych kobiet po menopauzie) stanowi 50-60% klirensu całkowitego i zależny jest od klirensu kreatyniny. Uważa się, że różnica między pozornym klirensem całkowitym a nerkowym odzwierciedla wychwyt przez tkankę kostną.

Farmakokinetyka w szczególnych sytuacjach klinicznych

Płeć

Farmakokinetyka kwasu ibandronowego u mężczyzn i u kobiet jest podobna.

Rasa

Nie ma żadnych dowodów, które wskazywałyby na istnienie jakichkolwiek istotnych klinicznie różnic etnicznych, jeżeli chodzi o losy kwasu ibandronowego w organizmie, pomiędzy rasą azjatycką a rasą białą. Dostępne są ograniczone dane dotyczące pacjentek pochodzenia afrykańskiego.

Pacjentki z zaburzeniem czynności nerek

Klirens nerkowy kwasu ibandronowego u pacjentek o różnym stopniu zaburzenia czynności nerek wykazuje liniową zależność od klirensu kreatyniny (CLcr).

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentek łagodnym bądź umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (CLcr wynoszący co najmniej 30 ml/min).

U pacjentek z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (CLcr poniżej 30 ml/min) otrzymujących kwas ibandronowy doustnie w dawce 10 mg na dobę przez 21 dni stwierdzano od 2- do 3-krotnie wyższe stężenie tej substancji w osoczu niż u pacjentek z prawidłową czynnością nerek, a klirens całkowity kwasu ibandronowego wynosił u nich 44 ml/min. U pacjentek z ciężką niewydolnością nerek po dożylnym podaniu kwasu ibandronowego w dawce 0,5 mg stwierdzono spadek klirensu całkowitego o 67%, klirensu nerkowego o 77%, a klirensu pozanerkowego o 50%, przy czym nie odnotowano zmniejszenia tolerancji związanego ze zwiększoną ekspozycją na ten lek. Ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne kwas ibandronowy nie jest zalecany do stosowania u pacjentek ciężkim zaburzeniem czynności nerek (patrz punkty 4.2 i 4.4). Farmakokinetyka kwasu ibandronowego u pacjentek ze schyłkową niewydolnością nerek oceniana była jedynie u niewielkiej liczby pacjentek poddawanych hemodializie, w związku z czym nie wiadomo, jak przedstawia się farmakokinetyka kwasu ibandronowego u pacjentek niepoddawanych hemodializie. Ze względu na dostępność ograniczonych jedynie danych kwasu ibandronowego nie należy stosować u pacjentek ze schyłkową niewydolnością nerek.

Pacjentki z zaburzeniem czynności wątroby

Brak danych dotyczących farmakokinetyki kwasu ibandronowego u pacjentek z zaburzeniem czynności wątroby. Wątroba nie odgrywa istotnej roli w usuwaniu kwasu ibandronowego z organizmu, który nie jest metabolizowany, lecz jest eliminowany drogą wydalania przez nerki i wchłaniania przez tkankę kostną. U pacjentek z zaburzoną czynnością wątroby nie ma zatem konieczności modyfikowania dawkowania.

Pacjentki w podeszłym wieku

W analizie wieloczynnikowej nie stwierdzono, aby wiek stanowił niezależny czynnik wpływający na którykolwiek z badanych parametrów farmakokinetycznych. Jedynym czynnikiem, jaki należy brać pod uwagę, jest czynność nerek, gdyż ta ulega z wiekiem zmniejszeniu (patrz punkt dotyczący zaburzenia czynności nerek).

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego w tej grupie wiekowej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działania toksyczne, np. objawy uszkodzenia nerek, obserwowane były u psów jedynie przy poziomie ekspozycji uważanym za wystarczająco bardzo przekraczającym maksymalną ekspozycję u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie tego faktu dla stosowania kwasu ibandronowego w klinice.

Mutagenność/rakotwórczość

Nie stwierdzono żadnych cech, które wskazywałyby na działanie rakotwórcze kwasu ibandronowego. Badania dotyczące genotoksyczności nie wykazały wpływu kwasu ibandronowego na aktywność genetyczną.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Nie przeprowadzono żadnych konkretnych badań w tym zakresie, jeżeli chodzi o stosowanie kwasu ibandronowego w dawkach podawanych raz na 3 miesiące. W badaniach nad dożylnym stosowaniem kwasu ibandronowego raz na dobę nie stwierdzono żadnego bezpośredniego wpływu fetotoksycznego ani teratogennego kwasu ibandronowego u szczurów i królików. U szczurów stwierdzono zmniejszenie przyrostu masy ciała potomstwa w pokoleniu F1. W badaniach dotyczących rozrodczości u szczurów wpływ podawania kwasu ibandronowego doustnie przejawiał się zwiększoną przedzagnieżdżeniową utratą zarodków po podaniu dawek od 1 mg/kg/dobę wzwyż. W badaniach dotyczących rozrodczości u szczurów dożylne podawanie kwasu ibandronowego prowadziło do zmniejszenia liczby plemników po dawkach wynoszących 0,3 i 1 mg/kg/dobę oraz do zmniejszenia płodności u samców po dawce 1 mg/kg/dobę i u samic po dawce 1,2 mg/kg/dobę. Pozostałe działania niepożądane kwasu ibandronowego w badaniach nad toksycznym wpływem na rozrodczość u szczurów były działaniami niepożądanymi stwierdzanymi w przypadku wszystkich bisfosfonianów. Obejmowały one zmniejszoną liczbę miejsc zagnieżdżenia, zaburzenia naturalnego porodu (dystocja) oraz zwiększenie zmienności w obrębie narządów trzewnych (zespół miedniczkowo-moczowodowy).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Kwas octowy lodowaty Sodu octan trójwodny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami, ponieważ nie przeprowadzono badań zgodności.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Ten produkt leczniczy należy zużyć natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułko-strzykawka (o pojemności 5 ml) wykonana z bezbarwnego szkła typu I z plastikowym zabezpieczeniem końcówki koloru szarego („tip cap”), z PP zakończonym korkiem z gumy chlorobutylowej, zawierająca 3 ml roztworu do wstrzykiwań.

1 ampułko-strzykawka zawierająca 3 ml roztworu i 1 igła iniekcyjna w tekturowym pudełku. 4 ampułko-strzykawki zawierające 3 ml roztworu i 4 igły iniekcyjne w tekturowym pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Jeśli omawiany produkt leczniczy podawany jest przez linię do infuzji dożylnych, wówczas roztworem infuzyjnym powinien być izotoniczny roztwór chlorku sodu lub roztwór glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%). Dotyczy to również roztworów używanych do przepłukiwania motylka i innych urządzeń.

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu do wstrzykiwań, a także wszystkie strzykawki i igły należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy minimalizować uwalnianie farmaceutyków do środowiska.

Podczas używania i usuwania strzykawek i innych ostrych przedmiotów należy ściśle stosować się do następujących zaleceń:

•    Igieł i strzykawek nigdy nie wolno ponownie używać.

•    Wszystkie zużyte igły i strzykawki należy umieszczać w pojemniku na ostre przedmioty (jednorazowym pojemniku odpornym na przekłucie).

•    Pojemnik ten należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

•    Należy unikać wyrzucania pojemników na ostre przedmioty do odpadów komunalnych.

•    Pełny pojemnik należy usunąć zgodnie z miejscowymi wymogami oraz poleceniami fachowego pracownika ochrony zdrowia.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Acidum ibandronicum Strides