+ iMeds.pl

Acidwell 20 mgUlotka Acidwell

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Acidwell, 20 mg, tabletka dojelitowa

Pantoprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Leku Acidwell nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie (patrz punkt 4).

-    Jeśli po po 2 tygodniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Acidwell i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acidwell

3.    Jak stosować Acidwell

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Acidwell

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Acidwell i w jakim celu się go stosuje

Acidwell zawiera substancję czynną o nazwie pantoprazol, która blokuje „pompę”, biorącą udział w wytwarzaniu kwasu solnego w żołądku. Lek zmniejsza w ten sposób ilość kwasu w żołądku.

Acidwell stosuje się u dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu (na przykład zgagi, zarzucania kwaśnej treści żołądka do przełyku).

Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może wywoływać stan zapalny i ból. Stan taki może spowodować wystąpienie takich objawów, jak uczucie bolesnego pieczenia w klatce piersiowej, postępującego do gardła (zgaga) i kwaśny smak w jamie ustnej (przesuwanie się treści żołądka do przełyku i jamy ustnej).

Objawy refluksu i zgaga mogą ustąpić już po jednym dniu stosowania leku Acidwell, ale lek nie przynosi natychmiastowej ulgi. Złagodzenie objawów może wymagać przyjmowania tabletek przez 2 lub 3 kolejne dni.

Jeśli po po 2 tygodniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acidwell Kiedy nie stosować leku Acidwell

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6 „Co zawiera Acidwell”);

•    jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV);

•    jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

. przyjmował nieprzerwanie leki na zgagę lub niestrawność przez co najmniej 4 tygodnie . ma ponad 55 lat i przyjmuje codziennie dostępne bez recepty leki na niestrawność,

. ma ponad 55 lat i wystąpiły u niego nowe objawy lub dotychczasowe objawy zmieniły się,

. miał w przeszłości wrzód żołądka lub przebył operację żołądka,

. ma zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczkę (zażółcenie skóry lub oczu),

. regularnie zgłasza się na wizyty u lekarza ze względu na silne dolegliwości lub choroby,

. ma mieć wykonaną endoskopię lub mocznikowy test oddechowy

Należy niezwłocznie poinformować lekarza przed lub po przyjęciu leku, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, które mogą wskazywać na istnienie innej, cięższej choroby:

. niezamierzone zmniejszenie masy ciała (bez związku z dietą lub programem ćwiczeń fizycznych), . wymioty, zwłaszcza jeśli powtarzają się,

. krwawe wymioty (które mogą wyglądać, jak ciemne ziarenka kawy w wymiocinach),

. obecność krwi w kale (czarne lub smoliste stolce),

. trudności w połykaniu lub ból podczas połykania,

. bladość skóry i osłabienie (niedokrwistość),

. ból w klatce piersiowej,

. ból żołądka,

. ciężka i (lub) uporczywa biegunka, gdyż stosowanie leku Acidwell może się wiązać z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej.

Lekarz może zalecić wykonanie pewnych badań.

Przed wykonaniem badań krwi należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Objawy refluksu i zgaga mogą ustąpić już po jednym dniu stosowania leku Acidwell, ale lek nie przynosi natychmiastowej ulgi.

Nie należy przyjmować leku w celu zapobiegania wystąpieniu objawów.

Jeśli pacjentowi dolega od jakiegoś czasu nawracająca zgaga lub objawy niestrawności, należy pamiętać o regularnych wizytach u lekarza.

Dzieci i młodzież

Leku Acidwell nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Acidwell a inne leki

Acidwell może uniemożliwiać skuteczne działanie niektórych innych leków. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu leków zawierających jedną z następujących substancji czynnych:

•    ketokonazol (lek stosowany w leczeniu grzybic);

•    warfaryna i fenprokumon (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi i zapobiegania powstawaniu zakrzepów). Konieczne mogą być dalsze badania krwi;

•    atazanawir (lek stosowany w leczeniu zakażeń HIV). Nie wolno przyjmować leku Acidwell, jeśli pacjent jest leczony atazanawirem.

•    metotreksat (lek stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i raka). Jeśli pacjent otrzymuje metotreksat, lekarz może zalecić czasowe odstawienie leku Acidwell.

Nie należy przyjmować leku Acidwell razem z innymi lekami, które zmniejszają ilość kwasu wytwarzanego w żołądku, takimi jak inny inhibitor pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol lub rabeprazol) lub antagonista receptora H2 (np. ranitydyna, famotydyna).

Jednak w razie konieczności Acidwell można przyjmować z lekami zobojętniającymi

(np. magaldratem, kwasem alginowym, dwuwęglanem sodu, wodorotlenkiem glinu, węglanem

magnezu lub ich połączeniami).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również leków ziołowych lub homeopatycznych.

Acidwell z jedzeniem i piciem

Tabletki należy połykać w całości przed posiłkiem, popijając płynem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjenci, u których wystąpią takie działania niepożądane, jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn.

Acidwell zawiera barwnik, czerwień koszenilową, który może wywoływać reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Acidwell

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecaną dawką jest jedna tabletka na dobę. Nie należy przekraczać zaleconej dawki 20 mg pantoprazolu na dobę.

Lek należy przyjmować przez co najmniej 2 lub 3 kolejne dni. Stosowanie leku można zakończyć po całkowitym ustąpieniu objawów. Objawy refluksu i zgaga mogą ustąpić już po jednym dniu stosowania leku Acidwell, ale lek nie przynosi natychmiastowej ulgi.

Jeśli objawy nie ustąpią po 2 tygodniach ciągłego przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przyjmować leku Acidwell dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji się z lekarzem.

Tabletkę należy przyjmować przed posiłkiem, o tej samej porze każdego dnia. Tabletkę należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Tabletki nie należy żuć ani przełamywać.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Acidwell nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Acidwell

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli to możliwe, należy zabrać ze sobą pozostałą ilość leku i ulotkę. Nie są znane objawy przedawkowania pantoprazolu.

Pominięcie przyjęcia leku Acidwell

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną, planową tabletkę należy przyjąć następnego dnia o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast poinformować lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych. Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku, ale zabrać ze sobą tę ulotkę i (lub) tabletki.

-    Ciężkie reakcje alergiczne (rzadko): reakcje nadwrażliwości, tzw. reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy. Do typowych objawów należą: obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka i (lub) gardła, co może spowodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, silne zawroty głowy z bardzo szybkim biciem serca i nasilonym poceniem się.

-    Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana): wysypka z obrzękiem, powstawanie pęcherzy lub łuszczenie się skóry, krwawienie w obrębie oczu, nosa, jamy ustnej lub narządów płciowych oraz szybkie pogorszenie ogólnego stanu zdrowia lub wysypka po ekspozycji na światło słoneczne.

-    Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana): zażółcenie skóry i oczu (na skutek ciężkiego uszkodzenia wątroby) lub zaburzenia czynności nerek, takie jak bolesne oddawanie moczu i ból okolicy lędźwiowej z gorączką.

Inne możliwe działania niepożądane

-    Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

ból głowy; zawroty głowy; biegunka; nudności, wymioty; wzdęcie i gazy; zaparcie; suchość w jamie ustnej; ból brzucha i uczucie dyskomfortu; wysypka skórna lub pokrzywka; świąd; uczucie osłabienia, wyczerpania lub ogólnie złe samopoczucie; zaburzenia snu; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (stwierdzane w badaniach krwi).

-    Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

zaburzenia widzenia, takie jak nieostre widzenie; ból stawów; bóle mięśni; zmiany masy ciała; zwiększona temperatura ciała; obrzęk kończyn; reakcje alergiczne; depresja; zwiększenie stężenia bilirubiny i tłuszczów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi).

-    Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

dezorientacja; zmniejszenie liczby płytek krwi, co może spowodować krwawienie lub częstsze niż zwykle powstawanie siniaków; zmniejszenie liczby krwinek białych, co może spowodować częstsze zakażenia.

-    Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

omamy, splątanie (zwłaszcza u pacjentów, u których takie objawy występowały w przeszłości); zmniejszenie stężenia sodu we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Acidwell

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Pojemnik z HDPE:

Nie stosować leku Acidwell po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika do tabletek: 6 miesięcy.

•    Blister:

Nie stosować leku Acidwell po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Acidwell

. Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

. Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: sodu węglan bezwodny, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), hydroksypropyloceluloza (typ EXF), krzemionka koloidalna bezwodna, wapnia stearynian, Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, żółcień chinolinowa (E104), żelaza tlenek żółty (E 172), czerwień koszenilowa (E124), metakrylowego kwasu i etylu akrylanu kopolimer (1:1), polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian

Tusz: makrogol 600, szelak, powidon, żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda Acidwell i co zawiera opakowanie

Tabletki Acidwell są żółte i owalne (pokryte specjalną otoczką), z czarnym nadrukiem „20”.

Dostępne są w blistrach lub pojemnikach z HDPE, zawierających 7 i 14 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D

9220 Lendava, Słowenia

S.C. Sandoz, S.R.L. Livezeni Street no 7A 540472 Targu Mures Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Logo Sandoz

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2013

Poniższe wskazówki dotyczące zmiany stylu życia i diety również mogą być pomocne w łagodzeniu zgagi i objawów związanych z wytwarzaniem kwasu w żołądku.

Należy:

. unikać spożywania dużych porcji jedzenia . jeść powoli . rzucić palenie

. zmniej szyć spożycie alkoholu i kawy . schudnąć (jeśli pacjent ma nadwagę)

. unikać noszenia obcisłych ubrań lub pasków . unikać jedzenia później niż 3 godziny przed snem . unieść wezgłowie łóżka (jeśli objawy występują również nocą)

. zmniejszyć spożycie pokarmów, które mogą wywołać zgagę (np. czekolady, mięty, tłustych i smażonych potraw, jedzenia sprzyjającego wydzielaniu kwasu, mocnych przypraw, owoców cytrusowych, soków owocowych i pomidorów).

6 NL/H/1807/001/IB/003

Acidwell

Charakterystyka Acidwell

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Acidwell, 20 mg, tabletki dojelitowe

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (Pantoprazolum) w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka dojelitowa zawiera 1 ^g barwnika, czerwieni koszenilowej (E124).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka dojelitowa

Żółta, owalna tabletka drażowana z czarnym nadrukiem „20”.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej (tj. zgaga, zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku) u dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecaną dawką jest 20 mg pantoprazolu (jedna tabletka) na dobę.

W celu złagodzenia objawów może być konieczne przyjmowanie tabletek przez 2 lub 3 kolejne dni. Po całkowitym ustąpieniu objawów leczenie należy przerwać.

Leczenie bez konsultacji lekarza nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie.

Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 2 tygodni stałego leczenia, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Szczególne grupy pacjentów

U pacjentów w podeszłym wieku i u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania produktu Acidwell u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Sposób podawania

Tabletek Acidwell nie należy żuć ani rozgryzać. Należy je połykać w całości przed posiłkiem, popijając płynem.

4.3 Przeciwwskazania

♦    Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

♦    Jednoczesne stosowanie z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjentów należy poinstruować, aby konsultowali się z lekarzem w przypadku:

. niezamierzonego zmniejszenia masy ciała, niedokrwistości, krwawienia z przewodu pokarmowego, utrudnionego połykania, uporczywych lub krwawych wymiotów, gdyż pantoprazol może łagodzić objawy i opóźniać rozpoznanie ciężkiej choroby; jeśli wystąpią opisane objawy, należy wykluczyć chorobę nowotworową;

. stwierdzenia w przeszłości wrzodu żołądka lub przebycia operacji w obrębie przewodu pokarmowego;

. ciągłego, trwającego co najmniej 4 tygodnie objawowego leczenia niestrawności lub zgagi;

. żółtaczki, zaburzeń czynności wątroby lub choroby wątroby;

. jakiejkolwiek innej ciężkiej choroby, która wpływa na ogólny stan zdrowia pacjenta;

. gdy pacjent ma ponad 55 lat i wystąpiły u niego nowe objawy lub dotychczasowe dolegliwości zmieniły charakter lub nasilenie.

Pacjenci, u których przez długi czas występują nawracające objawy niestrawności lub zgaga, powinni regularnie zgłaszać się do lekarza. Zwłaszcza pacjenci w wieku powyżej 55 lat, przyjmujący codziennie dostępne bez recepty leki na niestrawność lub zgagę, powinni poinformować o tym farmaceutę lub lekarza.

Nie należy przyjmować jednocześnie z pantoprazolem innego inhibitora pompy protonowej lub antagonisty receptorów H2.

Przed rozpoczęciem leczenia pantoprazolem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent ma mieć wykonaną endoskopię lub oddechowy test mocznikowy.

Pacjentów należy poinformować, że tabletki nie przynoszą natychmiastowej ulgi. Złagodzenie objawów może być odczuwalne po upływie około 1 dnia leczenia pantoprazolem, ale do pełnego usunięcia zgagi może być konieczne nawet tygodniowe leczenie. Nie należy przyjmować pantoprazolu jako leku profilaktycznego.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego z dowolnej przyczyny, również na skutek przyjmowania inhibitorów pompy protonowej, powoduje zwiększenie ilości bakterii bytujących w przewodzie pokarmowym. Stosowanie produktów leczniczych zmniejszających kwaśność soku żołądkowego nieznacznie zwiększa ryzyko zakażeń przewodu pokarmowego takimi bakteriami, jak Salmonella, Campylobacter lub Clostridium difficile.

Produkt leczniczy zawiera barwnik czerwień koszenilową, który może wywoływać reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Pantoprazol może zmniejszać wchłanianie substancji czynnych (np. ketokonazolu), których biodostępność zależy od wartości pH w żołądku.

Wykazano, że jednoczesne podawanie atazanawiru w dawce 300 mg/rytonawiru w dawce 100 mg z omeprazolem (40 mg raz na dobę) lub atazanawiru w dawce 400 mg z lanzoprazolem (w pojedynczej dawce 60 mg) powodowało u zdrowych ochotników znaczące zmniejszenie biodostępności atazanawiru. Wchłanianie atazanawiru zależy od pH. Dlatego pantoprazolu nie wolno stosować jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.3).

Pantoprazol jest metabolizowany w wątrobie z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P450. Nie można wykluczyć interakcji pantoprazolu z innymi substancjami, które są metabolizowane przez ten sam układ enzymatyczny. Nie stwierdzono jednak klinicznie istotnych interakcji w swoistych badaniach z zastosowaniem karbamazepiny, kofeiny, diazepamu, diklofenaku, digoksyny, etanolu, glibenklamidu, metoprololu, naproksenu, nifedypiny, fenytoiny, piroksykamu, teofiliny i doustnych środków antykoncepcyjnych, zawierających lewonorgestrel i etynyloestradiol.

Wprawdzie w klinicznych badaniach właściwości farmakokinetycznych nie obserwowano interakcji podczas jednoczesnego podawania fenprokumonu lub warfaryny, ale w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłoszono nieliczne pojedyncze przypadki zmiany wartości Międzynarodowego Wskaźnika Znormalizowanego (ang. International Normalized Ratio - INR) podczas skojarzonego stosowania obu leków. Dlatego u pacjentów otrzymujących leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny (np. fenprokumon lub warfarynę) zaleca się kontrolowanie czasu protrombinowego lub INR po rozpoczęciu lub zakończeniu leczenia pantoprazolem oraz podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu.

Istnieją doniesienia, że jednoczesne stosowanie metotreksatu w dużej dawce (np. 300 mg) i inhibitorów pompy protonowej zwiększa u niektórych pacjentów stężenie metotreksatu. Dlatego w przypadku stosowania dużej dawki metotreksatu (np. w leczeniu raka i łuszczycy) należy rozważyć czasowe odstawienie pantoprazolu.

Nie stwierdzono interakcji z podawanymi równocześnie lekami zobojętniającymi kwas solny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję. Badania niekliniczne nie dowiodły upośledzenia płodności ani działania teratogennego (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Produktu leczniczego nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy pantoprazol przenika do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały przenikanie pantoprazolu do mleka. Produktu leczniczego nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Płodność

Badania na zwierzętach nie dowiodły, aby pantoprazol zaburzał płodność (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pantoprazol nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). Pacjenci, u których wystąpią wymienione objawy, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Można oczekiwać, ze u około 5% pacjentów wystąpią działania niepożądane. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są biegunka i ból głowy (oba notowano u około 1% pacjentów). Podczas stosowania pantoprazolu zgłaszano wymienione niżej działania niepożądane.

Częstość działań niepożądanych wymienionych w tabeli określono następująco:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1. Działania niepożądane pantoprazolu, występujące w trakcie badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość

nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Agranulocytoza

Małopłytkowość;

leukopenia;

pancytopenia

Zaburzenia

układu

nerwowego

Bóle głowy; zawroty głowy

Zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Zaburzenia

widzenia/nieostre

widzenie

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka; nudności/ wymioty; ucisk w jamie brzusznej i wzdęcia; zaparcie; suchość błony śluzowej jamy ustnej;

ból brzucha z

odczuciem

dyskomfortu

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka/

osutka/

wykwity;

świąd

Pokrzywka;

obrzęk

naczynioruchowy;

Zespół Stevensa-Johnsona; zespół Lyella; rumień

wielopostaciowy; nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów; bóle mięśniowe

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperlipidemie i zwiększenie stężenia lipidów (triglicerydów, cholesterolu); zmiany masy ciała

Hiponatremia;

hipomagnezemia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia; uczucie zmęczenia; złe samopoczucie

Zwiększenie temperatury ciała; obrzęki obwodowe

Zaburzenia

układu

immunologiczneg

o

Reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne i

wstrząs

anafilaktyczny)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona

aktywność

enzymów

wątrobowych

(aminotransferaz,

gamma-GT);

Zwiększone stężenie bilirubiny

Uszkodzenie miąższu wątroby; żółtaczka; niewydolność wątroby

Zaburzenia

psychiczne

Zaburzenia snu

Depresja (i jej zaostrzenie)

Dezorientacja (i jej zaostrzenie)

Omamy; splątanie (zwłaszcza u pacjentów predysponowanyc h, a także zaostrzenie tych objawów, jeśli występowały wcześniej)

Zaburzenia

układu

rozrodczego i piersi

Ginekomastia

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania u ludzi nie są znane.

Dawki do 240 mg podawane dożylnie przez 2 minuty były dobrze tolerowane.

Ze względu na duży stopień wiązania z białkami, pantoprazolu nie można łatwo usunąć z organizmu metodą dializy.

W razie przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia nie ma szczególnych zaleceń terapeutycznych poza leczeniem objawowym i podtrzymującym.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02BC02 Mechanizm działania

Pantoprazol jest podstawionym benzoimidazolem, który hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku przez specyficzne blokowanie pomp protonowych w komórkach okładzinowych.

Pantoprazol jest przekształcany do czynnej postaci (cyklicznego sulfenamidu) w kwaśnym środowisku komórek okładzinowych, gdzie hamuje enzym H+, K+ -ATPazę, biorący udział w ostatnim etapie wytwarzania kwasu solnego w żołądku.

Hamowanie to jest zależne od dawki i wpływa zarówno na podstawowe, jak i stymulowane wydzielanie kwasu solnego. U większości pacjentów ustąpienie zgagi i objawów refluksu uzyskuje się w ciągu tygodnia. Pantoprazol zmniejsza kwaśność treści żołądkowej i proporcjonalne do tego zwiększa wydzielania gastryny. Zwiększenie wydzielania gastryny jest odwracalne. Ponieważ pantoprazol wiąże się z enzymem poza poziomem receptora komórkowego, może hamować wydzielanie kwasu solnego niezależnie od pobudzenia przez inne substancje (acetylocholinę, histaminę, gastrynę). Skutek jest taki sam niezależnie od tego, czy pantoprazol jest podawany doustnie czy dożylnie.

Stężenie gastryny na czczo zwiększa się pod wpływem pantoprazolu. Podczas krótkotrwałego stosowania stężenie to w większości przypadków nie przekracza górnej granicy wartości uznanych za prawidłowe. Podczas długotrwałego leczenia stężenie gastryny przeważnie podwaja się. Tylko w pojedynczych przypadkach występuje nadmierne zwiększenie wydzielania gastryny. W związku z tym podczas długotrwałego leczenia pantoprazolem w nielicznych przypadkach obserwuje się niewielkie lub umiarkowane zwiększenie liczby swoistych komórek wewnątrzwydzielniczych (ECL) w żołądku (rozrost prosty lub gruczolakowaty). Jednak, jak wynika z dotychczasowych badań, powstawania zmian przedrakowiakowych (rozrost atypowy) lub rakowiaków żołądka stwierdzanych w doświadczeniach na zwierzętach (patrz punkt 5.3) nie obserwowano u ludzi.

Skuteczność kliniczna

W retrospektywnej analizie 17 badań z udziałem 5960 pacjentów z chorobą refluksową przełyku (ang. gastro-esophageal reflux disease - GERD), poddawanych monoterapii pantoprazolem w dawce 20 mg, objawy związane z refluksem (np. zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądka) oceniano wystandaryzowanymi metodami. Wybrane badania musiały zawierać zarejestrowanie co najmniej jednego objawu refluksu po 2 tygodniach. Rozpoznanie GERD w tych badaniach oparte było na ocenie badania endoskopowego, z wyjątkiem jednego badania, w którym podstawą do włączenia pacjentów do badania były wyłącznie objawy.

W opisanych badaniach odsetek pacjentów leczonych pantoprazolem, u których po 7 dniach zgaga całkowicie ustąpiła, wynosił od 54,0% do 80,6%. Odsetek ten po 14 i 28 dniach wynosił, odpowiednio, 62,9% do 88,6% i 68,1% do 92,3%.

Podobne wyniki, jak w przypadku zgagi, uzyskano dla pełnego ustąpienia zarzucania kwaśnej treści z żołądka do przełyku. Po 7 dniach leczenia odsetek pacjentów, u których regurgitacje całkowicie ustąpiły, wynosił od 61,5% do 84,4%, a po 14 i 28 dniach wynosił, odpowiednio, 67,7% do 90,4% i 75,2% do 94,5%.

Wykazano, że pantoprazol jest bardziej skuteczny od placebo i antagonistów receptora H2 i nie gorszy od innych inhibitorów pompy protonowej. Stopień złagodzenia objawów choroby refluksowej w dużym stopniu zależał od wyjściowego stadium GERD.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne pantoprazolu nie zmieniają się po podaniu jednorazowej dawki lub dawek wielokrotnych. W zakresie dawek od 10 mg do 80 mg kinetyka osoczowa pantoprazolu ma charakter liniowy zarówno pod podaniu doustnym, jak i dożylnym.

Wchłanianie

Pantoprazol wchłania się całkowicie i szybko po podaniu doustnym, a całkowita biodostępność leku uwolnionego z tabletki wynosi około 77%. Średnio po upływie około 2,0 do 2,5 godziny (tmax) po podaniu pojedynczej doustnej dawki 20 mg uzyskuje się maksymalne stężenia w surowicy (Cmax), wynoszące około 1 do 1,5 pg/ml. Wartości te pozostają stałe po wielokrotnym podawaniu. Jednoczesne spożycie pokarmu nie wpływało na biodostępność (AUC lub Cmax), ale zwiększało zmienność opóźnienia działania leku (ang. lag-time, t[ag).

Dystrybucja

Objętość dystrybucji wynosi około 0,15 l/kg, a stopień wiązania z białkami osocza około 98%.

Metabolizm

Pantoprazol jest prawie wyłącznie metabolizowany w wątrobie.

Wydalanie

Klirens pantoprazolu wynosi około 0,1 l/godz./kg, a końcowy okres półtrwania (t1/2) około 1 godziny. Opisano kilka przypadków opóźnionej eliminacji. Ze względu na swoiste wiązanie pantoprazolu z pompą protonową w komórkach okładzinowych żołądka, okres półtrwania w fazie eliminacji nie koreluje ze znacznie dłuższym czasem działania (hamowaniem wydzielania kwasu solnego).

Wydalanie nerkowe stanowi główną (około 80%) drogę eliminacji metabolitów pantoprazolu; pozostała część wydalana jest z kałem. Głównym metabolitem zarówno w surowicy, jak i w moczu jest demetylopantoprazol, który występuje w postaci sprzężonej z kwasem siarkowym. Okres półtrwania głównego metabolitu (około 1,5 godziny) jest niewiele dłuższy od okresu półtrwania pantoprazolu.

Szczególne grupy pacjentów Zaburzenia, czynności nerek

Zmniejszenie dawki pantoprazolu nie jest konieczne u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (również pacjentów poddawanych dializie, która usuwa nieznaczne ilości pantoprazolu). Okres półtrwania pantoprazolu u tych pacjentów jest krótki, podobnie jak u osób zdrowych. Wprawdzie okres półtrwania głównego metabolitu jest dłuższy (2 do 3 godzin), ale wydalanie jest nadal szybkie i nie dochodzi do kumulacji leku w organizmie.

Zaburzenia czynności wątroby

Po podaniu pantoprazolu pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby (klasa A, B i C w skali Childa-Pugha) okres półtrwania wydłużał się do 3-7 godzin, a wartości AUC zwiększały się 3 do 6 razy, podczas gdy maksymalne stężenie w surowicy (Cmax) zwiększało się tylko nieznacznie (1,3-krotnie) w porównaniu z osobami zdrowymi.

Osoby w podeszłym wieku

Nieznaczne zwiększenie wartości AUC i Cmax u ochotników w podeszłym wieku w porównaniu z osobami młodszymi nie miało znaczenia klinicznego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W trwających 2 lata badaniach działania rakotwórczego u szczurów stwierdzono występowanie nowotworów neuroendokrynnych. Ponadto w jednym badaniu stwierdzono obecność brodawczaków płaskonabłonkowych w przedżołądku szczurów. Mechanizm prowadzący do powstawania rakowiaków żołądka pod wpływem podstawionych benzoimidazoli został dokładnie zbadany, co pozwala wnioskować, że jest to reakcja wtórna na masywne zwiększenie stężenia gastryny w surowicy, które występuje u szczurów podczas długotrwałego stosowania dużych dawek leku.

W trwających 2 lata badaniach na gryzoniach obserwowano zwiększoną liczbę guzów wątroby u szczurów (tylko w jednym badaniu u szczurów) oraz u samic myszy. Zinterpretowano to jako skutek dużej szybkości metabolizmu pantoprazolu w wątrobie.

W jednym badaniu trwającym 2 lata obserwowano nieznaczne zwiększenie częstości zmian nowotworowych w tarczycy u szczurów otrzymujących największe dawki pantoprazolu (200 mg/kg mc.). Występowanie tych nowotworów wiąże się ze zmianami rozpadu tyroksyny w wątrobie szczurów, wywołanymi przez pantoprazol. Ponieważ dawka lecznicza dla ludzi jest mała, nie oczekuje się działań niepożądanych dotyczących tarczycy.

W badaniach na zwierzętach (szczury) stężenie, przy którym nie obserwowano działania niepożądanego (ang. No Observed Adverse Effect Level, NOAEL) dla toksycznego działania na zarodki wynosiło 5 mg/kg mc. Badania nie wykazały wpływu na płodność lub działania teratogennego.

W badaniach u szczurów stwierdzono, że przenikanie leku przez łożysko zwiększa się wraz z zaawansowaniem ciąży, stąd stężenie pantoprazolu u płodu zwiększa się na krótko przed urodzeniem.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Sodu węglan bezwodny Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon (typ A)

Hydroksypropyloceluloza (typ EXF)

Krzemionka koloidalna bezwodna Wapnia stearynian

Otoczka

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

Żółcień chinolinowa (E104)

Żelaza tlenek żółty (E172)

Czerwień koszenilowa (E124)

Metakrylowego kwasu i etylu akrylanu kopolimer (1:1)

Polisorbat 80 Sodu laurylosiarczan Trietylu cytrynian

Tusz

Makrogol 600

Szelak

Powidon

Żelaza tlenek czarny (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika do tabletek z HDPE: 6 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii Aluminium/OPA/Aluminium/PVC, w tekturowym pudełku: 7, 14 tabletek dojelitowych.

Pojemnik do tabletek z HDPE z zakrętką polipropylenową, zawierającą środek pochłaniający wilgoć, w tekturowym pudełku: 7, 14 tabletek dojelitowych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18279

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 3.06.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.09.2013

9 NL/H/1807/001/IB/003

Acidwell