+ iMeds.pl

Actaven 10 mgUlotka Actaven

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Actaven, 10 mg, kapsułki, miękkie Actaven, 20 mg, kapsułki, miękkie

Isotretinoinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Actaven i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Actaven

3.    Jak stosować Actaven

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Actaven

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Actaven i w jakim celu się go stosuje

Lek Actaven zawiera substancję czynną, izotretynoinę, która należy do grupy leków zwanych retinoidami, podobnych w budowie do witaminy A. Lek zmniejsza aktywność gruczołów łojowych, które wytwarzają tłuszcz w skórze.

Actaven jest lekiem przepisywanym na receptę i wskazany jest w leczeniu ciężkich postaci trądziku, takich jak trądzik guzkowy lub skupiony, lub trądzik z ryzykiem powstawania trwałych blizn, które nie uległy poprawie po leczeniu innymi ogólnie działającymi lekami przeciwbakteryjnymi i lekami stosowanymi miejscowo.

Zaleca się, aby leczenie było prowadzone lub nadzorowane przez lekarza specjalistę (np. dermatologa), doświadczonego w leczeniu ciężkich postaci trądziku z zastosowaniem ogólnie działających retynoidów, który ma pełną wiedzę na temat ryzyka leczenia izotretynoiną oraz wymagań dotyczących nadzorowania pacjenta.

2. Informacje ważne przez zastosowaniem leku Actaven Kiedy nie stosować leku Actaven

-    jeśli pacjentka jest ciąży lub w przypadku podejrzenia, że pacjentka jest w ciąży

-    jeśli pacjentka karmi piersią

-    jeśli pacjent ma uczulenie na izotretynoinę, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składniki tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli u pacjenta czynność wątroby jest pogorszona

-    u pacjentów ze zwiększonym stężeniem lipidów we krwi (np. duże stężenie cholesterolu lub triglicerydów)

-    jeśli u pacjenta występuje hiperwitaminoza A

-    w przypadku jednoczesnego przyjmowania antybiotyków zawierających tetracykliny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Actaven należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Ważna rada dla kobiet w ciąży

Lek Actaven może spowodować uszkodzenie nienarodzonego dziecka. Zwiększa także ryzyko poronienia.

Nie wolno przyjmować leku Actaven, jeśli pacjentka jest w ciąży.

Nie wolno przyjmować leku Actaven, jeśli pacjentka karmi piersią. Lek prawdopodobnie przenika do mleka matki i może uszkodzić płód.

Nie wolno przyjmować leku Actaven, jeśli pacjentka mogłaby zajść w ciążę podczas leczenia lub w ciągu miesiąca po zakończeniu leczenia.

Kobiety w okresie rozrodczym mogą przyjmować Actaven jedynie pod następującymi rygorystycznymi warunkami:

-    Pacjentka może przyjmować Actaven tylko w przypadku ciężkiej postaci trądziku, który nie uległ poprawie po leczeniu innymi lekami przeciwtrądzikowymi, w tym doustnymi antybiotykami i lekami do stosowania miejscowego.

-    Lekarz prowadzący musi wyjaśnić pacjentce, jakie jest ryzyko wystąpienia wad płodu: pacjentka musi zrozumieć, dlaczego nie wolno jej w trakcie leczenia zajść w ciążę i co powinna zrobić, aby skutecznie zapobiegać ciąży.

-    Pacjentka musi omówić z lekarzem prowadzącym metody antykoncepcji (kontroli urodzeń)

i uzyskać od lekarza informacje na temat zapobiegania ciąży. Lekarz może skierować pacjentkę do specjalisty po poradę na temat antykoncepcji.

-    Pacjentka musi wyrazić zgodę na stosowanie co najmniej jednej, a najlepiej dwóch skutecznych metod antykoncepcji przez jeden miesiąc przed rozpoczęciem przyjmowania leku Actaven,

w trakcie leczenia oraz w ciągu miesiąca po odstawieniu leku. Przed rozpoczęciem leczenia, lekarz powinien poprosić pacjentkę o wykonanie testu ciążowego i musi on być negatywny.

-    Pacjentka musi akceptować konieczność comiesięcznych wizyt u lekarza i wykonywania dodatkowych testów ciążowych, jeśli tak zdecyduje lekarz. Może zaistnieć konieczność wykonania testu ciążowego po 5 tygodniach po odstawieniu leku Actaven. Pacjentce nie wolno zajść w ciążę podczas leczenia oraz przez jeden miesiąc po zakończeniu przyjmowania leku.

-    Lekarz prowadzący może poprosić pacjentkę (lub opiekuna) o podpisanie formularza, który potwierdza poinformowanie o ryzyku i akceptację koniecznych środków ostrożności.

Porada dla mężczyzn

Lek Actaven nie wpływa na płodność lub potomstwo mężczyzn przyjmujących lek Actaven. Izotretynoina występują w nasieniu mężczyzn leczonych lekiem Actaven w bardzo małych stężeniach, zbyt małych, aby uszkodzić nienarodzone dziecko partnerki. Mężczyźni muszą pamiętać, że nie wolno im przekazywać tego leku innym osobom, zwłaszcza kobietom.

Nie należy oddawać krwi ani w czasie leczenia lekiem Actaven, ani w ciągu miesiąca po jej zakończeniu. Jeśli kobieta w ciąży otrzymałaby taką krew, dziecko mogłoby urodzić się z wadami rozwojowymi.

Specjalne ostrzeżenia dla wszystkich pacjentów

-    Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent kiedykolwiek cierpiał z powodu jakiejkolwiek choroby psychicznej (w tym depresji, zachowań samobójczych lub psychoz) lub jeśli przyjmuje jakiekolwiek leki stosowane w tych stanach.

-    Skóra pacjenta może stać się sucha. Podczas leczenia należy stosować nawilżające maści i kremy oraz balsamy do ust. Aby uniknąć podrażnienia skóry, należy unikać stosowania produktów złuszczających i przeciwtrądzikowych, które nie zostały przepisane przez lekarza.

-    Należy unikać nadmiaru słońca i nie używać lamp słonecznych i łóżek opalających. Skóra pacjenta może stać się bardziej wrażliwa na światło słoneczne. Przed wyjściem na słońce należy zastosować na skórę preparaty zawierające filtry o dużej wartości współczynnika ochrony przed światłem (SPF 15 lub większe).

-    Nie należy stosować żadnych zabiegów kosmetycznych na skórę. Lek Actaven może powodować większą skłonność skóry do uszkodzeń. Nie należy stosować żadnej depilacji woskiem (do usuwania owłosienia), zabiegów dermabrazji lub leczenia laserem (usuwające zrogowaciałą skórę lub blizny) w okresie leczenia i co najmniej przez 6 miesięcy po jej zakończeniu. Mogłoby to spowodować bliznowacenie, podrażnienie skóry lub rzadko zmiany koloru skóry.

-    Oczy pacjenta mogą stać się suche, może wystąpić zmętnienie i zapalenie rogówki. Wysuszonym oczom może pomóc aplikacja nawilżającej maści do oczu lub preparatu zastępującego łzy. Może wystąpić nietolerancja szkieł kontaktowych, co może wymagać noszenia okularów podczas leczenia. Nagle może pojawić się pogorszenie widzenia w nocy, dlatego zawsze należy być ostrożnym podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn w nocy.

-    Lek Actaven może powodować ból mięśni i stawów. Należy ograniczyć intensywne ćwiczenia i aktywność fizyczną.

-    Lekarz prowadzący zaleci wykonanie badania krwi w celu skontrolowania stężenia tłuszczów we krwi przed leczeniem, w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Należy poinformować lekarza, jeśli przed rozpoczęciem leczenia występowały duże stężenia tłuszczów. Jeśli stężenie tłuszczów będzie podwyższone, lekarz może zmniejszyć dawkę leku lub przerwać leczenie lekiem Actaven.

-    W przypadku pojawienia się ciężkich biegunek (krwotocznych) należy natychmiast przerwać leczenie lekiem Actaven i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

-    Actaven może zwiększać stężenie glukozy we krwi. W rzadkich przypadkach podczas leczenia może być rozpoznana cukrzyca. Lekarz może monitorować stężenie glukozy we krwi podczas leczenia, szczególnie w przypadku, jeśli pacjent ma cukrzycę, nadwagę lub cierpi z powodu alkoholizmu.

-    Mogą wystąpić przedłużające się bóle głowy razem z nudnościami, wymiotami i zmianami w widzeniu, włączając niewyraźne widzenie. Mogą to być objawy łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego zwłaszcza, jeśli lek Actaven jest jednocześnie stosowany

z antybiotykami nazywanymi tetracyklinami. Należy natychmiast przerwać terapię i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

-    Mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak wysypka i świąd. Mogą wystąpić poważne reakcje (anafilaktyczne): trudności w oddychaniu lub połykaniu spowodowane obrzękiem gardła, twarzy, warg i jamy ustnej. Także nagły obrzęk dłoni, stóp i kostek.

-    Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, jest otyły (ma nadwagę) lub ma zaburzenia metabolizmu tłuszczów (lipidozy) może doświadczyć: nadmiernego pragnienia, częstej potrzeby oddawania moczu i badania krwi mogą wykazywać zwiększenie stężenia cukru, zmiany w stężeniu tłuszczów we krwi (w tym cholesterolu HDL lub triglicerydów). Mogą wystąpić wyższe stężenia cholesterolu lub krew w moczu.

-    Lek Actaven może zwiększać aktywność enzymów wątrobowych. Lekarz prowadzący, aby sprawdzić aktywność enzymów wątrobowych zleci wykonanie odpowiednich badań krwi przed leczeniem, w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Jeśli wyniki będą podwyższone, lekarz może dostosować dawkę leku Actaven lub przerwać leczenie.

Lek Actaven a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Podczas leczenia lekiem Actaven nie należy przyjmować preparatów zawierających witaminę A. Stosowanie obu leków w jednym czasie może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Nie należy stosować leku Actaven jednocześnie z tetracyklinami (antybiotyk). Przyjmowanie obu leków może powodować wysokie ciśnienie w jamie czaszki z objawami takimi, jak ból głowy, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia oraz obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.

Nie stosować żadnych leków przeciwtrądzikowych do leczenia miejscowego podczas przyjmowania leku Actaven. Dobrze jest stosować preparaty nawilżające i emolienty (kremy do skóry lub preparaty zapobiegające utracie wody i zmiękczające skórę).

Actaven z jedzeniem i piciem

Kapsułki należy połykać w całości z pokarmem.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Actaven nie wolno stosować, jeśli pacjentka jest w ciąży.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Actaven lub w ciągu jednego miesiąca po zakończeniu leczenia, istnieje znaczne ryzyko bardzo ciężkich wad wrodzonych u nienarodzonego dziecka.


Dlatego też pacjentka musi stosować skuteczne metody antykoncepcji, jeśli jest w wieku rozrodczym (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Actaven, musi przerwać leczenie i natychmiast poinformować lekarza prowadzącego.

Nie wolno przyjmować leku Actaven, jeśli pacjentka karmi piersią. Ten lek przenika do mleka matki karmiącej i może działać szkodliwie na dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W czasie terapii może dojść do pogorszenia widzenia nocą. Takie zaburzenia widzenia mogą pojawić się nagle. W rzadkich przypadkach utrzymują się one po zakończeniu terapii. Bardzo rzadko donoszono o senności i zawrotach głowy. Należy więc zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Actaven zawiera sorbitol, olej sojowy i barwnik czerwień koszenilową A

Ten lek zawiera sorbitol. Jeżeli lekarz poinformował pacjenta, że ma nietolerancję na niektóre cukry, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Ten lek zawiera olej sojowy. Nie wolno przyjmować leku Actaven w przypadku uczulenia na orzeszki ziemne lub soję. Barwnik czerwień koszenilowa A (E 214) może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak przyjmować lek Actaven

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Actaven, kapsułki należy przyjmować z jedzeniem. Kapsułki przyjmuje się jeden lub dwa razy na dobę.

Należy połykać je w całości, popijając płynem lub z jedzeniem.

Zalecana dawka to:

Pacjenci dorośli, młodzież i pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa wynosi zwykle 0,5 mg na kilogram masy ciała na dobę (0,5 mg/kg mc. na dobę).

Po kilku tygodniach leczenia lekarz może dostosować dawkę. Zależy to od tego jak pacjent znosi leczenie tym lekiem. U większości pacjentów dawka będzie wynosić od 0,5 mg do 1 mg/kg mc. na dobę. Jeśli pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku Actaven jest zbyt słabe lub zbyt mocne, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Dzieci

Leku Actaven nie powinno się stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku ciężkich chorób nerek, leczenie powinno się zwykle rozpocząć od mniejszej dawki

(takiej jak 10 mg na dobę), która później może być zwiększona do maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta.

Cykl leczenia trwa zwykle od 16 do 24 tygodni. U większości pacjentów wystarcza jeden cykl leczenia. Objawy trądziku mogą ustępować jeszcze przez okres do 8 tygodni po zakończeniu leczenia. Aż do tego czasu zwykle nie rozpoczyna się innego leczenia.

Sporadycznie u niektórych pacjentów podczas pierwszych tygodni terapii może dojść do pogorszenia objawów trądziku. W ciągu dalszego leczenia objawy te powinny złagodnieć.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Actaven

Jeśli pacjent przyjął więcej kapsułek leku Actaven od liczby wskazanej w niniejszej ulotce lub niż przepisał lekarz, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, oddziałem ratunkowym szpitala lub farmaceutą.

Objawy przedawkowania to: ból głowy, nudności, wymioty, senność, drażliwość i świąd.

Pominięcie przyjęcia leku Actaven

W przypadku pominięcia jednej dawki leku, należy ją przyjąć, kiedy tylko pacjent sobie o tym przypomni, chyba, że zbliża się czas przyjęcia następnej dawki. W takiej sytuacji należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleconym dawkowaniem. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    niedokrwistość, większa skłonność do zakażeń, tworzenia się siniaków, krwawienia i łatwiejszego tworzenia się skrzepów krwi

-    sucha skóra, zaczerwieniona i wrażliwa skóra, lokalne złuszczanie się skóry, świąd, suchość i podrażnienie oczu, zapalenie skóry, ust, oczu i (lub) powiek

-    zwiększenie aktywności enzymów    wątrobowych

-    ból stawów, mięśni i pleców

-    zwiększenie stężenia tłuszczów we    krwi i zmniejszenie stężenia lipoprotein o dużej gęstości.

Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    ból głowy

-    suchość w nosie, krwawienie z nosa, ból lub zapalenie gardła lub błony śluzowej nosa

-    mała liczba białych krwinek, podwyższone stężenie cholesterolu we krwi, zwiększone stężenie glukozy we krwi

-    krew lub białko w moczu.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

-    poważne reakcje alergiczne/anafilaktyczne z nagłym obrzękiem twarzy, ust, jamy ustnej

i gardła, z trudnościami w oddychaniu lub połykaniu, obrzękiem dłoni i stóp, reakcjami alergicznymi skóry z wysypką    i świądem

-    depresja, pogłębienie depresji,    skłonność do agresji, niepokój, zaburzenia nastroju

-    łysienie.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)

objawy psychozy, np. utrata kontaktu z rzeczywistością, taka jak słyszenie głosów lub widzenie rzeczy, których nie ma, niezwyczajne zachowanie

zakażenia bakteryjne, choroby węzłów chłonnych, cukrzyca, skaza moczanowa, zapalenie wątroby

wysokie ciśnienie w jamie czaszki z objawami takimi, jak: ból głowy, nudności, zaburzenia

widzenia i obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

drgawki

senność, zawroty głowy, nudności, zmęczenie

zaburzenie widzenia, ślepota barw, zaćma, nietolerancja szkieł kontaktowych, zmętnienie

rogówki, osłabienie widzenia w nocy, zwiększenie nadwrażliwości na światło, co może

wymagać noszenia okularów przeciwsłonecznych w celu ochrony oczu przed jasnym światłem

słonecznym, zapalenie rogówki, światłowstręt, zaburzenia widzenia

zaburzenia słyszenia

zapalenie naczyń

chrypka, astma, suchość w gardle

ciężki ból brzucha z lub bez krwawej biegunki spowodowanej zapaleniem jelita zapalenie trzustki

pogorszenie trądziku, zaczerwienienie skóry (zwłaszcza na twarzy), osutka, zaburzenia dotyczące włosów, zwiększenie owłosienia skóry, zakażenia bakteryjne paznokci, zmiany na paznokciach, odbarwienie skóry, ropne wykwity, nasilone pocenie się zapalenie stawów

choroby kości (opóźnienie wzrostu kości, nadmierny wzrost kości i zmiany w gęstości kości), niedobór wapnia w tkankach miękkich, ból ścięgien ostre zapalenie nerek zwiększone tworzenie się ziarniny

zwiększone stężenie fosfokinazy kreatynowej we krwi (objaw wysokiego stężenia produktów rozpadu mięśni we krwi)

rozpad tkanki mięśniowej (rabdomioliza), które może objawiać się jako ból mięśni i zmiany w kolorze moczu.

Bardzo rzadko u niektórych pacjentów pojawiały się myśli o samouszkodzeniu lub zakończeniu życia (myśli samobójcze), niektórzy pacjenci próbowali odebrać sobie życie (próby samobójcze) lub doszło u nich do śmierci (samobójstwo). U tych pacjentów mogły nie występować objawy depresji.


Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    Poważne wysypki skórne (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczno-rozpływna martwica naskórka), które mogą zagrażać życiu i wymagają natychmiastowej porady lekarskiej. Występują one początkowo w postaci okrągłych plam, często z usytuowanymi

na środku pęcherzami, zwykle na ramionach i rękach lub na nogach i na stopach, cięższe postacie wysypki mogą obejmować pęcherze na klatce piersiowej i na plecach.

-    Mogą wystąpić dodatkowe objawy, takie jak zakażenie oka (zapalenie spojówek) lub owrzodzenia jamy ustnej, gardła lub nosa.

-    Ciężkie postacie wysypki mogą przejść w rozległe łuszczenie się skóry, które może być objawem zagrażającym życiu. Takie ciężkie wysypki skórne często poprzedza ból głowy, gorączka, bóle różnych części ciała (objawy grypopodobne).

Jeśli u pacjenta pojawi się wysypka lub takie objawy skórne, należy odstawić lek Actaven i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Actaven

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Blister przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Actaven

-    Substancj ą czynną leku jest izotretynoina. Każda kapsułka miękka zawiera odpowiednio 10 mg lub 20 mg izotretynoiny.

-    Pozostałe składniki to: zawartość kapsułki: olej sojowy, oczyszczony, all-rac-a-Tokoferol (E 307), disodu edetynian dwuwodny, butylohydroksyanizol (BHA, E 320), olej sojowy (częściowo uwodorniony), olej roślinny uwodorniony, wosk żółty.

Otoczka kapsułki:

10 mg, kapsułki: żelatyna, glicerol, sorbitol, woda oczyszczona, czerwień koszenilowa (E 124), żelaza tlenek czarny (E l72), tytanu dwutlenek (E 171).

20 mg, kapsułki: żelatyna, glicerol, sorbitol, woda oczyszczona, czerwień koszenilowa (E 124), indygotyna, lak (E 132), tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Actaven i co zawiera opakowanie

Actaven, 10 mg: kapsułki miękkie żelatynowe w kolorze jasnofioletowym, owalne, o wymiarach 10 mm x 7 mm zawierające żółty/pomarańczowy nieprzezroczysty, lepki płyn.

Actaven, 20 mg: kapsułki miękkie żelatynowe w kolorze bordowym, owalne, o wymiarach 13 mm x 8 mm zawierające żółty/pomarańczowy nieprzezroczysty, lepki płyn.

Wielkości opakowań:

Actaven, 10 mg: 30, 60, 90 i 100 kapsułek miękkich.

Actaven, 20 mg: 30, 60, 90 i 100 kapsułek miękkich.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjöröur

Islandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2014

8

Actaven

Charakterystyka Actaven

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Actaven, 10 mg, kapsułki, miękkie Actaven, 20 mg, kapsułki, miękkie

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Actaven 10 mg:

Każda kapsułka miękka zawiera 10 mg izotretynoiny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: olej sojowy, czerwień koszenilowa (E124), sorbitol

5,3 mg (w przeliczeniu na suchą masę).

Actaven 20 mg:

Każda kapsułka miękka zawiera 20 mg izotretynoiny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: olej sojowy, czerwień koszenilowa (E124), sorbitol 17 mg (w przeliczeniu na suchą masę).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki, miękkie

Actaven, 10 mg: kapsułki miękkie żelatynowe w kolorze jasnofioletowym, owalne, o wymiarach 10 mm x 7 mm zawierające żółty/pomarańczowy, nieprzezroczysty, lepki płyn.

Actaven, 20 mg: kapsułki miękkie żelatynowe w kolorze bordowym, owalne, o wymiarach 13 mm x 8 mm zawierające żółty/pomarańczowy, nieprzezroczysty, lepki płyn.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ciężkie postaci trądziku (takie jak trądzik guzkowy, trądzik skupiony lub trądzik z ryzykiem powstawania trwałych blizn) oporne na odpowiednio przeprowadzone standardowe leczenie działającymi ogólnie lekami przeciwbakteryjnymi i lekami stosowanymi miejscowo.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Izotretynoina może być przepisywana jedynie przez lekarza mającego doświadczenie w stosowaniu działających ogólnie retynoidów w leczeniu ciężkich postaci trądziku i pełną wiedzę o ryzyku związanym ze stosowaniem izotretynoiny oraz wymogach dotyczących monitorowania pacjenta podczas stosowania leku.

Kapsułki należy przyjmować z pokarmem, raz lub dwa razy na dobę.

Dorośli, w tym młodzież i pacjenci w podeszłym wieku:

Leczenie izotretynoiną należy rozpoczynać od dawki 0,5 mg/kg masy ciała na dobę. Odpowiedź na leczenie izotretynoiną oraz niektóre działania niepożądane zależą od dawki i różnią się u poszczególnych pacjentów. Dlatego podczas leczenia konieczne jest indywidualne dostosowanie dawkowania. Dla większości pacjentów dawka wynosi od 0,5 mg/kg mc. do 1 mg/kg mc. na dobę.

Częstość długotrwałej remisji oraz nawrotów choroby zależą bardziej od całkowitej podanej dawki niż od czasu trwania leczenia lub dawki dobowej. Wykazano, że przekroczenie dawki skumulowanej leku 120-150 mg/kg mc. nie przynosi istotnych dodatkowych korzyści. Czas trwania leczenia będzie uzależniony od indywidualnej dawki dobowej. Zazwyczaj leczenie trwające 16 do 24 tygodni jest wystarczające do uzyskania remisji.

U większości pacjentów, objawy trądziku ustępują całkowicie po jednym cyklu leczenia.

W przypadku wyraźnego nawrotu choroby można rozważyć powtórzenie cyklu leczenia izotretynoiną z zastosowaniem takiej samej dawki dobowej. Ze względu na to, że dalsze ustępowanie objawów trądziku może wystąpić w czasie do 8 tygodni po zakończeniu leczenia, nie należy brać pod uwagę ponownego cyklu leczenia przed upływem tego czasu.

Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek leczenie należy rozpoczynać od mniejszej dawki (np.

10 mg na dobę). Dawkę należy następnie zwiększać do 1 mg/kg mc. na dobę lub do maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta (patrz punkt 4.4).

Dzieci

Izotretynoina nie jest wskazana w leczeniu trądziku przed okresem dojrzewania i nie jest zalecane jej stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pacjenci z nietolerancją leku

U pacjentów z ciężką nietolerancją na zalecaną dawkę leku, leczenie można kontynuować mniejszą dawką leku, co wiąże się z wydłużeniem czasu leczenia oraz większym ryzykiem nawrotu choroby. Aby uzyskać możliwie największą skuteczność leczenia u tych pacjentów, należy kontynuować leczenie największą dawką tolerowaną przez pacjenta.

4.3    Przeciwwskazania

Izotretynoina jest przeciwwskazana u kobiet w ciąży lub karmiących piersią (patrz punkt 4.6).

Izotretynoina jest przeciwwskazana u kobiet w wieku rozrodczym, o ile nie są spełnione wszystkie wymagania Programu Zapobiegania Ciąży (patrz punkt 4.4).

Izotretynoina jest także przeciwwskazana u osób z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Actaven zawiera olej sojowy rafinowany i częściowo uwodorniony olej sojowy. Dlatego Actaven jest przeciwwskazany u pacjentów uczulonych na orzeszki ziemne lub soję.

Izotretynoina jest również przeciwwskazana u pacjentów:

-    z niewydolnością wątroby

-    ze znacznie zwiększonym stężeniem lipidów we krwi

-    z hiperwitaminozą A

-    przyjmujących jednocześnie tetracykliny (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Program Zapobiegania Ciąży

Ten produkt, leczniczy jest TERATOGENNY

Stosowanie izotretynoiny u kobiet w wieku rozrodczym jest przeciwwskazane chyba, że zostaną spełnione wszystkie wymienione poniżej wymagania Programu Zapobiegania Ciąży:

-    U pacjentki występuje ciężka postać trądziku (trądzik guzkowy, trądzik skupiony lub trądzik

z ryzykiem powstawania trwałych blizn) oporna na odpowiednio przeprowadzone standardowe leczenie działającymi ogólnie lekami przeciwbakteryjnymi i lekami stosowanymi miejscowo

(patrz punkt 4.1).

-    Pacjentka jest świadoma ryzyka działania teratogennego leku, gdyby zaszła w ciążę.

-    Pacjentka rozumie konieczność regularnej comiesięcznej kontroli lekarskiej.

-    Pacjentka rozumie i akceptuje konieczność stosowania w sposób ciągły, skutecznej antykoncepcji, zaczynając na 1 miesiąc przed rozpoczęciem leczenia, podczas całego okresu leczenia oraz przez 1 miesiąc po zakończeniu leczenia. Pacjentka powinna stosować co najmniej jedną, a najlepiej dwie uzupełniające się metody antykoncepcji, w tym metodę barierową, na przykład prezerwatywę lub diafragmę.

-    Nawet, jeśli u pacjentki nie występują miesiączki, pacjentka musi przestrzegać wszystkich zaleceń w zakresie skutecznej antykoncepcji.

-    Pacjentka jest zdolna do stosowania skutecznych metod antykoncepcji.

-    Pacj entka została poinformowana i jest świadoma potencj alnych konsekwencj i zaj ścia w ciążę i rozumie konieczność natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza w razie ryzyka zajścia w ciążę.

-    Pacjentka rozumie i akceptuje konieczność przeprowadzenia testów ciążowych przed leczeniem, w trakcie leczenia oraz po 5 tygodniach po zakończeniu leczenia.

-    Pacjentka musi wykazać się wiedzą, która wskazuje na to, że rozumie zagrożenia i konieczność zachowania środków ostrożności związanych z leczeniem izotretynoiną.

Wymagania te dotyczą także kobiet, które obecnie nie są aktywne seksualnie, z wyjątkiem przypadków, gdy lekarz przepisujący lek stwierdził, że w danym przypadku nie ma ryzyka zajścia w ciążę.

Lekarz przepisujący lek musi upewnić się, że:

-    Pacjentka przestrzega opisanych powyżej wymagań dotyczących zapobiegania ciąży oraz oświadczyła, że zrozumiała je odpowiednio.

-    Pacjentka zna wymienione powyżej wymagania.

-    Pacjentka stosowała co najmniej na 1 miesiąc przez rozpoczęciem leczenia przynajmniej jedną, a najlepiej dwie metody skutecznej antykoncepcji, w tym metodę barierową i będzie je nadal stosować podczas całego okresu leczenia izotretynoiną oraz co najmniej przez 1 miesiąc po zakończeniu stosowania izotretynoiny.

-    U pacjentki uzyskano negatywne wyniki testów ciążowych przeprowadzonych przed leczeniem i podczas leczenia oraz po 5 tygodniach po zakończeniu leczenia. Należy odnotować daty

i wyniki testów ciążowych w dokumentacji.

Antykoncepcja

Pacjentki muszą otrzymać szczegółowe informacje dotyczące metod zapobiegania ciąży i jeżeli nie stosują skutecznej antykoncepcji, należy je kierować po poradę w zakresie antykoncepcji.

Jako niezbędne minimum, pacjentki, które mogą zajść w ciążę muszą stosować co najmniej jedną skuteczną metodę antykoncepcji. Najlepiej jest jednak, kiedy pacjentka stosuje jednocześnie dwie uzupełniające się metody antykoncepcji, w tym metodę barierową. Antykoncepcję należy kontynuować, przez co najmniej 1 miesiąc po zakończeniu przyjmowania izotretynoiny nawet, jeśli pacjentka nie miesiączkuje.

Testy ciążowe

Stosownie do lokalnej praktyki, zaleca się przeprowadzanie, pod nadzorem lekarza, testów ciążowych, z czułością co najmniej 25 mIU/ml, w pierwszych trzech dniach cyklu miesiączkowego, w sposób opisany poniżej.

Przed rozpoczęciem leczenia

Aby wykluczyć możliwość ciąży u pacjentki przed rozpoczęciem stosowania środków antykoncepcyjnych, należy przeprowadzić wstępny test ciążowy pod nadzorem lekarza a datę i wynik testu należy odnotować w dokumentacji. Termin wykonania testu ciążowego u pacjentek z nieregularnymi miesiączkami należy ustalić uwzględniając aktywność seksualną pacjentek a test ten powinien być przeprowadzony po upływie około trzech tygodni po ostatnim stosunku płciowym bez zabezpieczenia antykoncepcyjnego. Lekarz przepisujący lek powinien przeszkolić pacjentkę, jak stosować środki antykoncepcyjne.

Podczas wizyty, w czasie której lekarz przepisze izotretynoinę lub w ciągu 3 dni przed tą wizytą, należy także przeprowadzić test ciążowy pod nadzorem lekarza, jeżeli jednak pacjentka nie stosowała skutecznej antykoncepcji co najmniej przez 1 miesiąc, termin wizyty u lekarza należy odpowiednio przesunąć. Test ten powinien dać pewność, że pacjentka nie jest w ciąży w czasie rozpoczynania leczenia izotretynoiną.

Wizyty kontrolne w czasie leczenia

Wizyty kontrolne powinny być wyznaczane co 28 dni. Potrzebę przeprowadzania co miesiąc testów ciążowych ustala się stosownie do lokalnej praktyki, biorąc pod uwagę aktywność seksualną pacjentki oraz wywiad dotyczący ostatnich cykli miesiączkowych (nieprawidłowe krwawienia miesiączkowe, brak cyklu miesiączkowego, całkowity brak miesiączek). O ile będzie to konieczne, dalsze testy ciążowe należy przeprowadzać w dniu wizyty, podczas której jest przepisany lek albo w ciągu trzech dni przed tą wizytą.

Zakończenie terapii

Po pięciu tygodniach po zakończeniu leczenia izotretynoiną należy przeprowadzić u pacjentki test ciążowy, w celu wykluczenia ciąży u pacjentki.

Ograniczenia dotyczące przepisywania i wydawania leku

Izotretynoinę dla kobiet w wieku rozrodczym należy wypisywać w ilości wystarczającej na 30 dni leczenia, a w celu kontynuowania leczenia konieczne jest ponowne wypisanie recepty. Najlepiej jest, gdy wykonanie testu ciążowego, przepisanie i wydanie leku mają miejsce w tym samym dniu. Zrealizowanie recepty powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni po przepisaniu izotretynoiny przez lekarza.

Mężczyźni

Dostępne dane wskazują, że stopień narażenia partnerki na nasienie mężczyzny przyjmującego izotretynoinę nie jest tak istotny, aby izotretynoina mogła działać teratogennie.

Mężczyznom należy przypomnieć, że nie wolno im dzielić się produktem leczniczym z inną osobą, szczególnie płci żeńskiej.

Dodatkowe środki ostrożności

Należy poinformować pacjentów o tym, że produktu leczniczego nie wolno nigdy przekazywać innym osobom, a po zakończeniu leczenia niezużyte kapsułki należy zwrócić do apteki.

Podczas leczenia i w okresie jednego miesiąca po zakończeniu przyjmowania izotretynoiny pacjenci nie powinni być dawcami krwi, ponieważ istnieje potencjalne ryzyko uszkodzenia płodu, w przypadku, gdyby krew przetoczono kobiecie w ciąży.

Materiały edukacyjne

Aby pomóc lekarzom, farmaceutom i pacjentom w zapobieganiu narażeniu płodu na izotretynoinę, podmiot odpowiedzialny udostępni materiały edukacyjne w celu zwiększenia skuteczności ostrzeżeń dotyczących właściwości teratogennych izotretynoiny, podkreślenia znaczenia antykoncepcji przed rozpoczęciem leczenia oraz dostarczenia wskazówek na temat potrzeby wykonywania testów ciążowych.

Lekarz powinien przekazać wszystkim pacjentom, zarówno mężczyznom jak i kobietom, pełną informację dotyczącą ryzyka działania teratogennego izotretynoiny i udzielić dokładnych wyjaśnień dotyczących metod zapobiegania ciąży, określonych w Programie Zapobiegania Ciąży.

Zaburzenia psychiczne

U pacjentów przyjmujących izotretynoinę opisywano depresję, zaostrzenie objawów depresyjnych, lęk, skłonność do agresji, zmiany nastroju, objawy psychotyczne oraz bardzo rzadko myśli samobójcze, próby samobójcze i samobójstwa (patrz punkt 4.8). Podczas stosowania izotretynoiny u pacjentów z depresją w wywiadzie należy zachować szczególną ostrożność, a wszyscy pacjenci powinni być monitorowani pod kątem objawów depresji i w razie potrzeby kierowani na odpowiednie leczenie. Niemniej jednak przerwanie leczenia izotretynoiną może nie być wystarczające do złagodzenia objawów i dlatego może być konieczna dokładna ocena psychiatry lub psychologa.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Na początku leczenia niekiedy obserwuje się zaostrzenie objawów trądziku, ale zwykle ustępuje ono, pomimo kontynuowania leczenia, w ciągu 7-10 dni i przeważnie nie ma konieczności zmiany dawkowania izotretynoiny.

Należy unikać ekspozycji na intensywne promieniowanie słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe. Jeśli to konieczne, należy zastosować produkty zawierające filtry UV o dużej wartości współczynnika ochrony przed światłem, co najmniej SPF 15.

U pacjentów leczonych izotretynoiną oraz w okresie do 5-6 miesięcy po zakończeniu terapii, należy unikać agresywnej chemicznej dermabrazji oraz leczenia skóry laserem, ponieważ występuje wówczas ryzyko powstawania blizn hipertroficznych o nietypowym umiejscowieniu oraz rzadziej pozapalnych przebarwień lub odbarwień w leczonych miejscach skóry. Co najmniej do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia izotretynoiną należy unikać depilacji z użyciem wosku, z uwagi na ryzyko nadmiernego złuszczania naskórka.

Należy unikać jednoczesnego stosowania izotretynoiny z podawanymi miejscowo lekami keratolitycznymi lub produktami leczniczymi złuszczającymi stosowanymi w leczeniu trądziku, ponieważ mogłoby wystąpić nadmierne podrażnienie skóry.

Należy poradzić pacjentom, żeby od początku leczenia izotretynoiną stosowali do nawilżenia skóry maść lub krem oraz balsam do ust, ponieważ izotretynoina powoduje wysuszenie skóry i ust.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych (np. rumienia wielopostaciowego, zespołu Stevensa-Johnsona i toksyczno-rozpływnej martwicy) związanych ze stosowaniem izotretynoiny. Ponieważ takie zdarzenia mogą być trudne do odróżnienia od innych reakcji skórnych, które mogą wystąpić (patrz punkt 4.8), pacjentów należy uprzedzić o objawach przedmiotowych i podmiotowych i objąć ścisłą obserwacją w zakresie ciężkich reakcji skórnych. Jeśli podejrzewana jest ciężka reakcja skórna, należy przerwać leczenie izotretynoiną.

Reakcje alergiczne

Rzadko zgłaszano przypadki reakcji anafilaktycznych, w niektórych przypadkach po uprzednim miejscowym stosowaniu retinoidów. Niezbyt często zgłaszano skórne reakcje alergiczne. Zgłaszano wystąpienie ciężkich przypadków alergicznego zapalenia naczyń, często z plamicą (siniaki i czerwone plamy) w obrębie kończyn oraz z innymi objawami, które nie dotyczą skóry. W razie wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych, należy przerwać leczenie i poddać pacjenta uważnej obserwacji.

Zaburzenia oka

Suchość oczu, zmętnienie rogówki, pogorszenie widzenia w ciemnościach i zapalenie rogówki na ogół ustępują po przerwaniu leczenia. Suchość oczu można łagodzić stosując maść nawilżającą do oczu lub aplikując preparat zastępujący łzy. Może wystąpić nietolerancja na soczewki kontaktowe i może być konieczne noszenie okularów przez pacjenta podczas leczenia.

Ponadto zgłaszano osłabienie widzenia w ciemnościach, które u niektórych pacjentów pojawiało się nagle (patrz punkt 4.7). Pacjentów z zaburzeniami widzenia należy kierować na konsultację do lekarza okulisty. Może być konieczne zaprzestanie leczenia izotretynoiną.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zgłaszano występowanie bólów mięśni, bólów stawów oraz zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej w surowicy u pacjentów przyjmujących izotretynoinę, szczególnie u tych, którzy wykonywali intensywny wysiłek fizyczny (patrz punkt 4.8).

Po kilkuletnim stosowaniu izotretynoiny w bardzo dużych dawkach w leczeniu zaburzeń rogowacenia obserwowano zmiany kostne, w tym przedwczesne zarastanie chrząstek nasadowych, przerost kości i zwapnienia w ścięgnach i więzadłach. W tej grupie pacjentów stosowano na ogół znacznie większe dawki, dłuższy czas leczenia i większe dawki skumulowane, w porównaniu do stosowanych w leczeniu trądziku.

Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe

Zgłaszano przypadki łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, przy czym część z nich dotyczyła pacjentów przyjmujących jednocześnie tetracykliny (patrz punkt 4.3 oraz punkt 4.5).

Objawy przedmiotowe i podmiotowe łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego obejmują: ból głowy, nudności i wymioty, zaburzenia widzenia i obrzęk tarczy nerwu wzrokowego. Pacjenci, u których pojawią się objawy łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, muszą natychmiast zaprzestać leczenia izotretynoiną.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Należy kontrolować aktywność enzymów wątrobowych przed leczeniem, po upływie 1 miesiąca po rozpoczęciu leczenia, a następnie co 3 miesiące, o ile nie będzie konieczne częstsze ich kontrolowanie. Zgłaszano przemijające i odwracalne zwiększenie aktywności aminotransferaz. W wielu przypadkach wartości te mieściły się w zakresie prawidłowych wartości i podczas leczenia powracały do stanu początkowego. W przypadku utrzymującego się klinicznie istotnego zwiększenia aktywności aminotransferaz, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub zaprzestanie leczenia izotretynoiną.

Niewydolność nerek

Zaburzenia czynności nerek i niewydolność nerek nie mają wpływu na właściwości farmakokinetyczne izotretynoiny. Dlatego lek można stosować u pacjentów z niewydolnością nerek. Niemniej jednak zaleca się rozpoczynanie leczenia od mniejszej dawki i stopniowe zwiększanie jej do maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta (patrz punkt 4.2).

Metabolizm lipidów

Należy kontrolować stężenia lipidów w surowicy (na czczo) przed leczeniem, po upływie 1 miesiąca od rozpoczęcia leczenia, a następnie co 3 miesiące, o ile nie będzie konieczne częstsze ich kontrolowanie. Zwiększone stężenia lipidów powracają na ogół do wartości prawidłowych po zmniejszeniu dawki lub zakończeniu leczenia oraz po zmianie diety.

Stosowanie izotretynoiny wiązało się ze zwiększeniem stężeń triglicerydów w osoczu. Należy zaprzestać leczenia izotretynoiną, jeżeli nie udaje się osiągnąć odpowiedniego stężenia triglicerydów w osoczu lub kiedy występują objawy zapalenia trzustki (patrz punkt 4.8). Stężenia triglicerydów ponad 800 mg/dl lub 9 mmol/l mogą wystąpić w przebiegu ostrego zapalenia trzustki, które może prowadzić do zgonu.

Zaburzenia żołądka i jelit

Stosowanie izotretynoiny wiązało się z wystąpieniem zapalnych chorób jelit (w tym zapalenia jelita krętego) u pacjentów bez zaburzeń jelitowych w wywiadzie. Pacjenci, u których występuje ciężka biegunka (krwotoczna) powinni natychmiast przerwać przyjmowanie izotretynoiny.

Nietolerancja fruktozy

Actaven zawiera sorbitol. Pacjenci z rzadkimi zaburzeniami typu nietolerancji fruktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Pacjenci z grupy wysokiego ryzyka

U pacjentów z cukrzycą, otyłych, u alkoholików lub u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu lipidów, leczonych izotretynoiną, może być konieczne częstsze kontrolowanie stężeń lipidów i (lub) stężenia glukozy we krwi. Opisywano zwiększone stężenia glukozy we krwi na czczo oraz rozpoznano nowe przypadki cukrzycy w czasie leczenia izotretynoiną.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Pacjentom nie wolno jednocześnie przyjmować leków zawierających witaminę A ze względu na

ryzyko hiperwitaminozy A.

Zgłaszano przypadki łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego (rzekomy guz mózgu) podczas jednoczesnego stosowania izotretynoiny i tetracyklin. Dlatego też należy unikać jednoczesnego stosowania izotretynoiny z tetracyklinami (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Należy unikać jednoczesnego stosowania izotretynoiny z podawanymi miejscowo lekami keratolitycznymi lub złuszczającymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu trądziku, ponieważ może nasilić się podrażnienie skóry (patrz punkt 4.4).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie izotretynoiny w okresie ciąży jest BEZWZGLĘDNIE przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Jeżeli pomimo zachowania wymaganych, wymienionych środków ostrożności w czasie stosowania izotretynoiny lub w ciągu miesiąca po zaprzestaniu jej przyjmowania pacjentka zajdzie w ciążę, istnieje znaczne ryzyko wystąpienia bardzo ciężkich wad rozwojowych u płodu.


Do wad rozwojowych płodu, które są związane z ekspozycją na izotretynoinę należą wady ośrodkowego układu nerwowego (wodogłowie, zniekształcenie/nieprawidłowości móżdżku, małogłowie), zniekształcenia twarzy, rozszczep podniebienia, wady ucha zewnętrznego (brak ucha zewnętrznego, małe zewnętrzne przewody słuchowe lub ich brak), wady oka (małoocze), wady układu krążenia (wady rozwojowe wspólnego pnia tętniczego, takie jak tetralogia Fallota, przełożenie wielkich naczyń, defekty przegrody), wady grasicy i przytarczyc. Dodatkowo, częściej występują poronienia samoistne.

Jeżeli podczas leczenia izotretynoiną kobieta zajdzie w ciążę, leczenie musi być przerwane i pacjentkę należy skierować do lekarza specjalizującego się lub mającego doświadczenie w dziedzinie teratologii, w celu przeprowadzenia badań i uzyskania porady.

Karmienie piersią

Izotretynoina jest związkiem silnie lipofilnym, dlatego jest bardzo prawdopodobne, że przenika do mleka ludzkiego. Ze względu na ryzyko występowania działań niepożądanych u dziecka wskutek ekspozycji na mleko matki, stosowanie izotretynoiny w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas leczenia izotretynoiną w szeregu przypadków występowało osłabienie widzenia w nocy i w rzadkich przypadkach utrzymywało się po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.4 i 4.8). Ponieważ wystąpiło ono u niektórych pacjentów nagle, należy zwracać uwagę pacjentów na możliwość wystąpienia tego zaburzenia i ostrzec, aby zachowali ostrożność w czasie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Rzadko zgłaszano występowanie senności, zawrotów głowy oraz zaburzeń widzenia. Należy ostrzec pacjentów, że w przypadku pojawienia się tych objawów nie powinni oni prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn, ani brać udziału w innych czynnościach, w czasie wykonywania których opisane objawy mogłyby narazić ich lub inne osoby na ryzyko.

4.8    Działania niepożądane

Występowanie niektórych działań niepożądanych jest związane dawką izotretynoiny. Objawy niepożądane na ogół ustępują po zmianie dawki lub zaprzestaniu leczenia, niektóre mogą jednak utrzymywać się po zakończeniu leczenia. Następujące działania niepożądane najczęściej zgłaszano podczas stosowania izotretynoiny: suchość błon śluzowych np. warg (zapalenie czerwieni warg), błony śluzowej nosa (krwawienia z nosa) i oczu (zapalenie spojówek), suchość skóry.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

zakażenia (skóry i błon śluzowych) bakteriami Gram-dodatnimi

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo często (>1/10)

niedokrwistość, podwyższone OB, małopłytkowość, nadpłytkowość

Często (>1/100 do <1/10)

neutropenia

Bardzo rzadko (<1/10 000)

limfadenopatia

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

skórne reakcje alergiczne, reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo rzadko (<1/10 000)

cukrzyca, hiperurykemia

Zaburzenia psychiczne:

Rzadko (>1/10 000, <1/1 000)

depresja, pogłębienie objawów depresji, skłonność do agresji, lęk, zmiany nastroju

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

zaburzenia zachowania, zaburzenia psychotyczne, myśli samobójcze, próby samobójcze, samobójstwo

Zaburzenia układu nerwowego:

Często (> 1/100 do <1/10)

ból głowy

Bardzo rzadko (<1/10 000)

łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, drgawki, senność

Zaburzenia oczu:

Bardzo często (>1/10)

zapalenie powiek, zapalenie spojówek, suche oko, podrażnienie oka

Bardzo rzadko (<1/10 000)

niewyraźne widzenie, zaćma, ślepota barw (niedobór widzenia kolorów), nietolerancja soczewek kontaktowych, zmętnienie rogówki, pogorszenie widzenia w ciemności, zapalenie rogówki, tarcza zastoinowa (objaw łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego) światłowstręt, zaburzenia widzenia

Zaburzenie ucha i błędnika:

Bardzo rzadko (<1/10 000)

zaburzenie słuchu

Zaburzenie naczyniowe:

Bardzo rzadko (<1/10 000)

zapalenie naczyń (na przykład: zapalenie ziarniniakowe Wegenera, alergiczne zapalenie naczyń)

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często (>1/100 do <1/10)

krwawienie z nosa, suchość błony śluzowej nosa, zapalenie jamy nosowo-gardłowej

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

skurcz oskrzeli (szczególnie u pacjentów z astmą), chrypka

Zaburzenie żołądka i jelit:

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

zapalenie okrężnicy, zapalenie jelita krętego, suchość gardła, krwotoki żołądkowo-jelitowe, biegunka krwotoczna i zapalenie jelita, nudności, zapalenie trzustki (patrz punkt. 4.4)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo często (>1/10)

zwiększenie aktywności aminotransferaz (patrz punkt. 4.4)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo często (>1/10)

zapalenie czerwieni warg, zapalenie skóry, suchość skóry, miej scowe złuszczanie się naskórka, świąd, wysypka rumieniowa, nadwrażliwość skóry (ryzyko urazu w wyniku tarcia)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

łysienie

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

trądzik piorunujący, zaostrzenie trądziku (nawrót trądziku), rumień (twarzy), wysypka, zaburzenia włosów, hirsutyzm, dystrofia paznokci, zanokcica, reakcje nadwrażliwości na światło, ziarniniak ropotwórczy, przebarwienia skóry, zwiększona potliwość

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczno-rozpływna martwica naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe tkanki łącznej:

Bardzo często (>1/10)

bóle stawów, bóle mięśni, ból pleców (szczególnie u pacjentów w wieku dojrzewania)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

zapalenie stawów, wapnica (zwapnienie więzadeł i ścięgien), przedwczesne zrastanie nasad kości długich, wyrośle kostne (hiperostoza), zmniejszenie gęstości kości, zapalenie ścięgien

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

kłębuszkowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

nadmierne tworzenie się ziarniny, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne:

Bardzo często (>1/10)

zwiększenie stężenia trójglicerydów we krwi, zmniejszenie stężenia lipoprotein o dużej gęstości

Często (>1/100 do <1/10)

zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, krwiomocz, białkomocz

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi

Częstość występowania działań niepożądanych określono w analizie zbiorczej z badań klinicznych z udziałem 824 pacjentów oraz danych uzyskanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Izotretynoina jest pochodną witaminy A. Toksyczność ostra izotretynoiny jest niewielka, jednak po przypadkowym przedawkowaniu leku mogą wystąpić objawy hiperwitaminozy A. Objawami ostrego działania toksycznego witaminy A są silne bóle głowy, nudności lub wymioty, senność, drażliwość i świąd. Objawy przedmiotowe i podmiotowe przypadkowego lub umyślnego przedawkowania izotretynoiny są podobne. Należy się spodziewać, że objawy przedawkowania są odwracalne i ustępują bez konieczności leczenia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwtrądzikowe do stosowania ogólnego, kod ATC: D 10B A01 Mechanizm działania

Izotretynoina jest stereoizomerem kwasu all-trans-retynowego (tretynoiny).

Dokładny mechanizm działania izotretynoiny nie jest jeszcze szczegółowo wyjaśniony, ale stwierdzono, że poprawa obrazu klinicznego w przebiegu ciężkiego trądziku jest związana z hamowaniem aktywności gruczołów łojowych oraz histologicznie potwierdzonym zmniejszeniem gruczołów łojowych. Co więcej wykazano, że izotretynoina działa przeciwzapalnie na skórę.

Skuteczność

Nadmierne rogowacenie nabłonkowej wyściółki cebulek włosowych i gruczołów łojowych prowadzi do łuszczenia się korneocytów do przewodu kanalika oraz jego zablokowania przez keratynę i nadmierną ilość łoju. W wyniku tego dochodzi do powstania zaskórników i ostatecznie zmian zapalnych. Izotretynoina hamuje proliferację komórek łojowych i w przebiegu trądziku działa w taki sposób, że odtwarza prawidłowy proces różnicowania się tych komórek. Łój jest głównym substratem sprzyjającym rozwojowi bakterii Propionibacterium acnes. Zmniejszenie jego wydzielania hamuje namnażanie się bakterii w obrębie kanalika wyprowadzającego gruczołu łojowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie izotretynoiny z przewodu pokarmowego jest zmienne i liniowo zależne od dawki w zakresie wartości terapeutycznych. Nie określono całkowitej biodostępności izotretynoiny, gdyż nie ma postaci dożylnej izotretynoiny przeznaczonej do stosowania u ludzi, jednak ekstrapolacja wyników uzyskanych w doświadczeniach na psach wskazuje na niewielką i zmienną układową biodostępność. Biodostępność leku, gdy jest podawany z pokarmem jest dwa razy większa niż jego biodostępność, gdy jest podawany na czczo.

Dystrybucja

Izotretynoina w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami (99,9%). Nie określono objętości dystrybucji izotretynoiny u człowieka, ponieważ nie ma postaci dożylnej izotretynoiny przeznaczonej do stosowania u ludzi. Jest niewiele danych dotyczących dystrybucji izotretynoiny do tkanek u ludzi. Stężenia izotretynoiny w naskórku są o połowę mniejsze niż w surowicy krwi. Ze względu na słabą penetrację izotretynoiny do krwinek czerwonych, stężenie izotretynoiny w osoczu krwi jest około 1,7 razy większe niż w pełnej krwi.

Metabolizm

Po podaniu doustnym izotretynoiny w osoczu krwi wyodrębniono trzy główne metabolity: 4-oksoizotretynoinę, tretynoinę (kwas all-trans-retynowy) i 4-oksotretynoinę. W testach in vitro wykazano aktywność biologiczną tych metabolitów. W badaniu klinicznym wykazano, że 4-oksoizotretynoina jest istotnym elementem aktywności izotretynoiny (zmniejszenie wydzielania łoju, pomimo tego, że nie ma wpływu na stężenie izotretynoiny i tretynoiny w osoczu). Do innych, mniej ważnych metabolitów, należą glukuronidy. Głównym metabolitem jest 4-oksoizotretynoina, której stężenie w osoczu w stanie równowagi stężeń jest 2,5 razy większe niż stężenie substancji macierzystej - izotretynoiny.

Metabolizm tretynoiny jest związany z metabolizmem izotretynoiny, ponieważ izotretynoina i tretynoina (kwas all-trans retynowy) ulegają wzajemnym odwracalnym przemianom jedna w drugą (interkonwersja). Szacuje się, że 20%-30% dawki izotretynoiny ulega izomeryzacji.

Krążenie jelitowo-wątrobowe przypuszczalnie ma duże znaczenie w farmakokinetyce izotretynoiny u ludzi. Badania metabolizmu in vitro wskazują, że w metabolizmie izotretynoiny do 4-oksoizotretynoiny i tretynoiny uczestniczy kilka izoenzymów CYP. Wydaje się, że żaden enzym nie odgrywa dominującej roli. Izotretynoina i jej metabolity nie mają istotnego wpływu na aktywność izoenzymów cytochromu P450.

Eliminacja

Po podaniu doustnym izotretynoiny znakowanej radioizotopem, podobne części dawki wykrywano w moczu i kale. Po podaniu doustnym izotretynoiny okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji niezmienionej postaci leku u pacjentów z trądzikiem wynosił średnio 19 godzin. Okres półtrwania 4-oksoizotretynoiny w końcowej fazie eliminacji jest dłuższy, wynosi średnio 29 godzin.

Izotretynoina jest retynoidem występującym fizjologicznie. Po upływie dwóch tygodni po zakończeniu leczenia izotretynoiną uzyskuje się stężenia właściwe dla endogennych retynoidów.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Ponieważ stosowanie izotretynoiny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby jest przeciwwskazane, dostępne są ograniczone dane o właściwościach farmakokinetycznych leku w tej populacji pacjentów. Niewydolność nerek nie prowadzi do istotnego zmniejszenia klirensu osoczowego izotretynoiny lub 4-oksoizotretynoiny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Toksyczność ostrą po podaniu doustnym izotretynoiny badano na różnych gatunkach zwierząt.

U królików LD50 wynosiła około 2 000 mg/kg mc., u myszy około 3 000 mg/kg mc., a u szczurów ponad 4 000 mg/kg mc.

Toksyczność przewlekła

Długotrwałe badanie na szczurach przez ponad 2 lata (izotretynoinę podawano w dawkach 2, 8 i 32 mg/kg mc na dobę, wykazało występowanie częściowego wypadania włosów i zwiększenie stężeń triglicerydów w osoczu krwi u szczurów, którym podawano większe dawki leku. Rodzaje i częstość występowania działań niepożądanych izotretynoiny są u gryzoni podobne do działań niepożądanych witaminy A ale nie obserwuje się jednak takich masywnych zwapnień tkanek i narządów, jak u szczurów, którym podawano witaminę A.

Wszystkie działania niepożądane, stanowiące zespół hiperwitaminozy A, ustępują samoistnie po zakończeniu leczenia izotretynoiną. Nawet zwierzęta doświadczalne, których stan ogólny był zły, w ciągu 1-2 tygodni w większości wyzdrowiały.

Działanie teratogenne

Podobnie jak w przypadku innych pochodnych witaminy A, w badaniach na zwierzętach wykazano, że izotretynoina działa teratogennie i embriotoksycznie.

Ze względu na działanie teratogenne izotretynoiny, jej stosowanie u kobiet w wieku rozrodczym wiąże się z pewnymi wymaganiami (patrz punkty 4.3, 4.4 i 4.6).

Wpływ na płodność

Izotretynoina przyjmowana w dawkach terapeutycznych przez mężczyzn nie ma wpływu na liczbę, ruchliwość i budowę plemników oraz nie ma szkodliwego wpływu na tworzenie się i rozwój zarodka.

Działanie mutagenne

W badaniach in vitro oraz in vivo na zwierzętach okazało się, że izotretynoina nie wykazuje działania mutagennego ani karcynogennego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Olej sojowy, oczyszczony all-rac-a-Tokoferol (E 307)

Disodu edetynian dwuwodny Butylohydroksyanizol (BHA E 320)

Olej sojowy (częściowo uwodorniony)

Olej roślinny uwodorniony Wosk żółty

Otoczka kapsułki:

10 mg, kapsułki Żelatyna Glicerol Sorbitol

Woda oczyszczona Czerwień koszenilowa (E 124)

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Tytanu dwutlenek (E 171)

20 mg, kapsułki Żelatyna Glicerol Sorbitol

Woda oczyszczona Czerwień koszenilowa (E 124)

Indygotyna, lak (E 132)

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry PVC/PVDC/Aluminium.

Wielkości opakowań: 10, 20, 30, 60, 90 i 100 kapsułek miękkich.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10 mg: 21632 20 mg: 21633

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.12.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

26.03.2014

13

Actaven