Imeds.pl

Adartrel 0,25 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ADARTREL 0,25 mg tabletki powlekane ADARTREL 0,5 mg tabletki powlekane ADARTREL 2 mg tabletki powlekane

Ropinirolum (w postaci chlorowodorku)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli wydaje się, że objawy choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest ADARTREL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ADARTREL

3.    Jak stosować lek ADARTREL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ADARTREL

6.    Inne informacje

1    CO TO JEST ADARTREL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku ADARTREL jest ropinirol, który należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy. Agoniści dopaminy działają w mózgu podobnie do naturalnie występującej substancji zwanej dopaminą.

ADARTREL jest lekiem stosowanym w leczeniu zespołu niespokojnych nóg o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

Zespół niespokojnych nóg jest nazywany również zespołem Ekboma. Ludzie z zespołem niespokojnych nóg mają nieodparty przymus poruszania nogami, a czasami ramionami i innymi częściami ciała. Zazwyczaj towarzyszą temu nieprzyjemne odczucia w kończynach - czasami opisywane jako „cierpnięcie skóry” lub ”mrowienie” - które mogą rozpocząć się, jak tylko pacjent usiądzie lub położy się i ustępują dopiero po wykonaniu ruchu. Pacjenci często mają więc problem z siedzeniem, a szczególnie ze snem.

ADARTREL łagodzi nieprzyjemne odczucia oraz ogranicza przymus poruszania nogami i innymi kończynami.

2    ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK ADARTREL

Kiedy nie stosować leku ADARTREL

■    jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ropinirol lub którykolwiek z pozostałych składników leku ADARTREL (patrz punkty 4 i 6),

■    jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek,

■    jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

Należy poinformować lekarza prowadzącego w przypadku wystąpienia tych okoliczności.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ADARTREL

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku ADARTREL należy powiadomić lekarza prowadzącego:

■    jeżeli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że jest w ciąży,

■    jeżeli pacjentka karmi piersią,

■    jeżeli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat,

■    jeżeli u pacjenta występuje choroba wątroby,

■    jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba serca,

■    jeżeli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia psychiczne,

■    jeżeli u pacjenta występują szczególne skłonności i (lub) zachowania (niepohamowana skłonność do gier hazardowych lub nadmierna aktywność seksualna),

■    jeżeli u pacjenta występuje nietolerancja cukrów (np. laktozy jednowodnej).

Należy poinformować lekarza prowadzącego w przypadku wystąpienia tych okoliczności. Jeżeli lekarz zadecyduje, że pacjent może stosować lek ADARTREL, może zalecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych w trakcie leczenia.

Stosowanie leku ADARTREL z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, w tym lekach pochodzenia roślinnego, a także innych lekach dostępnych bez recepty. Należy pamiętać o poinformowaniu lekarza o rozpoczęciu przyjmowania innego leku podczas stosowania leku ADARTREL.

Niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku ADARTREL lub też zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. ADARTREL może mieć też wpływ na działanie innych leków.

Do tych leków należą:

■    lek przeciwdepresyjny fluwoksamina

■    leki stosowane w innych zaburzeniach psychicznych, na przykład sulpiryd

■    metoklopramid, który jest stosowany w leczeniu nudności i zgagi

■    HTZ (hormonalna terapia zastępcza)

■    antybiotyki cyprofloksacyna i enoksacyna

■    inne leki, które blokują działanie dopaminy w mózgu

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje lub niedawno przyjmował którykolwiek z tych leków.

Należy przeprowadzać dodatkowe badania krwi, jeżeli pacjent przyjmuje następujące leki razem z lekiem Adartrel:

■ Leki z grupy antagonistów witaminy K (stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi), takie jak warfaryna (Coumadin).

Ciąża i kamienie piersią

ADARTREL nie jest zalecany do stosowania w czasie ciąży, chyba że lekarz stwierdzi, że zastosowanie leku ADARTREL spowoduje korzyść dla pacjentki przeważającą nad ryzykiem dla nienarodzonego dziecka. ADARTREL nie jest zalecany do stosowania w czasie karmienia piersią, ponieważ może mieć wpływ na wytwarzanie mleka przez pacjentkę.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę. Lekarz udzieli także porady jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią. Lekarz może zalecić odstawienie leku ADARTREL.

W czasie stosowania leku ADARTREL

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli pacjent lub członek jego rodziny zaobserwuje wystąpienie u pacjenta jakichkolwiek szczególnych zachowań w czasie stosowania leku ADARTREL (takich jak niepohamowana skłonność do gier hazardowych lub zwiększenie popędu i (lub) nadmierna aktywność seksualna).

Lekarz może zalecić dostosowanie dawki lub odstawienie leku.

■    Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

ADARTREL może powodować senność. Może wystąpić niepohamowana senność

a także nagłe i niespodziewane napady snu, nie poprzedzone sennością.

W przypadku podejrzenia, że takie objawy mogą wystąpić: nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać czynności, podczas których uczucie senności lub zapadnięcie w sen może narażać pacjenta lub inne osoby na ryzyko poważnego zranienia lub śmierci. Nie należy wykonywać takich czynności, dopóki objawy nie ustąpią.

Należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym, jeżeli taka sytuacja stanowi problem dla pacjenta.

■    Palenie tytoniu i stosowanie leku ADARTREL

Należy poinformować lekarza prowadzącego o rozpoczęciu lub zaprzestaniu palenia tytoniu podczas stosowania leku ADARTREL. Lekarz może stwierdzić potrzebę dostosowania dawki.

■    Stosowanie leku ADARTREL z jedzeniem i piciem

Przyjmowanie leku ADARTREL z jedzeniem może zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania nudności i wymiotów. Dlatego też najlepiej przyjmować lek ADARTREL w trakcie posiłku.

■    Jeżeli nasilą się działania niepożądane

U niektórych pacjentów leczonych lekiem ADARTREL może wystąpić pogorszenie objawów zespołu niespokojnych nóg - na przykład objawy mogą rozpoczynać się wcześniej niż zwykle lub być bardziej intensywne lub zajmować kończyny, których wcześniej nie dotknęły, na przykład ramiona lub nawracać wczesnym rankiem.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku ADARTREL

Tabletki leku ADARTREL zawierają niewielkie ilości cukru zwanego laktozą jednowodną. Jeżeli u pacjenta występuje nietolerancja laktozy lub jakiegokolwiek innego cukru, przed zastosowaniem leku ADARTREL należy poradzić się lekarza prowadzącego.

3 JAK STOSOWAĆ LEK ADARTREL

Lek ADARTREL należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Leku ADARTREL nie należy stosować u dzieci. Lek ADARTREL nie jest zazwyczaj przepisywany pacjentom w wieku poniżej 18 lat.

Jakie dawki leku ADARTREL należy stosować?

Ustalenie odpowiedniej dla pacjenta dawki leku ADARTREL może wymagać czasu.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 0,25 mg raz na dobę. Po dwóch dniach lekarz może zwiększyć ją do 0,5 mg raz na dobę na czas kolejnych pięciu dni pierwszego tygodnia leczenia. Następnie lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w ciągu kolejnych 3 tygodni do osiągnięcia dawki 2 mg na dobę.

Jeżeli dawka 2 mg na dobę nie przynosi wystarczającego opanowania objawów zespołu niespokojnych nóg, lekarz może stopniowo zwiększyć dawkę leku do dawki maksymalnej 4 mg na dobę. Po trzech miesiącach stosowania leku ADARTREL, lekarz może dostosować dawkę albo zalecić przerwanie leczenia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku ADARTREL jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub farmaceuty. Nie należy przyjmować większej ilości tabletek, niż zalecił lekarz prowadzący.

Należy kontynuować przyjmowanie leku ADARTREL zgodnie z zaleceniami lekarza, nawet jeśli pacjent nie odczuwa poprawy. Może upłynąć kilka tygodni zanim wystąpi korzystne działanie leku ADARTREL.

Przyjmowanie dawki leku ADARTREL

Tabletkę(i) leku ADARTREL należy przyjmować raz na dobę.

Tabletkę(i) leku ADARTREL należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Tabletek nie należy żuć, ani rozkruszać.

Lek ADARTREL można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Przyjmowanie leku ADARTREL z jedzeniem może zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia nudności.

ADARTREL przyjmowany jest zazwyczaj bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek, jednakże dawka może być przyjęta do 3 godzin przed położeniem się do łóżka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ADARTREL

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeżeli to możliwe, należy pokazać opakowanie leku ADARTREL.

U osoby, która zastosowała większą niż zalecana dawkę leku może wystąpić: uczucie nudności wymioty, zawroty głowy, uczucie senności, uczucie zmęczenia (psychicznego lub fizycznego), omdlenie, omamy.

Pominięcie zastosowania leku ADARTREL

Nie należy zażywać dodatkowych tabletek lub dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

W przypadku nieprzyjmowania leku ADARTREL przez więcej, niż kilka dni należy zasięgnąć porady lekarza odnośnie ponownego rozpoczęcia stosowania leku ADARTREL.

4    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ADARTREL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku ADARTREL mogą wystąpić najczęściej podczas rozpoczynania leczenia lub tuż po zwiększeniu dawki. Działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i stają się mniej dokuczliwe po krótkim czasie stosowania dawki leku.

Bardzo częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów przyjmujących lek ADARTREL.

■    nudności

■    wymioty

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów przyjmujących lek ADARTREL.

■    nerwowość

■    omdlenie

■    senność

■    uczucie zmęczenia (psychicznego lub fizycznego)

■    zawroty głowy

■    ból brzucha

■    pogorszenie zespołu niespokojnych nóg (objawy mogą rozpoczynać się wcześniej niż zwykle lub być bardziej nasilone lub zajmować kończyny, których wcześniej nie dotknęły, na przykład ramiona lub nawracać wczesnym rankiem)

Niezbyt częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów przyjmujących lek ADARTREL.

■    dezorientacja

■    omamy („widzenie” rzeczy, które nie są rzeczywiste)

■ zawroty głowy lub omdlenia, szczególnie po nagłej zmianie pozycji na stojącą (spowodowane jest to obniżeniem ciśnienia krwi)

Bardzo rzadkie działanie niepożądane

U bardzo niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących lek ADARTREL (nie więcej niż 1 na 10 000) stwierdzono:

■    zaburzenia czynności wątroby, na które wskazują nieprawidłowe wyniki badań krwi

■    uczucie niepohamowanej senności podczas dnia (wyjątkowa senność)

■ nagłe zapadanie w sen nie poprzedzone uczuciem senności (nagłe napady snu)

U niektórych pacjentów mogą wystąpić następujące działania niepożądane

■    reakcje alergiczne takie jak czerwone, swędzące obrzmienia na skórze (pokrzywka), obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, który może spowodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, wysypka lub intensywny świąd (patrz punkt 2).

■    inne poza omamami reakcje psychotyczne takie jak majaczenia (delirium), irracjonalne myśli (urojenia) lub irracjonalna podejrzliwość (paranoja)

■ uprzednio nie obserwowane skłonności takie jak niepohamowana skłonność do gier hazardowych lub zwiększenie popędu i (lub) nadmierna aktywność seksualna

Postępowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych albo stanie się dokuczliwy lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza prowadzącego lub farmaceutę.

5    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ADARTREL

Lek ADARTREL należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku ADARTREL po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać leku ADARTREL w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek ADARTREL

Substancją czynną jest ropinirol (w postaci chlorowodorku).

Każda tabletka zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 2 mg ropinirolu (w postaci chlorowodorku).

Inne składniki leku to:

■ rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa (typ A), magnezu stearynian

■    otoczka:

tabletki 0,25 mg: hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), polisorbat 80 (E 433)

tabletki 0,5 mg: hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), indygokarmin lak aluminiowy (E 132)

tabletki 2 mg: hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172)

Jak wygląda lek ADARTREL i co zawiera opakowanie

ADARTREL 0,25 mg ma postać białych, pięciokątnych, o ściętych krawędziach tabletek powlekanych, oznaczonych „SB” na jednej stronie i „4890” na drugiej. Opakowanie zawiera 2 tabletki lub 12 tabletek.

ADARTREL 0,5 mg ma postać żółtych, pięciokątnych, o ściętych krawędziach tabletek powlekanych, oznaczonych „SB” na jednej stronie i „4891” na drugiej. Opakowanie zawiera 28 tabletek lub 84 tabletki.

ADARTREL 2 mg ma postać różowych, pięciokątnych, o ściętych krawędziach tabletek powlekanych, oznaczonych „SB” na jednej stronie i „4893” na drugiej. Opakowanie zawiera 28 tabletek lub 84 tabletki.

Nie wszystkie opakowania mogą być dostępne na rynku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Export Ltd.

980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS Wielka Brytania

Wytwórca

SmithKlineBeecham Plc

T/A SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Manor Royal

Crawley, West Sussex RH10 9QJ Wielka Brytania

Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura 3 09400 Aranda de Duero Burgos Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania

Adartrel

Czechy

Adartrel

Francja

Adartrel

Niemcy

ADARTREL 0,25mg; 0,5 mg; 2 mg Filmtabletten

Islandia

Adartrel

Holandia

Adartrel

Włochy

Adartrel

Polska

Adartrel

Malta

Adartrel

Słowacja

Adartrel

Norwegia

Adartrel

Szwecja

Adartrel

Portugalia

Adartrel

Hiszpania

Adartrel

Wielka

Adartrel

Brytania

Data zatwierdzenia ulotki: wrzesień 2013 r.

7