+ iMeds.pl

Adepend 50 mgUlotka Adepend

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Adepend, 50 mg, tabletki powlekane

Naltrexoni hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Adepend 50 mg tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem przyjęciem leku Adepend 50 mg tabletki powlekane

3.    Jak przyjmować Adepend 50 mg tabletki powlekane

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Adepend 50 mg tabletki powlekane

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST ADEPEND 50 MG TABLETKI POWLEKANE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Adepend 50 mg tabletki powlekane jest stosowany w ramach ogólnego programu leczenia alkoholizmu w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby, jako lek wspomagający abstynencję oraz zmniejszający potrzebę napicia się alkoholu („pragnienie”).

Adepend 50 mg tabletki powlekane w znacznym stopniu zmniejszają spożycie alkoholu, dzięki zmniejszeniu uczucia potrzeby napicia się. Więcej pacjentów jest w stanie utrzymać abstynencję i pozostać wolnymi od nawrotów.

Adepend 50 mg tabletki powlekane nie powodują uzależnienia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU ADEPEND 50 MG TABLETKI POWLEKANE

Kiedy nie przyjmować leku Adepend 50 tabletki powlekane:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek naltreksonu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Adepend 50 mg tabletki powlekane

-    jeśli pacjent przyjmuje obecnie leki opioidowe

-    jeśli pacjent jest uzależniony od opioidów (brak powodzenia w odstawieniu)

-    jeśli występują ciężkie objawy odstawienia opioidów

-    gdy w badaniu moczu stwierdzono obecność opioidów

-    jeśli występują objawy odstawienia po wstrzyknięciu naloksonu

-    w razie ciężkich zaburzeń wątroby lub ostrego zapalenia wątroby

-    w razie ciężkich zaburzeń nerek

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Adepend 50 mg tabletki powlekane:

-    Leczenie powinno być zapoczątkowane oraz monitorowane przez lekarza doświadczonego w terapii uzależnienia od alkoholu.

-    Należy poinformować każdego lekarza leczącego o przyjmowaniu leku Adepend 50 mg tabletki powlekane.

-    Adepend 50 mg tabletki powlekane mogą powodować zagrażające życiu objawy odstawienia u pacjentów uzależnionych od opioidów.

-    Należy poinformować lekarza o istniejącej chorobie wątroby lub nerek.

Przed rozpoczęciem leczenia i w czasie jego trwania należy przeprowadzić testy czynnościowe wątroby.

-    W przypadku zgłoszenia się na jakiekolwiek badania krwi, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tabletek powlekanych Adepend 50 mg, ponieważ mogą one mieć wpływ na wyniki badań czynnościowych wątroby.

-    W czasie stosowania leku Adepend 50 mg ból nie powinien być leczony opioidami.

-    Po leczeniu lekiem Adepend 50 mg w postaci tabletek powlekanych u pacjenta może wystąpić zwiększona wrażliwość na leki zawierające opioidy (np. zawierające opioidy leki przeciwkaszlowe, zawierające opioidy leki do objawowego leczenia przeziębienia lub zawierające opioidy leki przeciwbiegunkowe itd.).

-    Należy poinformować lekarza o zajściu w ciążę.

-    Dotyczy pacjentów z dodatkowym uzależnieniem od opioidów:

Nie przyjmować opioidów po zastosowaniu Adepend 50 mg tabletki powlekane.

Chociaż lek Adepend 50 mg tabletki powlekane hamuje działanie opioidów, mogą być one obecne w organizmie w czasie, kiedy skuteczność leku Adepend 50 mg tabletki powlekane jest już obniżona. Przypadkowe przedawkowanie może prowadzić do ciężkich zaburzeń (depresja ośrodka oddechowego) lub zgonu.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W czasie stosowania leku Adepend 50 mg tabletki powlekane należy unikać leków zawierających opioidy, ponieważ mogą one osłabiać jego działanie. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków przeciwkaszlowych, przeciw przeziębieniu lub przeciwbiegunkowych. Przepisze on wówczas leki nie zawierające opioidów.

W razie potrzeby zastosowania leków przeciwbólowych z grupy opioidów w nagłych przypadkach, wymagana dawka może być większa niż normalnie.

W tej sytuacji bezwzględnie wymagana jest ścisła obserwacja przez doświadczonego lekarza, ponieważ niewydolność oddechowa, zaburzenia krążenia i inne objawy (swędzenie oraz inne zmiany skórne) mogą być bardziej nasilone i trwać dłużej.

Ciąża i karmienie piersią

Przed przyjęciem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Decyzję o zastosowaniu tabletek powlekanych Adepend 50 mg w czasie ciąży i karmienia piersią podejmuje lekarz, po rozważeniu związanego z tym ryzyka i korzyści dla matki i dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzić pojazdów, ponieważ lek Adepend 50 mg tabletki powlekane może zaburzać zdolności psychofizyczne. Nie posługiwać się żadnymi narzędziami ani nie obsługiwać żadnych maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Adepend 50 mg tabletki powlekane:

Lek zawiera laktozę. Jeżeli lekarz stwierdził nietolerancję na niektóre cukry, przed zastosowaniem tego produktu leczniczego należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dorosłych i osób w podeszłym wieku

Lek Adepend 50 mg tabletki powlekane należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli lekarz nie przepisze inaczej, przyjmuje się zwykle 1 tabletkę dziennie.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat)

Lek Adepend 50 mg tabletki powlekane nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów z chorobami wątroby lub nerek

Należy poinformować lekarza o istniejącej chorobie wątroby lub nerek. Lekarz musi podjąć decyzję o tym, czy dawka leku Adepend 50 mg tabletki powlekane zostanie dostosowana, czy też leczenie zostanie przerwane.

Sposób podawania

Lek Adepend 50 mg tabletki powlekane przyjmuje się z płynem na czczo.

Czas trwania leczenia

Czas trwania kuracji lekiem Adepend 50 mg tabletki powlekane określa lekarz. Tabletki powlekane Adepend 50 mg powinny być zwykle przyjmowane przez co najmniej 3 miesiące, chociaż w niektórych przypadkach może być konieczne przedłużone podawanie leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Adepend 50 mg tabletki powlekane

W przypadku przedawkowania należy poinformować lekarza. Inne działania niepożądane, niż wspomniano poniżej, nie są znane.

Pominięcie przyjęcia leku Adepend 50 mg tabletki powlekane

W razie opuszczenia dawki leku Adepend 50 mg tabletki powlekane nie przyjmować dawki podwójnej. Należy kontynuować przyjmowanie przepisanej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Adepend 50 mg tabletki powlekane

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Adepend 50 mg tabletki powlekane może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych, lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane są uporządkowane według częstości występowania:

Bardzo często (> 1/10)

Często (>1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (>1/1.000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10.000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10.000)

Częstość nieznana: nie można jej określić na podstawie dostępnych danych

Mogą pojawić się następujące działania niepożądane:

Bardzo często:

Lęk, bezsenność, ból głowy, zaburzenia snu, niepokój, nerwowość, ból brzucha, skurcze jelitowe, nudności, skłonność do wymiotów, ból stawów i mięśni, osłabienie

Często:

Utrata apetytu, zaburzenia umysłowe, zmęczenie, osłupienie, kołatania, nieprawidłowości w EKG, brak tchu, zapalenie skóry, zaburzenia popędu płciowego, pragnienie, zawroty głowy, zwiększone łzawienie, ból w klatce piersiowej, biegunka, zaparcia, zatrzymanie moczu, wysypka, świąd, opóźniony wytrysk, osłabienie potencji, zwiększona energia, drażliwość, utrata masy ciała, przyrost masy ciała, gorączka, ból, uczucie zimna w kończynach, nagłe zaczerwienienie, zwł. twarzy, kołatania serca, duszność

Niezbyt często:

opryszczka wargowa, grzybica międzypalcowa, choroba węzłów chłonnych, omamy, splątanie, przygnębienie, depresja, paranoja, dezorientacja, koszmary, niepokój, niezwykłe sny, drżenie rąk, zaburzenia widzenia, podrażnienie i obrzęk oka, światłowstręt, zmęczenie lub ból oka, niedomoga widzenia barw, obrzęk, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, zmiany ciśnienia tętniczego krwi, nagłe zaczerwienienia, przekrwienie błony śluzowej nosa, choroby nosa, wodnisty wyciek z nosa, kichanie, choroby jamy ustnej i gardła, zwiększone ślinienie, choroby zatok, osłabienie głosu, kaszel, ziewanie, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, hemoroidy, wrzody, suchość w jamie ustnej, choroby wątroby, podwyższone stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby, łojotok, trądzik, utrata włosów, ból pachwin, zbyt częste oddawanie moczu, bolesne oddawanie moczu, szum w uszach, drżenie, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, ból ucha

Rzadko:

Zmniejszona liczba płytek krwi, utrata przytomności, zaburzenia mowy, depresja, myśli samobójcze, próby samobójcze

Bardzo rzadko rozpad tkanki mięśni szkieletowych 5. JAK PRZECHOWYWAĆ ADEPEND 50 MG TABLETKI POWLEKANE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku Adepend 50 mg tabletki powlekane po upływie terminu ważności, zamieszczonego na blistrze i kartoniku, po napisie Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń tabletki, takich jak odłamana lub złamana tabletka, przed jej zażyciem należy poprosić o radę lekarza lub farmaceutę.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera Adepend 50 mg tabletki powlekane

Substancją czynną jest chlorowodorek naltreksonu.

Każda tabletka zawiera 50 mg chlorowodorku naltreksonu.

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki

Laktoza jednowodna, celuloza, proszek; celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon, magnezu stearynian

Otoczka tabletki

Laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172)

Jak wyglądają tabletki powlekane Adepend 50 mg i co zawiera opakowanie

Beżowe tabletki powlekane z linią podziału po obu stronach.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Adepend 50 mg tabletki powlekane dostępne są w opakowaniach po 7, 14 i 28 tabletek.

Niektóre opakowania mogą nie znajdować się w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH Wintergasse 85/B2 A 3002 Purkersdorf Austria

Wytwórca:

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH Pfaffenriederstrasse 5 D 82515 Wolfratshausen Niemcy.

Amomed Pharma GmbH Nikolsdorfer Gasse 1/15-17 1050 Wiedeń Austria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:_

Austria

Ethylex 50 mg - Filmtabletten

Czechy

Adepend 50 mg Potahovaná tableta

Dania

Adepend 50 mg Filmovertrukket tablet

Niemcy

Adepend 50 mg Filmtablette

Polska

Adepend 50 mg Tabletka powlekana

Słowacja

Adepend 50 mg Filmom obalená tableta

Słowenia

Adepend 50 mg Filmsko obložena tableta

Węgry

Adepend 50 mg Filmtabletta

Wielka Brytania

Adepend 50 mg Film-coated tablets

Data zatwierdzenia ulotki: 04/2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia. W przypadku przedawkowania pacjenci powinni być stale monitorowaniu i leczeni objawowo.

Adepend

Charakterystyka Adepend

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Adepend, 50 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg chlorowodorku naltreksonu.

Substancja pomocnicza: zawiera 126,755 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

Tabletki w kształcie kapsułki, beżowe, powlekane, z linią podziału po obu stronach.

Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Adepend, 50 mg, tabletki powlekane jest wskazany do stosowania u dorosłych.

Adepend jest stosowany w ramach ogólnego programu leczenia alkoholizmu w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby, jako lek wspomagający abstynencję oraz zmniejszający potrzebę napicia się alkoholu („pragnienie”).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Przed rozpoczęciem leczenia należy się upewnić, że pacjent nie przyjmuje opioidów (np. na podstawie testu prowokacji z naloksonem) (patrz także 4.4).

Test prowokacji z naloksonem

-    Dożylne podanie 0,2 mg naloksonu. Jeżeli w ciągu 30 sekund nie ma objawów zespołu odstawiennnego, można podać dożylnie kolejne 0,6 mg naloksonu. Pacjenta należy nieustannie obserwować przez kolejnych 30 minut czy wystąpią u niego jakiekolwiek objawy zespołu odstawiennnego.

-    Podskórne podanie 0,8 mg naloksonu. Pacjenta należy obserwować przez 20 minut czy wystąpią u niego jakiekolwiek objawy zespołu odstawiennego.

W przypadku stwierdzenia zespołu odstawiennego nie wolno rozpoczynać terapii naltreksonem.

Potwierdzenie testu: w razie wątpliwości, czy pacjent nie przyjmował opioidów, leczenie naltreksonem należy rozpocząć 24 godziny później. W takim przypadku należy powtórzyć test z użyciem 1,6 mg naloksonu.

Leczeniem naltreksonem należy rozważyć tylko u pacjentów, którzy nie przyjmowali opioidów przez przynajmniej 7-10 dni.


AOP ORPHAN PHARMACEUTiCAlS A

Wilhelminenstr.isse 91 /li f, A-1160 Vienn

. rm-iu tlili r,iVi7'M.i-c;


Przed rozpoczęciem leczenia naltreksonem niniejszy test powinien zostać potwierdzony za pomocą testu moczu. Następnie można rozpocząć leczenie za pomocą 25 mg chlorowodorku naltreksonu.

Dawki większe niż 150 mg nawet tylko w ciągu jednej doby mogą nasilić działania niepożądane i dlatego nie są zalecane.

Dorośli

Leczenie produktem Adepend 50 mg tabletki powlekane powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Zalecana dawka chlorowodorku naltreksonu u dorosłych wynosi 50 mg na dobę (1 tabletka na dobę). Dzieci i młodzież (< 18 lat)

Produkt Adepend 50 mg tabletki powlekane nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, w przedstawionym powyżej wskazaniu, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Osoby w wieku podeszłym

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leczenia uzależnienia od opiatów u osób w podeszłym wieku. Pacjenci z chorobami wątroby i (lub) nerek

Tabletki powlekane Adepend 50 mg są przeciwwskazane do stosowania u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby i (lub) nerek.

U pacjentów z niewielkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami wątroby i (lub) nerek produkt Adepend, 50 mg, tabletki powlekane powinien być stosowany z dużą ostrożnością i pod ścisłym nadzorem (patrz punkt 4.4). Należy rozważyć dostosowanie dawkowania u pacjenta (patrz punkt 5.2).

Sposób podawania

Tabletki powlekane Adepend 50 mg powinny być przyjmowane z płynem.

Czas trwania leczenia

Nie można określić typowego czasu trwania leczenia, ponieważ produkt Adepend 50 mg tabletki powlekane jest stosowany jako terapia uzupełniająca, a czas powrotu do zdrowia u pacjentów uzależnionych od alkoholu jest zróżnicowany nawet wówczas, gdy uczestniczą oni w leczeniu psychologicznym. Zalecany czas trwania leczenia wynosi co najmniej 3 miesiące, konieczne może być jednak wydłużenie leczenia. Skuteczność udowodniona jest w badaniach z grupą kontrolną w okresie do 12 miesięcy. Chlorowodorek naltreksonu nie powoduje zależności psychicznej ani fizycznej. W czasie długotrwałego leczenia nie występuje osłabienie działania antagon¡stycznego.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na naltrekson lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostre zapalenie wątroby

Ciężkie lub ostrego zaburzenie czynności wątroby Ciężkie zaburzenie czynności nerek Pacjenci przyjmujący analgetyki opioidowe

U pacjentów uzależnionych od opioidów mogą wystąpić objawy ostrego zespołu odstawiennego Pacjenci z objawami zespołu odstawiennego po podaniu chlorowodorku naloksonu (dodatni wynik testu prowokacji z naloksonem)

Dodatni wynik badania moczu w kierunku opioidów

Zgodnie z zaleceniami krajowymi leczenie powinno być zapoczątkowane i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w leczeniu pacjentów uzależnionych od alkoholu.

Ze względu na toksyczne działanie na wątrobę należy zwrócić szczególną uwagę na podawanie produktu leczniczego Adepend pacjentom z ostrą chorobą lub niewydolnością wątroby.

Chlorowodorek naltreksonu jest metabolizowany głównie w wątrobie, a usuwany głównie przez nerki. Dlatego pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek należy uważnie obserwować podczas leczenia (patrz punkt 4.3). Przed leczeniem i w czasie jego trwania powinny być przeprowadzone badania czynnościowe wątroby.

Niewydolność wątroby u osób uzależnionych od alkoholu nie występuje rzadko. U uzależnionych od alkoholu otyłych osób w podeszłym wieku wyniki testów czynnościowych wątroby po podaniu większych dawek naltreksonu (do 300 mg/dobę) były nieprawidłowe.

W czasie przyjmowania leku, ból należy leczyć wyłącznie za pomocą nieopioidowych leków przeciwbólowych.

U pacjentów uzależnionych od opioidów produkt leczniczy Adepend 50 mg w postaci tabletek powlekanych może wywoływać objawy zespołu odstawienia. Mogą one wystąpić po 5 minutach i utrzymywać się do 48 godzin. Leczenie powinno być objawowe i może obejmować podawanie opioidów.

Zaleca się przeprowadzenie testu prowokacyjnego z naloksonem pod kątem opioidów. Objawy zespołu odstawiennego po podaniu chlorowodorku naloksonu trwają krócej niż w przypadku produktu leczniczego Adepend 50 mg w postaci tabletek powlekanych.

Testu prowokacji z naloksonem nie należy przeprowadzać u pacjentów z klinicznie potwierdzonymi objawami zespołu odstawiennego ani u pacjentów z dodatnim wynikiem testu na obecność opioidów w moczu.

Pacjentów należy ostrzec przed stosowaniem dużych dawek opioidów w celu przełamania blokady receptorów opioidowych po przerwaniu leczenia naltreksonem, ponieważ może to prowadzić do wystąpienia ostrego i potencjalnie śmiertelnego przedawkowania opioidów.

Przyjmowanie dużych dawek opioidów równolegle z leczeniem naltreksonem może prowadzić do zagrażającego życiu zatrucia opioidami, wynikającego z niewydolności oddechowej i krążeniowej.

Po leczeniu produktem leczniczym Adepend 50 mg w postaci tabletek powlekanych pacjenci mogą być bardziej wrażliwi na leki zawierające opioidy.

Naltrekson może powodować przejściowy wzrost rozkurczowego ciśnienia krwi, a następnie spadek temperatury ciała i częstości akcji serca.

<g®


AGP GRPKAN

FOCUS ON RARE DISEASES

AOP OP.PHAN PMARMACF.UTICALS AG

Wilhelminenstrasse 91/11 f, A-l 160 Vienna T. + 43 1 5037244, F. + 43 1 5037244-5 E. office@aopofQhan.com, wiuw.aopor

?

Pacjentów należy ostrzec przed stosowaniem opioidów (np. zawierających opioidy leków przeciwkaszlowych, zawierających opioidy leków do objawowego leczenia przeziębienia lub zawierających opioidy leków przeciwbiegunkowych itd.) podczas leczenia produktem leczniczym Adepend 50 mg w postaci tabletek powlekanych.

Jeżeli pacjent leczony produktem leczniczym Adepend 50 mg w postaci tabletek powlekanych wymaga leczenia opioidami (np. analgezja lub anestezja opioidami w stanach nagłych), dawka wymagana do osiągnięcia takiego samego działania terapeutycznego może być większa niż zwykle stosowana. W takich przypadkach depresja oddechowa lub zaburzenia krążenia będą silniejsze oraz bardziej długotrwałe. Łatwiej mogą występować objawy związane z uwalnianiem histaminy (np. obrzęk twarzy, świąd, rumień, obfite pocenie się i inne objawy skórne oraz śluzówkowo-skórne). Pacjent wymaga szczególnej uwagi i nadzoru personelu opieki zdrowotnej w placówce medycznej.

Zwiększone ryzyko prób samobójczych związane z uzależnieniem od narkotyków połączone (lub nie) z depresją, nie jest zmniejszane przez przyjmowanie produktu leczniczego Adepend 50 mg w postaci tabletek powlekanych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na pacjentów, u których wystąpiło trzykrotne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w surowicy w porównaniu z wartościami prawidłowymi oraz na pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjentów, u których podejrzewa się stosowanie opioidów lub uzależnienionych od nich należy poddać testowi prowokacji z naloksonem (patrz punkt 4.2).

Laktoza : Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Uzyskane do tej pory doświadczenie kliniczne i dane doświadczalne dotyczące wpływu naltreksonu na właściwości farmakokinetyczne innych substancji są ograniczone. Należy zachować ostrożność podczas leczenia naltreksonem w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi i ściśle kontrolować stan chorego. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Zgłoszono jeden przypadek letargu i senności po jednoczesnym zastosowaniu naltreksonu i tiorydazyny.

Badania in vitro wykazały, że ani chlorowodorek naltreksonu, ani jego aktywny metabolit, 6-beta-naltreksol, nie jest metabolizowany przez enzymy ludzkiego cytochromu P450. Jest więc mało prawdopodobne, że leki hamujące lub pobudzające enzymy cytochromu P450 mają wpływ na właściwości farmakokinetyczne produktu Adepend 50 mg tabletki powlekane.

Środki uspokajające: Pochodne opioidów (leki przeciwbólowe, leki przeciwkaszlowe, substytuty narkotyków), neuroleptyki, barbiturany, benzodiazepiny, leki przeciwlękowe niebędące benzodiazepinami (np. meprobamat), leki nasenne, antydepresanty uspokajające (amitryptylina, doksepina, mianseryna, trimipramina), przeciwhistaminowe leki uspokajające działające na receptory HI, leki przeciwnadciśnieniowe, baklofen, talidomid.

Po leczeniu produktem leczniczym Adepend 50 mg w postaci tabletek powlekanych pacjenci mogą być bardziej wrażliwi na leki zawierające opioidy.

ACP ORPHAN

FOCUS ON RARE DISEASES

AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG

Wilhelminenstrasse 91/11 f, A-1160 Vienna T. + 43 1 5037244, F. + 43 1 5037244-5 E. office(5>aoporphan.cdm, wwwjjoporphan.Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie opioidowych leków przeciwbólowych działających jak agoniści, opioidów działających jak agoniści-antagoniści ani opioidów w terapii substytucyjnej.

Można rozważyć jednoczesne podawanie barbituranów i benzodiazepin.

Jak dotąd nie opisano interakcji między kokainą a chlorowodorkiem naltreksonu.

Dane z badania nad bezpieczeństwem i tolerancją jednoczesnego podawania naltreksonu z akamprozatem u osób nie szukających leczenia, uzależnionych od alkoholu wykazały, że podawanie naltreksonu znacznie podnosiło stężenie akamprozatu w osoczu. Interakcje z innymi środkami psychofarmakologicznymi (np. disulfiramem, amitryptyliną, doksepiną, litem, klozapiną, benzodiazepinami) nie były badane.

Interakcje między naltreksonem a alkoholem nie są znane.

Interakcje z lekami zawierającymi opioidy, patrz punkt 4.4.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie w czasie ciąży

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania naltreksonu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały jednak szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Dane te nie są wystarczające do wykazania znaczenia klinicznego. Nie jest znane możliwe ryzyko dla ludzi.

Dlatego też tabletki powlekane Adepend 50 mg powinny być podawane kobietom w ciąży wyłącznie ze ścisłych wskazań oraz po dokładnym rozważeniu, czy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko.

Stosowanie naltreksonu u ciężarnych pacjentek uzależnionych od alkoholu, stosujących opioidy jako terapię długotrwałą lub substytucyjną, bądź ciężarnych kobiet uzależnionych od opioidów niesie ryzyko wystąpienia objawów ostrego zespołu odstawiennego z możliwymi ciężkimi skutkami dla matki i płodu (patrz punkt 4.4). W przypadku przepisania leków przeciwbólowych zawierających opioidy leczenie naltreksonem musi zostać przerwane (patrz punkt 4.5).

Stosowanie w czasie karmienia piersią

Brak danych klinicznych na temat stosowania chlorowodorku naltreksonu podczas karmienia piersią.

Nie wiadomo, czy chlorowodorek naltreksonu lub 6-beta-naltreksol przechodzi do mleka kobiecego.

Nie zaleca się karmienia piersią podczas leczenia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Adepend 50 mg w postaci tabletek powlekanych może wpływać na zdolności psychiczne oraz fizyczne i dlatego należy unikać wykonywania niebezpiecznych prac, takich jak kierowanie pojazdami lub obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane zostały pogrupowane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Bardzo często (> 1/10)

Często (>1/100 do < 1/10)

AOP ORPHAN


Niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000)

5    AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG

Wilhelminenstr3sse 91/11 f, A-l 160 Vienna T. + 43 1 5037244, F. 4 43 1 5037244-5 E. officetąacporpha^i.com, www.aogorp!

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: opryszczka wargowa, grzybica stóp

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych rzadko: małopłytkowość idiopatyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: zmniejszenie apetytu

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często: nerwowość, lęk, zaburzenia snu, bezsenność Często: drażliwość, choroby afektywne

Niezbyt często: omamy, splątanie, przygnębienie, depresja, paranoja, dezorientacja, koszmary, pobudzenie, niezwykłe sny Rzadko: myśli samobójcze, próby samobójcze

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: ból głowy, niepokój zwłaszcza ruchowy Często: zmęczenie, zawroty głowy, osłupienie,

Niezbyt często: drżenie, senność Rzadko: zaburzenia mowy

Zaburzenia oka

Często: nasilone łzawienie

Niezbyt często:    zaburzenia widzenia, podrażnienie i obrzęk oka, światłowstręt, zmęczenie lub ból oka,

niedomoga widzenia barw

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: dyskomfort, ból ucha, szum w uszach, zawrót głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia serca

Często: częstoskurcz, kołatania serca, nieprawidłowości w EKG Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: obrzęk, nadciśnienie tętnicze, zmiany ciśnienia tętniczego, nagłe zaczerwienienia Rzadko: omdlenie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: ból w klatce piersiowej, duszność

Niezbyt często:    przekrwienie nosa, dyskomfort w obrębie nosa, wodnisty wyciek z nosa, kichanie,

choroby jamy ustnej i gardła, zwiększone ślinienie, choroby zatok, dysfonia, kaszel, ziewanie

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: ból brzucha, skurcze jelit, nudności, wymioty Często: biegunka, zaparcie

AOP ORPHAN

FOCUS ON RARE DISEASES


AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG

VYilhelminenstrasse 91/11 f, A-1160 Vienna T. + 43 I 5037244, F. + 43 1 5037244-5 E. office@aoporphan.ç|>m, wvvw.aoporpha

Niezbyt często: wzdęcie z oddawaniem wiatrów, hemoroidy, wrzody, suchość w jamie ustnej Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: choroby wątroby, podwyższone stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby (podczas leczenia możliwe jest podwyższenie aktywności aminotransferaz, po zakończeniu przyjmowania produktu leczniczego Adepend w ciągu kilku tygodni aktywność aminotransferaz powraca do wartości początkowych).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: zapalenie skóry, świąd, wysypka Niezbyt często: łojotok, trądzik, łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często: ból stawów i mięśni

Niezbyt często: ból pachwin

Bardzo rzadko: rozpad mięśni prążkowanych

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: zatrzymanie moczu

Niezbyt często: częstomocz, trudności w oddawaniu moczu Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: opóźniony wytrysk nasienia, osłabienie potencji, zaburzenia popędu płciowego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: astenia

Często: pragnienie, zwiększona energia, utrata masy ciała, przyrost masy ciała, gorączka, ból, uczucie zimna w kończynach, nagłe zaczerwienienie, zwł. twarzy, dreszcze, wzmożona potliwość

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Doświadczenie z przedawkowaniem chlorowodorku naltreksonu jest ograniczone. Nie stwierdzono działania toksycznego u ochotników otrzymujących 800 mg chlorowodorku naltreksonu na dobę przez tydzień.

Leczenie

W przypadku przedawkowania pacjenci powinni być ściśle monitorowani i leczeni objawowo.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w uzależnieniu od alkoholu, kod ATC: N07BB04 Chlorowodorek naltreksonu jest stosowanym doustnie, długo działającym, swoistym antagonistą opioidów. Chlorowodorek naltreksonu wiąże się kompetycyjnie z receptorami zlokalizowanymi w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, blokując dostęp podawanych egzogennie opioidów do tych receptorów.

Leczenie tabletkami powlekanymi Adepend 50 mg nie prowadzi do uzależnienia fizycznego ani psychicznego. Nie stwierdza się efektu tolerancji na efekt antagonizujący działanie opioidów.

FOCUS ON RASE DISEASES

AOP ORPHAf.' PHARMACEUTICALS AG

Wilhelminenstrasse 91/11 f, A-l 160 Vienna T. + 43 1 5037244, F. + 43 1 5Ç37244-5, E.office@3oporphan.com,


Mechanizm działania naltreksonu nie został całkowicie wyjaśniony. Podejrzewa się interakcję z endogennym układem opioidowym. Istnieje hipoteza, iż spożycie alkoholu u ludzi wzmacnia indukowaną przez alkohol stymulację endogennego układu opioidowego.

Leczenie tabletkami powlekanymi Adepend 50 mg nie polega na wywołaniu niechęci i nie powoduje reakcji po spożyciu alkoholu. W związku z tym nie występują reakcje podobne jak po podaniu disulfiramu.

Głównym skutkiem leczenia produktem Adepend 50 mg tabletki powlekane wydaje się być zmniejszenie ryzyka pełnego nawrotu po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu. Daje to pacjentowi możliwość uniknięcia pełnego nawrotu przy całkowitej utracie kontroli, dzięki zmniejszonej stymulacji.

Chlorowodorek naltreksonu zmniejsza potrzebę napicia się alkoholu („pragnienie”) w czasie abstynencji oraz po spożyciu alkoholu. Osłabienie potrzeby napicia się alkoholu zmniejsza ryzyko pełnego nawrotu u abstynentów i nie-abstynentów.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym chlorowodorek naltreksonu jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest w ciągu godziny.

Dystrybucja

Stopień wiązania leku z białkami osocza wynosi 21%. Stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym wynosi 8,55 mg/ml.

Metabolizm

Metabolizm ma miejsce głównie w wątrobie, w mechanizmie pierwszego przejścia. Chlorowodorek naltreksonu jest przede wszystkim hydroksylowany do głównego czynnego metabolitu, jakim jest 6-beta-naltreksol, a w mniejszym stopniu do 2-hydroksy-3-metoksy-6-beta-naltreksolu.

Wydalanie

Substancja jest usuwana przede wszystkim przez nerki. Około 60% dawki doustnej jest wydzielane w ciągu 48 godzin jako glukuronian 6-beta-naltreksolu i chlorowodorek naltreksonu. Czas półtrwania chlorowodorku naltreksonu w surowicy wynosi około 4 godzin. Czas półtrwania 6-beta-naltreksolu w surowicy wynosi 13 godzin.

U pacjentów z marskością wątroby obserwowano pięć do dziesięciu razy większe stężenie chlorowodorku naltreksonu w surowicy.

AOP ORPHAN

FOCUS ON HARE DISEASES

AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG

Wilhelminensłrasse 91/11 f, A-l 160 Vienna T. + 43 1 5037244, F. + 43 1 5037244-5 E. office@aoporphan.com, v

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpfywu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Istnieją jednak pewne dowody na wystąpienia działania hepatotoksycznego wraz ze wzrastającą dawką. Odwracalne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych jest stwierdzane u pacjentów leczonych dawkami terapeutycznymi lub większymi (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Chlorowodorek naltreksonu (100 mg/kg mc. na dobę, około 140 razy więcej niż ludzka dawka terapeutyczna) powodował znaczne zwiększenie wskaźnika ciąż rzekomych u szczurów. Występowało również zmniejszenie odsetka ciąż u pokrytych samic szczurów. Znaczenie tych obserwacji dla płodności u ludzi jest nieznane.

Wykazano embriotoksyczny wpływ chlorowodorku naltreksonu u szczurów i królików po podaniu dawek około 140-krotnie wyższych od dawki leczniczej stosowanej u ludzi. Działanie to zostało wykazane u szczurów po podaniu dawki chlorowodorku naltreksonu wynoszącej 100 mg/kg mc. na dobę, stosowanej przed ciążą i w czasie jej trwania, a u królików po dawce 60 mg/kg mc. na dobę chlorowodorku naltreksonu w okresie organogenezy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Laktoza jednowodna

Celuloza, proszek

Celuloza mikrokrystaliczna

Krzemionka koloidalna bezwodna

Krospowidon

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Laktoza jednowodna Hypromeloza Tytanu dwutlenek (El 71)

Makrogol 4000

Żelaza tlenek czarny (El 72)

Żelaza tlenek czerwony (El 72)

Żelaza Tlenek żółty (El 72)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata.

w AOPORPHAN


6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

7, 14 i 28 tabletek w blistrach PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH,

Wintergasse 85/B2 3002 Purkersdorf AUSTRIA

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17607

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 16/12/2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

01/03/2013

AOP ORPHAN

FOCUS O fs RARE DISEASES


AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG

Wilhelminenstrasse 91/11 f, A-1160 Vienna T. + 43 1 5037244. F. + 43 1 5037244-5 E. office@aoporphan.com, wwfcv.aupo 3n.com


10

Adepend