+ iMeds.pl

Advil zatoki 200 mg + 30 mgUlotka Advil zatoki

IE/H/0420/001/MR - Ibuprofen 200 mg / Pseudoephedrine 30 mg Coated Tablet

Patient Information Leaflet V_1.0

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Advil Zatoki 200 mg + 30 mg tabletki powlekane

Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby osiągnąć najlepsze wyniki leczenia, Advil Zatoki należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta,

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie.

•    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Advil Zatoki i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Advil Zatoki

3.    Jak stosować lek Advil Zatoki

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Advil Zatoki

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Advil Zatoki i w jakim celu się go stosuje

Advil Zatoki stosuje się w celu złagodzenia objawów związanych z przekrwieniem błony śluzowej nosa/zatokowym bólem głowy, gorączką oraz bólem związanym z przeziębieniem i grypą.

Lek ten zawiera ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ), który wykazuje działanie przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe. Tabletki zawierają również pseudoefedryny chlorowodorek, substancję ułatwiającą oddychanie, która pomaga oczyścić przewód nosowy oraz zmniejszyć przekrwienie błony śluzowej nosa.

Lek ten należy stosować jedynie, jeśli występuje zablokowanie nosa wraz z bólem głowy, bólem i (lub) gorączką jednocześnie. Nie należy go stosować, jeśli występuje tylko jeden z wymienionych objawów.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Advil Zatoki Kiedy nie stosować leku Advil Zatoki:

•    jeśli pacjent jest uczulony na ibuprofen, aspirynę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub w przeszłości występowały wysypki skórne, pokrzywka, świąd, trudności z oddychaniem, ucisk w klatce piersiowej, obrzęk ust, twarzy, warg lub języka podczas stosowania tych leków lub jeśli pacjent jest uczulony na którykolwiek z pozostałych składników tego leku

•    jeśli pacjent ma czynną lub przebytą chorobę wrzodową żołądka, krwawienie z żołądka lub perforację w wywiadzie;

•    jeśli pacjent ma cukrzycę, problemy z prostatą, chorobę tarczycy, jaskrę lub guz chromochłonny (tj. guz nadnercza);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (niewydolność nerek), ciężka choroba wątroby, choroby serca, ciężka niewydolność serca, wysokie ciśnienie krwi lub zaburzenia krążenia;

•    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu depresji zwane inhibitorami oksydazy monoaminowej lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (lub jeśli zażywał je w ciągu ostatnich 14 dni);

•    jeśli u pacjenta występują inne problemy z krwawieniem;

•    jeśli pacjent miał w przeszłości udar;

•    jeśli pacjent przyjmuje inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas acetylosalicylowy, leki przeciwbólowe lub inne leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa stosowane doustnie;

•    u dzieci w wieku poniżej 12 lat;

•    podczas ciąży bądź karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność i porozmawiać z farmaceutą lub lekarzem przed

przyjęciem leku, jeśli:

•    pacjent ma problemy z sercem, miał udar mózgu lub uważa, że jest w grupie podwyższonego ryzyka (na przykład, z powodu wysokiego ciśnienia krwi, cukrzycy lub wysokiego stężenia cholesterolu, lub jeśli pali tytoń). Leki zawierające ibuprofen mogą powodować niewielkie zwiększenie wystąpienia ataku serca (zawału serca) lub udaru. Wszelkie ryzyko jest bardziej prawdopodobne po podaniu dużych dawek i podczas długotrwałego leczenia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub czasu trwania leczenia;

•    u pacj ent występuj ą zaburzenia krzepnięcia krwi;

•    pacjent ma wrzody żołądka lub chorobę zapalną jelit (np. wrzodziejące zapalenie okrężnicy i choroba Crohna);

•    pacjent ma astmę bądź alergię;

•    pacjent ma chorobę serca, nerek, wątroby bądź prostatę;

•    osoby w podeszłym wieku - są bardziej narażone na działania niepożądane, takie jak krwawienia żołądka i perforacja, które mogą mieć śmiertelny skutek;

•    w przypadku toczenia rumieniowatego układowego (SLE) - choroba wpływa na układ odpornościowy, powodując bóle stawów, zmiany skórne i inne problemy;

•    w przypadku podejmowania prób zajścia w ciążę;

•    w przypadku dzieci w wieku 12-17 lat, ponieważ istnieje wówczas ryzyko pogorszenia czynności nerek. Jeśli dziecko w wieku 12-17 lat nie przyjmuje płynów lub traci płyny z powodu ciągłych wymiotów lub biegunki należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku;

•    Podczas leczenia należy powstrzymać się od przyjmowania alkoholu;

•    Pseudoefedryny chlorowodorek może skutkować pozytywnym wynikiem testu antydopingowego;

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Advil Zatoki należy stosować u dorosłych oraz u dzieci powyżej 12 lat.

Advil Zatoki nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Inne leki i Advil Zatoki

Nie należy stosować leku w przypadku przyjmowania:

•    innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), bądź podczas zażywania większej niż 75 mg dawki kwasu acetylosalicylowego na dobę.

•    leków obkurczających błonę śluzową (donosowych lub doustnych)

•    w przeszłości lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni leków przeciwdepresyjnych znanych jako inhibitory monoaminooksydazy (MAO)

•    trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (stosowanych w leczeniu depresji).

Należy powiadomić lekarza jeśli pacjent przyjmuje:

•    czynniki krzepnięcia krwi (leki przeciwpłytkowe) powszechnie stosowane w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec udarowi lub w przypadku problemów z sercem (np. warfaryna, tyklopidyna lub aspiryna)

•    tabletki w celu obniżenia ciśnienia krwi (np. inhibitory ACE - kaptopryl, leki beta andregonoliczne - atenolol lub losartan) lub jakichkolwiek leków moczopędnych

•    glikozydy nasercowe, takie jak digoksyna (Digitalis) lub chinidyna stosowana leczeniu chorób serca

•    fenytoinę (lek stosowany w leczeniu padaczki)

•    lit (stosowany w leczeniu zaburzeń nastroju)

•    metotreksat (stosowany w leczeniu zapalenia stawów)

•    leki zobojętniające

•    cyklosporyny (stosowane w celu osłabienia układu odpornościowego organizmu np. po przeszczepie)

•    mifepriston (stosowany w przerywania ciąży)

•    antybiotyki chinolonowe (stosowane w leczeniu szerokiego zakresu zakażeń)

•    takrolimus (lek stosowany po przeszczepie)

•    leki znane jako pochodne sulfonylomocznika, takie jak glibenklamid (stosowany w leczeniu cukrzycy);

•    kortykosteroidy (rodzaj leków przeciwzapalnych, np. hydrokortyzon);

•    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, np. fluoksetyna)

•    aminoglikozydy (np. gentamycyny lub amikacyna);

•    leki antybakteryjne - furazolidon

•    zydowudynę (stosowany w leczeniu zakażeń HIV);

•    guanetydynę, rezerpinę lub metylodopę

•    sulfinpyrazon i probenecyd

•    leki moczopędne oszczędzające potas;

•    pochodne sporyszu;

•    agonistów receptora dopaminy;

•    W razie konieczności znieczulenia, należy wcześniej odstawić lek i poinformować o tym anestezjologa.

•    heparynę, Ginko biloba

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, także o lekach, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ibuprofen należy do grupy leków, NLPZ, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest odwracalne po zakończeniu stosowania leku. Jest mało prawdopodobne, że

sporadyczne stosowanie ibuprofenu, wpłynie na możliwość zajścia w ciążę. Jednak, jeśli występują problemy z zajściem w ciążę, należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Advil Zatoki może u niektórych osób powodować działania niepożądane, takie jak: zawroty głowy, omamy, nietypowe bóle głowy i zaburzenia widzenia lub słuchu. Jeśli wystąpią jakiekolwiek z tych skutków ubocznych należy zaprzestać prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

•    Każda tabletka powlekana zawiera mniej niż 23 mg sodu na dawkę, a więc zasadniczo nie zawiera sodu.

•    Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że występuje u niego nietolerancja niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku, ponieważ lek ten zawiera sacharozę

•    Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan które mogą powodować reakcje alergiczne (prawdopodobnie opóźnione).

3. Jak stosować lek Advil Zatoki

Lek ten należy zawsze przyjmować według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować tylko doustnie i krótkotrwale.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci powyżej 12 lat: Należy stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Zalecana dawka to: 1 lub 2 tabletki co 4 do 6 godzin. Tabletki należy popijać wodą. Należy przyjmować tyle tabletek ile potrzeba, pamiętając o przerwie od 4 do 6 godzin pomiędzy zażywanymi dawkami. Nie należy przekraczać zażycia 6 tabletek na dobę. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Advil Zatoki

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub do szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą tabletki, aby pokazać je lekarzowi.

W przypadku przypadkowego przedawkowania należy zaprzestać stosowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Advil Zatoki

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Advil Zatoki może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może zostać zmniejszone poprzez zastosowanie minimalnej dawki.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane wymienione poniżej, należy ZAPRZESTAĆ stosowania leku i skontaktować się z lekarzem badź farmaceutą:

Często

•    uczucie mdłości (nudności)

•    krwawienie z żołądka lub jelit (krwawe wymioty lub krew w kale, czarne zabarwienie kału)

Niezbyt często

• silne bóle głowy lub bóle głowy, które są silniejsze niż zazwyczaj

Bardzo rzadko

•    atak serca

•    szybkie bicie serca lub kołatanie serca

•    reakcja alergiczna po zastosowaniu Advil Zatoki, do oznak należy: wysypka, pokrzywka, świąd, trudności w oddychaniu, ucisk w klatce piersiowej, obrzęk ust, twarzy, warg lub języka

•    pęcherzykowate zmiany na skórze lub błonach śluzowej jamy ustnej, objawy obejmują pieczenie, zaczerwienienie, pęcherze i owrzodzenia

Częstość nieznana

•    udar mózgu

•    zaburzenia zachowania, takie jak uczucie podekscytowania, pobudzenie, niepokój, zdenerwowanie i nerwowość

Oprócz wyżej wymienionych objawów, w czasie leczenia mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często

• niestrawność, ból brzucha, wymioty, biegunka, zaparcia, zwiększone oddawanie gazów

Niezbyt często

•    wrzody żołądka

•    problemy ze snem

•    uczucie senności i zmęczenia

•    zawroty głowy lub drażliwość

•    problemy ze wzrokiem

•    nieprzemijające bóle głowy

•    wypryski na skórze (wysypka, świąd)

•    stan zapalny żołądka lub jelit, nasilenie istniejącej choroby zapalnej jelit

•    nadwrażliwość, takie jak sapanie i trudności w oddychania u pacjentów, którzy chorują na astmę oskrzelową lub chorobę alergiczną

Rzadko

•    problemy z nerkami

•    zaburzenia słuchu (szumy uszne)

Bardzo rzadko

•    depresja

•    niewydolność serca

•    niewydolność nerek

•    wysokie ciśnienie krwi

•    ból lub stan zapalny w jamie ustnej

•    zapalenie trzustki

•    zwężenie jelita (zwężenie jelit)

•    aseptyczne zapalenie opon mózgowych, nasilenie infekcyjnych zapaleń

•    problemy z komórkami krwi - pacjent może być bardziej podatny na zakażenia lub powstawanie siniaków

•    zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby lub żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)

Nieznane

• ból w klatce piersiowej

• suchość w ustach, uczucie pragnienia

• nieprawidłowe skurcze, drgawki

• uczucie wirowania (zawroty głowy)

• zmniejszony hematokryt i zmniejszenie stężenia hemoglobiny

• widzenie lub słyszenie rzeczy, których nie ma (omamy)

• wysypka skórna, czerwone lub fioletowe przebarwienia skóry, zatrzymanie

płynów (obrzęki)

• rzadsze oddawanie moczu, krew lub białko w moczu (widoczne w

badaniach)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Advil Zatoki

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Advil Zatoki po terminie ważności zamieszczonym na blistrze i opakowaniu zewnętrznym.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Advil Zatoki?

Każda tabletka powlekana zawiera następujące substancje czynne:

Ibuprofen 200 mg

Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, kwas stearynowy.

Otoczka tabletki: industrial methylated spirit, szelak, powidon, acetylowane monoglicerydy, sacharoza, celuloza mikrokrystaliczna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172),

żelaza tlenek żółty (E 172), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), wosk Carnauba.

Czarny tusz zawiera: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), glikol propylenowy lub szelak, żelaza tlenek czarny (E172), glikol propylenowy i wodorotlenek amonowy.

Jak wygląda lek Advil Zatoki?

Owalna, w kolorze toffi, powlekana cukrem tabletka z wydrukowanym czarnym oznakowaniem ‘200/30’ po jednej stronie. Lek ten jest dostępny jedynie w aptece, w opakowaniu zawierającym 2, 4, 10 12, 20 lub 24 tabletki. Nie wszystkie wielkości opakowania muszą być dostępne na rynku.

Kto wytwarza lek?

Wytwórca:

Wyeth Lederle S.R.L., Via Nettunense 90, 04011 Aprilia, Włochy Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Corporation Austria GmbH, Consumer Healthcare,

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, A-1210 Wiedeń, Austria

Lek ten jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

<{Nazwa Państwa Członkowskiego}> <{Nazwa produktu leczniczego}>

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Advil Zatoki

Charakterystyka Advil zatoki

IE/H/0420/001/MR - Ibuprofen 200 mg / Pseudoephedrine 30 mg Coated Tablet

Summary of product characteristics V_1.0

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Advil Zatoki, 200 mg + 30 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

mg/tabletkę


200

30


Substancja czynna

Ibuprofen

Pseudoefedryny chlorowodorek

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 174,6 mg sacharozy, 0,003 mg metylu parahydroksybenzoesan i 0,002 mg propylu parahydroksybenzoesan

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane.

Owalna, w kolorze toffi, tabletka powlekana z otoczką cukrową, z wydrukowanym czarnym oznakowaniem ‘200/30’ po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Stosowanie doraźne w celu złagodzenia objawów grypy i przeziębienia, takich jak ból i niedrożność zatok obocznych nosa, nieżyt nosa (katar), ból głowy, gorączka, bóle stawowo-mięśniowe.

Stosować u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do podawania doustnego i do krótkotrwałego stosowania.

Ten złożony produkt leczniczy należy stosować tylko w przypadku, gdy niezbędne jest działanie pseudoefedryny chlorowodorku polegające na zmniejszeniu przekrwienia błon śluzowych nosa oraz przeciwbólowe i (lub) przeciwzapalne działanie ibuprofenu. Jeśli przeważa jeden z objawów (występuje pojedynczo albo przekrwienie błony śluzowej nosa lub ból głowy i (lub) gorączka) bardziej korzystne jest przeprowadzenie leczenia pojedynczą substancją.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku, dzieci powyżej 12 lat

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli objawy utrzymują się, nasilają lub jeśli produkt musi być stosowany dłużej niż 3 dni, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie:

Dorośli, osoby w podeszłym wieku, dzieci powyżej 12 lat:

1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin, maksymalna dawka 6 tabletek w ciągu 24 godzin.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Niewydolność nerek lub wątroby

Nie jest wymagane zmniejszenie dawki u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek lub wątroby (patrz punkt 4.4). Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

Sposób podania

Tylko do podawania doustnego. Tabletki należy przyjmować popijając szklanką wody.

4.3 Przeciwwskazania

•    nie stosować u dzieci poniżej 12 lat;

•    nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

•    u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub u pacjentów z reakcją nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) podczas stosowania ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ;

•    krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, związane z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ;

•    czynny lub nawracający wrzód trawienny / krwawienia (potwierdzone dwa lub więcej odrębne epizody owrzodzeń lub krwawień);

•    u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy, jaskrą zamkniętego kąta, cukrzycą lub chorobą tarczycy;

•    u pacjentów z udarem krwotocznym w wywiadzie;

•    u pacjentów, u których występują choroby serca, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, rozrost gruczołu krokowego, choroby naczyń wieńcowych, dusznica bolesna, częstoskurcz lub skaza krwotoczna;

•    u pacjentów przyjmujących inne leki z grupy NLPZ, w tym selektywne inhibitory COX-2, leki przeciwbólowe lub leki obkurczające błonę śluzową nosa;

•    u pacjentów przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne;

• u pacjentów otrzymujących lub którzy w ciągu ostatnich dwóch tygodni otrzymywali, inhibitory monoaminooksydazy;

•    u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4);

•    podczas ciąży i karmienia piersią (patrz punkt 4.6).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    należy unikać jednoczesnego stosowania Advil Zatoki z innymi NLPZ, w tym również z selektywnymi inhibitorami COX-2 (patrz punkt 4.3 oraz 4.5)

•    działania niepożądane można ograniczyć poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy okres konieczny do ustąpienia objawów (patrz poniżej: krwawienie z przewodu pokarmowego oraz ryzyko sercowo-naczyniowe)

•    jeśli objawy nasilą się, trwają dłużej niż 3 dni lub wystąpią inne objawy nie związane ze stanem początkowym, należy przerwać leczenie, chyba, że lekarz zaleci inaczej

• osoby w podeszłym wieku:    zanotowano    zwiększoną częstość

występowania działań niepożądanych po zastosowaniu NLPZ, zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą być śmiertelne (patrz punkt 4.2)

•    krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacja:

krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacja, które mogą być śmiertelne, odnotowano w przypadku stosowania wszystkich NLPZ, w każdym momencie leczenia, z lub bez objawów ostrzegawczych lub    występujących    poważnych    zdarzeń    dotyczących    przewodu

pokarmowego w wywiadzie

•    ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacja zwiększa się wraz ze wzrostem dawek NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie z powikłanym krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3), u osób w podeszłym wieku. Pacjenci ci powinni rozpoczynać leczenie od możliwie najmniejszej dawki. U tych pacjentów, a także u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania małej dawki aspiryny lub innych leków, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, należy stosować leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej) (patrz poniżej oraz 4.5)

•    pacjenci u których w wywiadzie wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego, zwłaszcza, gdy są w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy brzuszne (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowej fazie leczenia

•    należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5)

• Advil Zatoki należy odstawić w momencie wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia

• NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna), gdyż ich stan może ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8 - Działania niepożądane)

• u pacjentów z zaburzeniami czynności serca lub nerek, należy zachować ostrożność, ponieważ stosowanie NLPZ może powodować pogorszenie czynności nerek

•    układ sercowo-naczyniowy i mózgowo-naczyniowy

Należy zachować ostrożność (rozmowa z lekarzem lub farmaceutą) przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca, jeśli pacjent kiedykolwiek zgłaszał zatrzymanie płynów i wystąpienie obrzęków podczas leczenia NLPZ. Działania niepożądane można ograniczyć stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres niezbędny do ustąpienia objawów (patrz poniżej: krwawienie z przewodu pokarmowego oraz i ryzyko sercowo-naczyniowe)

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach (2400mg na dobę) oraz w leczeniu długotrwałym może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętniczej (np. zawału serca lub udaru). Ogólnie, badania epidemiologiczne nie wskazują, aby mała dawka ibuprofenu (na przykład < 1200 mg na dobę) wiązała się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału mięśnia sercowego

• Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, były notowane bardzo rzadko w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ (patrz punkt 4.8). Ryzyko pojawienia się tych reakcji występuje u pacjentów w początkowym okresie leczenia, w szczególności w okresie pierwszego miesiąca. Advil Zatoki należy odstawić po wystąpieniu objawów wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości

•    Toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej -zwiększone ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowych (patrz punkt 4.8).

• Ponieważ NLPZ mogą zakłócać czynności płytek krwi, należy je stosować ostrożnie u pacjentów z krwawieniem wewnątrz czaszkowym i skazą krwotoczną.

•    Pacjenci z astmą, nadciśnieniem tętniczym, chorobami serca, cukrzycą, marskością wątroby, niewydolnością nerek, chorobami tarczycy lub rozrostem gruczołu krokowego powinni przed użyciem tego produktu skonsultować się z lekarzem (patrz punkt 4.3 oraz 4.8).

•    Istnieje ryzyko pogorszenia czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat.

•    u pacjentów, u których występuje czynna lub w wywiadzie astma oskrzelowa oraz choroby alergiczne ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli

•    Stosowanie NLPZ może zmniejszać płodność kobiet (patrz punkt 4.6).

Istnieją ograniczone dowodów na to, że leki, które hamują syntezę cyclo-oksygenazy/prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po odstawieniu produktu leczniczego.

•    Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

•    Podczas stosowania produktu leczniczego należy unikać spożywania alkoholu.

•    Pseudoefedryny chlorowodorek może skutkować pozytywnym wynikiem testu antydopingowego

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stosowanie ibuprofenu w połączeniu z warfaryną lub heparyną bez nadzoru lekarza jest niebezpieczne.

Leki nie zalecane do jednoczesnego stosowania:

Badania na zwierzętach wykazały, że kwas acetylosalicylowy zmniejsza stężenie ibuprofenu w osoczu. Ibuprofenu nie należy stosować z innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak kwas acetylosalicylowy (chyba że są to małe dawki aspiryny (poniżej 75 mg na dobę) zalecone przez lekarza, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 4.4)).

Inne leki z grupy NLPZ, w tym selektywnych inhibitory COX-2: należy unikać jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej NLPZ, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Dane doświadczalne pokazują, że jednoczesne podanie ibuprofenu wraz z niską dawką aspiryny może hamować działanie aspiryny na agregację płytek krwi. Dane te są jednak dość ograniczone. Jednakże ograniczenia tych danych i niepewność dotycząca ekstrapolacji danych doświadczalnych do sytuacji klinicznej wskazuje, że nie można wyciągnąć konkretnych wniosków na temat regularnego stosowania ibuprofenu i tym samym brak jest danych na temat sporadycznego stosowania ibuprofenu (patrz punkt 5.1).

Leki wymagające zachowania szczególnej ostrożności podczas jednoczesnego stosowania:

Ze względu na zgłoszone interakcje należy zachować ostrożność, u pacjentów leczonych z jednym z następujących leków:

Jednoczesne stosowanie pseudoefedryny z:

Możliwa reakcja

Nieselektywne inhibitory MAO (iproniazyd)

Nie należy podawać pacjentom leczonym inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) lub w ciągu 14 dni od zaprzestania takiego leczenia, ponieważ ryzyko wystąpienia epizodu z nadciśnieniem napadowym, takim jak nadciśnienie tętnicze może prowadzić do hipertermii, która może być śmiertelna (patrz punkt 4.3).

Inne pośrednio działające podawane doustnie lub donosowo leki sympatykomimetyczne lub leki zwężające naczynia, leki a-sympatykomimetyczne, fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna, metylofenidatyna

Ryzyko zwężenia naczyń i (lub) nadciśnienie tętnicze.

Odwracalne inhibitory monoaminooksydazy A (RIMA), linezolid, alkaloidy sporyszu, dopaminergicznego alkaloidy sporyszu zwężającego naczynia

Ryzyko zwężenia naczyń i (lub) nadciśnienie tętnicze.

Ulatniające się chlorowcowane środki znieczulające

Okołooperacyjne ostre nadciśnienie tętnicze. W przypadku zaplanowanego zabiegu należy zaprzestać stosowania Advil Zatoki na kilka dni przed zabiegiem.

Guanetydyna, rezerpina i metylodopa

Działanie pseudoefedryny może być osłabione.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne:

Działanie pseudoefedryny może być osłabione bądź wzmożone.

Naparstnica purpurowa, chinidina lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne:

Zwiększona częstość arytmii.

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z:

Możliwa reakcja

Inne NLPZ, wraz z salicylanami

Jednoczesne stosowanie kilku NLPZ może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego ze względu na efekt synergiczny. Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi NLPZ (patrz punkt 4.4).

Digoksyna

Jednoczesne stosowanie Advil Zatoki z preparatami zawierającymi digoksynę może powodować zwiększenie stężenia tych produktów w surowicy. Sprawdzenie stężenia digoksyny w surowicy nie jest wymagane w przypadku zalecanego stosowania (maksymalnie 5 dni).

Kortykosteroidy

Kortykosteroidy mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza tych z przewodu pokarmowego (żołądkowo-jelitowe, owrzodzenia lub krwawienia) (patrz punkt 4.3).

Leki przeciwpłytkowe

Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Kwas acetylosalicylowy (mała dawka)

Należy unikać jednoczesnego stosowania aspiryny w dobowej dawce ponad 75 mg, ponieważ może to powodować zwiększenie ryzyka działań niepożądanych (patrz rozdział 4.3).

Antykoagulanty (leki przeciwzakrzepowe): (np.: warfaryna, tiyklopidyna, klopidogrel, tirofiban, eptifibatyd, abcyksymab, iloprostem)

Niesteroidowe leki przeciwzapalne takie jak ibuprofen mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (patrz punkt 4.4).

Fenytoina

Jednoczesne stosowanie Advil Zatoki z preparatami fenytoiny może zwiększać

stężenie tych produktów w surowicy. Sprawdzanie stężenia fenytoiny w surowicy nie jest z reguły wymagane w przypadku zalecanego stosowania (maksymalnie 5 dni).

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Lit

Jednoczesne stosowanie Advil Zatoki z produktami zawierającymi lit może powodować zwiększenie stężenia litu w surowicy. Sprawdzanie stężenia litu w surowicy nie jest z reguły wymagane w przypadku zalecanego stosowania (maksymalnie 5 dni).

Probenecyd i sulfinpirazon

Produkty lecznicze, które zawieraj ą probenecyd lub sulfinpyrazon mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu.

Leki moczopędne, inhibitory ACE, leki beta-adrenolityczne i antagoniści angiotensyny II

NLPZ mogą zmniejszać działanie leków moczopędnych i innych leków przeciwnadciśnieniowych. U niektórych pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (np. u pacjentów odwodnionych lub u pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek) jednoczesne podawanie inhibitora ACE, leków beta-adrenolitycznych lub antagonistów angiotensyny II i leków hamujących cyklooksygenazę może powodować dalsze pogorszenie funkcji czynności nerek, w tym ostrą niewydolność nerek, działanie to jest zazwyczaj odwracalne. W związku z tym, równoczesne podawanie leku powinno być stosowane z ostrożnością, szczególnie u osób starszych podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawadniani. Należy stosować monitorowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego. Pracę nerek należy monitorować także po zakończeniu leczenia.

Leki moczopędne oszczędzające potas

Jednoczesne stosowanie Advil Zatoki wraz z lekami moczopędnymi oszczędzającymi może prowadzić do hiperkaliemii (zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy).

Metotreksat

Podanie Advil Zatoki w ciągu 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu i zwiększenia jego toksycznego działania.

Cyklosporyna

Jednoczesne podawanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększać ryzyko uszkodzenia nerek przez cyklosporynę. Działania tego nie można wykluczyć w przypadku połączenia cyklosporyny z ibuprofenem.

Takrolimus

Ryzyko nefrotoksycznością zwiększa się, jeśli oba produkty lecznicze podawane są jednocześnie.

Zydowudyny

Istnieją dowody na zwiększone ryzyko występowania krwawień i krwiaków w HIV (+) chorych na hemofilię leczonych jednocześnie zydowudyną i ibuprofenem.

Pochodne sulfonylomocznika

Badania kliniczne wykazały interakcje między niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi a lekami przeciwcukrzycowymi (sulfonylomocznik). Mimo, że interakcje pomiędzy ibuprofenem i pochodnymi sulfonylomocznika nie zostały do tej pory opisane, w przypadku jednoczesnego spożycia zaleca się kontrolowanie wartości glukozy we krwi.

Antybiotyki z grupy chinolonów

Dane na zwierzętach wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek związanych z jednoczesnym przyjmowaniem antybiotyków z grupy chinolonów. U pacjentów przyjmujących leki z grupy NLPZ i chinolonów może pojawić się zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek.

Heparyny; Gingko biloba

Zwiększone ryzyko krwawienia.

Mifepryston

NLPZ nie należy stosować przez 8-12 dni od momentu podania mifeprystonu, gdyż NLPZ mogą zmniejszać działanie mifeprystonu.

Leki zobojętniające

Niektóre leki zobojętniające mogą zwiększyć wchłanianie ibuprofenu z przewodu pokarmowego. Z klinicznego punktu widzenia jest to uważane za szczególnie istotne podczas długotrwałego stosowania ibuprofenu.

Aminoglikozydy

Spowolnienie czynności nerek u osób podatnych, zmniejsza eliminację aminoglikozydów i powoduje zwiększenie ich stężenia w osoczu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie tego produktu jest przeciwwskazane w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ciąża:

Ibuprofen:

Pomimo tego, iż badania na zwierzętach nie wykazały uszkodzenia płodu, należy unikać stosowania ibuprofenu podczas ciąży.

Stosowanie ibuprofenu podczas trzeciego trymestru jest przeciwwskazane ze względu na możliwość wystąpienia ryzyka przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego płodu z możliwością wystąpienia trwałego nadciśnienia płucnego. Ibuprofen może opóźnić poród, wydłużyć czas jego trwania oraz zwiększyć krwawienie okołoporodowe zarówno u matki jak i u dziecka (patrz punkt 4.3).

Pseudoefedryna:

Dane dotyczące przebiegu ciąży po podaniu pseudoefedryny kobietom w ciąży są ograniczone.

Dwie analizy danych farmaceutycznych jednej z organizacji zdrowotnych zidentyfikowały 9 przypadków zniekształceń pośród 902 niemowląt wystawionych na działanie pseudoefedryny w pierwszym trymestrze, co ogółem sugeruje brak określonego powiązania z wadami wrodzonymi. Niemniej jednak związki pochodne: epinefryna, efedryna jak i fenylefryna w przypadku zwierząt powiązane są z krwotokami, a także deformacjami naczyniowo-sercowymi i deformacjami kończyn. Działania obkurczające naczynia krwionośne tych leków mogą wskazywać, iż ich stosowanie we wczesnej ciąży może zwiększać ryzyko wystąpienia wad naczyniowych.

Płodność:

Istnieją pewne dowody, że leki, które hamują syntezę cyklooksygenazy / prostaglandyny mogą powodować upośledzenie płodności kobiet przez wpływ na owulację. Skutek ten jest odwracalny po odstawieniu leku.

Stosowanie NLPZ może zaburzać płodność u kobiet i nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę. Kobiety, które mają trudności z zajściem w ciążę lub u których prowadzona jest diagnostyka niepłodności, nie powinny stosować tego produktu leczniczego.

Karmienie piersią:

Ibuprofen:

W ograniczonych badaniach, jakie przeprowadzono, ibuprofen przenika do mleka matki w bardzo niewielkich ilościach. Jest mało prawdopodobne, aby wpływał negatywnie na niemowlę karmione piersią.

Pseudoefedryna:

Pseudoefedryna przenika do mleka matki w niewielkich ilościach, ale niestety nie został zbadany efekt jaki wywiera pseudoefedryna na niemowlęta karmione piersią. Szacuje się, że w ciągu 24 godzin od 0,4% do 0,7% pojedynczej dawki pseudoefedryny przyjętej przez matkę będzie przenikało do jej mleka.

Podsumowując, zastosowanie tego produktu jest przeciwwskazane w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Advil Zatoki nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych podczas stosowania w zalecanych dawkach i czasie trwania leczenia. Pacjenci, u których występują zawroty głowy, omamy, nietypowe bóle głowy i zaburzenia widzenia lub słuchu powinni unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jednorazowe zażycie bądź krótkotrwałe stosowanie tego produktu leczniczego z reguły nie uzasadniają podjęcia szczególnych środków ostrożności.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstszymi, zaobserwowanymi działaniami niepożądanymi są działania ze strony układu pokarmowego. Mogą wystąpić wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, które niekiedy w podeszłym wieku mogą być śmiertelne (patrz punkt 4.4).

Po podaniu leku odnotowano następujące działania niepożądane: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, owrzodzenia jamy ustnej, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.

Reakcje nadwrażliwości po leczeniu ibuprofenem.

Mogą one składać się z:

a)    niespecyficznych reakcji alergicznych i anafilaksji

b) Oddychanie: reaktywność dróg oddechowych obejmujące astmę, nasilenie astmy, skurcz oskrzeli lub duszność;

Skóra: różne schorzenia skóry, w tym wysypki różnych typów, bolesny świąd, pokrzywka, plamica, angiodema i rzadziej złuszczające i pęcherzowe choroby skóry (w tym martwica naskórka, rumień wielopostaciowy).

c)    bardzo rzadko reakcje pęcherzowe, w tym Stevena - Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, iż stosowanie ibuprofenu (szczególnie w dużych dawkach 2400 mg na dobę) oraz w leczeniu długotrwałym może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4). W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano także występowanie: obrzęków, nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz niewydolności serca.

Poniższa lista działań niepożądanych dotyczy stosowania ibuprofenu i chlorowodorku pseudoefedryny w dawkach OTC, podczas krótkotrwałego stosowania. W leczeniu chorób przewlekłych, w ramach długotrwałego leczenia mogą wystąpić inne działania niepożądane. Należy poinformować pacjentów, że w razie wystąpienia poważnych działań niepożądanych powinni natychmiast zaprzestać stosowania leku Advil Zatoki i skonsultować się z lekarzem.

<Bardzo często (>1/10)>_

<Często (>1/100 do <1/10)>_

<Niezbyt często    (>1/1,000 do

<1/100)>_

<Rzadko (>1/10,000 do <1/1,000)>

<Bardzo rzadko (<1/10,000)>_

<Częstość nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)>_


Zakażenia i zarażenia

Ibuprofen

Bardzo

rzadko

Nasilenie zakaźnych stanów zapalnych (na przykład: martwiczego zapalenia powięzi), aseptyczne zapalenie opon mózgowych (sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka lub dezorientacja u pacjentów z wcześniej istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (SLE, mieszanej choroby tkanki łącznej)

Zaburzenia krwi oraz układu chłonnego

Ibuprofen

Bardzo

rzadko

Zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego (np. niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza)

Zaburzenia

układu

immunologicznego

Ibuprofen

Niezbyt

często

Reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, świąd i napady astmy (ze spadkiem ciśnienia krwi)

Ibuprofen i

pseudoefedryny

chlorowodorek

Bardzo

rzadko

Ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości, objawami mogą być: obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy, duszność, tachykardia, spadek ciśnienia krwi, wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia

psychiczne

Ibuprofen

Bardzo

rzadko

Reakcje psychotyczne, depresja

Pseudoefedryny

chlorowodorek

Częstość

nieznana

Pobudzenie, omamy, niepokój, zaburzenia zachowania, bezsenność, pobudliwość, drażliwość, nerwowość, zdenerwowanie

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ibuprofen

Niezbyt

często

Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak: ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie

Pseudoefedryny

chlorowodorek

Częstość

nieznana

Udar krwotoczny mózgu, udar niedokrwienny mózgu, drgawki, ból


głowy, bezsenność, nerwowość, niepokój, pobudzenie, drżenie, omamy

Zaburzenia

wzroku

Ibuprofen

Niezbyt

często

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia uszu i błędnika

Ibuprofen

Rzadko

Szumy uszne

Ibuprofen

Częstość

nieznana

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Ibuprofen

Bardzo

rzadko

Kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, obrzęk, nadciśnienie tętnicze

Pseudoefedryny

chlorowodorek

Częstość

nieznana

Kołatanie serca, tachykardia, ból w klatce piersiowej, arytmia

Zaburzenia

naczyniowe

Ibuprofen

Bardzo

rzadko

Nadciśnienie tętnicze

Pseudoefedryny

chlorowodorek

Częstość

nieznana

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Pseudoefedryny

chlorowodorek

Rzadko

Zaostrzenie astmy lub reakcje nadwrażliwości ze skurczem oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Ibuprofen

Często

Niestrawność, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia, brak apetytu, nieznaczna utrata krwi z przewodu pokarmowego, w rzadkich przypadkach prowadząca do anemii

Ibuprofen

Niezbyt

często

Wrzód żołądka z krwawieniem i (lub) perforacją, zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzodziej ące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4)

Ibuprofen

Bardzo

rzadko

Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, przeponopodobne zwężenie jelit

Pseudoefedryny

chlorowodorek

Częstość

nieznana

Suchość błony śluzowej jamy ustnej, zwiększone pragnienie, nudności, wymioty

Zaburzenia

Ibuprofen

Bardzo

Zaburzenia czynności wątroby,

wątroby i dróg żółciowych

rzadko

uszkodzenie wątroby, szczególnie w terapii długotrwałej, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Ibuprofen

Niezbyt

często

Wysypki skórne różnego rodzaju

Ibuprofen

Bardzo

rzadko

Wysypki pęcherzykowe takie jak w zespole Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), wyłysienie, ciężkie zakażenia skóry, powikłania miękkich tkanek w infekcji ospy

Pseudoefedryny

chlorowodorek

Częstość

nieznana

Wysypka, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ibuprofen

Rzadko

Uszkodzenie tkanek nerek (martwica brodawek nerkowych) oraz zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi

Ibuprofen

Bardzo

rzadko

Obrzęki (zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem płucnym lub niewydolnością nerek), zespół nerczycowy, zapalenie nerek śródmiąższowe, ostra niewydolność nerek

Pseudoefedryny

chlorowodorek

Częstość

nieznana

Trudności w oddawaniu moczu (zatrzymanie moczu u mężczyzn z zaburzeniami cewki moczowej gruczołu krokowego).

Badania

laboratoryjne

Ibuprofen

Częstość

nieznana

Zmniejszony hematokryt i zmniejszenie stężenia hemoglobiny

Zgłaszanie działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przyjęcie więcej niż 400 mg / kg mc. u dzieci może skutkować objawami przedawkowania. U dorosłych określenie tej dawki nie jest jednoznaczne. Okres półtrwania w przypadku przedawkowania to 1,5-3 godzin.

Objawy

Przedawkowanie może powodować: nerwowość, pobudzenie, niepokój, drażliwość, zniecierpliwienie, zaburzenia równowagi, drżenia, zawroty głowy, bezsenność, nudności, bóle brzucha, wymioty, ból w nadbrzuszu, biegunkę, bradykardię, kołatanie serca, tachykardię, szumy uszne, bóle głowy i krwawienia z przewodu pokarmowego. Hiperkaliemia, kwasica metaboliczna, nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze mogą występować także jako możliwe objawy przedawkowania. Toksyczność może objawiać się sennością, pobudzeniem, dezorientacją lub śpiączką. U pacjenta mogą wystąpić drgawki. Czynność wątroby może być nieprawidłowa. Może także wystąpić kwasica metaboliczna i wówczas może być przedłużony czas protrombinowy / INR. Może wystąpić ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby. U chorych na astmę możliwe jest jej zaostrzenie.

Postępowanie

Ze względu na szybką absorpcję obydwu składników aktywnych z przewodu pokarmowego, należy zastosować leki przeciwwymiotne i płukanie żołądka w ciągu czterech godzin od przedawkowania. Podanie węgla aktywowanego jest skuteczne jedynie w ciągu pierwszej godziny od przedawkowania. Należy monitorować czynność serca i stężenie elektrolitów w surowicy.

Jeżeli istnieją oznaki toksyczności serca, można podać dożylnie propanolol. W razie spadku stężenia potasu w surowicy należy rozpocząć powolny wlew rozcieńczonego roztworu chlorku potasu. Poza hipokaliemią, mało prawdopodobne jest, aby pacjentowi brakowało potasu, dlatego też należy unikać przedawkowania potasu. Stałe monitorowanie stężenia potasu wskazane jest przez kilka godzin po podaniu soli. W przypadku delirium lub wystąpienia drgawek, wskazane jest dożylne podawanie diazepamu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Ibuprofen

Grupa farmakoterapeutyczna: pochodne kwasu propionowego Kod ATC: M01AE51

Pseudoefedryny chlorowodorek

Grupa farmakoterapeutyczna: leki udrażniające nos do stosowania wewnętrznego, sympatykomimetyki.

Kod ATC: R01BA52

Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym należącym do klasy leków kwasu propionowego. Posiada przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne właściwości.

Chlorowodorek pseudoefedryny jest sympatykomimetykiem, który powoduje zwężenie naczyń krwionośnych w błonie śluzowej nosa, a tym samym zmniejszenie wycieku z nosa i zmniejszenie jego niedrożności.

Dane doświadczalne sugerują, że jednoczesne podanie ibuprofenu może hamować wpływ małej dawki aspiryny na agregację płytek krwi. W badaniu, w którym pojedyncza dawka 400 mg ibuprofenu została podana w ciągu 8 godzin przed lub w ciągu 30 minut po podaniu leku o natychmiastowym uwalnianiu (81 mg aspiryny), wystąpiło zmniejszenie działania ASA na powstawanie tromboksanu lub wystąpiła agregacja płytek. Jednakże ograniczenia tych danych i niepewność dotycząca ekstrapolacji danych doświadczalnych do sytuacji klinicznej wskazuje, że nie można wyciągnąć konkretnych wniosków na temat regularnego stosowania ibuprofenu i tym samym brak jest danych na temat sporadycznego stosowania ibuprofenu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

U dorosłych, ibuprofen podczas podania stałego, doustnego jest wchłaniany z przewodu pokarmowego, a jego maksymalne stężenie w osoczu krwi występuje po około 1 do 2 godzin po spożyciu. Ibuprofen jest metabolizowany głównie w wątrobie do 2-hydroksyibuprofenu i 2 - karboksyibuprofenu. Ibuprofen od 90 do 99% wiąże się z białkami osocza, okres półtrwania w osoczu do około 2 godzin. Jest szybko wydalany z moczem, głównie w postaci metabolitów i ich koniugatów. Około 1% ibuprofenu jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej i około 14% w postaci połączonego ibuprofenu.

W ograniczonych badaniach, ibuprofen przenika do mleka w bardzo małych stężeniach.

Pseudoefedryny chlorowodorek jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie w osoczu po około 1 do 3 godzinach. Jest częściowo metabolizowany w wątrobie, jak większość sympatykomimetyków, wydalany jest głównie w postaci niezmienionej wraz z moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym dawki po jednoczesnym stosowaniu ibuprofenu i pseudoefedryny nie zostały dotychczas przeprowadzone. Połączenie składników nie wykazało działania mutagennego.

Podczas sybchronicznych oraz długotrwałych badań    toksyczności ibuprofenu

przeprowadzonych na szczurach po dawce 60 mg/kg przez okres 6 miesięcy, nie zaobserwowano szkodliwych działań. Toksyczność występowała jedynie w postaci uszkodzeń oraz owrzodzenia w przewodzie pokarmowym. Ibuprofen nie wywoływał działania mutagennego ani też rakotwórczego w długotrwałych badaniach na gryzoniach.

Badania toksyczności subchronicznej lub długotrwałej z zastosowaniem pseudoefedryny nie zostały dotychczas przeprowadzone. Połączenie ibuprofenu i pseudoefedryny nie wskazywało działania mutagennego. Badania przesiewowe na ludziach u ponad 3000 przyjmujących pseudoefedrynę przez ponad 7,5 roku stosowania nie wykazały wzrostu działania rakotwórczego.

Badania reprotoksyczności u zwierząt z zastosowaniem poszczególnych składników nie wykazały ich teratogennego działania. Mimo to kobiety w ciąży powinny unikać stosowania produktu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Skrobia kukurydziana,

Skrobia żelowana kukurydziana,

Kroskarmeloza sodowa,

Krzemionka koloidalna bezwodna,

Sodu laurylosiarczan,

Kwas stearynowy

Otoczka tabletki:

Sacharoza

Celuloza mikrokrystaliczna Opaglos GS-2-0310

o składzie:    Industrial methylated spirit

Szelak Powidon

Acetylowane monoglicerydy

Opalux Butterscotch AS-3739: o składzie:    Sacharoza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Powidon

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)

Propylu parahydroksybenzoesan (E 216)

Wosk Carnauba Tusz czarny:

Opacode S-1-27794:

o składzie: Szelak................................................................

Żelaza tlenek czarny (E 172) ...........................

Glikol propylenowy.........................................

lub

Opacode S-1-17823:

o składzie:    Szelak

Żelaza tlenek czarny (E 172) Glikol propylenowy Wodorotlenek amonowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy pakowany jest w blistry PVC/Aluminium, które umieszczane są w pudełku tekturowym. W jednym opakowaniu znajduje się 2, 4, 10, 12, 20, lub 24 tabletki. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne na rynku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych środków ostrożności.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Corporation Austria GmbH Consumer Healthcare Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wiedeń Austria

8. <NUMER POZWOLENIA> <NUMERY POZWOLEŃ> NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Advil Zatoki