Imeds.pl

Advil Zatoki 200 Mg + 30 Mg

Document: dokument 0 change

IE/H/0420/001/MR - Ibuprofen 200 mg / Pseudoephedrine 30 mg Coated Tablet

Patient Information Leaflet V_1.0

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Advil Zatoki 200 mg + 30 mg tabletki powlekane

Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby osiągnąć najlepsze wyniki leczenia, Advil Zatoki należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta,

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie.

•    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Advil Zatoki i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Advil Zatoki

3.    Jak stosować lek Advil Zatoki

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Advil Zatoki

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Advil Zatoki i w jakim celu się go stosuje

Advil Zatoki stosuje się w celu złagodzenia objawów związanych z przekrwieniem błony śluzowej nosa/zatokowym bólem głowy, gorączką oraz bólem związanym z przeziębieniem i grypą.

Lek ten zawiera ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ), który wykazuje działanie przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe. Tabletki zawierają również pseudoefedryny chlorowodorek, substancję ułatwiającą oddychanie, która pomaga oczyścić przewód nosowy oraz zmniejszyć przekrwienie błony śluzowej nosa.

Lek ten należy stosować jedynie, jeśli występuje zablokowanie nosa wraz z bólem głowy, bólem i (lub) gorączką jednocześnie. Nie należy go stosować, jeśli występuje tylko jeden z wymienionych objawów.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Advil Zatoki Kiedy nie stosować leku Advil Zatoki:

•    jeśli pacjent jest uczulony na ibuprofen, aspirynę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub w przeszłości występowały wysypki skórne, pokrzywka, świąd, trudności z oddychaniem, ucisk w klatce piersiowej, obrzęk ust, twarzy, warg lub języka podczas stosowania tych leków lub jeśli pacjent jest uczulony na którykolwiek z pozostałych składników tego leku

•    jeśli pacjent ma czynną lub przebytą chorobę wrzodową żołądka, krwawienie z żołądka lub perforację w wywiadzie;

•    jeśli pacjent ma cukrzycę, problemy z prostatą, chorobę tarczycy, jaskrę lub guz chromochłonny (tj. guz nadnercza);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (niewydolność nerek), ciężka choroba wątroby, choroby serca, ciężka niewydolność serca, wysokie ciśnienie krwi lub zaburzenia krążenia;

•    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu depresji zwane inhibitorami oksydazy monoaminowej lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (lub jeśli zażywał je w ciągu ostatnich 14 dni);

•    jeśli u pacjenta występują inne problemy z krwawieniem;

•    jeśli pacjent miał w przeszłości udar;

•    jeśli pacjent przyjmuje inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas acetylosalicylowy, leki przeciwbólowe lub inne leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa stosowane doustnie;

•    u dzieci w wieku poniżej 12 lat;

•    podczas ciąży bądź karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność i porozmawiać z farmaceutą lub lekarzem przed

przyjęciem leku, jeśli:

•    pacjent ma problemy z sercem, miał udar mózgu lub uważa, że jest w grupie podwyższonego ryzyka (na przykład, z powodu wysokiego ciśnienia krwi, cukrzycy lub wysokiego stężenia cholesterolu, lub jeśli pali tytoń). Leki zawierające ibuprofen mogą powodować niewielkie zwiększenie wystąpienia ataku serca (zawału serca) lub udaru. Wszelkie ryzyko jest bardziej prawdopodobne po podaniu dużych dawek i podczas długotrwałego leczenia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub czasu trwania leczenia;

•    u pacj ent występuj ą zaburzenia krzepnięcia krwi;

•    pacjent ma wrzody żołądka lub chorobę zapalną jelit (np. wrzodziejące zapalenie okrężnicy i choroba Crohna);

•    pacjent ma astmę bądź alergię;

•    pacjent ma chorobę serca, nerek, wątroby bądź prostatę;

•    osoby w podeszłym wieku - są bardziej narażone na działania niepożądane, takie jak krwawienia żołądka i perforacja, które mogą mieć śmiertelny skutek;

•    w przypadku toczenia rumieniowatego układowego (SLE) - choroba wpływa na układ odpornościowy, powodując bóle stawów, zmiany skórne i inne problemy;

•    w przypadku podejmowania prób zajścia w ciążę;

•    w przypadku dzieci w wieku 12-17 lat, ponieważ istnieje wówczas ryzyko pogorszenia czynności nerek. Jeśli dziecko w wieku 12-17 lat nie przyjmuje płynów lub traci płyny z powodu ciągłych wymiotów lub biegunki należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku;

•    Podczas leczenia należy powstrzymać się od przyjmowania alkoholu;

•    Pseudoefedryny chlorowodorek może skutkować pozytywnym wynikiem testu antydopingowego;

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Advil Zatoki należy stosować u dorosłych oraz u dzieci powyżej 12 lat.

Advil Zatoki nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Inne leki i Advil Zatoki

Nie należy stosować leku w przypadku przyjmowania:

•    innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), bądź podczas zażywania większej niż 75 mg dawki kwasu acetylosalicylowego na dobę.

•    leków obkurczających błonę śluzową (donosowych lub doustnych)

•    w przeszłości lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni leków przeciwdepresyjnych znanych jako inhibitory monoaminooksydazy (MAO)

•    trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (stosowanych w leczeniu depresji).

Należy powiadomić lekarza jeśli pacjent przyjmuje:

•    czynniki krzepnięcia krwi (leki przeciwpłytkowe) powszechnie stosowane w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec udarowi lub w przypadku problemów z sercem (np. warfaryna, tyklopidyna lub aspiryna)

•    tabletki w celu obniżenia ciśnienia krwi (np. inhibitory ACE - kaptopryl, leki beta andregonoliczne - atenolol lub losartan) lub jakichkolwiek leków moczopędnych

•    glikozydy nasercowe, takie jak digoksyna (Digitalis) lub chinidyna stosowana leczeniu chorób serca

•    fenytoinę (lek stosowany w leczeniu padaczki)

•    lit (stosowany w leczeniu zaburzeń nastroju)

•    metotreksat (stosowany w leczeniu zapalenia stawów)

•    leki zobojętniające

•    cyklosporyny (stosowane w celu osłabienia układu odpornościowego organizmu np. po przeszczepie)

•    mifepriston (stosowany w przerywania ciąży)

•    antybiotyki chinolonowe (stosowane w leczeniu szerokiego zakresu zakażeń)

•    takrolimus (lek stosowany po przeszczepie)

•    leki znane jako pochodne sulfonylomocznika, takie jak glibenklamid (stosowany w leczeniu cukrzycy);

•    kortykosteroidy (rodzaj leków przeciwzapalnych, np. hydrokortyzon);

•    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, np. fluoksetyna)

•    aminoglikozydy (np. gentamycyny lub amikacyna);

•    leki antybakteryjne - furazolidon

•    zydowudynę (stosowany w leczeniu zakażeń HIV);

•    guanetydynę, rezerpinę lub metylodopę

•    sulfinpyrazon i probenecyd

•    leki moczopędne oszczędzające potas;

•    pochodne sporyszu;

•    agonistów receptora dopaminy;

•    W razie konieczności znieczulenia, należy wcześniej odstawić lek i poinformować o tym anestezjologa.

•    heparynę, Ginko biloba

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, także o lekach, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ibuprofen należy do grupy leków, NLPZ, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest odwracalne po zakończeniu stosowania leku. Jest mało prawdopodobne, że

sporadyczne stosowanie ibuprofenu, wpłynie na możliwość zajścia w ciążę. Jednak, jeśli występują problemy z zajściem w ciążę, należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Advil Zatoki może u niektórych osób powodować działania niepożądane, takie jak: zawroty głowy, omamy, nietypowe bóle głowy i zaburzenia widzenia lub słuchu. Jeśli wystąpią jakiekolwiek z tych skutków ubocznych należy zaprzestać prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

•    Każda tabletka powlekana zawiera mniej niż 23 mg sodu na dawkę, a więc zasadniczo nie zawiera sodu.

•    Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że występuje u niego nietolerancja niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku, ponieważ lek ten zawiera sacharozę

•    Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan które mogą powodować reakcje alergiczne (prawdopodobnie opóźnione).

3. Jak stosować lek Advil Zatoki

Lek ten należy zawsze przyjmować według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować tylko doustnie i krótkotrwale.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci powyżej 12 lat: Należy stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Zalecana dawka to: 1 lub 2 tabletki co 4 do 6 godzin. Tabletki należy popijać wodą. Należy przyjmować tyle tabletek ile potrzeba, pamiętając o przerwie od 4 do 6 godzin pomiędzy zażywanymi dawkami. Nie należy przekraczać zażycia 6 tabletek na dobę. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Advil Zatoki

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub do szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą tabletki, aby pokazać je lekarzowi.

W przypadku przypadkowego przedawkowania należy zaprzestać stosowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Advil Zatoki

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Advil Zatoki może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może zostać zmniejszone poprzez zastosowanie minimalnej dawki.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane wymienione poniżej, należy ZAPRZESTAĆ stosowania leku i skontaktować się z lekarzem badź farmaceutą:

Często

•    uczucie mdłości (nudności)

•    krwawienie z żołądka lub jelit (krwawe wymioty lub krew w kale, czarne zabarwienie kału)

Niezbyt często

• silne bóle głowy lub bóle głowy, które są silniejsze niż zazwyczaj

Bardzo rzadko

•    atak serca

•    szybkie bicie serca lub kołatanie serca

•    reakcja alergiczna po zastosowaniu Advil Zatoki, do oznak należy: wysypka, pokrzywka, świąd, trudności w oddychaniu, ucisk w klatce piersiowej, obrzęk ust, twarzy, warg lub języka

•    pęcherzykowate zmiany na skórze lub błonach śluzowej jamy ustnej, objawy obejmują pieczenie, zaczerwienienie, pęcherze i owrzodzenia

Częstość nieznana

•    udar mózgu

•    zaburzenia zachowania, takie jak uczucie podekscytowania, pobudzenie, niepokój, zdenerwowanie i nerwowość

Oprócz wyżej wymienionych objawów, w czasie leczenia mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często

• niestrawność, ból brzucha, wymioty, biegunka, zaparcia, zwiększone oddawanie gazów

Niezbyt często

•    wrzody żołądka

•    problemy ze snem

•    uczucie senności i zmęczenia

•    zawroty głowy lub drażliwość

•    problemy ze wzrokiem

•    nieprzemijające bóle głowy

•    wypryski na skórze (wysypka, świąd)

•    stan zapalny żołądka lub jelit, nasilenie istniejącej choroby zapalnej jelit

•    nadwrażliwość, takie jak sapanie i trudności w oddychania u pacjentów, którzy chorują na astmę oskrzelową lub chorobę alergiczną

Rzadko

•    problemy z nerkami

•    zaburzenia słuchu (szumy uszne)

Bardzo rzadko

•    depresja

•    niewydolność serca

•    niewydolność nerek

•    wysokie ciśnienie krwi

•    ból lub stan zapalny w jamie ustnej

•    zapalenie trzustki

•    zwężenie jelita (zwężenie jelit)

•    aseptyczne zapalenie opon mózgowych, nasilenie infekcyjnych zapaleń

•    problemy z komórkami krwi - pacjent może być bardziej podatny na zakażenia lub powstawanie siniaków

•    zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby lub żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)

Nieznane

• ból w klatce piersiowej

• suchość w ustach, uczucie pragnienia

• nieprawidłowe skurcze, drgawki

• uczucie wirowania (zawroty głowy)

• zmniejszony hematokryt i zmniejszenie stężenia hemoglobiny

• widzenie lub słyszenie rzeczy, których nie ma (omamy)

• wysypka skórna, czerwone lub fioletowe przebarwienia skóry, zatrzymanie

płynów (obrzęki)

• rzadsze oddawanie moczu, krew lub białko w moczu (widoczne w

badaniach)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Advil Zatoki

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Advil Zatoki po terminie ważności zamieszczonym na blistrze i opakowaniu zewnętrznym.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Advil Zatoki?

Każda tabletka powlekana zawiera następujące substancje czynne:

Ibuprofen 200 mg

Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, kwas stearynowy.

Otoczka tabletki: industrial methylated spirit, szelak, powidon, acetylowane monoglicerydy, sacharoza, celuloza mikrokrystaliczna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172),

żelaza tlenek żółty (E 172), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), wosk Carnauba.

Czarny tusz zawiera: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), glikol propylenowy lub szelak, żelaza tlenek czarny (E172), glikol propylenowy i wodorotlenek amonowy.

Jak wygląda lek Advil Zatoki?

Owalna, w kolorze toffi, powlekana cukrem tabletka z wydrukowanym czarnym oznakowaniem ‘200/30’ po jednej stronie. Lek ten jest dostępny jedynie w aptece, w opakowaniu zawierającym 2, 4, 10 12, 20 lub 24 tabletki. Nie wszystkie wielkości opakowania muszą być dostępne na rynku.

Kto wytwarza lek?

Wytwórca:

Wyeth Lederle S.R.L., Via Nettunense 90, 04011 Aprilia, Włochy Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Corporation Austria GmbH, Consumer Healthcare,

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, A-1210 Wiedeń, Austria

Lek ten jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

<{Nazwa Państwa Członkowskiego}> <{Nazwa produktu leczniczego}>

Data ostatniej aktualizacji ulotki: