Imeds.pl

Aescin

Wariant informacji: Żel (20 Mg + 50 Mg + 50 J.M.)/G, pokaż więcej wariancji

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

AESCIN, 20 mg + 50 mg + 50 j.m., żel

(Escinum + Diethylamini salicylas + Heparinum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Aescin ostrożnie.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby można ją było przeczytać ponownie.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy po kilku dniach skontaktować się z lekarzem,

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Aescin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aescin

3.    Jak stosować lek Aescin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aescin

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK AESCINIW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Aescin stosuje się miejscowo, w leczeniu wspomagającym:

•    urazów takich jak stłuczenia i skręcenia

•    miejscowych stanów zapalnych z obrzękiem lub bez obrzęku

•    zapalenia żył kończyn dolnych

•    krwiaków i obrzęków po zabiegach chirurgicznych oraz po urazach

•    bólów kręgosłupa z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych.

Aescin żel to lek o działaniu przeciwobrzękowym, przeciwzapalnym i chroniącym naczynia żylne. Normalizuje przepuszczalność błony naczyń włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilarów, zmniejsza przesięk chłonki.

Stosowany jest również wspomagająco w zmniejszaniu innych niekorzystnych objawów, takich jak: bóle i ciężkość nóg, świąd skóry, obrzęki kończyn dolnych i skurcze mięśni łydek, występujące w zaburzeniach krążenia żylnego kończyn dolnych.

Escyna to główna saponina nasion kasztanowca. Escyna działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie oraz poprawia stan napięcia naczyń krwionośnych, aczkolwiek nie można potwierdzić z całą pewnościąjej działania po podaniu miejscowym. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych. Escyna wykazuje działanie przeciwobrzękowe i przeciwzapalne. Normalizuje przepuszczalność błon naczyń włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilar i zmniejsza przesięk chłonki.

Heparyna jest naturalnym polianionowym polisacharydem. Działa hamująco na wszystkie fazy krzepnięcia krwi. Stosowana miejscowo działa przeciwzakrzepowo i przeciwzapalnie.

Salicylan dietyloaminy stosowany miejscowo działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AESCIN Kiedy nie stosować leku Aescin

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którąkolwiek substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Aescin

•    jeśli u pacjenta występuje przewlekła choroba nerek oraz ciężka niewydolność nerek

•    u kobiet w pierwszych trzech miesiącach ciąży

i ii Miodowi* 15


MlMSTMWrwO ilłRlWIA O^artsmert Ptftyló L«*o»<4 IF w <>0-952 Warszaw*

•    miejscowo na błony śluzowe, na otwarte rany oraz w przypadkach martwicy skóry

•    na obszary skóry poddane napromienianiu.

Należy skonsultować z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Aescin z innymi lekami

Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu alfa-escyny na przebieg ciąży i rozwój płodu.

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży długotrwale i na duże powierzchnie (maksymalnie 3 tygodnie po konsultacji z lekarzem).

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie karmienia piersią.

Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią, na obszarze klatki piersiowej.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących działań niepożądanych mających wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Ze względu na obecność metylu parahydroksybenzoesanu (E 218) oraz propylu parahydroksybenzoesanu (E 216) lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.    JAK STOSOWAĆ LEK AESCIN

Lek Aescin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Aescin żel przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę.

Lek należy stosować średnio 3 do 5 razy na dobę przez rozprowadzenie go cienką warstwą, a następnie wcieranie go w chore miejsce i jego okolice.

Masaż poprzedzający stosowanie żelu przyspiesza wchłanianie substancji czynnej.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Aescin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko mogą wystąpić w miejscu stosowania świąd, pokrzywka lub uczucie pieczenia. Objawy te zazwyczaj samoistnie przemijają.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Stamert Prtfiyto Ldsow* i Farm*#

00952 Wfirsz&wi* ul M!‘v-)nw« 1r-    2

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Aescin

• Substancjami czynnymi leku są alfa-escyna, salicylan dimetyloaminy i heparyna.

Inne składniki leku to karbomer, trolamina, alkohol izopropylowy, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), disodu edetynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Aescin i co zawiera opakow anie

Żel.

Tuba metalowa zawierająca 40 g żelu, w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

Teva Kutno S.A ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

2008 -no- n

MINISTERSTWO ZDROWIA Oapwlament Polityki Lekowej i Farmaa' 00-952 Warszawa 3

Ul. ('/iudówi, "* '>