Imeds.pl

Aesciner Retard 265 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

VENASTAT

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Hippocastani semen extractum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Venastat ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można j ą było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Venastat i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venastat

3.    Jak stosować lek Venastat

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Venastat

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK VENASTAT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek zawiera wyciąg z kasztanowca, który uszczelnia ściany naczyń krwionośnych i normalizuje ich przepuszczalność. Zmniejsza kruchość naczyń, przywraca ich elastyczność i odporność na uszkodzenia. Działaj ąc przeciwwysiękowo zapobiega tworzeniu się obrzęków.

Lek stosowany jest w objawach przewlekłej niewydolności żylnej, takich jak obrzęk kończyn dolnych oraz związanych z tym dolegliwościach: ból i uczucie ciężkości, nocne skurcze łydek, uczucie napięcia żył, świąd.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VENASTAT Kiedy nie stosować leku Venastat

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na suchy wyciąg z nasion kasztanowca

lub którykolwiek z pozostałych składników leku Venastat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Venastat

W przypadku nieodpowiedniej lub niewystarczającej odpowiedzi na leczenie objawowe, należy skontaktować się z lekarzem z uwagi na inne możliwe przyczyny obrzęku.

Stosowanie leku Venastat z innymi lekami

W przypadku jednoczesnego stosowania leku zwiększającego ryzyko krwawienia należy przed rozpoczęciem leczenia skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Venastat z jedzeniem i piciem

Nie odnotowano interakcji z jedzeniem.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na to, że dotychczas nie ustalono badaniami klinicznymi bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią, użycie leku w tym czasie wymaga zasięgnięcia porady lekarza. Dotychczas brak doniesień o działaniu teratogennym lub uszkadzającym płód.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie ma wpływu.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK VENASTAT

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych leku Venastat, to 1 kapsułka dwa razy na dobę przed posiłkiem. Kapsułki należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu. W przypadku wystąpienia łagodnych objawów żołądkowo-jelitowych, kapsułkę należy przyjmować do posiłku.

Lek może być stosowany długoterminowo.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Venastat

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki.

Przerwanie stosowania leku Venastat

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Venastat może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W nielicznych przypadkach notowano nudności i objawy żołądkowe o niewielkim nasileniu oraz świąd, bół głowy i zawroty głowy. W odosobnionych przypadkach obserwowano reakcje alergiczne (nadwrażliwości). Obserwowano zwiększoną częstość akcji serca oraz podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. Obserwowano nieregularne miesiączki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VENASTAT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Venastat po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Venastat

- Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z nasion kasztanowca zwyczajnego [HCE 50] Hippocastani semen extr. (5:1). 1 kapsułka zawiera zawiera 240-290 mg wyciągu standaryzowanego na zawartośc 50 mg glikozydów triterpenoidowych w przeliczeniu na escynę.

-    Inne składniki leku to: dekstryna, kopoliwidon, żelatyna, talk, pochodne poliakrylowe, ftalan dwubutylowy, dwutlenek tytanu (E 171), tlenek żelaza (E 172).

Jak wygląda lek Venastat i co zawiera opakowanie

Kapsułki umieszczone są w blistrach i pakowane w pudełko kartonowe po 30 lub 60 kapsułek. Podmiot odpowiedzialny

Genexo Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 26 01-510 Warszawa

Wytwórca    Usunięto: y

| Data zatwierdzenia ulotki:


Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Times New Roman, Kolor czcionki: Czarny,

Angielski (USA), Rozstrzelone o

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 0 cm, Pierwszy wiersz:

0 cm

Sformatowano: Angielski (USA)

Usunięto: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG^

Binger Strasse 173^

D-55216 Ingelheim/Rhein^ Niemcy

Usunięto: f