Imeds.pl

Aflegan 7,5 Mg/Ml

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Aflegan, 7,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Ambroxoli hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Aflegan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aflegan

3.    Jak stosować Aflegan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Aflegan

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST AFLEGAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Aflegan jest lekiem mukolitycznym. Zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych i poprawia jego transport, a dzięki temu ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Aflegan stosuje się w zapobieganiu powikłaniom płucnym u pacjentów w okresie intensywnej opieki medycznej po operacjach.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AFLEGAN Kiedy nie stosować leku Aflegan

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Aflegan.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Aflegan

-    jeśli występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, niewydolność nerek lub wątroby;

-    jeśli odruch kaszlowy jest osłabiony lub występują zaburzenia oczyszczania rzęskowego oskrzeli (istnieje wówczas ryzyko zalegania wydzieliny w drogach oddechowych);

-    gdy występuje astma oskrzelowa (Aflegan może wówczas na początku leczenia nasilać kaszel). Uwaga:

Po podaniu leku należy sprowokować kaszel w celu odkrztuszenia rozrzedzonej wydzieliny (ewentualnie wydzielina powinna być odessana).

Leku nie należy stosować bezpośrednio przed snem.

Stosowanie innych leków

Jednoczesne stosowanie ambroksolu z antybiotykami (amoksycyliną, cefuroksymem, erytromycyną, doksycykliną) powoduje zwiększenie stężenia antybiotyków w miąższu płucnym.

Nie należy stosować ambroksolu jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeiną), ponieważ mogą one hamować odruch kaszlowy i utrudniać odkrztuszanie upłynnionego śluzu z drzewa oskrzelowego.

Nie wykazano istnienia istotnych klinicznie niekorzystnych interakcji (wzajemnych oddziaływań) ambroksolu z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Aflegan z jedzeniem i piciem

Lek Aflegan można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią jedynie na zlecenie lekarza i z zachowaniem ostrożności. Szczególną ostrożność należy zachować, stosując lek w pierwszym trymestrze ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Aflegan nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ AFLEGAN

Aflegan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli: 15 mg (1 ampułka) 2 do 3 razy na dobę, a w ciężkich przypadkach 30 mg (2 ampułki) 2 do 3 razy na dobę, w powolnym wstrzyknięciu dożylnym.

Lek można również podawać we wlewie kroplowym, rozpuszczony w roztworze glukozy, fruktozy, soli fizjologicznej lub w płynie Ringera.

Leku Aflegan nie należy mieszać z roztworami o pH wyższym niż 6,2, gdyż może to spowodować zmętnienie i strącanie się osadu wolnej zasady - ambroksolu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aflegan

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Jeżeli jednak u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nudności, nadmierne zmęczenie czy nadmierne wydzielanie śluzu, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Aflegan

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aflegan

Przerwanie stosowania leku Aflegan nie wywołuje niekorzystnych skutków poza możliwością nasilenia zastoju śluzu w oskrzelach.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Aflegan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób:

-    rzadko: obserwowane częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów,

-    bardzo rzadko: obserwowane rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów (w tym pojedyncze przypadki). W poszczególnych kategoriach częstości występowania działania niepożądane wymienione są według malejącej ciężkości.

Zaburzenia żołądka i jelit:

-    rzadko: zgaga, niestrawność, zaparcia;

-    bardzo rzadko: nudności i wymioty.

Zaburzenia układu immunologicznego:

-    rzadko: reakcje alergiczne (przeważnie wysypki skórne);

-    bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne (obrzęk twarzy, duszność, zwiększenie temperatury ciała, dreszcze).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ AFLEGAN

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Aflegan po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera Aflegan

Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 7,5 mg ambroksolu chlorowodorku.

Ponadto lek zawiera: sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Aflegan i co zawiera opakowanie

Lek Aflegan ma postać przezroczystego, bezbarwnego do lekko żółtego roztworu.

W tekturowym pudełku znajduje się 10 ampułek zawierających po 2 ml roztworu do wstrzykiwań. Oranżowe ampułki OPC mają biały punkt ceramiczny i czerwony pierścień identyfikacyjny.

Podmiot odpowiedzialny:

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca:

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra

Data zatwierdzenia ulotki:

3