Imeds.pl

Afronis -

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Afronis ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Afronis

płyn do stosowania na skórę

Skład:

100g zawiera:

Substancje czynne

100g płynu do stosowania na skórę zawiera:

-    lewomentol ( Levomentholum) 0,2g

- rezorcyna    (Resorcinolum)    2 g

- kwas borowy    (Acidum boricum) 3 g

- tymol    (Thymolum)    0,05 g

Substancja pomocnicza

Etanol 70o    (etanol 96% + woda oczyszczona)

Zawartość w opakowaniu

100 g, 50 g

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Elanda Zakład Produkcji Środków Farmaceutycznych B. Kazub, A. Orłowski Sp. J. 97-340 Rozprza ul. Sportowa

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Afronis i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Afronis

3.    Jak stosować lek Afronis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywani e l eku Afroni s

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Afronis i w jakim celu się go stosuje

Jest to lek złożony, ma postać płynu do stosowania na skórę, wydawany bez recepty, do zewnętrznego stosowania. Działa przeciwbakteryjnie, słabo znieczulająco i przeciwświądowo.

Wskazania do stosowania

Lek stosowany jest pomocniczo w trądziku pospolitym.

2.    Zanim zastosuje się lek Afronis

Nie należy stosować leku Afronis:

Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na składniki leku.

Nie zaleca się stosowania leku na uszkodzoną skórę, rany i błony śluzowe.

Nie stosować doustnie.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Afronis:

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu (utrzymujące się zaczerwienienie skóry) należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia objawów nadmiernego wysuszania i złuszczania skóry należy zmniejszyć częstość stosowania preparatu.

Stosowanie leku Afronis u dzieci poniżej 12 lat

Ze względu na brak dostępnych danych, nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza Nie stosować u kobiet w ciąży Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza Nie stosować u kobiet karmiących piersią.

Stosowanie innych leków

Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi składniki złuszczające, np. kwas salicylowy, siarkę, ponieważ może wystąpić podrażnienie skóry.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.    Jak stosować lek Afronis Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia Zewnętrznie

Po dokładnym umyciu i wysuszeniu skóry twarzy ręcznikiem, odczekać kilkanaście minut dla uniknięcia efektu drażniącego. Następnie zwilżyć tamponik płynem i przemywać wyłącznie miejsca chorobowo zmienione. Preparat stosować 1-2 razy na dobę w zależności od nasilenia objawów chorobowych. W przypadku wystąpienia objawów nadmiernego wysuszenia i złuszczenia się skóry należy zmniej szyć częstość stosowania preparatu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Afronis jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Afronis może powodować działania niepożądane.

Podrażnienie skóry. Możliwe są reakcje alergiczne.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Afronis mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Afronis

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Chronić od światła.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować produktu leczniczego po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Elanda Zakład Produkcji Środków Farmaceutycznych B. Kazub, A. Orłowski Sp. J.

97-340 Rozprza ul. Sportowa 9

Data opracowania ulotki