+ iMeds.pl

Agen 5 5 mgUlotka Agen 5

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

AGEN 5

5 mg, tabletka

(Amlodipinum)

AGEN 10

10 mg, tabletka

(Amlodipinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Agen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Agen

3.    Jak stosować lek Agen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Agen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK AGEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Agen zawiera jako substancję czynną amlodypinę, należącą do grupy leków blokujących kanały wapniowe. Amlodypina powoduje obniżenie przepuszczalności kanałów wapniowych. Zmniejsza napięcie mięśni gładkich naczyń, w ten sposób obniża ciśnienie krwi i ułatwia jej przepływ przez naczynia. Powolne działanie leku zapobiega występowaniu niedociśnienia ortostatycznego (występowaniu zawrotów głowy przy nagłej zmianie pozycji ciała). Amlodypina obniża ciśnienie krwi nieprzerwanie przez 24 godziny od chwili podania.

Amlodypina podawana raz na dobę pacjentom z chorobą niedokrwienną serca (objawiającą się typowym bólem w klatce piersiowej), zwiększa przepływ krwi przez mięsień sercowy i w ten sposób poprawia jego zaopatrzenie w tlen, co z kolei ogranicza częstość występowania napadów bólu i zmniejsza spożycie nitrogliceryny.

Wskazania do stosowania

■    Nadciśnienie tętnicze.

■    Choroba niedokrwienna serca (niedostateczne zaopatrzenie mięśnia sercowego w krew) -zapobieganie wystąpieniu bólu w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca oraz leczenie dławicy naczynioskurczowej Prinzmetala.

Lek może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AGEN

Kiedy nie stosować leku Agen

■    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, inne pochodne dihydropirydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

■    u pacjentów z klinicznie znaczącym zwężeniem aorty (zwężenie zastawki aorty).

Leku nie wolno stosować u pacjentów we wstrząsie, w tym wstrząsie kardiogennym (niezdolność serca do pompowania wystarczającej ilości krwi), u pacjentów z bardzo niskim ciśnieniem tętniczym i u pacjentów z niewydolnością serca (zmniejszona zdolność serca do pompowania krwi) po przebytym ostrym zawale serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z niskim ciśnieniem tętniczym, kardiomiopatią (chorobą mięśnia sercowego), niewydolnością serca oraz zaburzeniami czynności wątroby.

Należy zachować ostrożność zwiększając dawkę u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci

Bezpieczeństwo i skuteczność badano u chłopców i dziewcząt w wieku 6-17 lat. Agen nie był badany u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z lekarzem.

Inne leki i Agen

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

•    diltiazem (lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i problemów z rytmem serca): diltiazem spowalnia rozkład amlodypiny w wątrobie u pacjentów w podeszłym wieku, może to nasilać działanie amlodypiny

•    ketokonazol lub itrakonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych) lub rytonawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV/AIDS) mogą zwiększać działanie amlodypiny nawet bardziej niż diltiazem

•    erytromycyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych) spowalnia rozkład amlodypiny w wątrobie u młodych pacjentów, może to nasilać działanie amlodypiny

•    działanie amlodypiny może być zmniejszone przez leki zwiększające rozkład amlodypiny w wątrobie, takie jak ryfampicyna (stosowaną w leczeniu niektórych infekcji) oraz dziurawiec zwyczajny (produkt stosowany w leczeniu depresji, który można kupić bez recepty)

• cymetydyna, leki zobojętniające zawierające glin lub magnez (stosowane w niestrawności) lub sildenafil (stosowany w leczeniu impotencji) nie wpływały na działanie amlodypiny

•    amlodypina może nasilać działanie innych leków stosowanych do obniżenia ciśnienia krwi

•    amlodypina nie zmienia działania atorwastatyny, digoksyny, alkoholu, warfaryny lub cyklosporyny. Amlodypina nie wpływa na wyniki badań diagnostycznych.

Agen z jedzeniem i piciem

Spożywane posiłki nie wpływają na wchłanianie leku.

Stosowanie amlodypiny z sokiem grejpfrutowym nie jest wskazane ze względu na możliwość zwiększenia biodostępności leku, co u niektórych pacjentów może nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie amlodypiny podczas ciąży lub karmienia piersią jest możliwe tylko wtedy gdy lekarz uzna to za konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może wywoływać, zwłaszcza na początku stosowania, znużenie, zawroty głowy, bóle głowy lub nudności i w ten sposób wpływać na skupienie uwagi w czasie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Czynności te mogą być wykonywane tylko po uzyskaniu zgody lekarza.

3. JAK STOSOWAĆ LEK AGEN

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy popić niewielką ilością płynu (wody).

Dawka początkowa u dorosłych pacjentów wynosi 5 mg (1 tabletka Agen 5) raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg (1 tabletka Agen 10 lub 2 tabletki Agen 5) raz na dobę.

Zalecane jest przyjmowanie tabletek o tej samej porze dnia.

Dzieci

Dla dzieci (6 -17 lat), zwykle zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 5 mg na dobę. Dawkę 2,5 mg można uzyskać z tabletki 5 mg, ponieważ tabletki te są produkowane do przełamywania na dwie równe dawki.

Nie oceniano dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amlodypiny na ciśnienie krwi u dzieci poniżej 6 roku życia, dlatego amlodypiny nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Agen

Głównym objawem przedawkowania leku Agen jest przyspieszona czynność serca i niskie ciśnienie tętnicze krwi, które może objawiać się zawrotami głowy lub nawet utratą świadomości.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub jeśli ktoś inny zażył ten lek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Agen

W przypadku pominięcia dawki leku należy pominąć zapomnianą dawkę i zażyć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Agen

Ważne jest aby nie przerywać stosowania leku z własnej decyzji. W razie wątpliwości należy zapytać lekarza lub farmaceutę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej podano działania niepożądane, które mogą wystąpić:

bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Często: senność, zawroty głowy, bóle głowy (zwłaszcza na początku leczenia), kołatanie serca, zaczerwienienie twarzy (zwłaszcza na początku leczenia), ból brzucha, nudności, obrzęk wokół kostek, obrzęki narządów lub tkanki spowodowany gromadzeniem się wody, zmęczenie.

Niezbyt często: problemy ze snem, zmiany nastroju w tym lęk, depresja, drżenie, zaburzenia smaku, omdlenia, osłabione czucie na ból i dotyk (niedoczulica), nieprzyjemne uczucie mrowienia w ramionach lub nogach (parestezje), problemy ze wzrokiem, dzwonienie lub brzęczenie w uszach (szumy uszne), zmniejszenie ciśnienia krwi (niedociśnienie), zadyszka (duszność), zapalenie błony śluzowej nosa (katar), wymioty, niestrawność, zmiany rytmu wypróżnień (w tym biegunka i zaparcie), suchość w jamie ustnej , wypadanie włosów, wysypka skórna spowodowana krwawieniem drobnych naczyń krwionośnych do skóry, przebarwienia skóry, nadmierna potliwość, świąd, rumień, wysypka ze swędzeniem i plamami, bóle stawów, bóle mięśni, kurcze mięśni, bóle pleców, zwiększona częstość oddawania moczu, zwiększona częstość oddawania moczu w nocy, impotencja, powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia), ból w klatce piersiowej, osłabienie, ból, ogólnie złe samopoczucie, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała.

Rzadko: uczucie splątania.

Bardzo rzadko: zmniejszona liczba białych krwinek zwiększająca ryzyko infekcji (leukocytopenia), zmniejszona liczba płytek krwi powodująca ryzyko łatwiejszego powstawania siniaków (trombocytopenia), reakcje alergiczne (w tym swędzenie, nagłe zaczerwienienie skóry (wysypka), obrzęk naczynioruchowy), zwiększenie glukozy we krwi (hiperglikemia), wzmożone napięcie mięśniowe i zmniejszona możliwość rozciągania mięśni (hipertonia), uczucie palenia lub osłabienia rąk i nóg (neuropatia obwodowa), zawał mięśnia sercowego, nieregularne bicie serca (przyspieszone bicie serca, zwolnione bicie serca, migotanie przedsionków), zapalenie naczyń, kaszel, zapalenie trzustki z towarzyszącym silnym bólem w górnej części brzucha (pod żebrami) promieniującym do pleców, zapalenie żołądka, obrzęk dziąseł, zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększenie enzymów wątrobowych we krwi wskazujące na zaburzenia czynności wątroby*, nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych (np. gardła lub języka) z trudnością oddychania i (lub) swędzeniem i wysypką (obrzęk naczynioruchowy), wysypka skórna w postaci nieregularnych czerwonych plam (rumień wielopostaciowy), reakcja zapalna na skórze (pokrzywka), silnie zaczerwieniona i łuszcząca się skóra (złuszczające zapalenie skóry), ciężka reakcja alergiczna z gorączką, czerwonymi plamami, bólem stawów i (lub) problemami ze wzrokiem (zespół Stevensa- Johnsona), obrzęk Quinckego, zwiększona wrażliwość skóry na światło na światło słoneczne.

* najczęściej wraz ze zmniejszonym wytwarzaniem lub wydzielaniem żółci (cholestaza).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AGEN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć lekii, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Agen

Substancją czynną zawartą w leku jest amlodypina w ilości 5 mg (Agen 5) lub 10 mg (Agen 10) w postaci amlodypiny bezylanu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Agen i co zawiera opakowanie

Agen 5: białe lub prawie białe, owalne tabletki, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i wytłoczonym oznakowaniem „A” i „5”.

Agen 10: białe lub prawie białe, owalne tabletki, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i wytłoczonym oznakowaniem „A” i „10”.

Tabletki można podzielić na równe dawki.

Wielkość opakowania: 30 lub 90 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zentiva k.s., Dolni Mecholupy, U kabelovny 130, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Agen 5

Charakterystyka Agen 5

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

AGEN 5, 5 mg, tabletki AGEN 10, 10 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Agen 5: jedna tabletka zawiera 5 mg amlodypiny (Amlodipinum) w postaci amlodypiny bezylanu. Agen 10: jedna tabletka zawiera 10 mg amlodypiny (Amlodipinum) w postaci amlodypiny bezylanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Agen 5: białe lub prawie białe, owalne tabletki, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i wytłoczonym oznakowaniem „A” i „5”.

Agen 10: białe lub prawie białe, owalne tabletki, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i wytłoczonym oznakowaniem „A” i „10”.

Obie tabletki można podzielić na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze

Agen można stosować w monoterapii oraz w terapii skojarzonej u tych pacjentów, u których nie osiągnięto prawidłowej kontroli ciśnienia krwi po zastosowaniu jednego leku przeciwnadciśnieniowego. Amlodypinę można stosować w skojarzeniu z diuretykami tiazydowymi, lekami blokującymi receptory alfa-adrenergiczne, lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne lub inhibitorami konwertazy angiotensyny.

Choroba niedokrwienna serca - zapobieganie wystąpienia bólu w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca oraz leczenie dławicy naczynioskurczowej Prinzmetala.

Amlodypinę można zastosować nawet w tych przypadkach, gdy objawy kliniczne wskazują na występowanie skurczu naczyń lub ich zwężenia, jednakże bez potwierdzenia występowania tego stanu. Amlodypina może być podawana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi preparatami, jako dodatkowy lek u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oporną na leczenie odpowiednimi dawkami azotanów i (lub) lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Zwykle dawka początkowa w leczeniu zarówno nadciśnienia, jak i choroby niedokrwiennej serca, wynosi 5 mg amlodypiny raz na dobę; możliwe jest jej zwiększenie, aż do maksymalnej dawki 10 mg raz na dobę, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta.

Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania amlodypiny w przypadku równoczesnego leczenia tiazydami moczopędnymi, lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne i inhibitorami konwertazy angiotensyny.

Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie leku u dzieci (w wieku poniżej 6 lat)

Amlodypina nie jest wskazana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Dzieci i młodzież z nadciśnieniem tętniczym (w wieku od 6 do 17 lat)

Zalecana doustna dawka początkowa u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawka może zostać zwiększona do 5 mg raz na dobę, jeśli po 4. tygodniach stosowania nie uzyskano pożądanego ciśnienia tętniczego. Dawki większe niż 5 mg nie były badane u dzieci i młodzieży (patrz punkt 5.1 i 5.2).

Dawkę 2,5 mg można uzyskać przełamując tabletkę Agen 5, ponieważ tabletki Agen 5 są produkowane w sposób umożliwiający podzielenie na połowy.

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby Patrz punkt 4.4.

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Nie wykazano, aby stosowanie amlodypiny nasilało istniejące wcześniej zaburzenia czynności nerek, dlatego u tych pacjentów nie ma konieczności modyfikacji dawki leku. Amlodypina nie jest eliminowana z ustroju podczas dializy.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie amlodipiny jest przeciwwskazane u pacjentów:

-    z nadwrażliwością na amlodypinę i inne pochodne dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    z nasilonym niedociśnieniem

-    we wstrząsie (w tym wstrząsie kardiogennym)

-    ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory (np. duże zwężenie zastawki aortalnej)

-    z hemodynamicznie niestabilną niewydolnością serca po przebytym ostrym zawale serca

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym.

Stosowanie u _pacjentów z niewydolnością serca

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością serca. W długoterminowym badaniu, kontrolowanym placebo, z udziałem pacjentów z ciężką niewydolnością serca (III i IV klasa według NYHA) częstość występowania obrzęku płuc była większa w grupie leczonej amlodypiną w porównaniu z grupą otrzymującą placebo, lecz nie towarzyszyło temu nasilenie objawów niewydolności serca (patrz punkt 5.1).

Stosowanie u _pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby okres półtrwania leku wydłuża się, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wszystkich innych antagonistów wapnia. Nie ustalono zaleceń dotyczących dawkowania. Dlatego w tej grupie pacjentów amlodypinę należy stosować ze szczególną ostrożnością.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u dzieci (w wieku poniżej 6 lat)

Amlodypina nie jest wskazana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat (patrz punkt 4.2.).

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Amlodypina może być stosowana u pacjentów z niewydolnością nerek w standardowych dawkach. Zmiany stężenia amlodypiny w osoczu nie zależą od stopnia uszkodzenia nerek. Amlodypina nie jest usuwana z organizmu podczas dializy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Amlodypina może być bezpiecznie podawana jednocześnie z diuretykami tiazydowymi, lekami blokującymi receptory alfa- lub beta-adrenergiczne, inhibitorami konwertazy angiotensyny, azotanami o przedłużonym działaniu, nitrogliceryną podawaną podjęzykowo, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami oraz doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Wpływ innych leków na amlodypinę

Inhibitory CYP3A4: Podczas stosowania inhibitorów CYP3A4 - erytromycyny u młodych pacjentów oraz diltiazemu u pacjentów w podeszłym wieku stężenie amlodypiny w osoczu wzrastało odpowiednio o 22% i 50%. Jednakże, znaczenie kliniczne tego zjawiska jest niepewne. Nie można wykluczyć, że silne inhibitory CYP3A4 (np. ketokonazol, itrakonazol lub rytonawir) mogą zwiększać stężenia osoczowe amlodypiny w większym stopniu niż diltiazem. Amlodypina powinna być ostrożnie stosowana razem z inhibitorami CYP3A4. Jednak, jak dotąd, nie odnotowano żadnych przypadków wystąpienia działań niepożądanych związanych z wyżej wymienioną interakcją.

Leki indukujące CYP3A4: Brak danych dotyczących wpływu leków indukujących CYP3A4 na amlodypinę. Równoczesne podawanie (np. z ryfampicyną, zielem dziurawca) może prowadzić do zmniejszenia stężenia amlodypiny w osoczu. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania amlodypiny i leków indukujących CYP3A4.

W badaniach klinicznych interakcji cymetydyna, leki zobojętniające zawierające glin lub magnez oraz sildenafil nie wpływały na farmakokinetykę amlodypiny.

Stosowanie amlodypiny z sokiem grejpfrutowym nie jest wskazane ze względu na możliwość zwiększenia biodostępności leku, co u niektórych pacjentów może nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego.

Wpływ amlodypiny na inne leki

Działanie przeciwnadciśnieniowe amlodypiny nasila działanie innych leków przeciwnadciśnieniowych.

Dane uzyskane w badaniach in vitro, przeprowadzonych z zastosowaniem ludzkiego osocza, nie wskazały jakiegokolwiek wpływu amlodypiny na wiązanie badanych leków (digoksyny, fenytoiny, warfaryny lub indometacyny) z białkami osocza.

W badaniach klinicznych interakcji amlodypina nie wpływała na farmakokinetykę atorwastatyny, digoksyny, etanolu (alkohol), warfaryny lub cyklosporyny.

Amlodypina nie wpływa na wyniki badań diagnostycznych.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży.

Badania na szczurach nie wykazały toksycznego wpływu na przebieg ciąży za wyjątkiem opóźnienia terminu porodu i wydłużenia czasu porodu podczas stosowania dawek 50-krotnie przekraczających maksymalną zalecaną dawkę u ludzi.

Stosowanie amlodypiny u kobiet w ciąży jest zalecane jedynie w przypadku, gdy nie można zastosować innego, bezpieczniejszego leku lub gdy korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko dla matki i płodu.

Laktacja

Nie wiadomo czy amlodypina przechodzi do mleka kobiecego. Decyzja odnośnie kontynuacji lub rezygnacji z karmienia piersią czy też kontynuacji lub rezygnacji z leczenia amlodypiną powinna być podejmowana po ocenie potencjalnych korzyści karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści leczenia amlodypiną u matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Amlodypina może wywierać niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn. U pacjentów przyjmujących amlodypinę, którzy odczuwają zawroty głowy, bóle głowy, zmęczenie lub nudności, zdolność reakcji może być zaburzona.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo z udziałem pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub chorobą niedokrwienną serca, najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi były bóle głowy, obrzęki (szczególnie wokół kostek), nasilone zmęczenie, senność, nudności, ból brzucha, uderzenia gorąca, kołatanie serca i zawroty głowy.

W badaniach klinicznych nie zaobserwowano klinicznie istotnych zmian w wynikach badań laboratoryjnych związanych ze stosowaniem amlodypiny.

W czasie leczenia amlodypiną zaobserwowano i opisano następujące działania niepożądane z następującą częstością ich występowania:

Bardzo często: >1/10 Często: >1/100 do <1/10 Niezbyt często: >1/1000 do <1/100 Rzadko: > 1/10 000 do <1/1000 Bardzo rzadko: <1/10 000.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

bardzo rzadko

leukocytopenia,

trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko

reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

bardzo rzadko

hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne

niezbyt często

bezsenność, zmiany nastroju (w tym lęk), depresja

rzadko

splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

często

senność, zawroty głowy, bóle głowy (zwłaszcza na początku leczenia)

niezbyt często

drżenie, zaburzenia smaku, omdlenia, osłabione czucie,

parestezje

bardzo rzadko

wzmożone napięcie mięśniowe, neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka

niezbyt często

zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie)

Zaburzenia ucha i błędnika

niezbyt często

szumy uszne

Zaburzenia serca

często

kołatanie serca

bardzo rzadko

zawał mięśnia sercowego, arytmia (w tym bradykardia, częstoskurcz komorowy i migotanie przedsionków)

Zaburzenia naczyniowe

często

uderzenia gorąca

niezbyt często

niedociśnienie

bardzo rzadko

zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

niezbyt często

duszność, zapalenie błony śluzowej nosa

bardzo rzadko

kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

często

ból brzucha, nudności

niezbyt często

wymioty, niestrawność, zmiany rytmu wypróżnień (w tym biegunka i zaparcie), suchość w jamie ustnej

bardzo rzadko

zapalenie trzustki, zapalenie żołądka, rozrost dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

bardzo rzadko

zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często

łysienie, plamica, przebarwienia skóry, nadmierna potliwość, świąd, rumień, wysypka

bardzo rzadko

obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, pokrzywka, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk Quinckego, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

często

obrzęk kostek

niezbyt często

bóle stawów, bóle mięśni, kurcze mięśni, bóle pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

niezbyt często

zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy, zwiększona częstość oddawania moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

niezbyt często

impotencja, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

często

obrzęk, zmęczenie

niezbyt często

ból w klatce piersiowej, osłabienie, ból, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

niezbyt często

zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała

* najczęściej wraz z cholestazą.

4.9 Przedawkowanie

Opisano niewielką liczbę przypadków umyślnego przedawkowania amlodypiny u ludzi.

Objawy:

Dostępne dane wskazują, że znaczne przedawkowanie amlodypiny powoduje nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych i odruchową tachykardię. Odnotowano przypadek znacznego i prawdopodobnie długotrwałego obniżenia ciśnienia systemowego, przebiegającego ze wstrząsem prowadzącym do zgonu.

Leczenie:

Klinicznie istotne niedociśnienie, spowodowane przedawkowaniem amlodypiny wymaga aktywnego wspomagania czynności układu sercowo-naczyniowego, które obejmuje regularne monitorowanie funkcji układu krążenia i oddechowego, uniesienie kończyn oraz kontrolę objętości płynów krążących i ilości wydalanego moczu.

Pomocne w przywracaniu prawidłowego napięcia naczyń krwionośnych i ciśnienia tętniczego krwi, mogą być leki obkurczające naczynia krwionośne, pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań do ich stosowania. Dożylne podanie glukonianu wapnia może być korzystne dla odwrócenia blokady kanałów wapniowych.

W niektórych przypadkach skutecznym, wartym rozważenia postępowaniem, może być wykonanie płukania żołądka. Podanie węgla aktywowanego zdrowym ochotnikom, niezwłocznie lub do 2 godzin po zażyciu amlodypiny (w dawce 10 mg), prowadziło do znaczącego obniżenia wchłaniania amlodypiny.

Ponieważ amlodypina silnie wiąże się z białkami osocza, dializa nie wydaje się skuteczną metodą usuwania jej z organizmu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści wapnia, pochodne dihydropirydyny Kod ATC: C08CA01

Amlodypina jest inhibitorem transportu jonu wapniowego (blokującym wolne kanały wapniowe), hamującym transport jonów wapniowych przez błony do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i komórek mięśnia sercowego.

Mechanizm wpływu amlodypiny na obniżenie ciśnienia tętniczego wynika z jej działania bezpośrednio zwiotczającego mięśnie gładkie ściany naczyń krwionośnych. Dokładny mechanizm, w którym amlodypina usuwa ból wieńcowy, nie został do tej pory w pełni określony. Wiadomo jednak, że amlodypina zmniejsza obszar niedokrwiennego uszkodzenia mięśnia sercowego poprzez dwa mechanizmy:

1.    Amlodypina działa rozkurczająco na obwodowe tętniczki, co powoduje redukcję całkowitego oporu obwodowego i prowadzi do zmniejszenia obciążenia następczego (ang. afterload) czyli siły, z jaką serce musi wypompowywać krew na obwód. Ponieważ utrzymuje się stała częstotliwość pracy serca, to zmniejszenie siły skurczu serca prowadzi do zmniejszenia zużycia energii przez mięsień sercowy, a przez to jego zapotrzebowania na tlen.

2.    Mechanizm działania amlodypiny obejmuje prawdopodobnie również rozkurczanie dużych tętnic i tętniczek wieńcowych, zarówno w obszarach niedokrwionych, jak i prawidłowo ukrwionych.

Konsekwencj ą rozszerzenia naczyń jest poprawa dopływu tlenu do mięśnia serca u pacj entów ze skurczem tętnic wieńcowych (dławica naczynioskurczowa Prinzmetala).

Amlodypina stosowana raz na dobę zmniejsza w sposób znaczący podwyższone ciśnienie tętnicze krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Ponieważ to działanie rozpoczyna się powoli, podanie amlodypiny nie wywołuje ostrego niedociśnienia.

Amlodypina stosowana raz na dobę podwyższa próg wysiłkowy u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Amlodypina opóźnia wystąpienie bólu dławicowego i obniżenie o 1 mm odcinka ST w EKG, zmniejsza częstość napadów dławicowych i zużycie nitrogliceryny.

Po zastosowaniu amlodypiny nie stwierdzono jej niepożądanego wpływu na metabolizm lipidów ani zmian w ich stężeniu w osoczu. Amlodypinę można stosować u pacjentów z astmą, cukrzycą lub dną moczanową.

Stosowanie u _pacjentów z niewydolnością serca:

Badania hemodynamiczne u pacjentów z niewydolnością serca i kontrolowane badania kliniczne oparte na próbie wysiłkowej u pacjentów z niewydolnością serca II do IV klasa wg NYHA wykazały, że amlodypina nie powodowała pogarszenia stanu klinicznego pacjentów, ocenianego za pomocą: tolerancji wysiłku fizycznego, pomiaru frakcji wyrzutowej lewej komory i obserwacji objawów klinicznych.

Badanie kliniczne (PRAISE) kontrolowane placebo , do którego włączono pacjentów z niewydolnością serca (III do IV klasa wg NYHA), leczonych digoksyną, lekami moczopędnymi i inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE), wykazało, że leczenie amlodypiną nie prowadziło do zwiększenia ryzyka w zakresie umieralności ani też łącznego ryzyka umieralności i zachorowalności u pacjentów z niewydolnością serca.

W przedłużonej obserwacji, w długoterminowym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym (PRAISE-2), w którym oceniano stosowanie amlodypiny u pacjentów z niewydolnością serca (III i IV klasa wg NYHA) bez objawów klinicznych, bez obiektywnych dowodów o niedokrwiennym podłożu choroby, stosujących stałe dawki inhibitorów ACE, glikozydów naparstnicy i leków moczopędnych, amlodypina nie wywierała żadnego wpływu na śmiertelność ogólną i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. W tej samej populacji pacjentów stosowanie amlodypiny wiązało się z częstszym występowaniem przypadków obrzęku płuc, ale nie towarzyszyło temu nasilenie objawów niewydolności serca w porównaniu do grupy placebo.

Dzieci w wieku 6-17 lat

W badaniu przeprowadzonym z udziałem 268 dzieci w wieku 6-17 lat, głównie z wtórnym nadciśnieniem tętniczym, porównującym stosowanie dawki 2,5 mg i 5,0 mg amlodypiny z placebo, wykazano, że obie dawki amlodypiny obniżały skurczowe ciśnienie tętnicze znacznie bardziej niż placebo. Różnica pomiędzy efektem działania obu dawek nie była istotna statystycznie.

Nie badano efektów długoterminowego stosowania amlodypiny na wzrost, dojrzewanie płciowe i rozwój ogólny. Nie ustalono także odległego wpływu leczenia amlodypiną stosowanego w dzieciństwie na zmniejszenie śmiertelności i zapadalności na choroby układu sercowonaczyniowego w wieku dorosłym..

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Amlodypina dobrze się wchłania po podaniu doustnym w dawkach terapeutycznych, osiągając maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 6 do 12 godzin po podaniu. Całkowita dostępność biologiczna zawiera się w przedziale od 64% do 80%. Objętość dystrybucji wynosi około 21 l/kg. Pokarm nie wpływa na wchłanianie amlodypiny.

Badania in vitro wykazały, że w przybliżeniu 97,5% krążącej we krwi amlodypiny wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm, eliminacja

Okres półtrwania w osoczu wynosi 35 do 50 godzin, co umożliwia podawanie amlodypiny w pojedynczej dawce dobowej. Stężenia terapeutyczne w stanie stacjonarnym są osiągane w osoczu po 7-8 dniach stosowania leku. Amlodypina jest w dużym stopniu metabolizowana w wątrobie do nieaktywnych metabolitów. 10% amlodypiny jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej, zaś 60% jest wydalane w postaci metabolitów.

Amlodypina nie poddaje się dializie.

Dzieci w wieku 6-17 lat

Przeprowadzono populacyjne badanie farmakokinetyczne w grupie 74 dzieci z nadciśnieniem tętniczym w wieku od 12 miesięcy do 17 lat (w tym 34 pacjentów w wieku 6-12 lat i 12 pacjentów w wieku 13-17 lat) przyjmujących amlodypinę w dawce od 1,25 do 20 mg raz lub dwa razy dziennie. U dzieci w wieku 6-12 lat i młodzieży w wieku 13-17 lat średni klirens całkowity (CL/F) wynosił odpowiednio 22,5 i 27,4 l/h u chłopców i odpowiednio 16,4 i 21,3 l/h u dziewcząt. Obserwowano dużą zmienność osobniczą badanych parametrów. Dane dotyczące dzieci poniżej 6 roku życia są ograniczone.

Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku

Czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnego stężenia amlodypiny w osoczu jest podobny u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów młodszych. U pacjentów w podeszłym wieku wraz ze zmniejszaniem się klirensu kreatyniny rośnie wartość AUC i wydłuża się okres półtrwania w fazie eliminacji. Zwiększenie wartości AUC i wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca był zgodny z oczekiwaniami dla tej grupy wiekowej (patrz punkt 4.4).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W testach klinicznych przeprowadzonych na szczurach i myszach nie stwierdzono działania rakotwórczego amlodypiny. Badania mutagenności nie wykazały żadnego wpływu zależnego od dawki, zarówno na poziomie genów, jak i chromosomów.

Dawki aż do 10 mg/kg mc. na dobę (do 8 razy większe niż maksymalna dawka zalecana dla ludzi) nie wywierały żadnego wpływu na płodność samic szczurów. Podobnie nie stwierdzono żadnego działania teratogennego ani toksycznego wpływu innego typu na zarodki szczurów i królików po podaniu dawek 8 do 23 razy wyższych niż dawka zalecana dla ludzi. Liczba żywych urodzeń u szczurów zmniejszyła się o około 50%, a liczba martwych płodów wewnątrzmacicznych wzrosła 5-krotnie po podaniu dawki 10 mg/kg mc. na 14 dni przed zapłodnieniem i podczas ciąży.

Amlodypina powodowała u samic szczurów wydłużenie okresu ciąży i porodu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Wapnia wodorofosforan dwuwodny Karboksymetyloskrobia sodowa Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Al-PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 30 tabletek (3 blistry po 10 szt.), 90 tabletek (9 blistrów po 10 szt.).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., Dolni Mecholupy, U kabelovny 130, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10989 (Agen 5), 10990 (Agen 10).

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.04.2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 01.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Agen 5