+ iMeds.pl

Aidee 0,03 mg + 2 mgUlotka Aidee

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjentki

AIDEE, 2 mg + 0,03 mg, tabletki powlekane

Dienogestum + Ethinylestradiolum

Istotne informacje dotyczące złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych:

•    Stosowane prawidłowo stanowią najbardziej niezawodną i odwracalną metodę antykoncepcji.

•    Zwiększają nieznacznie ryzyko wystąpienia skrzepu krwi w żyłach i tętnicach, zwłaszcza w pierwszym roku ich stosowania lub w momencie rozpoczęcia stosowania po przerwie, trwającej 4 lub więcej tygodni.

•    Należy być czujnym i skonsultować się z lekarzem w przypadku podejrzenia objawów skrzepu krwi (patrz punkt 2 "Skrzepy krwi").

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Aidee i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aidee

3.    Jak stosować lek Aidee

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aidee

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aidee i w jakim celu się go stosuje

Aidee jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym, który zawiera dwa rodzaje hormonów: estrogen (etynyloestradiol) i progestagen (dienogest).

Lek Aidee stosowany jest w celu zapobiegania ciąży.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aidee - Informacje ogólne

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aidee należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi skrzepów krwi, które znajdują się w punkcie 2. Szczególnie istotne jest zapoznanie się z objawami skrzepu krwi (patrz punkt 2 "Skrzepy krwi").

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Aidee przez pacjentkę lekarz prowadzący zada kilka pytań dotyczących stanu zdrowia i (lub) historii choroby pacjentki oraz jej bliskich krewnych. Lekarz zmierzy również ciśnienie krwi i w zależności od stanu zdrowia pacjentki może przeprowadzić dodatkowe badania.

W ulotce opisano kilka sytuacji, kiedy należy zaprzestać przyjmowania leku Aidee lub gdy skuteczność leku Aidee jest zmniejszona. W takich sytuacjach nie należy utrzymywać stosunków płciowych lub należy stosować dodatkowe niehormonalne metody antykoncepcyjne, np. prezerwatywy lub inne metody mechaniczne. Nie należy stosować metod opartych na cyklu

miesiączkowym (metoda kalendarzykowa) lub pomiarach temperatury ciała. Metody te są niemiarodajne, ponieważ tabletka antykoncepcyjna wpływa na zmiany temperatury ciała i zmiany śluzu szyjki macicy, występujące podczas cyklu miesiączkowego.

Lek Aidee. tak jak wszystkie tabletki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Kiedy nie wolno stosować leku Aidee:

Nie należy stosować produktu leku Aidee w przypadku występowania jakichkolwiek stanów chorobowych wymienionych poniżej. Jeżeli u pacjentki występują jakiekolwiek stany chorobowe wymienione poniżej, musi ona powiadomić o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką jakie inne formy zapobiegania ciąży będą odpowiedniejsze.

-    Jeśli pacjentka wie, że występuje u niej (lub kiedykolwiek występował) zakrzep w naczyniach krwionośnych nóg (zakrzepica żył głębokich - DVT), płucach (zatorowość płucna - PE) lub w innych organach;

-    Jeśli pacjentka wie, że występuje u niej zaburzenie, wpływające na krzepnięcie krwi, np.: niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, Czynnik V Leiden;

-    Jeśli u pacjentki konieczne jest przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego lub pozostaje ona unieruchomiona przez dłuższy czas (patrz punkt "Skrzepy krwi");

-    Jeśli pacjentka jest po zawale serca lub udarze mózgu;

-    Jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek występowała) dusznica bolesna (choroba powodująca ostry ból w klatce piersiowej, który może być pierwszym sygnałem zawału serca) lub przejściowy stan niedokrwienny mózgu (TIA - przejściowe objawy udaru mózgu);

-    Jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększyć ryzyko zakrzepu w tętnicach:

—    ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych;

-    bardzo wysokie ciśnienie krwi;

-    bardzo wysoki poziom tłuszczów we krwi (cholesterol lub triglicerydy);

—    schorzenie znane jako hiperhomocysteinemia.

-    Jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek występował) typ migreny zwanej "migreną z aurą"

-    Jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol, dienogest lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    Jeśli pacjentka ma lub miała kiedykolwiek w przeszłości zapalenie trzustki;

-    Jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości choroba wątroby i czynność wątroby nie jest jeszcze prawidłowa;

-    Jeśli u pacjentki występuje lub występował w przeszłości łagodny lub złośliwy guz wątroby;

-    Jeśli pacjentka ma zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek);

-    Jeśli pacjentka ma lub miała raka piersi lub narządów płciowych;

-    Jeśli u pacjentki występuje krwawienie z pochwy o nieznanej przyczynie;

-    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność, stosując leku Aidee

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?

Należy skorzystać niezwłocznie z pomocy lekarskiej

- jeżeli zauważy się możliwe oznaki skrzepu, które mogą oznaczać pojawienie się skrzepu w nodze (tj. zakrzepica żył głębokich), skrzepu w płucach (tj. zatorowość płucna), zawału serca lub udaru mózgu (patrz "Skrzep krwi" (zakrzepica) poniższy punkt).


Opis objawów tych poważnych skutków ubocznych znajduje się w punkcie "Jak rozpoznać skrzep krwi"._


Należy poinformować swojego lekarza o występowaniu jakichkolwiek z wymienionych poniżej stanów chorobowych. Jeśli choroba rozwinie się lub pogłębi w trakcie stosowania leku Aidee, należy również poinformować o tym fakcie swojego lekarza:.

-    Jeśli u pacjentki występuje choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalenie jelit);

-    Jeśli u pacjentki występuje toczeń rumieniowaty układowy (SLE - choroba wpływająca na naturalny system immunologiczny pacjentki);

-    Jeśli u pacjentki występuje zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS - zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek);

-    Jeśli u pacjentki występuje anemia sierpowata (choroba dziedziczna czerwonych ciałek krwi);

-    Jeśli u pacjentki występuje podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertrójglicerydemia) lub dodani wywiad rodzinny w kierunku tej choroby. Hipertrójglicerydemia jest związana z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zapalenia trzustki;

-    Jeśli u pacjentki konieczne jest przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego lub pozostaje ona unieruchomiona przez dłuższy czas (patrz punkt 2 "Skrzepy krwi");

-    Jeśli pacjentka właśnie urodziła, to występuje u niej zwiększone ryzyko zakrzepów. Należy skonsultować się z lekarzem w celu określenia kiedy możliwe jest ponowne przyjmowanie leku Aidee po porodzie;

-    Jeśli u pacjentki występuje zapalenie żył podskórnych (zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych);

-    Jeśli u pacjentki występują żylaki kończyn dolnych.

-    Jeśli pacjentka jest nałógową palaczką tytoniu;

-    Jeśli u pacjentki występuje cukrzyca lub ograniczona zdolność rozkładania glukozy (zmniejszona tolerancja glukozy);

-    Jeśli u pacjentki występuje nadwaga;

-    Jeśli u pacjentki występuje wysokie ciśnienie tętnicze krwi;

-    Jeśli u pacjentki występuje wada zastawkowa serca lub jakiekolwiek zaburzenia rytmu serca;

-    Jeśli u pacjentki występują przypadki zakrzepicy, zawału mięśnia sercowego lub udaru u bliskich krewnych;

-    Jeśli u pacjentki występują migreny;

-    Jeśli u pacjentki występuje padaczka;

-    Jeśli u pacjentki występuje depresja;

-    Jeśli występuje rak piersi w bliskiej rodzinie;

-    Jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego;

-    Jeśli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych, np. utrata słuchu, porfiria (dziedziczna choroba krwi), wysypka z pęcherzami zwana opryszczką ciężarnych, pląsawica Syndenhama (choroba nerwów powodująca nagłe ruchy ciała).

-    Jeśli u pacjentki występuje ostuda (rozległe brązowe plamy o nieregularnych kształtach i różnej wielkości, szczególnie na twarzy) obecnie lub w przeszłości; należy wówczas unikać nadmiernej ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe;

-    Jeśli u pacjentki występuje wrodzony obrzęk naczynioruchowy, ponieważ zastosowanie produktów zawierających estrogeny może wywoływać lub nasilać jego objawy. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w przełykaniu lub pokrzywka jednocześnie z utrudnionym oddychaniem.

Lek Aidee zawiera substancję, progestagen, który jest antagonistą aldosteronu o właściwościach oszczędzających potas. Jednak w większości przypadków nie należy oczekiwać zwiększenia stężenia potasu. Zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy podczas pierwszego cyklu leczenia u pacjentek z niewydolnością nerek i poprzedzające leczenie korygujące stężenia potasu w surowicy, jeśli są one w górnej granicy normy, szczególnie podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych oszczędzających potas.

Jeżeli którykolwiek z wymienionych powyżej stanów występuje po raz pierwszy, nawraca lub nasila się podczas stosowania leku Aidee, należy skonsultować się z lekarzem.

SKRZEPY KRWI

Stosowanie złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, jakim jest leku Aidee, zwiększa ryzyko wystąpienia skrzepu w porównaniu z niestosowaniem takiego środka. W rzadkich przypadkach skrzep może zablokować naczynia krwionośne i spowodować poważne problemy.

Skrzep krwi może powstać:

■    w żyłach (tak zwana "zakrzepica żylna", "żylna choroba zakrzepowo-zatorowa" lub VTE).

■    w tętnicach (tak zwana "zakrzepica tętnicza", "tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe" lub ATE).

Nie zawsze usunięcie skrzepów oznacza całkowity powrót do zdrowia. W rzadkich przypadkach możliwe jest pojawienie się poważnych długotrwałych skutków lub , w bardzo rzadkich przypadkach, mogą prowadzić one do śmierci.

Należy pamiętać, że ogólne ryzyko groźnego skrzepu, powstałego na skutek stosowania leku Aidee jest niewielkie.

JAK ROZPOZNAĆ SKRZEP KRWI

Należyskorzystać z natychmiastowej pomocy medycznej w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek z poniższych oznak lub objawów.

Czy zauważasz któreś z tych objawów?

Jakie są możliwe dolegliwości?

• obrzęk jednej nogi lub obszaru wzdłuż żyły na nodze lub stopie, zwłaszcza, jeżeli towarzyszy mu:

•    ból lub bolesność w nodze, która jest odczuwana tylko podczas stania lub chodzenia

•    zwiększone ciepło w chorej nodze

•    zmiana koloru skóry na tej nodze, np. bladość, zaczerwienie lub sinienie

Zakrzepica żył głębokich

•    nagły niewyjaśniony brak tchu lub przyspieszony oddech;

•    nagły atak kaszlu bez wyraźnej przyczyny, któremu może towarzyszyć krew;

•    ostry ból w klatce piersiowej, który rośnie wraz z głębszym oddechem;

•    duże/lekkie zaburzenia równowagi lub zawroty głowy;

•    szybkie lub nieregularne bicie serca

•    ostry ból brzucha;

W przypadku wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ niektóre z tych objawów, takich jak kaszel lub brak tchu można pomylić z łagodniejszymi dolegliwościami, takimi jak infekcja dróg oddechowych (np. "przeziębienie").

Zatorowość płucna

Objawy pojawiają się najczęściej w jednym oku:

•    nagła utrata wzroku lub

•    bezbolesna nieostrość widzenia, które może postępować aż do utraty wzroku

Zakrzepica żył siatkówki (zakrzep w oku)

•    ból w klatce piersiowej, poczucie dyskomfortu, ucisku, ciężkości

•    uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;

Zawał serca

•    wrażenie pełności, niestrawności lub zadławienia się;

•    poczucie dyskomfortu w górnej części ciała, promieniujące na plecy, szczękę, gardło, ramię i brzuch;

•    potliwość, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;

•    uczucie skrajnego osłabienia, niepokoju, krótki oddech;

•    szybkie lub nieregularne tętno

•    nagłe osłabienie mięśni lub zdrętwienie twarzy, ramienia lub nogi, zwłaszcza po jednej stronie ciała;

•    nagła dezorientacja, trudności z mówieniem lub rozumieniem;

•    nagły problem z widzeniem na jedno oko lub oczy;

•    nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji;

•    nagły, silny lub przedłużający się ból głowy bez widocznej przyczyny;

•    utrata przytomności lub omdlenia z napadami lub bez napadów padaczkowych.

Udar mózgu

Czasami objawy udaru mogą trwać bardzo krótko i kończą się prawie natychmiastowym i pełnym powrotem do zdrowia, ale należy nadal niezwłocznie skorzystać z pomocy medycznej, gdyż istnieje ryzyko kolejnego udaru.

•    obrzęk i nieznaczne sinienie w obrębie kończyny;

•    ostry ból brzucha (zespół ostrego brzucha)

Skrzepy krwi blokujące inne naczynia krwionośne

SKRZEPY KRWI W ŻYLE

Co może zdarzyć się, gdy w żyle pojawi się skrzep?

•    Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych ma związek ze zwiększonym ryzykiem skrzepów krwi w żyle (zakrzepica żylna). Jednakże, takie skutki uboczne są rzadkie. Najczęściej pojawiają się w pierwszym roku przyjmowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyj nego.

•    Jeżeli skrzep powstaje w żyle nogi lub stopy, to może on prowadzić do zakrzepicy żył głębokich (DVT).

•    Jeżeli skrzep przemieści się z nogi i osiądzie w płucu, to może spowodować zatorowość płucną.

•    Bardzo rzadko skrzep może powstać w żyle innego organu, jak np. oko (zakrzepica żył siatkówki).

Kiedy ryzyko powstania skrzepu w żyle jest największe?

Ryzyko powstania skrzepu w żyle jest największe w trakcie pierwszego roku stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego po raz pierwszy. Ryzyko to może być większe w przypadku rozpoczęcia stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (tego samego lub innego produktu) po przerwie, trwającej 4 lub więcej tygodni.

Po pierwszym roku stosowania ryzyko spada, ale zawsze jest nieznacznie wyższe w porównaniu do nieprzyjmowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

W momencie przerwania przyjmowania leku Aidee, ryzyko skrzepu powraca do normalnego poziomu w przeciągu kilku tygodni.

Jakie jest ryzyko powstania skrzepu?

Ryzyko zależy od indywidualnego ryzyka wystąpienia VTE oraz rodzaju przyjmowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

Ogólne ryzyko skrzepu w nodze lub płucu (DVT lub PE) związane z leku Aidee jest niewielkie.

-    W przeciągu roku skrzep powstanie u 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują żadnego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego i nie są w ciąży.

-    W przeciągu roku skrzep powstanie u 5-7 na 10 000 kobiet, stosujących złożony hormonalny środek antykoncepcyjny zawierający lewonorgestrel, noretisteron lub norgestymat.

-    Nie jest znany jeszcze związek między zakrzepem spowodowanym stosowaniem leku Aidee, a ryzykiem związanym ze stosowaniem złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego zawierającego lewonorgestrel.

-    Ryzyko powstania zakrzepu będzie różne w zależności od przebytych chorób (patrz "Czynniki, które zwiększają ryzyko skrzepu krwi" poniżej)

Ryzyko powstania zakrzepu w przeciągu roku

Kobiety, które nie stosują złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego i nie są w ciąży

Około 2 na 10 000 kobiet

Kobiety, stosujące złożony hormonalny środek antykoncepcyjny zawierający lewonorgestrel, noretisteron lub norgestymat

Około 5-7 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące lek Aidee

Nieznane.

Czynniki zwiększające ryzyko skrzepu w żyle

Ryzyko skrzepu spowodowane stosowaniem leku Aidee jest niewielkie, ale niektóre czynniki zwiększają to ryzyko. Wyższe ryzyko:

•    przy dużej nadwadze (indeks masy ciała lub BMI powyżej 30 kg/m2);

•    jeżeli u bliskiego członka rodziny pacjentki wystąpił zakrzep w nodze, płucu lub innym organie w młodym wieku (np. poniżej 50 roku życia). W tym przypadku możliwe jest dziedziczne zaburzenie krzepnięcia krwi;

•    w przypadku konieczności przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego lub dłuższego unieruchomienia z powodu urazu, choroby lub unieruchomienia kończyny w gipsie. Możliwa jest konieczność odstawienia leku Aidee na kilka tygodni przed zabiegiem operacyjnym lub w okresie niższej sprawności ruchowej. Jeżeli występuje konieczność odstawienia leku Aidee, należy zwrócić się do lekarza, który podejmie decyzję o możliwości ponownego stosowania preparatu.

•    wraz z wiekiem (zwłaszcza powyżej 35 roku życia);

•    w przypadku porodu, który nastąpił krócej niż kilka tygodni temu

Ryzyko zakrzepu jest tym większe, im większa jest liczba istniejących czynników.

Podróż samolotem (trwająca powyżej 4 godzin) może tymczasowo zwiększyć ryzyko zakrzepu, zwłaszcza w przypadku współwystępowania niektórych wymienionych czynników.

Nawet w przypadku wątpliwości należy poinformować lekarza o występujących czynnikach ryzyka. Lekarz może zadecydować o konieczności przerwania stosowania leku Aidee.

Należy powiadomić lekarza, jeżeli którekolwiek z powyższych czynników ulegną zmianie w trakcie stosowania leku Aidee, np. u bliskiego członka rodziny pacjentki wystąpiła zakrzepica bez wyraźnej przyczyny lub pacjentka przybrała znacznie na wadze.

SKRZEPY KRWI W TĘTNICY

Skrzep krwi w tętnicy, podobnie jak skrzep w żyle, może spowodować poważne problemy. Może np. spowodować zawał serca lub udar mózgu.

Czynniki zwiększające ryzyko zakrzepu w tętnicy

Należy zauważyć, że ryzyko zawału serca lub udaru mózgu spowodowane stosowaniem leku Aidee jest bardzo niskie, lecz może rosnąć:

•    wraz ze wzrostem wieku (powyżej około 35 roku życia);

•    w przypadku palenia. Stosując złożony hormonalny środek antykoncepcyjny, jakim jest lek Aidee zaleca się zaprzestanie palenia. Jeżeli pacjentka nadal pali i jest powyżej 35 roku życia, to lekarz może zalecić jej stosowanie innego środka antykoncepcji;

•    w przypadku nadwagi;

•    w przypadku wysokiego ciśnienia krwi;

•    jeżeli u bliskiego członka rodziny pacjentki wystąpił zawał serca lub udar mózgu w młodym wieku (np. poniżej 50 roku życia). W tym przypadku u pacjentki występuje również podwyższone ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu;

•    jeżeli pacjentka lub bliski jej członek rodziny ma wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterol lub trójglicerydy);

•    w przypadku migreny, zwłaszcza migreny z aurą;

•    w przypadku zaburzeń serca (zaburzenie czynności zastawek serca, zaburzenia rytmu serca zwane migotaniem przedsionków)

•    w przypadku cukrzycy.

W przypadku występowania jednego lub więcej z wymienionych czynników lub jeżeli niektóre z nich są szczególnie poważne, to ryzyko powstania zakrzepu może być jeszcze wyższe.

Należy powiadomić lekarza, jeżeli którekolwiek z powyższych czynników ulegną zmianie w trakcie stosowania leku Aidee, np. rozpoczęcie palenia, wystąpienie zakrzepicy u bliskiego członka rodziny bez wyraźnej przyczyny lub znaczne przybranie na wadze.

Inne choroby, które mogą dotyczyć naczyń krwionośnych, obejmują toczeń rumieniowaty układowy (pewna choroba układu odpornościowego), hemolityczny zespół mocznicowy (specyficzna choroba krwi, która prowadzi do uszkodzenia nerek), przewlekłe zapalne choroby jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego) i anemia sierpowatokrwinkowa (genetyczna choroba krwi charakteryzująca się czerwonymi krwinkami, które przyjmują nieprawidłowy kształt).

Lek Aidee i nowotwór

Raka piersi wykrywa się nieznacznie częściej u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne niż u kobiet, które są w tym samym wieku ale nie stosują tabletek antykoncepcyjnych. Ten niewielki wzrost częstości rozpoznań raka piersi zmniejsza sie stopniowo i zanika w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania tabletek antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, dodatkowa liczba przypadków raka piersi u kobiet, które stosują obecnie lub stosowały ostatnio tabletki antykoncepcyjne jest niewielka w porównaniu z ogólnym ryzykiem wystąpienia raka piersi. Nie wiadomo, czy różnica jest spowodowana przez stosowanie tabletek antykoncepcyjnych. Przyczyna może wynikać z tego, że kobiety przyjmujące lek były badane częściej, więc rak piersi wykryto wcześniej.

W rzadkich przypadkach u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne opisywano wystąpienie łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej wystąpienie złośliwych nowotworów wątroby. Guzy te mogą powodować krwawienia do jamy brzusznej. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku silnego bólu brzucha.

Niektóre badania sugerują, że długotrwałe stosowanie hormonalnej antykoncepcji jest czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy u kobiet, których szyjka macicy jest zainfekowana przez niektóre wirusy przenoszone drogą płciową (ludzki wirus brodawczaka). Jednak nie ustalono jeszcze, w jakim stopniu na ten wynik mają wpływ inne czynniki (np. różnice w liczbie partnerów seksualnych lub korzystaniu z mechanicznych metod antykoncepcji).

Konsultacje i (lub) badania lekarskie

Zanim pacjentka zastosuje lek Aidee, lekarz prowadzący przeprowadzi dokładny wywiad dotyczący historii chorób u pacjentki i jej bliskich krewnych. Zostanie przeprowadzone ogólne badanie medyczne oraz badanie ginekologiczne, w tym badanie piersi i szyjki macicy. Musi być wykluczona ciąża. Badania te należy powtarzać regularnie gdy pacjentka przyjmuje tabletki antykoncepcyjne. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka pali papierosy oraz przyjmuje inne leki.

Krwawienie śródcykliczne

W ciągu pierwszych kilku miesięcy przyjmowania leku Aidee u pacjentki mogą wystąpić niespodziewane krwawienia (krwawienia poza tygodniem przerwy). Jeżeli to krwawienie pojawia się w ciągu więcej niż kilku miesięcy lub jeżeli zaczyna się po kilku miesiącach, lekarz prowadzący musi znaleźć przyczynę nieprawidłowości.

Co zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie podczas tygodnia przerwy

Jeśli pacjentka przyjęła wszystkie tabletki prawidłowo, nie miała wymiotów lub ciężkiej biegunki i nie przyjmowała żadnych innych leków, jest wysoce prawdopodobne, że pacjentka jest w ciąży.

Jeśli spodziewane krwawienie nie pojawi się dwa razy pod rząd, pacjentka może być w ciąży. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy rozpoczynać następnego opakowania tabletek, dopóki pacjentka nie upewni się, że nie jest w ciąży.

Inne leki i Aidee

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą hamować prawidłowe działanie leku Aidee. Należą do nich następujące leki:

-    Leki stosowane w leczeniu padaczki (np. primidon, felbamat, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina);

-    Leki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna);

-    Leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV (np. rytonawir, efawirenz, newirapina, nelfinawir);

-    Niektóre antybiotyki, które są przepisywane do leczenia pewnych zakażeń (np. ampicylina, tetracykliny, gryzeofulwina);

-    Leki, które mogą mieć wpływ na stężenie potasu we krwi, np. niektóre diuretyki (leki moczopędne oszczędzające potas), niektóre leki przeciwbólowe (NLPZ) oraz grupa produktów leczniczych stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi.

Niektóre naturalne produkty lub preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (herbata z dziurawcem Hypericumperforatum) mogą zmniejszać skuteczność leku Aidee, ponieważ mogą one ograniczać działanie tego leku.

Jeśli pacjentka stosuje lub zaczyna stosować takie naturalne produkty, może przyjmować lek Aidee, ale musi stosować inną metodę antykoncepcji podczas stosowania tego produktu naturalnego oraz przez 7 dni lub więcej po zaprzestaniu jego stosowania.

Lek Aidee może również wpływać na działanie innych leków, np. leków zawierających cyklosporynę lub lek przeciwpadaczkowy lamotryginę.

Należy także powiedzieć każdemu innemu lekarzowi lub lekarzowi dentyście, który przepisuje pacjentce leki, że przyjmuje się lek Aidee. Lekarze mogą powiedzieć pacjentce, czy należy zastosować dodatkowe środki antykoncepcyjne, a jeśli tak, to na jak długo.

Badania laboratoryjne

Jeśli pacjentka ma mieć wykonane badanie krwi, należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium, że pacjentka przyjmuje lek Aidee, ponieważ hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.

Regularna kontrola

Lekarz może zalecić pacjentce zgłaszanie się na regularne badania kontrolne, gdy pacjentka przyjmuje lek Aidee. Częstotliwość i charakter tych badań kontrolnych zależy od stanu zdrowia pacjentki.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Leku Aidee nie wolno stosować u kobiet w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas przyjmowania leku Aidee, należy natychmiast przerywać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem (patrz punkt 2 Kiedy nie stosować leku Aidee). Karmienie piersią

Zasadniczo lek Aidee nie powinien być przyjmowany przez pacjentki karmiące piersią, ponieważ może zmniejszać ilość produkowanego mleka, a niewielkie ilości leku mogą być wydzielane do mleka kobiecego. Podczas karmienia piersią należy stosować niehormonalne metody antykoncepcji.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ jednoczesnego stosowania dienogestu i etynyloestradiolu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Aidee zawiera laktozę

Ten lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Aidee

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy i w jaki sposób przyjmuje się tabletki?

- Opakowanie leku Aidee zawiera 21 tabletek powlekanych.

Na opakowaniu każda tabletka oznaczona jest dniem tygodnia, w którym należy ją przyjąć. Tabletki należy przyjmować mniej więcej o tej samej porze każdego dnia, popijając niewielką ilością wody. Należy przyjmować tabletki zgodnie z kierunkiem strzałek, dopóki nie przyjmie się 21 tabletek powlekanych. Przez następne 7 dni nie przyjmuje się tabletek. W ciągu tych 7 dni powinno rozpocząć się krwawienie z odstawienia. Zwykle rozpocznie się ono po 2 - 3 dniach po przyjęciu ostatniej tabletki leku Aidee. Należy rozpocząć przyjmowanie kolejnego opakowania 8. dnia, nawet jeśli krwawienie jeszcze trwa. Oznacza to, że pacjentka zawsze będzie rozpoczynała nowe opakowanie w tym samym dniu tygodnia, jak również, że krwawienie z odstawienia będzie występowało mniej więcej w tych samych dniach każdego miesiąca.

Stosowanie leku Aidee po raz pierwszy

Jeżeli w ostatnim miesiącu nie przyjmowano doustnych środków antykoncepcyjnych

Przyjmowanie leku Aidee należy rozpocząć w 1. dniu cyklu miesiączkowego tzn. w pierwszym dniu krwawienia. Należy przyjąć tabletkę oznaczoną tym dniem tygodnia. Na przykład, jeśli krwawienie rozpoczyna się w piątek, należy przyjmować jedną tabletkę oznaczoną jako piątek. Następnie należy przyjmować tabletki zgodnie z porządkiem dni.

Jeżeli wcześniej przyjmowano inny złożony doustny środek antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny

Można rozpocząć przyjmowanie leku Aidee w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki z obecnego opakowania tabletek (oznacza to, że nie będzie przerwy w przyjmowaniu tabletek) lub po usunięciu systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego. Jeśli opakowanie leku stosowanego obecnie przez pacjentkę zawiera również tabletki nieaktywne, można rozpocząć stosowanie leku Aidee następnego dnia po przyjęciu ostatniej aktywnej tabletki (jeśli pacjentka nie jest pewna, które to jest tabletka, powinna zapytać lekarza lub farmaceutę).

Można też rozpocząć przyjmowanie leku Aidee w ostatnim dniu po zwykłej przerwie bez tabletek, bez plastra czy systemu terapeutycznego dopochwowego lub po tabletkach placebo z poprzednio stosowanego leczenia.

Jeżeli wcześniej przyjmowano tabletkę zawierającą wyłącznie progestagen (minitabletka)

Można przerwać przyjmowanie minitabletki w dowolnym dniu i rozpocząć przyjmowanie leku Aidee następnego dnia o tej samej porze.

Jeżeli wcześniej stosowano antykoncepcję w postaci wstrzyknięć, implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen

Należy rozpocząć przyjmowanie leku Aidee w dniu, w którym miało być wykonane następne wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu bądź systemu terapeutycznego domacicznego. Jednak jeśli w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek utrzymuje się stosunki płciowe, należy zawsze stosować dodatkowe metody antykoncepcji (metody mechaniczne).

Po urodzeniu dziecka

Nie należy rozpoczynać przyjmowania leku Aidee co najmniej 21 do 28 dni po porodzie. W ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek należy stosować także inne metody antykoncepcji (np. prezerwatywę). Jeśli doszło do stosunku płciowego, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Aidee należy wykluczyć ciążę albo odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia. Stosowanie w okresie karmienia piersią, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”.

Po poronieniu naturalnym lub sztucznym

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami lekarza.

Co należy zrobić w przypadku zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty, ciężka biegunka)

Jeśli pacjentka miała wymioty w ciągu 3 do 4 godzin po zażyciu tabletki leku Aidee, substancja czynna mogła nie zostać całkowicie wchłonięta. Jest to sytuacja podobna do pominięcia tabletki. Dlatego należy postępować zgodnie z instrukcją dla przypadku pominiętych tabletek. Jeśli pacjentka ma ciężką biegunkę, należy skonsultować się z lekarzem.

Co należy zrobić, jeśli pacjentka chce opóźnić wystąpienie krwawienia

Pacjentka może opóźnić wystąpienie krwawienia, jeśli zacznie następne opakowanie leku Aidee natychmiast po zakończeniu bieżącego opakowania. Pacjentka może kontynuować przyjmowanie tabletek z tego opakowania tak długo, jak chce, aż do zakończenia opakowania leku. Jeżeli pacjentka chce, by krwawienie wystąpiło, po prostu przerywa przyjmowanie tabletek. Podczas przyjmowania drugiego opakowania u pacjentki mogą wystąpić nieregularne krwawienia. Następne opakowanie należy rozpocząć po zwykłej 7-dniowej przerwie.

Co należy zrobić, jeśli pacjentka chce zmienić dzień rozpoczęcia krwawienia

Jeśli pacjentka przyjmuje tabletki zgodnie z zaleceniami, krwawienie wystąpi około tego samego dnia co 4 tygodnie. Jeśli pacjentka chce zmienić dzień rozpoczęcia krwawienia, powinna po prostu skrócić (nigdy wydłużyć) przerwę pomiędzy przyjmowaniem kolejnego opakowania leku. Na przykład, jeśli krwawienie zazwyczaj zaczyna się w piątek, a pacjentka chce, by w przyszłości zaczynało się we wtorek (3 dni wcześniej), powinna rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania 3 dni wcześniej niż to robiła zazwyczaj. Jeśli pacjentka zrobi bardzo krótką przerwę bez tabletek (np. 3 dni lub mniej), krwawienie może nie wystąpić podczas tej przerwy. U pacjentki mogą wystąpić nieregularne krwawienia podczas przyjmowania tabletek z następnego opakowania.

Co należy zrobić, jeśli wystąpi niespodziewane krwawienie

W przypadku wszystkich tabletek antykoncepcyjnych przez pierwsze kilka miesięcy mogą występować krwawienia (nieregularne krwawienia) śródcykliczne. Może zaistnieć konieczność używania podpasek lub tamponów, ale tabletki należy przyjmować nadal, jak zazwyczaj. Nieregularne krwawienia zwykle przestają się pojawiać, kiedy organizm dostosuje się do tabletki antykoncepcyjnej (zwykle po 3 cyklach przyjmowania tabletek). Jeśli krwawienia występują nadal, stają się cięższe lub nawracają, należy powiadomić lekarza.

Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie

Jeśli pacjentka przyjmowała wszystkie tabletki w odpowiednim czasie i nie wymiotowała ani nie przyjmowała innych leków, to jest mało prawdopodobne, aby była w ciąży. Należy kontynuować przyjmowanie leku Aidee według zwykłego schematu. W przypadku gdy krwawienie nie wystąpi dwa razy pod rząd, pacjentka może być w ciąży. Należy natychmiast poinformować lekarza. Nie należy rozpoczynać następnego opakowania leku Aidee, dopóki lekarz nie sprawdzi, że pacjentka nie jest w ciąży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aidee

Brak doniesień o wystąpieniu ciężkich, szkodliwych działań niepożądanych po jednoczesnym zażyciu zbyt wielu tabletek leku Aidee. Jeśli pacjentka przyjęła kilka tabletek na raz, mogą wystąpić nudności, wymioty i krwawienia z pochwy. Jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko przyjęło lek Aidee, należy zwrócić się do lekarza po poradę.

Pominięcie dawki leku Aidee

-    Jeśli opóźnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi mniej niż 12 godzin, skuteczność działania tabletki jest zachowana. Należy zażyć tabletkę tak szybko, jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni,

i przyjmować następne tabletki o zwykłej porze.

-    Jeśli opóźnienie w przyjmowaniu którejkolwiek tabletki z opakowania wynosi więcej niż 12 godzin, skuteczność działania tabletki może być zmniejszona. Im więcej kolejnych tabletek pominięto, tym większe ryzyko, że skuteczność antykoncepcyjna jest obniżona. Istnieje szczególnie wysokie ryzyko zajścia w ciążę jeśli pominie się tabletki na początku lub na końcu opakowania. Dlatego należy przestrzegać zasad podanych poniżej (patrz również poniższy schemat).

Pominięta więcej niż 1 tabletka z opakowania

Należy zwrócić się do lekarza prowadzącego po radę.

Pominięta 1 tabletki w pierwszym tygodniu

Należy przyjąć pominiętą tabletkę jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni (nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie), a kolejną tabletkę zażyć o zwykłej porze. Przez następne 7 dni należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne (metody mechaniczne). Jeśli w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki utrzymywano stosunki płciowe, istnieje możliwość zajścia w ciążę. Dlatego należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Pominięta 1 tabletka w drugim tygodniu

Należy przyjąć pominiętą tabletkę jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni (nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie), a kolejną tabletkę zażyć o zwykłej porze. Skuteczność antykoncepcyjna tabletki jest zachowana. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

Pominięta 1 tabletka w trzecim tygodniu

Można wybrać jedną z następujących opcji, bez konieczności stosowania dodatkowych środków ostrożności:

1. Przyjąć pominiętą tabletkę jak najszybciej (nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie), a kolejną tabletkę zażyć o zwykłej porze. Rozpocząć stosowanie tabletek z następnego opakowania od razu po zakończeniu obecnego opakowania, bez pozostawiania przerwy pomiędzy

tymi opakowaniami. Krwawienie może nie wystąpić aż do zakończenie drugiego opakowania leku, ale w dniach przyjmowania tabletek w pacjentki mogą pojawić się nieregularne krwawienia.

Lub:

2. Zaprzestać przyjmowania tabletek z aktualnego opakowania, zrobić 7-dniową lub krótszą przerwę (trzeba również wliczyć dzień, w którym pominięto tabletkę), po której należy kontynuować zażywanie tabletek z następnego opakowania. Przy zastosowaniu tej metody pacjentka może zawsze rozpocząć kolejne opakowanie leku tego samego dnia tygodnia co zazwyczaj.

- Jeśli zapomni się o przyjęciu tabletek z opakowania i podczas następnej przerwy bez tabletek nie wystąpi krwawienie, pacjentka może być w ciąży. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem następnego opakowania.


Pominięta więcej niż 1 tabletka    ^


^    1 tydzień    ^


Należy poradzić się lekarza

*

tak

*

Czy w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki był stosunek płciowy?

*

nie

*


Przyjąć pominiętą tabletkę

Stosować dodatkowe metody antykoncepcji

przez 7 dni

Dokończyć przyjmowanie tabletek z opakowania


Pominięta tylko 1 tabletka (spóźnienie większe niż 12 godzin)

^    2 tydzień    ^


^    3 tydzień


■    Przyjąć pominiętą tabletkę

•    Dokończyć przyjmowanie tabletek z opakowania

■    Przyjąć pominiętą tabletkę Dokończyć przyjmowanie tabletek z

opakowania

•    Kontynuować przyjmowanie tabletek z następnego opakowania

lub

•    Zaprzestać przyjmowania tabletek z obecnego opakowania

Zrobić przerwę w przyjmowaniu leku (nie dłużej niż 7 dni, licząc z dniem pominięcia tabletki)

•    Kontynuować przyjmowanie tabletek z następnego opakowania


Przerwanie stosowania leku Aidee


Pacjentka może przerwać stosowanie leku Aidee w dowolnym momencie kiedy chce. Jeśli pacjentka nie chce zajść w ciążę, należy zapytać lekarza o inne metody kontroli urodzeń. Jeśli pacjentka przerwie stosowania leku Aidee ponieważ chce zajść w ciążę, zazwyczaj zaleca się, aby zanim spróbuje zajść w ciążę, poczekała do wystąpienia naturalnego krwawienia. Pozwoli to łatwiej określić, że brak krwawienia spowodowany jest ciążą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Aidee może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Prosimy skonsultować się z lekarzem, jeżeli pojawią się jakiekolwiek skutki uboczne, szczególnie te silne lub uporczywe, lub nastąpiła jakakolwiek zmiana w stanie zdrowia, która może być rezultatem stosowania leku Aidee.

U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne występuje podwyższone ryzyko zakrzepów w żyłach (żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - VTE) lub zakrzepów w tętnicach (tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych - ATE). Więcej szczegółowych informacji dotyczących rodzajów ryzyka związanego z przyjmowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych znajduje się w punkcie 2 "Co należy wiedzieć przed zastosowaniem leku Aidee "

Ciężkie działania niepożądane

Ciężkie reakcje związane z przyjmowaniem tabletek z dienogestem/etynyloestradiolem zostały opisane w części „Ostrzeżenia i środki ostrożności”. Tam pacjentka może uzyskać więcej informacji. W razie potrzeby należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane

Następujące działania niepożądane były zgłaszane przez pacjentki stosujące tabletki z dienogestem/etynyloestradiolem:

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 kobiet):

-    ból głowy

-    ból piersi w tym dyskomfort i tkliwość piersi

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 kobiet):

-    stany zapalne narządów płciowych (zapalenie pochwy/zapalenie sromu i pochwy), zakażenia grzybicze pochwy (kandydoza pochwy, zakażenia sromu i pochwy),

-    zwiększenie apetytu

-    obniżenie nastroju

-    migrena

-    zawroty głowy

-    wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) lub niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie)

-    ból brzucha (w tym ból w górnej i w dolnej części brzucha, dyskomfort, wzdęcia)

-    nudności, wymioty, biegunka

-    trądzik

-    wysypka (w tym wysypka plamista)

-    świąd (czasem całego ciała)

-    łysienie (utrata włosów)

-    nieregularne, przerywane krwawienia (w tym silne krwawienia (miesiączki krwotoczne), skąpe krwawienia, rzadko występujące krwawienia lub całkowity ich brak)

-    krwawienie między miesiączkami (krwawienia śródcykliczne; polegające na krwawieniu z pochwy i krwotoku macicznym)

-    powiększenie piersi (w tym opuchlizna piersi i obrzęk piersi)

-    bolesne krwawienia (bolesne okresy)

-    upławy z pochwy

-    torbiele jajników

-    ból w obrębie miednicy

-    wyczerpanie, w tym osłabienie, zmęczenie i złe samopoczucie

-    zmiany masy ciała (w tym zwiększenie, zmniejszenie i wahania masy ciała)

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 kobiet):

-    Groźne skrzepy w żyle lub tętnicy, np.:

o w nodze lub stopie (tj. DVT) o w płucach (tj. PE) o zawał serca o udar mózgu

o lekki udar mózgu lub przejściowe objawy podobne do udaru, znane jako przejściowy stan niedokrwienny mózgu (TIA) o skrzepy krwi w wątrobie, brzuchu/jelitach, nerkach lub oku.

Ryzyko powstania skrzepu może być wyższe w przypadku współwystępowania innych czynników, które zwiększają to ryzyko (więcej informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko skrzepów krwi oraz objawów skrzepów w punkcie 2)

-    zapalenie jajników i jajowodów (zapalenie przydatków)

-    zakażenia dróg moczowych, zapalenie pęcherza (zapalenie pęcherza moczowego)

-    zapalenie sutka (zapalenie piersi)

-    zapalenie szyjki macicy (stan zapalny szyjki macicy)

-    zakażenia grzybicze (np. kandydoza), zakażenia wirusowe, opryszczka jamy ustnej

-    grypa, zapalenie oskrzeli, zakażenia górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok

-    łagodne guzy macicy (mięśniaki)

-    łagodny guz w tkance tłuszczowej sutka (tłuszczak piersi)

-    anemia

-    reakcje alergiczne (nadwrażliwość)

-    rozwój męskich drugorzędowych cech płciowych u kobiety (wirylizm)

-    utrata apetytu (jadłowstręt)

-    depresja, zaburzenia psychiczne, rozdrażnienie, agresja

-    bezsenność, zaburzenia snu

-    dystonia (utrzymujące się skurcze mięśni powodując np. nieprawidłową postawę)

-    suche lub podrażnione oczy

-    niewyraźne widzenie

-    nagła utrata słuchu, zaburzenia słuchu

-    szumy uszne

-    zawroty głowy

-    przyspieszenie akcji serca

-    zapalenie żyły (zakrzepowe zapalenie żył)

-    żylaki, zaburzenia czynności żył, ból żył

-    zawroty głowy lub omdlenia przy wstawaniu z pozycji siedzącej lub leżącej (rozregulowanie z niedociśnienia?)

-    uderzenia gorąca

-    astma

-    zwiększenie częstości oddechów (hiperwentylacja)

-    zapalenie błony śluzowej żołądka (nieżyt żołądka), zapalenie jelit

-    niestrawność

-    reakcje skórne/zaburzenia skóry w tym alergiczne zapalenie skory, neurodermit/atopowe zapalenie skory, wyprysk, łuszczyca

-    nadmierne pocenie się

-    złotobrązowe plamki pigmentu (tzw. plamy ciążowe), szczególnie na twarzy (ostuda), zaburzenia pigmentacji/zwiększona pigmentacja

-    tłusta skóra (łojotok)

-    łupież

-    nadmierne owłosienie (hirsutyzm)

-    objaw „skorki pomarańczowej” na skórze (cellulit)

-    znamię pająkowate - naczyniak gwiaździsty (siatkowate naczynia krwionośne z centralnym czerwonym punktem na skórze)

-    ból pleców, ból w klatce piersiowej

-    dolegliwości kości i mięśni, bole mięśni (myalgia), bóle ramion i nóg

-    nieprawidłowy rozrost komórek na powierzchni szyjki macicy (dysplazja szyjki macicy)

-    ból lub torbiele przydatków macicy (jajniki i jajowody)

-    torbiele w piersi, łagodne guzy piersi (dysplazja piersi), ujawnienie obecności dodatkowej piersi

-    mimowolne wydzielanie mleka (mlekotok)

-    ból podczas stosunku płciowego (dyspareunia)

-    zaburzenia krwawienia

-    gromadzenie płynów w organizmie (obrzęk obwodowy)

-    objawy grypopodobne, zapalenie, gorączka

-    zwiększenie stężenia trójglicerydów i cholesterolu we krwi (nadmiar trójglicerydów we krwi, hipercholesterolemia)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zmiany nastroju

- zmniejszenie lub zwiększenie popędu płciowego (libido)

- nietolerancja soczewek kontaktowych

-    pokrzywka

-    rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy

-    wydzielina z piersi

-    zatrzymanie płynów

U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym leki zawierające estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Aidee

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Aidee

-    Substancjami czynnymi leku są: etynyloestradiol i dienogest. Każda tabletka powlekana zawiera 2 mg dienogestu o 0,03 mg etynyloestradiolu.

-    Pozostałe składniki to: powidon K30, skrobia kukurydziana żelowana, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, glikol polietylenowy/makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E171), alkohol poliwinylowy, talk (E553b), żelaza tlenek czerwony (E172) żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Lek Aidee to białe, cylindryczne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o średnicy około 6 mm. Lek Aidee pakowany jest w blistry PVC/Aluminium i dostępny jest w opakowaniach kalendarzowych. Wielkości opakowań:

21 tabletek powlekanych (blister zawierający 21 tabletek)

63 tabletki powlekane (3 blistry zawierające po 21 tabletek)

126 tabletek powlekanych (6 blistrów zawierających po 21 tabletek)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Cyndea Pharma S. L.

Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz Avenida de Ágreda 31 42110, Ólvega (Soria)

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Hiszpania:

Czechy:

Niemcy:

Polska:

Słowacja:


AILYN, 2.0 mg / 0.03 mg, comprimido recubierto con película EFG

AIDEE, 2.0 mg / 0.03 mg Potahovaná tableta

ladonna sanol, 2.0 mg / 0.03 mg Filmtabletten

AIDEE, 2 mg + 0,03 mg, tabletki powlekane

AIDEE, 2.0 mg / 0.03 mg filmom obalené tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 14/04/2014

16

Aidee

Charakterystyka Aidee

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aidee, 2 mg + 0,03 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 2 mg dienogestu (Dienogestum) i 0,03 mg etynyloestradiolu

(Ethinylestradiolum)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 70,75 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Biała, cylindryczna, obustronnie wypukła tabletka powlekana o średnicy około 6 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Antykoncepcja doustna

Decyzja o przepisaniu leku Aidee powinna być uwarunkowana obecnością czynników ryzyka u danej pacjentki, w szczególności czynnikami związanymi z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową (VTE) oraz tym, jaki jest poziom ryzyka VTE w związku z przyjmowaniem leku Aidee w porównaniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 i 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania Podanie doustne

Jak stosować produkt Aidee

• Tabletki należy zażywać zgodnie z kierunkiem wskazanym na blistrze, codziennie o tej samej porze, popijając wystarczającą ilością płynu. Należy przyjmować jedną tabletkę produktu na dobę przez kolejnych 21 dni. Następne opakowanie produktu należy rozpocząć po 7 dniowej przerwie, podczas której zazwyczaj występuje krwawienie z odstawienia. Zwykle rozpoczyna się ono 2 lub 3 dni po przyjęciu ostatniej tabletki produktu i może się nie zakończyć przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek z następnego opakowania.

Jak rozpocząć stosowanie produktu Aidee

-    Jeżeli pacjentka nie stosowała żadnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (w ostatnim miesiącu)

Pacjentki powinny rozpocząć przyjmowanie produktu Aidee w pierwszym dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tj. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego).

-    Wprzypadku zmiany z innego złożonego środka antykoncepcyjnego (złożony doustny środek

antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy, system transdermalny)

Pacjentka powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Aidee następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną poprzedniego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego lub po usunięciu systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego.

Pacjentka może także rozpocząć stosowanie produktu Aidee następnego dnia po zakończeniu przerwy podczas której nie stosuje się tabletek antykoncepcyjnych, systemu transdermalnego, systemu transdermalnego dopochwowego lub po stosowaniu tabletek placebo z poprzednio stosowanego środka antykoncepcyjnego.

-    Wprzypadku zmiany ze środka antykoncepcyjnego zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, wstrzyknięcie, implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen

Kobiety przyjmujące tabletkę zawierającą wyłącznie progestagen mogą przejść na stosowanie produktu Aidee w dowolnym dniu stosowania tabletki antykoncepcyjnej (jeśli stosowano implant lub system terapeutyczny domaciczny - w dniu jego usunięcia, a w przypadku wstrzyknięć - w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia). Jednak we wszystkich takich przypadkach należy poinformować o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 9 dni przyjmowania tabletek.

-    Przyjmowanie produktu po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Kobiety mogą rozpocząć przyjmowanie produktu Aidee natychmiast. W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

-    Przyjmowanie produktu po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Należy poinformować kobietę, aby rozpoczęła przyjmowanie produktu Aidee od 21 do 28 dni po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego stosowania produktu Aidee rozpocznie się później, należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni stosowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed rozpoczęciem stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego. Należy zwrócić uwagę na zwiększone ryzyko VTE, jeżeli rozpoczyna się stosowanie leku Aidee po przerwie w okresie poporodowym (patrz punkty 4.4 i 4.6).

Stosowanie produktu Aidee u kobiet karmiących piersią: patrz punkt 4.6.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Pacjentka powinna przyjąć pominiętą tabletkę jak tylko sobie o tym przypomni, (nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie), a kolejne dawki stosować o zwykłej porze.

Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony antykoncepcyjnej może się zmniejszyć. W takim przypadku należy postępować zgodnie z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:

1.    Nie wolno przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni.

2.    Odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej wymaga co najmniej 7 dni nieprzerwanego stosowania tabletek.

Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej należy udzielać następujących wskazówek:

-    Pominięte tabletki w pierwszym tygodniu

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak tylko sobie o tym przypomni,

nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Pozostałe tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez następne 7 dni należy dodatkowo stosować antykoncepcję mechaniczną, np. prezerwatywę. Jeśli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek zostało pominiętych i im mniej czasu upłynęło od zakończenia przerwy w stosowaniu tabletek z bieżącego opakowania, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.

-    Pominięte tabletki w drugim tygodniu

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Pozostałe tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki pacjentka stosowała właściwie dawkowanie, nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednak jeśli pacjentka pominęła więcej niż 1 tabletkę, powinna przez 7 dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji.

-    Pominięte tabletki w trzecim tygodniu

Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej z powodu zbliżającej się 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak odpowiednio dostosowując schemat dawkowania, można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Stosowanie jednej z poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności stosowania żadnych innych metod antykoncepcji, pod warunkiem że pacjentka stosowała właściwe dawkowanie przez 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki. Jeżeli jednak nie zażywano tabletek w sposób właściwy, należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pierwszych dwóch punktach i równoczesne stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne przez 7 kolejnych dni.

1.    Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Pozostałe tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze. Po przyjęciu ostatniej tabletki z bieżącego opakowania pacjentka powinna rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania, tj. bez zachowania przerwy w stosowaniu tabletek pomiędzy opakowaniami. Jest mało prawdopodobne, aby

u pacjentki wystąpiło krwawienie z odstawienia do czasu zakończenia stosowania drugiego opakowania, ale pacjentka może mieć plamienie lub krwawienie śródcykliczne w dniach przyjmowania tabletek.

2.    Pacjentce można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania. Wtedy pacjentka powinna zrobić 7- dniową przerwę, wliczając dni, w których pominęła przyjmowanie tabletek, a następnie zacząć nowe opakowanie.

Jeśli pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletek i w czasie pierwszej przerwy w ich przyjmowaniu nie wystąpiło krwawienie z odstawienia, należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę.

Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit

W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie leku może nie być całkowite i należy zastosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin od przyjęcia tabletek wystąpią wymioty, należy przyjąć nową tabletkę tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli upłynęło więcej niż 12 godzin, wówczas pacjentka powinna zastosować się do zaleceń dotyczących pominięcia tabletek, tak jak to opisano w tym punkcie. Jeżeli pacjentka nie chce zmieniać ustalonego schematu dawkowania, powinna przyjąć dodatkową tabletkę (tabletki) z innego opakowania.

Jak opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia

Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, pacjentka powinna rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu Aidee, bez przerwy w przyjmowaniu tabletek. Ten schemat może być przedłużony tak długo jak potrzeba, nawet do zakończenia drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Regularne przyjmowanie produktu Aidee należy wznowić po normalnym 7-dniowym okresie przerwy.

Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia, niż w stosowanym schemacie dawkowania, należy zalecić pacjentce, aby skróciła następną przerwę w przyjmowaniu tabletek o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa w przyjmowaniu tabletek, tym większe ryzyko, że u pacjentki nie wystąpi krwawienie z odstawienia i że w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania pojawi się krwawienie śródcykliczne oraz plamienie (podobnie jak w przypadku opóźnienia wystąpienia krwawienia z odstawienia).

4.3 Przeciwwskazania

Nie należy stosować złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (CHCs) w następujących przypadkach. Jeżeli którykolwiek z podanych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.

-    Występowanie lub ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)

-    Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa: występowanie obecnie lub w przeszłości żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (leczenie antykoagulantami) (np. zakrzepicy żył głębokich [DVT] lub zatorowości płucnej [PE]).

-    Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, jak np. oporność na aktywowane białko C (APC) (w tym Czynnik V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.

-    Przebyty duży zabieg chirurgiczny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).

-    Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej spowodowane występowaniem wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).

-    Występowanie lub ryzyko wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE).

-    Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe: występowanie obecnie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, występowanie w przeszłości tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy promodralne (np. dusznica bolesna).

-    Choroba naczyniowa mózgu: występowanie udaru, występowanie w przeszłości udaru lub objawów promodralnych (np. przejściowy stan niedokrwienny mózgu -TIA).

-    Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, takich jak hiperhomocysteinemia oraz przeciwciała antyfosfolipidowe (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).

-    Występowanie w przeszłości migreny z objawami ogniskowo-neurologicznymi.

-    Wysokie ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych z powodu występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub jednego poważnego czynnika ryzyka, takich jak:

•    moczówka cukrowa z objawami naczyniowymi

•    ciężkie nadciśnienie

•    ciężka dyslipoproteinemia

-    Występujące obecnie lub w przeszłości zapalenie trzustki, jeśli związane jest z ciężką hipertriglicerydemią.

-    Występująca obecnie lub w przeszłości ciężka choroba wątroby, do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości prawidłowych.

-    Ciężka niewydolność nerek lub ostra niewydolność nerek.

-    Guzy wątroby stwierdzone obecnie lub w wywiadzie (łagodne lub złośliwe).

-    Rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia nowotworów zależnych od hormonów płciowych (np. nowotwór narządów płciowych lub piersi).

-    Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii.

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Ciąża lub podejrzenie ciąży.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

W przypadku występowania jakichkolwiek chorób lub czynników ryzyka opisanych poniżej, konieczne jest skonsultowanie z pacjentką odpowiedniości przyjmowania leku Aidee.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub pierwszych objawów wystąpienia wymienionych zaburzeń lub czynników ryzyka, zaleca się, aby pacjentka skontaktowała się ze swoim lekarzem i podjęła decyzję o ewentualnym przerwaniu przyjmowania leku Aidee.

Ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)

Przyjmowanie złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (CHC) zwiększa ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) w porównaniu z jego nieprzyjmowaniem. Produkty zawierające lewonorgestrel, norgestymat lub noretisteron związane są z najniższym ryzykiem wystąpienia VTE. Nie wykryto jeszcze, jaki jest poziom ryzyka w związku z przyjmowaniem leku Aidee w porównaniu z tymi produktami o niższym poziomie ryzyka. Decyzja o zastosowaniu produktu innego niż ten, znany jako posiadający najniższy poziom ryzyka VTE, powinna być podjęta wyłącznie po konsultacji z pacjentką, aby upewnić się, że rozumie ona ryzyko wystąpienia VTE w związku z przyjmowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, w jaki sposób jej obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko, oraz to, że ryzyko VTE jest najwyższe w pierwszym roku stosowania produktu. Istnieją również pewne dowody na to, że ryzyko wzrasta, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w ich przyjmowaniu, trwającej 4 lub więcej tygodni.

Około 2 na 10 000 kobiet, nieprzyjmujących złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie będących w ciąży, zachoruje na VTE w ciągu jednego roku. Jednakże, u każdej kobiety to ryzyko może być o wiele wyższe, w zależności od występujących u niej czynników ryzyka (patrz poniżej).

Badania epidemiologiczne na kobietach, stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne (<50 pg etynyloestradiolu) wykazały, że od około 6 do 12 na 10 000 kobiet zachoruje na VTE w ciągu jednego roku.

Szacuje się, że na 10 000 kobiet, zażywających złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, około 61 zachoruje na VTE w przeciągu jednego roku.

1 Średnia wartość przedziału to między 5-7 na 10 000 kobiet w oparciu o ryzyko względne dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w stosunku do braku ich przyjmowania, gdzie średnia wynosi od 2,3 do 3,6

Ograniczone dane epidemiologiczne wskazują, że ryzyko VTE dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających dienogest może być podobne do ryzyka dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.

Ta liczba przypadków VTE w skali rocznej jest niższa od spodziewanej liczby takich przypadków wśród kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.

Choroba VTE może być śmiertelna w 1-2% przypadków.

Wśród przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne wykryto bardzo nieliczne przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. żyłach wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub żyłach siatkówki oraz tętnicach.

Czynniki ryzyka VTE

U przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych może znacząco wzrastać w przypadku kobiet o dodatkowych czynnikach ryzyka, zwłaszcza, jeżeli istnieje u nich wiele czynników ryzyka (patrz tabela).

Lek Aidee jest przeciwwskazany, jeżeli u pacjentki występuje wiele czynników ryzyka, które obciążają ją wysokim ryzykiem zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeżeli u pacjentki występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, to wzrost ryzyka może być większy niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy rozważyć całkowite ryzyko wystąpienia VTE. Jeżeli bilans korzyści i zagrożeń okaże się ujemny, nie zaleca się przepisywania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka VTE

Czynnik ryzyka

Uwagi

Otyłość (indeks masy ciała powyżej 30 kg/m2)

Ryzyko wzrasta znacząco wraz ze wzrostem wskaźnika BMI.

Należy go rozważyć szczególnie wtedy, gdy równocześnie występują inne czynniki ryzyka.

Długotrwałe unieruchomienie, przebyty duży zabieg chirurgiczny, wszelkie zabiegi chirurgiczne przeprowadzane na kończynach dolnych lub miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub poważne urazy

W tych sytuacjach zaleca się odstawienie pigułki (w przypadku leczenia z wyboru co najmniej cztery tygodnie wcześniej) oraz nieprzyjmowanie jej do dwóch tygodni po odzyskaniu pełnej sprawności ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji w celu uniknięcia nieplanowanej ciąży.

Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeżeli przyjmowanie leku Aidee nie zostało przerwane wcześniej.

Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym podróż samolotem trwająca powyżej 4 godzin może również stanowić czynnik ryzyka VTE, zwłaszcza u kobiet obciążonych innymi czynnikami ryzyka

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej nawet u rodzeństwa lub rodzica, zwłaszcza we względnie młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeżeli podejrzewa się predyspozycję dziedziczną, pacjentka powinna otrzymać skierowanie do specjalisty w celu konsultacji przed podjęciem decyzji dotyczącej stosowania jakiegokolwiek złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego

Inne stany chorobowe związane z VTE

Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, nieswoiste zapalenie jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz anemia sierpowata

Wzrost wieku

Zwłaszcza powyżej 35 roku życia

Nie ustalono możliwego wpływu żylaków kończyn dolnych i zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych na początku lub w trakcie postępującej zakrzepicy żylnej.

Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej podczas ciąży, a zwłaszcza 6-tygodniowego okresu połogu (więcej informacji dotyczących "Ciąży i laktacji" w punkcie 4.6).

Objawy VTE (zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej)

Możliwe objawy zakrzepicy żył głębokich (DVT):

-    jednostronny obrzęk nogi i/lub stopy lub obszaru wzdłuż żyły na nodze;

-    ból lub bolesność w nodze, która jest odczuwana tylko podczas stania lub chodzenia,

-    zwiększone ciepło w chorej nodze, czerwona lub odbarwiona skóra na nodze.

Objawy zatorowości płucnej (PE):

-    nagłe wystąpienie niewyjaśnionego krótkiego lub przyspieszonego oddechu;

-    nagły napad kaszlu, który może być powiązany z krwiopluciem;

-    ostry ból w klatce piersiowej;

-    duże/lekkie zaburzenia równowagi lub zawroty głowy;

-    szybkie lub nieregularne bicie serca.

Niektóre z tych objawów (np. "krótki oddech", "kaszel") są nieswoiste i mogą zostać błędnie zinterpretowane jako dolegliwości bardziej powszechne lub mniej poważne (np. infekcje układu oddechowego).

Inne objawy zamknięcia naczyń krwionośnych: nagły ból, obrzęk i lekkie zasinienie skóry kończyny.

Jeżeli zamknięcie wystąpi w oku, możliwe objawy to bezbolesne nieostre widzenie, które może prowadzić do utraty wzroku. Czasami utrata wzroku może nastąpić prawie natychmiastowo.

Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE)

Badania epidemiologiczne wykazały, że istnieje związek między przyjmowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawał mięśnia sercowego) lub udarem naczyniowym mózgu (np. przejściowy stan niedokrwienny mózgu, udar). Tętnicze incydenty zakrzepowo-zatorowe mogą okazać się śmiertelne.

Czynniki ryzyka ATE

Ryzyko tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub udaru naczyniowego mózgu u przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne wzrasta u kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (patrz tabela). Lek Aidee jest przeciwwskazany, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub wiele czynników ryzyka ATE, które obciążają ją wysokim ryzykiem zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeżeli u pacjentki występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, to wzrost ryzyka może być większy niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy uwzględnić całkowite ryzyko. Jeżeli bilans korzyści i zagrożeń okaże się ujemny, nie zaleca się przepisywania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka ATE

Czynnik ryzyka

Uwagi

Wzrost wieku

Zwłaszcza powyżej 35 roku życia

Palenie

Zaleca się, aby kobiety planujące przyjmowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, przerwały palenie. Kobietom palącym powyżej 35 roku życia należy zdecydowanie zalecić stosowanie innej metody antykoncepcji.

Nadciśnienie

Otyłość (indeks masy ciała powyżej 30 kg/m2)

Ryzyko wzrasta znacząco wraz ze wzrostem wskaźnika BMI.

Jest to szczególnie istotne u kobiet obciążonych dodatkowymi czynnikami ryzyka

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych nawet u rodzeństwa lub rodzica, zwłaszcza we względnie młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeżeli podejrzewa się predyspozycję dziedziczną, pacjentka powinna otrzymać skierowanie do specjalisty w celu konsultacji przed podjęciem decyzji dotyczącej stosowania jakiegokolwiek złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego

Migrena

Wzrost częstości występowania lub nasilenie migreny podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (co może być zwiastunem udaru naczyniowego mózgu) może być powodem natychmiastowego przerwania ich stosowania

Inne stany chorobowe związane z niepożądanymi incydentami naczyniowymi

Moczówka cukrowa, hiperhomocysteinemia, wada zastawkowa serca i migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń rumieniowaty układowy.

Objawy ATE

W przypadku tych objawów kobiety powinny_skorzystać niezwłocznie z pomocy lekarskiej, informując personel medyczny o przyjmowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

Objawy udaru naczyniowego mózgu:

-    nagłe zdrętwienie lub osłabienie mięśni twarzy, ramienia lub nogi, zwłaszcza po jednej stronie ciała;

-    nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, zaburzenia równowagi lub koordynacji;

-    nagła dezorientacja, trudności z mówieniem lub rozumieniem;

-    nagłe trudności z widzeniem na jedno oko lub oczy;

-    nagły, silny lub przedłużający się ból głowy bez widocznej przyczyny;

-    utrata przytomności lub omdlenia z napadami lub bez napadów padaczkowych.

Przejściowe objawy sugerują, że jest to przejściowy stan niedokrwienny mózgu (TIA).

Objawy zawału mięśnia sercowego (MI):

-    ból, poczucie dyskomfortu, ucisku, ciężkości, wrażenie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;

-    poczucie dyskomfortu promieniujące na plecy, szczękę, gardło, ramię, brzuch;

-    wrażenie pełności, niestrawności lub zadławienia się;

-    potliwość, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;

-    uczucie skrajnego osłabienia, niepokoju, krótki oddech;

-    szybkie lub nieregularne bicie serca.

Nowotwory

Niektóre badania epidemiologiczne wykazały zwiększenie ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy w wyniku długotrwałego stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych u kobiet zakażonych wirusem brodawczaka (HPV). Jednak dotychczas nie wiadomo, w jakim stopniu na ten wynik mają wpływ inne czynniki ryzyka (np. różnice w liczbie partnerów seksualnych lub korzystanie z mechanicznych metod antykoncepcji).

W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko względne (ang. Relative Risk, RR = 1,24) zachorowania na raka piersi u kobiet aktualnie przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko zanika stopniowo w ciągu 10 lat od odstawienia złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, dodatkowe przypadki jego występowania wśród kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obecnie lub w przeszłości jest mała w porównaniu do całkowitego ryzyka zachorowania na raka piersi. Badania te nie dostarczają dowodów na istnienie związków przyczynowych. Obserwowane niewielkie zwiększenie ryzyka

występowania raka piersi może być związane z jego wczesnym wykrywaniem u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, biologicznym skutkiem działania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych lub jednoczesnym działaniem tych czynników. Wśród kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne rak piersi jest częściej wykrywany w jego wczesnym stadium, niż u kobiet, które nigdy nie stosowały złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

W rzadkich przypadkach w czasie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych opisywano łagodne lub jeszcze rzadziej złośliwe guzy wątroby. W pojedynczych przypadkach guzy prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w czasie diagnostyki różnicowej ostrego bólu w obrębie nadbrzusza, powiększenia wątroby lub objawów krwawienia w obrębie jamy brzusznej, należy rozważyć możliwość rozpoznania guza wątroby.

Inne stany

Składnik progestagenowy w produkcie Aidee jest antagonistą aldosteronu o właściwościach oszczędzających potas. W większości przypadków nie należy oczekiwać zwiększenia stężenia potasu. Zaleca się, by sprawdzić stężenie potasu w surowicy w trakcie pierwszego cyklu leczenia u pacjentek z niewydolnością nerek i wstępnego leczenia stężeń potasu w surowicy przy górnej granicy normy, a szczególnie podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych oszczędzające potas. Patrz punkt 4.5.

U kobiet z hipertriglicydemią (zwiększonym stężeniem triglicerydów we krwi) lub z dodatnim wywiadem rodzinnym, podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może występować zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki.

U wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne stwierdzano nieznaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, jednak rzadko rozpoznawano istotne klinicznie zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Jednak jeżeli podczas przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego wystąpi utrwalone lub znaczące nadciśnienie tętnicze, lekarz powinien rozważyć odstawienie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego i wdrożenie leczenia przeciwnadciśnieniowego. Jeśli w wyniku leczenia wartości ciśnienia tętniczego krwi powrócą do normy, można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeśli podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych przy istniejącym wcześniej nadciśnieniu, stale podwyższone wartości ciśnienia krwi lub znaczny wzrost ciśnienia krwi nie mogą być odpowiednio kontrolowane leczeniem przeciwnadciśnieniowym, należy zaprzestać stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych oraz w czasie ciąży zgłaszano występowanie lub nasilanie się następujących stanów: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, otoskleroza z utratą słuchu. Nie dowiedziono jednak ich bezspornego związku z przyjmowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym stosowanie egzogennych estrogenów może wywołać lub nasilić te objawy.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać odstawienia złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy. W przypadku powtórnego wystąpienia żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu zależnego od zastoju żółci, które po raz pierwszy wystąpiły w czasie ciąży lub podczas poprzedniego stosowania steroidowych hormonów płciowych, należy przerwać stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na obwodową insulinooporność i tolerancję glukozy, ale nie ma dowodów potwierdzających konieczność zmiany sposobu leczenia kobiet z cukrzycą przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Jednak należy dokładnie monitorować stan kobiet

Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych obserwowano nasilenie depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego -Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w wywiadzie wystąpiła ostuda w czasie ciąży. Kobiety z tendencją do wystąpienia ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Badania lekarskie i (lub) konsultacja

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aidee po raz pierwszy lub po przerwie należy zebrać pełny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) oraz wykluczyć ciążę. Należy zmierzyć pacjentce ciśnienie tętnicze krwi oraz przeprowadzić badanie lekarskie w celu wykluczenia przeciwwskazań (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżeń związanych ze stosowaniem produktu (patrz punkt 4.4). Należy zwrócić uwagę pacjentki na informację o zakrzepicy żylnej i tętniczej, w tym na ryzyko stosowania leku Aidee w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy VTE i ATE, znane czynniki ryzyka oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakrzepicy.

Należy poinstruować pacjentkę, aby przeczytała uważnie ulotkę informacyjną o preparacie i zastosowała się do zawartych w niej zaleceń. Częstotliwość i charakter badań lekarskich powinien być uzależniony od przyjętych wytycznych postępowania i powinien być dostosowany do każdej kobiety indywidualnie.

Należy poinformować pacjentki, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zmniejszenie skuteczności działania

Skuteczność działania doustnych środków antykoncepcyjnych może zmniejszać się w przypadku np. pominięcia tabletek (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądka i jelit (patrz punkt 4.2) oraz podczas jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).

Zmniejszona kontrola cyklu miesiączkowego

Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić nieregularne krwawienie (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych miesiącach ich przyjmowania. Dlatego właściwa ocena przyczyny występowania nieregularnych krwawień możliwa jest po okresie adaptacyjnym organizmu, trwającym około trzy cykle.

Jeżeli nieregularne krwawienia występują lub utrzymują się po uprzednich regularnych cyklach, należy rozważyć przyczyny nie związane z działaniem hormonów i przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia nowotworu lub ciąży. Może to także dotyczyć wyłyżeczkowania jamy macicy.

U niektórych kobiet nie występują krwawienia z odstawienia w czasie przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jeżeli doustne złożone środki antykoncepcyjne stosowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest bardzo małe. Jeżeli jednak pacjentka nie przyjmowała złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgodnie z zaleceniami i krwawienie z odstawienia nie wystąpiło raz lub dwukrotnie, wówczas przed dalszym stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych należy wykluczyć ciążę.

Ostrzeżenie dotyczące substancji pomocniczej

Produkt Aidee zawiera laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Uwaga: Należy zapoznać się z treścią druków informacyjnych stosowanych jednocześnie produktów leczniczych w celu ustalenia potencjalnych interakcji.

-    Wpływ innych produktów leczniczych na Aidee

Interakcje między doustnymi środkami antykoncepcyjnymi i innymi produktami leczniczymi, mogą powodować krwawienia śródcykliczne i (lub) nieskuteczność środków antykoncepcyjnych.

W piśmiennictwie opisano następujące interakcje:

Metabolizm wątrobowy: Możliwe są interakcje z produktami indukującymi enzymy mikrosomalne, które mogą zwiększać klirens hormonów płciowych (np. hydantoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna i prawdopodobnie również okskarbazepina, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwina, ryfabutyna, efawirenz, newirapina, nelfinawir oraz produkty zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)).

Zaburzenia krążenia jelitowo-wątrobowego: Wyniki badań klinicznych sugerują, że pod wpływem niektórych antybiotyków (np. penicyliny, tetracykliny), krążenie jelitowo-wątrobowe estrogenów, a więc również etynyloestradiolu, może się zmniejszać.

Kobiety przyjmujące którykolwiek z wymienionych produktów leczniczych powinny tymczasowo stosować - oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego - mechaniczną metodę antykoncepcji lub wybrać inną metodę zapobiegania ciąży. Podczas przyjmowania produktów indukujących enzymy mikrosomalne oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia powinna być stosowana dodatkowo mechaniczna metoda antykoncepcji. Kobiety leczone antybiotykami (z wyjątkiem ryfampicyny i gryzeofulwiny) powinny stosować dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcji przez 7 dni po zakończeniu leczenia. Jeżeli okres stosowania mechanicznej metody antykoncepcji wykracza poza okres stosowania jednego opakowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, następne opakowanie należy zacząć natychmiast, bez zwyczajowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

U kobiet w czasie długotrwałego leczenia z zastosowaniem substancji czynnych indukujących enzymy wątrobowe zalecana jest inna skuteczna, niehormonalna metoda antykoncepcji.

W badaniach in vitro wykazano, że dienogest nie hamuje enzymów cytochromu P450 w odpowiednich stężeniach. Dlatego interakcje między lekami są mało prawdopodobne na tym poziomie.

-    Wpływ produktu Aidee na inne produkty lecznicze

Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych substancji czynnych.

W związku z tym stężenia tych produktów w osoczu i tkankach mogą być podwyższone (np. cyklosporyna) lub obniżone (np. lamotrygina).

Badania in vitro wykazały, że dienogest nie hamuje enzymów cytochromu P450 w odpowiednich stężeniach. Dlatego interakcje pomiędzy produktami leczniczymi są mało prawdopodobne na tym poziomie.

Wyniki badań laboratoryjnych

Przyjmowanie steroidowych środków antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w tym oznaczeń określających biochemiczne parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek; na stężenie w osoczu białek (transportowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy; na stężenie w osoczu frakcji lipidowych i (lub) lipoproteinowych; na parametry metabolizmu węglowodanów oraz krzepnięcia i fibrynolizy. Zmienione wartości zazwyczaj pozostają w zakresie prawidłowych wartości laboratoryjnych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąże

Produktu Aidee nie jest wskazany do stosowania w czasie ciąży (patrz punkt 4.3).

W przypadku potwierdzenia ciąży podczas stosowania produktu Aidee należy go natychmiast odstawić. Szeroko zakrojone badania epidemiologiczne nie wykazały ani zwiększenia ryzyka wystąpienia wad wrodzonych u dzieci, których matki przyjmowały złożone doustne środki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę, ani działania teratogennego, gdy produkty te były nieumyślnie stosowane podczas ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały występowanie działań niepożądanych w czasie ciąży i karmienia piersią (patrz punkt 5.3). W oparciu o te dane z badań na zwierzętach nie można wykluczyć działań niepożądanych wynikających z hormonalnych substancji czynnych. Jednak ogólne doświadczenie ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w czasie ciąży nie wskazuje na występowanie działań niepożądanych u ludzi.

Należy zwrócić uwagę na zwiększone ryzyko VTE, jeżeli rozpoczyna się stosowanie leku Aidee po przerwie w okresie poporodowym (patrz punkt 4.2 i 4.4).

Laktację

Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na karmienie piersią, zmniejszając ilość i skład mleka kobiecego. Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych niewielkie dawki antykoncepcyjnych hormonów steroidowych i (lub) ich metabolitów mogą być wydzielane z mlekiem matki. Ilości te mogą mieć wpływ na dziecko. Dlatego nie należy stosować produktu Aidee do czasu odstawienia dziecka od piersi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Aidee nie wpływa lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Opis wybranych działań niepożądanych

Zaobserwowano zwiększone ryzyko żylnej i tętniczej choroby zakrzepowej i zakrzepowo-zatorowej, w tym zawału mięśnia sercowego, udaru, przejściowego stanu niedokrwiennego mózgu, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, co zostało omówione szczegółowo w punkcie 4.4.

Częstości występowania działań niepożądanych podczas stosowania dienogestu/etynyloestradiolu w badaniach klinicznych (n = 4942) wymienione zostały w poniższej tabeli.

Do określenia częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następujący zapis: Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Grupy określające częstość występowania działań niepożądanych są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się częstością ich występowania.

Do opisu działań niepożądanych użyto terminów zgodnych z klasyfikacją MedDRA (wersja 12.0).

Synonimy i pokrewne stany nie są wymienione, ale również powinny być brane pod uwagę.

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość nieznana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zapalenie pochwy, zapalenie sromu i pochwy, kandydoza pochwy lub inne zakażenia grzybicze sromu i pochwy

zapalenie jajników i jajowodów, zakażenia dróg moczowych, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie sutka, zapalenie szyjki macicy, zakażenia grzybicze (np. kandydozy), opryszczka jamy ustnej, grypa, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok, zakażenia górnych dróg oddechowych, zakażenia wirusowe

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

mięśniak gładki macicy, tłuszczak piersi

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość

Zaburzenia

endokrynologiczne

wirylizm

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zwiększone łaknienie

jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

obniżenie nastroju

depresja, zaburzenia psychiczne, bezsenność, zaburzenia snu, agresja

zmiany nastroju,

zmniejszenie

libido,

zwiększenie libido

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

migreny, zawroty głowy

udar mózgu, zaburzenia krążenia mózgowego, dystonia

Zaburzenia oka

suche oko, podrażnienie oczu, oscylopsja, zaburzenia widzenia

nietolerancja

soczewek

kontaktowych

Zaburzenia ucha i błędnika

nagła utrata słuchu, szumy uszne, zawroty głowy, zaburzenia słuchu

Zaburzenia serca

tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, zaburzenia układu sercowo -naczyniowego, tachykardia1

Zaburzenia

naczyniowe

nadciśnienie krwi, niedociśnienie krwi

żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica/zator tętnicy płucnej, zakrzepowe zapalenie żył) , nadciśnienie rozkurczowe, ortostatyczne zaburzenia krążenia, uderzenia gorąca,

żylaki, zaburzenia żył, ból żył

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

astma, hiperwentylacja

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha1 2, nudności, wymioty, biegunka

zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie jelit, niestrawność (dyspepsia)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik, łysienie, wysypka3, świąd4

alergiczne zapalenie skóry, atopowe zapalenie skóry i (lub) neurodermit, wyprysk (egzema), łuszczyca, nadmierne pocenie się, ostuda, zaburzenia pigmentacji i (lub) przebarwienia, łojotok, łupież, nadmierne owłosienie (hirsutyzm), zaburzenia skóry, reakcje skórne, objaw „skórki pomarańczowej ”, naczyniak gwiaździsty

pokrzywka, rumień guzowaty, rumień

wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból pleców, dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, bóle mięśni, ból kończyn

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ból piersi5

nieprawidłowe krwawienia z odstawienia6, krwawienia śródcykliczne7, powiększenie piersi8, obrzęk piersi, bolesne

miesiączkowanie, upławy z pochwy, torbiele jajników, ból w obrębie miednicy

dysplazja szyjki macicy, torbiele przydatków macicy, ból przydatków macicy, torbiele w piersi, torbiele fibroidalne piersi, dyspareunia, mlekotok, zaburzenia miesiączkowania

wydzielina z piersi

Zaburzenia ogólne

wyczerpanie9

ból w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, objawy grypopodobne, stan zapalny, gorączka, drażliwość

zatrzymanie

płynów

Badania

diagnostyczne

zmiana masy ciała10

zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi, hipercholesterolemia

Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne

ujawnienie obecności dodatkowej piersi

oligomenorhea (miesiączkowanie sporadyczne) i amenorrhea (brak miesiączki)

7    w tym krwotok z pochwy, metrorrhagia

8    w tym obrzęk piersi i (lub) opuchlizna

9    w tym osłabienie, astenia (zmęczenie) i złe samopoczucie

10    w tym zwiększenie, zmniejszenie i zmiany masy ciała

U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano następujące ciężkie działania niepożądane, które zostały omówione w punkcie 4.4:

-    zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył;

-    zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic;

-    incydenty mózgowo-rdzeniowe;

-    nadciśnienie tętnicze;

-    hipertriglicerydemia;

-    zmiany w tolerancji glukozy lub wpływ na opór obwodowy insuliny;

-    guzy wątroby (łagodne i złośliwe);

-    zaburzenia funkcji wątroby;

-    ostuda;

-    u kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego;

-    wystąpienie lub nasilenie stanów chorobowych dla których związek ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest jednoznaczny: żółtaczka cholestatyczna i (lub) świąd związane z cholestazą, kamica pęcherzyka żółciowego, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, otoskleroza związana z utratą słuchu, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, rak szyjki macicy.

Raka piersi rozpoznaje się nieznacznie częściej w grupie kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne. U kobiet w wieku poniżej 40 lat rak piersi występuje rzadko; liczba przypadków jego występowania jest mniejsza w porównaniu z całkowitym ryzykiem zachorowania na raka piersi. Związek przyczynowy między występowaniem raka piersi, a stosowaniem doustnej antykoncepcji hormonalnej nie jest znany. Dalsze informacje - patrz punkty 4.3 i 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail : _ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Ostra toksyczność doustna etynyloestradiolu i dienogestu jest niewielka. Objawy, które mogą wystąpić w przypadku przedawkowania, to: nudności, wymioty oraz u młodych dziewcząt niewielkie krwawienie z pochwy. W większości przypadków nie jest wymagane leczenie specjalistyczne. W razie konieczności należy zastosować leczenie wspomagające. 7

Grupa farmakoterapeutyczna: Progestageny i estrogeny, produkty złożone.

Kod ATC: G03FA15

Produkt Aidee jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym zawierającym etynyloestradiol i dienogest jako progestagen.

Działanie antykoncepcyjne produktu Aidee oparte jest na interakcji wielu czynników, z których najważniejsze to hamowanie owulacji i zmiany szyjki błonie śluzowej macicy.

Dienogest jest pochodną nortestosteronu, która w porównaniu do innych syntetycznych progestagenów, w badaniach in vitro wykazuje 10 do 30 razy słabsze powinowactwo do receptora progesteronowego. Badania in vivo prowadzone na zwierzętach wykazały silne działanie progestagenowe i przeciwandrogenne. Dienogest nie wykazuje znamiennej androgennej, mineralokortykoidowej lub glikokortykoidowej aktywności in vivo.

Dienogest stosowany w monoterapii hamuje owulację w dawce 1 mg/dobę.

Złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające większe dawki hormonów (0,05 mg etynyloestradiolu) zmniejszają ryzyko wystąpienia nowotworu błony śluzowej macicy i raka jajnika. Nie potwierdzono, czy złożone doustne środki antykoncepcyjne o mniejszej dawce hormonów również wykazują podobne działanie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Etynyloestradiol

Wchłanianie

Etynyloestradiol podany doustnie jest szybko i całkowicie wchłaniany. Po przyjęciu produktu maksymalne stężenie w surowicy wynosi około 67 pg/ml i osiągane jest w ciągu 1,5 do 4 godzin. Etynyloestradiol ulega skutkowi pierwszego przejścia i jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie, w wyniku czego jego średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi około 44%.

Dystrybucja

Etynyloestradiol jest w znacznym stopniu (około 98%), ale nie specyficznie, związany z albuminami surowicy i wykazuje wpływ na zwiększenie stężenia globulin wiążących hormony steroidowe (ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG). Względna objętość dystrybucji określona dla etynyloestradiolu wynosi około 2,8-8,6 l/kg.

Metabolizm

Etynyloestradiol ulega sprzężeniu w błonie śluzowej jelita cienkiego i wątrobie. Etynyloestradiol jest metabolizowany głównie w wyniku aromatycznej hydroksylacji, ale metabolizm tego związku skutkuje również tworzeniem dużej grupy metabolitów hydroksylowych i metylowych, występujących w postaci wolnej, sprzężonej z glukuronianami i siarczanami. Klirens wynosi około 2,3-7 ml/min/kg.

Eliminacja

Stężenie etynyloestradiolu w surowicy zmniejsza się w dwóch fazach, charakteryzujących się okresem półtrwania odpowiednio około 1 godziny i 10 do 20 godzin. Etynyloestradiol nie jest wydalany w postaci niezmienionej. Metabolity są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 4:6. Okres półtrwania wydalania metabolitu wynosi około 1 doby.

Stężenie w stanie stacjonarnym

Stan stacjonarny ustala się w drugiej połowie cyklu, gdy stężenie substancji jest około dwukrotnie większe w porównaniu z dawką pojedynczą.

Dienogest

Wchłanianie

Dienogest podany doustnie jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany. Po podaniu jednokrotnym dawki produktu Aidee maksymalne stężenie w surowicy występuje po około 2,5 godzinach i wynosi 51 pg/ml. Bezwzględna dostępność biologiczna dienogestu podanego z etynyloestradiolem wynosi około 96%.

Dystrybucja

Dienogest wiąże się z albuminami surowicy, a nie wiąże się z globulinami wiążącymi hormony steroidowe (SHBG) ani globulinami wiążącymi kortykosteroidy (ang. Corticoid Binding Globulin, CBG). Około 10% całkowitego stężenia leku w surowicy krwi występuje w postaci wolnej, a 90% leku wiąże się niespecyficznie z albuminami. Względna objętość dystrybucji dienogestu wynosi pomiędzy 37 a 45 l/kg.

Metabolizm

Dienogest metabolizowany jest głównie w drodze hydroksylacji i sprzęgania, z ekstensywnym tworzeniem się metabolitów nieaktywnych endokrynologicznie. Te metabolity są szybko usuwane z osocza, a w osoczu ludzkim pozostaje dominująca frakcja niezmienionego dienogestu. Całkowity klirens (Cl/F) po podaniu pojedynczej dawki wynosi 3,6 l/h.

Eliminacja

Stężenie dienogestu w surowicy zmniejsza się z okresem półtrwania wynoszącym około 9 godzin. Tylko niewielkie ilości dienogestu w niezmienionej postaci są wydalane z moczem. Po doustnym podaniu dienogestu w dawce 0,1 mg/kg mc. wydalanie z moczem i kałem zachodzi w stosunku 3:2. Po podaniu doustnym około 86% dawki wydalane jest w ciągu 6 dób, z czego 42%, jest wydalane podczas pierwszych 24 godzin, w większości z moczem.

Stężenie w stanie stacjonarnym

Na farmakokinetykę dienogestu nie wpływa stężenie SHBG w surowicy. Stężenie w surowicy zwiększa się około 1,5 krotnie, a stan stacjonarny osiągany jest po 4 dobach po podaniu dobowej dawki leku.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przedkliniczne z etynyloestradiolem i dienogestem ujawniły oczekiwane estrogenowe i progestagenowe skutki działania.

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Jednak należy pamiętać, że steroidowe hormony płciowe mogą nasilać rozwój niektórych tkanek i nowotworów zależnych od hormonów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki powidon K30

skrobia żelowana kukurydziana laktoza jednowodna magnezu stearynian

Otoczka

makrogol 3350

tytanu dwutlenek (E171)

alkohol poliwinylowy talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Lek Aidee pakowany jest w blistry PVC/Aluminium i dostępny jest w opakowaniach kalendarzowych. Opakowanie zewnętrzne - tekturowe pudełko.

Wielkości opakowań:

21 tabletek powlekanych (blister zawierający 21 tabletek)

63 tabletki powlekane (3 blistry zawierające po 21 tabletek)

126 tabletek powlekanych (6 blistrów zawierających po 21 tabletek)

Nie wszystkie wielkości opakowań musza znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Cyndea Pharma S. L.

Poligono Industrial Emiliano Revilla Sanz Av. de Agreda 31 42110, Ólvega (Soria)

Hiszpania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14/04/2014

18

1

   w tym zwiększona częstość pracy serca

2

   w tym bóle w górnej i dolnej części brzucha, dyskomfort w jamie brzusznej, wzdęcia

3

   w tym wysypka plamista

4

   w tym świąd uogólniony

5

   w tym dyskomfort i tkliwość piersi

6

   w tym menorrhagia (obfite miesiączkowanie), hypomenorrhea (skąpe miesiączkowanie),

7

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Aidee