Imeds.pl

Alantan-Plus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Alantan Plus (20 mg + 50 mg)/g, krem

(Allantoinum + Dexpanthenolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Alantan Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alantan Plus

3.    Jak stosować Alantan Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Alantan Plus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Alantan Plus i w jakim celu się go stosuje

Alantan Plus ma postać kremu do stosowania miejscowego na skórę.

Lek zawiera dwie substancje czynne: alantoinę i deksopantenol. Alantoina działa złuszczająco oraz osłaniaj ąco na skórę, poprawia jej nawilżenie oraz wspomaga leczenie ran przez pobudzanie wzrostu nowej tkanki. Alantoina stosowana regularnie w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny (rodzaj białka).

Deksopantenol głęboko wnika w skórę, gdzie przekształca się w kwas pantotenowy. Zwiększone zapotrzebowanie na kwas pantotenowy występuje w przypadku uszkodzeń i różnego rodzaju chorób skóry. Deksopantenol ma zdolność wiązania wody, dzięki czemu zwiększa elastyczność skóry.

Wskazania do stosowania leku Alantan Plus:

•    pielęgnacja skóry podrażnionej i wysuszonej,

• leczenie różnego rodzaju ran, jak: otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia skóry,

•    leczenie oparzeń słonecznych oraz oparzeń po radioterapii i fototerapii,

•    zapobieganie odparzeniom u niemowląt,

•    nadmierne rogowacenie skóry dłoni i stóp,

•    wspomagaj ąco w atopowym zapaleniu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej nosa i owrzodzeniach podudzi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alantan Plus Kiedy nie stosować leku Alantan Plus Nie należy stosować leku:

• jeśli pacjent ma uczulenie na alantoinę, deksopantenol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    do oczu,

•    na ostre stany zapalne skóry, przebiegające z wysiękiem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli w miejscu stosowania leku wystąpią jakiekolwiek objawy nadwrażliwości (takie jak zaczerwienienie, uczucie swędzenia), należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Alantan Plus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono oddziaływania leku Alantan Plus z innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę. Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn oraz na sprawność psychofizyczną.

Alantan Plus zawiera lanolinę, alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy, etylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan

•    Ze względu na zawartość lanoliny i alkoholu cetostearylowego lek może powodować miejscową reakcj ę skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

•    Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry.

•    Lek zawiera etylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan i może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować Alantan Plus

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Miejsca chorobowo zmienione należy smarować, o ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle raz lub kilka razy na dobę.

Pielęgnacja niemowląt:

stosować na miejsca narażone na odparzenia (po każdej zmianie pieluchy). Przed nałożeniem kremu, skórę należy umyć i osuszyć.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alantan Plus

Brak danych dotyczących przedawkowania podczas stosowania leku zgodnie z opisem w ulotce.

W razie przypadkowego przyjęcia leku doustnie należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Alantan Plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, podrażnienie skóry (patrz też punkt 2: Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alantan Plus - Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Alantan Plus

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Nie przechowywać w lodówce.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 6 miesięcy.

Lek Alantan Plus można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie przekraczając terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

W tym okienku należy wpisać datę pierwszego użycia leku:

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Alantan Plus

-    Substancjami czynnymi leku są: alantoina i deksopantenol.

1 g kremu zawiera 20 mg alantoiny i 50 mg deksopantenolu (50% roztwór pantenolu w glikolu propylenowym).

-    Pozostałe substancje to: lanolina, parafina ciekła, alkohol cetostearylowy, etylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona, polawax NF.

Jak wygląda Alantan Plus i co zawiera opakowanie

Lek Alantan Plus to biały krem, o jednolitej konsystencji.

Opakowanie:

Tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana, z membraną i zakrętką z PE, zawierająca 35 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy

ul. Chłodna 56/60

00-872 Warszawa

tel.: 22 620 90 81 wew. 190

faks: 22 654 92 40

e-mail: unia@uniapharm.pl

Treść ulotki leku Alantan Plus jest dostępna w systemie Ulotka Audio pod ogólnopolskim, bezpłatnym numerem telefonu: 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4