Imeds.pl

Alendran 70 70 Mg

Document: dokument 0 change

RMS approval date: 22.10.2012 NL/H/0788/003/IB/014 + NL/H/0788/003/IB/012

Ulotka dołączona do opakowania: informacje dla użytkownika

Alendran 70, 70 mg, tabletki

(Acidum alendronicum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Alendran 70 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alendran 70

3.    Jak stosować lek Alendran 70

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alendran    70

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Alendran 70 i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Alendran 70?

Lek Alendran 70 należy do grupy leków niehormonalnych zwanych bisfosfonianami.

Lek Alendran 70 zapobiega utracie masy kostnej występującej u kobiet po menopauzie i ułatwia odbudowę kości. Zmniejsza ryzyko występowania złamań kręgosłupa i kości udowej.

W jakim celu stosuje się lek Alendran 70?

Lek Alendran 70 przepisywany jest w celu leczenia osteoporozy. Lek Alendran 70 zmniejsza ryzyko występowania złamań kręgosłupa i kości udowej.

Lek Alendran 70 stosuje się raz w tygodniu.

Co to jest osteoporoza?

Osteoporoza to choroba, w której kości stają się cieńsze i słabsze. Jest ona powszechna u kobiet po menopauzie. W trakcie menopauzy jajniki przestają wytwarzać hormon - estrogen, który wspomaga zachowanie sprawności układu kostnego. W wyniku tego następuje zmniejszenie masy kostnej i osłabienie kości. Im wcześniej kobieta ma menopauzę, tym większe jest ryzyko osteoporozy.

Osteoporoza zwykle rozpoczyna się bezobjawowo. Nieleczona może prowadzić do złamań kości. Chociaż złamania zwykle wywołują ból, nie występuje on w przypadku złamań kości kręgosłupa, co może powodować, że złamania te zostają zauważone dopiero, gdy dochodzi do zmniejszenia wzrostu pacjentki. Złamania kości mogą wystąpić w czasie codziennej aktywności, w wyniku dźwignięcia lub niewielkiego urazu, które nie wpłynęłyby na zdrową kość. Złamania zazwyczaj występują w obrębie kości udowej, kręgosłupa lub nadgarstka i mogą powodować nie tylko ból, lecz również prowadzić do istotnych dolegliwości, takich jak pochylona sylwetka („wdowi garb") i utrata ruchliwości.

Jak można leczyć osteoporozę?

Osteoporoza może być leczona i nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć leczenie. Lek Alendran 70 nie tylko zapobiega utracie masy kostnej, ale również pomaga odbudować już utraconą tkankę kostną i zmniejsza ryzyko złamań kręgosłupa i kości udowej.

Dodatkowo podczas stosowania leku Alendran 70 lekarz może zalecić zmianę trybu życia, korzystne dla kondycji pacjentki, takie jak:

Rzucenie palenia:


Ćwiczenia:


Odpowiednią dietę:


Palenie tytoniu może przyczynić się do zwiększenia utraty masy kostnej i tym samym do zwiększenia ryzyka wystąpienia złamań kości.

Kości, tak jak mięśnie, potrzebują odpowiednich ćwiczeń, aby pozostały mocne i zdrowe. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy skonsultować ich program z lekarzem.

Lekarz może zalecić zmianę sposobu odżywiania oraz ewentualne uzupełnianie diety odpowiednimi preparatami (szczególnie suplementami wapnia i witaminy D).


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alendran 70 Kiedy nie stosować leku Alendran 70:

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na kwas alendronowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli u pacjentki występują schorzenia przełyku (przełyk jest to przewód, który łączy jamę ustną z żołądkiem), takie jak zwężenie przełyku lub trudności w połykaniu,

•    jeśli pacjentka nie może stać lub siedzieć przez co najmniej 30 minut,

•    jeśli u pacjentki występuje zmniejszone stężenie wapnia we krwi.

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjentki, nie należy przyjmować tabletek. Należy najpierw porozmawiać z lekarzem i postępować zgodnie z zaleceniami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alendran 70 należy zwrócić się lekarza lub farmaceuty:

•    jeśli u pacj entki występuj ą choroby nerek,

•    jeśli u pacjentki występują trudności w połykaniu lub niestrawność,

•    jeśli lekarz rozpoznał u pacjentki przełyk Barretta (chorobę związaną ze zmianami w komórkach wyściełających dolną część przełyku),

•    jeśli u pacjentki występuje zmniejszone stężenie wapnia we krwi,

•    jeśli pacjentka ma problemy zdrowotne dotyczące jamy ustnej, choroby dziąseł, planowany jest zabieg usunięcia zęba lub pacjentka nie stosuje zaleceń dotyczących prawidłowej higieny jamy ustnej,

•    jeśli u pacjentki występuje nowotwór,

•    jeśli pacjentka przechodzi chemioterapię lub radioterapię,

•    jeśli pacjentka przyjmuje kortykosteroidy (takie jak prednizon lub deksametazon),

•    jeśli pacjentka pali lub paliła papierosy (może to zwiększać ryzyko problemów stomatologicznych).

Zalecane jest przeprowadzenie badania stomatologicznego przed rozpoczęciem stosowania leku Alendran 70.

Ważne jest utrzymanie odpowiedniej higieny jamy ustnej w czasie stosowania leku Alendran 70. Pacjentka powinna przeprowadzać rutynowe kontrole stomatologiczne w czasie leczenia i skontaktować się z lekarzem lub stomatologiem, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy w jamie ustnej lub z zębami, takie jak chwiejące się zęby, ból lub obrzęk.

Podrażnienie, zapalenie lub owrzodzenie przełyku (przełyk jest to przewód, który łączy jamę ustną z żołądkiem), często z bólem w klatce piersiowej, zgagą, trudnościami lub bólem podczas połykania występuje szczególnie u pacjentek, które nie wypijają pełnej szklanki wody i (lub) przyjmują pozycję leżącą w czasie krótszym niż 30 minut po przyjęciu leku Alendran 70. Te działania niepożądane mogą ulec nasileniu, jeśli przyjmowanie leku Alendran 70 jest kontynuowane po wystąpieniu tych objawów.

W trakcie przyjmowania kwasu alendronowego zaobserwowano rzadko występujące ciężkie reakcje skórne, którym towarzyszą pęcherze i krwawienie z ust, nosa, oczu i narządów płciowych.

Inne leki i Alendran 70

Jest prawdopodobne, że suplementy wapnia, leki zobojętniające i niektóre leki doustne będą zaburzać wchłanianie leku Alendran 70 podczas ich jednoczesnego przyjmowania. Z tego względu istotne jest stosowanie się do zaleceń przedstawionych w punkcie 3 „JAK STOSOWAĆ LEK ALENDRAN 70”.

Niektóre leki stosowane w chorobach reumatycznych lub przewlekłym bólu, zwane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np.kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen), mogą powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Dlatego też należy zachować ostrożność, gdy leki te są przyjmowane jednocześnie z Alendranem 70.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Alendran 70 z jedzeniem i piciem

Jest prawdopodobne, że posiłek i napoje (w tym woda mineralna) zmniejszą skuteczność alendronianu, jeśli są przyjmowane jednocześnie. Z tego względu istotne jest stosowanie się do zaleceń przedstawionych w punkcie 3 „JAK STOSOWAĆ LEK ALENDRAN 70”.

Dzieci i młodzież

Leku Alendran 70 nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Alendran 70 jest przeznaczony jedynie dla kobiet po menopauzie. Nie należy przyjmować leku Alendran 70, jeśli pacjentka jest lub podejrzewa, że jest w ciąży lub karmi piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Zgłaszano występowanie działań niepożądanych (w tym zaburzeń widzenia, zawrotów głowy i silnych bólów kości, mięśni lub stawów) po zastosowaniu leku Alendran 70, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Indywidualne reakcje na lek Alendran 70 mogą być różne. (Patrz punkt 4 „MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE”).

3. Jak stosować lek Alendran 70

Lek Alendran 70 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki przeznaczone są do stosowania doustnego.

Należy stosować jedną tabletkę raz w tygodniu.

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje, aby zapewnić największą korzyść ze stosowania leku Alendran 70.

1)    Wybrać dzień w tygodniu, który najlepiej pasuje do indywidualnego planu zajęć. Każdego tygodnia należy przyjmować jedną tabletkę leku Alendran 70 w wybranym dniu.

W celu ułatwienia szybkiego przedostania się tabletki leku Alendran 70 do żołądka i zmniejszenia ryzyka wystąpienia podrażnień przełyku (przełyk jest to przewód, który łączy jamę ustną z żołądkiem), bardzo ważne jest, aby zastosować się do poniższych zaleceń:

2)    Po wstaniu z łóżka danego dnia, jeszcze przed spożyciem jakiegokolwiek posiłku, wypiciem jakiegokolwiek napoju albo przyjęciem innego leku, należy połknąć tabletkę leku Alendran 70, popijając ją jedynie pełną szklanką zwykłej wody (nie wody mineralnej) (nie mniej niż 200 ml).

•    Nie popijać wodą mineralną (niegazowaną ani gazowaną).

•    Nie popijać kawą ani herbatą.

•    Nie popijać sokami owocowymi ani mlekiem.

Tabletki nie rozkruszać, nie żuć oraz nie dopuścić, aby rozpuściła się w ustach.

3)    Po połknięciu tabletki nie kłaść się - pozostać w pozycji pionowej (siedząc, stojąc albo chodząc) przez co najmniej 30 minut. Nie kłaść się wcześniej niż po spożyciu pierwszego posiłku w danym dniu.

4)    Nie przyjmować leku Alendran 70 bezpośrednio przed położeniem się spać ani przed porannym wstaniem z łóżka.

5)    W przypadku wystąpienia trudności lub bólu podczas połykania, bólu w klatce piersiowej, bądź też zgagi występującej po raz pierwszy lub nasilającej się, przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

6)    Po połknięciu tabletki leku Alendran 70 należy odczekać co najmniej 30 minut przed spożyciem pierwszego posiłku w danym dniu, wypiciem pierwszego napoju lub przyjęciem innego leku, w tym leków zobojętniających, suplementów wapnia i witamin. Lek Alendran 70 jest skuteczny jedynie wówczas, gdy jest przyjmowany na pusty żołądek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alendran 70

W razie przypadkowego zastosowania zbyt wielu tabletek, należy wypić pełną szklankę mleka i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie należy wywoływać wymiotów ani kłaść się.

Pominięcie zastosowania leku Alendran 70

W razie pominięcia dawki, przyjąć jedną tabletkę następnego dnia rano po tym, jak pacjentka sobie o tym przypomni. Nie stosować dwóch tabletek jednego dnia. Powrócić do ustalonego schematu stosowania jednej tabletki raz na tydzień w wybranym wcześniej dniu.

Przerwanie stosowania leku Alendran 70

Ważne jest kontynuowanie stosowania leku Alendran 70 przez cały przewidziany przez lekarza okres, na który wypisano ten lek. Lek Alendran 70 jest skuteczny w leczeniu osteoporozy tylko wówczas, gdy kontynuowane jest przyjmowanie tabletek.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występujące u co najmniej 1 na 10 leczonych pacjentek)

•    ból kości, mięśni i (lub) stawów, czasem o dużym nasileniu.

Często (występujące u co najmniej 1 na 100 i u mniej niż 1 na 10 leczonych pacjentek):

•    zgaga; trudności w przełykaniu; ból podczas przełykania; owrzodzenie przełyku, które może prowadzić do wystąpienia bólu w klatce piersiowej, zgagi lub trudności albo bólu podczas połykania,

•    obrzęk stawów,

•    ból brzucha; uczucie dyskomfortu w żołądku lub odbijanie po posiłku; zaparcia; uczucie pełności lub wzdęcia; biegunka; wzdęcia z oddawaniem gazów,

•    wypadanie włosów; świąd

•    ból głowy; zawroty głowy,

•    uczucie zmęczenia; obrzęki rąk lub nóg.

Niezbyt często (występujące u co najmniej 1 na 1000 i u mniej niż 1 na 100 leczonych pacjentek):

•    nudności; wymioty,

•    podrażnienie lub zapalenie przełyku (przełyk to przewód łączący jamę ustną z żołądkiem) lub żołądka,

•    czarne lub smoliste stolce,

•    niewyraźne widzenie; ból lub zaczerwienienie oczu,

•    wysypka; zaczerwienienie skóry,

•    przemijające objawy grypopodobne, takie jak bóle mięśni, ogólne złe samopoczucie, czasami z towarzyszącą gorączką, występujące na początku leczenia,

•    zaburzenia smaku.

Rzadko (występujące u co najmniej 1 na 10 000 i u mniej niż 1 na 1000 leczonych pacjentek):

•    reakcje alergiczne, takie jak pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, potencjalnie prowadzące do trudności w oddychaniu lub przełykaniu,

•    objawy niskiego stężenia wapnia we krwi, w tym skurcze mięśni i (lub) uczucie mrowienia palców lub okolicy ust,

•    choroba wrzodowa (czasami poważna lub z towarzyszącym krwawieniem),

•    zwężenie przełyku (przełyk to przewód łączący jamę ustną z żołądkiem),

•    wysypka nasilająca się pod wpływem światła słonecznego; ciężkie reakcje skórne,

•    ból w jamie ustnej i (lub) ból szczęki, obrzęk lub owrzodzenia wewnątrz jamy ustnej, drętwienie lub uczucie ciężkości szczęki lub chwiania się zębów. Mogą to być objawy uszkodzenia kości w szczęce (martwicy szczęki) zazwyczaj związane z opóźnionym gojeniem i zakażeniem, często w następstwie usunięcia zęba. W razie wystąpienia takich objawów, należy skontaktować się z lekarzem i stomatologiem,

•    nietypowe złamanie kości udowej u pacjentek otrzymujących długotrwałe leczenie osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza, jeżeli wystąpi ból, osłabienie lub uczucie dyskomfortu w okolicy biodra, w udzie lub w pachwinie, ponieważ mogą to być wczesne objawy złamania kości udowej,

•    owrzodzenie jamy ustnej występujące, jeżeli tabletki są żute lub ssane.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów lub innych nietypowych

objawów, należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Pomocne będzie sporządzanie notatek opisujących objawy, czas ich pojawienia się i długość trwania.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Alendran 70

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Alendran 70

Substancją czynną leku jest kwas alendronowy. Jedna tabletka powlekana zawiera 70 mg kwasu alendronowego (w ilości odpowiadającej 76,188 mg sodu alendronianu bezwodnego).

Pozostałe składniki to: mannitol, kroskarmeloza sodowa typu A, magnezu stearynian, talk i krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Alendran 70 i co zawiera opakowanie

Tabletki są barwy białej do prawie białej, okrągłe, oznaczone literą „A” na jednej stronie i cyfrą „4” na drugiej stronie.

Pakowany jest po 4, 8 i 12 tabletek w blistry.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa Polska

Wytwórca

Ranbaxy Ireland Limited, Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary, Irlandia Cemelog-BRS KFT, 2040 Budaors, Vasut u.2, Węgry Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia

Belgia

Francja

Niemcy


Alendratol 70mg, tabletten Alendromono 70mg tabletten Alendronate Ranbaxy 70mg Comprime

ALENDRONSAURE BASICS einmal wochentlich 70 mg Tabletten

Islandia

Włochy

Portugalia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania

Alendronat Ranbaxy 70mg tablets

Alendronato Ranbaxy Italia

Acido alendronico Labesfal 70 mg comprimidos

Acido Alendronico Semanal Ranbaxy 70mg Comprimidos EFG

Alendronat Ranbaxy Veckotablett 70mg tabletter

Alendronic Acid 70mg Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 22.10.2012

7