+ iMeds.pl

Alendronat aurobindo 10 mgUlotka Alendronat aurobindo

NL-H-2292-001-002-IB-007 variation for Alendronic Acid Aurobindo Tablets is approved by RMS-NL on 20.11.2013.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Alendronat Aurobindo, 10 mg, tabletki

Acidum alendronicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Alendronat Aurobindo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alendronat Aurobindo

3.    Jak stosować lek Alendronat Aurobindo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alendronat Aurobindo

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Alendronat Aurobindo i w jakim celu się go stosuje Co to jest Alendronat Aurobindo?

Alendronat Aurobindo należy do grupy leków, zwanych bisfosfonianami. Alendronat Aurobindo zapobiega utracie masy kostnej kości, która występuje u mężczyzn, kobiet po menopauzie oraz u pacjentów przyjmujących glikokortykosteroidy, takie jak prednizolon i metyloprednizolon. Wykazano również, że kwas alendronowy pomaga w odbudowie kości i sprawia, że jest mniejsze prawdopodobieństwo złamań kości u kobiet po menopauzie i mężczyzn z osteoporozą.

W jakim celu stosuje się lek Alendronat Aurobindo ?

Lekarz przepisał Alendronat Aurobindo w celu leczenia osteoporozy.

Alendronat Aurobindo zmniejsza ryzyko złamań kręgosłupa i kości udowej.

Kwas alendronowy Aurobindo jest stosowany:

-    W leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie

-    W leczeniu osteoporozy u mężczyzn

-    W zapobieganiu osteoporozie u kobiet po menopauzie, które przyjmują leki nazywane glikokortykosteroidami, lecz nie przyjmują estrogenu.

Co to jest osteoporoza?

Osteoporoza jest chorobą objawiającą się tym, że kości stają się cieńsze i słabsze. Jest ona powszechna u kobiet po menopauzie. Osteoporoza może również wystąpić u mężczyzn. Kortykosteroidy mogą również powodować utratę masy kostnej i osteoporozę u kobiet i mężczyzn. Osteoporoza rozpoczyna się bezobjawowo. Nieleczona może prowadzić do złamań kości. Chociaż złamania zwykle wywołują ból, nie występuje on w przypadku złamań kręgosłupa, co może powodować, że złamania te zostają zauważone dopiero, gdy dochodzi do zmniejszenia się wzrostu. Złamania mogą wystąpić w czasie zwykłych codziennych czynności, takich jak podnoszenie lub wskutek niewielkiego urazu, które nie wpłynęłyby na zdrową kość. Złamania zazwyczaj występują w obrębie szyjki kości udowej, kręgów lub kości nadgarstka i mogą powodować nie tylko ból, lecz również prowadzić do poważnych

dolegliwości, takich jak pochylona sylwetka („garb wdowi”).

Osteoporoza u kobiet po menopauzie

Osteoporoza często występuje u kobiet po kilku latach, w okresie menopauzy, która występuje, gdy jajniki praktycznie przestają wytwarzać żeński hormon, estrogen lub są usuwane (co może nastąpić, na przykład, w czasie histerektomii - usunięcia macicy). Im wcześniej kobieta wejdzie w okres menopauzy, tym większe ryzyko osteoporozy.

Ciężka osteoporoza u mężczyzn

Osteoporoza może również wystąpić u mężczyzn z powodu wielu przyczyn, w tym starzenie i (lub) niski poziom męskiego hormonu, testosteronu. We wszystkich przypadkach, kości ubywa szybciej niż się tworzy, więc z ubytkiem tkanki kostnej, kości stają się słabsze. Dlatego ważne jest dla zdrowego szkieletu utrzymanie masy kostnej i zapobieganie dalszej utracie masy kostnej.

Wywołanie osteoporozy przez leki z grupy kortykosteroidów (np. prednizon) u kobiet, które nie otrzymują estrogenu

Pod wpływem kortykosteroidów tkanka kostna jest usuwana szybciej niż tworzona, występuje więc ubytek tkanki kostnej i kości stają się słabsze. Dlatego utrzymanie masy kostnej i zapobieganie dalszej utracie masy kostnej są ważne dla utrzymania zdrowego układu kostnego. Jeśli lekarz przepisze kortykosteroid, należy go stosować zgodnie z zaleceniami.

Jak można leczyć osteoporozę lub jej zapobiegać?

Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli ma się już osteoporozę, to można ją leczyć i że nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć leczenie. Alendronat Aurobindo nie tylko zapobiega utracie tkanki kostnej, ale również pomaga odbudować utraconą kość i zmniejsza ryzyko złamań kręgosłupa i biodra. Ponadto,oprócz leczenia lekiem Alendronat Aurobindo, lekarz może zalecić dokonanie pewnych zmian w stylu życia, które mogą wspomagać ogólny stan pacjenta. Są to:

Rzucenie palenia:    Palenie tytoniu może przyczynić się do zwiększenia utraty masy kostnej

i dlatego może zwiększać ryzyko złamań.

Ćwiczenia:    Kości, tak jak mięśnie, potrzebują odpowiednich ćwiczeń, aby były mocne

i zdrowe. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń, należy poradzić się lekarza.

Zrównoważona dieta: Lekarz może zalecić dietę oraz ewentualne przyjmowanie suplementów diety.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alendronat Aurobindo

Kiedy nie stosować leku Alendronat Aurobindo:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na sodu alendronian trójwodny lub którykolwiek z pozostałych składników,

• jeśli u pacjenta występuje schorzenie przełyku (przełyk jest to przewód, który łączy jamę ustną z żołądkiem), takie jak zwężenie przełyku lub trudności w połykaniu,

• jeśli u pacjenta występuje niemożność zachowania pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmniej 30 minut,

•    jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie wapnia w surowicy krwi.

• Zobacz także, „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alendronat Aurobindo”

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alendronat Aurobindo

Ważne jest, aby przed zażyciem leku Alendronat Aurobindo powiedzieć lekarzowi

• Jeśli występuje choroba nerek,

•    jeśli występują trudności w połykaniu lub niestrawność,

•    jeśli pacjent otrzymał informację, że ma małe stężenie wapnia we krwi.

• Jeśli lekarz rozpoznał u pacjenta przełyk Barretta (chorobę związaną ze zmianami w komórkach wyściełających dolną część przełyku),

• u pacjenta stwierdza się zły stan uzębienia lub choroby dziąseł, planowana jest ekstrakcja zęba,lub pacjent nie korzysta z rutynowej opieki stomatologicznej,

• występuje rak,

•    pacjent jest poddawany chemioterapii lub radioterapii,

•    pacjent przyjmuje glikokortykosteroidy (takie jak prednizon lub deksametazon),

•    pacjent obecnie pali tytoń lub palił w przeszłości.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alendronat Aurobindo pacjent może zostać skierowany na kontrolne badanie stomatologiczne.

W trakcie stosowania leku Alendronat Aurobindo bardzo ważne jest przestrzeganie właściwej higieny jamy ustnej i należy zgłaszać się na rutynowe przeglądy do dentysty. Należy także zwrócić się do lekarza prowadzącego lub dentysty w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zaburzeń dotyczących uzębienia lub jamy ustnej, takich jak ruchomy ząb, ból czy obrzęk.

Podrażnienie, zapalenie lub owrzodzenie przełyku (przełyk łączy jamę ustną z żołądkiem), często z objawami bólu w klatce piersiowej, zgagi lub trudności albo ból podczas połykania, występuje szczególnie u pacjentek, które nie wypijają pełnej szklanki wody i (lub) przyjmują pozycję leżącą w czasie krótszym niż 30 minut po zażyciu leku Alendronat Aurobindo. Te działania niepożądane mogą ulec nasileniu, jeśli przyjmowanie leku Alendronat Aurobindo jest kontynuowane po wystąpieniu tych objawów.

Przyjmowanie innych leków

Prawdopodobnie preparaty zawierające wapń, leki zobojętniające sok żołądkowy i niektóre doustne leki będą oddziaływać na wchłanianie leku Alendronat Aurobindo, jeśli są przyjmowane w tym samym czasie. Dlatego też ważne jest, aby zastosować się do zaleceń podanych w punkcie 3. JAK STOSOWAĆ LEK Alendronat Aurobindo.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Alendronat Aurobindo z jedzeniem i piciem

Prawdopodobnie jedzenie i napoje (w tym woda mineralna), przyjmowane w tym samym czasie, mogą powodować zmniejszenie skuteczności działania leku Alendronat Aurobindo. Dlatego też ważne jest, aby zastosować się do zaleceń podanych w punkcie 3. JAK STOSOWAĆ LEK Alendronat Aurobindo.

Dzieci i młodzież

Leku Alendronat Aurobindo nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Alendronat Aurobindo jest przeznaczony jedynie dla kobiet po menopauzie. Nie należy przyjmować leku Alendronat Aurobindo w ciąży, jeśli występuje przypuszczenie, że pacjentka jest w ciąży lub podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zgłaszano występowanie działań niepożądanych (na przykład niewyraźne widzenie, zawroty głowy oraz ciężkie bóle kości, mięśni lub stawów) po zastosowaniu leku Alendronat Aurobindo, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Indywidualna rekacja na Alendronat Aurobindo może być różna (Patrz punkt 4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE.)

3. Jak stosować lek Alendronat Aurobindo

Alendronat Aurobindo należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy bardzo uważnie stosować się do poniższych instrukcji, aby mieć pewność, że Alendronat Aurobindo przyniesie korzyść.

Bardzo ważne jest, żeby zastosować się do punktów 1,2, 3, 4 i 5 instrukcji w celu ułatwienia przedostania się tabletki leku Alendronat Aurobindo do żołądka i zmniejszenia ryzyka miejscowych podrażnień przełyku (przełyk jest przewodem, który łączy jamę ustną z żołądkiem).

1)    Zaraz po wstaniu rano z łóżka i przed pierwszym posiłkiem, napojem lub innymi lekami, należy połknąć w całości tabletkę leku Alendronat Aurobindo, popijając ją tylko pełną szklanką wody (nie wody mineralnej) (nie mniej niż 200 ml).

•    Nie należy popijać wodą mineralną (niegazowaną lub gazowaną).

•    Nie należy popijać kawą ani herbatą.

•    Nie należy popijać sokami owocowymi ani mlekiem.

Tabletki nie należy rozgryzać ani żuć ani dopuścić do jej rozpuszczenia w ustach.

2)    Po połknięciu tabletki Alendronat Aurobindo nie kłaść się - pozostać w pozycji pionowej. (stojąc,siedząc lub chodząc) przez co najmniej 30 minut oraz nie kłaść się, aż do spożycia pierwszego posiłku.

3) Nie należy przyjmować leku Alendronat Aurobindo przed położeniem się spać ani przed wstaniem rano z łóżka.

4) Jeśli wystąpią trudności lub bólu w trakcie połykania, ból w klatce piersiowej, zgaga występująca po raz pierwszy lub nasilająca się, należy przerwać przyjmowanie leku Alendronat Aurobindo i skontaktować się z lekarzem.

5)    Przed spożyciem pierwszego posiłku w danym dniu należy odczekać co najmniej 30 minut po połknięciu tabletki leku Alendronat Aurobindo. Dotyczy to również napojów oraz innych leków, w tym środków zobojętniających, preparatów wapnia i witamin. Alendronat Aurobindo działa skutecznie tylko, jeśli jest przyjmowany na pusty żołądek.

Leczenie osteoporozy u mężczyzn i kobiet po menopauzie

Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg raz na dobę.

Zapobieganie osteoporozie wywołanej steroidami u kobiet po menopauzie, nie przyjmujących estrogenów

Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne.

Jeśli masz problemy z nerkami

Nie wolno stosować leku Alendronat Aurobindo u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Alendronat Aurobindo

W przypadku przyjęcia przez pomyłkę zbyt wielu tabletek, należy wypić pełną szklankę mleka i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy wywoływać wymiotów ani kłaść się.

Co zrobić w razie pominięcia przyjęcia leku Alendronat Aurobindo

Alendronat Aurobindo należy przyjmować raz na dobę zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przestrzegać dotychczasowego schematu dawkowania - jedna tabletka na dobę.

Przerwanie stosowania leku Alendronat Aurobindo

Duże znaczenie ma przyjmowanie leku Alendronat Aurobindo przez okres, jaki zalecił lekarz. Alendronat Aurobindo może leczyć osteoporozę tylko, jeśli pacjent kontynuuje przyjmowanie tabletek.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Alendronat Aurobindo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

bardzo często (występuje co najmniej u 1 na 10 leczonych pacjentów)

często (występuje co najmniej u 1 do 10 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów) niezbyt często (występuje co najmniej u 1 do 10 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów)

rzadko (występuje co najmniej u 1 do 10 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów) bardzo rzadko (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów)

Bardzo często:

• ból kości, mięśni i (lub) stawów, czasami o ciężkim nasileniu.

Często:

•    zgaga, trudności w połykaniu, ból podczas połykania, owrzodzenie przełyku (przełyk to przewód łączący jamę ustną z żołądkiem), które powoduje ból klatki piersiowej, zgagę, trudności lub ból podczas połykania;

•    obrzęk stawów;

•    ból brzucha, uczucie dyskomfortu w żołądku lub odbijanie po jedzeniu, zaparcia, uczucie pełności i wzdęcia żołądka, biegunka, wzdęcie z oddawaniem gazów;

• wypadanie włosów, świąd;

• ból głowy, zawroty głowy;

•    zmęczenie, obrzęk rąk lub nóg.

Niezbyt często:

• nudności, wymioty;

• podrażnienie lub zapalenie przełyku (przełyk to przewód łączący jamę ustną z żołądkiem) lub żołądka;

•    czarne lub smoliste stolce;

•    zaburzenia widzenia, ból i zaczerwienie oczu;

• wysypka, zaczerwienienie skóry;

• przemijające objawy grypopodobne, takie jak bóle mięśni, ogólnie złe samopoczucie, czasami z towarzyszącą gorączką zazwyczaj na początku leczenia;

•    zaburzenie smaku.

Rzadko:

• reakcje uczuleniowe takie jak pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, możliwe trudności w oddychaniu i przełykaniu;

• objawy małego stężenia wapnia we krwi, w tym skurcze mięśni i (lub) uczucie mrowienia w palcach lub wokół ust;

•    owrzodzenie żołądka lub wrzody trawienne (czasami ciężkie lub z krwawieniem);

• zwężenie przełyku (przełyk to przewód łączący jamę ustną z żołądkiem);

•    wysypka spowodowana nadwrażliwością na światło; ciężkie reakcje skórne;

•    ból w jamie ustnej i (lub) ból szczęki, obrzęk lub bolesność w jamie ustnej, uczucie ucisku lub drętwienie szczęki, albo poluzowany ząb. Mogą to być objawy wskazujące na uszkodzenie kości szczęki (martwicę kości), związane na ogół z wydłużeniem procesu gojenia i obecnością zakażenia, często po ekstrakcji (usunięciu) zęba. W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym i dentystą;

• złamanie szyjki kości udowej u pacjentów długotrwale leczonych lekiem Alendronat Aurobindo. Ból uda, osłabienie lub uczucie dyskomfortu może już wcześniej wskazywać na prawdopodobieństwo złamania kości udowej;

• owrzodzenie jamy ustnej, jeśli tabletki żuje się lub są ssane.

W okresie po wprowadzeniu leku do obrotu następujące reakcje były zgłaszane (częstość rzadko):

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wcześniej wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę niezwłocznie o tych lub innych nietypowych objawach.

Pomocne będzie przygotowanie notatki dotyczącej doświadczanych objawów, od kiedy i jak długo trwają.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać lek Alendronat Aurobindo

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować leku Alendronat Aurobindo po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub na opakowaniu zewnętrznym po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.


Inne informacje

Skład leku Alendronat Aurobindo

Substancja czynna: kwas alendronowy w postaci sodu alendronianu (zawartość 13,052 mg/tabletkę) Substancje pomocnicze: Celuloza mikrokrystaliczna (PH - 102), Skrobia kukurydziana, Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), Powidon (K 30), Magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Alendronat Aurobindo i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, niepowlekane tabletki z wytłoczonym napisem "F" na jednej stronie i 18 "po drugiej stronie.

Są one w blistry i opakowania HDPE tabletki.

Opakowanie:

Blistry PVC/Aclar/Aluminium w pudełku tekturowym: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 140 i 250 tabletek.

Butelka z HDPE z zamknięciem z PP oraz zabezpieczeniem gwarancyjnym w opakowaniu tekturowym: 30, 50, 100, 250 i 1000 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront Floriana FRN 1913 Malta

Wytwórca

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000 Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Włochy:

Holandia:

Polska:

Rumunia: Hiszpania: Wielka Brytania:


Acido Alendronico Aurobindo 10 mg compresse Alendroninezuur Aurobindo 10 mg, tabletten Alendronat Aurobindo

Acid Alendronic Aurobindo 10 mg comprimate Acido Alendrónico Aurobindo 10 mg comprimidos EFG Alendronic Acid 10 mg tablets

Data zatwierdzenia ulotki:

Alendronat Aurobindo

Charakterystyka Alendronat aurobindo

Charakterystyka produktu leczniczego

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alendronat Aurobindo, 10 mg, tabletki

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 10 mg kwasu alendronowego (co odpowiada 13,052 mg sodu alendronianu) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, niepowlekane tabletki z wytłoczonym napisem "F" na jednej stronie i 18 "po drugiej stronie. Tabletki są o średnicy 5 mm.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie. Kwas alendronowy zmniejsza ryzyko złamań kręgów i szyjki kości udowej.

-    Leczenie osteoporozy u mężczyzn ze zwiększonym ryzkiem złamań. Wykazano zmniejszenie częstości złamań kręgosłupa, lecz nie wykazano zmniejszenia częstości złamań szyjki kości udowej.

-    Leczenie i zapobieganie osteoporozie wywoływanej przez glikokortykosteroidy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Podanie doustne

Nie ustalono optymalnego czasu trwania leczenia bisfosfonianami. Należy okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia u każdego pacjenta indywidualnie na podstawie korzyści i potencjalnego ryzyka związanego ze stosowaniem kwasu alendronowego, szczególnie po co najmniej 5. latach stosowania.

Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie:

Zalecana dawka wynosi 10 mg na dobę.

Leczenie osteoporozy u mężczyzn:

Zalecana dawka wynosi 10 mg na dobę.

Zapobieganie osteoporozie wywołanej glikokortykosteroidami:

Dla kobiet w okresie pomenopauzalnym, które nie otrzymują estrogenu, zalecana dawka wynosi 10 mg na dobę.

W celu zapewnienia odpowiedniego wchłaniania alendronianu:

Alendronat Aurobindo, 10 mg, tabletki należy przyjmować co najmniej 30 minut przed spożyciem danego dnia pierwszego posiłku, napoju lub przyjęciem innych leków, popijając tylko zwykłą wodą. Inne napoje (w tym woda mineralna), pokarm i niektóre leki mogą prawdopodobnie zmniejszać wchłanianie alendronianu (patrz punkt 4.5 ).

Aby ułatwić przemieszczanie się produktu leczniczego do żołądka i tym samym zmniejszyć ryzyko podrażnienia przełyku lub działań niepożądanych w obrębie przełyku (patrz punkt 4.4 ):

   Alendronat Aurobindo należy połykać rano, zaraz po wstaniu z łóżka, popijając pełną szklanką wody (nie mniej niż 200 ml ).

•    Alendronat Aurobindo należy połknąć tylko w całości. Tabletek nie należy rozgryzać, żuć ani dopuszczać do rozpuszczenia w jamie ustnej z powodu ryzyka wystąpienia owrzodzeń błony śluzowej części ustnej gardła.

•    Pacjenci nie powinni kłaść się do czasu przyjęcia pierwszego posiłku danego dnia, który powinien być spożyty co najmniej 30 minut po przyjęciu tabletki.

• Pacjenci nie powinni kłaść się przez co najmniej 30 minut po przyjęciu Alendronat Aurobindo.

• Produktu Alendronat Aurobindo nie należy przyjmować przed położeniem się spać lub rano, przed wstaniem z łóżka.

W przypadku nieodpowiedniej diety pacjenci powinni przyjmować preparaty wapnia i witaminy D (patrz punkt 4.4 ).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

W badaniach klinicznych nie stwierdzono związanych z wiekiem różnic dotyczących profilu skuteczności i bezpieczeństwa stosowania alendronianu. W związku z tym dostosowanie dawkowania nie jest konieczne u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Dostosowanie dawkowania nie jest konieczne u pacjentów, u których wskaźnik przesączania kłębuszkowego (ang. GFR) jest większy niż 35 ml/min. Alendronian nie jest zalecany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, u których wartość GFR jest mniejsza niż 35 ml/min, z powodu braku doświadczenia.

Stosowanie u dzieci (poniżej 18 lat):

Alendronian został przebadany na niewielkiej grupie pacjentów w wieku poniżej 18 lat z osteogenezą niepełną. Uzyskane wyniki są niewystarczające dla uzasadnienia stosowania alendronianiu u dzieci. Alendronian nie został przebadany do leczenia osteoporozy wywołanej stosowaniem glikokortykosteroidów.

Pacjenci pediatryczni

Nie zaleca się stosowania alendronianu u dzieci poniżej 18 lat z powodu braku wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w leczeniu osteoporozy u pacjentów w tej grupie wiekowej (patrz punkt 5.1).

4.3    Przeciwwskazania

•    Choroby przełyku i inne patologie opóźniające proces opróżnienia przełyku, takie jak zwężenie lub achalazja.

•    Niemożność utrzymania pozycji stojącej lub siedzącej, przez co najmniej 30 minut.

•    Nadwrażliwość na alendronian, inne bisfosfoniany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Hipokalcemia.

•    Patrz także punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Alendronian może powodować miej scowe podrażnienie błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Z powodu ryzyka zaostrzenia choroby podstawowej, należy zachować ostrożność podczas stosowania alendronianu u pacjentów z czynnymi schorzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego, takimi jak: utrudnione połykanie, choroby przełyku, zapalenie błony śluzowej lub choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, bądź w przypadku niedawno przebytych (w ciągu ostatniego roku) ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych, takich jak choroba wrzodowa żołądka, czynne krwawienie lub zabieg chirurgiczny w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego, z wyjątkiem plastyki wpustu żołądka (patrz punkt 4.3). U pacjentów ze zdiagnozowanym przełykiem Barreta, osoby przepisujące lek powinny rozważyć stosunek korzyści do potencjalnego ryzyka działania alendronianu u poszczególnego pacjenta.

Działania niepożądane w obrębie przełyku (niekiedy ciężkie i wymagające leczenia szpitalnego), takie jak: zapalenie, owrzodzenia lub nadżerki, w rzadkich przypadkach prowadzące do zwężenia przełyku obserwowano u pacjentów stosujących alendronian. Dlatego lekarz powinien być wyczulony na jakiekolwiek objawy (przedmiotowe i podmiotowe) u pacjenta, które mogą świadczyć o wystąpieniu działań niepożądanych w obrębie przełyku. Należy pouczyć pacjenta o konieczności przerwania leczenia alendronianem i skontaktowania się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów podrażnienia przełyku, takich jak utrudnione połykanie, ból w czasie przełykania, ból zamostkowy lub pojawienie się lub nasilanie zgagi.

Ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych dotyczących przełyku wydaje się większe u pacjentów, którzy nie stosują alendronianu w sposób prawidłowy i (lub) kontynuują leczenie alendronianem pomimo wystąpienia objawów podrażnienia przełyku. Jest bardzo ważne, aby pacjent otrzymał wszystkie zalecenia dotyczące stosowania produktu leczniczego i aby były one dla niego całkowicie zrozumiałe (patrz punkt 4.2). Pacjenci powinni być poinformowani, że nieprzestrzeganie podanych zaleceń może zwiększać ryzyko zaburzeń przełyku.

Pomimo iż podczas szeroko zakrojonych badań klinicznych nie obserwowano zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, po wprowadzeniu alendronianu do obrotu donoszono o rzadkich przypadkach choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, niekiedy ciężkich i przebiegających z powikłaniami.

Martwica kości szczęki, na ogół związanych z ekstrakcją zęba i (lub) miejscowym zakażeniem (w tym zapalenie kości i szpiku) u pacjentów z rakiem otrzymujących schematy leczenia, obejmujące głównie dożylnie podawane bisfosfoniany. Wielu z tych pacjentów otrzymywało także chemioterapię oraz kortykosteroidy. Martwicę kości szczęki opisywano także u pacjentów z osteoporozą otrzymujących doustne bisfosfoniany.

Następujące czynniki ryzyka należy uwzględnić oceniając indywidualne ryzko martwicy kości szczęki:

•    ( np. siłę działania leku z grupy bisfosfonianów (największa w przypadku kwasu zoledronowego), drogę podania (patrz powyżej) oraz dawkę skumulowaną u pacjentów chorych na raka).

•    Jednoczesne czynniki ryzyka obejmują: chorobę nowotworową, chemioterapię, radioterapię, kortykosteroidy, palenie tytoniu,

•    choroby jamy ustnej i zębów w wywiadzie, niski poziom higieny jamy ustnej, choroby przyzębia, urazy zębowe, inwazyjne zabiegi stomatologiczne oraz źle dopasowane protezy dentystyczne)

Przed leczeniem doustnymi bisfosfonianami, u pacjentów ze złym stanem uzębienia należy rozważyć badanie stomatologiczne z odpowiednimi zabiegami zapobiegawczymi.

W okresie leczenia pacjenci ci powinni, jeśli to możliwe, unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych. W przypadku pacjentów, u których w okresie leczenia bisfosfonianami wystąpiła martwica kości szczęki, stomatologia chirurgiczna może zaostrzyć ten stan. Brak danych wykazujących czy zaprzestanie leczenia bisfosfonianami zmniejsza ryzyko martwicy kości szczęki u pacjentów wymagających zabiegów stomatologicznych. Ocena kliniczna lekarza prowadzącego powinna określić plan postępowania z każdym pacjentem na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka.

W trakcie leczenia bisfosfonianami wszystkich pacjentów należy zachęcać do utrzymywania właściwej higieny jamy ustnej, zgłaszania się na rutynowe przeglądy do dentysty oraz informowania o wszelkich objawach dotyczących jamy ustnej, takich jak ruchomy ząb, ból czy obrzęk.

Nietypowe złamania kości udowej

Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miejsca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniejszym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie. W badaniach obrazowych często na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny.

Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej.

Donoszono o bólu kości, stawów i (lub) mięśni u pacjentów przyjmujących bisfosfoniany. W badaniach po wprowadzeniu produktów do obrotu objawy te rzadko były ciężkie i (lub) powodujące niesprawność (patrz punkt 4.8).

Czas do wystąpienia objawów był różny i wynosił od jednego dnia do kilku miesięcy po rozpoczęciu leczenia. U większości pacjentów objawy ustępowały po przerwaniu leczenia oraz pojawiały się na nowo po powrocie do leczenia tym samym lekiem lub innym bisfosfonianem.

Alendronian nie jest zalecany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, jeżeli wartość GFR jest mniejsza niż 35 ml/min (patrz punkt 4.2).

Należy rozważyć inne możliwe przyczyny osteoporozy poza niedoborem estrogenów i wiekiem.

Hipokalcemia musi być wyrównana przed rozpoczęciem leczenia alendronianem (patrz: punkt 4.3).

Inne zaburzenia gospodarki mineralnej (takie jak niedobór witaminy D, niedoczynność przytarczyc) powinny być również skutecznie leczone przed rozpoczęciem stosowania alendronianu. U tych pacjentów, stężenie wapnia w surowicy krwi i objawy hipokalcemii należy ściśle monitorować podczas leczenia produktem Alendronat Aurobindo.

Wraz z pozytywnym działaniem alendronianu na zwiększenie mineralizacji kości, może wystąpić zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy szczególnie u pacjentów przyjmujących glikokortykosteroidy, u których może występować obniżone wchłanianie wapnia. Występuje ono zazwyczaj w niewielkim nasileniu i przebiega bezobjawowo. Jednak, w rzadkich przypadkach, donoszono o wystąpieniu objawowej hipokalcemii sporadycznie o ciężkim przebiegu, która często dotyczyła pacjentów z czynnikami predysponującymi (jak np. niedoczynność przytarczyc, niedobór witaminy D, zaburzenia wchłaniania wapnia). Dlatego szczególnie ważne jest upewnienie się, że pacjenci stosujący glikokortykosteroidy przyjmują odpowiednią ilość wapnia i witaminy D.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stosowany jednocześnie z alendronianem pokarm i napoje (w tym woda mineralna), preparaty wapnia, leki zobojętniające sok żołądkowy oraz niektóre leki doustne prawdopodobnie mogą zaburzać wchłanianie alendronianu. Dlatego pacjenci muszą odczekać co najmniej 30 minut po przyjęciu alendronianu, zanim zastosują jakikolwiek inny leczniczy produkt doustny (patrz punkt 4.2 oraz 5.2).

Nie należy spodziewać się innych interakcji lekowych o istotnym znaczeniu klinicznym. Pewna liczba pacjentek w badaniach klinicznych stosowała estrogen (podawany dopochwowo, przezskórnie lub doustnie) równocześnie z alendronianem. Żadnych działań niepożądanych nie odnotowano w takim leczeniu skojarzonym.

Ponieważ stosowanie niesteroidowch leków przeciwzapalnych (NLPZ) związane jest z podrażnieniem przewodu pokarmowego, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z alendoronianem.

Pomimo, że nie przeprowadzono specyficznych badań dotyczących interakcji z alendronianem, jednak alendronian był stosowany w badaniach klinicznych jednocześnie z wieloma innymi, często przepisywanymi produkt leczniczymi, z którymi nie stwierdzono występowania klinicznie niekorzystnych interakcji.

4.6    Wplyw na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie podczas ciąży

Alendronianu nie należy stosować w ciąży. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania alendronianu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach bezpośrednio nie wykazały szkodliwego wpływu dużych dawek na na ciążę, rozwój embrionu/płodu, rozwój pourodzeniowy. Alendronian podany ciężarnym samicom szczura powodował związane z hipokalcemią zaburzenia porodu (patrz: punkt 5.3).

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy alendronian przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Alendronianu nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak donoszono o szergu działań niepożądanych alendronianu, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń. Indywidualna rekacja na Alendronat Aurobindo może być różna (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

W jednorocznym badaniu przeprowadzonym z udziałem kobiet po menopauzie z osteoporozą ogólne profile bezpieczeństwa alendronianu sodu (Fosamax®) 70 mg podawanego raz w tygodniu (n=519) i alendronaniu 10 mg/dobę (n=370) były podobne.

W dwóch trzyletnich badaniach o prawie identycznym schemacie, przeprowadzonych u kobiet po menopauzie (alendronian 10 mg: n=196; placebo n=397), ogólne profile bezpieczeństwa alendronianu stosowanego 10 mg /dobę i placebo były podobne.

Działania niepożądane opisywane przez badaczy jako możliwe, prawdopodobnie lub na pewno związane ze stosowaniem produktu leczniczego, przedstawione zostały poniżej, jeżeli występowały u >1% leczonych w którejkolwiek z grup w rocznym badaniu lub > 1% pacjentów, leczonych

alendronianem w dawce 10 mg /dobę i z większą częstością niż u pacjentów otrzymujących placebo w badaniach trzyletnich:

Badanie trwające rok Badania trwające trzy lata

Alendronian 70 mg/ tydzień (n=519) %

Alendronian 10 mg/dobę (n=370)

%

Alendronian 10 mg /dobę (n=196)

%

Placebo

(n=397)

%

Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle brzucha

3,7

3,0

6,6

4,8

Niestrawność

2,7

2,2

3,6

3,5

Zarzucanie kwaśnej treści do przełyku

1,9

2,4

2,0

4,3

Nudności

1,9

2,4

3,6

4,0

Wzdęcia

1,0

1,4

1,0

0,8

Zaparcie

0,8

1,6

3,1

1,8

Biegunka

0,6

0,5

3,1

1,8

Utrudnione połykanie

0,4

0,5

1,0

0,0

Oddawanie gazów

0,4

1,6

2,6

0,5

Zapalenie błony śluzowej żołądka

0,2

1,1

0,5

1,3

Choroba wrzodowa żołądka

0,0

1,1

0,0

0,0

Owrzodzenie przełyku

0,0

0,0

1,5

0,0

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

Bóle mięśniowo-szkieletowe

(kości, mięśni lub stawów)

2,9

3,2

4,1

2,5

Kurcze mięśni

0,2

1,1

0,0

1,0

Zaburzenia neurologiczne

Bóle głowy

0,4

0,3

2,6

1,5

Następujące działania niepożądane były również opisywane w badaniach klinicznych i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

[Często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000 w tym pojedyncze przypadki).

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: objawowa hipokalcemia, zazwyczaj w związku z istniejącymi czynnikami ryzyka

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bóle głowy, zawroty głowy Niezbyt często: zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zapalenie oka (zapalenie błony naczyniowej gałki ocznej, zapalenie twardówki, zapalenie blaszki nadtwardówkowej)

Zaburzenia ucha i błędnika

Często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowegof

Zaburzenia żołądka i jelit

Często : bóle brzucha, dyspepsia, zaparcia, biegunka, oddawanie gazów,

owrzodzenie przełyku*, utrudnione połykanie, wzdęcie, zarzucanie kwaśnej treści do przełyku

Niezbyt często: nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie przełyku*, nadżerki

błony śluzowej przełyku*, smoliste stolce.

Rzadko: zwężenie przełyku*, owrzodzenie jamy ustnej i gardła*, w górnym odcinku przewodu pokarmowego perforacja, owrzodzenia, krwawienie5

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka, świąd, rumień

Często: łysienief, świądf

Rzadko: wysypka skórna z nadwrażliwością na

światło

ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często: ból mięśniowo-szkieletowy (kości, mięśni lub stawów), niekiedy ciężkif§

Rzadko: martwica kości szczęki, złamania z przeciążenia końca bliższego trzonu kości udowejt§

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: przemijające objawy jak w ostrej fazie odpowiedzi (bóle mięśni, złe samopoczucie, w rzadkich przypadkach gorączka) zazwyczaj w związku z rozpoczęciem leczenia.

Często: astenia, obrzęki obwodowe

§ patrz punkt 4.4

Częstość f w badaniach klinicznych była podobna w grupie leku i otrzymującej placebo.

* Patrz punkty 4.2 i 4.4

} To działanie niepożądane zostało zidentyfikowane przez nadzór po wprowadzeniu do obrotu. Częstość rzadkich została oszacowana na podstawie odpowiednich badań klinicznych

W okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano następujące działania (rzadko): nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej (działanie niepożądane leków należących do klasy bisfosfonianów).

4.9 Przedawkowanie

Hipokalcemia, hipofosfatemia i działania niepożądane w obrębie przewodu pokarmowego, takie jak: zaburzenia żołądkowe, zgaga, zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka, owrzodzenia mogą wystąpić po przedawkowaniu doustnym. Brak jest dokładnych danych dotyczących leczenia przedawkowania alendronianu. Mleko lub leki zobojętniające należy podać w celu związania alendronianu. Z powodu niebezpieczeństwa podrażnienia błony śluzowej przełyku nie należy wywoływać wymiotów, a pacjent powinien zachować wyprostowaną pozycję.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w leczeniu chorób kości, bisfosfoniany.

Kod ATC: M 05 BA 04

Kwas alendronowy, jest bisfosfonianem, który hamuje osteoklastyczną resorpcję kości, nie wpływając bezpośrednio na procesy tworzenia kości. Tkanka kostna wytworzona podczas leczenia kwasem alendronowym ma prawidłową budowę.

Leczenie osteoporozy po menopauzie

Wpływ kwasu alendronowego na masę kostną i częstość występowania złamań u kobiet po menopauzie badano w dwóch wstępnych badaniach skuteczności o jednakowym schemacie (n=994) oraz w badaniu Fracture Intervention Trial (FIT: n=6459).

We wstępnych badaniach skuteczności zwiększenie gęstości mineralnej kości (ang. bone mineral density- BMD) pod wpływem kwasu alendronowego stosowanego w dawce 10 mg na dobę w stosunku do placebo, po 3 latach, wynosiło 8,8%, 5,9% i 7,8% w obrębie kręgosłupa, szyjki kości udowej i krętarzu. Dla całego kośćca BMD również istotnie zwiększyło się. U pacjentów leczonych kwasem alendronowym odsetek osób z przebytym, co najmniej jednym złamaniem kręgów zmniejszył się o 48%. Podczas dwuletnich badań, stanowiących rozszerzenie tych badań, BMD kręgosłupa i krętarza wykazywało tendencję wzrastającą. Ponadto BMD szyjki kości udowej i całego kośca zostało utrzymane.

Badanie FIT składało się z dwóch kontrolowanych placebo badań klinicznych: trwającego trzy lata z udziałem 2027 pacjentek, u których w badaniu wstępnym stwierdzono co najmniej jedno kompresyjne złamanie kręgu oraz badania trwającego cztery lata z udziałem 4432 pacjentek z małą masą kostną, ale bez złamań kręgów w badaniu wstępnym, spośród których u 37 % stwierdzono osteoporozę określoną jako początkową gęstość mineralną kości w szyjce kości udowej mniejszą o co najmniej 2,5 odchylenia standardowe od średniej wartości tego parametru u młodych, dorosłych, kobiet. U wszystkich pacjentek z osteoporozą z obu badań FIT kwas alendronowy znacząco zmniejszał częstość występowania:> 1 złamania kręgów o 48%, wielokrotnego złamania kręgów o 87%, > 1 bolesnego złamania kręgów o 45%, jakiekolwiek złamania o 31% i złamania szyjki kości udowej o 54% .

Wszystkie te dane zgodnie potwierdzają korzystny wpływ kwasu alendronowego na zmniejszanie częstości występowania złamań kręgów i kości udowej, będących najczęstszymi miejscami występowania złamań w przebiegu osteoporozy.

Stosowanie z hormonalną terapią zastępczą (HTZ)

Wpływ na gęstość mineralną kości (BMD) alendronianu w dawce 10 mg na dobę oraz sprzężonego estrogenu (0,625 mg na dobę), stosowanych w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym, został oceniony w trwającym 2 lata badaniu, w którym uczestniczyły kobiety po histerektomii, po menopauzie, z osteoporozą. Po dwóch latach zwiększenie BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa było znacznie większe podczas stosowania leczenia skojarzonego (8,3%) w porównaniu z wartością początkową, niż w przypadku monoterapii estrogenowej lub kwasem alendronowym (w obu przypadkach 6,0%).

Wpływ na BMD tabletek kwasu alendronowego dodanego do leczenia HTZ (stałe dawki estrogenu lub estrogenu i pochodnych progesteronu), trwającego co najmniej rok oceniono w rocznym badaniu, w którym uczestniczyły kobiety po menopauzie, z osteoporozą. Dołączenie do stosowanej hormonalnej terapii zastępczej kwasu alendronowego w dawce 10 mg na dobę spowodowało w ciągu roku zwiększenie BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa znacznie wyższe (3,7%) niż w przypadku monoterapii hormonalnej (1,1%). W badaniach tych znaczące zwiększenie lub pozytywne zmiany w wartości BMD były zauważalne w przypadku terapii skojarzonej także w obrębie stawu biodrowego, szyjki kości udowej oraz krętarza w porównaniu z monoterapią hormonalną. Nie odnotowano znaczącego wpływu na wartości BMD całego ciała.

Leczenie osteoporozy u mężczyzn

W badaniu trwającym dwa lata oceniano skuteczność tabletek kwasu alendronowego, 10 mg raz na dobę, u mężczyzn (31-87 lat, średni wiek 63 lata) z osteoporozą. Po dwóch latach u mężczyzn orzymujących kwas alendronowy w tabletkach 10 mg raz na dobę, średnie zwiększenie gęstości masy kostnej (BMD) w porównaniu do placebo wynosiło: 5,3% w kręgosłupie, 2,6% w szyjce kości udowej, 3,1% w krętarzu, 1,6% w szkielecie, jako całości. Wpływ kwasu alendronowego w tabletkach na gęstość kości był niezależny od wieku, rasy, czynności gruczołów, obrotu kości na początku badania lub początkowego BMD.

Zgodnie z badaniami o dużo większej skali, przeprowadzonymi u kobiet w wieku pomenopauzalnym, w badaniu z udziałem 127 mężczyzn kwas alendronowy tabletki, w dawce 10 mg/dobę, zmniejszał częstość nowych złamań (analiza wykonana przy użyciu ilościowej radiografii) w porównaniu do placebo (0,8% i 7,1% odpowiednio).Także ubytek wzrostu był mniejszy w grupie leczonej alendronianem, w porównaniu do placebo (-0,6 mm i -2,4 mm, odpowiednio).

Osteoporoza wywołana glikortykosteroidami

Skuteczność kwasu alendronowego, tabletki,w dawce 10 mg i 5 mg raz na dobę u mężczyzn i kobiet leczonych steroidami (co najmniej 7,5 mg/dobę prednizonu lub ekwiwalentu) wykazano w dwóch badaniach . U pacjentów leczonych dwa lata kwasem alendronowym w tabletkach, 5 mg i 10 mg raz na dobę, BMD kości zwiększyła się w porównaniu do placebo odpowiednio o 3,7% i 5% Zaobserwowano również wzrost gęstości kości w kręgach, krętażu i całym ciele. U kobiet po menopauzie, które nie były leczone estrogenem wzrost, po dawce alendronianu 10 mg raz na dobę był większy niż po dawce 5 mg raz na dobę, na poziomie odcinka lędzwiowego kręgosłupa i krętarza. Kwas alendronowy w tabletkach był skuteczny niezależnie od czasu trwania terapii glikorortykosteroidami.

Dane z trzech grup (5 lub 10 mg przez dwa lata albo 2,5 mg w pierwszym roku i 10 mg w drugim roku) wykazały znamienne zmniejszenie liczby pacjentów z nowymi złamaniami trzonów kręgów po dwóch latach (0,7% w grupie przyjmujących kwas alendronowy w porównaniu z 6,8% w grupie placebo).

Wyniki badań laboratoryjnych

W badaniach klinicznych, bezobjawowe, łagodne i przemijające zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów obserwowano u około 18 i 10%, odpowiednio, u pacjentów przyjmujących alendronian 10 mg / dobę w porównaniu z około 12 i 3% osób przyjmujących placebo. Jednak częstość zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy do < 8,0 mg / dl (< 2,0 mmol / l) i stężenia fosforanów do < 2,0 mg / dl (< 0,65 mmol / l) była podobna w obu grupach.

Pacjenci pediatryczni

Alendronian został przebadany na niewielkiej grupie pacjentów poniżej 18 lat z osteogenezą niepełną. Uzyskane wyniki są niewystarczające dla uzasadnienia stosowania alendronianiu u dzieci z osteogenezą niepełną.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Biodostępność kwasu alendronowego u kobiet wynosiła 0,64% dla dawek w zakresie od 5 do 40 mg podanych po nocnej przerwie w posiłkach i dwie godziny przed spożyciem standardowego śniadania. Biodostępność po podaniu doustnym u mężczyzn (0,6%) była podobna jak u kobiet.

Podawanie kwasu alendronowego na godzinę lub pół godziny przed standardowym śniadaniem daje podobne zmniejszenie biodostępności (około 40%). W tych okolicznościach, całkowita biodostępność zmniejsza się do około 0,4%.

W badaniach dotyczących leczenia osteoporozy alendronian był skuteczny, jeśli podawano go, co najmniej 30 minut przed spożyciem pierwszego posiłku lub napoju.

Biodostępność była znikoma niezależnie od tego, czy alendronian był stosowany podczas, czy w ciągu dwóch godzin po standardowym śniadaniu. Jednoczesne podanie alendronianu z kawą lub sokiem pomarańczowym powodowało zmniejszenie biodostępności o około 60%.

U zdrowych osób, prednizon stosowany doustnie (20 mg trzy razy na dobę przez pięć dni) nie powodował istotnych klinicznie zmian w biodostępności kwasu alendronowego po podaniu doustnym (średnie zwiększenie wahało się od 22% do 44%).

Dystrybucja:

Badania u szczurów wykazały, że kwas alendronowy podany dożylnie w dawce 1mg/kg mc. początkowo ulega dystrybucji do tkanek miękkich, następnie szybko przemieszcza się do kośćca lub zostaje wydalony w moczu. Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym, z wyłączeniem kości, wynosi u ludzi co najmniej 28 litrów. Stężenia produktu leczniczego w osoczu po podaniu doustnych dawek leczniczych są za małe, aby można je było oznaczyć metodami analitycznymi (< 5 ng/ml). Stopień wiązania z białkami osocza u ludzi wynosi około 78%.

Metabolizm:

Brak dowodów na to, że kwas alendronowy jest metabolizowany u zwierząt lub u ludzi.

Wydalanie:

Po dożylnym podaniu pojedynczej dawki kwasu alendronowego znakowanego izotopem węgla 14C, około 50% izotopu ulegało wydaleniu w moczu ciągu 72 godzin, a w kale była mała aktywność promieniotwórcza lub całkowity jej brak. Po dożylnym podaniu pojedynczej dawki 10 mg, klirens nerkowy kwasu alendronowego wynosił 71 ml/min, a klirens ogólnoustrojowy nie był większy niż 200 ml/min. Stężenie w osoczu zmniejszało się o ponad 95% ciągu 6 godzin po podaniu dożylnym. Końcowy okres półtrwania u ludzi szacowany jest na ponad dziesięć lat, co odzwierciedla czas uwalniania kwasu alendronowego z kośćca. Kwas alendronowy nie jest wydalany za pośrednictwem układów przenośników kwasów ani zasad w nerkach szczura i dlatego uważa się, że nie wpływa on na proces wydalania innych produktów leczniczych zachodzący przy udziale tych układów przenośnikowych u ludzi.

Szczególne grupy pacjentów

Badania niekliniczne wykazują, że produkt leczniczy nie związany w kościach ulega szybkiemu wydaleniu z moczem. U zwierząt po długotrwałym stosowaniu dożylnym produktu leczniczego do skumulowanej dawki 35 mg/kg mc. nie stwierdzono wysycenia wychwytu produktu leczniczego przez tkankę kostną. Pomimo braku wystarczających danych klinicznych, przypuszcza się, że podobnie jak u zwierząt, wydalanie kwasu alendronowego przez nerki może być zmniejszone u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Z tego powodu, może wystąpić nieco zwiększona kumulacja kwasu alendronowego w tkance kostnej u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W standardowych badaniach bezpieczeństwa farmakologicznego, toksyczności ogólnej po dawkach wielokrotnych, genotoksyczności i działania rakotwórczego nie wykazano szczególnego zagrożenia dla ludzi. Badania u samic szczura wykazały, że stosowanie kwasu alendronowego w okresie ciąży powoduje zaburzenia przebiegu porodu z powodu hipokalcemii. Badania u szczurów, którym podawano duże dawki wykazały zwiększoną częstość nieprawidłowego tworzenia kości u płodu. Znaczenie tej obserwcji dla ludzi jest nieznane.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna (PH - 102) Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A) Powidon (K 30)

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aclar/Aluminium w pudełku tekturowym.

Butelka z HDPE z zamknięciem z PP oraz zabezpieczeniem gwarancyjnym w opakowaniu tekturowym.

Wielkości opakowań:

Blistry PVC/Aclar/Aluminium w pudełku tekturowym: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 140 i 250 tabletek.

Butelka z HDPE z zamknięciem z PP oraz zabezpieczeniem gwarancyjnym w opakowaniu tekturowym.: 30, 50, 100, 250 i 1000 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Bez szczególnych wymagań.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront Floriana FRN 1913 Malta

8    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Alendronat Aurobindo