+ iMeds.pl

Alendronat bluefish 70 mgUlotka Alendronat bluefish

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Alendronat Bluefish, 70 mg, tabletki

Acidum alendronicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Alendronat Bluefish i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alendronat Bluefish

3.    Jak stosować lek Alendronat Bluefish

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alendronat Bluefish

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ALENDRONAT BLUEFISH I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancja czynna, trójwodny alendronian sodu, należy do grupy leków zwanych „bisfosfonianami”. Alendronian zapobiega utracie tkanki kostnej, która występuje u kobiet po menopauzie i pozwala odbudować utraconą masę kostną. Zmniejsza ryzyko złamania kręgów i szyjki kości udowej.

Lek Alendronat Bluefish stosowany jest w leczeniu następujących stanów:

-    Osteoporoza po menopauzie.

Osteoporoza to utrata i osłabienie masy kości. Występuje często u kobiet po menopauzie. W okresie menopauzy jajniki przestają wytwarzać hormon żeński, zwany estrogenem, który pomaga zachować szkielet u kobiet w prawidłowym stanie. W rezultacie, dochodzi do utraty masy kostnej i kości stają się kruche. Im wcześniej u kobiety wystąpi menopauza, tym istnieje większe ryzyko osteoporozy.

We wczesnym stadium osteoporoza przebiega bezobjawowo. Nie leczona, może powodować złamania kości. Mimo odczuwania bolesności, złamania kręgów mogą pozostawać niezauważone, aż nie zaczną powodować zmniejszenia wzrostu. Do złamania kości może dochodzić podczas wykonywania zwykłych codziennych czynności takich jak podnoszenie lub z powodu niewielkich uszkodzeń, które normalnie nie powodują złamania zdrowych kości. Złamania, do których dochodzi zwykle w obrębie stawu biodrowego, kręgosłupa i nadgarstka mogą nie tylko powodować ból, lecz także wywoływać poważne problemy takie jak przygarbiona sylwetka („wdowi garb”) i utrata możliwości poruszania się.

Osteoporoza jest chorobą uleczalną i nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie leczenia. Lek Alendronat Bluefish nie tylko zapobiega utracie masy kostnej, lecz również przywraca właściwą gęstość tkance kostnej i ogranicza ryzyko złamania kręgów lub szyjki kości udowej.

Lekarz może zalecić nie tylko leczenie za pomocą leku Alendronat Bluefish, lecz także może zasugerować zmianę trybu życia, która wpłynie na poprawę zdrowia, np.:

Rzucenie palenia: Palenie wydaje się zwiększać stopień utraty tkanki kostnej i z tego względu może zwiększać ryzyko wystąpienia złamań kości.

Ćwiczenia: Aby kości były silne i zdrowe, podobnie jak mięśnie, wymagają ćwiczeń. Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń należy zasięgnąć porady lekarza.

Zbilansowana dieta: Lekarz może udzielić wskazówek dotyczących diety lub przyjmowania suplementów diety (szczególnie wapnia i witaminy D).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ALENDRONATE BLUEFISH

W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych sytuacji, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed rozpoczęciem stosowania leku Alendronat Bluefish, ponieważ lek może nie być odpowiedni dla pacjenta.

Kiedy nie stosować leku Alendronat Bluefish

-    Jeśli u pacjenta wystąpi uczulenie (nadwrażliwość) na trójwodny alendronian sodu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Alendronat Bluefish.

-    Jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek problemy z przełykiem (przełyk to przewód łączący jamę ustną z żołądkiem) takie jak zwężenie lub trudności z połykaniem.

-    Gdy pacjent nie może utrzymać pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmniej 30 minut.

-    Jeśli lekarz stwierdził u pacjenta małe stężenie wapnia we krwi.

Jeśli pacjent przypuszcza, że którakolwiek z wymienionych sytuacji może go dotyczyć, nie należy stosować leku. Należy powiadomić o tym lekarza i stosować się do jego zaleceń.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alendronat Bluefish

Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje którakolwiek z wymienionych sytuacji:

-    jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami

-    gdy u pacj enta występuj e j akakolwiek alergia

-    jeśli u pacjenta występują problemy z połykaniem lub trawieniem

-    jeśli pacjent ma małe stężenie wapnia we krwi

-    jeśli u pacjenta występuje choroba dziąseł

-    jeżeli u pacjent planowany jest zabieg usunięcia zęba

-    jeżeli lekarz stwierdził u pacjenta przełyk Barreta (choroba związana ze zmianami komórek wyściełających dolny odcinek przełyku)

Jeśli u pacjenta występuje którakolwiek z wymienionych poniżej sytuacji, należy rozważyć wykonanie przeglądu stomatologicznego przed rozpoczęciem przyjmowania leku Alendronat Bluefish:

-    Jeśli u pacjent występuje choroba nowotworowa

-    Jeśli pacjent poddawany jest chemio- lub radioterapii

-    Jeśli pacjent zażywa steroidy

-    Jeśli pacjent nie poddaje sie rutynowym przeglądom stomatologicznym

-    Jeśli u pacjenta występuje choroba dziąseł

-    Pacjent pali lub palił papierosy (może to zwiększać ryzyko zaburzeń dotyczących uzębienia).

W trakcie leczenia należy stosować odpowiednią profilaktyką stomatologiczną, zgodnie z zaleceniami lekarza i dentysty.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alendronat Bluefish pacjent może zostać skierowany na kontrolne badanie stomatologiczne.

W trakcie stosowania leku Alendronat Bluefish bardzo ważne jest przestrzeganie właściwej higieny jamy ustnej. Należy zgłaszać się na rutynowe kontrole stomatologiczne w czasie leczenia. Należy także zwrócić się do lekarza prowadzącego lub dentysty w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zaburzeń dotyczących uzębienia lub jamy ustnej, takich jak chwiejące się zęby, ból lub obrzęk.

Mogą wystąpić: podrażnienie, zapalenie lub owrzodzenie przełyku (przełyk to przewód łączący jamę ustną z żołądkiem) występujące często w połączeniu z bólami w klatce piersiowej, zgagą lub trudnościami i bolesnością podczas przełykania, zwłaszcza, gdy pacjent nie wypija pełnej szklanki wody i (lub) gdy kładzie się przed upływem 30 minut od zażycia leku Alendronat Bluefish. Wymienione powyżej działania niepożądane mogą się nasilać, jeśli pacjent dalej przyjmuje lek Alendronat Bluefish mimo zwiększenia się tych objawów.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Alendronat Bluefish u dzieci i młodzieży.

Stosowanie leku Alendronat Bluefish z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Istnieje prawdopodobieństwo, że suplementy wapnia, produkty zobojętniające sok żołądkowy oraz niektóre leki doustne przyjmowane jednocześnie z lekiem Alendronat Bluefish mogą wywoływać zaburzenia jego wchłaniania.

Niektóre leki przeciwreumatyczne lub przeciwbólowe, zwane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) (np. aspiryna lub ibuprofen) mogą powodować zaburzenia trawienia. Dlatego należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego przyjmowania tych leków z lekiem Alendronat Bluefish.

- Po połknięciu leku, a zażyciem innych przyjmowanych danego dnia leków musi upłynąć co najmniej 30 minut. Lek Alendronat Bluefish działa skutecznie na pusty żołądek. Po połknięciu leku należy odczekać co najmniej 30 minut przed zażyciem innego leku tego dnia.

Zażywanie leku Alendronat Bluefish 70 mg z jedzeniem i piciem:

Istnieje prawdopodobieństwo, że jedzenie i napoje (w tym także woda mineralna) przyjmowane razem z lekiem Alendronat Bluefish mogą zmniejszyć jego działanie. Z tego względu, po zażyciu alendronianu należy odczekać co najmniej 30 minut do momentu spożycia jakiegokolwiek posiłku lub napoju.

Ciąża i karmienie piersią:

Nie należy stosować leku Alendronat Bluefish w okresie ciąży i karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Zgłaszano występowanie działań niepożądanych (w tym niewyraźne widzenie, zawroty głowy oraz ciężkie bóle kości, mięśni lub stawów) po zastosowaniu alendronianu, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Reakcja na lek Alendronat Bluefish może różnić się u poszczególnych pacjentów (Patrz punkt: MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE).

3. JAK STOSOWAĆ LEK ALENDRONAT BLUEFISH

Lekarz zdecyduje jaka dawka jest odpowiednia dla pacjenta. Czas trwania leczenia będzie zależał od rodzaju choroby, jaka występuje u pacjenta. Lek Alendronat Bluefish należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Pacjent mógł dotychczas zażywać alendronian w dawce 10 mg raz na dobę. Jedna tabletka leku Alendronat Bluefish stosowana jest raz na tydzień.

Bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń podanych poniżej w punktach 2, 3, 4 i 5.Wskazówki te pomogą lekowi Alendronat Bluefish szybko przedostać się do żołądka i pomogą zmniejszyć ryzyko podrażnienia przełyku.

1.    Należy wybrać taki dzień w tygodniu, który jest najbardziej odpowiedni do rozkładu zajęć pacjenta. Lek Alendronat Bluefish należy zażywać raz na tydzień, w wybranym dniu.

2.    Po wstaniu rano i przed pierwszym posiłkiem, napojem lub przed zastosowaniem innego leku, należy połknąć lek Alendronat Bluefish popijając go pełną szklanką tylko zwykłej wody (nie mniej niż 200 ml lub 7 uncji płynu). Nie należy żuć tabletki ani nie dopuścić, aby rozpuściła się ona w ustach.

3.    Po zażyciu leku Alendronat Bluefish nie należy kłaść się - pozostawać w pozycji stojącej (lub wyprostowanej siedzącej) przez co najmniej 30 minut po połknięciu tabletki i nie kłaść się aż do momentu spożycia pierwszego w ciągu dnia posiłku.

4.    Nie stosować leku Alendronat Bluefish wieczorem przed położeniem się do łóżka lub rano przed wstaniem z łóżka.

5.    W przypadku wystąpienia trudności lub bólu podczas przełykania, bólu w klatce piersiowej, pojawienia się lub nasilenia zgagi, należy zaprzestać przyjmowania leku Alendronat Bluefish

i skontaktować się z lekarzem.

6.    Po zażyciu leku Alendronat Bluefish należy odczekać co najmniej 30 minut do momentu przyjęcia pierwszego posiłku, płynu lub zażyciu innych leków, przyjmowanych danego dnia, w tym produktów zobojętniających sok żołądkowy, suplementów wapnia i witamin. Lek Alendronate Bluefish działa skutecznie po podaniu tylko na pusty żołądek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alendronat Bluefish:

W przypadku pomyłkowego zażycia przez pacjenta (lub kogokolwiek innego) większej niż zalecana liczby tabletek, należy wypić pełną szklankę mleka i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów, nie kłaść się.

Pominięcie zastosowania leku Alendronat Bluefish:

W przypadku pominięcia dawki należy zażyć jedną tabletkę następnego dnia rano. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej, indywidualnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Alendronat Bluefish:

Przed przerwaniem stosowania leku Alendronat Bluefish należy zawsze skontaktować się z lekarzem. Lek Alendronate Bluefish jest skuteczny w leczeniu osteoporozy jedynie, gdy pacjent przez cały czas przyjmuje tabletki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Alendronat Bluefish, 70 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Aby opisać jak często zgłaszano działania niepożądane stosuje się następujące określenia:

Bardzo często (występują u co najmniej 1 na 10 leczonych pacjentów)

Często (występują u co najmniej 1 na 100 i mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów)

Niezbyt często (występują u co najmniej 1 na 1 000 i mniej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów) Rzadko (występują u co najmniej 1 na 10 000 i mniej niż u 1 na 1 000 leczonych pacjentów)

Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów)

4

Bardzo często:

   bóle kości, mięśni i (lub) stawów, czasami o ciężkim nasileniu Często:

   zgaga, trudności z przełykaniem, ból podczas przełykania, owrzodzenie przełyku (przełyk to przewód łączący jamę ustną z żołądkiem), które może powodować bóle w klatce piersiowej, zgagę lub trudności czy ból podczas przełykania

•    obrzęk stawów

•    ból brzucha, uczucie dyskomfortu w żołądku lub odbijanie po posiłku, zaparcia, uczucie pełności lub wzdęcia, biegunka, oddawanie gazów

•    wypadanie włosów, świąd

•    ból głowy, zawroty głowy

•    zmęczenie, obrzęk rąk lub nóg

Niezbyt często:

   nudności, wymioty

•    podrażnienie lub zapalenie przełyku (przełyk to przewód łączący jamę ustną z żołądkiem) lub żołądka

•    czarne lub smoliste stolce

•    niewyraźne widzenie, ból lub zaczerwienie oczu

•    wysypka, zaczerwienienie skóry

•    przemijające objawy grypopodobne, takie jak bóle mięśni, złe samopoczucie ogólne, czasem gorączka, zwykle na początku leczenia

•    zaburzenie smaku.

Rzadko:

•    reakcje alergiczne, takie jak pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu

•    objawy małego stężenia wapnia we krwi, w tym skurcze i kurcze mięśni i (lub) uczucie mrowienia palców i okolicy ust

•    wrzody żołądka i (lub) dwunastnicy (czasami poważne i krwawiące)

•    zwężenie przełyku (przełyk to przewód łączący jamę ustną z żołądkiem)

   wysypka zwiększająca się pod wpływem światła słonecznego; ciężkie reakcje skórne

•    ból w jamie ustnej i (lub) ból szczęki, obrzęk lub bolesność w jamie ustnej, uczucie ucisku lub drętwienie szczęki, albo poluzowany ząb. Mogą to być objawy wskazujące na uszkodzenie kości szczęki, związane na ogół z opóźnionym gojeniem i zakażeniem, często spowodowane usunięciem zęba. W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym i dentystą

•    w rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej, szczególnie

u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wcześniej wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej.

•    owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej w przypadku żucia lub ssania tabletek

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów niepożądanych lub jakiekolwiek inne nieprawidłowe objawy niepożądane, należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Pomocne będzie sporządzanie notatek opisujących objawy, czas ich pojawienia się i długość trwania.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Alendronat Bluefish po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i pudełku tekturowym po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Alendronat Bluefish

-    Substancją czynną jest kwas alendronowy. Każda tabletka zawiera 70 mg kwasu alendronowego (odpowiadające 91,35 mg trójwodnego alendronianu sodu).

-    Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Alendronat Bluefish i co zawiera opakowanie

Każda tabletka jest koloru białego, owalna, płaska z oznakowaniem “70” na jednej stronie.

Lek Alendronat Bluefish dostępny jest w opakowaniach blistrowych Aluminium/Aluminium zawierających 4 lub 12 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca

Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Alendronsaure Bluefish 70 mg tabletten

Dania

Alendronat Bluefish 70 mg tabletter

Niemcy

Alendronsaure Bluefish 70 mg tabletten

Finlandia

Alendronat Bluefish 70 mg tablettia/tabletter

Węgry

Alendronat Bluefish 70 mg tabletta

Irlandia

Alendronic Acid Bluefish Once weekly 70 mg Tablets

Holandia

Alendroninezuur Bluefish 70mg tabletten

Norwegia

Alendronat Bluefish 70 mg tabletter

Polska

Alendronat Bluefish

Rumunia

Acid alendronic Bluefish 70 mg comprimate

Szwecja

Alendronat Bluefish veckotablett 70 mg

Data zatwierdzenia ulotki: 10.02.2012

6

Alendronat Bluefish

Charakterystyka Alendronat bluefish

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alendronat Bluefish, 70 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 70 mg kwasu alendronowego (Acidum alendronicum), odpowiadające 91,37 mg sodu alendronianu trójwodnego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

1

23. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Płaskie, owalne tabletki barwy białej, o rozmiarach 14 x 8 mm, z oznakowaniem “70” po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie osteoporozy po menopauzie.

Alendronat Bluefish zmniejsza ryzyko złamań kręgów i szyjki kości udowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecana dawka wynosi tabletkę 70 mg raz na tydzień.

Zapewnienie właściwego wchłaniania alendronianu:

Produkt leczniczy Alendronat Bluefish należy przyjmować co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem, napojem lub innym lekiem spożytym danego dnia i popić zwykłą wodą. Inne płyny (w tym woda mineralna), pokarm i niektóre produkty lecznicze mogą zmniejszać wchłanianie alendronianu (patrz punkt 4.5).

Ułatwienie przemieszczania się produktu do żołądka i zmniejszenie potencjalnych dolegliwości miejscowych oraz podrażnienia przełyku lub działań niepożądanych (patrz punkt 4.4):

•    Produkt leczniczy Alendronat Bluefish należy stosować bezpośrednio po wstaniu z łóżka i popijając pełną szklanką wody (nie mniej niż 200 ml lub 7 uncji płynu).

•    Nie należy żuć tabletki lub pozwolić, aby rozpuściła się w jamie ustnej, ze względu na możliwość potencjalnego wystąpienia owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

•    Pacjenci nie powinni kłaść się do czasu przyjęcia pierwszego posiłku danego dnia, który należy spożyć co najmniej po 30 minutach od zażycia tabletki.

•    Pacjenci nie powinni kłaść się przez co najmniej 30 minut od przyjęcia produktu leczniczego Alendronat Bluefish.

•    Nie należy przyjmować produktu leczniczego Alendronat Bluefish przed snem lub rano przed wstaniem z łóżka.

Nie ustalono optymalnego czasu trwania leczenia bisfosfonianami. Należy okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia u każdego pacjenta indywidualnie w oparciu o korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem alendronianu, zwłaszcza po upływie co najmniej 5 lat terapii.

Pacjenci powinny otrzymywać uzupełniające produkty zawierające wapń i witaminę D w przypadku stosowania nieodpowiedniej diety (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku: W badaniach klinicznych nie stwierdzono związanych z wiekiem różnic w skuteczności i bezpieczeństwa stosowania alendronianu.

W związku z tym nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek: Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów, u których wskaźnik przesączania kłębuszkowego (ang. GFR) jest większy niż 35 ml/min. Ze względu na brak danych, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Alendronat Bluefish u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, u których wartość GFR jest mniejsza niż 35 ml/min.

Dzieci i młodzież: Nie zaleca się stosowania alendronianu sodu u dzieci w wieku poniżej 18 lat, ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu w leczeniu chorób związanych z osteoporozą u dzieci (patrz także punk t 5.1).

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego Alendronat Bluefish w leczeniu osteoporozy wywołanej stosowaniem glikokortykosteroidów.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na sodu alendronian trójwodny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Zaburzenia w obrębie przełyku lub inne czynniki opóźniające opróżnianie przełyku, takie jak zwężenie przełyku lub achalazja.

•    Niemożność utrzymania pozycji stojącej lub wyprostowanej pozycji siedzącej przez co najmniej 30 minut.

•    Hipokalcemia.

•    Patrz także punkt 4.4.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Alendronian może powodować miejscowe podrażnienie błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ponieważ istnieje możliwość pogorszenia się wcześniej istniejących chorób należy zachować ostrożność podczas stosowania alendronianu u pacjentów z czynnymi zaburzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego, takimi jak dysfagia, choroba przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej dwunastnicy, owrzodzenia lub niedawno przebyte (w ciągu ostatniego roku) ciężkie choroby żołądkowo-jelitowe, takie jak choroba wrzodowa żołądka, czynne krwawienie z przewodu pokarmowego oraz zabiegi chirurgiczne górnego odcinka przewodu pokarmowego inne niż plastyka odźwiernika (patrz punkt 4.3).

U pacjentów otrzymujących alendronian opisywano działania niepożądane dotyczące przełyku (czasami ciężkie i wymagające hospitalizacji), takie jak zapalenie przełyku, owrzodzenia i nadżerki przełyku, rzadko z następującym zwężeniem przełyku. W związku z powyższym lekarz powinien zwrócić uwagę na występowanie jakichkolwiek objawów przedmiotowych i podmiotowych wskazujących na możliwe zmiany w obrębie przełyku oraz poinformować pacjentów o konieczności przerwania leczenia alendronianem oraz zgłoszenia się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów podrażnienia przełyku, takich jak dysfagia, ból podczas połykania lub ból zamostkowy, pojawienie się lub nasilenie zgagi.

Ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych dotyczących przełyku wydaje się być większa w przypadku pacjentów, którzy nie przestrzegają zasad prawidłowego przyjmowania alendronianu i (lub) kontynuują stosowanie alendronianu po pojawieniu się objawów sugerujących podrażnienie błony śluzowej przełyku. Ważne jest, aby pacjent dokładnie zapoznał się ze wskazówkami dotyczącymi dawkowania oraz je zrozumiał (patrz punkt 4.2 ). Pacjentów należy poinformować, że nie stosowanie się do zaleceń może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych dotyczących przełyku.

U pacjentów, u których stwierdzono przełyk Baretta lekarz powinien rozważyć korzyści i możliwe ryzyko z zastosowania alendronianiu na podstawie indywidualnej oceny pacjenta.

Chociaż w szeroko prowadzonych badaniach klinicznych nie obserwowano zwiększonego ryzyka, rzadko odnotowano (po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu) występowanie owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, czasami ciężkie i przebiegające z powikłaniami. Nie można wykluczyć związku przyczynowo-skutkowego z podawaniem produktu leczniczego.

Nietypowe złamania kości udowej

Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miejsca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniejszym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie. W badaniach obrazowych często na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny.

Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej.

Martwicę kości szczęki, na ogół związaną z ekstrakcją zęba i (lub) miejscowym stanem zapalnym (w tym zapalenie szpiku kostnego) odnotowano u pacjentów, u których zdiagnozowano raka, otrzymujących głównie dożylnie bisfosfoniany. Wielu z tych pacjentów otrzymywało również chemoterapię oraz kortykosteroidy. Martwicę kości szczęki odnotowano również u pacjentów z osteoporozą otrzymujących doustnie bisfosfoniany.

Oceniając ryzyko rozwoju martwicy kości szczęki u poszczególnych pacjentów, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki ryzyka:

siłę działania leku z grupy bisfosfonianów (największa dla kwasu zoledronowego), drogę

podania (patrz wyżej) oraz dawkę skumulowaną

chorobę nowotworową, chemioterapię, radioterapię, przyjmowanie kortykosteroidów, palenie

tytoniu

choroby jamy ustnej i zębów w wywiadzie, niski poziom higieny jamy ustnej, choroby

przyzębia, inwazyjne zabiegi stomatologiczne oraz źle dopasowane protezy dentystyczne.

Przed rozpoczęciem leczenia doustnymi bisfosfonianami u pacjentów ze złym stanem uzębienia należy rozważyć wykonanie przeglądu stomatologicznego z odpowiednią profilaktyką stomatologiczną.

Jeśli jest to możliwe, w trakcie leczenia, pacjenci powinni unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych. U pacjentów, u których w trakcie leczenia bisfosfonianami wystąpi martwica kości szczęki zabieg stomatologiczny może zaostrzyć stan. U pacjentów u których wymagane są zabiegi stomatologiczne nie ma dostępnych danych sugerujących, czy przerwanie leczenia bisfosfonianami zmniejsza ryzyko wystąpienia martwicy kości szczęki.

Ocena kliniczna lekarza powinna być podstawą ustalenia schematu leczenia dla każdego pacjenta, na podstawie indywidualnej oceny korzyści do ryzyka.

W trakcie leczenia bisfosfonianami wszystkich pacjentów należy zachęcać do utrzymywania właściwej higieny jamy ustnej, wykonywania rutynowych przeglądów dentystycznych oraz informowania o wszelkich objawach ze strony jamy ustnej, takich jak ruchomość zębów, ból czy obrzęk.

U pacjentów przyjmujących bisfosfoniany odnotowano przypadki bólu kości, stawów i (lub) mięśni. W badaniach przeprowadzonych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, objawy te rzadko były zwiększone i (lub) powodujące niezdolność (patrz punkt 4.8). Czas do wystąpienia objawów różnił się od jednego dnia do wielu miesięcy od rozpoczęcia leczenia.

U większości pacjentów objawy przeminęły po zakończeniu leczenia. W podgrupie wystąpił nawrót objawów po ponownej ekspozycji na ten sam produkt lub na inny produkt z grupy bisfosfonianów.

Należy poinformować pacjenta, że w przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć jedną tabletkę produktu Alendronat Bluefish następnego dnia rano. Nie należy przyjmować dwóch tabletek tego samego dnia, ale należy powrócić do schematu przyjmowania jednej tabletki raz w tygodniu, tak jak w oryginalnym schemacie dawkowania w wybranych przez nich dniu.

Nie zaleca się stosowania produktu Alendronat Bluefish u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, jeśli wartość GFR jest mniejsza niż 35 ml/min (patrz punkt 4.2).

Należy rozważyć inne możliwe przyczyny osteoporozy niż niedobór estrogenów i wiek.

Przed rozpoczęciem leczenia alendronianem należy wyrównać hipokalcemię (patrz punkt 4.3). Należy zastosować również właściwe leczenie w przypadku innych metabolicznych zaburzeń gospodarki mineralnej (takich jak niedobór witaminy D i niedoczynność przytarczyc).

U pacjentów z tymi zaburzeniami podczas leczenia produktem Alendronat Bluefish należy monitorować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz objawy hipokalcemii.

Ze względu na korzystny wpływ alendronianu na zwiększenie substancji mineralnych w kościach, może wystąpić zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy krwi. Zazwyczaj występuje w niewielkim stopniu i bezobjawowo. Odnotowano jednak przypadki wystąpienia objawowej hipokalcemii, która w pojedynczych przypadkach była ciężka i często występowała u pacjentów z czynnikami predysponującymi (np. niedoczynność przytarczyc, niedobór witaminy D i zaburzenia wchłaniania wapnia). W związku z powyższym, u pacjentów otrzymujących glikokortykosteroidy szczególnie istotne jest zapewnienie właściwej podaży wapnia i witaminy D.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podczas jednoczesnego stosowania, istnieje prawdopodobieństwo, że pokarm i napoje (w tym woda mineralna), suplementy wapnia, leki zobojętniające sok żołądkowy i niektóre doustne produkty lecznicze mogą wpływać na wchłanianie alendronianu. Dlatego też pacjenci powinny odczekać przynajmniej 30 minut od przyjęcia produktu Alendronat Bluefish zanim zastosują jakikolwiek inny doustny lek (patrz punkt 4.2 i punkt 5.2).

Nie przewiduje się żadnych innych interakcji o znaczeniu klinicznym z lekami. Pewna liczba pacjentek włączonych do badań klinicznych otrzymywała estrogeny (dopochwowo, przezskórnie lub doustnie) podczas przyjmowania alendronianu. Nie stwierdzono działań niepożądanych w związku z jednoczesnym stosowaniem tych leków.

Ponieważ stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) jest związane z podrażnieniem układu pokarmowego, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z alendronianem.

Pomimo, iż nie przeprowadzono specyficznych badań dotyczących interakcji, w badaniach klinicznych alendronian był stosowany jednocześnie z wieloma powszechnie stosowanymi lekami nie zanotowano niekorzystnych interakcji klinicznych.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących zastosowania alendronianu u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone u zwierząt ujawniły wpływ dużych dawek na kształtowanie kości u płodu. Alendronian podawany ciężarnym szczurom powodował dystocję związaną z hipokalcemią (patrz punkt 5.3). Ze tego powodu, nie należy stosować alendronianu w czasie ciąży.

Laktacja

Nie wiadomo, czy alendronian przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Ze tego powodu, nie należy stosować alendronianu u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże niektóre działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania produktu leczniczegoAlendronat Bluefish mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn u niektórych pacjentów. Indywidualna odpowiedź pacjentów na leczenie produktem leczniczym Alendronat Bluefish może się różnić (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

W rocznym badaniu z udziałem kobiet po menopauzie z osteoporozą ogólne profile bezpieczeństwa produktu leczniczego Fosamax podawanego w dawce 70 mg raz na tydzień (n=519) i alendronianu podawanego w dawce 10 mg/dobę (n=370) były zbliżone.

W dwóch trzyletnich badaniach o prawie identycznym schemacie przeprowadzonym u kobiet po menopauzie kobiety (alendronian 10 mg: n=196, placebo: n=397) ogólne profile bezpieczeństwa alendronianu 10 mg/dobę i placebo były zbliżone.

Działania niepożądane, obserwowane przez badaczy, określone jako możliwe, prawdopodobne lub jednoznacznie związane z produktem leczniczym zostały przedstawione poniżej, o ile występowały z częstością ^ 1% w każdej grupie leczonych pacjentek w badaniu rocznym lub z częstością ^ 1% u pacjentek leczonych alendronianem w dawce 10 mg/dobę i z częstością większą niż u pacjentek otrzymujących placebo w badaniach trzyletnich.

Badanie roczne

Badania trzyletnie

Fosamax 70 mg raz na tydzień (n = 519)

Alendronian 10 mg/dobę.

(n = 370)

Alendronian 10 mg/dobę.

(n = 196)

Placebo (n = 397)

%

%

%

%

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha

3,7

3,0

6,6

4,8

niestrawność

2,7

2,2

3,6

3,5

zarzucanie treści żołądkowej do przełyku

1,9

2,4

2,0

4,3

nudności

1,9

2,4

3,6

4,0

wzdęcia

1,0

1,4

1,0

0,8

Zaparcia z oddawaniem gazów

0,8

1,6

3,1

1,8

biegunka

0,6

0,5

3,1

1,8

trudności w połykaniu

0,4

0,5

1,0

0,0

wzdęcia

0,4

1,6

2,6

0,5

zapalenie błony śluzowej żołądka

0,2

1,1

0,5

1,3

owrzodzenie żołądka

0,0

1,1

0,0

0,0

owrzodzenie przełyku

0,0

0,0

1,5

0,0

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

ból mięśniowo-szkieletowy (kości, mięśni lub stawów)

2,9

3,2

4,1

2,5

kurcze mięśni

0,2

1,1

0,0

1,0

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

0,4

0,3

2,6

1,5

Podczas badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu obserwowano również następujące objawy niepożądane:

Bardzo często (>1/10)

Często (> 1/100 to < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 to < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 to < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000 )

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: Reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka i obrzęk naczyniowy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: Objawowa hipokalcemia, często występująca z czynnikami predysponującymi5

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Ból głowy, zawroty głowyf Niezbyt często: zaburzenia smakuf

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zapalenie struktur oka (zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie twardówki lub zapalenie nadtwardówki)

Zaburzenia ucha i błędnika

Często: zawroty głowyf

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: ból brzucha, niestrawność, zaparcia, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, owrzodzenie przełyku*, zaburzenia połykania*, wzdęcia, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku

Niezbyt często: nudności, wymioty, zapalenie błony

śluzowej żołądka, zapalenie przełyku*, nadżerki przełyku*, smoliste stolcet

Rzadko: zwężenie przełyku*, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej i gardła*, dolegliwości górnego odcinka przewodu pokarmowego (perforacja, owrzodzenie, krwawienie)5

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: łysienie^ świądt

Niezbyt często: wysypka, rumień

Rzadko: wysypka z nadwrażliwością na światło, ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczno-rozpływna martwica naskórkał

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często: bóle mięśniowo-szkieletowe (kości, mięśni lub stawów), czasami o ciężkim nasileniu

Często: obrzęk stawówt

Rzadko: martwica kości szczęki; złamania przeciążeniowe bliższego odcinka trzonu kości udowej (działanie niepożądane leków należących do klasy bisfosfonianów)±

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: osłabieniet, obrzęki obwodowet

Niezbyt często: przemijające objawy jak w reakcji ostrej fazy (bóle mięśniowe, złe samopoczucie i rzadko gorączka) są zazwyczaj związane z początkiem leczeniat

§Patrz punkt 4.4

Częstość obserwowana w badaniach klinicznych była zbliżona w grupie placebo i w grupie przyjmującej lek.

*Patrz punkty 4.2 i 4.4

łTo działanie niepożądane stwierdzono na podstawie obserwacji w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu. Rzadkie występowanie działania oszacowano w oparciu o wyniki stosownych badań klinicznych.

1 Stwierdzono w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu

4.9 Przedawkowanie

Doustne przedawkowanie może spowodować hipokalcemię, hipofosfatemię i zaburzenia w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego takie jak niestrawność, zgaga, zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka lub choroba wrzodowa żołądka.

Brak danych dotyczących specyficznego leczenia przedawkowania alendronianu. W celu związania alendronianu należy podawać mleko lub leki zobojętniające sok żołądkowy. Ze względu na ryzyko podrażnienia przełyku nie należy wywoływać wymiotów, a pacjent powinien pozostawać w pozycji pionowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Bisfosfoniany, leki wywierające wpływ na strukturę i mineralizację kości.

Kod ATC: M05B A04

Substancja czynna produktu leczniczego Alendronat Bluefish - trójwodny sodu alendronian, jest bisfosfonianem, który hamuje osteoklastyczną resorpcję kości bez bezpośredniego wpływu na proces tworzenia kości. Badania niekliniczne wykazały, że alendronian wiąże się preferencyjnie w miejscach aktywnej resorpcji. Hamuje aktywność osteoklastów, ale nie wpływa na wytwarzanie lub wiązanie osteoklastów. Kość wytworzona w trakcie leczenia alendronianem jest prawidłowej jakości.

Leczenie osteoporozy po menopauzie

Osteoporozę definiuje się jako wskaźnik gęstości mineralnej kości (ang. BMD Bone Mineral Density) kręgosłupa lub szyjki kości udowej mniejszy o 2,5 odchylenia standardowego od średniej dla zdrowej populacji młodych ludzi lub jako przebyte wcześniej złamania po niewielkim urazie, niezależnie od BMD.

Równoważność terapeutyczna produktu leczniczego Fosamax podawanego raz na tydzień w dawce 70 mg (n=519) i alendronianu podawanego w dawce 10 mg na dobę (n=370) została wykazana w jednorocznym badaniu wieloośrodkowym z udziałem kobiet z osteoporozą po menopauzie. Średnie zwiększenie od wartości początkowej BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa po upływie roku wynosiło 5,1% (95% CI: 4,8,5,4%) w grupie otrzymującej 70 mg raz na tydzień i 5,4% (95% CI: 5,0, 5,8%) w grupie otrzymującej 10 mg na dobę. Średnie zwiększenie się BMD wynosił odpowiednio 2,3% i 2,9% w szyjce kości udowej i 2,9% i 3,1% w całym stawie biodrowym w grupie otrzymującej 70 mg raz na tydzień i w grupie otrzymującej 10 mg na dobę. Obie grupy leczonych były również podobne pod względem zwiększenia wartości BMD w innych miejscach kośćca.

Wpływ alendronianu na masę kostną i częstość występowania złamań u kobiet po menopauzie oceniano w dwóch wstępnych badaniach skuteczności o identycznym schemacie (n=994) oraz w badaniu FIT (ang. Fracture Intewention Trial, n=6 459).

We wstępnych badaniach dotyczących skuteczności średnie zwiększenie gęstości mineralnej kości (BMD) po zastosowaniu alendronianu w dawce 10 mg/dobę w porównaniu z placebo po upływie trzech lat wynosiło 8,8%, 5,9% i 7,8% odpowiednio w kręgach, szyjce kości udowej i krętarzu. Wartość BMD dla całego kośćca również istotnie się zwiększyła. Spośród pacjentek leczonych alendronianem odsetek kobiet, u których wystąpiło jedno złamanie lub więcej złamań trzonów kręgów zmniejszył się o 48% (3,2% w grupie leczonej alendronianem i 6,2% w grupie placebo). W dwóch badaniach stanowiących kontynuację tych badań wskaźnik BMD dla kręgosłupa i krętarza ulegał dalszemu zwiększeniu, a wartość BMD dla szyjki kości udowej i całego kośćca była utrzymana.

Badanie FIT składało się z dwóch badań kontrolowanych placebo z codziennym zastosowaniem alendronianu (5 mg na dobę przez dwa lata i 10 mg na dobę przez dwa lub trzy kolejne lata):

FIT 1: trzyletnie badanie obejmujące 2 027 pacjentek z przebytym co najmniej jednym złamaniem kręgów (kompresyjnym) w momencie włączenia do badania. W tym badaniu alendronian podawany codziennie zmniejszał częstość występowania > 1 nowych złamań kręgów o 47% (7,9% w grupie leczonej alendronianem w porównaniu z 15,0% w grupie otrzymującej placebo). Ponadto, stwierdzono statystycznie znaczące zmniejszenie się występowania złamań szyjki kości udowej (1,1% w porównaniu do 2,2%, zmniejszenie się o 51%).

FIT 2: czteroletnie badanie obejmujące 4 432 pacjentek z małą masą kostną, ale bez przebytych złamań kręgosłupa w chwili włączenia do badania. W tym badaniu, analiza podgrupy kobiet z osteoporozą (37% całkowitej populacji, która spełniała warunki definicji osteoporozy podane powyżej) wykazała statystycznie znaczącą różnicę dotyczącą częstości występowania złamań szyjki kości udowej (1,0% w grupie leczonej alendronianem w porównaniu do 2,2% w grupie otrzymującej placebo, zmniejszenie się 56%) i występowania > l złamań kręgów (2,9% w porównaniu do 5,8%, zmniejszenie się o 50%).

Dzieci i młodzież: Przeprowadzono badania kliniczne dotyczące stosowania alendronianu u niewielkiej liczby pacjentów z samoistną łamliwością kości (łac. osteogenesis imperfecta) w wieku poniżej 18 lat. Wyniki badań nie są wystarczające, aby potwierdzić jego stosowanie u dzieci i młodzieży z samoistną łamliwością kości.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

W porównaniu do referencyjnej dawki dożylnej, średnia dostępność biologiczna alendronianu u kobiet po podaniu doustnym wynosiła 0,64% w zakresie dawek od 5 do 70 mg, podawanych po całonocnej przerwie w posiłkach i na dwie godziny przed standardowym śniadaniem. Dostępność biologiczna uległa zmniejszeniu w podobnym stopniu o 0,46% i 0,39%, gdy alendronian był podawany na godzinę lub pół godziny przed standardowym śniadaniem.

W badaniach dotyczących osteoporozy alendronian był skuteczny, jeśli podawano go przynajmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem lub napojem przyjmowanym w ciągu dnia.

Dostępność biologiczna była bliska zeru, gdy alendronian był podawany ze standardowym śniadaniem, lub do dwóch godzin po standardowym śniadaniu. Jednoczesne podawanie alendronianu z kawą lub sokiem pomarańczowym zmniejszało dostępność biologiczną o około 60%.

U zdrowych ochotników prednizon w postaci doustnej (20 mg trzy razy na dobę przez pięć dni) nie spowodował znaczącej klinicznie zmiany w dostępności biologicznej alendronianu (średnie zwiększenie wynoszące od 20% do 44%).

Dystrybucja

Badania na szczurach wykazały, że alendronian po podaniu dożylnym w dawce 1 mg/kg mc. początkowo przenika do tkanek miękkich, a następnie ulega ponownej szybkiej dystrybucji do kości lub jest wydalany w moczu. Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym, z wyłączeniem kości, wynosi u ludzi co najmniej 28 litrów. Stężenia leku w osoczu po doustnym podaniu dawek terapeutycznych są zbyt małe, by można je było wykazać (<5 ng/ml). Wiązanie z białkami osocza u ludzi wynosi około 78%.

Biotransformacja

Brak danych dotyczących metabolizmu alendronianu u zwierząt lub u ludzi.

Wydalanie

Po dożylnym podaniu pojedynczej dawki alendronianu znakowanego izotopem [14C], w ciągu 72 godzin około 50% radioaktywności zostało wydalone w moczu i niewiele lub wcale radioaktywności zostało odzyskane w kale. Po dożylnym podaniu pojedynczej dawki 10 mg alendronianu klirens nerkowy alendronianu wynosił 71 ml/min, a klirens ogólnoustrojowy nie przekraczał 200 ml/min. Stężenie w osoczu zmniejszyło się o ponad 95% w ciągu 6 sześciu godzin po podaniu dożylnym. Okres półtrwania szacuje się u ludzi na ponad 10 lat, co odzwierciedla uwalnianie alendronianu z kośćca. U szczurów alendronian nie jest wydalany przez transportowe układy kwasów ani zasad w nerkach, dlatego też przypuszcza się, że nie ma wpływu na wydalanie innych produktów leczniczych przez te układy w organizmie człowieka.

Szczególne grupy pacjentów

Badania niekliniczne wykazały, że produkt leczniczy, który nie został nagromadzony w kościach jest szybko wydalany w moczu. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono wysycenia wychwytu leku przez tkankę kostną po długotrwałym podawaniu dożylnych dawek do 35 mg/kg.

Wprawdzie nie ma odpowiednich danych klinicznych, istnieje prawdopodobieństwo, że podobnie jak u zwierząt, usuwanie alendronianu przez nerki może być zmniejszone u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. Dlatego też w grupie pacjentów z zaburzeniem czynności nerek można się spodziewać nieco większego nagromadzenia alendronianu w kościach (patrz punkt 4,2.).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. Badania przeprowadzone na szczurach wykazały, że leczenie alendronianem w czasie ciąży było związane z trudnościami podczas porodu u matek szczurów wywołanymi przez hipokalcemię. W badaniach, szczury otrzymujące duże dawki wykazały zwiększoną częstotliwość występowania częściowego kostnienia płodowego.

Znaczenie tego zjawiska dla ludzi nie jest znane.

16. DANE FARMACEUTYCZNE 1

26.1 Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna

Krospowidon

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/Aluminium Wielkość opakowań: 2, 4, 8, 12, 40 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja.

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr: 16096

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2009-10-16

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2012-02-10

- 11 -

Alendronat Bluefish