+ iMeds.pl

Alendronate arrow 70 mgUlotka Alendronate arrow

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika

Alendronate Arrow 70 mg, tabletki

(Acidum alendronicum)

Proszę uważnie przeczytać ulotkę przed zastosowaniem tego leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Alendronate Arrow i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alendronate Arrow

3.    Jak stosować lek Alendronate Arrow

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Alendronate Arrow

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Alendronate Arrow i w jakim celu się go stosuje

Kwas alendronowy należy do grupy niehormonalnych leków zwanych bisfosfonianami, które zapobiegają utracie masy kostnej z organizmu.

Kwas alendronowy stosowany jest w leczeniu choroby określanej jako osteoporoza (łamliwość kości). Choroba ta często występuje u kobiet po menopauzie. Im wcześniej u kobiety występuje menopauza, tym większe jest ryzyko wystąpienia osteoporozy.

Nieleczona osteoporoza może prowadzić do zmniejszenia grubości kości i ich osłabienia, a w rezultacie do występowania złamań, zazwyczaj szyjki kości udowej, kręgosłupa i nadgarstka. Złamania u osób chorujących na osteoporozę występują łatwo, nawet podczas codziennych czynności, takich jak podnoszenie ciężkich przedmiotów lub niewielkich urazów bądź upadków.

Kwas alendronowy zabezpiecza przed utratą masy kostnej i odbudowuje tę, która została utracona w wyniku osteoporozy, redukując w ten sposób ryzyko wystąpienia złamań kręgosłupa i szyjki kości udowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alendronate Arrow Kiedy nie stosować leku Alendronate Arrow:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (alergię) na kwas alendronowy

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku (ich lista jest zamieszczona w punkcie 6 „Zawartość opakowania i inne informacje”)

•    jeśli u pacjenta stwierdzono choroby przełyku (jest to przewód łączący jamę ustną z żołądkiem) takie jak np. zwężenie przełyku lub problemy z przełykaniem

•    jeśli u pacjenta lekarz stwierdził małe stężenie wapnia we krwi

•    jeśli pacjent nie może utrzymać pozycji stojącej lub siedzącej, przez co najmniej 30 minut.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alendronate Arrow

Przed zażyciem leku należy poinformować lekarza:

•    jeśli u pacjenta występują trudności lub ból podczas połykania

•    jeśli u pacjenta występuje zapalenie błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy (pierwszy odcinek jelita cienkiego)

•    jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub inne zaburzenia trawienne, w tym krwawienia z żołądka

•    o zabiegach chirurgicznych dotyczących żołądka lub przełyku wykonanych w ciągu ostatniego roku (z wyjątkiem plastyki odźwiernika, gdy ujście z żołądka jest rozszerzone)

•    jeśli stwierdzono przełyk Barreta (chorobę związaną ze zmianami w komórkach wyściełających dolną część przełyku)

•    o aktualnych lub przebytych w przeszłości chorobach nerek

•    jeśli u pacjenta występuje małe stężenie witaminy D (lub, jeśli w przeszłości występowało zmniejszenie stężenia witaminy D). W takim przypadku lekarz może zalecić monitorowanie stężenia witaminy D w czasie leczenia kwasem alendronowym

•    o przebytej lub nadal trwającej chorobie niedoczynności przytarczyc (stan w którym gruczoły przytarczyc pracują nieprawidłowo)

•    jeśli u pacjenta występowały w przeszłości lub nadal występują: ból, obrzęk lub zdrętwienie żuchwy, zmniejszona stabilność zębów lub uczucie „ciężkiej żuchwy”

•    o leczeniu zębów lub zamiarze poddania się zabiegom z zakresu chirurgii szczękowej

•    j eśli u pacjenta występuje choroba nowotworowa, stosowana jest chemioterapia lub radioterapia, jeśli pacjent zażywa steroidy, ma chorobę dziąseł, nie jest regularnie badany przez stomatologa, ma chorobę jamy ustnej lub pali tytoń. W tych przypadkach lekarz może zażądać badania stomatologicznego przed rozpoczęciem leczenia.

Ważne jest utrzymywanie właściwej higieny jamy ustnej podczas stosowania leku Alendonate Arrow. Pacjent powinien zgłaszać się na rutynowe przeglądy do dentysty podczas stosowania tego leku oraz powinien poinformować lekarza lub dentystę o wszelkich dolegliwościach dotyczących jamy ustnej i zębów, takich jak ruszające się zęby, ból czy obrzęk.

Inne leki i Alendronate Arrow

Nie wolno przyjmować doustnie innych leków w tym samym czasie co leku Alendronate Arrow. Dlatego, jeśli stosuje się inne tabletki, należy odczekać co najmniej 30 minut po przyjęciu leku Alendronate Arrow, zanim przyjmie się inny lek. Bardzo ważne jest przestrzeganie wszystkich zaleceń wymienionych w punkcie 3 „Jak stosować lek Alendronate Arrow”.

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza o przyjmowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

Alendronate Arrow z jedzeniem i piciem

Tabletki muszą być przyjmowane na pusty żołądek, ponieważ pokarm i napoje mogą znacznie zmniejszyć skuteczność leku. Dlatego tabletki należy przyjmować popijając pełną szklanką zwykłej wody co najmniej 30 minut przed spożyciem jakiegokolwiek posiłku lub napoju. Bardzo ważne jest przestrzeganie wszystkich zaleceń wymienionych w punkcie 3 „Jak stosować lek Alendronate Arrow”.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Alendronate Arrow nie należy stosować u kobiet w ciąży, w przypadku podejrzenia ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Alendronate Arrow nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże rzadko u pacjentów zażywających lek Alendronate Arrow mogą wystąpić działania niepożądane takie jak: zawroty głowy, silne bóle stawów i kości oraz ból lub zapalenie oczu. Jeśli pacjent stwierdza te objawy powinien skontaktować się z lekarzem przed prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Alendronate Arrow

Tabletki te zawierają laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Alendronate Arrow

Zawsze należy przyjmować lek zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka leku Alendronate Arrow to jedna tabletka raz na tydzień.

Następujące zalecenia są szczególnie istotne dla zapewnienia skuteczności leku i zmniejszenia prawdopodobnego podrażnienia (gardła i przełyku):

•    należy wybrać jeden dzień w tygodniu najbardziej odpowiedni dla pacjenta, aby zażywać tabletkę

•    tabletkę leku Alendronate Arrow należy zażywać w wybranym przez pacjenta dniu każdego tygodnia

•    lek Alendronate Arrow należy przyjmować na czczo, zaraz po wstaniu z łóżka rano, w wybranym dniu, popijając szklanką zwykłej wody (nie mniej niż 200 ml), co najmniej na 30 minut przed spożyciem pierwszego pokarmu, napoju lub przyjęciem innych leków. Jest szczególnie istotne aby popijać tabletki zwykłą wodą. Nie należy stosować do popicia herbaty, kawy, wody mineralnej lub soków

•    tabletkę należy połknąć w całości. Tabletek nie wolno rozgryzać, ssać lub trzymać w ustach do rozpuszczenia

•    po przyjęciu leku Alendronate Arrow należy odczekać co najmniej 30 minut przed spożyciem pierwszego posiłku, napoju lub przyjęciem innych leków (włączając suplementy wapnia, witaminy, środki zobojętniające stosowane w niestrawności)

•    po zażyciu leku Alendronate Arrow nie należy kłaść się, należy pozostać w pozycji pionowej (siedząc, stojąc lub chodząc) przez co najmniej 30 minut po przyjęciu tabletki. Pacjenci nie powinni kłaść się

do czasu przyjęcia pierwszego posiłku w danym dniu

•    tabletki nie należy przyjmować przed położeniem się spać lub rano, przed wstaniem z łóżka

•    w przypadku trudności i (lub) bólu podczas połykania tabletki, bólu za mostkiem lub wystąpienia bądź nasilenia zgagi należy przerwać przyjmowanie leku Alendronate Arrow i skontaktować się

z lekarzem.

Podczas stosowania leku Alendronate Arrow, lekarz może zalecić przyjmowanie witaminy D lub suplementów wapnia. W takim przypadku należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Ważne jest stosowanie leku Alendronate Arrow tak długo, jak to zalecił lekarz. Lek Alendronate Arrow tylko wtedy jest skuteczny w leczeniu osteoporozy, jeśli jest przyjmowany tak długo jak zalecił lekarz.

Alendronian nie może być stosowany u dzieci i młodzieży.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Alendronate Arrow niż zalecana, może wystąpić rozstrój żołądka, zgaga, zapalenie gardła i przełyku lub żołądka, skurcze mięśni i żołądka, skurcze, osłabienie i napad drgawkowy.

Należy wypić pełną szklankę mleka i skontaktować się z najbliższym lekarzem lub z oddziałem pomocy doraźnej szpitala. Nie należy wywoływać wymiotów ani kłaść się.

Jeśli pacjent zapomniał zażyć dawkę leku Alendronate Arrow należy przyjąć dawkę leku Alendronate Arrow następnego dnia rano.

Nie należy stosować dawki podwójnej tego samego dnia.

Należy powrócić do zażywania jednej tabletki jeden raz w tygodniu tak jak zostało wcześniej ustalone. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Alendronate Arrow może powodować działania niepożądane.

Wszystkie leki mogą wywołać reakcje alergiczne, chociaż poważne reakcje alergiczne są bardzo rzadkie. Powinno się przerwać zażywanie leku Alendronate Arrow i niezwłocznie powiadomić lekarza jeśli zaobserwowano u siebie niżej wymienione działania niepożądane:

•    nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy lub ust, wysypka lub świąd (występuje na całym ciele) znane jako obrzęk naczynioruchowy

•    wysypka, występowanie pęcherzy lub inne działania niepożądane dotyczące skóry, oczu, ust

lub narządów płciowych, świąd lub wysoka temperatura (symptomy kilku reakcji skórnych zwane zespołem Stevensa-Johnsona lub martwicą toksyczną naskórka).

Jeśli występują trudności i (lub) ból podczas połykania, lub jeśli wystąpi ból zamostkowy lub zgaga lub jej nasilenie należy przestać zażywać lek Alendronate Arrow i poinformować lekarza. Zlekceważenie tych objawów i dalsze zażywanie leku może nasilić reakcje przełykowe.

Opisywane były następujące działania niepożądane:

Bardzo często występujące działanie niepożądane (prawdopodobnie dotyczące więcej niż jednej osoby na 10):

• bóle mięśni, kości i stawów, czasami bardzo silne Często występujące działania niepożądane (dotyczące mniej niż jednej osoby na 10):

bóle żołądka

oddawanie gazów

zawroty głowy

(pochodzenia

błędnikowego)

niestrawność

wzdęcia

owrzodzenia przełyku

zaparcia

zarzucanie kwaśnej

ból i trudności

treści do przełyku (refluks)

w przełykaniu

biegunka

bóle głowy

zawroty głowy

(pochodzenia

ośrodkowego)

wypadnie włosów

świąd

obrzęk stawów

osłabienie lub brak

zatrzymanie płynów

energii

(opuchlizna) głównie w nogach (obrzęki obwodowe)

Niezbyt często występujące działania niepożądane (dotyczące mniej niż jednej osoby na 100):

złe samopoczucie

zapalenie błony

zapalenia i (lub)

(nudności i wymioty)

śluzowej żołądka

zwężenia (nadżerki) przełyku

wysypka

smoliste stolce

zaczerwienienie skóry

zaburzenia smaku

zapalenia oka

przemijające objawy

grypopodobne (bóle mięśni, ogólne złe samopoczucie, czasami z towarzyszącą gorączką) zazwyczaj na początku leczenia

Rzadko występujące działania niepożądane (dotyczące mniej niż jednej osoby na 1000):

• zwężenie przełyku

• alergia (reakcje

• owrzodzenie błony

nadwrażliwości)

śluzowej żołądka i (lub)

obejmujące obrzęki

dwunastnicy i inne

i wykwity skórne

owrzodzenia przewodu pokarmowego (nie ma pewności, że owrzodzenia te są wywoływane przez kwas alendronowy)

• owrzodzenia błony

• wysypka wrażliwa

• w rzadkich przypadkach

śluzowej jamy ustnej

na światło

mogą wystąpić

i (lub) gardła

nietypowe złamania kości udowej, szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wcześniej wskazywać

na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej

• ciężkie reakcje skórne

• małe stężenie wapnia,

• ból i (lub) zapalenie

(zespół Stevensa-

które może prowadzić

żuchwy (częściej u osób

Johnsona, martwica

do kurczy mięśni oraz

po usunięciu zęba i (lub)

toksyczno-rozpływna

powodować uczucie

z zakażeniami błony

naskórka)

mrowienia w palcach oraz wokół ust

śluzowej jamy ustnej )

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych działań niepożądanych lub innych niewymienionych w tej ulotce. Przydatne może być robienie notatek z opisem rodzaju, czasem wystąpienia i trwania działania niepożądanego.

5. Jak przechowywać lek Alendronate Arrow

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Alendronate Arrow

Substancją czynną leku Alendronate Arrow jest kwas alendronowy (w postaci sodu alendronianu trójwodnego).

Innymi składnikami leku są: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Lek Alendronate Arrow występuje w postaci tabletek o kształcie owalnym, o barwie białej lub prawie białej, z nadrukiem „AN 70” na jednej stronie i logo „Arrow” na drugiej stronie.

Tabletki są dostępne w blistrach, w opakowaniach zawierających 4, 8 i 12 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjöröur, Islandia Wytwórca:

Arrow Pharm (Malta) Limited, HF 62, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG 3000, Malta Qualiti (Burnley) Limited, Talbot Street, Briercliffe, Burnley BB10 2JY, Wielka Brytania Juta Pharma GmbH, Gutenbergstrasse 13, 24941 Flensburg, Niemcy

Chester Medical Solutions, Apex Court, Bassendale Road, Bromborough, Wirral, CH62 3RE, Wielka Brytania

Arrow Generics Limited, Unit 2 Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4SZ, Wielka Brytania

Medicofarma S.A., ul. Żelazna 58, 00-866 Warszawa, Polska

Actavis Ltd,, BLB 016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN 3000, Malta

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta.

Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data zatwierdzenia ulotki: wrzesień 2014

6

Alendronate Arrow

Charakterystyka Alendronate arrow

Charakterystyka produktu leczniczego

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alendronate Arrow, 70 mg, tabletki

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 70 mg kwasu alendronowego (w postaci sodu alendronianu trójwodnego). Substancje pomocnicze:

Każda tabletka zawiera 142,64 mg laktozy jednowodnej Pełen wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Tabletki barwy białej lub prawie białej, okrągłe, z nadrukiem „AN 70” na jednej stronie i logo „Arrow” na drugiej stronie.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie. Alendronian zmniejsza ryzyko występowania złamań kręgów i szyjki kości udowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Zalecana dawka to jedna 70 mg tabletka raz na tydzień.

Nie ustalono optymalnego czasu trwania leczenia bisfosfonianami. Należy okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia u każdego pacjenta indywidualnie w oparciu o korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem produktu Alendronate Arrow, zwłaszcza po upływie co najmniej

5    lat terapii.

W celu zapewnienia odpowiedniego wchłaniania alendronianu:

Tabletki Alendronate Arrow należy przyjmować co najmniej na 30 minut przed spożyciem pierwszego posiłku, napoju lub przyjęciem innych leków. Inne napoje (w tym woda mineralna), pokarm i niektóre leki mogą prawdopodobnie zmniejszać wchłanianie alendronianu (patrz punkt 4.5).

Aby ułatwić przemieszczanie się produktu leczniczego do żołądka i tym samym zmniejszyć ryzyko podrażnienia przełyku lub działań niepożądanych w obrębie przełyku (patrz punkt 4.4)

   Alendronate Arrow należy połykać rano, zaraz po wstaniu z łóżka, popijając pełną szklanką wody (nie mniej niż 200 ml lub 7 uncji płynu ).

•    Alendronate Arrow należy połknąć w całości. Tabletek nie należy rozgryzać, żuć, lub przetrzymywać w jamie ustnej z powodu ryzyka wystąpienia owrzodzeń błony śluzowej jamy ustnej gardła.

•    Pacjenci nie powinni kłaść się do czasu przyjęcia pierwszego posiłku, który powinien być spożyty nie wcześniej niż 30 minut po przyjęciu tabletki.

•    Pacjenci nie powinni kłaść się przez 30 minut po przyjęciu Alendronate Arrow

•    Alendronate Arrow nie należy przyjmować przed położeniem się spać lub rano, przed wstaniem z łóżka.

W przypadku niodpowiedniej diety pacjenci powinni przyjmować preparaty wapnia i witaminy D (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

W badaniach klinicznych nie stwierdzono związanych z wiekiem różnic dotyczących profilu skuteczności i bezpieczeństwa alendronianu. W związku z tym zmiana dawkowania nie jest konieczna u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Zmiana dawkowania nie jest konieczna u pacjentów, u których wskaźnik przesączania kłębuszkowego (ang. GFR) jest większy niż 35 ml/min. Alendronian nie jest zalecany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, u których wartość GFR jest mniejsza niż 35 ml/min ze względu na brak odpowiednich badań klinicznych.

Pacjenci pediatryczni

Nie zaleca się stosowania alendronianu u dzieci poniżej 18 lat z powodu braku wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w leczeniu osteoporozy u pacjentów w tej grupie wiekowej (patrz punkt 5.1).

Nie badano Alendronate Arrow stosowanego w leczeniu osteoporozy wywołanej glikokortykosteroidami.

4.3    Przeciwwskazania

•    Choroby przełyku i inne patologie opóźniające proces opróżnienia przełyku, takie jak zwężenie lub achalazja.

•    Niemożność utrzymania pozycji stojącej lub siedzącej, przez co najmniej 30 minut.

•    Nadwrażliwość na alendronian, inne bisfosfoniany lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego.

•    Hipokalcemia.

Patrz także punkt 4.4.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Alendronian może powodować miejscowe podrażnienie błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Z powodu ryzyka zaostrzenia choroby podstawowej należy zachować ostrożność podczas stosowania alendronianu u pacjentów z czynnymi schorzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego, takimi jak: trudności w połykaniu, choroby przełyku, zapalenie błony śluzowej lub choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, bądź w przypadku niedawno przebytych (w ciągu ostatniego roku) ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych, takich jak choroba wrzodowa żołądka, czynne krwawienie lub zabieg chirurgiczny w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego, z wyjątkiem plastyki wpustu żołądka (patrz punkt 4.3.).

U pacjentów ze zdiagnozowanym przełykiem Barreta ze względu na stosunek korzyści do potencjalnego ryzyka działania alendronianu należy indywidualnie rozpatrzyć jego zastosowanie.

Działania niepożądane w obrębie przełyku (w niektórych przypadkach ciężkie i wymagające leczenia szpitalnego) takie jak: zapalenie, owrzodzenia lub nadżerki, w rzadkich przypadkach prowadzące do zwężenia przełyku obserwowano u pacjentów stosujących alendronian. Dlatego lekarz powinien obserwować, czy występują u pacjenta jakiekolwiek objawy (przedmiotowe i podmiotowe), które mogą świadczyć o wystąpieniu działań niepożądanych w obrębie przełyku. Należy pouczyć pacjenta o konieczności przerwania leczenia alendronianem i skontaktowania się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów podrażnienia przełyku takich jak trudności lub ból podczas połykania, ból zamostkowy lub pojawienie się lub nasilanie zgagi.

Ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych dotyczących przełyku wydaje się większe u pacjentów, którzy nie stosują alendronianu w sposób prawidłowy i (lub) kontynuują leczenie alendronianem pomimo wystąpienia objawów podrażnienia przełyku. Jest bardzo ważne, aby pacjent otrzymał wszystkie zalecenia dotyczące stosowania produktu leczniczego i aby były one dla niego całkowicie zrozumiałe (patrz punkt 4.2 ). Pacjenci powinni być poinformowani, że ryzyko wystąpienia zaburzeń przełyku może zwiększać się, jeżeli nie będą stosowali się do podanych zaleceń.

Pomimo iż podczas szeroko zakrojonych badań klinicznych nie obserwowano zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, po wprowadzeniu alendronianu do sprzedaży donoszono o rzadkich przypadkach choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, czasami ciężkich i przebiegających z powikłaniami.

U pacjentów z rozpoznaniem raka otrzymujących bisfosfoniany, głównie podawane dożylnie, opisywano marwicę kości żuchwy najczęściej związaną z ekstrakcją zęba i (lub) miejscowym zakażeniem (w tym z zapaleniem kości i szpiku). Wielu z tych pacjentów otrzymywało także chemioterapię i kortykosteroidy. Martwicę kości żuchwy odnotowano również u pacjentów z osteoporozą leczonych doustnymi bisfosfonianami.

Oceniając ryzyko rozwoju martwicy kości szczęki u poszczególnych pacjentów, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki ryzyka:

•    siłę działania leku z grupy bisfosfonianów (największa w przypadku kwasu zoledronowego),drogę podania (patrz wyżej) oraz dawkę skumulowaną

•    chorobę nowotworową, chemioterapię, radioterapię, przyjmowanie kortykosteroidów, palenie tytoniu

•    choroby jamy ustnej i zębów w wywiadzie, niski poziom higieny jamy ustnej, choroby przyzębia, inwazyjne zabiegi stomatologiczne oraz źle dopasowane protezy dentystyczne.

Przed leczeniem doustnymi bisfosfonianami, u pacjentów ze złym stanem uzębienia należy rozważyćbadanie stomatologiczne z odpowiednimi zabiegami zapobiegawczymi.

Pacjenci ci, podczas leczenia bisfosfonianami powinni - jeśli to możliwe - unikać zabiegów stomatologicznych, ponieważ u pacjentów, u których wystąpiła martwica kości żuchwy podczas leczenia bisfosfonianami zabiegi stomatologiczne mogą przyczynić się do zwiększenia martwicy.

Brak jest dostępnych danych wskazujących, że przerwanie leczenia bisfosfonianami u pacjentów wymagających zabiegów stomatologicznych, ma wpływ na ryzyko wystąpienia martwicy kości żuchwy. Ocena kliniczna lekarza powinna nakreślić plan postępowania z każdym pacjentem w oparciu o indywidualną ocenę korzyści w stosunku do ryzyka.

W trakcie leczenia bisfosfonianami wszystkich pacjentów należy zachęcać do utrzymywania właściwej higieny jamy ustnej, zgłaszania się na rutynowe przeglądy do dentysty oraz informowania o wszelkich objawach dotyczących jamy ustnej, takich jak ruszające się zęby, ból czy obrzęk.

Bóle kości, stawów i (lub) mięśni obserwowano u pacjentów przyjmujących bisfosfoniany.Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu objawy te rzadko były ciężkie i (lub) powodujące niesprawność pacjenta (patrz punkt 4.8). Pierwsze objawy mogą pojawić się w pierwszym dniu leczenia i (lub) po wielu miesiącach od rozpoczęcia leczenia. U większości pacjentów objawy ustąpiły po przerwaniu leczenia. Nawrót objawów wystąpił po ponownym przyjęciu tego samego produktu leczniczego lub po zastosowaniu innego bisfosfonianu.

Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miej sca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniej szym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie. W badaniach obrazowych często na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny. Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub w pachwinie występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu raportowano rzadkie występowanie ciężkich reakcji skórnych włączając zespół Stevensa-Johnsona oraz martwicze toksyczne oddzielanie się naskórka.

Pacjentów należy poinstruować, iż w przypadku pominięcia dawki produktu leczniczego powinni przyjąć tabletkę następnego dnia rano. Pacjentom nie wolno przyjmować dwóch tabletek tego samego dnia, lecz powinni powrócić do przyjmowania 1 tabletki raz na tydzień, tak jak w oryginalnym schemacie dawkowania, w wybranym przez nich dniu.

Alendronian nie jest zalecany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami nerek, jeżeli wartość GFR jest mniejsza niż 35 ml/min (patrz punkt 4.2).

Należy rozważyć inne możliwe przyczyny osteoporozy poza niedoborem estrogenów i wiekiem.

Hipokalcemię należy wyrównać przed rozpoczęciem leczenia alendronianem (patrz: punkt 4.3).

Inne zaburzenia gospodarki mineralnej (takie jak niedobór witaminy D, niedoczynność przytarczyc) powinny być skutecznie leczone przed rozpoczęciem stosowania alendronianu. U tych pacjentów, stężenie wapnia w surowicy krwi i objawy hipokalcemii należy ściśle monitorować podczas leczenia alendronianem.

Wraz z pozytywnym działaniem alendronianu jak zwiększenie mineralizacji kości, może wystąpić zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy. Występuje ono zazwyczaj o niewielkim nasileniu i przebiega bezobjawowo. Jednak, w rzadkich przypadkach donoszono o wystąpieniu objawowej hipokalcemii, bardzo rzadko o ciężkim przebiegu i często obserwowaną u pacjentów z czynnikami predysponującymi (jak np. niedoczynność przytarczyc, niedobór witaminy D, zaburzenia wchłaniania wapnia). Dlatego szczególnie ważne jest upewnienie się, że pacjenci stosujący glikokortykosteroidy przyjmują odpowiednią ilość wapnia i witaminy D.

Substancje pomocnicze

Produkt leczniczy Alendronate Arrow zawiera laktozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp), zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produkt leczniczy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stosowany jednocześnie z alendronianem pokarm i napoje (w tym woda mineralna), preparaty wapnia, leki zobojętniające sok żołądkowy oraz niektóre leki doustne prawdopodobnie mogą zaburzać wchłanianie alendronianu. Dlatego pacjenci muszą odczekać co najmniej 30 minut po przyjęciu alendronianu, zanim zastosują jakikolwiek inny lek doustny (patrz punkt 4.2 i 5.2).

Nie należy spodziewać się innych interakcji lekowych o istotnym znaczeniu klinicznym. Pewna liczba pacj entek w badaniach klinicznych stosowała estrogen (podawany dopochwowo, przezskórnie lub doustnie) równocześnie z alendronianem. Żadnych działań niepożądanych nie odnotowano w takim leczeniu skojarzonym.

Należy ostroznie stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) razem a alendoronianem gdyż stosowane łącznie mogą powodowac podrażnienia przewodu pokarmowego. Pomimo, że nie przeprowadzono specyficznych badań dotyczących interakcji z alendronianem, jednak alendronian był stosowany w badaniach klinicznych jednocześnie z wieloma innymi, często przepisywanymi produkt leczniczyami, z którymi nie stwierdzono występowania klinicznie niekorzystnych interakcji.

4.6    Ciąża i laktacja

Stosowanie podczas ciąży

Alendronianu nie należy stosowac w ciąży. Są niewystarczające dane dotyczące stosowania alendronianu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach bezpośrednio nie wykazały wpływu dużych dawek na na ciążę, rozwój embrionu/płodu, rozwój pourodzeniowy. Alendronian podany ciężarnym samicom szczura powodował związane z hipokalcemią zaburzenia porodu (patrz punkt: 5.3).

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy alendronian przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Z uwagi na wskazania, alendronianu nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak donoszono o szergu działaniach niepożądanytch dla Alendronate Arrow, które moga wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń. Indywidualna rekacja na Alendronate Arrow moze być różna (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

W rocznym badaniu przeprowadzonym u kobiet po menopauzie i z osteoporozą, całościowy profil bezpieczeństwa dla alendronianu w postaci tabletek do stosowania raz w tygodniu w dawce 70 mg (n = 519) i alendronianu 10 mg do stosowania raz na dobę (n = 370) był podobny.

W dwóch trzyletnich badaniach o prawie identycznym schemacie, przeprowadzonych u kobiet po menopauzie (alendronian 10 mg: n=196; placebo n=397), całościowy profil bezpieczeństwa dla alendronianu w postaci 10 mg raz na dobę był zbliżony do placebo.

Działania niepożądane opisywane przez badaczy jako możliwe, prawdopodobnie lub na pewno związane ze stosowaniem produktu leczniczego, przedstawione zostały poniżej, jeżeli występowały u >1% leczonych w którejkolwiek z grup rocznym badaniu lub > 1% pacjentów, leczonych alendronianem w dawce 10 mg raz na dobę i z większą częstością niż u pacjentów otrzymujących placebo w badaniach trzyletnich:

Badanie roczne

Badania trwające trzy lata

Alendronian 70 mg raz na tydzień (n=519)

%

Alendronian 10 mg raz na dobę (n=370)

%

Alendronian 10 mg raz na dobę (n=196)

%

Placebo

(n=397)

%

Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle brzucha

3,7

3,0

6,6

4,8

Niestrawność

2,7

2,2

3,6

3,5

Zarzucanie kwaśnej treści do przełyku

1,9

2,4

2,0

4,3

Nudności

1,9

2,4

3,6

4,0

Wzdęcia

1,0

1,4

1,0

0,8

Zaparcie

0,8

1,6

3,1

1,8

Biegunka

0,6

0,5

3,1

1,8

Trudności w połykaniu

0,4

0,5

1,0

0,0

oddawanie gazów

0,4

1,6

2,6

0,5

Zapalenie błony śluzowej żołądka

0,2

1,1

0,5

1,3

Choroba wrzodowa żołądka

0,0

1,1

0,0

0,0

Owrzodzenie przełyku

0,0

0,0

1,5

0,0

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

Bóle mięśniowo-szkieletowe

(kości, mięśni lub stawów)

2,9

3,2

4,1

2,5

Kurcze mięśni

0,2

1,1

0,0

1,0

Zaburzenia neurologiczne

Bóle głowy

0,4

0,3

2,6

1,5

Następujące działania niepożądane były również opisywane w badaniach klinicznych i (lub) po wprowadzeniu produkt leczniczyu na rynek:

[Bardzo częste (>1/10), Częste (>1/100, <1/10), Niezbyt częste (>1/1000, <1/100), Rzadkie (>1/10 000, <1/1000), Bardzo rzadkie (<1/10 000 w tym pojedyncze przypadki)]

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: Objawowa hipokalcemia zazwyczaj w związku z istniejącymi czynnikami ryzyka (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu nerwowego:

Często : bóle głowy, zawroty głowyf Niezbyt często: zaburzenia smakuf

Zaburzenia oka:

Niezbyt często: zapalenie struktur oka (zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie twardówki, zapalenie nadtwardówki)

Zaburzenia ucha i błędnika:

Często: zawroty głowyf

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często : bóle brzucha, niestrawność , zaparcia, biegunka, oddawanie gazów, owrzodzenie przełyku , trudności w połykaniu , wzdęcia, zarzucanie kwaśnej treści do przełyku. Niezbyt często : nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie przełyku , nadżerki błony śluzowej przełyku , smoliste stolcef.

Rzadko : zwężenie przełyku , owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej lub gardła , perforacje, w górnym odcinku przewodu pokarmowego (owrzodzenia, pęknięcia, krwawienia) §

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: łysienief, świądf

Niezbyt często: wysypka, rumień

Rzadko: wysypka skórna z nadwrażliwością na światło

pojedyncze przypadki ciężkich reakcji alergicznych, włączając zespół Stevensa-Johnsona i martwicę toksyczno-rozpływną naskórka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe:

Bardzo często: bóle mięśniowo-szkieletowe (kości, mięśni lub stawów) czasami o ciężkim nasileniuf§.

Często: obrzęk stawówf

Rzadko: opisywano martwicę kości żuchwy J §, nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej (działanie niepożądane grupy bisfosfonianów)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: osłabienief, obrzęki obwodowef

Niebyt często przemijające objawy jak w przypadku ostrej reakcji skórnej (bóle mięśni, złe samopoczucie, w rzadkich przypadkach gorączka) zazwyczaj w związku z rozpoczęciem leczenia/;

§ Patrz punkt 4.4

f Częstość obserwowana w badaniach klinicznych była zbliżona w grupie placebo i w grupie przyjmującej lek.

Patrz punkty 4.2 i 4.4

* To działanie niepożądane stwierdzono na podstawie obserwacji w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu. Rzadkie występowanie działania oszacowano w oparciu o wyniki stosownych badań klinicznych.

1 Stwierdzono na podstawie doświadczeń w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu.

4.9 Przedawkowanie

Hipokalcemia, hipofosfatemia i działania niepożądane w obrębie przewodu pokarmowego, takie jak: zaburzenia żołądkowe, zgaga, zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka, owrzodzenia mogą wystąpić po przedawkowaniu doustnym. Brak jest dokładnych danych dotyczących leczenia przedawkowania alendronianu. Mleko lub leki zobojętniające należy podać w celu związania alendronianu w przewodzie pokarmowym. Z uwagi na niebezpieczeństwo podrażnienia błony śluzowej przełyku nie należy wywoływać wymiotów, a pacjent powinien zachować wyprostowaną pozycję.

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w leczeniu chorób kości, bisfosfoniany.

Kod ATC: M 05 BA 04

Substancja czynna produktu leczniczego Alendronate Arrow, sodu alendronian, trójwodny, jest bisfosfonianem, który hamuje osteoklastyczną resorpcję kości, nie wpływając bezpośrednio na procesy tworzenia kości. Badania przedkliniczne wykazały, że alendronian wiąże się preferencyjnie w miejscach resorpcji tkanki kostnej. Aktywność osteoklastów zostaje zahamowana, natomiast tworzenie i wiązanie się osteoklastów z tkanką kostną pozostaje niezmienione. Tkanka kostna wytworzona podczas leczenia alendronianem ma prawidłową budowę.

Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie

Osteoporozę definiuje się na podstawie gęstości mineralnej kości szyjki udowej (ang. BMD) lub kręgosłupa do 2,5 odchylenia standardowego poniżej wartości średniej dla zdrowej populacji ludzi młodych, lub przebytego wcześniej złamania po niewielkim urazie, niezależnie od gęstości mineralnej kości.

Równoważność terapeutyczną alendronianu w postaci tabletek stosowanych raz w tygodniu (n = 519) oraz alendronianu stosowanego w dawce 10 mg raz na dobę (n = 370) została udowodniona w rocznym badaniu wieloośrodkowym u kobiet po menopauzie i z oseoporozą. Średnie zwiększenie gęstości mineralnej kości w stosunku do wartości początkowej BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa po upływie roku wynosiło 5,1 % (4,8%, 5,4%; przedział ufności 95%) w grupie otrzymującej 70 mg raz na tydzień i 5,4% (5,0%, 5,8%; przedział ufności 95%) w grupie przyjmującej 10 mg alendronianu na dobę. Średnie zwiększenie wartości BMD w grupie otrzymującej 70 mg alendronianu raz na tydzień oraz w grupie otrzymującej 10 mg raz na dobę wynosiło odpowiednio 2,3% i 2,9% w obrębie szyjki kości udowej oraz 2,9% i 3,1 % w całej kości biodrowej. W obu leczonych grupach zwiększenie gęstości kości w innych strukturach kośćca było również podobne.

Wpływ alendronianu na BMD i częstość występowania złamań u kobiet po menopauzie badano w dwóch wstępnych badaniach skuteczności o jednakowym schemacie (n=994) oraz w badaniu Fracture Intervention Trial (FIT: n=6459).

We wstępnych badaniach skuteczności zwiększenie BMD pod wpływem alendronianu stosowanego w dawce 10 mg na dobę w stosunku do placebo, po 3 latach, wynosiło 8,8%, 5,9% i 7.8% w obrębie kręgosłupa, szyjki kości udowej i krętarzu. Dla całego kośćca BMD również zwiększyło się w sposób znaczący. U pacjentów leczonych alendronianem odsetek osób z przebytym, co najmniej jednym złamaniem kręgów zmniejszył się o 48% (alendronian 3,2% w porównaniu z placebo 6,2%). Podczas dwuletnich badań stanowiących rozszerzenie tych badań BMD kręgosłupa i krętarza wykazywało tendencję wzrastającą. Ponadto BMD szyjki kości udowej i całego kośca zostało utrzymane.

Badanie FIT składało się z dwóch badań kontrolowanych placebo, w których alendronian stosowany był raz na dobę (5 mg na dobę przez dwa lata i 10 mg dobę przez kolejny rok lub dwa lata).

• FIT 1: trzyletnie badanie z udziałem 2027 pacjentek z przebytym, co najmniej jednym złamaniem (kompresyjnym) kręgów przed rozpoczęciem badania. W badaniu tym alendronian stosowany codziennie zmniejszał częstość występowania > 1 nowych złamań kręgów o 47% (alendronian 7,9% w porównaniu z placebo 15%). Ponadto potwierdzono statystycznie istotne zmniejszenie

częstości występowania złamań szyjki kości udowej (1,1% w stosunku do 2,2%, zmniejszenie o 51%).

• FIT 2: czteroletnie badanie z udziałem 4432 pacjentek, z małą masą kostną, ale bez przebytych złamań w dniu rozpoczęcia badania. W tym badaniu, w wyniku analizy podgrupy u kobiet z osteoporozą (37% całkowitej populacji spełniającej kryteria definicji osteoporozy podane wyżej) zaobserwowano znaczącą różnicę częstości występowania złamań szyjki kości udowej (alendronian 1% w porównaniu z placebo 2,2%, zmniejszenie o 56%) i > 1 złamań kręgów (2,9% w stosunku do 5,8%, zmniejszenie 50%).

Pacjenci pediatryczni

Alendronian został przebadany na niewielkiej grupie pacjentów poniżej 18 lat z osteogenezą niepełną. Uzyskane wyniki są niewystarczające dla uzasadnienia stosowania alendronianiu u dzieci z osteogenezą niepełną.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

W stosunku do porównawczej dawki podawanej dożylnie, średnia dostępność biologiczna alendronianu podanego doustnie u kobiet wynosiła 0,64% dla dawek od 5 do 70 mg, podanych po nocnej przerwie w posiłkach i na dwie godziny przed spożyciem standardowego śniadania. Dostępność biologiczna zmniejszała się około 0,46% i 0,39%, gdy alendronian podawano godzinę lub pół godziny przed standardowym śniadaniem. W badaniach dotyczących leczenia osteoporozy alendronian był skuteczny, jeśli podawano go, co najmniej 30 minut przed spożyciem pierwszego posiłku lub napoju. Dostępność biologiczna była znikoma niezależnie od tego, czy alendronian był stosowany podczas, czy w ciągu dwóch godzin po standardowym śniadaniu. Jednoczesne podanie alendronianu z kawą lub sokiem pomarańczowym powodowało zmniejszenie dostępności biologicznej średnio o 60%. U zdrowych osób, prednizolon stosowany doustnie (20 mg trzy razy na dobę przez pięć dni) nie powodował istotnych klinicznie zmian w dostępności biologicznej alendronianu po podaniu doustnym (średnie zwiększenie wahało się od 22% do 44%).

Dystrybucja:

Badania u szczurów wykazały, że alendronian podany dożylnie w dawce 1mg/kg mc. początkowo ulega dystrybucji do tkanek miękkich, następnie szybko przemieszcza się do kośćca lub zostaje wydalony w moczu. Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym, z wyłączeniem kości, wynosi u ludzi co najmniej 28 litrów. Stężenia produktu leczniczego w osoczu po podaniu doustnych dawek leczniczych są zbyt małe, aby można je było oznaczyć metodami analitycznymi (<5 ng/ml). Stopień wiązania z białkami osocza u ludzi wynosi około 78%.

Metabolizm:

Brak dowodów na to, że alendronian jest metabolizowany u zwierząt lub u ludzi.

Wydalanie:

Po dożylnym podaniu pojedynczej dawki alendronianu znakowanego izotopem węgla 14C, około 50% izotopu ulegało wydaleniu w moczu ciągu 72 godzin, a w kale była mała aktywność promieniotwórcza lub całkowity jej brak. Po dożylnym podaniu pojedynczej dawki 10 mg, klirens nerkowy alendronianu wynosił 71 ml/min, a klirens ogólnoustrojowy nie był większy niż 200 ml/min. Stężenie w osoczu zmniejszało się o ponad 95% ciągu 6 godzin po podaniu dożylnym. Okres półtrwania u ludzi szacowany jest na ponad dziesięć lat, co wskazuje na długi czas uwalniania alendronianu z kośćca. Alendronian nie jest wydalany za pośrednictwem układów przenośników kwasów ani zasad w nerkach szczura i dlatego uważa się, że nie wpływa on na proces wydalania innych produkt leczniczyów zachodzących przy udziale tych układów przenośnikowych u ludzi.

Szczególne grupy pacjentów

Badania przedkliniczne wykazują, że produkt leczniczy nie związany w kościach ulega szybkiemu wydaleniu z moczem. U zwierząt po długotrwałym stosowaniu dożylnym produktu leczniczego do łącznej dawki 35mg/kg mc. nie stwierdzono wysycenia wychwytu produktu leczniczego przez tkankę kostną. Pomimo braku wystarczających danych klinicznych, przypuszcza się, że podobnie jak u zwierząt, wydalanie alendronianu przez nerki może być zmniejszone u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Z tego powodu, może wystąpić zwiększona kumulacja alendronianu w tkance kostnej u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W standardowych badaniach toksyczności ogólnej, genotoksyczności i działąnia rakotwórczego nie wykazano żadnych zagrożeń dla ludzi. Badania u samic szczura wykazały, że stosowanie alendronianu w okresie ciąży powoduje zaburzenia przebiegu porodu z powodu hipokalcemii.

Badania u szczurów, którym podawano duże dawki produktu leczniczego wykazały zwiększoną częstość nieprawidłowego tworzenia kości u płodu. Znaczenie tej obserwcji dla ludzi jest nieznane.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza jednowodna Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki są pakowane w blistry (PVC/PE/PVDC/Aluminium) zawierające 2, 4, 8, 12 i 40 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Arrow Poland S.A.

Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa Polska

8    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15286

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

25.03.2009/16.01.2012

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

27.03.2013

11

Alendronate Arrow