Imeds.pl

Alendronate Medana 70 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Alendronate Medana 70 mg tabletki

Acidum alendronicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Alendronate Medana i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Alendronate Medana

3.    Jak zażywać lek Alendronate Medana

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alendronate Medana

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST ALENDRONATE MEDANA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Alendronate Medana należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami. Nie zawierają one hormonów. Alendronian zapobiega utracie tkanki kostnej i pomaga odbudowywać kości. Zmniejsza ryzyko złamania kręgosłupa i szyjki kości udowej.

Lekarz przepisał Alendronate Medana w celu leczenia osteoporozy. Alendronate Medana zmniejsza ryzyko złamań kręgosłupa i szyjki kości udowej.

Co to jest osteoporoza?

Osteoporoza prowadzi do zmniejszenia gęstości kości i osłabienia ich wytrzymałości. Zwykle występuje u kobiet po menopauzie. Podczas menopauzy jajniki przestają produkować żeńskie hormony estrogeny, które pomagają utrzymać prawidłowy stan kości. W konsekwencji tego następuje utrata masy kości i stają się one słabsze. Im wcześniej u kobiety występuje menopauza, tym większe jest ryzyko osteoporozy.

We wczesnym stadium osteoporoza przebiega bezobjawowo. Nieleczona osteoporoza, może prowadzić do złamań kości. Mimo odczuwania bolesności, złamania kręgów kręgosłupa mogą pozostawać niezauważone dopóki nie zaczną powodować zmniejszenia wysokości ciała. Złamania takie mogą zdarzyć się podczas wykonywania zwykłych codziennych czynności, takich jak podnoszenie lub z powodu niewielkich urazów, które z reguły nie powodują złamania zdrowych kości. Złamania, dotyczą zwykle szyjki kości udowej, kręgosłupa i nadgarstka mogą nie tylko powodować ból, lecz także wywoływać poważne problemy takie jak przygarbiona sylwetka („wdowi garb”) i utrata możliwości poruszania się.

Jak można leczyć osteoporozę?

Osteoporozę można leczyć i nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie leczenia. Alendronate Medana zapobiega nie tylko utracie masy kostnej, ale także pomaga odbudować masę kości i zmniejszyć ryzyko złamań kręgosłupa i szyjki kości udowej.

Lekarz może zalecić nie tylko leczenie za pomocą leku Alendronate Medana, lecz także może zasugerować zmianę stylu życia, która wpłynie na poprawę zdrowia, np.:

Zaprzestanie palenia tytoniu - Palenie wydaje się zwiększać stopień utraty tkanki kostnej i z tego względu może zwiększać ryzyko złamań kości.

•    Ćwiczenia fizyczne - Aby kości były silne i zdrowe, podobnie jak mięśnie, wymagają ćwiczeń. Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń należy zasięgnąć porady lekarza.

•    Zbilansowana dieta - Lekarz może udzielić wskazówek dotyczących diety lub przyjmowania suplementów diety (szczególnie wapnia i witaminy D).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU ALENDRONATE MEDANA Kiedy nie zażywać leku Alendronate Medana

•    jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek problemy z przełykiem (przewód łączący jamę ustną z żołądkiem) takie jak zbliznowacenie (zwężenie) przełyku lub trudności z połykaniem

•    gdy pacjent nie może utrzymać pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmniej 30 minut

•    w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na sodu alendronian trójwodny, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

•    jeśli lekarz stwierdził u pacjenta małe stężenie wapnia we krwi.

W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych sytuacji, nie należy stosować leku. Najpierw należy skonsultować się z lekarzem, a następnie przestrzegać otrzymanych zaleceń.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alendronate Medana

Ważne jest, aby przed przyjęciem leku Alendronate Medana poinformować lekarza:

•    jeśli występują problemy z nerkami

•    jeśli występuj e uczulenie j akiegokolwiek typu

•    jeśli lekarz rozpoznał u pacjenta przełyk Barretta (chorobę związaną ze zmianami w komórkach wyściełających dolną część przełyku)

•    jeśli występują problemy z połykaniem i trawieniem

•    jeśli występują choroby dziąseł

•    jeśli planowany jest zabieg usunięcia zębów.

Należy skonsultować się ze stomatologiem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Alendronate Medana lub jeżeli pacjent jest leczony z jednego z następujących powodów:

•    jeżeli u pacjenta stwierdzono raka

•    jeżeli pacjent otrzymuje chemoterapię lub radioterapię

•    jeżeli pacjent przyjmuje kortykosteroidy (np. kortyzon lub hormony)

•    jeżeli pacjent nie poddaje się regularnym przeglądom stomatologicznym

•    jeżeli pacjent ma problemy z dziąsłami.

W czasie leczenia ważne jest utrzymanie odpowiedniej higieny jamy ustnej oraz przeprowadzanie rutynowych kontroli stomatologicznych. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy takie jak chwiejące się zęby, ból lub obrzęk.

Należy zaprzestać przyjmowania leku Alendronate Medana i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia: podrażnienia, zapalenia lub owrzodzenia przełyku występujących często w połączeniu z bólami w klatce piersiowej, zgagą lub trudnościami i bolesnością podczas przełykania. Wymienione powyżej działania niepożądane mogą się nasilać, jeśli pacjent dalej przyjmuje lek Alendronate Medana mimo nasilania się tych objawów. Ryzyko tych objawów niepożądanych wzrasta jeśli nie postępuje się zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 3. „Jak zażywać lek Alendronate Medana”.

Należy zaprzestać przyjmowania leku Alendronate Medana i skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów (obrzęku naczynioruchowego):

•    obrzęk twarzy, języka i gardła

•    trudności w przełykaniu

• pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Dzieci i młodzież

Alendronian nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży.

Stosowanie z innymi lekami

Suplementy wapnia, produkty zobojętniające sok żołądkowy oraz niektóre leki doustne przyjmowane jednocześnie z lekiem Alendronate Medana mogą wywoływać zaburzenia jego wchłaniania. Z tego względu należy ściśle stosować się do zaleceń podanych w punkcie 3. “Jak zażywać lek Alendronate Medana”.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich aktualnie lub ostatnio przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty szczególnie o przyjmowaniu leków przeciwzapalnych (np. kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu, indometacyny).

Stosowanie leku Alendronate Medana z jedzeniem i piciem

Jedzenie i napoje (w tym także woda mineralna) przyjmowane razem z lekiem Alendronate Medana mogą osłabiać jego działanie. Dlatego ważne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń podanych w punkcie 3. “Jak zażywać lek Alendronate Medana”.

Ciąża i karmienie piersią

Alendronate Medana stosuje się tylko u kobiet po menopauzie. W przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży oraz podczas karmienia piersią nie należy przyjmować leku Alendronate Medana.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Zgłaszano występowanie działań niepożądanych (na przykład niewyraźne widzenie, zawroty głowy oraz silne bóle kości, mięśni lub stawów) po zastosowaniu leku Alendronate Medana, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Indywidualne reakcje na lek Alendronate Medana mogą być różne (patrz punkt 4).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Alendronate Medana

Ten lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK ALENDRONATE MEDANA

Alendronate Medana należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Należy przyjmować jedną tabletkę leku Alendronate Medana raz na tydzień.

Aby w pełni wykorzystać terapeutyczne działanie leku Alendronate Medana należy ściśle stosować się do następujących zaleceń

Bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń podanych w punkcie 2 do 6, ażeby lek Alendronate Medana szybko przedostał się do żołądka i zmniejszyło się ryzyko podrażnienia przełyku.

1.    Wybrać dzień - Należy wybrać najbardziej dogodny dzień tygodnia. Przyjmować tabletkę Alendronate Medana w wybranym dniu każdego tygodnia.

2.    Nie jeść i nie pić - Po wstaniu rano i przed zjedzeniem, wypiciem czegokolwiek czy też przed zastosowaniem innych leków, należy połknąć tabletkę Alendronate Medana popijając pełną szklanką (nie mniej niż 200 ml) wody (ale nie wody mineralnej).

•    Nie popijać wodą mineralną (niegazowaną lub gazowaną).

•    Nie popijać kawą lub herbatą.

•    Nie popijać sokiem lub mlekiem.

Nie rozgryzać i nie żuć tabletki ani nie dopuścić, aby rozpuściła się ona w ustach.

3.    Nie kłaść się - Pozostawać w pozycji pionowej (siedzenie, stanie lub chodzenie) - przez co najmniej 30 minut po połknięciu tabletki. Nie należy się kłaść do momentu spożycia pierwszego w ciągu dnia posiłku.

4.    Nie stosować leku Alendronate Medana wieczorem przed położeniem się do łóżka lub rano przed wstaniem z łóżka.

5.    W przypadku wystąpienia trudności lub bólu podczas przełykania, bólu w klatce piersiowej, pojawienia się lub nasilenia zgagi, należy zaprzestać przyjmowania leku Alendronate Medana i skontaktować się z lekarzem.

6.    Musi upłynąć co najmniej 30 minut pomiędzy połknięciem leku Alendronate Medana, a zjedzeniem pierwszego posiłku, przyjęciem pierwszego płynu lub zażyciem innych przyjmowanych leków w tym produktów zobojętniających sok żołądkowy, suplementów wapnia i witamin. Alendronate Medana działa efektywnie tylko na pusty żołądek.

Należy pamiętać, że Alendronate Medana należy zażywać tak długo jak zalecił to lekarz. Alendronate Medana jest skuteczny w leczeniu osteoporozy tylko wtedy, gdy pacjent przez cały czas przyjmuje tabletki.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Alendronate Medana

W przypadku pomyłkowego zażycia większej liczby tabletek, należy wypić pełną szklankę mleka i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów, nie kłaść się. W przypadku zażycia większej liczby tabletek lub pomyłkowego zażycia przez dziecko, należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym, gdzie zostanie ocenione ryzyko i udzielona porada.

Pominięcie zażycia leku Alendronate Medana

W przypadku pominięcia dawki należy zażyć jedną tabletkę rano następnego dnia. Nie zażywać dwóch tabletek tego samego dnia. Powrócić do zażywania jednej tabletki na tydzień, w wybranym wcześniej dniu tygodnia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Alendronate Medana może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (więcej niż u 1 na 10 osób):

•    bóle kości, mięśni i (lub) stawów, czasami o ciężkim nasileniu.

Często (więcej niż u 1 na 100 osób, ale mniej niż u 1 na 10 osób)

•    zgaga, trudności w połykaniu, owrzodzenie przełyku trudności lub ból podczas połykania;

•    obrzęk stawów;

•    ból brzucha, uczucie dyskomfortu w żołądku lub odbijanie po jedzeniu, zaparcia, uczucie pełności i wzdęcia żołądka, biegunka, wzdęcie z oddawaniem gazów;

•    wypadanie włosów, świąd;

•    ból głowy, zawroty głowy;

•    zmęczenie, obrzęk rąk lub nóg.

Niezbyt często (więcej niż u 1 na 1000 osób, ale mniej niż u 1 na 100 osób):

•    nudności, wymioty;

•    podrażnienie lub zapalenie przełyku; zapalenie błony śluzowej;

•    czarne lub smoliste stolce;

•    zapalenie oczu, w tym objawy takie jak zaburzenia widzenia, ból i zaczerwienie oczu;

•    wysypka, zaczerwienienie skóry;

•    przemijające objawy grypopodobne, takie jak bóle mięśni, ogólne złe samopoczucie, czasami z towarzyszącą gorączką na początku leczenia;

•    zaburzenie smaku.

Rzadko (więcej niż u 1 na 10 000 osób, ale mniej niż u 1 na 1000 osób):

•    reakcje uczuleniowe takie jak pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, możliwe trudności w oddychaniu i przełykaniu;

•    objawy małego stężenia wapnia we krwi, w tym skurcze mięśni i (lub) uczucie mrowienia w palcach lub wokół ust;

•    owrzodzenie jamy ustnej i gardła;

•    owrzodzenie żołądka lub wrzody trawienne (czasami ciężkie lub z krwawieniem);

•    zwężenie przełyku;

•    wysypka spowodowana nadwrażliwością na światło; ciężkie reakcje skórne czasami z zaczerwienieniem i tworzeniem pęcherzy (w tym zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka);

•    ból w jamie ustnej i (lub) ból szczęki, obrzęk lub bolesność w jamie ustnej, uczucie ucisku lub drętwienie szczęki, albo poluzowany ząb. Mogą to być objawy wskazujące na uszkodzenie kości szczęki (martwicę kości), związane na ogół z wydłużeniem procesu gojenia i obecnością zakażenia, często po ekstrakcji (usunięciu) zęba. W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym i dentystą;

•    nietypowe złamania kości udowej. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia bólu, osłabienia lub dyskomfortu w obrębie uda, biodra lub pachwiny, ponieważ mogą to być wczesne objawy złamania kości udowej,

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ALENDRONATE MEDANA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu bezpośrednim i pudełku tekturowym.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Alendronate Medana

Substancją czynną leku jest kwas alendronowy. Każda tabletka zawiera 70 mg kwasu alendronowego, w postaci sodu alendronianu trójwodnego.

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.

Jak wygląda Alendronate Medana i co zawiera opakowanie

Są to tabletki barwy białej, obustronnie wypukłe, o kształcie podłużnym. Opakowanie zawiera 4 tabletki.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10

98-200 Sieradz, Polska

Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański, Polska Data zatwierdzenia ulotki: 09.11.2012 r.

6