+ iMeds.pl

Alendronate medana 70 mgUlotka Alendronate medana

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Alendronate Medana 70 mg tabletki

Acidum alendronicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Alendronate Medana i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Alendronate Medana

3.    Jak zażywać lek Alendronate Medana

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alendronate Medana

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST ALENDRONATE MEDANA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Alendronate Medana należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami. Nie zawierają one hormonów. Alendronian zapobiega utracie tkanki kostnej i pomaga odbudowywać kości. Zmniejsza ryzyko złamania kręgosłupa i szyjki kości udowej.

Lekarz przepisał Alendronate Medana w celu leczenia osteoporozy. Alendronate Medana zmniejsza ryzyko złamań kręgosłupa i szyjki kości udowej.

Co to jest osteoporoza?

Osteoporoza prowadzi do zmniejszenia gęstości kości i osłabienia ich wytrzymałości. Zwykle występuje u kobiet po menopauzie. Podczas menopauzy jajniki przestają produkować żeńskie hormony estrogeny, które pomagają utrzymać prawidłowy stan kości. W konsekwencji tego następuje utrata masy kości i stają się one słabsze. Im wcześniej u kobiety występuje menopauza, tym większe jest ryzyko osteoporozy.

We wczesnym stadium osteoporoza przebiega bezobjawowo. Nieleczona osteoporoza, może prowadzić do złamań kości. Mimo odczuwania bolesności, złamania kręgów kręgosłupa mogą pozostawać niezauważone dopóki nie zaczną powodować zmniejszenia wysokości ciała. Złamania takie mogą zdarzyć się podczas wykonywania zwykłych codziennych czynności, takich jak podnoszenie lub z powodu niewielkich urazów, które z reguły nie powodują złamania zdrowych kości. Złamania, dotyczą zwykle szyjki kości udowej, kręgosłupa i nadgarstka mogą nie tylko powodować ból, lecz także wywoływać poważne problemy takie jak przygarbiona sylwetka („wdowi garb”) i utrata możliwości poruszania się.

Jak można leczyć osteoporozę?

Osteoporozę można leczyć i nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie leczenia. Alendronate Medana zapobiega nie tylko utracie masy kostnej, ale także pomaga odbudować masę kości i zmniejszyć ryzyko złamań kręgosłupa i szyjki kości udowej.

Lekarz może zalecić nie tylko leczenie za pomocą leku Alendronate Medana, lecz także może zasugerować zmianę stylu życia, która wpłynie na poprawę zdrowia, np.:

Zaprzestanie palenia tytoniu - Palenie wydaje się zwiększać stopień utraty tkanki kostnej i z tego względu może zwiększać ryzyko złamań kości.

•    Ćwiczenia fizyczne - Aby kości były silne i zdrowe, podobnie jak mięśnie, wymagają ćwiczeń. Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń należy zasięgnąć porady lekarza.

•    Zbilansowana dieta - Lekarz może udzielić wskazówek dotyczących diety lub przyjmowania suplementów diety (szczególnie wapnia i witaminy D).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU ALENDRONATE MEDANA Kiedy nie zażywać leku Alendronate Medana

•    jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek problemy z przełykiem (przewód łączący jamę ustną z żołądkiem) takie jak zbliznowacenie (zwężenie) przełyku lub trudności z połykaniem

•    gdy pacjent nie może utrzymać pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmniej 30 minut

•    w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na sodu alendronian trójwodny, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

•    jeśli lekarz stwierdził u pacjenta małe stężenie wapnia we krwi.

W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych sytuacji, nie należy stosować leku. Najpierw należy skonsultować się z lekarzem, a następnie przestrzegać otrzymanych zaleceń.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alendronate Medana

Ważne jest, aby przed przyjęciem leku Alendronate Medana poinformować lekarza:

•    jeśli występują problemy z nerkami

•    jeśli występuj e uczulenie j akiegokolwiek typu

•    jeśli lekarz rozpoznał u pacjenta przełyk Barretta (chorobę związaną ze zmianami w komórkach wyściełających dolną część przełyku)

•    jeśli występują problemy z połykaniem i trawieniem

•    jeśli występują choroby dziąseł

•    jeśli planowany jest zabieg usunięcia zębów.

Należy skonsultować się ze stomatologiem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Alendronate Medana lub jeżeli pacjent jest leczony z jednego z następujących powodów:

•    jeżeli u pacjenta stwierdzono raka

•    jeżeli pacjent otrzymuje chemoterapię lub radioterapię

•    jeżeli pacjent przyjmuje kortykosteroidy (np. kortyzon lub hormony)

•    jeżeli pacjent nie poddaje się regularnym przeglądom stomatologicznym

•    jeżeli pacjent ma problemy z dziąsłami.

W czasie leczenia ważne jest utrzymanie odpowiedniej higieny jamy ustnej oraz przeprowadzanie rutynowych kontroli stomatologicznych. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy takie jak chwiejące się zęby, ból lub obrzęk.

Należy zaprzestać przyjmowania leku Alendronate Medana i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia: podrażnienia, zapalenia lub owrzodzenia przełyku występujących często w połączeniu z bólami w klatce piersiowej, zgagą lub trudnościami i bolesnością podczas przełykania. Wymienione powyżej działania niepożądane mogą się nasilać, jeśli pacjent dalej przyjmuje lek Alendronate Medana mimo nasilania się tych objawów. Ryzyko tych objawów niepożądanych wzrasta jeśli nie postępuje się zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 3. „Jak zażywać lek Alendronate Medana”.

Należy zaprzestać przyjmowania leku Alendronate Medana i skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów (obrzęku naczynioruchowego):

•    obrzęk twarzy, języka i gardła

•    trudności w przełykaniu

• pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Dzieci i młodzież

Alendronian nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży.

Stosowanie z innymi lekami

Suplementy wapnia, produkty zobojętniające sok żołądkowy oraz niektóre leki doustne przyjmowane jednocześnie z lekiem Alendronate Medana mogą wywoływać zaburzenia jego wchłaniania. Z tego względu należy ściśle stosować się do zaleceń podanych w punkcie 3. “Jak zażywać lek Alendronate Medana”.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich aktualnie lub ostatnio przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty szczególnie o przyjmowaniu leków przeciwzapalnych (np. kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu, indometacyny).

Stosowanie leku Alendronate Medana z jedzeniem i piciem

Jedzenie i napoje (w tym także woda mineralna) przyjmowane razem z lekiem Alendronate Medana mogą osłabiać jego działanie. Dlatego ważne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń podanych w punkcie 3. “Jak zażywać lek Alendronate Medana”.

Ciąża i karmienie piersią

Alendronate Medana stosuje się tylko u kobiet po menopauzie. W przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży oraz podczas karmienia piersią nie należy przyjmować leku Alendronate Medana.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Zgłaszano występowanie działań niepożądanych (na przykład niewyraźne widzenie, zawroty głowy oraz silne bóle kości, mięśni lub stawów) po zastosowaniu leku Alendronate Medana, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Indywidualne reakcje na lek Alendronate Medana mogą być różne (patrz punkt 4).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Alendronate Medana

Ten lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK ALENDRONATE MEDANA

Alendronate Medana należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Należy przyjmować jedną tabletkę leku Alendronate Medana raz na tydzień.

Aby w pełni wykorzystać terapeutyczne działanie leku Alendronate Medana należy ściśle stosować się do następujących zaleceń

Bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń podanych w punkcie 2 do 6, ażeby lek Alendronate Medana szybko przedostał się do żołądka i zmniejszyło się ryzyko podrażnienia przełyku.

1.    Wybrać dzień - Należy wybrać najbardziej dogodny dzień tygodnia. Przyjmować tabletkę Alendronate Medana w wybranym dniu każdego tygodnia.

2.    Nie jeść i nie pić - Po wstaniu rano i przed zjedzeniem, wypiciem czegokolwiek czy też przed zastosowaniem innych leków, należy połknąć tabletkę Alendronate Medana popijając pełną szklanką (nie mniej niż 200 ml) wody (ale nie wody mineralnej).

•    Nie popijać wodą mineralną (niegazowaną lub gazowaną).

•    Nie popijać kawą lub herbatą.

•    Nie popijać sokiem lub mlekiem.

Nie rozgryzać i nie żuć tabletki ani nie dopuścić, aby rozpuściła się ona w ustach.

3.    Nie kłaść się - Pozostawać w pozycji pionowej (siedzenie, stanie lub chodzenie) - przez co najmniej 30 minut po połknięciu tabletki. Nie należy się kłaść do momentu spożycia pierwszego w ciągu dnia posiłku.

4.    Nie stosować leku Alendronate Medana wieczorem przed położeniem się do łóżka lub rano przed wstaniem z łóżka.

5.    W przypadku wystąpienia trudności lub bólu podczas przełykania, bólu w klatce piersiowej, pojawienia się lub nasilenia zgagi, należy zaprzestać przyjmowania leku Alendronate Medana i skontaktować się z lekarzem.

6.    Musi upłynąć co najmniej 30 minut pomiędzy połknięciem leku Alendronate Medana, a zjedzeniem pierwszego posiłku, przyjęciem pierwszego płynu lub zażyciem innych przyjmowanych leków w tym produktów zobojętniających sok żołądkowy, suplementów wapnia i witamin. Alendronate Medana działa efektywnie tylko na pusty żołądek.

Należy pamiętać, że Alendronate Medana należy zażywać tak długo jak zalecił to lekarz. Alendronate Medana jest skuteczny w leczeniu osteoporozy tylko wtedy, gdy pacjent przez cały czas przyjmuje tabletki.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Alendronate Medana

W przypadku pomyłkowego zażycia większej liczby tabletek, należy wypić pełną szklankę mleka i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów, nie kłaść się. W przypadku zażycia większej liczby tabletek lub pomyłkowego zażycia przez dziecko, należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym, gdzie zostanie ocenione ryzyko i udzielona porada.

Pominięcie zażycia leku Alendronate Medana

W przypadku pominięcia dawki należy zażyć jedną tabletkę rano następnego dnia. Nie zażywać dwóch tabletek tego samego dnia. Powrócić do zażywania jednej tabletki na tydzień, w wybranym wcześniej dniu tygodnia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Alendronate Medana może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (więcej niż u 1 na 10 osób):

•    bóle kości, mięśni i (lub) stawów, czasami o ciężkim nasileniu.

Często (więcej niż u 1 na 100 osób, ale mniej niż u 1 na 10 osób)

•    zgaga, trudności w połykaniu, owrzodzenie przełyku trudności lub ból podczas połykania;

•    obrzęk stawów;

•    ból brzucha, uczucie dyskomfortu w żołądku lub odbijanie po jedzeniu, zaparcia, uczucie pełności i wzdęcia żołądka, biegunka, wzdęcie z oddawaniem gazów;

•    wypadanie włosów, świąd;

•    ból głowy, zawroty głowy;

•    zmęczenie, obrzęk rąk lub nóg.

Niezbyt często (więcej niż u 1 na 1000 osób, ale mniej niż u 1 na 100 osób):

•    nudności, wymioty;

•    podrażnienie lub zapalenie przełyku; zapalenie błony śluzowej;

•    czarne lub smoliste stolce;

•    zapalenie oczu, w tym objawy takie jak zaburzenia widzenia, ból i zaczerwienie oczu;

•    wysypka, zaczerwienienie skóry;

•    przemijające objawy grypopodobne, takie jak bóle mięśni, ogólne złe samopoczucie, czasami z towarzyszącą gorączką na początku leczenia;

•    zaburzenie smaku.

Rzadko (więcej niż u 1 na 10 000 osób, ale mniej niż u 1 na 1000 osób):

•    reakcje uczuleniowe takie jak pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, możliwe trudności w oddychaniu i przełykaniu;

•    objawy małego stężenia wapnia we krwi, w tym skurcze mięśni i (lub) uczucie mrowienia w palcach lub wokół ust;

•    owrzodzenie jamy ustnej i gardła;

•    owrzodzenie żołądka lub wrzody trawienne (czasami ciężkie lub z krwawieniem);

•    zwężenie przełyku;

•    wysypka spowodowana nadwrażliwością na światło; ciężkie reakcje skórne czasami z zaczerwienieniem i tworzeniem pęcherzy (w tym zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka);

•    ból w jamie ustnej i (lub) ból szczęki, obrzęk lub bolesność w jamie ustnej, uczucie ucisku lub drętwienie szczęki, albo poluzowany ząb. Mogą to być objawy wskazujące na uszkodzenie kości szczęki (martwicę kości), związane na ogół z wydłużeniem procesu gojenia i obecnością zakażenia, często po ekstrakcji (usunięciu) zęba. W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym i dentystą;

•    nietypowe złamania kości udowej. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia bólu, osłabienia lub dyskomfortu w obrębie uda, biodra lub pachwiny, ponieważ mogą to być wczesne objawy złamania kości udowej,

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ALENDRONATE MEDANA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu bezpośrednim i pudełku tekturowym.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Alendronate Medana

Substancją czynną leku jest kwas alendronowy. Każda tabletka zawiera 70 mg kwasu alendronowego, w postaci sodu alendronianu trójwodnego.

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.

Jak wygląda Alendronate Medana i co zawiera opakowanie

Są to tabletki barwy białej, obustronnie wypukłe, o kształcie podłużnym. Opakowanie zawiera 4 tabletki.

Podmiot odpowiedzialny

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10

98-200 Sieradz, Polska

Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański, Polska Data zatwierdzenia ulotki: 09.11.2012 r.

6

Alendronate Medana

Charakterystyka Alendronate medana

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alendronate Medana 70 mg tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera: 70 mg kwasu alendronowego (w postaci sodu alendronianu trójwodnego). Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna.

Każda tabletka zawiera 128,64 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Tabletki barwy białej, obustronnie wypukłe, o kształcie podłużnym.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie osteoporozy po menopauzie. Alendronian zmniejsza ryzyko złamań kręgów i szyjki kości udowej.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecana dawka to jedna tabletka 70 mg raz na tydzień.

Nie ustalono optymalnego czasu trwania leczenia osteoporozy bisfosfonianami. Należy okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia u każdego pacjenta indywidualnie w oparciu o korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem produktu Alendronate Medana zwłaszcza po upływie co najmniej 5 lat terapii.

Aby uzyskać odpowiednie wchłanianie alendronianu:

Produkt Alendronate Medana w tabletkach należy przyjmować na pusty żołądek popijając tylko czystą wodą, co najmniej na 30 minut przed pierwszym posiłkiem, napojem lub przyjęciem innego produktu leczniczego w danym dniu. Inne płyny (w tym woda mineralna), pokarm oraz niektóre leki mogą zmniejszać wchłanianie alendronianu (patrz punkt 4.5).

Aby ułatwić dotarcie do żołądka i w ten sposób zmniejszyć ryzyko podrażnienia lub działań niepożądanych miejscowych i w przełyku (patrz punkt 4.4):

   Alendronate Medana tabletki należy przyjmować rano bezpośrednio po wstaniu z łóżka popijając pełną szklanką wody (nie mniej niż 200 ml).

•    Tabletkę Alendronate Medana należy połknąć w całości. Tabletek nie należy rozgryzać ani żuć, i nie wolno dopuścić do ich rozpuszczenia w jamie ustnej z powodu ryzyka owrzodzenia jamy ustnej i gardła.

•    Pacjentowi nie wolno kłaść się aż do spożycia pierwszego posiłku w ciągu dnia, który należy zjeść nie wcześniej niż 30 minut po przyjęciu tabletki.

• Pacjentowi nie wolno kłaść się przez 30 minut od przyjęcia produktu Alendronate Medana tabletki.

Produktu Alendronate Medana w tabletkach nie należy przyjmować wieczorem przed położeniem się spać lub rano przed wstaniem z łóżka.

W przypadku nieodpowiedniej diety pacjenci powinni przyjmować suplementy wapnia i witaminy D (patrz punkt 4.4).

Przyjmowanie przez pacjentów w podeszłym wieku:

W czasie badań klinicznych w profilach skuteczności lub bezpieczeństwa stosowania alendronianu nie wystąpiły różnice wynikające z wieku. Z tego powodu nie ma konieczności dostosowywania dawki w przypadku pacjentów w podeszłym wieku.

Przyjmowanie przez pacjentów z niewydolnością nerek:

Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów ze współczynnikiem przesączania kłębuszkowego (ang. GFR) wyższym niż 35 ml/min. Alendronianu nie zaleca się pacjentom ze zmniejszoną czynnością nerek, jeżeli GFR jest niższy niż 35 ml/min, z powodu braku danych.

Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania alendronianu u dzieci poniżej 18 lat z powodu braku wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w leczeniu osteoporozy u pacjentów w tej grupie wiekowej (patrz punkt 5.1).

Alendronate Medana nie był badany w leczeniu osteoporozy wywołanej glikokortykosteroidami.

4.3.    Przeciwwskazania

•    Choroby przełyku i inne patologie opóźniające proces opróżnienia przełyku, takie jak zwężenie lub achalazja.

•    Niemożność utrzymania pozycji pionowej, przez co najmniej 30 minut.

•    Nadwrażliwość na alendronian lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Hipokalcemia.

Patrz również punkt 4.4.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Alendronian może wywoływać miejscowe podrażnienia błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Istnieje ryzyko nasilenia się objawów choroby podstawowej, należy więc zachować ostrożność, jeżeli alendronian podawany jest pacjentom z chorobami górnego odcinka układu pokarmowego, takimi jak trudności z przełykaniem, choroby przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej dwunastnicy lub owrzodzenia, lub u których niedawno (w ciągu ostatniego roku) występowały poważne choroby układu pokarmowego takie jak choroba wrzodowa żołądka, czynne krwawienie z przewodu pokarmowego lub zostali poddani zabiegom chirurgicznym w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego z wyłączeniem plastyki odźwiernika (patrz punkt 4.3). U pacjentów z rozpoznanym przełykiem Barretta, lekarz przepisujący receptę powinien rozważyć korzyści i potencjalne ryzyko stosowania alendronianu u każdego pacjenta z osobna.

U pacjentów leczonych alendronianem zanotowano działania niepożądane w obrębie przełyku (w niektórych przypadkach poważne i wymagające hospitalizacji) takie jak zapalenie przełyku, owrzodzenie przełyku lub nadżerka przełyku, w rzadkich przypadkach powodujące zwężenie przełyku. Z tego powodu lekarze powinni zwracać szczególną uwagę na objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazujące na reakcję przełykową. Pacjentów należy pouczyć, by przerwali przyjmowanie alendronianu i zgłosili się do lekarza, jeśli zauważą u siebie narastanie objawów podrażnienia przełyku takich jak trudności w przełykaniu, ból w trakcie przełykania, ból zamostkowy lub wystąpienie lub nasilenie zgagi.

Ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych dotyczących przełyku jest większe w przypadku pacjentów, którzy nie przyjmują alendronianu w sposób prawidłowy i (lub) kontynuują przyjmowanie alendronianu po nasileniu się objawów sugerujących podrażnienie przełyku. Ważne jest, aby pacjent otrzymał wyczerpujące wskazówki dotyczące przyjmowania leku oraz by je zrozumiał (patrz punkt 4.2). Należy poinformować pacjentów, że nieprzestrzeganie tych zaleceń może zwiększać ryzyko występowania zaburzeń w obrębie przełyku.

Mimo, że w obszernych badaniach klinicznych nie stwierdzono zwiększonego ryzyka jednak po wprowadzeniu alendronianu do obrotu pojawiły się raporty dotyczące rzadkich przypadków wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, niektórych o ciężkim przebiegu z powikłaniami.

U pacjentów z rozpoznaniem raka otrzymujących głównie dożylnie bisfosfoniany odnotowano występowanie martwicy kości szczęki zwykle związanej z ekstrakcją zęba i (lub) zakażeniami miejscowymi (włącznie z zapaleniem szpiku).

Wielu z tych pacjentów otrzymywało również chemioterapię i kortykosteroidy. Martwica kości szczęki występowała także u pacjentów z osteoporozą otrzymujących doustnie bisfosfoniany.

Oceniając ryzyko rozwoju martwicy kości szczęki u poszczególnych pacjentów, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki ryzyka:

•    siłę działania leku z grupy bisfosfonianów (największa w przypadku kwasu zoledronowego), drogę podania (patrz wyżej) oraz dawkę skumulowaną

•    chorobę nowotworową, chemioterapię, radioterapię, przyjmowanie kortykosteroidów, palenie tytoniu

•    choroby jamy ustnej i zębów w wywiadzie, niski poziom higieny jamy ustnej, choroby przyzębia, inwazyjne zabiegi stomatologiczne oraz źle dopasowane protezy dentystyczne.

Przed leczeniem doustnymi bisfosfonianami, u pacjentów ze złym stanem uzębienia należy rozważyć badanie stomatologiczne z odpowiednimi zabiegami zapobiegawczymi.

Jeśli jest to możliwe tacy pacjenci podczas leczenia powinni unikać inwazyjnych zabiegów dentystycznych. U pacjentów, u których rozwinie się martwica kości szczęki po stosowaniu bisfosfonianów, chirurgiczny zabieg stomatologiczny może pogorszyć istniejący stan. Brak jest dostępnych danych wskazujących czy zaprzestanie leczenia bisfosfonianami zmniejszy ryzyko wystąpienia martwicy kości szczęki u pacjentów, którzy wymagają zabiegu dentystycznego.

Lekarz prowadzący powinien dokonać oceny klinicznej, aby określić plan postępowania z każdym pacjentem w oparciu o indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

W trakcie leczenia bisfosfonianami wszystkich pacjentów należy zachęcać do utrzymywania właściwej higieny jamy ustnej, zgłaszania się na rutynowe przeglądy do dentysty oraz informowania o wszelkich objawach dotyczących jamy ustnej, takich jak ruchomy ząb, ból czy obrzęk.

U pacjentów przyjmujących bisfosfoniany odnotowano bóle kości, stawów i (lub) mięśni. Po wprowadzeniu bisfosfonianów do obrotu rzadko objawy te były ciężkie i (lub) powodowały niezdolność do poruszania (patrz punkt 4.8). Czas wystąpienia tych objawów był różny, od jednego dnia do kilku miesięcy po rozpoczęciu leczenia. U wielu pacjentów objawy te przemijały po zaprzestaniu leczenia. W podgrupie pacjentów następował nawrót objawów po ponownym podaniu tego samego produktu leczniczego lub po zastosowaniu innego bisfosfonianu.

Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miejsca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniejszym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie. W badaniach obrazowych często na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny.

Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej.

W okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano wystąpienie zespołu Stevensa-Johnsona oraz toksycznego martwiczego oddzielania naskórka.

Należy wyjaśnić pacjentom, że w przypadku pominięcia dawki Alendronate Medana, należy przyjąć tabletkę następnego dnia rano po tym, jak sobie przypomną. Nie należy przyjmować dwóch tabletek w tym samym dniu, lecz należy powrócić do przyjmowania jednej tabletki raz na tydzień zgodnie z ustalonym wcześniej schematem dawkowania.

Nie zaleca się stosowania produktu u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek, jeśli współczynnik filtracji kłębuszkowej (ang. GRF) jest mniejszy niż 35 ml/min (patrz punkt 4.2.).

Należy uwzględnić również inne przyczyny osteoporozy poza niedoborem estrogenów i wiekiem.

Przed rozpoczęciem leczenia należy całkowicie wyrównać hipokalcemię (patrz punkt 4.3.). Należy wyleczyć również inne zaburzenia gospodarki mineralnej (takie jak niedobór witaminy D i niedoczynność przytarczyc). Podczas leczenia alendronianem pacjentów z tymi zaburzeniami, należy monitorować stężenie wapnia w surowicy oraz objawy hipokalcemii.

Ze względu na pozytywny wpływ alendronianu na zwiększenie mineralizacji kości, może wystąpić zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących glikokortykoidy, u których wchłanianie wapnia może być zmniejszone. Jest ono nieznaczne i bezobjawowe. Donoszono jednak o występowaniu hipokalcemii objawowej, niekiedy o ciężkim przebiegu, najczęściej u pacjentów predysponowanych (np. z niedoczynnością przytarczyc, niedoborem witaminy D, zespołem złego wchłaniania wapnia). Z tego też względu szczególnie ważne jest, aby pacjenci przyjmujący glikokortykosteroidy przyjmowali odpowiednie dawki wapnia i witaminy D.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp), zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

W przypadku jednoczesnego przyjęcia, istnieje prawdopodobieństwo, że jedzenie i napoje (w tym woda mineralna), suplementy wapnia, leki zobojętniające sok żołądkowy oraz niektóre leki doustne będą miały wpływ na wchłanianie alendronianu. Z tego powodu od zażycia alendronianu do momentu przyjęcia innego leku doustnego musi upłynąć 30 minut (patrz punkt 4.2 i 5.2).

U pacjentów leczonych jednocześnie alendronianem w dawce większej niż 10 mg i produktami zawierającymi kwas acetylosalicylowy zwiększa się ryzyko występowania działań niepożądanych dotyczących górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Ponieważ niesteroidowe leki przeciwzapalne są przyczyną podrażnień przewodu pokarmowego, należy zachować ostrożność podczas ich jednoczesnego stosowania z alendronianem.

Nie przewiduje się innych interakcji substancji czynnej o znaczeniu klinicznym.

Podczas badań klinicznych pewna grupa pacjentów otrzymywała estrogen (dopochwowo, przezskórnie lub doustnie) wraz z alendronianem. Nie można było wskazać działań niepożądanych wynikających z leczenia skojarzonego.

Nie przeprowadzano specyficznych badań dotyczących interakcji, jednakże w czasie badań klinicznych alendronian podawano wraz z pewnymi zwykle przepisywanymi lekami i nie stwierdzono klinicznie niepożądanych interakcji.

4.6.    Ciąża i laktacja

Ciąża

W świetle zaleceń, alendronianu nie należy stosować w czasie ciąży. Nie ma wystarczających danych dotyczących przyjmowania alendronianu przez kobiety w ciąży.

Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośrednie działanie szkodliwe na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu lub rozwój po urodzeniu.Alendronian podawany ciężarnym samicom szczura powodował trudne porody związane z hipokalcemią (patrz punkt 5.3).

Laktacja

Nie wiadomo czy alendronian przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Wobec powyższego alendronianu nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak donoszono o działaniach niepożądanych alendronianu, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Indywidualne rekacje na alendronian mogą być różne (patrz punkt 4.8).

4.8.    Działania niepożądane

W badaniu trwającym jeden rok, z udziałem kobiet po menopauzie, z osteoporozą, stwierdzono podobny rodzaj i częstość występowania działań niepożądanych podczas stosowania alendronianu raz w tygodniu w dawce 70 mg (n = 519) oraz podczas stosowania w dawce 10 mg raz na dobę (n = 370).

W dwóch trzyletnich badaniach o prawie identycznym schemacie, przeprowadzonych u kobiet po menopauzie (alendronian 10 mg: n=196; placebo: n=397) ogólny profil bezpieczeństwa alendronianu w dawce 10 mg raz na dobę był zbliżony do placebo.

Niepożądane reakcje zgłoszone przez przeprowadzających badania jako możliwe, prawdopodobnie lub zdecydowanie związane z substancją czynną zostały zaprezentowane poniżej, jeśli wystąpiły u >1% pacjentów w którejkolwiek z grup poddanych terapii w okresie rocznego badania lub u >1% pacjentów, którzy byli leczeni alendronianem 10 mg raz na dobę i z częstością większą niż pacjenci leczeni placebo w ciągu trzyletniej próby:

Badanie trwające jeden rok


Badania trwające trzy lata


alendronian w dawce 70 mg raz na tydzień (n = 519)

%

alendronian w dawce 10 mg na dobę (n = 370)

%

alendronian w dawce 10 mg na dobę (n= 196)

%

placebo

(n = 397)

%

Zaburzenia żoładka i jelit

Ból brzucha

3 7

3 0

66

4 8

Niestrawność

2.7

2,2

3,6

3,5

Zarzucanie treści pokarmowej do przełyku

1,9

2,4

2,0

4,3

Nudności

1,9

2,4

3,6

4,0

Wzdęcia

1,0

1,4

1,0

0,8

Zaparcie

0,8

1,6

3,1

1,8

Biegunka

0,6

0,5

3,1

1,8

Dysfagia

0,4

0,5

1,0

0,0

Oddawanie gazów

0,4

1,6

2,6

0,5

Zapalenie błony śluzowej żołądka

0,2

1,1

0,5

1,3

Owrzodzenie

żołądka

0,0

1,1

0,0

0,0

Owrzodzenie przełyku

0,0

0,0

15_

0,0

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból mięśniowo-kostny (kości, mięśni lub stawów)

2,9

3,2

4,1

2,5

Kurcze mięśni

0,2

1,1

0,0

1,0

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

0,4

0,3

2,6

1,5

Podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu alendronianu do obrotu odnotowano następujące działania niepożądane:

Częstości występowania określono jako występujące: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Rzadko: objawowa hipokalcemia, często związana z czynnikami predysponującymi.§

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: ból głowy, zawroty głowyf Niezbyt często: zaburzenia smakuf

Zaburzenia oka:

Niezbyt często: zapalenie struktur oka (zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie twardówki lub zapalenie nadtwardówki)

Zaburzenia ucha i błędnika:

Często: zawroty głowyf

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: ból brzucha, niestrawność, zaparcia, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, owrzodzenie przełyku*, zaburzenia połykania*, wzdęcia, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku

Niezbyt często: nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie przełyku*, nadżerki przełyku*, smoliste stolcef

Rzadko: zwężenie przełyku*, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej i gardła*, perforacje, wrzody i krwawienia z

górnego odcinka przewodu pokarmowego§

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: łysienief, świądf

Niezbyt często: wysypka, rumień

Rzadko: wysypka z nadwrażliwością na światło, ciężkie

reakcje skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona i

toksyczno-rozpływna martwica naskórkat

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo często: bóle mięśniowo-szkieletowe (kości, mięśni lub stawów), czasami o ciężkim nasileniuf§

Często: obrzęk stawówf

Rzadko: martwica kości szczęki}§; złamania

przeciążeniowe bliższego odcinka trzonu kości udowejt§

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: osłabienief, obrzęki obwodowef Niezbyt często: przemijające objawy jak w reakcji ostrej fazy (bóle mięśniowe, złe samopoczucie i rzadko gorączka) są zazwyczaj związane z początkiem leczeniaf

§Patrz punkt 4.4

f Częstość obserwowana w badaniach klinicznych była zbliżona w grupie placebo i w grupie przyjmującej lek. *Patrz punkty 4.2 i 4.4

%To działanie niepożądane stwierdzono na podstawie obserwacji w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu. Rzadkie

występowanie działania oszacowano w oparciu o wyniki stosownych badań klinicznych.

Martwicę kości szczęki stwierdzono u pacjentów leczonych bisfosfonianami. Większość raportów dotyczy pacjentów, u których występuje rak, niemniej jednak zgłoszono także przypadki u pacjentów leczonych na osteoporozę. Martwica kości szczęki zasadniczo wiąże się z ekstrakcją zębów i (lub) miejscowymi stanami zapalnymi (w tym zapalenie szpiku). Zdiagnozowany rak, chemoterapia, radioterapia, podawanie kortykosteroidów oraz niewłaściwa higiena jamy ustnej uznawane są za czynniki ryzyka (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

4.9. Przedawkowanie

W przypadku doustnego przedawkowania może pojawić się hipokalcemia, hipofosfatemia oraz działania niepożądane dotyczące górnego odcinka przewodu pokarmowego takie jak niestrawność, zgaga, zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej lub owrzodzenie żołądka.

Nie ma szczegółowych informacji dotyczących przedawkowania alendronianu. Aby związać alendronian należy podać mleko lub lek zobojętniający sok żołądkowy. Ze względu na ryzyko podrażnienia przełyku nie należy wywoływać wymiotów, a pacjent powinien pozostawać w pozycji pionowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w chorobach układu kostnego, bisfosfoniany.

Kod ATC: M05BA04

Substancją czynną produktu Alendronate Medana w tabletkach jest sodu alendronian trójwodny, który jest bisfosfonianem, hamującym osteoklastyczną resorpcję tkanki kostnej bez bezpośredniego działania na tworzenie kości. Badania przedkliniczne wykazały, że alendronian chętniej lokalizuje się w miejscach, w których dochodzi do aktywnej resorpcji. Działanie kościogubne zostaje zahamowane, co jednak nie wpływa na formowanie i wiązanie osteoklastów. Jakość kości wytworzonej w trakcie leczenia alendronianem jest prawidłowa.

Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie

Osteoporozę definiuje się jako wskaźnik gęstości mineralnej kości (ang. BMD - bone mineral density) kręgosłupa lub szyjki kości udowej mniejszy o 2,5 odchylenia standardowego (ang SD - standard deviation) od średniej dla zdrowej populacji ludzi młodych lub jako przebyte wcześniej złamanie po niewielkim urazie, niezależnie od wartości wskaźnika gęstości mineralnej kości.

Równoważność terapeutyczna alendronianu w postaci tabletek do stosowania jeden raz w tygodniu (n = 519) i alendronianu w dawce 10 mg na dobę (n = 370) została udowodniona w rocznym wieloośrodkowym badaniu u kobiet po menopauzie i z osteoporozą. Średnie zwiększenie wartości BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa po upływie jednego roku wynosiło w stosunku do wartości wyjściowej 5,1% (4,8%, 5,4%; przedział ufności 95%) w grupie otrzymującej 70 mg jeden raz na tydzień i 5,4% (5,0%, 5, 8%; przedział ufności 95%) w grupie otrzymującej 10 mg na dobę. Średnie zwiększenie wartości BMD w grupie otrzymującej dawkę 70 mg jeden raz na tydzień i w grupie otrzymującej dawkę 10 mg na dobę wynosiło 2,3% i 2,9% dla szyjki kości udowej oraz 2,9% i 3,1% dla całego biodra. W obydwu grupach terapeutycznych zwiększenie gęstości kości w innych częściach kośćca było również zbliżone.

Wpływ alendronianu na BMD i częstość występowania złamań u kobiet po menopauzie oceniano w dwóch wstępnych badaniach skuteczności o identycznym schemacie (n = 994) oraz w badaniu FIT (ang. Fracture Intervention Trial, n = 6459).

We wstępnych badaniach skuteczności zwiększenie wartości BMD po zastosowaniu alendronianu w dobowej dawce 10 mg w porównaniu z placebo po upływie trzech lat wynosiło 8,8%, 5,9% i 7,8% odpowiednio w kręgosłupie, szyjce kości udowej i krętarzu. Wartość BMD dla całego kośćca również zwiększyła się w sposób istotny. Spośród pacjentek leczonych alendronianem odsetek kobiet, u których wystąpiło jedno lub więcej złamań trzonów kręgowych, zmniejszył się o 48% (3,2% w grupie leczonej alendronianem i 6,2% w grupie placebo). W dwuletnich badaniach stanowiących przedłużenie tych badań wskaźnik BMD dla kręgosłupa i krętarza ulegał dalszemu zwiększeniu. Ponadto wartość BMD dla szyjki kości udowej i całego kośćca utrzymywała się na tym samym poziomie.

Badanie FIT obejmowało dwa badania kontrolowane placebo, w których alendronian był podawany codziennie (w dawce 5 mg na dobę przez dwa lata i 10 mg na dobę przez kolejny rok lub dwa lata).

•    FIT 1: trzyletnie badanie z udziałem 2027 pacjentek z co najmniej jednym przebytym złamaniem (kompresyjnym) trzonów kręgowych przed rozpoczęciem badania. W tym badaniu alendronian podawany codziennie zmniejszał częstość występowania jednego lub więcej nowych złamań kręgów o 47% (7,9% w grupie leczonej alendronianem w porównaniu z 15% w grupie otrzymującej placebo). Ponadto potwierdzono statystycznie istotne zmniejszenie częstości występowania złamań szyjki kości udowej (1,1% w porównaniu z 2,2%; zmniejszenie o 51%).

•    FIT 2: czteroletnie badanie z udziałem 4432 pacjentek z niską masą kostną, ale bez przebytych złamań w chwili rozpoczęcia badania. W tym badaniu analiza podgrup kobiet z osteoporozą (37% całkowitej populacji, która spełniała warunki definicji osteoporozy podane powyżej) wykazała znaczącą różnicę dotyczącą częstości występowania złamań okolicy stawu biodrowego (1% w grupie leczonej alendronianem w porównaniu z 2,2% w grupie placebo; zmniejszenie o 56%) i częstości występowania jednego lub więcej nowych złamań trzonów kręgowych (2,9% w porównaniu z 5,8%; zmniejszenie o 50%).

Pacjenci pediatryczni

Alendronian został przebadany na niewielkiej grupie pacjentów poniżej 18 lat z osteogenezą niepełną. Uzyskane wyniki są niewystarczające dla uzasadnienia stosowania alendronianiu u dzieci z osteogenezą niepełną.

Wyniki badań laboratoryjnych

W badaniach klinicznych, bezobjawowe, nieznaczne i przemijające zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy zaobserwowano odpowiednio u około 18 i 10% pacjentów przyjmujących alendronian 10 mg/dobę wobec odpowiednio 12 i 3% u tych, którzy przyjmowali placebo. Jednakże, występowanie spadku stężenia wapnia w surowicy do <2,0 mmol/l i stężenia fosforanów do 0,65 mmol/l było porównywalne w obu grupach.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

W porównaniu z dożylną dawką referencyjną, średnia doustna biodostępność alendronianu u kobiet wynosiła 0,64% dla dawek wahających się od 5 do 70 mg podawanych po nocnym powstrzymaniu się od jedzenia i dwie godziny przed normalnym czasem jedzenia śniadania. Biodostępność spadała 0,46% i 0,39% gdy alendronian podawano na godzinę lub półgodziny przed normalnym czasem spożywania śniadania. W badaniach nad osteoporozą alendronian działał skutecznie, gdy podawano go przynajmniej 30 minut przed pierwszym przyjmowanym w czasie dnia posiłkiem lub płynem.

Biodostępność była znikoma niezależnie od tego czy alendronian podawano podczas śniadania, czy do dwóch godzin po standardowym śniadaniu. Podawanie alendronianu razem z kawą lub sokiem pomarańczowym zmniejszało dostępność biologiczną o około 60%.

U osób zdrowych, prednizolon podawany doustnie (20 mg trzy razy na dobę przez pięć dni) nie dawał znaczących klinicznie zmian w doustnej dostępności biologicznej alendronianu (średni wzrost wahał się od 20% do 44%).

Dystrybucja

Badania na szczurach wykazują, że po dożylnym podaniu 1 mg/kg alendronian początkowo lokalizuje się w tkankach miękkich, a następnie szybko jest ponownie dystrybuowany do szkieletu lub wydalany z moczem. Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym, wyłączając kości, wynosi u ludzi przynajmniej 28 litrów. Stężenia substancji czynnej w osoczu po podaniu doustnym dawek leczniczych są zbyt niskie, aby można je było wykryć analizą (<5 ng/ml). Wiązanie leku z białkami w ludzkiej surowicy wynosi około 78%.

Metabolizm

Brak danych wskazujących na metabolizm produktu u zwierząt i ludzi.

Wydalanie

Po podaniu pojedynczej dawki dożylnej (14C) alendronianu, około 50% dawki znakowanej radioaktywnie zostało wydalone z moczem w ciągu 72 godzin, a w kale wykryto jej niewielkie ślady lub nie wykryto w ogóle śladów promieniowania. Po podaniu dożylnie pojedynczej dawki 10 mg, klirens nerkowy alendronianu wynosił 71 ml/min, a klirens ogólnoustrojowy nie przekraczał 200 ml/min. Po dożylnym podaniu stężenie w osoczu spadło o ponad 95% w ciągu 6 godzin. Ocenia się, że okres półtrwania w organizmach ludzkich przekracza dziesięć lat, wpływając na uwalnianie się alendronianu z kośćca. U szczurów alendronian nie jest wydalany przez zasadowy lub kwaśny transport nerkowy i z tego powodu uważa się, że nie ma on wpływu na wydalanie innych substancji czynnych z ludzkiego organizmu za pośrednictwem tych systemów.

Szczególne grupy pacjentów

Badania przedkliniczne wykazały, że produkt leczniczy, który nie został nagromadzony w kościach, jest szybko usuwany w moczu. W badaniach na zwierzętach, którym długotrwale podawano dożylnie alendronian do łącznej dawki 35 mg/kg mc. nie stwierdzono nasycenia wychwytu leku przez tkankę kostną. Wprawdzie nie ma odpowiednich danych klinicznych, jednak można przypuszczać, że podobnie jak u zwierząt, usuwanie alendronianu za pomocą nerek może być zmniejszone u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Z tego powodu u osób z zaburzeniami czynności nerek można spodziewać się nieco większego nagromadzenia alendronianu w kościach (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Konwencjonalne badania nad ogólną toksycznością, genotoksycznością, działaniem rakotwórczym nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. Badania na samicach szczurów wykazały, że leczenie alendronianem podczas ciąży wiązało się z trudnościami podczas porodu, które związane były z hipokalcemią. Badania, podczas których podawano szczurom duże dawki wykazały zwiększoną częstość wytwarzania nieprawidłowej tkanki kostnej u płodu. Znaczenie u ludzi pozostaje nieznane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie ma.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

2, 4, 8, 12 lub 40 tabletek w blistrach z folii Aluminium/PVC.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak specjalnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz, Polska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17058

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2010.08.26

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

09.11.2012 r.

11

Alendronate Medana