+ iMeds.pl

Alendronate sodium accord 10 mgUlotka Alendronate sodium accord

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Alendronate Sodium Accord, 10 mg, tabletki

Acidum alendronicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Alendronate Sodium Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Alendronate Sodium Accord

3.    Jak zażywać lek Alendronate Sodium Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alendronate Sodium Accord

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ALENDRONATE SODIUM ACCORD I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Alendronate Sodium Accord należy do grupy leków niehormonalnych, zwanych bisfosfonianami. Kwas alendronowy zapobiega utracie masy kostnej u mężczyzn, kobiet po menopauzie i u pacjentów przyjmujących glikokortykosteroidy, takie jak prednizolon i metyloprednizolon. Lek Alendronate Sodium Accord ułatwia odbudowę kości, a także zmniejsza ryzyko złamań kości u mężczyzn i kobiet po menopauzie z osteoporozą.

W jakim celu stosuje się lek Alendronate Sodium Accord

Kwas alendronowy stosuje się w celu leczenia osteoporozy lub zapobiegania rozwojowi choroby. Osteoporoza jest chorobą, objawiającą się osłabieniem kości; kości stają się cieńsze. Jest ona powszechna u kobiet po menopauzie. Wystąpienie menopauzy związanie jest z zaprzestaniem wytwarzania przez jajniki hormonu żeńskiego - estrogenu, bądź z ich usunięciem. Działanie estrogenu polega na zachowaniu prawidłowo funkcjonującego układu kostnego. W wyniku menopauzy następuje utrata gęstości kości i ich osłabienie. Im wcześniej u kobiety wystąpi menopauza, tym większe ryzyko wystąpienia osteoporozy. Osteoporoza może również występować u mężczyzn z kilku powodów, w tym starzenia się i (lub) małego stężenia hormonu męskiego - testosteronu. We wszystkich przypadkach masa kostna zanika szybciej niż jest tworzona, z tego powodu dochodzi do utraty gęstości kości i ich osłabienia. Kortykosteroidy, należące do grupy hormonów steroidowych, mogą być przyczyną zmniejszenia gęstości kości oraz wystąpienia osteoporozy u obu płci.

Osteoporoza zazwyczaj rozpoczyna się bezobjawowo, nieleczona może prowadzić do złamań.

Pomimo tego, że złamania są zazwyczaj bolesne, złamania kręgosłupa mogą zostać zauważone dopiero, gdy nastąpi zmniejszenie wzrostu pacjenta.

Złamania mogą wystąpić podczas codziennej aktywności, w wyniku dźwigania lub niewielkiego urazu, które nie wpłynęłyby na zdrową kość. Złamania zazwyczaj występują w obrębie szyjki kości udowej, kręgów lub kości nadgarstka i mogą powodować nie tylko ból, lecz również prowadzić do znacznych zniekształceń i niezdolności fizycznej (jak np. pochylona sylwetka, garb i utrata ruchliwości).

W jaki sposób leczyć i (lub) zapobiegać osteoporozie?

Jest ważne aby pamiętać, że osteoporozę można leczyć i nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć leczenie.

Alendronate Sodium Accord stosuje się w celu leczenia osteoporozy lub zapobiegania rozwojowi choroby. Substancja czynna leku - kwas alendronowy nie tylko zapobiega utracie tkanki kostnej, ale również pomaga odbudować już osłabioną kość i zmniejsza ryzyko złamań. Dodatkowo podczas leczenia kwasem alendronowym, lekarz może zalecić zmiany w trybie życia, korzystne dla stanu pacjenta, takie jak:

Palenie tytoniu może przyczynić się do zwiększenia utraty masy kostnej, i tym samym do zwiększenia ryzyka wystąpienia złamań.

Kości, podobnie jak mięśnie, potrzebują odpowiednich ćwiczeń, w celu zapewnienia ich wytrzymałości i zdrowia. Przed rozpoczęciem ćwiczeń, należy skonsultować ich program z lekarzem.

Lekarz może doradzić sposób odżywiania oraz ewentualną konieczność uzupełnienia diety o odpowiednie składniki.


Zaprzestanie palenia:

Ćwiczenia:

Odpowiednia dieta:

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU ALENDRONATE SODIUM

ACCORD

Kiedy nie zażywać leku Alendronate Sodium Accord

•    Jeśli u pacjenta występują niektóre schorzenia przełyku (przewód, łączący jamę ustną z żołądkiem) takie jak zwężenie przełyku lub trudności w połykaniu,

• Jeśli pacjent nie może zachować pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmniej 30 minut,

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas alendronowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku

•    Jeśli u pacjenta lekarz stwierdził zmniejszone stężenie wapnia we krwi.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek z powyższych dolegliwości, nie należy przyjmować leku Alendronate Sodium Accord. W pierwszej kolejności należy poinformować o tym lekarza, a następnie dostosować się do jego zaleceń.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alendronate Sodium Accord

Ważne jest, aby przed zastosowaniem leku Alendronate Sodium Accord poinformować lekarza w przypadku gdy:

•    Jeżeli pacjent ma problemy z nerkami

•    Jeżeli u pacjenta występuje jakakolwiek alergia

•    Jeżeli u pacjenta występują trudności w połykaniu lub cierpi na niestrawność

•    Jeżeli u pacjenta zdiagnozowano schorzenie przełyku zwane przełykiem Barretta (stan chorobowy związany ze zmianami komórek nabłonka dolnej części przełyku)

•    Jeżeli u pacjenta występuje małe stężenie wapnia we krwi

•    Jeżeli u pacjenta występują choroby dziąseł

•    Jeżeli pacjent planuje ekstrakcję zęba.

Należy rozważyć przeprowadzenie badania stomatologicznego, przed rozpoczęciem leczenia lekiem Alendronate Sodium Accord, jeżeli:

•    Jeżeli u pacjenta rozpoznano raka

•    Jeżeli pacjent nie korzysta z rutynowej opieki stomatologicznej

•    Jeżeli u pacjenta przeprowadzana jest chemioterapia lub radioterapia

•    Jeżeli pacjent przyjmuje steroidy

•    Jeżeli u pacjenta występuje choroba dziąseł.

Podczas leczenia pacjent powinien być poddany odpowiedniej zapobiegawczej opiece stomatologicznej.

Mogą wystąpić takie objawy niepożądane jak podrażnienie, zapalenie lub owrzodzenie przełyku (przewód, łączący jamę ustną z żołądkiem) często z objawami bólu w klatce piersiowej, zgagą, trudnościami lub bólem w trakcie przełykania, zwłaszcza u pacjentów, którzy nie popijają przyjmowanego leku pełną szklanką wody i (lub) położą się po mniej niż 30 minut od momentu przyjęcia leku Alendronate Sodium Accord.

Takie działania niepożadane mogą się nasilać, w przypadku dalszego stosowania leku pomimo wystąpienia wymienionych objawów.

Zażywanie leku Alendronate Sodium Accord z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek może oddziaływać z innymi lekami stosowanymi doustnie, dlatego ważne jest, aby dokładnie przestrzegać instrukcji podanej w punkcie Jak zażywać lek Alendronate Sodium Accord.

Zażywanie leku Alendronate Sodium Accord z jedzeniem i piciem

Lek Alendronate Sodium Accord może oddziaływać z jedzeniem i piciem (np. woda mineralna, kawa, herbata, mleko lub soki) oraz lekami zawierającymi wapń i lekami zobojętniającymi sok żołądkowy.

Z tego względu, ważne jest, aby dokładnie przestrzegać instrukcji podanej w punkcie Jak zażywać lek Alendronate Sodium Accord.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Alendronate Sodium Accord u dzieci i młodzieży.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Alendronate Sodium Accord przeznaczony jest do stosowania u kobiet po okresie menopauzy. Nie należy przyjmować leku Alendronate Sodium Accord w czasie ciąży, w przypadku podejrzenia ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Zgłaszano występowanie objawów niepożądanych (w tym niewyraźne widzenie, zawroty głowy, silne bóle kości, mięśni i stawów) związanych z przyjmowaniem kwasu aleuronowego, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Indywidualne reakcje na lek mogą być różne (patrz MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE)

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Alendronate Sodium Accord

Lek Alendronate Sodium Accord zawiera 0,039 g laktozy. Jeżeli lek przyjmuje się zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dawkowania każda dawka leku dostarcza 0,039 g laktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną, nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozo-galaktozy, nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK ALENDRONATE SODIUM ACCORD

Lek Alendronate Sodium Accord należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W celu prawidłowego zastosowania leku Alendronate Sodium Accord, należy bardzo uważnie przeczytać poniższe instrukcje, W celu szybszego przedostania się tabletki do żołądka i zmniejszenia ryzyka podrażnień przełyku (przewodu, który łączy jamę ustną z żołądkiem) bardzo ważne jest, aby zastosować się do punktów 1, 2, 3 i 4.

1.    T abletki leku Alendronate Sodium Accord należy przyjmować rano, bezpośrednio po wstaniu z łóżka, popijając je wyłącznie pełną szklanką zwykłej wody (nie mniej niż 200 ml lub 7 uncji) - nie należy popijać leku wodą mineralną, kawą, herbatą, sokiem, ani mlekiem,

Tabletki nie należy gryźć ani żuć oraz doprowadzić do jej rozpuszczenia się w ustach.

2.    Po połknięciu tabletki leku Alendronate Sodium Accord nie należy kłaść się; należy pozostać w pozycji pionowej (siedzącej lub stojącej) przez co najmniej 30 minut oraz nie kłaść się, aż do spożycia pierwszego posiłku. Tabletki nie należy żuć ani dopuścić do jej rozpuszczenia

w jamie ustnej.

3.    Tabletek leku Alendronate Sodium Accord nie należy stosować przed snem ani przed rannym wstaniem z łóżka.

4.    W przypadku wystąpienia trudności lub bólu w trakcie połykania, bólu w klatce piersiowej, zgagi występującej po raz pierwszy lub nasilającej się, należy przerwać przyjmowanie leku Alendronate Sodium Accord i skontaktować się z lekarzem.

5. Po połknięciu tabletki należy odczekać co najmniej 30 minut, przed spożyciem pierwszego posiłku, napoju lub przyjęciem innych leków, w tym środków zobojętniających, leków zawierających wapń i witamin. Lek Alendronate Sodium Accord jest skuteczny jedynie, gdy jest przyjmowany na pusty żołądek.

6.    Lek Alendronate Sodium Accord należy zawsze stosować ściśle z zaleceniami lekarza. Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie leku Alendronate Sodium Accord przez okres jaki zalecił lekarz. Ilość tabletek leku Alendronate Sodium Accord, którą pacjent powinien przyjąć zależy od przyczyny przyjmowania leku, a także od rodzaju leków jednocześnie przyjmowanych.

Leczenie osteoporozy u mężczyzn lub osteoporozy u kobiet po menopauzie: zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka, raz na dobę.

Zapobieganie osteoporozie wywoływanej stosowaniem sterydów u kobiet po okresie menopauzy, które nie przyjmują hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) z estrogenem: zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka (10 mg) raz na dobę.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Alendronate Sodium Accord

W przypadku zażycia przez pomyłkę większej dawki leku należy wypić pełną szklankę mleka i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy wywoływać wymiotów ani kłaść się.

Pominięcie zażycia leku Alendronate Sodium Accord

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Alendronate Sodium Accord

Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie leku Alendronate Sodium Accord przez okres jaki zalecił lekarz. Lek Alendronate Sodium Accord może być skuteczny w leczeniu osteoporozy tylko wtedy, gdy tabletki są zażywane regularnie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Alendronate Sodium Accord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U większości pacjentów nie występują działania niepożądane, w wyniku przyjmowania leku Alendronate Sodium Accord; jednakże, jak każdy lek, może on wywoływać nieoczekiwane lub niepożądane działania.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

Bardzo często (występują więcej niż u 1 na 10 pacjentów)

Często (występują mniej niż u 1 na 10 pacjentów, ale więcej niż u 1 na 100 pacjentów)

Niezbyt często (występują mniej niż u 1 na 100 pacjentów, ale więcej niż u 1 na 1 000 pacjentów) Rzadko (występują mniej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

Często występujące działania niepożądane (występują mniej niż u 1 na 10 pacjentów, ale więcej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    zgaga

• trudności w połykaniu

•    ból podczas przełykania

•    owrzodzenie lub perforacja przełyku (przewodu, który łączy jamę ustną z żołądkiem), które mogą powodować ból w klatce piersiowej, zgagę, lub trudności i/lub ból podczas przełykania oraz bliznowacenie prowadzące do zwężenia przełyku

•    ból kości, mięśni i (lub) stawów

•    ból brzucha

•    uczucie dyskomfortu w żołądku lub odbijanie po jedzeniu

•    zaparcie

•    uczucie pełności lub wzdęcia

•    biegunka

• wzdęcie z oddawaniem gazów

•    ból głowy

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują mniej niż u 1 na 100 pacjentów, ale więcej niż u 1 na 1 000 pacjentów)

• nudności

•    wymioty

• podrażnienie lub zapalenie przełyku (przewodu, który łączy jamę ustną z żołądkiem) lub żołądka

•    czarne lub smoliste stolce

•    wysypka

•    świąd

•    zaczerwienienie skóry

Rzadko występujące działania niepożądane (występują mniej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    reakcje alergiczne, takie jak pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu

• objawy zmniejszenia stężenia wapnia we krwi, w tym kurcze mięśni i (lub) uczucie mrowienia w palcach lub wokół ust.

•    owrzodzenia żołądka lub przewodu pokarmowego (niektóre ciężkie lub z krwawieniem)

• zwężenie przełyku (przewodu, który łączy jamę ustną z żołądkiem)

• dolegliwości w obrębie szczęki związane ze zbyt długim gojeniem i miejscowym zakażeniem, zazwyczaj po usunięciu zęba

•    zaburzenia widzenia, ból lub zaczerwienienie oczu

• wysypka ulegająca nasileniu pod wpływem światła słonecznego

•    silny ból kości, mięśni i (lub) stawów

•    owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej w wyniku żucia lub ssania tabletki

•    przemijające objawy grypopodobne, takie jak bóle mięśni, ogólne złe samopoczucie i rzadko gorączka, zazwyczaj na początku leczenia.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    ciężkie reakcje skórne

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłoszono następujące działania niepożądane (ich częstotliwość występowania nie jest znana):

•    zawroty głowy

•    zmiana odczuwania smaku

•    wypadanie włosów

•    obrzęk stawów

•    zmęczenie

•    obrzęk rąk lub nóg

•    złamanie kości udowej, u pacjentów długotrwale leczonych kwasem alendronowym.

Ból uda, osłabienie lub uczucie dyskomfortu mogą wskazywać na możliwość złamania kości udowej w przyszłości.

Wyniki badań laboratoryjnych

•    Bardzo często: umiarkowane i przemijające zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów we krwi, zazwyczaj mieszcące się w przedziale wartości prawidłowych

Należy bezzwłocznie poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku wystąpienia powyższych lub jakichkolwiek innych objawów. Pomocne może być odnotowanie objawów, daty ich wystąpienia oraz czasu trwania.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ALENDRONATE SODIUM ACCORD

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Alendronate Sodium Accord po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Alendronate Sodium Accord

Substancją czynną leku jest kwas alendronowy (w postaci sodu alendronianu: 13,053 mg).

Każda tabletka zawiera 10 mg kwasu alendronowego (w postaci sodu alendronianu: 13,053 mg)

Inne składniki leku to laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa oraz

magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Alendronate Sodium Accord i co zawiera opakowanie

Alendronate Sodium Accord, 10 mg, tabletki są to białe do prawie białych, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki, z oznaczeniem ‘10’ wytłoczonym na jednej stronie, gładkie po drugiej stronie. Alendronate Sodium Accord, 10 mg, tabletki są pakowane w białe, nieprzezroczyste opakowania blistrowe typu PVC/Aluminium, zawierające 14 tabl, 28 tabl., 30 tabl., 50 tabl., 56 tabl., 84 tabl., 90 tabl. ,98 tabl., 112 tabl., 140 tabl. w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex HA1 4HF,

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Alendronsäure Accord 10 mg Tabletten

Belgia

Alendronate Accord Healthcare 10 mg comprimés/ Tabletten

Czechy

Alendronát Natrium Accord 10 mg Tablety

Estonia

Alendronic Acid Accord 10 mg, tabletid

Niemcy

Alendronsäure Accord 10 mg Tabletten

Włochy

Alendronato Sodico Accord 10 mg Compresse

Łotwa

Alendronate Sodium Accord 10 mg tabletes

Litwa

Alendronic acid Accord 10 mg tabletes

Malta

Alendronic Acid 10 mg Tablets

Rumunia

Acid alendronic Accord 10 mg, comprimate

Słowacja

Alendronát sodný Accord 10mg tablety

Słowenia

Natrijev Alendronat Accord 10 mg Tablete

Szwecja

Alendronat Accord 10 mg

Holandia

Alendroninezuur Accord 10 mg Tabletten

Wielka Brytania

Alendronic Acid 10 mg Tablets

Data zatwierdzenia ulotki: 19.04.2012

Alendronate Sodium Accord

Charakterystyka Alendronate sodium accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.


Alendronate Sodium Accord, 10 mg, tabletki.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 10 mg kwasu alendronowego (w postaci sodu alendronianu: 13,053 mg)

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 38,867 mg laktozy bezwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Biała do prawie białej, okrągła, obustronnie wypukła tabletka, z oznaczeniem ‘10’, wytłoczonym na jednej stronie, gładka po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie. Kwas alendronowy zmniejsza ryzyko złamań kręgów i szyjki kości udowej.

Leczenie osteoporozy u mężczyzn, u których występuje zwiększone ryzyko złamań. Stwierdzono zmniejszenie występowania złamań kręgów, ale nie zaobserwowano wpływu na złamania pozakręgowe.

Profilaktyka osteoporozy wywołanej stosowaniem glikokortykosteroidów.

Do czynników ryzyka związanych z rozwojem osteoporozy należą: szczupła budowa ciała, występowanie osteoporozy w rodzinie, wczesna menopauza, niska masa kostna oraz długotrwałe leczenie kortykosteroidami, szczególnie w dużych dawkach (15 mg/dobę).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wyłącznie do stosowania doustnego.

Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie:

Zalecana dawka to 10 mg raz na dobę.

Leczenie osteoporozy u mężczyzn:

Zalecana dawka to 10 mg raz na dobę.

Zapobieganie osteoporozy wywoływanej stosowaniem glikokortykosteroidów:

U kobiet po menopauzie, u których nie stosuje się leczenia estrogenami, zalecana dawka to jedna tabletka w dawce 10 mg na dobę. W przypadku innych grup pacjentów patrz Charakterystyka produktu leczniczego produktów zawierających 5 mg alendronianu.

Aby zapewnić odpowiednie wchłanianie alendronianu, produkt leczniczy Alendronate Sodium Accord, 10 mg, tabletki należy przyjmować na pusty żołądek, bezpośrednio po wstaniu z łóżka, popijając tylko zwykłą wodą, co najmniej na 30 minut przed pierwszym posiłkiem, napojem lub przyjęciem innych leków. Inne napoje (także woda mineralna), pokarmy i niektóre leki mogą zmniejszać wchłanianie alendronianu (patrz punkt 4.5).

Aby ułatwić przedostanie się tabletki do żołądka i zmniejszyć ryzyko wystąpienia miejscowych działań niepożądanych lub podrażnień przełyku (patrz punkt 4.4):

Produkt leczniczy Alendronate Sodium Accord, 10 mg, tabletki należy przyjmować wyłącznie rano, bezpośrednio po wstaniu z łóżka i popijając pełną szklanką wody (nie mniej niż 200 ml lub 7 uncji).

Produkt leczniczy Alendronate Sodium Accord, 10 mg, tabletki należy połykać w całości. Tabletek nie należy żuć ani ssać. Nie należy dopuścić do rozpuszczenia tabletki w ustach, ze względu na ryzyko wystąpienia owrzodzeń jamy ustnej lub gardła.

Po połknięciu tabletki pacjenci nie powinni kłaść się, aż do przyjęcia pierwszego posiłku, który należy spożyć nie wcześniej niż 30 minut od przyjęcia produktu leczniczego.

Pacjenci nie powinni kłaść się przez co najmniej 30 minut po przyjęciu produktu leczniczego Alendronate Sodium Accord, 10 mg, tabletki.

Produktu leczniczego Alendronate Sodium Accord, 10 mg, tabletki nie należy stosować przed snem ani przed porannym wstaniem z łóżka.

Pacjenci powinni dodatkowo przyjmować leki zawierające wapń i witaminę D, w przypadku ich niedoboru w diecie (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

W badaniach klinicznych nie stwierdzono zależnej od wieku różnicy skuteczności lub bezpieczeństwa stosowania alendronianu. Z tego względu nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z współczynnikiem przesączania kłębuszkowego większym niż 35 ml/min. Nie zaleca się stosowania alendronianu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 35 ml/min, ze względu na brak wystarczaj ących danych.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby Nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Produkt leczniczy Alendronate Sodium Accord, 10 mg, tabletki nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 r.ż., ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w leczeniu osteoporozy u dzieci (patrz punkt 5.1).

Nie ustalono optymalnego czasu trwania leczenia bisfosfonianami. Należy okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia u każdego pacjenta indywidualnie w oparciu o korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem produktu leczniczego Alendronate Sodium Accord, zwłaszcza po upływie co najmniej 5 lat terapii.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Alendronate Sodium Accord, 10 mg, tabletki jest przeciwwskazany w przypadku:

Nieprawidłowości w budowie przełyku oraz innych czynników powodujących opóźnienie jego opróżniania, takich jak zwężenie lub achalazja

Niemożności utrzymania pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmniej 30 minut Nadwrażliwości na kwas alendronowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hipokalcemii (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kwas alendronowy może powodować miejscowe podrażnienie błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ze względu na możliwość nasilenia objawów choroby,

należy zachować ostrożność podczas stosowania kwasu alendronowego u pacjentów z czynnymi zaburzeniami w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego, takimi jak: trudności w połykaniu, choroba przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka i (lub) dwunastnicy czy też owrzodzenia lub u osób, u których ostatnio (w ciągu ostatniego roku) wystąpiły ciężkie choroby układu pokarmowego takie jak wrzód trawienny, czynne krwawienie z przewodu pokarmowego, zabieg chirurgiczny w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego inne niż plastyka odżwiernika.(patrz punkt 4.3). U pacjentów ze zdiagnozowanym stanem chorobowym przełyku zwanym przełykiem Barretta lekarz powinien rozważyć potencjalne korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem kwasu alendronowego indywidualnie u każdego pacjenta.

U pacjentów przyjmujących kwas alendronowy opisywano objawy niepożądane dotyczące przełyku (czasami ciężkie i wymagające hospitalizacji), takie jak zapalenie, owrzodzenia i nadżerki, a w rzadkich przypadkach z następującym zwężeniem lub perforacją przełyku. Z tego względu lekarz powinien starannie obserwować, czy nie występują u pacjenta objawy wskazujące na działanie produktu na przełyk. Należy poinformować pacjentów, że w przypadku trudności lub bólu w czasie połykania, bólów zamostkowych oraz wystąpienia lub nasilania się zgagi należy przerwać stosowanie kwasu alendronowego i zgłosić się do lekarza.

Ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych dotyczące przełyku wydaje się być większe u pacjentów, którzy stosują kwas alendronowy nieprawidłowo i (lub) kontynuują stosowanie produktu leczniczego mimo wystąpienia objawów wskazujących na podrażnienie przełyku. Jest więc bardzo ważne, aby pacjent dokładnie zapoznał się z instrukcją dotyczącą dawkowania produktu leczniczego i ją zrozumiał (patrz punkt 4.2). Pacjentów należy poinformować, że niezastosowanie się do tych zaleceń może zwiększyć ryzyko występowania zaburzeń w obrębie przełyku.

Podczas gdy nie zaobserwowano zwiększonego ryzyka w trakcie przeprowadzania badań klinicznych, odnotowano (po wprowadzeniu produktu do obrotu) rzadkie przypadki występowania choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, niektóre o ciężkim przebiegu z powikłaniami.

U pacjentów z rozpoznaniem raka, otrzymujących głównie dożylnie bisfosfoniany, doniesiono o przypadkach występowania martwicy kości szczęki, na ogół związanej z ekstrakcją zęba i (lub) miejscowym zakażeniem (w tym z zapaleniem szpiku kostnego). Wielu z tych pacjentów otrzymywało również chemioterapię i kortykosteroidy. Martwicę kości szczęki obserwowano także u pacjentów z osteoporozą, otrzymujących bisfosfoniany doustnie.

Przy ocenie indywidualnego ryzyka wystąpienia martwicy kości szczęki należy rozważyć następujące czynniki:

-    moc przyjmowanego bisfosfonianu (najwyższą charakteryzuje się kwas zoledronowy), droga podania (patrz wyżej) oraz przyjmowanie dawek skumulowanych,

-    rak, przebyta chemioterapia lub radioterapia, leczenie kortykosteroidami, palenia papierosów,

-    choroby zębów w przeszłości, niewłaściwa higiena jamy ustnej, choroby przyzębia, inwazyjne zabiegi stomatologiczne lub żle dopasowane protezy.

W przypadku pacjentów ze złym stanem uzębienia przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami należy rozważyć badanie stomatologiczne z zastosowaniem odpowiedniej profilaktyki stomatologicznej.

W okresie leczenia pacjenci ci powinni, o ile to możliwe, unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych. W przypadku pacjentów, u których w okresie leczenia bisfosfonianami wystąpi martwica kości szczęki, zabieg stomatologiczny może zaostrzyć ten stan. Brak jest danych wykazujących czy przerwanie leczenia bisfosfonianami zmniejsza ryzyko martwicy kości szczęki u pacjentów wymagających zabiegów stomatologicznych.

Ocena kliniczna lekarza prowadzącego powinna być podstawą ustalenia schematu leczenia dla każdego pacjenta w oparciu o indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

W trakcie leczenia bisfosfonianami wszystkim pacjentom zaleca się utrzymywanie właściwej higieny jamy ustnej, dokonywanie regularnych przeglądów stomatologicznych oraz zgłaszanie wystąpienia objawów w jamie ustnej takich jak obrzęk, ból lub ruszanie się zębów.

Zgłaszano występowanie złamań z przeciążenia (znane także jako złamania z niewydolności) końca bliższego trzonu kości udowej u pacjentów długotrwale leczonym kwasem alendronowym (czas wystapienia większości odnotowanych przypadków złamań to okres od 18 miesięcy do 10 lat). Złamania te wystąpiły na skutek niewielkiego urazu lub nawet pomimo jego braku, a niektórzy pacjenci odczuwali ból uda, którym często towarzyszyły objawy złamania z przeciążenia w badaniach obrazowych na wiele miesięcy przed ujawnieniem się pełnego złamania kości udowej Złamania często występowały obustronnie; dlatego należy ocenić kość udową drugiej kończyny u leczonych bisfosfonianami pacjentów, którzy doznali złamania trzonu kości udowej. Zgłaszano również przypadki słabego gojenia się tych złamań. Zaleca się odstawienie bisfosfonianów u pacjentów ze złamaniami z przeciążenia do czasu przeprowadzenia oceny stanu pacjenta, w oparciu o indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

U pacjentów przyjmujących bisfosfoniany obserwowano bóle kości, stawów i (lub) mięśni.

W badaniach przeprowadzonych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, objawy te w rzadkich przypadkach były ciężkie i (lub) powodowały niesprawność pacjenta (patrz punkt 4.8). Czas wystąpienia objawów różnił się od pierwszego dnia do wielu miesięcy od rozpoczęcia leczenia. U większości pacjentów objawy ustępowały po zakończeniu leczenia. Nawrót objawów występował po ponownym zastosowaniu samego produktu leczniczego lub innego leku z grupy bisfosfonianów.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Alendronate Sodium Accord, 10 mg, tabletki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, gdy klirens kreatyniny jest mniejszy niż 35 ml/min (patrz punkt 4.2). Należy uwzględnić inne przyczyny osteoporozy oprócz niedoboru estrogenów, wieku i stosowania glikokortykosteroidów.

Przed rozpoczęciem leczenia kwasem alendronowym należy wyrównać hipokalcemię (patrz punkt 4.3). Należy również skutecznie wyleczyć inne zaburzenia mające wpływ na gospodarkę mineralną organizmu (takie jak niedobór witaminy D oraz niedoczynność przytarczyc).

U pacjentów, u których występują powyższe zaburzenia należy kontrolować stężenie wapnia w osoczu i objawy hipokalcemii podczas leczenia kwasem alendronowym.

W związku z korzystnym działaniem kwasu alendronowego na zwiększenie zawartości składników mineralnych w kościach może wystąpić zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy, zwłaszczau pacjentów przyjmujących glikokortykoidy, u których wchłanianie wapnia może być zmniejszone. Zazwyczaj występuje w niewielkim stopniu i ma charakter bezobjawowy. Odnotowano rzadkie przypadki występowania objawowej hipokalcemii, które sporadycznie miały ciężki przebieg i często występowały u pacjentów z grupy ryzyka (np. z niedoczynnością przytarczyc, niedoborem witaminy D i nieprawidłowym wchłanianiem wapnia)Szczególnie ważne jest zapewnienie pacjentom przyjmujących glikokortykosteroidy odpowiednich ilości przyjmowanego wapnia i witaminy D.

Nietypowe złamania kości udowej

Zgłaszano nietypowe przypadki złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miejsca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniejszym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie. W badaniach obrazowych na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny.

Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej.

Substancje pomocnicze

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozo-galaktozy, nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Podczas jednoczesnego spożywania pokarmów lub napojów ( w tym wody mineralnej) oraz stosowania leków zawierających wapń, leków zobojętniających sok żołądkowy i niektórych doustnych leków istnieje prawdopodobieństwo że leki te będą zmniejszać wchłanianie kwasu alendronowego. Z tego względu, po zastosowaniu kwasu alendronowego pacjenci powinni odczekać co najmniej 30 minut zanim przyjmą inny doustny lek.

Nie przewiduje się występowania innych interakcji o znaczeniu klinicznym. Równoczesne stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (estrogen ± pochodne progesteronu) z kwasem alendronowym zostało ocenione w dwóch badań klinicznych, trwających jeden rok lub dwa lata, przeprowadzonych u kobiet po menopauzie z osteoporozą [patrz punkt 5.1 Właściwości farmakodynamiczne, Jednoczesne stosowanie z hormonalną terapią zastępczą (HTZ)]. Jednoczesne stosowanie kwasu alendronowego i hormonalnej terapii zastępczej skutkowało zwiększeniem wzrostu masy kostnej wraz z większym spadkiem obrotu kostnego niż w przypadku stosowania tych leków w monoterapii. W tym badaniu profil bezpieczeństwa i tolerancji leczenia skojarzonego był zgodny z profilem bezpieczeństwa i tolerancji dla obu leków stosowanych w monoterapii

Ponieważ, stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wiąże się z podrażnieniem błony śluzowej przewodu pokarmowego, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z alendronianem.

Podczas badań klinicznych kwas alendronowy był jednocześnie stosowany z wieloma powszechnie przepisywanymi lekami. Nie stwierdzono objawów świadczących o występowaniu interakcji o znaczeniu klinicznym, chociaż nie przeprowadzono w tym kierunku specyficznych badań [patrz punkt 5.1 Właściwości farmakodynamiczne, Jednoczesne stosowanie z hormonalną terapią zastępczą (HTZ)].

4.6    Ciąża i laktacja

Stosowanie w okresie ciąży

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania kwasu alendronowego w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), lub rozwój pourodzeniowy. Podawanie kwasu alendronowego ciężarnym samicom szczurów prowadziło do dystocji związanej z hipokalcemią (patrz punkt 5.3). Z tego względu nie należy stosować kwasu alendronowego w czasie ciąży.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo czy kwas alendronowy przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Z tego względu nie należy stosować produktu leczniczego Alendronate Sodium Accord, 10 mg, tabletki u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania

urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Pewne działania niepożądane zgłaszane dla produktu leczniczego Alendronate Sodium Accord, 10 mg mogą u niektórych pacjentów wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Indywidualne reakcje na produkt leczniczy Alendronate Sodium Accord mogą być różne (patrz punkt 4.8).

4.8.    Działania niepożądane

Przeprowadzono 9 głównych badań klinicznych z zastosowaniem kwasu alendronowego (n= 5 866). Z najdłużej trwających badań na kobietach po menopauzie zebrano dane z okresu do 5 lat. Dostępne są również dane dotyczące bezpieczeństwa z okresu 2 lat dla mężczyzn z osteoporozą oraz mężczyzn i kobiet leczonych glikokortykosteroidami.

Podczas badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu odnotowano następujące działania niepożądane:

[Często (>1/100, < 1/10), niezbyt często (>1/1000, < 1/100), rzadko ( >1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000 nieznane (w tym pojedyncze przypadki)].]

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko:    reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka i obrzęk

naczynioruchowy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Rzadko:    objawowa hipokalcemia, często związana z czynnikami

predysponującymi (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu nerwowego:

Często:    ból głowy

Zaburzenia oka:

Rzadko:    zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie twardówki,

zapalenie nadtwardówki

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często:    ból brzucha, niestrawność, zaparcia, biegunka,

oddawanie gazów, owrzodzenie przełyku*, trudności w połykaniu*, wzdęcia, zarzucanie treści pokarmowej do przełyku

Niezbyt często:


nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka,

zapalenie przełyku*, nadżerki przełyku*, smoliste stolce

Rzadko:    zwężenie przełyku*, owrzodzenie błony śluzowej jamy

ustnej i gardła*, górny odcinek przewodu pokarmowego (perforacja, owrzodzenie i krwawienie) (patrz punkt 4.4)

*Patrz punkty 4.2 i 4.4

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często:    wysypka, świąd, rumień

Rzadko:    wysypka z reakcją nadwrażliwości na światło

Bardzo rzadko i pojedyncze    pojedyncze przypadki ciężkich reakcji skórnych, w tym

przypadki:    zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-

rozpływna naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:    ból mięśniowo-kostny (kości, mięśni lub stawów)

Rzadko:    martwicę kości szczęki (patrz punkt 4.4) silny ból

mięśniowo-kostny (kości, mięśni lub stawów) (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Rzadko:    przemijające objawy takie jak w reakcji ostrej fazy (bóle

mięśni, złe samopoczucie i rzadko gorączka), zazwyczaj związane z rozpoczęciem leczenia.

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłoszono następujące działania niepożądane (ich częstotliwość występowania nie jest znana):

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, zaburzenia smaku

Zaburzenia ucha i błędnika: zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnika

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: łysienie

Zaburzenia mięśniowo - szkieletowe i tkanki łącznej: obrzęk stawów, złamania przeciążeniowe bliższego odcinka trzonu kości udowej (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie, obrzęki obwodowe

Badania diagnostyczne

W badaniach klinicznych zaobserwowano bezobjawowe, łagodne i przemijające zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy krwi, odpowiednio u około 18 % i 10 % pacjentów przyjmujących kwas alendronowy w dawce 10 mg/ dobę w porównaniu z około 12 % i 3 % pacjentów przyjmujących placebo. Jednak przypadki zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy do < 8,0 mg/dl (2,0 mmol/l) i stężenia fosforanów do < 2,0 mg/dl (0,65 mmol/l) występowały równie często u obu leczonych grup.

W okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane (rzadko): nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej (działanie niepożądane leków należących do klasy bisfosfonianów).

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących specyficznego leczenia przedawkowania Alendronate Sodium Accord, 10mg, tabletki. Doustne przedawkowanie może spowodować hipokalcemię, hipofosfatemię i zaburzenia w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego takie jak: niestrawność, zgaga, zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka lub choroba wrzodowa żołądka. W celu związania kwasu alendronowego należy podawać mleko lub leki zobojętniające sok żołądkowy. Ze względu na ryzyko podrażnienia przełyku nie należy wywoływać wymiotów, a pacjent powinien pozostać w pozycji pionowej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki wpływające na budowę i mineralizację kości, bisfosfoniany.

Kod ATC: M05BA04

Kwas alendronowy jest bisfosfonianem, który hamuje osteoklastyczną resorpcję kości, nie wpływając bezpośrednio na proces ich tworzenia. W czasie leczenia kwasem alendronowym tworzy się prawidłowaj tkanka kostna.

Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie

Wpływ kwasu alendronowego na masę kości i częstość występowania złamań u kobiet po menopauzie oceniono w dwóch wstępnych badaniach skuteczności o identycznym schemacie (n=994) oraz w badaniu FIT (ang. Fracture Intervention Trial; n=6.459).

W badaniach wstępnych skuteczności, po zastosowaniu kwasu alendronowego w dawce 10 mg/ dobę, średnie zwiększenie gęstości mineralnej kości (ang. BMD, bone mineral density) w kręgosłupie, szyjce kości udowej i krętarzu po trzech latach leczenia wyniosło odpowiednio 8,8%, 5,9% i 7,8% w porównaniu z grupą placebo. Wystąpiło również znaczące zwiększenie wskaźnika BMD całego kośćca. Liczba pacjentów, u których wystąpiło jedno lub więcej złamań kręgów była o 48% mniejsza w grupie pacjentów leczonych kwasem alendronowym niż w grupie pacjentów otrzymujących placebo. Podczas dwuletnich badań stanowiących kontynuację badań poprzednich, zaobserwowano dalsze zwiększanie wskaźnika BMD w kręgosłupie i krętarzu, podczas gdy wskaźnik BMD całego kośćca i kości szyjki udowej pozostał niezmieniony.

Badanie dotyczące złamań kostnych FIT składało się z dwóch badań kontrolowanych placebo: trzyletnie badanie z udziałem 2.027 pacjentów przynajmniej przebytym co najmniej jednym złamaniem kręgu (kompresyjnym) oraz czteroletnie badanie z udziałem 4.432 pacjentek z małą masą kostną, ale bez przebytych złamań kręgów w chwili rozpoczęcia badania, spośród których u 37% stwierdzono osteoporozę określoną na podstawie wskaźnika BMD kości szyjki udowej mniejszą o co najmniej 2,5 odchylenia standardowe od średniej wartości tego parametru u młodych, zdrowych kobiet. U wszystkich pacjentów z osteoporozą biorących udział w badaniu FIT w obu badaniach, kwas alendronowy zmniejszał częstość występowania: > 1 złamania kręgu o 48%, wielokrotne złamania kręgów o 87%, >1 złamania kręgu przebiegające z bólem o 45%, jakiekolwiek złamania przebiegającego z bólem o 31% złamania szyjki kości udowej o 54%.

Opisane wyżej wyniki badań wskazują na skuteczność kwasu alendronowego na zmniejszenie częstości występowania złamań kręgów i kości udowej, będących najczęstszymi miejscami występowania złamań w przebiegu osteoporozy.

Jednoczesne stosowanie z hormonalną terapią zastępczą (HTZ)

Wpływ na gęstość mineralną kości (BMD, ang. Bone Mineral Density) kwasu alendronowego w dawce 10 mg na dobę oraz sprzężonego estrogenu (0,625 mg/ dobę), stosowanych w monoterapii lub leczeniu skojarzonym, oceniono w badaniu, trwającym dwa lata, u kobiet po histerektomii, po menopauzie z osteoporozą. Po dwóch latach, wzrost wartości BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa był znacznie większy podczas stosowania leczenia skojarzonego (8,3%) w porównaniu z wartością początkową niż w przypadku monoterapii estrogenowej lub samym kwasem alendronowym (w obu przypadkach wynosił 6,0%).

Wpływ na BMD kwasu alendronowego dodanego do leczenia HTZ (stałe dawki estrogenu lub estrogenu i pochodnych progesteronu) trwającego co najmniej rok oceniono w rocznym badaniu, w którym uczestniczyły kobiety po menopauzie z osteoporozą. Dołączenie do stosowanej hormonalnej terapii zastępczej kwasu alendronowego w dawce 10 mg na dobę, spowodowało w ciągu roku zwiększenie BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa znacznie wyższe (3,7%) niż w przypadku monoterapii hormonalnej (1,1%). W badaniach tych, znaczny wzrost lub pozytywne zmiany wartości BMD były zauważalne w przypadku terapii skojarzonej w całym stawie biodrowym, szyjce kości udowej i krętarzu w porównaniu z monoterapią hormonalną. Nie obserwowano znaczącego wpływu na wartości BMD całego kośćca.

Leczenie osteoporozy u mężczyzn

Skuteczność dawki 10 mg kwasu alendronowego na dobę u mężczyzn (w wieku od 31 do 87 lat; średnia wieku 63 lata) z osteoporozą wykazano w badaniu trwającym dwa lata. Po dwóch latach, u mężczyzn otrzymujących kwas alendronowy w dawce 10 mg/ dobę w porównaniu z placebo średnie zwiększenie wskaźnika BMD wyniosło odpowiednio: odcinek lędźwiowy kręgosłupa 5,3%; szyjka kości udowej 2,6%; krętarz 3,1%; oraz cały układ szkieletowy 1,6%. Kwas alendronowy był skuteczny niezależnie od wieku, rasy, czynności gonad, początkowej szybkości przemiany metabolicznej kości lub początkowej wartości BMD. Podobnie jak w badaniach z udziałem znacznie większej liczby kobiet po menopauzie, u 127 badanych mężczyzn kwas alendronowy w dawce 10 mg/ dobę, zmniejszał częstość występowania nowych złamań kręgów (określonych metodą radiografii ilościowej) w odniesieniu do placebo (odpowiednio: 0,8% i 7,1%) oraz odpowiednio zmniejszał utratę wzrostu (-0,6 w porównaniu do -2,4 mm).

Osteoporoza wywołana stosowaniem glikokortykosteroidów

Skuteczność kwasu alendronowego w dawce 5 mg i 10 mg raz na dobę w leczeniu mężczyzn i kobiet przyjmujących glikokortykosteroidy (co najmniej 7,5 mg prednizonu na dobę lub inny lek w równoważnej dawce) stwierdzono w dwóch badaniach. Po dwóch latach badań stwierdzono wzrost wartości BMD kręgosłupa o 3,7% i 5,0% (w porównaniu do grupy placebo) po stosowaniu kwasu alendronowego w dawce 5 mg i 10 mg na dobę. Znaczny wzrost wartości BMD obserwowano również w przypadku szyjki kości udowej, krętarza oraz całego kośca. U kobiet po menopauzie, nie przyjmujących estrogenów, wartość BMD była większa w grupie osób przyjmujących kwas alendronowy w dawce 10 mg/ dobę niż w grupie stosującej kwas alendronowy w dawce 5 mg/ dobę w odcinku lędźwiowym kręgosłupa oraz w obrębie krętarza. Kwas alendronowy był skuteczny niezależnie od dawki lub okresu leczenia glikokortykosteroidami. Analiza zbiorcza trzech grup, w których stosowano dawkę 5 lub 10 mg przez dwa lata albo 2,5 mg w pierwszym roku i 10 mg w drugim roku pokazała znaczną redukcję liczby pacjentów z nowymi złamaniami trzonów kręgów w populacji badanej przez dwa lata (0,7% w grupie przyjmujących kwas alendronowy w porównaniu z 6,8% w grupie placebo).

Populacja pediatryczna: Przeprowadzono badania z zastosowaniem kwasu alendronowego na niewielkiej grupie pacjentów w wieku poniżej 18 lat, u których stwierdzono wrodzoną łamliwość kości. Brak jest wystarczających danych, w celu zalecenia stosowanie kwasu alendronowego u dzieci z wrodzoną łamliwością kości.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

W stosunku do porównawczej dawki dożylnej, dostępność biologiczna kwasu alendronowego po podaniu doustnym dawek od 5 mg do 40 mg u kobiet po nocnej przerwie w posiłkach i na dwie godziny przed standardowym śniadaniem wynosiła 0,7%. Dostępność biologiczna u mężczyzn po podaniu doustnym była podobna (0,6%). Dostępność biologiczna ulegała zmniejszeniu w podobnym stopniu do 0,46% i 0,39%, jeśli podawano kwas alendronowy na godzinę lub pół godziny przed standardowym śniadaniem. W badaniach dotyczących leczenia osteoporozy, kwas alendronowy był skuteczny, jeśli podawano go, co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem lub napojem przyjmowanym w ciągu dnia.

Dostępność biologiczna była bliska zeru, jeśli kwas alendronowy podawano jednocześnie ze standardowym śniadaniem lub do dwóch godzin po nim. Podawanie kwasu alendronowego jednocześnie z kawą lub sokiem pomarańczowym powodowało zmniejszenie jego dostępności biologicznej o około 60%.

U osób zdrowych prednizon w postaci doustnej (20 mg trzy razy na dobę przez 5 dni) nie powodował klinicznie znaczącej zmiany w biodostępności kwasu alendronowego po podaniu doustnym (średnie zwiększenie wahało się od 20% do 44%).

Dystrybucja

Badania na szczurach wykazały, że kwas alendronowy po podaniu dożylnym w dawce 1 mg/kg mc. początkowo przenika do tkanek miękkich, a następnie szybko do kości lub jest wydalany z moczem. Średnia objętość dystrybucji w stanie równowagi, z wyłączeniem kości, wynosi u ludzi, co najmniej 28 litrów. Stężenia leku w osoczu po podaniu doustnym dawek terapeutycznych są zbyt małe, aby można je było wykazać metodami analitycznymi (<5 ng/ml). U ludzi produkt leczniczy wiąże się z białkami osocza w około 78 %.

Biotransformacja

Brak danych dotyczących metabolizmu kwasu alendronowego u zwierząt lub u ludzi.

Wydalanie

Po dożylnym podaniu pojedynczej dawki kwasu alendronowego znakowanego izotopem [14C] w ciągu 72 godzin wydalane jest w moczu około 50% dawki izotopu, natomiast w kale wykrywana jest mała aktywność promieniotwórcza lub całkowity jej brak. Po podaniu pojedynczej dawki dożylnej 10 mg, klirens nerkowy kwasu alendronowego wynosił 71 ml/min, a klirens ogólnoustrojowy nie przekraczał 200 ml/min. W ciągu 6 godzin po podaniu dożylnym stężenie w osoczu zmniejszyło się o ponad 95%. Okres półtrwania wynosi przypuszczalnie ponad 10 lat, co odzwierciedla uwalnianie kwasu alendronowego z kości. Kwas alendronowy w badaniach na szczurach nie był wydalany przez układy transportowe kwasów ani zasad w nerkach. Na tej podstawie przypuszcza się, że produkt leczniczy nie ma wpływu na wydalanie innych leków przez odpowiednie układy transportowe w organizmie człowieka.

Szczególne grupy pacjentów

Badania przedkliniczne wykazały, że substancja czynna, która nie została nagromadzona w kościach jest szybko wydalana w moczu. W badaniach na zwierzętach, którym długotrwale podawano dożylnie produkt leczniczy do łącznej dawki 35 mg/kg mc. nie stwierdzono nasycenia wychwytu kwasu alendronowego przez tkankę kostną. Wprawdzie nie ma odpowiednich danych klinicznych, jednak można przypuszczać, że podobnie jak u zwierząt, usuwanie kwasu alendronowego przez nerki może być zmniejszone u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Z tego powodu, u tej grupy pacjentów można spodziewać się nieco większego nagromadzenia kwasu alendronowego w kościach (patrz: punkt 4.2)

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Badania przeprowadzone na samicach szczurów wykazały, że leczenie kwasem alendronowym w czasie ciąży było związanie z trudnościami podczas porodów u samic szczurów wywołanymi przez hipokalcemię. Zaobserwowano zwiększoną częstość występowania częściowego kostnienia u płodów szczurów, którym podawano duże dawki produktu leczniczego. Znaczenie tego zjawiska u ludzi nie jest znane.

W przypadku gatunków zwierząt testowych działanie toksyczne na narządy docelowe wykazano dla nerek i przewodu pokarmowego. Toksyczność nerek obserwowano jedynie po podaniu doustnych dawek większych niż 2 mg/kg/dobę (10 razy więcej niż zalecana dawka) i była widoczna tylko w badaniu histologicznym jako małe rozproszone ogniska zapalne, bez wpływu na czynność nerek. Toksyczność przewodu pokarmowego obserwowano tylko u gryzoni po podaniu dawki większej niż 2,5 mg/kg/dobę i wynikała z bezpośredniego wpływu leku na błonę śluzową. Brak dodatkowych istotnych danych.

Znaczącą śmiertelność samic szczurów i myszy zaobserwowano po podaniu pojedynczej dawki doustnej 552 mg/kg (3,256 mg/m2) i 966 mg/kg (2,898 mg/m2) (odpowiednik doustnej dawki u ludzi* 27,600 and 48,300 mg odpowiednio). U samców wartości te były nieco wyższe, odpowiednio 626 i 1,280 mg/kg. Nie zaobserwowano śmiertelności u psów po podaniu dawki do 200 mg/kg (4,000 mg/m2) (odpowiednik doustnej dawki u ludzi* 10 000 mg).

*masa ciała pacjenta 50 kg

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza bezwodna Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku

Opakowania zawierają14 tabl, 28 tabl., 30 tabl., 50 tabl., 56 tabl., 84 tabl., 90 tabl. ,98 tabl., 112 tabl, 140 tabl. w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4 HF Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15842

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.08.2009

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19.04.2012

Alendronate Sodium Accord