Imeds.pl

Alendronatum 123ratio 70 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Alendronatum 123ratio

tabletki 70 mg

(Acidum alendronicum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku:

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek ten może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Alendronatum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alendronatum 123ratio

3.    Jak stosować lek Alendronatum 123ratio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alendronatum 123ratio

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ALENDRONATUM 123RATIO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Alendronatum 123ratio należy do grupy leków niehormonalnych, zwanych bisfosfonianami. Są one stosowane w zapobieganiu utraty masy kostnej, która występuje u kobiet po menopauzie oraz wspomagają proces odbudowy kości. Zmniejsza także ryzyko złamań szyjki kości udowej i kręgosłupa.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ALENDRONATUM 123RATIO

Kiedy nie stosować leku Alendronatum 123ratio:

■    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas alendronowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Alendronatum 123ratio.

■    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia budowy i czynności przełyku takie jak zwężenie przełyku, skurcze zwieracza, skurcze dolnego odcinka przełyku.

■    W przypadku stwierdzenia u pacjenta małego stężenia wapnia we krwi.

■    Jeśli pacjent nie jest w stanie utrzymać pozycji siedzącej lub stojącej, przez co najmniej 30 minut.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alendronatum 123ratio:

Ważne jest aby poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Alendronatum 123ratio:

■    w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych, zwłaszcza problemów z nerkami;

■    jeżeli lekarz stwierdził u pacjenta przełyk Barretta (choroba związana ze zmianami komórek

wyściełających dolny odcinek przełyku);

■    w razie zaburzeń trawiennych z objawami podobnymi do choroby wrzodowej żołądka, w razie

trudności i (lub) bólu podczas połykania lub uczucia bólu zamostkowego;

■    jeżeli w okresie ubiegłego roku wystąpiły u pacjenta ciężkie choroby przewodu pokarmowego takie

jak owrzodzenie (w tym wrzód krwawiący) lub jeśli pacjent przeszedł operację w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego;

■    w przypadku zaburzeń gospodarki mineralnej, pozostających bez kontroli;

■    w przypadku bólu lub obrzęku dziąseł i (lub) żuchwy, drętwienia szczęki, uczucia ciężkości szczęki,

usunięcia zęba lub źle dopasowanej protezy. W przypadku leczenia przez stomatologa oraz w przypadku planowanego zabiegu stomatologicznego, należy poinformować stomatologa o przyjmowaniu leku Alendronatum 123ratio;

■    jeśli pacjent pali tytoń, ma zdiagnozowanego raka, lub jest poddawany chemioterapii lub radioterapii,

zażywa sterydy, nie korzysta z właściwej opieki stomatologicznej lub u pacjenta występują choroby dziąseł należy rozważyć przeprowadzenie badań stomatologicznych przed rozpoczęciem leczenia lekiem Alendronatum 123ratio;

■    pacjent powinien regularnie dokonywać przeglądów stomatologicznych zgodnie z zaleceniem lekarza

podczas stosowania Alendronatum 123ratio. Należy poinformować lekarza jeśli wystąpią objawy takie jak ruchliwość zębów, ból lub obrzęk;

■    jeśli pacjent ma lub miał małe stężenie witaminy D.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Prawdopodobnie preparaty wapnia, leki zobojętniające sok żołądkowy i niektóre inne leki stosowane doustnie zaburzają wchłanianie alendronianu jeżeli jest stosowany w tym samym czasie.

Należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) przed rozpoczęciem leczenia lekiem Alendronatum 123ratio.

Stosowanie leku Alendronatum 123ratio z jedzeniem i piciem:

Jest prawdopodobne, że jedzenie i napoje (w tym woda mineralna) zmniejszają skuteczność alendronianu stosowanego w tym samym czasie. Dlatego ważne jest aby postępować zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 3.

Ciąża i karmienie piersią:

Alendronatum 123ratio nie należy stosować w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem tych tabletek lub jakiegokolwiek innego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługa urządzeń mechanicznych w ruchu

Niektóre działania niepożądane wywołane przez lek Alendronatum 123ratio (w tym niewyraźne widzenie, zawroty głowy, ból kości, mięśni lub stawów) mogą wpływać na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych. Indywidualna reakcja pacjenta na lek Alendronatum 123ratio może być różna (patrz punkt 4 Możliwe działania niepożądane).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Alendronatum 123ratio:

Alendronatum 123ratio zawiera laktozę. Jeżeli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy przed przyjęciem tego leku skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ALENDRONATUM 123RATIO

Alendronatum 123ratio należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjent mógł być wcześniej leczony tabletkami zawierającymi 10 mg alendronianu, które są stosowane jeden raz na dobę. Obecnie stosowana tabletka Alendronatum 123ratio, zawiera 70 mg alendronianu i musi być stosowana raz na tydzień.

Leku Alendronatum 123ratio nie należy podawać dzieciom i młodzieży.

Nie należy przyjmować leku Alendronatum 123ratio bezpośrednio przed położeniem się spać ani przed rannym wstaniem z łóżka.

W celu zapewnienia skuteczności leczenia i zmniejszenia ryzyka podrażnienia przełyku należy przyjmować lek zgodnie z podanymi poniżej zasadami. W ten sposób zmniejszy się ryzyko zwężenia przełyku w trakcie stosowania tabletek.

Należy wybrać najbardziej pasujący dzień tygodnia a następnie, każdego tygodnia przyjmować lek w tym wybranym wcześniej dniu.

•    Tabletkę należy zażyć rano po wstaniu z łóżka, popijając całą szklanką (tzn. co najmniej 200 ml) zwykłej wody (nie popijać wodą mineralną, kawą, herbatą ani sokiem).

•    Tabletkę należy stosować na czczo (na pusty żołądek).

•    Tabletkę należy połknąć w całości. Tabletki nie należy rozgryzać, żuć, ani dopuszczać do jej rozpuszczenia w ustach.

•    Po przyjęciu leku Alendronatum 123ratio nie należy się kłaść. Pozostać w pozycji pionowej (siedząc, stojąc lub chodząc) przez co najmniej 30 minut od zastosowania leku. Nie należy się kłaść aż do chwili spożycia pierwszego w danym dniu posiłku.

•    Należy odczekać co najmniej 30 minut od momentu połknięcia tabletki Alendronatum 123ratio do czasu spożycia pierwszego w danym dniu posiłku, napoju lub innego leku.

•    W przypadku nasilenia się trudności lub bólu podczas połykania, bólu w klatce piersiowej, wystąpienia zgagi lub nasilenia się jej objawów należy przerwać stosowanie leku Alendronatum 123ratio i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosować Alendronatum 123ratio raz na tydzień zgodnie z ustaleniami. Ważne jest, aby pacjent przyjmował lek tak długo jak to zalecił lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alendronatum 123ratio:

W razie przypadkowego zażycia zbyt wielu tabletek, należy wypić pełną szklankę mleka i natychmiast zgłosić się do lekarza lub do szpitala w celu uzyskania pomocy. Nie należy wywoływać wymiotów i nie kłaść się.

Niektóre objawy przedawkowania to: dolegliwości żołądkowe, zgaga, zapalenie przełyku, bóle brzucha oraz nudności.

Pominięcie zażycia leku Alendronatum 123ratio:

W przypadku pominięcia dawki leku Alendronatum 123ratio, pominiętą tabletkę należy zażyć rano następnego dnia, a następnie należy powrócić do ustalonego schematu dawkowania przyjmowania jednej tabletki raz na tydzień we wcześniej wybranym dniu. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak wszystkie leki, Alendronatum 123ratio może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie leku Alendronatum 123ratio i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala, ponieważ może być potrzebna natychmiastowa pomoc medyczna:

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1 000 osób)

Reakcje alergiczne, które mogą obejmować

•    różowawe, swędzące obrzęki na skórze, zwane także pokrzywką lub wysypką

•    obrzęk twarzy, warg, ust, języka lub gardła, które mogą utrudniać połykanie lub oddychanie

•    ciężkie reakcje skórne znane jako zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Są to ciężkie schorzenia objawiające się powstawaniem pęcherzy na skórze, wargach, błonie śluzowej jamy ustnej, oczach i okolicach narządów płciowych oraz odbytu.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie leku Alendronatum 123ratio i skontaktować się z lekarzem tak szybko jak to jest możliwe:

•    trudność lub ból podczas połykania

•    pojawienie lub nasilenie się zgagi

•    ból zamostkowy

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów niepożądanych i wzbudzi zaniepokojenie, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 osób):

•    ból mięśni, kości lub stawów czasami o ciężkim nasileniu

Często (do 1 na 10 osób):

•    ból lub nieprzyjemne uczucie w żołądku, niestrawność, zaparcia, biegunka, wzdęcia

z oddawaniem gazów, owrzodzenie przełyku, trudności w połykaniu, uczucie pełnego lub nabrzmiałego żołądka

•    ból głowy, zawroty głowy

•    obrzęk stawów, obrzęki rąk i nóg

•    świąd, wypadanie włosów

•    zmęczenie.

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 osób):

•    podrażnienie i owrzodzenie przełyku, nudności lub wymioty, smoliste i (lub) krwawe stolce

•    wysypka skórna, reakcje skórne, świąd i zaczerwienienie skóry.

•    zmiany odczuwania smaku

•    zapalenie oka (zwykle bolesne)

•    przejściowe objawy (bóle mięśni, złe samopoczucie i rzadko gorączka) na początku leczenia.

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1 000 osób):

•    wysypka, która nasila się pod wpływem światła słonecznego,

•    niski poziom wapnia we krwi

•    zwężenie przełyku, objawy podobne do choroby wrzodowej żołądka, czasami o ciężkim przebiegu, łącznie z krwawieniem

•    owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła występowało wówczas gdy tabletki były żute lub ssane.

•    martwica kości szczęki (osteonecrosis)

•    nietypowe złamania kości udowej

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wcześniej wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej.

Alendronatum 123ratio może wpływać na stężenia wapnia i fosforanów we krwi. W celu ich kontrolowania lekarz może zalecić regularne badanie wskaźników morfologii krwi podczas leczenia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ALENDRONATUM 123RATIO

5.


■    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

■    Nie stosować tabletek po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym (pudełko tekturowe) i blistrze po określeniu termin ważności „EXP:” . Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

■    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Alendronatum 123ratio

■    Substancją czynną jest kwas alendronowy.

■    Każda tabletka zawiera 70 mg kwasu alendronowego (w postaci sodu alendronianu trójwodnego).

■    Ponadto lek zawiera laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, kroskarmelozę sodową i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Alendronatum 123ratio i co zawiera opakowanie

Alendronatum 123ratio to białe lub prawie białe, owalne tabletki w kształcie kapsułki, z wytłoczeniem „AN 70” po jednej stronie i „logo Arrow” po drugiej stronie tabletki.

Lek jest dostępny w blistrach po 2, 4, 8, 12 i 40 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (022) 345 93 00

Wytwórca:

1/ Arrow Pharma (Malta) Ltd, HF 62, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG3000, Malta

2/ Arrow Generics Limited, Unit 2, Eastman Way, Stevenage Hertfordshire, SG1 4SZ, Wielka Brytania

3/ AWD.pharma GmbH & Co. KG, WasastraPe 50, 01445 Radebeul, Niemcy

4/ Qualiti (Burnley) Limited, Talbot Street, Briercliffe, Burnley BB10 2JY, Wielka Brytania

5/ Teva Operations Poland Sp z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polska

6/ Juta Pharma GmbH, Gutenbergstrasse 13, D-24941 Flensburg, Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: listopad 2012

5