Imeds.pl

Allergo-Comod 20 Mg

Document: dokument 0 change

URSAPHARM * Allergo-COMOD krople do ozcu * MA-No. 9762 * Application for yariation

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Allergo-COMOD krople do oczu, roztwór

Natrii cromoglicas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści:

1.    Co to jest Allergo-COMOD krople do oczu i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allergo-COMOD krople do oczu

3.    Jak stosować Allergo-COMOD krople do oczu

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Allergo-COMOD krople do oczu

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST ALLERGO-COMOD KROPLE DO OCZU I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Wskazaniem do stosowania jest ostre i przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek, np. zapalenie spojówek spowodowane katarem siennym, wiosenne alergiczne zapalenie rogówki i spojówek.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allergo-COMOD krople do oczu Kiedy nie stosować leku Allergo-COMOD krople do oczu:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kromoglikan sodu lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6).

Nie są znane interakcje kromoglikanu sodu z innymi lekami stosowanymi równocześnie miejscowo do oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Allergo-COMOD krople do oczur należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oka, możliwe jest używanie soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed

zakropieniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie po upływie 15 minut.

Należy porozumieć się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci poniżej 4 lat.

Inne leki i Allergo-COMOD krople do oczu

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią, lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak danych dotyczących wpływu leku na płód. Leku nie należy stosować w I trymestrze ciąży i nie zaleca się stosowania go w dalszym okresie ciąży Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia, co może wydłużyć czas reakcji u osób prowadzących pojazdy oraz obsługujących maszyny.

3. JAK STOSOWAĆ ALLERGO-COMOD KROPLE DO OCZU

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta, albo według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 kropla 4 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci

Dla dorosłych i dzieci dawkowanie jest takie samo.

Nie dotykać końcówką zakraplacza do oka, powieki, okolic oka ani innych powierzchni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Allergo-COMOD krople do oczu

Nie odnotowano przypadków przedawkowania. Nie jest znane specjalne leczenie w takim przypadku.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko może wystąpić przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku, przekrwienie i obrzęk spojówek. Objawy te zwykle samoistnie ustępowały. W przypadku podejrzenia uczulenia na krople Allergo-COMOD, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ ALLERGO-COMOD KROPLE DO OCZU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez 12 tygodni.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Allergo-COMOD krople do oczu

-    Substancj ą czynną leku j est sodu kromoglikan

-    Substancje pomocnicze to: disodu edetynian, sorbiol, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Allergo-COMOD krople do oczu i co zawiera opakowanie

Allergo-COMOD krople do oczu to przezroczysty, bezbarwny lub lekko żółty roztwór znajdujący się w butelce z pompką.

Każde opakowanie zawiera 1 plastikową butelkę 10 ml Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

URSAPHARM Poland sp. z o.o. ul. Malarska 6 05-092 Łomianki Telefon: 022 732 07 90 Telefax: 022 732 07 99 e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca

URSAPHARM Arzneimittel GmbH IndustriestraBe 35 66129 Saarbrucken

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Edition 05/2015