Imeds.pl

Allergocrom 20 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

URSAPHARM * Allergocrom, krople do oczu * MA-No. 8980 * Application for Yariation

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Allergocrom, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Natrii cromoglicas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Allergocrom i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allergocrom

3.    Jak stosować lek Allergocrom

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Allergocrom

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Allergocrom i w jakim celu się go stosuje

Lek stosuje się w przypadku wystąpienia ostrych i przewlekłych zapaleń spojówek.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allergocrom Kiedy nie stosować leku Allergocrom:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kromoglikan sodu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Allergocrom należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci poniżej 4 lat nie zostało określone.

Inne leki i Allergocrom

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje kromoglikanu sodu z innymi lekami stosowanymi miejscowo do oczu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Lekarz starannie rozważy korzyści i ryzyko płynące z podawania leku w pierwszym trymestrze i dalszych trymestrach ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić przez kilka minut przemijające zaburzenia widzenia, co może wydłużyć czas reakcji u osób prowadzących pojazdy oraz obsługujących maszyny.

Allergocrom zawiera benzalkoniowy chlorek. Używanie miękkich soczewek kontaktowych ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego jest przeciwwskazane. Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oczu, możliwe jest używanie twardych soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed zakropleniem leku należy zdjąć twarde soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie po upływie 15 minut.

3. Jak stosować lek Allergocrom

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj zaleca się zakroplić do worka spojówkowego 1 kroplę 4 razy na dobę.

Dla dorosłych i dla dzieci dawkowanie jest takie samo. Leczenia preparatem Allergocrom krople do oczu nie należy przerywać po ustąpieniu objawów, należy je kontynuować aż do ustania kontaktu z alergenem np.: pyłkami kwiatów, kurzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach może wystąpić przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku, przekrwienie i obrzęk spojówek. Objawy te zwykle samoistnie ustępują.

U niektórych osób w czasie stosowania mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Allergocrom

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez 6 tygodni.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Allergocrom

-    Substancją czynną leku jest kromoglikan sodu

-    Substancje pomocnicze to: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, glukoza jednowodna, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Allergocrom i co zawiera opakowanie

Allergocrom to klarowny, bezbarwny lub lekko żółty roztwór znajdujący się w plastikowej butelce 10 ml z kroplomierzem i zatyczką.

Każde opakowanie zawiera 1 plastikową butelkę z zakraplaczem i zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. Malarska 6 05-092 Łomianki, Polska Telefon: 022 732 07 90 Telefax: 022 732 07 99 e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

IndustriestraBe 35

66129 Saarbrucken, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Edition 05/2014