Imeds.pl

Alliofil 200 Mg + 53,5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ALLIOFJL

AUii sativi bulbus + Urticae folium 200 mg-t-53,5 mg tabletka dojelitowa Produkt przeznaczony dla dorosłych.

Wielkość opakowania: 30 sztuk

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Alliofil ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Alliofil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alliofil

3.    Jak stosować lek Alliofil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alliofil

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Alliofil i w jakim celu się go stosuje

Alliofil jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Tradycyjnie lek Alliofil stosuje się profilaktycznie oraz wspomagająco w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych (stany przeziębieniowe).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alliofil Kiedy nie stosować leku Alliofil

-jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na (substancję (e) czynną (e)} lub którykolwiek z pozostałych składników leku Alliofil,

-jeśli pacjent jest uczulony na związki siarkowe,

-jeśli pacjent ma niewydolność wątroby, astmę oskrzelową lub alergię pokarmową.

Związki siarkowe czosnku wydalane są przez skórę z potem oraz przez płuca, co w konsekwencji powoduje zmianę zapachu skóry i oddechu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alliofil

Alliofil może wzmagać działanie leków przeciwzakrzepowych i przeciwpłytkowych.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami. Istnieje jednak możliwość interakcji z niesterydowymi środkami przeciwzapalnymi. Alliofil może wzmagać działanie leków przeciwzakrzepowych i przeciwpłytkowych.

Przyjmowanie leku Alliofil z jedzeniem i piciem

Zaleca się przyjmowanie leku pojedzeniu. Tabletki należy połykać w całości.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży. Nie zaleca się również stosowania w okresie karmienia piersią ponieważ związki siarkowe czosnku przechodzą do mleka matki powodując zmianę jego zapachu.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie preparatu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

W profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych: dorośli 3 razy dziennie po 1 tabletce. Wspomagająco w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych (stany przeziębieniowe): dorośli 3 razy dziennie 1 do 3 tabletek. Lek przyjmować po głównych posiłkach. Nie należy rozgryzać tabletek. Działanie obserwuje się zazwyczaj po przyjmowaniu leku przez okres od 2 do 3 tygodni w stanach przeziębieniowych oraz do 6 miesięcy w stosowaniu profilaktycznym.

Stosowanie u dzieci

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Zastosowanie większej dawki leku Alliofil niż zalecana Brak danych o objawach przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Alliofil

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Alliofil

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Alliofil może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie oddechowych i skórnych odczynów alergicznych oraz zaburzeń żołądkowo-je litowych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać lek Alliofil Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Alliofil po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie sąjuż potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Inne informacje Co zawiera Alliofil Substancjami czynnymi leku są:

200 mg sproszkowanej cebuli czosnku (Allii sativi bulbus) i 53,5 mg sproszkowanego liścia pokrzywy (Urticae folium).

Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną z krzemionką koloidalną bezwodną, magnezu stearynian, powidon, kroskarmelozę sodową, acetylocelulozy ftalan, trietylu cytrynian, polisorbat 80, lak indygotyny E 132, lak żółcieni chinolinowej E 104.

Jak wygląda Alliofil i co zawiera opakowanie Lek Alliofil jest w postaci tabletek dojelitowych.

Dostępne opakowanie zawiera 2 blistry A1/PVC po 15 tabletek w kartoniku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Polska

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań tel. + 48 61 886 18 00, fax +48 61 853 60 58 Data zatwierdzenia ulotki:

Kierownik


2011 -03- 0 9