Imeds.pl

Allupol 100 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ALLUPOL, 100 mg tabletki

(Allopurinolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych, lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Allupol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allupol

3.    Jak stosować Allupol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Allupol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Allupol i w jakim celu się go stosuje

Lek Allupol zawiera substancję czynną o nazwie allopurynol. Działa poprzez spowalnianie szybkości niektórych reakcji chemicznych w organizmie.

Lek Allupol stosowany jest:

-    w zapobieganiu dnie moczanowej. Jest to choroba, w której organizm produkuje zbyt dużo substancji zwanej "kwasem moczowym". Kwas moczowy odkłada się stawach i ścięgnach pacjenta w postaci kryształów. Kryształy te powodują reakcję zapalną. Zapalenie powoduje, że skóra wokół niektórych stawów jest obrzęknięta, wrażliwa i bolesna, nawet przy lekkim dotyku. Można również odczuwać silny ból, gdy staw jest w ruchu.

-    w zapobieganiu innym chorobom, w których dochodzi do odkładania kwasu moczowego w organizmie. Dotyczy to kamicy nerkowej i niektórych innych rodzajów chorób nerek oraz sytuacji, kiedy pacjent przyjmuje terapię przeciwnowotworową.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allupol

Kiedy nie stosować leku Allupol

• Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Nie należy przyjmować leku Allupol, jeśli powyższa uwaga dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości przed przyjęciem leku Allupol, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Allupol należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:

-    pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Lekarz może zalecić mniejszą dawkę lub zalecić przyjmowanie leku rzadziej niż każdego dnia. Lekarz będzie też dokładnie obserwował pacjenta.

-    pacjent ma problemy z sercem lub wysokie ciśnienie krwi,

-    pacjent ma obecnie atak dny moczanowej.

W trakcie przyjmowania allopurynolu zostały odnotowane przypadki występowania poważnej wysypki skórnej (zespół nadwrażliwości, zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka). Wysypka może często obejmować owrzodzenia jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych oraz zapalenie spojówek (czerwone i opuchnięte oczy). Te poważne wysypki są często poprzedzone objawami, takimi jak gorączka, bóle głowy, bóle kości (objawy grypopopobne).

Wysypka może prowadzić do wystąpienia znacznej ilości pęcherzy i łuszczenia się skóry.

Powyższe ciężkie reakcje skórne mogą częściej występować u osób chińskiego lub tajskiego pochodzenia.

Jeżeli zaobserwowano wystąpienie wysypki lub innych objawów skórnych, należy przerwać przyjmowanie allopurynolu i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W razie wątpliwości, czy którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, przed przyjęciem leku Allupol należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Inne leki i Allupol

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków dostępnych bez recepty, w tym leków ziołowych.

Lek Allupol może wpływać na działanie niektórych leków, a niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Allupol.

Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków:

-    aspirynę,

-    teofilinę (lek stosowany przy problemach z oddychaniem),

-    leki przeciwdrgawkowe (leki stosowane w leczeniu padaczki),

-    antybiotyki,

-    dydanozynę (lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV),

-    leki stosowane w leczeniu raka,

-    leki stosowane w celu osłabienia działania układu odpornościowego (leki immunosupresyjne),

-    leki stosowane w leczeniu cukrzycy,

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń serca lub wysokiego ciśnienia krwi, takie jak inhibitory ACE lub leki moczopędne (diuretyki),

-    leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi (leki przeciwzakrzepowe), takie jak warfaryna,

-    jakiekolwiek inne leki stosowane w leczeniu dny.

Allupol z jedzeniem i piciem

Lek Allupol należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy nie ma bezpieczniejszej alternatywy a sama choroba niesie ze sobą ryzyko dla matki lub nienarodzonego dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent może czuć senność, zawroty głowy i zaburzenia koordynacji ruchowej. W przypadku pojawienia się takich objawów, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Allupol zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować Allupol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Lek Allupol należy stosować doustnie, raz na dobę, po posiłku. Lek Allupol jest dobrze tolerowany przez pacjentów, szczególnie jeśli przyjmowany jest po posiłkach. Jeśli dobowa dawka leku jest większa niż 300 mg i wystąpią objawy nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego, lek można podawać w dawkach podzielonych.

Stosowanie u dorosłych

Zwykle stosowane dawki wynoszą od 100 do 900 mg na dobę. Dawka początkowa wynosi zwykle od 100 do 300 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci (poniżej 15 lat)

Zwykle stosowane dawki wynoszą od 100 do 400 mg na dobę.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

U pacjentów w podeszłym wieku lekarz zwykle stosuje najmniejszą dawkę leku Allupol, która pozwala na najlepszą kontrolę objawów.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjenta może być konieczne zastosowanie dawki mniejszej niż 100 mg na dobę. Pacjent może również przyjmować dawkę o mocy 100 mg na dobę, ale w odstępach czasowych dłuższych niż jeden dzień.

W przypadku pacjentów dializowanych dwa lub trzy razy na tydzień, lekarz może zalecić przyjmowanie leku w dawce 300 lub 400 mg na dobę, którą stosuje się natychmiast po dializie,

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Allupol

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Allupol należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie z tabletkami.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Allupol

Jeśli pominięto dawkę leku, należy przyjąć następną przepisaną dawkę najszybciej jak to możliwe. Jeżeli zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Allupol

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem, nawet, jeżeli pacjent czuje się lepiej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Reakcje alergiczne (występują u mniej niż 1 na 10000 osób)

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Allupol i skontaktować się z lekarzem. Objawy mogą obejmować:

-    wysypkę, łuszczenie się skóry, czyraki lub ból warg i jamy ustnej,

- bardzo rzadko mogą wystąpić objawy obejmujące nagłą duszność, kołatanie lub ucisk w klatce piersiowej i zapaść.

Nie należy przyjmować więcej tabletek, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z następujących działań niepożądanych, należy natychmiast przerwać przyjmowanie tabletek i jak najszybciej porozmawiać z lekarzem:

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 osób):

-    ból stawów lub bolesne obrzęki pachwiny, pachy lub szyi,

-    zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka),

-    zaburzenia wątroby lub nerek,

-    nudności, wymioty, czasami z domieszką krwi,

-    jakiekolwiek zmiany na skórze, na przykład pęcherze lub łuszczenie,

-    jakiekolwiek zmiany skórne, na przykład: owrzodzenie jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych oraz zapalenie spojówek (czerwone i opuchnięte oczy), powszechnie występujące pęcherze i łuszczenie skóry,

-    ciężkie reakcje nadwrażliwości obejmujące gorączkę, wysypki skórne, bóle stawów, zmiany w wynikach badań krwi i próbach wątrobowych (mogą być to objawy niewydolności wielonarządowej),

-    gorączka i dreszcze, bóle głowy, bóle mięsni (objawy grypopodobne) i ogólne złe samopoczucie,

-    krwawienie warg, oczu, ust, nosa lub narządów płciowych.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 osób):

-    łatwiejsze niż zwykle powstawanie siniaków. Może również wystąpić ból gardła lub inne objawy zakażenia. Należy jak najszybciej porozmawiać z lekarzem. Sporadycznie tabletki leku Allupol mogą wpływać na układ krwionośny lub limfatyczny. Tego typu działanie występuje zwykle u osób z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek,

-    wysoka gorączka,

-    krew w moczu (hematuria),

-    wysokie stężenie cholesterolu we krwi (hiperlipidemia),

-    ogólne złe samopoczucie,

-    osłabienie, drętwienie, niestabilność w nogach, uczucie niemożności ruchu mięśni (paraliż) lub utrata świadomości,

-    ból głowy, zawroty głowy, senność lub zaburzenia wzroku,

-    ból w klatce piersiowej, wysokie ciśnienie krwi lub wolne tętno,

-    niepłodność lub zaburzenia erekcji u mężczyzn,

-    powiększenie piersi u mężczyzn i kobiet,

-    zmiany w normalnej czynności jelit,

-    zaburzenia smaku,

-    zaćma,

-    utrata lub odbarwienie włosów,

-    napady drgawkowe,

-    depresja,

-    nagromadzenie płynu prowadzące do obrzęku, szczególnie kostek,

-    uczucie pragnienia, zmęczenia i spadek masy ciała; mogą to być objawy cukrzycy. Lekarz może zalecić zbadanie poziomu cukru we krwi pacjenta, aby to sprawdzić.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Allupol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Allupol

Substancją czynną leku jest allopurynol.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, Powidon K-25, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Allupol i co zawiera opakowanie

Tabletki koloru białego, okrągłe, obustronnie płaskie, przedzielone rowkiem ułatwiającym dzielenie tabletki.

Opakowanie leku Allupol zawiera 50 tabletek oraz ulotkę informacyjną.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: +48 (22) 755 50 81

Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

((farmakod))

5