+ iMeds.pl

Alprazolam sandoz 0,25 mgUlotka Alprazolam sandoz

ULOTKA DLA PACJENTA: INFROMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Alprazolam Sandoz, 0,25 mg, tabletki Alprazolam Sandoz, 0,5 mg, tabletki Alprazolam Sandoz, 1 mg, tabletki

Alprazolamum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Alprazolam Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alprazolam Sandoz

3.    Jak stosować lek Alprazolam Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alprazolam Sandoz

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ALPRAZOLAM SANDOZ I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Alprazolam Sandoz stosuje się:

■ w leczeniu lęku, którego objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie pacjenta lub są dla niego bardzo uciążliwe.

Alprazolam należy do grupy leków o nazwie „benzodiazepiny”. Leki tej grupy wpływają na aktywność chemiczną mózgu i stosowane są w celu ułatwienia zasypiania i zmniejszenia lęku lub niepokoju.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ALPRAZOLAM SANDOZ Kiedy nie stosować leku Alprazolam Sandoz

■    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na alprazolam lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Alprazolam Sandoz, lub jeśli w przeszłości wystąpiła u pacjenta reakcja uczuleniowa na inny lek z grupy benzodiazepin.

■    Jeśli pacjent choruje na miastenię (znaczne osłabienie mięśni).

■    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę płuc, np. zapalenie oskrzeli, rozedmę płuc.

■    Jeśli u pacjenta stwierdzono bezdech senny (gdy podczas snu występują przerwy w oddychaniu).

■    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alprazolam Sandoz

■    Jeśli pacjent odczuwa zmniejszenie skuteczności tabletek po kilku tygodniach stosowania.

■    Jeśli pacjenta niepokoją objawy wskazujące na uzależnienie fizyczne i psychiczne od alprazolamu. Uzależnienie psychiczne polega na niechęci do odstawienia leku. Uzależnienie fizyczne oznacza wystąpienie objawów odstawienia po nagłym przerwaniu przyjmowania leku (patrz punkt „Przerwanie przyjmowania leku Alprazolam Sandoz”).

Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz ze zwiększeniem przyjmowanej dawki leku i wydłużeniem czasu leczenia. Dlatego lek należy przyjmować tak krótko, jak to jest możliwe.

■ Jeśli pacjent był w przeszłości uzależniony od alkoholu i (lub) leków, ryzyko uzależnienia od aplrazolamu jest większe.

■    Jeśli pacjent ma zaburzenia pamięci.

Występują one najczęściej w kilka godzin po przyjęciu tabletki. Patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”.

■    Jeśli u pacjenta występują mimo leczenia takie reakcje, jak:

-    lęk

-    drażliwość

-    napady wściekłości

-    koszmary senne

-    nasilona bezsenność

-    postrzeganie nieistniejących rzeczy (omamy)

-    ciężkie zaburzenia umysłowe, upośledzające samokontrolę nad zachowaniem i działaniem (psychoza)

-    niewłaściwe zachowanie i inne zaburzenia zachowania.

Takie niezgodne z celem leczenia reakcje występują częściej u dzieci niż u dorosłych pacjentów.

O ich wystąpieniu należy poinformować lekarza, gdyż może być konieczne przerwanie leczenia alprazolamem.

■ Jeśli pacjent długotrwale odczuwa ucisk w klatce piersiowej, gdyż lek Alprazolam Sandoz może go nasilać.

■    Jeśli pacjent w trakcie leczenia pije alkohol lub przyjmuje leki przeciwpsychotyczne lub przeciwlękowe (tzw. trankwilizery), gdyż mogą one nasilać uspokajające działanie leku Alprazolam Sandoz.

■    Jeśli pacjent ma ciężką depresję.

Alprazolam może niekiedy wywoływać nadmiernie ożywiony nastrój (manię) lub nasilać skłonności samobójcze.

Jeśli pacjent ma psychozę (ciężką chorobę umysłową, która zaburza zachowanie pacjenta, jego działania i samokontrolę), Alprazolam Sandoz nie jest dla niego odpowiednim lekiem.

■ Jeśli u pacjenta występuje (lub istnieje ryzyko, że wystąpi) nagłe zwiększone ciśnienie w gałce ocznej (jaskra z wąskim kątem).

Należy poinformować lekarza, jeśli którekolwiek z wymienionych ostrzeżeń dotyczy pacjenta obecnie lub dotyczyło go w przeszłości.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki, które nasilają uspokajające działanie leku Alprazolam Sandoz:

■    leki nasenne i przeciwlękowe

■    leki stosowane w leczeniu ciężkich zaburzeń umysłowych (leki przeciwpsychotyczne)

■    leki stosowane w leczeniu ciężkiej depresji

■    niektóre silne leki przeciwbólowe, takie jak lek opioidowy - morfina Takie leki mogą również nasilić euforię i zwiększyć ryzyko uzależnienia.

■    leki przeciwpadaczkowe

■    leki stosowane do znieczulenia ogólnego

■    niektóre leki przeciwalergiczne, tzw. leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym.

Leki, które nasilają działanie leku Alprazolam Sandoz w wyniku zahamowania jego przemiany w wątrobie:

■    nefazodon, fluwoksamina, fluoksetyna, sertralina, leki stosowane w leczeniu ciężkiej depresji

■    cymetydyna, lek stosowany w leczeniu zaburzeń żołądkowych

■    niektóre leki stosowane w leczeniu AIDS (tzw. inhibitory proteazy HIV, np. sakwinawir, indynawir)

■    dekstropropoksyfen (lek przeciwbólowy)

■    doustne tabletki antykoncepcyjne

■    diltiazem (lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i zaburzeń serca)

■    antibiotyki makrolidowe, takie jak erytromycyna (leki stosowane w leczeniu zakażeń)

■    niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, takie jak ketokonazol i itrakonazol.

Leki, które osłabiają działanie leku Alprazolam Sandoz w wyniku nasilenia jego przemiany w wątrobie:

■    karbamazepina lub fenytoina, leki stosowane w leczeniu padaczki i innych chorób

■    ziele dziurawca, stosowane w leczeniu depresji

■    ryfampicyna, lek stosowany w leczeniu gruźlicy

Leki, których działanie może być nasilone przez lek Alprazolam Sandoz:

■    digoksyna, lek stosowany w leczeniu niewydolności serca i zaburzeniach rytmu serca Ryzyko zatrucia digoksyną jest szczególnie duże u pacjentów w podeszłym wieku oraz

u pacjentów przyjmujących lek Alprazolam Sandoz w dawkach większych niż 1 mg na dobę.

■    leki zwiotczające mięśnie, takie jak pankuronium, atrakurium

Działanie rozluźniające mięśnie może być nasilone, zwłaszcza na początku stosowania leku Alprazolam Sandoz.

■    imipramina i dezypramina, niektóre leki stosowane w leczeniu ciężkiej depresji

■    klozapina (lek stosowany w leczeniu ciężkiego zaburzenia psychicznego - psychozy)

Możliwe jest zwiększenie ryzyka zatrzymania oddechu i (lub) czynności serca.

Stosowanie leku Alprazolam Sandoz z jedzeniem i piciem

W trakcie stosowania leku Alprazolam Sandoz należy unikać picia alkoholu ze względu na możliwość nasilenia działania uspokajającego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Nie ma wystarczającego doświadczenia dotyczącego stosowania leku Alprazolam Sandoz u kobiet w ciąży. Kobiety w ciąży lub planujące ciążę nie powinny przyjmować tego leku, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Obserwacje u ludzi wskazują, że alprazolam może szkodliwie działać na nienarodzone dziecko. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna skonsultować z lekarzem możliwość przerwania leczenia. Jeśli pacjentka przyjmowała lek Alprazolam Sandoz do czasu porodu, należy poinformować o tym lekarza, gdyż u noworodka mogą wystąpić niektóre objawy odstawienia.

Karmienie piersią

Ze względu na ryzyko wpływu na dziecko, podczas stosowania leku Alprazolam Sandoz nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Alprazolam Sandoz może wywoływać działania niepożądane, takie jak:

■    senność

■    utrata pamięci

■    rozluźnienie mięśni

■    osłabienie koncentracji

Działania te mogą wpływać na zdolność reakcji, zwłaszcza u pacjentów z niedostateczną ilością snu. Spożycie alkoholu może nasilić te działania niepożądane. Podczas stosowania leku Alprazolam Sandoz nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Alprazolam Sandoz

Lek Alprazolam Sandoz zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ALPRAZOLAM SANDOZ

Lek Alprazolam Sandoz należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

■    Dawka początkowa: 0,25-0,5 mg trzy razy na dobę.

■ Jeśli dawka ta okaże się nieskuteczna, lekarz może ją zwiększyć maksymalnie do 3 mg na dobę (na 24 godziny), podzielonych na kilka pojedynczych dawek.

Pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci osłabieni oraz pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub lekkimi zaburzeniami czynności wątroby

■    Dawka początkowa: 0,25 mg dwa lub trzy razy na dobę (na 24 godziny).

■ Jeśli dawka ta okaże się nieskuteczna, lekarz może ją zwiększyć maksymalnie do 0,75 mg na dobę (na 24 godziny), podzielonych na kilka pojedynczych dawek.

Lek Alprazolam Sandoz przeznaczony jest do podawania doustnego. Tabletki należy przyjmować codziennie o tej samej porze, popijając szklanką wody. Lek można stosować niezależnie od posiłków.

Leku Alprazolam Sandoz nie mogą stosować pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Patrz punkt 2 ulotki.

Dzieci w wieku poniżej 18 lat

Ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku nie należy stosować w tej grupie wiekowej.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Czas trwania leczenia

Leczenie lekiem Alprazolam Sandoz powinno tak krótkie, jak to możliwe. Oznacza to, że zazwyczaj nie trwa ono dłużej niż 8 do 12 tygodni (włączając w to okres stopniowego zmniejszania dawki).

W niektórych przypadkach lekarz może podjąć decyzję o przedłużeniu leczenia. Leku nie stosuje się dłużej niż 12 tygodni bez ponownej oceny przez lekarza stanu pacjenta, gdyż stosowanie benzodiazepin może spowodować rozwój uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz z dawką i długością leczenia. Ryzyko to jest również większe u pacjentów nadużywających w przeszłości alkoholu lub leków. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alprazolam Sandoz

W takim przypadku należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Objawami przedawkowania mogą być:

■    senność

■    splątanie

■    letarg

Znaczne przedawkowanie może spowodować zaburzenia koordynacji, na przykład:

■    chwiejny chód

■    zmniejszone napięcie mięśni

■    zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi

■    zahamowanie oddychania

■    rzadko śpiączka

■    bardzo rzadko zgon

Pominięcie zastosowania leku Alprazolam Sandoz

Jeżeli pacjent zapomniał o przyjęciu dawki leku, powinien przyjąć ją zaraz po przypomnieniu sobie, chyba że zbliża się czas przyjęcia następnej dawki. Wtedy należy powrócić do normalnego schematu stosowania leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Alprazolam Sandoz

Nagłe przerwanie stosowania leku Alprazolam Sandoz może od razu lub po kilku dniach wywołać objawy odstawienia, takie jak zmiany nastroju, bezsenność lub niepokój ruchowy. Ryzyko ich wystąpienia jest większe, jeśli dawkę leku zmniejsza się za szybko lub jeśli leczenie przerywa się w sposób nagły.

Z tego względu nie zaleca się nagłego odstawiania leku. Lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki. Dawkę należy zmniejszać co 3 dni maksymalnie o 0,5 mg. U niektórych pacjentów konieczne może być wolniejsze zmniejszanie dawki leku.

Nie należy przerywać stosowania leku Alprazolam Sandoz bez zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Alprazolam Sandoz może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wymienione niżej objawy występują zwłaszcza na początku leczenia i na ogół ustępują w trakcie dalszego stosowania leku.

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

■    senność

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

■    zawroty głowy

■    zaburzenia widzenia, np. niewyraźne lub podwójne widzenie

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

■    brak energii

■    osłabienie uwagi

■    splątanie

■    zmęczenie

■    ból głowy

■    osłabienie mięśni

■    zaburzenia koordynacji (takie jak po nadużyciu alkoholu)

Inne działania niepożądane

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

■    zaburzenia żołądkowo-jelitowe, np. zaparcie, biegunka, nudności i wymioty

■    reakcje skórne

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

■    brak pamięci w odniesieniu do zdarzeń występujących kilka godzin po zażyciu leku.

Może występować wraz z zaburzeniami zachowania, zwłaszcza w przypadku stosowania dużych dawek leku. Patrz także punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alprazolam Sandoz”.

■    reakcje psychiczne i „paradoksalne”, takie jak

-    niepokój ruchowy

-    podniecenie

-    pobudzenie

-    drażliwość

-    agresja

- zaburzenia myślenia (fałszywe, nieodpowiadające rzeczywistości przekonania), w których pacjent jest silnie przekonany do swoich racji

-    wybuchy wściekłości

-    koszmary senne

-    odczuwanie nieistniejących rzeczy

-    ciężkie zaburzenia psychiczne, w których pacjent ma ograniczoną kontrolę nad własnym zachowaniem i działaniem (psychoza)

-    niewłaściwe zachowanie i inne zaburzenia zachowania, zwłaszcza u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

■    zwiększenie ciśnienia w oku

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

■    brak apetytu (jadłowstręt)

■    pobudzony apetyt i zwiększenie masy ciała

■    trudności w połykaniu

■    zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi

■    zmniejszony popęd płciowy

■ suchość w jamie ustnej, nasilone ślinienie, niedrożność nosa i przyspieszone bicie serca

■    zaburzenia koncentracji

■    zaburzenia napięcia mięśniowego

■    zaburzenia mowy

■    zaburzenia cyklu miesiączkowego

■    nietrzymanie moczu i (lub) kału

■    niemożność oddania moczu na skutek zaburzeń w opróżnianiu pęcherza moczowego

■    zaburzenia czynności wątroby i żółtaczka

■    nieprawidłowo duże stężenie we krwi prolaktyny - hormonu regulującego głównie wytwarzanie mleka

■    depresja

Podczas stosowania leku Alprazolam Sandoz możliwe jest uaktywnienie istniejącej utajonej depresji.

■    uzależnienie

Patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alprazolam Sandoz”.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ALPRAZOLAM SANDOZ

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Alprazolam Sandoz po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać blistry w zewnętrznym tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Alprazolam Sandoz

■    Substancją czynną leku jest alprazolam.

Jedna tabletka zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg alprazolamu.

■    Ponadto lek zawiera: sodu dokuzynian, sodu benzoesan (E211), skrobię żelowaną ziemniaczaną, celulozę mikrokrystaliczną, laktozę jednowodną, magnezu stearynian , krzemionkę koloidalną bezwodną, erytrozynę lak (E127) - tylko w tabletkach 0,5 mg, indygotynę (E132) - tylko w tabletkach 1 mg.

Jak wygląda lek Alprazolam Sandoz i co zawiera opakowanie

Tabletki 0,25 mg

Biała, podłużna tabletka z linią podziału i wytłoczeniem „APZM 0.25”.

Tabletki można podzielić na połowy.

Tabletki 0,5 mg

Różowa, podłużna tabletka z linią podziału i wytłoczeniem „APZM 0.5”.

Tabletki można podzielić na połowy.

Tabletki 1 mg

Jasnoniebieska, podłużna tabletka z linią podziału i wytłoczeniem „APZM 1”.

Tabletki można podzielić na połowy.

Tabletki pakowane są w blistry w tekturowym pudełku, zawierające 30 lub 60 sztuk.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH Gollstr. 1

84529 Tittmoning, Niemcy

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 549 15 00

Data zatwierdzenia ulotki:

Logo Sandoz

8 NL/H/1135/01-03/E/02

Alprazolam Sandoz

Charakterystyka Alprazolam sandoz

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alprazolam Sandoz, 0,25 mg, tabletki Alprazolam Sandoz, 0,5 mg, tabletki Alprazolam Sandoz, 1 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Tabletki 0,25 mg

Jedna tabletka zawiera 0,25 mg alprazolamu (Alprazolamum). Zawiera 92,47 mg laktozy jednowodnej.

Tabletki 0,5 mg

Jedna tabletka zawiera 0,5 mg alprazolamu (Alprazolamum). Zawiera 92,22 mg laktozy jednowodnej.

Tabletki 1 mg

Jedna tabletka zawiera 1 mg alprazolamu (Alprazolamum). Zawiera 91,72 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Tabletki 0,25 mg

Biała, podłużna tabletka z linią podziału i wytłoczeniem „APZM 0.25”. Tabletki 0,5 mg

Różowa, podłużna tabletka z linią podziału i wytłoczeniem „APZM 0.5”. Tabletki 1 mg

Jasnoniebieska, podłużna tabletka z linią podziału i wytłoczeniem „APZM 1”. Tabletki można podzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie lęku.

Alprazolam należy stosować tylko wtedy, gdy objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie pacjenta lub są dla niego bardzo uciążliwe.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinno trwać jak najkrócej. Należy regularnie oceniać stan pacjenta i konieczność dalszego leczenia, zwłaszcza w przypadku ustąpienia objawów. Całkowity czas leczenia nie powinien być dłuższy niż 8 - 12 tygodni, włączając w to okres stopniowego zmniejszania dawki. W niektórych przypadkach konieczne może być przedłużenie leczenia, ale należy o tym zadecydować po uprzedniej ocenie stanu pacjenta.

Optymalną dawkę alprazolamu należy ustalać indywidualnie na podstawie nasilenia objawów i reakcji pacjenta na leczenie.

U większości pacjentów objawy patologicznego lęku można leczyć zazwyczaj stosując dawkę od 0,5 mg na dobę do nieprzekraczalnej dawki maksymalnej wynoszącej 3 mg na dobę i podawanej w kilku dawkach podzielonych. Pacjenci, którzy nigdy wcześniej nie przyjmowali leków psychotropowych lub osoby uzależnione od alkoholu wymagają na ogół podawania mniejszych dawek niż pacjenci uprzednio przyjmujący leki uspokajające, przeciwdepresyjne lub nasenne. W celu uniknięcia ataksji i nadmiernej sedacji zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki.

Dorośli

Dawka początkowa*: 0,25 mg do 0,5 mg trzy razy na dobę

Dawkowanie*: 0,5 mg do maksymalnie 3 mg na dobę w dawkach podzielonych

Pacjenci w podeszłym wieku, osłabieni lub pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby Dawka początkowa*: 0,25 mg dwa lub trzy razy na dobę

Dawkowanie*: 0,5 mg do 0,75 mg na dobę w dawkach podzielonych: dawkę należy zwiększać stopniowo, jeśli jest to konieczne i jeśli pozwala na to przebieg choroby.

* Jeśli wystąpią działania niepożądane, dawkę należy zmniejszyć.

Pacjenci w wieku poniżej 18 lat

Alprazolamu nie należy podawać pacjentom z tej grupy wiekowej, gdyż nie ustalono u nich bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Przerwanie leczenia

Dawkę należy zmniejszać stopniowo. Zaleca się, aby dawka dobowa była zmniejszana z szybkością nie większą niż 0,5 mg co trzy dni. U niektórych pacjentów może okazać się konieczne jeszcze wolniejsze zmniejszanie dawki.

4.3    Przeciwwskazania

■    Miastenia (myasthenia gravis).

■    Nadwrażliwość na substancję czynną, na benzodiazepiny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

■    Ciężka niewydolność oddechowa.

■    Zespół bezdechu sennego.

■    Ciężka niewydolność wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tolerancja leku

Działanie nasenne alprazolamu może się zmniejszyć w przypadku powtarzanego stosowania w ciągu kilku tygodni.

Uzależnienie

Długotrwałe stosowanie benzodiazepin może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko uzależnienia wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki i wydłużeniem czasu leczenia. Jest ono również większe u pacjentów z uzależnieniem od leków lub alkoholu w wywiadzie. U pacjentów z uzależnieniem fizycznym wstrzymanie leczenia powoduje wystąpienie objawów odstawienia, takich jak ból głowy i ból mięśni, silny lęk i napięcie, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, splątanie i drażliwość. W ciężkich przypadkach występują: depersonalizacja, derealizacja, nadwrażliwość słuchowa, utrata czucia i mrowienie w kończynach, nadwrażliwość na światło, dźwięki i dotyk, omamy i napady padaczkowe. Objawy odstawienia mogą wystąpić po kilku dniach od zakończenia leczenia.

Lęk z odbicia i napięcie

Wstrzymanie leczenia alprazolamem może wywołać przemijający zespół, w którym objawy stanowiące wskazanie do stosowania benzodiazepin (lub podobnych leków), nawracają z większym niż poprzednio nasileniem. Razem z zespołem tym mogą wystąpić zmiany nastroju, bezsenność i niepokój ruchowy. Ze względu na to, że ryzyko objawów odstawienia/objawów z odbicia jest większe po szybkim zmniejszeniu dawki lub nagłym wstrzymaniu leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

Czas trwania leczenia

Leczenie powinno trwać jak najkrócej (patrz punkt 4.2), zależnie od wskazania. W przypadku lęku i napięcia nie powinno być dłuższe niż 8-12 tygodni, włączając w to okres stopniowego zmniejszania dawki. Przedłużenie leczenia jest możliwe wyłącznie po dokonaniu ponownej oceny stanu pacjenta.

Może mieć istotne znaczenie poinformowanie pacjenta przed rozpoczęciem leczenia o ograniczonym czasie kuracji i wyjaśnienie procesu stopniowego zmniejszania dawki.

Ważne jest przygotowanie pacjenta na możliwość wystąpienia objawów z odbicia, aby uniknąć niepokoju pacjenta w razie ich pojawienia się podczas odstawiania leku. W przypadku benzodiazepin o krótkim okresie półtrwania objawy odstawienia mogą wystąpić w czasie przerwy między kolejnymi dawkami, zwłaszcza podczas stosowania dużych dawek leku. Jeśli stosowane są benzodiazepiny

0    długim okresie półtrwania, dla ostrożności nie należy ich zamieniać na benzodiazepiny o krótkim okresie półtrwania ze względu na możliwość wystąpienia objawów odstawienia.

Amnezja

Podobnie jak inne benzodiazepiny, alprazolam może wywoływać amnezję następową. Występuje ona zazwyczaj kilka godzin po przyjęciu produktu leczniczego (patrz punkt 4.8).

Reakcje psychiczne i paradoksalne

Stosowanie produktu leczniczego należy przerwać, jeśli wystąpi: niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, napady gniewu, koszmary senne, nasilona bezsenność, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie, urojenia oniryczne i inne zaburzenia zachowania. Reakcje paradoksalne występują częściej u dzieci i u pacjentów w podeszłym wieku.

Szczególne grupy pacjentów

Alprazolamu nie należy podawać pacjentom w wieku poniżej 18 lat, gdyż nie ustalono u nich bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Pacjenci w podeszłym wieku powinni otrzymywać mniejszą niż zwykle zalecana dawkę (patrz punkt 4.2). Alprazolam należy stosować u nich ostrożnie ze względu na ryzyko upadków w wyniku działania benzodiazepin zwiotczającego mięśnie.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową należy stosować mniejszą dawkę ze względu na możliwość depresji oddechowej.

Stosowanie benzodiazepin jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby ze względu na możliwość rozwoju encefalopatii.

Benzodiazepiny nie są skuteczne w leczeniu podstawowym psychoz.

Opisano kilka przypadków epizodów maniakalnych u pacjentów z utajoną depresją.

Benzodiazepiny nie są skuteczne w podstawowym leczeniu ciężkiej depresji i nie powinny być stosowane w monoterapii lęku związanego z ciężką depresją ze względu na możliwość prób samobójczych. Dlatego podczas stosowania alprazolamu u pacjentów z ciężką depresją i u pacjentów ze skłonnościami samobójczymi konieczne jest zachowanie odpowiednich środków ostrożności

1    przepisywanie im odpowiednich ilości produktu leczniczego.

Ze względu na możliwe niepożądane działania przeciwcholinergiczne, benzodiazepiny należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów z ostrą jaskrą z wąskim kątem lub u pacjentów predysponowanych do jej rozwoju.

Benzodiazepiny należy szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów nadużywających w przeszłości alkoholu i leków.

Tabletki zawierają laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne

Produkty lecznicze o działaniu psychotropowym

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z innymi psychotropowymi produktami leczniczymi. Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwpsychotycznymi (neuroleptykami), lekami nasennymi, uspokajającymi, przeciwdepresyjnymi, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, lekami przeciwpadaczkowymi, znieczulającymi i przeciwhistaminowymi o działaniu sedatywnym może spowodować nasilenie działania hamującego na ośrodkowy układ nerwowy. Jednak stosowanie alprazolamu w skojarzeniu z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi nasila euforię, co może spowodować zwiększenie uzależnienia psychicznego.

Alkohol

Połączenie z alkoholem nasila sedatywne działanie alprazolamu. Ma to wpływ na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas leczenia alprazolamem należy unikać picia alkoholu.

Klozapina

Podczas jednoczesnego stosowania z klozapiną zwiększa się ryzyko zatrzymania oddechu i (lub) serca.

Leki zwiotczające mięśnie

Należy być przygotowanym na nasilenie działania zwiotczającego mięśnie (ryzyko upadków), jeśli alprazolam jest stosowany w tym samym czasie co leki zwiotczające mięśnie, zwłaszcza na początku leczenia alprazolamem.

Interakcje farmakokinetyczne

Alprazolam jest metabolizowany przy udziale niektórych enzymów wątrobowych (zwłaszcza CYP3A4), dlatego produkty lecznicze hamujące ich aktywność nasilają działanie alprazolamu. Alprazolam należy stosować ostrożnie u pacjentów otrzymujących takie produkty lecznicze, a podczas jednoczesnego stosowania konieczne może być zmniejszenie dawki alprazolamu.

Inhibitory CYP3A4 Leki przeciwgrzybicze

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z itrakonazolem, ketokonazolem i innymi lekami przeciwgrzybiczymi z grupy azoli (silnymi inhibitorami CYP3A4).

Szczególną ostrożność należy zachować zwłaszcza podczas jednoczesnego stosowania z takimi inhibitorami CYP3A4, jak inhibitory proteazy HIV, fluoksetyna, dekstropropoksyfen, doustne środki antykoncepcyjne, sertralina, diltiazem lub antibiotyki makrolidowe, takie jak erytromycyna i troleandomycyna.

Itrakonazol, silny inhibitor CYP3A4, zwiększa wartość AUC i wydłuża okres półtrwania alprazolamu w fazie eliminacji. W badaniu, w którym zdrowi ochotnicy otrzymywali itrakonazol w dawce 200 mg/dobę i 0,8 mg alprazolamu, wartość AUC zwiększała się dwukrotnie, a okres półtrwania w fazie eliminacji wydłużał się do około 40 godzin. Obserwowano również zmiany wpływu alprazolamu na czynności psychoruchowe. Itrakonazol może nasilić działanie alprazolamu hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego, a odstawienie itrakonazolu może osłabić skuteczność działania alprazolamu.

Nefazodon, fluwoksamina i cymetydyna

Podczas jednoczesnego stosowania alprazolamu i tych produktów leczniczych (inhibitorów CYP3A4) konieczna jest ostrożność. Należy rozważyć możliwość zmniejszenia dawki alprazolamu.

Nefazodon hamuje utlenienie alprazolamu przy udziale izoenzymu CYP3A4, co prowadzi do podwojenia stężenia alprazolamu w osoczu i stwarza ryzyko nasilonego działania na OUN. Podczas skojarzonego stosowania zaleca się więc zmniejszenie dawki alprazolamu o połowę.

Fluwoksamina wydłuża okres półtrwania alprazolamu z 20 do 34 godzin i podwaja jego stężenie w osoczu. Podczas skojarzonego stosowania zaleca się zmniejszenie dawki alprazolamu o połowę. Cymetydyna zmniejsza klirens alprazolamu, co może spowodować nasilenie działania. Nie ustalono jeszcze znaczenia klinicznego tej interakcji.

Induktory CYP3A4

U pacjentów przyjmujących produkty lecznicze pobudzające aktywność izoenzymu CYP3A4 A, takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina lub ziele dziurawca, możliwe jest osłabienie działania alprazolamu. Stężenie alprazolamu w osoczu w fazie eliminacji zależy od niektórych enzymów wątrobowych biorących udział w metabolizmie (zwłaszcza CYP3A4) i zostaje zmniejszone przez produkty lecznicze pobudzające aktywność tych enzymów. Po nagłym przerwaniu stosowania ziela dziurawca lub innych produktów leczniczych pobudzających aktywność CYP3A4 mogą wystąpić objawy przedawkowania alprazolamu.

Wpływ alprazolamu na farmakokinetykę innych produktów leczniczych Digoksyna

Istnieją doniesienia o zwiększeniu stężenia digoksyny w osoczu podczas jednoczesnego stosowania z alprazolamem w dawce 1 mg na dobę, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Dlatego należy uważnie kontrolować, czy u pacjentów otrzymujących jednocześnie alprazolam i digoksynę nie występuj ą objawy przedmiotowe i podmiotowe zatrucia dioksyną.

Imipramina i dezypramina

Istnieją doniesienia, że alprazolam (w dawkach do 4 mg/dobę) zwiększał stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym jednocześnie stosowanej imipraminy (o 31%) i dezypraminy (o 20%). Nie wiadomo jeszcze, czy zmiany te mają jakieś znaczenie kliniczne.

Warfaryna

Nie można było ustalić, czy alprazolam ma jakikolwiek wpływ na czas protrombinowy i stężenie warfaryny w osoczu.

Nie stwierdzono interakcji alprazolamu z propranololem i disulfiramem.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących stosowania benzodiazepin u kobiet w ciąży nie można ocenić ryzyka szkodliwego ich działania. Obserwacje wskazują, że stosowanie alprazolamu może stanowić zagrożenie dla ciąży (dla płodu i porodu). Dlatego stosowanie alprazolamu w czasie ciąży jest dopuszczalne tylko w razie bezwzględnych wskazań. Przed przepisaniem alprazolamu kobietom w wieku rozrodczym należy poinformować pacjentki, aby powiadomiły swojego lekarza o podejrzeniu lub planowaniu zajścia w ciążę. Umożliwi to lekarzowi podjęcie decyzji o zaprzestaniu leczenia.

Na podstawie działania farmakologicznego można się spodziewać wpływu alprazolamu na stan noworodka (hipotermia, hipotonia i umiarkowane zahamowanie czynności oddechowej). Dlatego stosowanie alprazolamu w czasie porodu jest dopuszczalne tylko w razie bezwzględnych wskazań.

Ponadto u dzieci, których matki przyjmowały regularnie benzodiazepiny w końcowym okresie ciąży, mogą wystąpić w okresie pourodzeniowym objawy odstawienia.

Alprazolam przenika do mleka kobiecego, dlatego należy odradzić pacjentkom karmienie piersią podczas stosowania alprazolamu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Alprazolam ma duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjentów, których codzienna aktywność wymaga podejmowania istotnych decyzji, koordynacji ruchów kończyn, skupienia, ciągłej uwagi i czujności, należy ostrzec, że na ich stan może mieć wpływ uspokojenie, amnezja, zaburzenia koncentracji i osłabienie mięśni. Niedostatek snu zwiększa ryzyko osłabionej czujności.

Pacjentów należy poinformować o takim zagrożeniu i odradzić im prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn podczas leczenia. Alkohol może nasilić opisane działania alprazolamu (patrz punkt 4.5).

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano według częstości, stosując następujące definicje: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Objawy oznaczone gwiazdką (*) występują zwłaszcza na początku leczenia lub po zastosowaniu większych dawek i ustępują zazwyczaj w trakcie dalszego stosowania alprazolamu.

Zaburzenia endokrynologiczne Częstość nieznana: hiperprolaktynemia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Częstość nieznana: jadłowstręt, pobudzenie apetytu

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: zaburzenia psychiczne i reakcje paradoksalne

Częstość nieznana: zaburzenia koncentracji, splątanie*, depresja, uzależnienie (patrz akapity niżej) Zaburzenia układu nerwowego

Często: senność* (występuje początkowo u 30% pacjentów, ale na ogół zmniejsza się po kilku dniach lub po zmniejszeniu dawki)

Niezbyt często: zawroty głowy*

Rzadko: amnezja (patrz akapity niżej na końcu tego punktu)

Częstość nieznana: uczucie drętwienia*, osłabiona czujność*, ból głowy*, dystonia, zaburzenia mowy Zaburzenia oka

Niezbyt często: zaburzenia widzenia* (takie jak podwójne lub niewyraźne widzenie)

Bardzo rzadko: zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana: niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Częstość nieznana: przekrwienie błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: zaparcie, biegunka, nudności, wymioty Rzadko: suchość w jamie ustnej

Częstość nieznana: zwiększone wydzielanie śliny, dysfagia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: reakcje skórne

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Częstość nieznana: osłabienie mięśni*, ataksja*

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Częstość nieznana: zaburzenia miesiączkowania, osłabione libido

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nieznana: uczucie zmęczenia*, zwiększenie masy ciała

Amnezja

Amnezja następowa może wystąpić nawet po zastosowaniu alprazolamu w dawkach leczniczych, a jej ryzyko zwiększa się po podaniu większych dawek. Amnezji może towarzyszyć nieodpowiednie zachowanie (patrz także punkt 4.4).

Depresja

U wrażliwych pacjentów podczas stosowania benzodiazepin może się ujawnić nierozpoznana wcześniej depresja.

Zaburzenia psychiczne i reakcje “paradoksalne”

Takie reakcje, jak niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, deluzja, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie i inne zaburzenia zachowania. Takie reakcje paradoksalne są bardziej prawdopodobne u dzieci i u pacjentów w podeszłym wieku. W razie ich wystąpienia leczenie należy przerwać.

Uzależnienie

Stosowanie alprazolamu (nawet w dawkach leczniczych) może spowodować rozwój uzależnienia fizycznego. Z tego względu wstrzymanie leczenia może prowadzić do objawów odstawienia i objawów „z odbicia” (patrz także punkt 4.4). Może również wystąpić uzależnienie psychiczne. Opisywano przypadki nadużywania alprazolamu.

4.9 Przedawkowanie

Ogólne informacje o toksyczności

Podobnie jak w przypadku innych benzodiazepin, przedawkowanie alprazolamu nie powinno stanowić zagrożenia dla życia, chyba że został przyjęty w skojarzeniu z innymi lekami o działaniu hamującym na OUN (w tym z alkoholem). Postępowanie w przypadku przedawkowania każdego produktu leczniczego powinno uwzględniać możliwość przyjęcia przez pacjenta wielu leków. Należy odpowiednio dostosować leczenie.

Objawy

Przedawkowanie pochodnych benzodiazepiny objawia się różnego stopnia zahamowaniem czynności OUN, od senności do śpiączki. W lekkich przypadkach objawami przedawkowania są senność, splątanie i letarg. W cięższych ataksja, hipotonia, niedociśnienie tętnicze, depresja oddechowa, rzadko śpiączka, a bardzo rzadko zgon.

Leczenie

Jeśli od przyjęcia leku upłynęło niewiele czasu, a pacjent jest przytomny, należy wywołać wymioty. Alternatywnie, jeśli pacjent ma zaburzenia świadomości, należy wykonać płukanie żołądka po uprzednim zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych (intubacja). Jeśli opróżnienie żołądka nie poprawia stanu pacjenta, należy podać węgiel aktywowany, a w razie konieczności pozostawić go w żołądku razem ze środkiem przeczyszczającym. Jeśli wiadomo, że przyjęta została duża ilość leku, skutki jego działania mogą utrzymywać się przez długi czas. Diureza wymuszona i hemodializa nie są skuteczne.

Jako odtrutkę można zastosować flumazenil.

W przypadku śpiączki leczenie jest głównie objawowe. Należy wdrożyć postępowanie mające na celu zapobieganie takim powikłaniom, jak asfiksja na skutek zapadnięcia się języka lub zachłyśnięcia treścią żołądkową. W celu zapobiegania odwodnieniu korzystne może być dożylne podawanie płynów.

W razie jednoczesnego przyjęcia innych leków uspokajających, istotne jest podtrzymywanie czynności życiowych, zwłaszcza oddechu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pochodne benzodiazepiny.

Kod ATC: N05BA12

Alprazolam, tak jak inne benzodiazepiny, ma duże powinowactwo do receptorów benzodiazepinowych w mózgu. Ułatwia działanie neuroprzekaźnika, kwasu gamma-aminomasłowego, uczestniczącego w pre- i postsynaptycznym hamowaniu ośrodkowego układu nerwowego.

Alprazolam jest anksjolitykiem, a ponadto, tak jak inne benzodiazepiny, wykazuje działanie uspokajające, nasenne, rozluźniające mięśnie i przeciwdrgawkowe.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Alprazolam podany doustnie jest szybko wchłaniany, a jego biodostępność wynosi co najmniej 80%. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po upływie od 1 do 2 godzin od podania doustnego.

Dystrybucja

Po podaniu pojedynczej dawki stężenie alprazolamu w osoczu jest proporcjonalne do dawki. Po podaniu od 0,5 mg do 3 mg maksymalne stężenie alprazolamu w osoczu wynosi od 8 do 37 ng/ml.

Po podaniu wielokrotnym dawek od 1,5 mg do 10 mg na dobę, średnie stężenie w stanie stacjonarnym wynosi od 18,3 do 100 ng/ml.

W warunkach in vitro 70% alprazolamu wiąże się z białkami surowicy.

Metabolizm

Najbardziej istotnymi metabolitami alprazolamu, obecnymi w moczu, są alfa-hydroksyalprazolam i pochodna benzofenonu. Głównymi metabolitami obecnymi w osoczu są alfa-hydroksyalprazolam oraz 4-hydroksyalprazolam. W metabolizmie alprazolamu uczestniczy głównie izoenzym CYP3A4.

Pochodna benzofenonu jest praktycznie nieaktywna. Aktywność biologiczna alfa-hydroksyalprazolamu jest porównywalna z aktywnością alprazolamu, zaś 4-hydroksyalprazolamu około 10-krotnie mniejsza. Wymienione metabolity osiągają niewielkie stężenie w osoczu, a ich okresy półtrwania są tego samego rzędu, co alprazolamu. Udział metabolitów w aktywności biologicznej alprazolamu jest więc ograniczony.

Wydalanie

Średni okres półtrwania alprazolamu wynosi od 12 do 15 godzin. Alprazolam i jego metabolity wydalane są głównie w moczu.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku średni okres półtrwania w fazie eliminacji może być wydłużony (do około 16 godzin).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby średni okres półtrwania w fazie eliminacji może być wydłużony (do około 19 godzin).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na szczurach otrzymujących alprazolam przez 24 miesiące zaobserwowano zależną od dawki tendencję do częstszego występowania zaćmy u samic i wrastania naczyń w rogówkę u samców.

W trwającym rok badaniu toksyczności po podaniu wielokrotnym z zastosowaniem dużych dawek doustnych alprazolamu u psów obserwowano występowanie drgawek, niekiedy zakończonych zgonem. Znaczenie tego działania dla ludzi nie jest jasne.

Badania na szczurach i myszach nie dowiodły rakotwórczego działania alprazolamu.

Alprazolam podawany w dużych dawkach szczurom i królikom powodował wady wrodzone i śmierć płodów.

Ekspozycja samic myszy i szczura na benzodiazepiny, w tym na alprazolam, w okresie ciąży wiązała się ze zmianami w zachowaniu potomstwa. Możliwe znaczenie tych obserwacji dla ludzi nie jest znane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu dokuzynian Sodu benzoesan (E211)

Skrobia żelowana ziemniaczana Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza jednowodna Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna

Erytrozyna lak (E127) (tylko w tabletkach 0,5 mg) Indygotyna (E132) (tylko w tabletkach 1 mg)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 10, 20, 30, 40, 50, 60 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: Pozwolenie nr: Pozwolenie nr:


Tabletki, 0,25 mg: Tabletki, 0,5 mg: Tabletki, 1 mg:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10 NL/H/1135/01-03/E/02

Alprazolam Sandoz