Imeds.pl

Alti-Sir 2,17 G/5 Ml

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MAŚĆ PIĘCIORNIKOWA ZŁOŻONA

(Tormentillae extractum fluidum+Ichthammolum+Zinci oxidum) maść, (30 mg+20 mg+200 mg)/1 g

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Maść pięciornikowa złożona ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Maść pięciornikowa złożona i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść pięciornikowa złożona

3.    Jak stosować lek Maść pięciornikowa złożona

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Maść pięciornikowa złożona

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Maść pięciornikowa złożona i w jakim celu się go stosuje

Maść pięciornikowa złożona jest to lek o działaniu ściągającym, wysuszającym skórę i przeciwzapalnym.

Lek Maść pięciornikowa złożona jest wskazany do miejscowego leczenia:

- niewielkich uszkodzeń skóry, takie jak otarcia naskórka, zadrapania.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść pięciornikowa złożona

Kiedy nie stosować leku Maść pięciornikowa złożona

-    w nadwrażliwości na składniki leku

-    na otwarte rany oraz znacznie uszkodzoną skórę

-    u dzieci do 12 roku życia

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Maść pięciornikowa złożona

Ze względu na ciemną barwę maść może zabrudzić ubranie. Unikać kontaktu z oczami oraz nie stosować w okolicy błon śluzowych.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Stosowanie innych leków

Nie stosować miejscowo z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Nie są znane przeciwwskazania przy zalecanym sposobie stosowania. Przed użyciem należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Maść pięciornikowa złożona

Ze względu na zawartość lanoliny, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Maść pięciornikowa złożona

Lek Maść pięciornikowa złożona należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia

Cienką warstwę maści nanosić rękoma 2-3 razy dziennie na zmienioną chorobowo skórę.

Przed zastosowaniem i po zastosowaniu należy umyć dokładnie ręce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść pięciornikowa złożona

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego przyjęcia doustnego, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcia zastosowania leku Maść pięciornikowa złożona

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Maść pięciornikowa złożona może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy może wystąpić miejscowe zaczerwienienie, pieczenie, podrażnienie skóry. W takim przypadku należy przerwać stosowanie maści.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Maść pięciornikowa złożona

Lek Maść pięciornikowa złożona należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

Nie należy stosować leku Maść pięciornikowa złożona po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Maść pięciornikowa złożona

Substancjami czynnymi leku są wyciąg płynny z kłącza pięciornika (Tormentillae extractum fluidum) (1:1-2, ekstrahent: etanol 40%), ichtamol (Ichthammolum), tlenek cynku (Zinci oxidum)

1 g maści zawiera 30 mg wyciągu płynnego z kłącza pięciornika, 20 mg ichtamolu i 200 mg tlenku cynku.

Ponadto lek zawiera: lanolina, wazelina żółta

Jak wygląda lek Maść pięciornikowa złożona i co zawiera opakowanie

Lek ma postać jasnobrunatnej, jednorodnej masy o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa z nakrętką polietylenową

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk sp.j.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n/Notecią tel.: (52) 386 73 10 fax: (52) 386 73 23

Data zatwierdzenia ulotki:

3