+ iMeds.pl

Alugen 10 mg 10 mgUlotka Alugen 10 mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Alugen 10 mg

10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Alfuzosini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Alugen 10 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Alugen 10 mg

3.    Jak stosować Alugen 10 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alugen 10 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Alugen 10 mg i w jakim celu się go stosuje

Alugen 10 mg należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora adrenergicznego alfa lub alfa-adrenolitykami.

Jest stosowany w leczeniu umiarkowanych i ciężkich objawów rozrostu gruczołu krokowego, stanu, który bywa również określany terminem łagodnego (nienowotworowego) rozrostu prostaty (hiperlazja). Gruczoł krokowy jest umiejscowiony poniżej pęcherza moczowego. Otacza cewkę moczową, przewód wyprowadzający mocz na zewnątrz organizmu. Gdy gruczoł krokowy powiększa się, uciska cewkę moczową, tym samym zmniejszając jej średnicę. Może to powodować trudności w oddawaniu moczu. Powiększony gruczoł krokowy może powodować problemy urologiczne, takie jak trudności

z oddawaniem moczu i częste oddawanie moczu, zwłaszcza w nocy. Dzieje się tak głównie

u starszych mężczyzn.

Alfa-adrenolityki rozkurczają mięśnie prostaty i szyi pęcherza, co pozwala na łatwiejsze opróżnianie pęcherza.

U niektórych pacjentów z łagodnym rozrostem prostaty, gruczoł krokowy jest tak duży, że całkowicie zatrzymuje przepływ moczu. Nazywa się to Ostrym Zatrzymaniem Moczu. Jest ono bardzo bolesne i może wymagać krótkotrwałego pobytu w szpitalu. Cienką, elastyczną rurkę (cewnik) umieszcza się w pęcherzu. Dzięki temu odprowadzany jest mocz i łagodzony jest ból. W tym czasie można stosować lek Alugen 10 mg, aby pomóc przywrócić przepływ moczu. Działanie to zostało wykazane, jedynie u mężczyzn w wieku powyżej 65 lat.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Alugen 10 mg

Kiedy nie stosować leku Alugen 10 mg

-    jeśli pacjent ma alergię na alfuzosynę, inne chinazoliny (np. terazosynę, doksazosynę) lub jakikolwiek inny składnik leku Alugen 10 mg (wymienione w punkcie 6). Objawy reakcji alergicznej obejmuj ą: wysypkę, trudności z połykaniem lub oddychaniem, obrzęk warg, gardła lub j ęzyka.

-    jeśli współistnieją choroby, w przebiegu których może dochodzić do znacznego spadku ciśnienia przy wstawaniu (niedociśnienie ortostatyczne). Może to powodować zawroty głowy.

-    jeśli pacjent ma choroby wątroby.

-    jeśli stosowane są inne leki należące do grupy alfa-adrenolityków

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Jeśli występują ciężkie zaburzenia czynności nerek, ponieważ bezpieczeństwo stosowania leku Alugen 10 mg nie zostało ustalone,

-    Jeśli stosowane są inne leki obniżające ciśnienie tętnicze. Zalecana jest regularna kontrola ciśnienia tętniczego, szczególnie na początku leczenia.

-    Jeśli w ciągu kilku godzin po przyjęciu leku Alugen 10 mg w czasie wstawania wystąpi nagły spadek ciśnienia krwi, objawiający się zawrotami głowy, osłabieniem lub potami. Jeśli dojdzie do spadku ciśnienia, należy położyć się z nogami uniesionymi w górę aż do czasu ustąpienia objawów. Zazwyczaj takie objawy są krótkotrwałe i zdarzają się na początku leczenia. Z reguły nie ma potrzeby przerywania leczenia.

-    Jeśli w przeszłości po przyjęciu innego leku z grupy alfa-adrenolityków wystąpił znaczny spadek ciśnienia. W takim przypadku lekarz rozpocznie leczenie małą dawką alfuzosyny i stopniowo będzie ją zwiększać.

-    Jeśli pacjent ma ostrą niewydolność serca.

-    Jeśli pacjent przyjmuje azotany z powodu bólów w klatce piersiowej (dławicy piersiowej), gdyż może to zwiększać ryzyko spadku ciśnienia. Lekarz zdecyduje o zakończeniu leczenia alfuzosyną, jeśli dławica będzie nawracać lub zaostrzy się.

Lekarz zdecyduje czy kontynuować przyjmowanie leków stosowanych w dławicy piersiowej czy przerwać leczenie lekiem Alugen 10 mg szczególnie, jeśli bóle w klatce nawracają lub nasilają się.

Jeśli pacjent ma wrodzone, lub kiedykolwiek wystąpiły u niego, zaburzenia rytmu serca (widoczne w EKG, elektronicznym zapisie pracy serca) lub stosuje leki, o których wiadomo, że przyspieszają bicie serca

Jeżeli pacjent ma być poddany operacji zaćmy (zmętnienie soczewki oka) należy wcześniej poinformować lekarza o stosowaniu (obecnie lub w przeszłości) alfuzosyny. Alfuzosyna może powodować powikłania w trakcie operacji, których można uniknąć, jeżeli lekarz wie o tym wcześniej.

Inne leki i Alugen 10 mg

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym także o lekach dostępnych bez recepty. Jest to spowodowane tym że, Alugen 10 mg może wpływać na działanie innych leków. Także inne leki mogą wpływać na działanie leku Alugen 10 mg.

Nie wolno stosować leku Alugen 10 mg, jeśli przyjmowane są inne leki należące do grupy alfa-adrenolityków, takie jak doksazosyna, indoramina, terazosyna, prazosyna, fenoksybenzamina czy tamsulosyna.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku, jeśli:

-    w przeszłości po przyjęciu innego leku z grupy alfa-adrenolityków wystąpił znaczny spadek ciśnienia (mogło to wystąpić zanim pacjent zaczął stosować alfuzosynę. Patrz powyższy punkt dotyczący przykładów stosowania innych alfa-adrenolityków.).

-    pacjent przyjmuje leki na nadciśnienie, ponieważ mogą wystąpić u niego zawroty głowy, osłabienie lub poty w ciągu kilku godzin od zastosowania leku. W przypadku wystąpienia tych objawów, pacjent powinien leżeć, aż do moment całkowitego ich ustąpienia. Należy poinformować lekarza, o wystąpieniu takich objawów, gdyż może on zdecydować o zmianie dawki leku.

Alugen 10 mg i niektóre inne leki mogą nawzajem na siebie wpływać. Należy skonsultować się z lekarzem jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

-    leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych ( takie jak ketokonazol i itrakonazol) i leki stosowane w zakażeniu HIV ( takie jak rytonawir)

-    Leki obniżające ciśnienie tętnicze

-    Leki (azotany) stosowane w leczeniu bólów w klatce piersiowej (dławicy piersiowej). Należy pamiętać, że jednoczesne stosowanie leku Alugen 10 mg z lekami stosowanymi w nadciśnieniu tętniczym i z azotanami stosowanymi np. w leczeniu chorób serca może spowodować spadek ciśnienia

-    Leki podawane przed operacją (znieczulenie ogólne). Może nastąpić znaczny spadek ciśnienia tętniczego. Jeśli zachodzi potrzeba przeprowadzenia zabiegu operacyjnego, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Alugen 10 mg.

JEŚLI PACJENT LECZY SIĘ NA NADCIŚNIENIE, LEKARZ POWINIEN ZALECIĆ REGULARNE MIERZENIE CIŚNIENIA KRWI, SZCZEGÓLNIE NA POCZĄTKU LECZENIA.

JEŚLI PACJENT PLANUJE OPERACJĘ WYMAGAJĄCĄ ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, NALEŻY POINFORMOWAĆ LEKARZA O STOSOWANIU LEKU ALUGEN 10 MG PRZED OPERACJĄ. LEKARZ MOŻE PODJĄĆ DECYZJĘ O PRZERWANIU STOSOWANIA LEKU ALUGEN 10 MG NA 24 GODZINY PRZED OPERACJĄ. JEST TO SPOWODOWANE FAKTEM, ŻE ZASTOSOWANIE LEKU PRZED OPERACJĄ MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA PACJENTA, PONIEWAŻ ALFUZOSYNA MOŻE OBNIŻAĆ

CIŚNIENIE KRWI.

ALUGEN 10 MG Z JEDZENIEM, PICIEM I ALKOHOLEM

LEK ALUGEN 10 MG NALEŻY PRZYJMOWAĆ PO POSIŁKU.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Alfuzosyna jest przeznaczona wyłącznie dla mężczyzn.

Dzieci i młodzież

Lek Alugen 10 mg nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży (pacjenci poniżej 18 lat). Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Na początku leczenia, Alugen 10 mg może spowodować uczucie zawrotu głowy, zawroty głowy lub osłabienie. Nie należy prowadzić samochodu, obsługiwać urządzeń mechanicznych ani wykonywać niebezpiecznych zaj ęć, dopóki nie pozna się dobrze reakcji organizmu na lek.

Alugen 10 mg zawiera laktozę.

Jeśli pacjent ma nietolerancję niektórych cukrów, przez zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować Alugen 10 mg

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka leku to 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu (10 mg alfuzosyny) raz na dobę. Można rozważyć zastosowanie mniejszej dawki leku u pacjentów, u których ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest większe. Pierwszą tabletkę należy przyjąć przed snem. Tabletki należy przyjmować niezwłocznie po posiłku. Tabletki należy połykać w całości i popijać odpowiednią ilością płynu. Nie należy zgniatać, rozkruszać, dzielić ani żuć tabletek, ponieważ zbyt wysokie stężenie substancji czynnej - alfuzosyny może zostać dostarczone do organizmu zbyt szybko. Może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożadanych.

Zalecana dawka leku dla pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek to 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu (10 mg alfuzosyny) jeśli mniejsza dawka nie była wystarczająca oraz w zależności od reakcji na leczenie. Pierwsza tabletkę należy przyjąć przed snem.

Ostre Zatrzymanie Moczu

Alugen 10 mg będzie podawany przez lekarza w dniu założenia cewnika. Należy kontynuować stosowanie leku Alugen 10 mg raz dziennie. Należy przerwać stosowanie leku AlugenlO mg dzień po usunięciu cewnika (w sumie 3-4 dni).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alugen 10 mg

W przypadku zastosowania dużej ilości leku Alugen 10 mg może dojść do nagłego spadku ciśnienia i mogą wystąpić zawroty głowy a nawet omdlenie. Jeśli zaczną pojawiać się zawroty głowy, należy usiąść lub położyć się do czasu, aż objawy ustąpią. Jeśli objawy nie ustępują, należy wezwać lekarza, gdyż spadek ciśnienia może wymagać leczenia szpitalnego.

Pominięcie zastosowania leku Alugen 10 mg

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej tabletki, gdyż może to spowodować nagły spadek ciśnienia, szczególnie, jeśli jednocześnie stosowane są leki obniżające ciśnienie. Następną dawkę należy przyjąć o stałej porze.

Przerwanie stosowania leku Alugen 10 mg

Nie należy zmieniać ani przerywać leczenia lekiem Alugen 10 mg bez porozumienia z lekarzem. W przypadku chęci przerwania leczenia lub w razie dalszych pytań dotyczących stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniższe działania niepożądane są najbardziej prawdopodobne na początku leczenia.

Częstość występowania działań niepożądanych została zdefiniowana w następujący sposób:

Bardzo czesto:

występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często:

występujące od 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często:

występujące od 1 do 10 na 1 000 pacjentów

Rzadko:

występujące od 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko:

występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

Nieznana częstość występowania:

Częstość występowania nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych

Ostre reakcje (częstotliwość bardzo rzadko):

nasilenie lub pojawienie się bólu w klatce piersiowej (dławica piersiowa). Zwykle występuje, gdy pacjent wcześniej cierpiał na dławicę piersiową. Jeśli pojawi się ból w klatce piersiowej należy

natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Ciężkie reakcje alergiczne (częstotliwość bardzo rzadko): Pacjent może zauważyć objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak czerwona i grudkowata wysypka, obrzęk (powiek, twarzy, warg, jamy ustnej i języka), trudności w oddychaniu lub połykaniu. Są to objawy reakcji alergicznej. Jeśli wystąpią te objawy należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Częste:

Zmęczenie, zawroty głowy, bóle głowy, uczucie wirowania w głowie, bóle brzucha, nudności, niestrawność, uczucie ogólnego osłabienia, złe samopoczucie.

Niezbyt częste:

Uczucie senności, problemy ze wzrokiem, przyspieszone bicie serca, omdlenia (szczególnie na początku leczenia), uczucie kołatania serca, suchość w ustach, wyciek z nosa lub zatkany nos, kichanie, ucisk lub ból twarzy, wysypka, świąd skóry, nietrzymanie moczu, zatrzymanie płynów, zaczerwienienie twarzy (uderzenia gorąca), bóle w klatce piersiowej, uczucie wirowania w głowie (zawroty głowy), biegunka, wyraźny spadek ciśnienia krwi podczas wstawania (zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia zbyt dużą dawką leku i w przypadku wznowienia leczenia).

Bardzo rzadkie:

Pokrzywka

Nieznana częstość występowania:

Bolesna erekcja (priapizm), zmniejszona ilość białych krwinek, zaburzenia rytmu serca, problemy z wątrobą objawiające się nudnościami, utratą apetytu, zażółceniem skóry i oczu, wymiotami..

Jeśli pacjent ma usuwaną zaćmę (zamglenie soczewki oka) oraz przyjmuje bądź przyjmował lek Alugen 10 mg podczas operacji może wystąpić zespół wiotkiej tęczówki oraz nieprawidłowe rozszerzanie się źrenicy. Zdarza się to tylko podczas operacji. Istotne jest, aby okulista przeprowadzaj ący zabieg był poinformowany o przyjmowaniu leku, może wówczas inaczej przeprowadzić operację (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Alugen 10 mg

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na tekturowym pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.


Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Alugen 10 mg:

- Substancją czynną jest alfuzosyny chlorowodorek. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku.

-    Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, hypromelozę, powidon K25, magnezu stearynian

Jak wygląda lek Alugen 10 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu Alugen 10 mg są to białe, okrągłe tabletki niepowlekane o ukośnie ściętych krawędziach.

Blistry PVC/PVDC-Aluminium po 30 tabletek .

Podmiot odpowiedzialny:

Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar,

Hertfordshire, EN 6 1 TL Wielka Brytania

Wytwórca:

Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar,

Hertfordshire, EN 6 1 TL Wielka Brytania

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Irlandia

Mylan Hungary Kft H-2900 Komarom Mylan utca 1 Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego :

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel. (22) 546 64 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2015

Alugen 10 mg

Charakterystyka Alugen 10 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alugen 10 mg

10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku (Alfuzosini hydrochloridum) Substancje pomocnicze:

Każda tabletka zawiera 8 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Białe, okrągłe, niepowlekane tabletki o ściętej krawędzi.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie umiarkowanych i ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia-BPH).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości i popijać odpowiednią ilością płynu,

Dorośli

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu 10 mg raz na dobę. Pierwszą dawkę należy przyjąć tuż przed położeniem się spać. Tabletkę należy przyjmować bezpośrednio po posiłku, codziennie o tej samej porze.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia)

Farmakokinetyczne i kliniczne dane dotyczące bezpieczeństwa dowodzą, że nie ma potrzeby zmniejszania dawki u osób w podeszłym wieku. Można rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej u pacjentów, u których istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Zaburzenie czynności nerek

Łagodna i umiarkowana niewydolność nerek

Jeśli mniejsza dawka jest niewystarczająca, dawkę leku można zwiększyć do 1 tabletki 10 mg na dobę w zależności od odpowiedzi klinicznej. Pierwszą dawkę należy przyjąć tuż przed położeniem się spać.

Ciężka niewydolność nerek

Produkt Alugen 10 mg nie może być stosowany u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min.), gdyż brak danych klinicznych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u tych pacjentów (patrz punkt 4.4).

Niewydolność wątroby

Produkt Alugen 10 mg w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu jest przeciwwskazany u chorych z niewydolnością wątroby. U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby można zastosować lek o natychmiastowym uwalnianiu, który zawiera mniejszą dawkę alfuzosyny. Dane na temat dawkowania można znaleźć w informacji dotyczącej odpowiedniego produktu.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na alfuzosynę lub inne chinazoliny (np. terazosyna, doksazosyna) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi.

-    Niewydolność wątroby.

-    Stosowanie skojarzone z innymi blokerami receptorów adrenergicznych alfai.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Produktu Alugen 10 mg nie należy stosować u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min.), gdyż nie ma dostępnych danych klinicznych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie pacjentów.

•    Należy zachować ostrożność stosując Alugen 10 mg u chorych leczonych lekami hipotensyjnymi. Należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze, szczególnie na początku leczenia.

•    U niektórych chorych w ciągu kilku godzin po podaniu leku może dojść do hipotonii ortostatycznej, z objawami (zawroty głowy, osłabienie, poty) lub bez tych objawów. W takich przypadkach pacjent powinien leżeć do chwili całkowitego ustąpienia objawów. Działanie to jest przemijające. Zdarza się na początku leczenia i zazwyczaj nie wymaga przerwania leczenia. Należy ostrzec pacjentów o możliwości wystąpienia takiego niepożądanego działania leku.

•    Należy zachować ostrożność stosując alfuzosynę u chorych, którzy reagowali hipotonią na podanie innych blokerów receptorów adrenergicznych a1.

•    U pacjentów z nadwrażliwością na inne blokery receptorów adrenergicznych aleczenie alfuzosyną należy rozpoczynać od mniejszych dawek.

•    Podobnie jak w przypadku wszystkich innych blokerów receptorów adrenergicznych a1, należy zachować ostrożność stosując alfuzosynę u chorych z ostrą niewydolnością serca.

•    U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca należy kontynuować jej leczenie, pamiętając o tym, że jednoczesne stosowanie azotanów i alfuzosyny może zwiększać ryzyko hipotonii. Jeśli wystąpi lub nasili się dławica piersiowa, należy przerwać stosowanie produktu Alugen.

•    Pacjentów należy poinformować, aby połykali tabletki w całości. Tabletek nie należy kruszyć ani żuć. Niewłaściwy sposób przyjęcia leku może być przyczyną zmienionego uwalniania i wchłaniania substancji czynnej, co wiąże się z ryzykiem wczesnych działań niepożądanych.

•    Lek zawiera laktozę. Pacjenci z takimi rzadkimi zaburzeniami wrodzonymi, jak: nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować tego leku.

U niektórych pacjentów leczonych wcześniej tamsulozyną, podczas zabiegu operacyjnego usunięcia zaćmy obserwowano wystąpienie śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome - IFIS, odmiana zespołu małej źrenicy). Odnotowano również pojedyncze przypadki wystąpienia IFIS podczas stosowania innych blokerów receptorów adrenergicznych ai i nie można wykluczyć wystąpienia tego zespołu dla innych leków tej klasy . Ponieważ IFIS może prowadzić do powikłań w przebiegu operacji należy poinformować okulistę przed planowanym zabiegiem chirurgicznym o stosowaniu blokerów receptorów adrenergicznych ai,

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Skojarzenia przeciwwskazane:

   Leki alfai-adrenolityczne (patrz punkt 4.3).

Skojarzenia wymagające ostrożności:

   Stężenie alfuzosyny we krwi zwiększa się pod wpływem silnych inhibitorów CYP3A4, takich jak ketokonazol, itrakonazol lub rytonawir.

•    Leki hipotensyjne (patrz punkt 4.4).

•    Azotany.

Jednoczesne stosowanie leku z lekami hipotensyjnymi lub azotanami zwiększa ryzyko hipotonii. Patrz punkt 4.4.

Podanie leków do znieczulenia ogólnego pacjentom przyjmującym alfuzosynę może spowodować znaczne obniżenie ciśnienia krwi. Zaleca się odstawienie leku na 24 godziny przed zabiegiem chirurgicznym.

W badaniach z udziałem zdrowych ochotników nie obserwowano żadnych interakcji farmakodynamicznych ani farmakokinetycznych pomiędzy alfuzosyną a następującymi substancjami czynnymi: warfaryną, digoksyną czy hydrochlorotiazydem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt Alugen nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu produktu Alugen 10 mg na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwania maszyn.

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak: zawroty głowy, oszołomienie i osłabienie, szczególnie na początku leczenia. Należy brać to pod uwagę przy kierowaniu pojazdami i obsługiwaniu maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanym objawem niepożądanym są zawroty głowy, które występują u około 5% leczonych pacjentów.

Działania niepożądane, dla których uznaje się co najmniej prawdopodobny związek ze stosowanym leczeniem, wymieniono poniżej z uwzględnieniem klasyfikacji układowo-narządowej i częstości występowania. Częstość występowania zdefiniowano w następujący sposób: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000).

   Zaburzenia układu nerwowego:

Częste: zmęczenie i (lub) oszołomienie, bóle głowy, zawroty głowy

•    Zaburzenia oka:

Niezbyt częste: zaburzenia widzenia

•    Zaburzenia serca i naczyń:

Częste: niedociśnienie ortostatyczne (głównie przy rozpoczynaniu leczenia zbyt dużą dawką lub jeśli wznawia się leczenie po krótkiej przerwie)

Niezbyt częste: tachykardia, omdlenia (szczególnie na początku leczenia), kołatanie serca

Bardzo rzadkie: wystąpienie lub nasilenie dławicy piersiowej (patrz punkt 4.4)

•    Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt częste: nieżyt błony śluzowej nosa, zakażenia układu oddechowego

•    Zaburzenia żołądka i jelit:

Częste: ból brzucha, nudności, dyspepsja, biegunka, suchość w ustach

Niezbyt częste: wymioty

•    Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadkie: hepatotoksyczność

•    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt częste: wysypka (pokrzywka, osutka), świąd Bardzo rzadkie: obrzęk naczynioruchowy

•    Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt częste: nietrzymanie moczu.

Bardzo rzadkie: opisywano pojedyncze przypadki priapizmu

•    Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Częste: osłabienie, złe samopoczucie

Niezbyt częste: obrzęki, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej

4.9    Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania pacjenta należy przewieść do szpitala i w przypadku niedociśnienia zastosować odpowiednie leczenie. Konieczne może być podanie leku obkurczającego naczynia działającego bezpośrednio na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, np. noradrenaliny.

Należy rozważyć płukanie żołądka i(lub) podanie węgla aktywowanego. Alfuzosyna wiąże się w znacznym stopniu z białkami osocza, dlatego trudno usunąć ją poprzez dializę.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne Kod ATC: G 04 CA 01

Alfuzosyna jest mieszaniną racemiczną, pochodną chinazoliny, aktywną po podaniu doustnym, o wybiórczym działaniu blokującym receptory postsynaptyczne alfa1.

Badania in vitro wykazały wybiórcze działanie alfuzosyny na receptory adrenergiczne alfai, które znajdują się w gruczole krokowym, w pęcherzu i w cewce moczowej.

Objawy kliniczne łagodnego rozrostu gruczołu krokowego są związane nie tylko z wielkością gruczołu krokowego, ale również zależą od impulsów z nerwów współczulnych, które stymulując postsynaptyczne receptory alfa zwiększają napięcie mięśni gładkich dolnych dróg moczowych. Leczenie alfuzosyną powoduje rozkurcz mięśni gładkich poprawiając tym samym przepływ moczu.

Klinicznymi dowodami na wybiórcze działanie leku są: skuteczność kliniczna i dobry profil bezpieczeństwa obserwowane u mężczyzn leczonych alfuzosyną, w tym również u mężczyzn w podeszłym wieku i u osób z nadciśnieniem tętniczym. Alfuzosyna może wywierać umiarkowane działanie hipotensyjne.

U ludzi alfuzosyna poprawia parametry przepływu cewkowego przez zmniejszenie napięcia mięśni cewki moczowej i usuwa w ten sposób utrudnienia w wypływie moczu co ułatwia opróżnianie pęcherza moczowego.

U pacjentów leczonych alfuzosyną, w porównaniu z tymi, którzy nie przyjmowali leku, stwierdzano mniejszą częstość występowania ostrego zatrzymania moczu.

W badaniach kontrolowanych placebo z udziałem chorych z łagodnym przerostem gruczołu krokowego alfuzosyna powodowała:

-    istotne zwiększenie maksymalnego przepływu cewkowego (Qmax) u pacjentów

z Qmax <15 ml/s średnio o 30%. Poprawę tę obserwowano już po pierwszej dawce,

-    istotne zmniejszenie napięcia mięśnia wypieracza i zwiększenie objętości moczu powodującej uczucie silnego parcia na mocz,

-    istotne zmniejszenie objętości zalegającego moczu.

Wymienione efekty urodynamiczne powodują poprawę w zakresie objawów ze strony dolnych dróg moczowych, tzn. objawów związanych z wypełnieniem (podrażnieniem) pęcherza oraz z oddawaniem moczu (zawężaniem drogi odpływu moczu).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Alfuzosyna wykazuje farmakokinetykę liniową w zakresie dawek leczniczych. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po około 5 godzinach od podania. Profil farmakokinetyczny charakteryzuje się dużymi wahaniami międzyosobniczymi stężenia w osoczu.

Wchłanianie

Postać o przedłużonym uwalnianiu: po podaniu dawki pojedynczej, średnie maksymalne stężenie w osoczu wynosiło 7,72 ng/ml, AUCmf wynosiło 127 ng x godz./ml (po posiłku) a wartość tmax wynosiła 6,69 godz. (po posiłku). W stanie równowagi (po posiłku) średnie AUC w okresie pomiędzy dawkami (AUCX) wynosiło 145 ng x h/ml, średnie Cmax wynosiło 10,6 ng/ ml zaś Cmin wynosiło 3,23 ng/ml.

Profil farmakokinetyczny nie ulega zmianie, gdy alfuzosyna jest przyjmowana razem z posiłkiem.

Dystrybucja

Stopień wiązania z białkami osocza wynosi około 90%. Objętość dystrybucji alfuzosyny u zdrowych ochotników wynosi 2,5 l/kg. Wykazano preferencyjną dystrybucję leku w gruczole krokowym w porównaniu z osoczem.

Wydalanie

Średni okres półtrwania alfuzosyny w osoczu wynosi około 8 godz. Alfuzosyna jest

intensywnie metabolizowana w wątrobie (w kilku szlakach), a jej metabolity są wydalane przez nerki i przypuszczalnie, także z żółcią.

Od 75 do 91% dawki doustnej wydalanych jest z kałem; 35% w postaci niezmienionej a

reszta w postaci metabolitów, co wskazuje na pewien stopień wydalania leku z żółcią. Około 10% dawki wydala się z moczem w postaci niezmienionej. Żaden z metabolitów nie posiada aktywności farmakologicznej.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby

Objętość dystrybucji i klirens wzrastają przy zaburzonej czynności nerek, przypuszczalnie wskutek mniejszego stopnia wiązania z białkami, jednak nie zmienia się okres półtrwania w fazie eliminacji. U chorych z ciężką niewydolnością wątroby okres półtrwania jest wydłużony. Maksymalne stężenie w osoczu jest dwukrotnie większe, a dostępność biologiczna większa w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami.

Pacjenci w podeszłym wieku

Wartość stężenia maksymalnego (Cmax) oraz AUC nie zwiększają się u osób w podeszłym wieku, w porównaniu do zdrowych osób w wieku średnim.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne dane przedkliniczne oparte na konwencjonalnych badaniach bezpieczeństwa farmakologicznego, toksyczności dawek wielokrotnych, genotoksyczności, działania rakotwórczego oraz toksycznego na procesy rozrodcze nie wykazują szczególnego zagrożenia dla ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Hypromeloza (E 464)

Powidon K25

Magnezu stearynian (E 470b)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister PVC/PVDC-Aluminium.

20, 28, 30, 50, 56, 60, 60x1, 90, 100, 180, 500 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN 6 1 TL Wielka Brytania

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12712

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

27.02.2007

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Alugen 10 mg