+ iMeds.pl

Alzepezil odt 5 mgUlotka Alzepezil odt

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Alzepezil ODT, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Alzepezil ODT, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Donepezili hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Alzepezil ODT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alzepezil ODT

3.    Jak stosować lek Alzepezil ODT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alzepezil ODT

6.    Zawartość opakowania I inne informacje

1. Co to jest lek Alzepezil ODT i w jakim celu się go stosuje

Alzepezil ODT (chlorowodorek donepezylu) należy do grupy leków zwanych inhibitorami acetylocholinesterazy.

Stosuje się go w leczeniu objawów demencji (zaburzenia racjonalnego zachowania) u osób z rozpoznaną łagodną i średnio zaawansowaną chorobą Alzheimera (przewlekła choroba psychiczna). Lek przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alzepezil ODT

Kiedy nie stosować leku Alzepezil ODT

• jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek donepezylu lub pochodne piperydynowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alzepezil ODT należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił wrzód żołądka lub dwunastnicy

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły drgawki lub napady padaczkowe

•    jeśli u pacjenta występuje choroba serca (nieregularne lub bardzo wolne bicie serca)

•    jeśli u pacjenta występuje astma (duszność) lub inne przewlekłe choroby płuc

•    jeśli u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek choroby wątroby lub zapalenie wątroby

• jeśli pacjent ma trudności w oddawaniu moczu lub łagodne zaburzenie czynności nerek.

Inne leki i Alzepezil ODT

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lubostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu jednocześnie z lekiem Alzepezil ODT niżej wymienionych leków :

•    inne leki stosowane w chorobie Alzheimera, np. galantamina

•    leki przeciwbólowe lub stosowane w leczeniu zapalenia stawów np. kwas acetylosalicylowy, niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) takie jak ibuprofen lub diklofenak sodowy

•    leki przeciwcholinergiczne, np. tolterodyna

•    antybiotyki, np. erytromycyna, ryfampicyna

•    leki przeciwgrzybiczne np. ketokonazol

•    leki rozluźniające mięśnie, np. diazepam, sukcynylocholina

•    leki przeciwdepresyjne, np. fluoksetyna

•    leki przeciwdrgawkowe ( leki stosowane w zapobieganiu różnego rodzaju napadom drgawek) np. fenytoina, karbamazepina

•    leki stosowane w chorobach serca, np. chinidyna, leki beta-adrenolityczne (propanolol i atenolol)

•    leki stosowane w ogólnym znieczuleniu

•    leki wydawane bez recepty, np. ziołowe

Należy poinformować lekarza prowadzącego i anastezjologa o przyjmowaniu leku Alzepezil ODT, jeśli istnieje potrzeba leczenia operacyjnego z zastosowaniem znieczulenia ogólnego (narkozy), gdyż Alzepezil ODT może nasilać efekt działania leków rozkurczaj ących mięśnie stosowanych w czasie znieczulenia.

Alzepezil ODT może być stosowany u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek lub wątroby. Przed zażyciem leku należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby. Pacjenci z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby nie powinni przyjmować leku Alzepezil ODT.

Alzepezil ODT z jedzeniem, piciem i alkoholem

Po rozpuszczeniu się tabletki na j ęzyku, lek Alzepezil ODT można popić szklanką wody. Pokarm nie wpływa na działanie leku. W trakcie przyjmowania leku Alzepezil ODT nie wolno spożywać alkoholu, gdyż alkohol może zmniejszać stężenie donepezylu.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny stosować chlorowodorku donepezylu.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ponieważ choroba Alzheimera może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie wolno podejmować tych czynności, dopóki lekarz nie zdecyduje, że jest to bezpieczne.

Nie posługiwać się żadnymi narzędziami ani nie obsługiwać żadnych maszyn, ponieważ lek może powodować zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni. W razie wystąpienia tych objawów nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Alzepezil ODT zawiera aspartam (E951) I laktozę.

Lek zawiera źródło fenyloalaniny (aspartam) i może szkodzić osobom z fenyloketonurią.

Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Alzepezil ODT

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 5 mg przyjmowane wieczorem. Po upływie miesiąca lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg przyjmowane wieczorem. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Tabletkę leku Alzepezil ODT należy przyjmować wieczorem przed snem. Tabletkę należy umieścić na języku i przed połknięciem poczekać, aż się rozpadnie. Lek można popić wodą lub nie, w zależności od preferencji pacjenta.

Dawka leku może zostać zmieniona w zależności od długości trwania leczenia oraz decyzji lekarza. Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarza. Należy zawsze stosować się do wskazówek lekarza. Nie wolno zmieniać dawki leku bez porady lekarza. Lekarz lub farmaceuta udzieli porady, jak długo należy przyjmować tabletki. Co pewien czas pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym, aby skontrolować przebieg leczenia oraz ocenić objawy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alzepezil ODT

Nie należy przyjmować więcej niż jedną tabletkę każdego dnia. W razie przyjęcia większej dawki leku Alzepezil ODT niż zalecana, mogą wystąpić takie objawy, jak nudności, wymioty, nasilone wydzielanie śliny, poty, wolne bicie serca, niskie ciśnienie tętnicze, zawroty głowy podczas zmiany pozycji - wstawania, trudności w oddychaniu, zapaść i drgawki. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie z resztą leku w celu informacyjnym.

Pominięcie zastosowania leku Alzepezil ODT

W razie pominięcia zastosowania tabletki, należy przyjąć kolejną tabletkę następnego dnia o zwykłej porze. W razie dłuższej niż tydzień przerwy w przyjmowaniu leku, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem kolejnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Alzepezil ODT

Nie wolno przerywać leczenia, chyba że tak zaleci lekarz prowadzący.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W większości przypadków działania niepożądane ustępują bez potrzeby przerwania leczenia. Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli wystąpią poniższe działania niepożądane i gdy są zbyt uciążliwe.

Pacjenci przyjmujący donepezyl zgłaszali następujące działania niepożądane:

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli podczas przyjmowania leku Alzepezil ODT u pacjenta wystąpi którekolwiek działanie niepożądane z poniższych Ciężkie działania niepożądane:

Należy niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent zauważy wymienione poważne działania niepożądane. Może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna.

•    Gorączka połączona ze sztywnością mięśni, obfitymi potami lub zaburzeniami świadomości ( schorzenie określane nazwą „Złośliwego Zespołu Neuroleptycznego”).

•    Choroba wątroby, np. zapalenie wątroby. Objawy zapalenia wątroby to nudności lub wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu, ciemne zabarwienie moczu (prawdopodobnie występuje rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

•    Wrzód żołądka lub dwunastnicy. Objawem owrzodzenia żołądka jest ból i uczucie dyskomfortu w okolicy pępka i mostka (prawdopodobnie występuje rzadziej niż u 1 na 100 osób)

•    Krwawienie z żołądka lub przewodu pokarmowego. Powoduje ciemne zabarwienie stolca i pojawienie się krwi w kale ( prawdopodobnie występuje rzadziej niż u 1 na 100 osób).

•    Drgawki (prawdopodobnie występują rzadziej niż u 1 na 100 osób).

Bardzo częste działania niepożądane (więcej niż u 1 na 10 pacjentów)

Biegunka,

Mdłości lub wymioty Ból głowy

Częste działania niepożądane (występujące u 1do 10 na 100pacjentów)

Przeziębienia Utrata apetytu

Omamy ( widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istniej ą)

Pobudzenie

Zachowania agresywne

Omdlenia

Zawroty głowy

Bezsenność (trudności w zasypianiu)

Wypadki

Zaburzenia żołądkowe

Wysypka

Świąd

Kurcze mięśni Nietrzymanie moczu Zmęczenie Ból

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1do 10 na 1000pacjentów)

Wolne bicie serca

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1do 10 na 10 000pacjentów )

Sztywnienie i ruchy mimowolne, zwłaszcza twarzy i języka, jak również kończyn.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Alzepezil ODT

Brak szczególnych wymagań dotyczących przechowywania.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku po: „Termin ważności (EXP)” i na blistrze po: „EXP”.. Data ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Alzepezil ODT

- Substancją czynną leku Alzepezil ODT jest donepezylu chlorowodorek.

Każda tabletka leku Alzepezil ODT 5 mg zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu.

Każda tabletka leku Alzepezil ODT 10 mg zawiera 10 mg chlorowodorku donepezylu.

Pozostałe składniki to: potasu polakrilina, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna suszona rozpyłowo, sodu cytrynian bezwodny, aspartam (E951), kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, kwas solny do dostosowania pH.

Jak wygląda lek Alzepezil ODT i co zawiera opakowanie

Alzepezil ODT 5 mg: białe lub białawe, okrągłe, płaskie tabletki o ściętych krawędziach, zawierające 5 mg chlorowodorku donepezylu, z wytłoczonym napisem “ 5” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Alzepezil ODT 10 mg: białe lub białawe, okrągłe, płaskie tabletki o ściętych krawędziach, zawierające 10 mg chlorowodorku donepezylu, z wytłoczonym napisem “ 10” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Opakowania:

Blistry z PVC/Aclar/Aluminium i Aluminium/Aluminium po 7, 10, 14 tabletek Wielkość opakowań:

7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 i 120 tabletek ulegających rozpuszczeniu w jamie ustnej.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

EGIS Pharmaceuticals PLC Kereszturi ut 30-38 1106 Budapeszt,

Węgry

Wytwórca:

Genepharm S.A.

18 KM Marathonos Avenue

15351 Pallini

Attiki

Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania:    Donepezil hydrochloride 5 mg i 10 mg Orodispersible Tablets

Bułgaria:

Czechy:

Węgry:

Litwa:

Łotwa:

Rumunia:

Polska:

Słowacja:

An3enun 5 mg i 10mg ODT Landex RAPITAB 5 mg i 10 mg Alzepil 5mg i 10 mg szájban diszpergálódó tabletta Alzepil 5 mg i 10 mg burnoje disperguojamosios tabletes Donepezil Peseri 5 mg mute dispergejamas tabletes Donepezil Peseri 10 mg mute dispergejamas tabletes Alzepil 5 mg i 10 mg comprimate orodispersabile Alzepezil ODT

Landex RAPITAB 5 mg & 10 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11.02.2013

6

Alzepezil ODT

Charakterystyka Alzepezil odt

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alzepezil ODT, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda 5 mg tabletka zawiera 5 mg aspartamu, 131, 25 mg jednowodnej laktozy (suszonej rozpyłowo), 7,5 mg bezwodnego cytrynianu sodu oraz 20 mg potasu polakryliny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACETYCZNA

Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

Alzepezil ODT 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej: białe lub białawe, okrągłe, płaskie tabletki o ściętych krawędziach, z wytłoczonym napisem “ 5” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Alzepezil ODT jest wskazany w objawowym leczeniu łagodnej lub średnio nasilonej postaci choroby Alzheimera.

4.2    Dawkowanie i sposób podania

Dawkowanie

Dorośli / osoby w podeszłym wieku:

Leczenie rozpoczyna się zwykle od dawki 5 mg/dobę (w jednej dawce dobowej). Dawkę 5 mg/dobę należy stosować co najmniej przez miesiąc, co pozwoli ocenić najwcześniejszą kliniczną odpowiedź na lek i umożliwi ustalenie się stężenia stacjonarnego chlorowodorku donepezylu we krwi. Po miesięcznej ocenie klinicznej leczenia dawką 5 mg/dobę, dawkę chlorowodorku donepezylu można zwiększyć do 10 mg/dobę (w jednej dawce dobowej). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawki większe niż 10 mg/dobę nie były testowane w badaniach klinicznych.

Leczenie powinno być rozpoczęte i kontrolowane przez lekarza z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu choroby Alzheimera. Rozpoznanie powinno być wykonane zgodnie z akceptowanymi wytycznymi (np. DSM IV, ICD 10). Można rozpocząć leczenie donepezylem, tylko jeśli opiekun pacjenta będzie mógł nadzorować regularne przyjmowanie produktu przez chorego.

Leczenie podtrzymujące może być prowadzone tak długo, jak długo przynosi korzyść pacjentowi. Z tego względu należy regularnie oceniać skuteczność kliniczną donepezylu. Gdy nie stwierdza się już korzyści klinicznych, należy rozważyć przerwanie leczenia. Nie można przewidzieć indywidualnej reakcji na donepezyl.

Po przerwaniu leczenia obserwuje się stopniowe zanikanie korzystnych efektów leku Alzepezil ODT.

Upośledzenie czynności nerek i wątroby:

U pacjentów z upośledzeniem czynności nerek można stosować podobny schemat dawkowania, ponieważ wydalanie chlorowodorku donepezylu nie zależy od sprawności nerek.

Ze względu na możliwość zwiększonej ekspozycji (patrz punkt 5.2) u pacjentów z łagodnym lub średnio nasilonym upośledzeniem czynności wątroby zaleca się zwiększanie dawki w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta. Brak danych odnośnie stosowania leku u chorych z ciężką niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież:

Alzepezil ODT nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Sposób podawania

Alzepezil ODT należy przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed udaniem się na spoczynek. Tabletkę należy umieścić na języku i poczekać, aż się rozpadnie przed połknięciem. Lek można popić wodą lub nie, w zależności od preferencji pacjenta.

Dawkowanie niemożliwe do uzyskania po zastosowaniu produktu o tej mocy można dostosować w oparciu o inne dostępne moce tego produktu.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie ustalono jeszcze skuteczności donepezylu u pacjentów z zaawansowaną chorobą Alzheimera, innymi rodzajami demencji, innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. zaburzeń poznawczych związanych z wiekiem).

Znieczulenie:

Alzepezil ODT jako inhibitor cholinesterazy może podczas znieczulenia nasilać zwiotczenie mięśni wywołane sukcynylocholiną lub jej pochodnymi.

Choroby układu sercowo-naczyniowego:

Ze względu na swoje działanie farmakologiczne inhibitory cholinesterazy mogą wywierać wpływ wagotoniczny na serce (np. wywoływać bradykardię). Ten wpływ może być szczególnie istotny dla pacjentów z zespołem chorej zatoki lub innymi nadkomorowymi zaburzeniami przewodzenia, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy.

Istniej ą doniesienia o omdleniach i drgawkach. U takich pacjentów należy brać pod uwagę możliwość bloku sercowego lub wydłużenia czasu pobudzeń zatokowych.

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe:

Pacjenci z grup podwyższonego ryzyka rozwoju choroby wrzodowej, tzn. osoby z chorobą wrzodową w wywiadzie lub leczone obecnie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) powinny być monitorowane pod kątem ewentualnych objawów. Badania kliniczne leku Alzepezil ODT nie wykazały jednak zwiększonej, w porównaniu do placebo, częstości zapadania na chorobę wrzodową lub krwawienia z przewodu pokarmowego.

Choroby układu moczowo-płciowego:

Jakkolwiek nie obserwowano tego w badaniach klinicznych donepezylu, cholinomimetyki mogą hamować odpływ moczu z pęcherza.

Choroby neurologiczne:

Cholinomimetyki mają, jak się uważa, pewien potencjał do wywoływania uogólnionych drgawek, jednak aktywność drgawkowa może być też przejawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą też nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Złośliwy Zespół Neuroleptyczny (NMS): potencjalnie zagrażające życiu schorzenie objawiające się hipertermią, sztywnością mięśni, labilnością wegetatywnego układu nerwowego, zaburzeniami świadomości i podwyższonym poziomem kinazy fosfokreatynowej w surowicy. Niezwykle rzadko opisywano jego występowanie w związku z podawaniem donepezilu, przede wszystkim u pacjentów otrzymujących równocześnie leki przeciwpsychotyczne. Dodatkowymi objawami NMS mogą być mioglobinuria (towarzysząca rabdomiolizie) i ostra niewydolność nerek.

Jeśli u pacjenta wystąpią podmiotowe i przedmiotowe objawy wskazuj ące na NMS albo wysoka gorączka o niewyjaśnionej przyczynie, bez dodatkowych klinicznych przejawów tego zespołu, należy przerwać leczenie.

Choroby układu oddechowego:

Ze względu na działanie cholinomimetyczne inhibitory cholinesterazy należy przepisywać ostrożnie pacjentom, u których rozpoznano astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc.

Należy unikać podawania produktu Alzepezil ODT jednocześnie z innymi inhibitorami acetylocholinesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężka niewydolność wątroby:

Brak danych odnośnie stosowania leku u chorych z ciężką niewydolnością wątroby.

Nietolerancja laktozy:

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub złym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Produkt leczniczy zawiera aspartam (E951).

Umieralność ogólna w badaniach klinicznych nad otępieniem naczyniopochodnym Przeprowadzono trzy badania kliniczne trwające 6 miesięcy. Badano w nich osoby spełniające kryteria NINDS-AIREN świadczące    o prawdopodobnym lub    możliwym wystąpieniu otępienia

naczynioruchowego (VaD). Kryteria NINDS-AIREN stosuje się do identyfikacji pacjentów, u których demencja wydaje się wywołana wyłącznie przez czynniki naczyniowe, oraz do wykluczenia pacjentów z chorobą Alzheimera. W pierwszym badaniu umieralność ogólna wynosiła odpowiednio 1,0% (2/198) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 5 mg/dobę, 2,4% (5/206) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 10 mg/dobę oraz 3,5% (7/199) wśród pacjentów, którym podawano placebo. W drugim badaniu umieralność ogólna wynosiła odpowiednio 1,9% (4/208) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 5 mg/dobę, 1,4% (3/215) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 10 mg/dobę oraz 0,5% (1/193) wśród pacjentów, którym podawano placebo. W trzecim badaniu umieralność ogólna wynosiła odpowiednio 1,7%    (11/648) wśród pacjentów leczonych

chlorowodorkiem donepezylu w dawce 5 mg/dobę oraz 0% (0/326) wśród pacjentów, którym podawano placebo. Umieralność ogólna w tych trzech badaniach nad VaD w grupie leczonej chlorowodorkiem donepezylu była liczbowo wyższa (i wynosiła 1,7%) niż w grupie, której podawano placebo (1,1%), jakkolwiek różnica ta nie jest istotna statystycznie. Większość zgonów u pacjentów przyjmujących albo chlorowodorek donepezylu, albo placebo wydaje się wynikać z różnych przyczyn

0 podłożu naczyniowym, czego można było się spodziewać w takiej populacji osób w podeszłym wieku z chorobą naczyń, jako chorobą zasadniczą. Analiza wszystkich poważnych zdarzeń naczyniowych niezakończonych i zakończonych śmiercią nie wykazała różnicy w częstości występowania w grupie przyjmującej donepezylu chlorowodorek w porównaniu z grupą placebo.

W zestawieniu wszystkich badań nad chorobą Alzheimera (n = 4146) oraz w zestawieniu tych badań nad chorobą Alzheimera z innymi badaniami nad chorobami otępiennymi, wliczaj ąc badania nad otępieniem naczyniopochodnym (Zn = 6888), umieralność ogólna w grupach leczonych placebo liczbowo przewyższała wartość otrzymaną dla grup leczonych chlorowodorkiem donepezylu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Chlorowodorek donepezylu ani jego metabolity nie hamują u ludzi metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny ani digoksyny. Metabolizm chlorowodorku donepezylu nie zmienia się pod wpływem jednoczesnego podawania digoksyny czy cymetydyny. Badania in vitro wykazały, że w metabolizm donepezylu zaangażowane są izoenzymy cytochromu P450: 3A4 i, w mniejszym stopniu, 2D6. Badania interakcji in vitro wykazują, że ketokonazol i chinidyna, inhibitory - odpowiednio - CYP3A4

1    2D6, hamują metabolizm donepezylu. Z tego względu te i inne inhibitory CYP3A4, takie jak itrakonazol czy erytromycyna, oraz inhibitory CYP2D6, takie jak fluoksetyna, mogą hamować metabolizm donepezylu. W badaniu zdrowych ochotników ketokonazol zwiększał średnie stężenie donepezylu o ok. 30%. Induktory enzymatyczne, takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina i alkohol mogą zmniejswzać stężenie donepezylu. . Ponieważ stopień działania hamującego lub pobudzającego nie jest znany, należy ostrożnie stosować leki w tym skojarzeniu.

Donepezylu chlorowodorek może zaburzać działanie leków antycholinergicznych. Może również wystąpić synergizm działania w przypadku jednoczesnego stosowania leków, takich jak: sukcynylocholina, inne leki hamujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe lub agoniści cholinergiczni lub leki beta-adrenolityczne wpływające na układ przewodzący serca

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Brak wystarczaj ących danych odnośnie stosowania donepezylu u kobiet ciężarnych.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego, ale stwierdzono toksyczność około- i poporodową (patrz punkt 5.3). Nieznane jest potencjalne ryzyko dla ludzi.

Alzepezil ODT nie powinien być stosowany w ciąży, o ile nie jest to absolutnie konieczne.

Karmienie piersią:

Donepezyl jest wydzielany w mleku szczurów. Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu jest wydzielany w ludzkim mleku i brak badań u kobiet karmiących. Z tego powodu kobiety przyjmujące donepezyl nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Alzepezil ODT wywiera niewielki lub średnio nasilony wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Otępienie może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ponadto, donepezyl może wywoływać zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni, zwykle podczas rozpoczynania leczenia lub zwiększania dawki.Lekarz prowadzący powinien rutynowo oceniać zdolność pacjentów leczonych donepezylem do prowadzenia pojazdów i obsługiwania skomplikowanych maszyn i urządzeń.

4.8 Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane to biegunka, kurcze mięśni, znużenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane częściej niż jako jednostkowe przypadki, pogrupowane narządami i układami oraz według częstości występowania.

Układ/Narząd

Bardzo

często

(>1/10)

Często (>1/100 do<1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100

Rzadko (>1/10000 do <1/100

Bardzo rzadko (<1/10000

Zakażenia i infestacje

Przeziębienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia

psychiatryczne

Halucynacje** Podniecenie ** Zachowania agresywne **

Zaburzenia

układu

nerwowego

Omdlenia* Zawroty głowy Bezsenność

Drgawki*

Objawy

pozapiramidowe

Złośliwy

zespół

neuroleptyczny

Zaburzenia

serca

Bradykardia

Blok zatokowo-przedsionkowy

Blok

przedsionkowo-

komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Nudności

Wymioty

Zaburzenia

gastryczne

Krwawienia z

przewodu

pokarmowego

Wrzody

żołądka i

dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby* * *

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i w miejscu podania

Ból

głowy

Znużenie

Ból

Badania

Niewielki

diagnostyczne

wzrost stężenia

mięśniowej

kinazy

kreatynowej w osoczu

Urazy i zatrucia

Wypadki

* w badaniu pacjentów po omdleniach lub drgawkach należy brać pod uwagę możliwość bloku sercowego lub wydłużenia czasu pobudzeń zatokowych (patrz punkt 4.4).

** halucynacje, podniecenie i zachowania agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub zaprzestaniu leczenia.

*** w przypadkach niewyjaśnionej niewydolności wątroby należy rozważyć odstawienie leku Alzepezil ODT.

4.9 Przedawkowanie

Mediana dawki śmiertelnej chlorowodorku donepezylu oznaczona po doustnym podaniu jednorazowej dawki wynosi u myszy 45 mg/kg, a u szczurów 32 mg/kg lub odpowiednio około 225-krotność i 160-krotność maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi wynoszącej 10 mg/dobę. U zwierząt obserwowano zależne od dawki objawy pobudzenia cholinergicznego, obejmujące zmniejszenie spontanicznej ruchliwości, leżenie na brzuchu, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, zaburzenia oddychania, ślinienie, zwężenie źrenic, drżenie pęczkowe mięśni oraz obniżoną temperaturę ciała.

Przedawkowanie inhibitorów cholinesterazy może prowadzić do przełomu cholinergicznego, charakteryzuj ącego się nasilonymi nudnościami, wymiotami, ślinieniem, poceniem się, bradykardią, obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, zaburzeniami oddychania, zapaścią i drgawkami. Możliwe jest również narastające osłabienie mięśni, które może prowadzić do śmierci w przypadku osłabienia mięśni oddechowych.

Jak w każdym przypadku przedawkowania, należy wdrożyć leczenie podtrzymujące. Jako antidotum na przedawkowanie leku Alzepezil ODT można użyć trzeciorzędowych leków antycholinergicznych, takich jak atropina. Zaleca się dożylne podawanie siarczanu atropiny, początkowo w dawce 1,0 do 2,0 mg, a następnie w zależności od reakcji klinicznej. W przypadku innych cholinomimetyków opisywano nietypowe reakcje ciśnienia i częstości akcji serca, jeśli były podawane jednocześnie z czwartorzędowymi lekami antycholinergicznymi, takimi jak glikopirolan. Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu i/lub jego metabolity mogą być usunięte z organizmu drogą dializy (hemodializy, dializy otrzewnowej lub hemofiltracji).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw demencji, antycholinergiczne;

Kod ATC: N06DA02.

Mechanizm działania

Chlorowodorek donepezylu jest swoistym, odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy, dominującej w mózgu postaci cholinesterazy. In vitro chlorowodorek donepezylu jest ponad 1000 razy silniejszym inhibitorem tego enzymu niż butylocholinesterazy, enzymu obecnego głównie poza ośrodkowym układem nerwowym.

Otępienie w chorobie Alzheimera

W badaniach klinicznych u pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera, podawanie raz dziennie dawek dobowych donepezylu chlorowodorku wynoszących 5 mg lub 10 mg powodowało zahamowanie aktywności acetylocholinoestrazy (mierzonej w błonie erytrocytów) w stanie stacjonarnym odpowiednio o 63,6% i 77,3%, zmierzonej po podaniu dawki. Wykazano, że hamowanie acetylocholinoesterazy (AChE) w krwinkach czerwonych przez donepezylu chlorowodorek jest skorelowane ze zmianami w skali ADAS-Cog, mierzącej wybrane elementy zdolności poznawczych. Wpływ donepezylu chlorowodorku na przebieg podstawowej choroby neurologicznej nie był badany. W związku z tym nie można uznać, że donepezylu chlorowodorek wywiera jakikolwiek wpływ na rozwój choroby.

Skuteczność donepezylu w leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera oceniano w czterech kontrolowanych placebo badaniach, w 2 badaniach trwających 6 miesięcy i 2 badaniach trwaj ących rok.

Po sześciomiesięcznym badaniu klinicznym oceniono leczenie donepezylem, używając trzech kryteriów skuteczności: skali ADAS-cog (miara zdolności poznawczych),skali CIBIC (Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input - ogólna ocena zdolności pacj enta do pojmowania, dokonana przez lekarza z uwzględnieniem oceny opiekuna) oraz skali Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (miara zdolności funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym, oceniająca zainteresowania i dbałość o higienę osobistą).

Pacjenci, którzy spełniają wymienione poniżej kryteria zostali ocenieni jako pozytywnie reagujący na leczenie.

Odpowiedź = poprawa w skali ADAS-Cog o co najmniej 4 punkty.

Brak pogorszenia w skali CIBIC

Brak pogorszenia w skali Activities of Daily Living Schedule of the Clinical Dementia Rating Scale.

% pacjentów odpowiadających na leczenie

Populacja leczona n = 365

Populacja oceniana n = 352

Grupa placebo

10%

10%

Grupa stosująca chlorowodorek donepezylu 5 mg

18%

18%

Grupa stosuj ąca chlorowodorek donepezylu 10 mg

21%

22%

* p<0,05


** p<0,01

Chlorowodorek donepezylu wywoływał statystycznie znamienny, zależny od dawki wzrost odsetka pacjentów ocenianych jako pozytywnie reagujący na leczenie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po ok. 3 do 4 godzin od podania doustnego. Stężenie w surowicy i pole pod krzywą rosną proporcjonalnie do dawki. Czas półtrwania fazy eliminacji wynosi około 70 godzin, dlatego wielokrotne podawanie pojedynczych dawek dobowych prowadzi do stopniowego osiągania stanu stacjonarnego. Stan bliski stacjonarnemu jest osiągany w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego, stężenie donepezylu chlorowodorku w osoczu i związane z tym właściwości farmakodynamiczne, wykazują niewielką zmienność w ciągu doby.

Pokarm nie wpływa na wchłanianie chlorowodorku donepezylu.

Dystrybucja: Chlorowodorek donepezylu jest w ok. 95% związany z białkami osocza. Stopień wiązania aktywnego metabolitu, 6-O-dezmetylodonepezylu, jest nieznany. Dystrybucja chlorowodorku donepezylu w różnych tkankach ciała nie była szczegółowo badana. Jednakże w badaniu przeprowadzonym u zdrowych ochotników płci męskiej o zbliżonej masie ciała, po 240 godzinach od podania pojedynczej dawki 5 mg znakowanego izotopem węgla 14C donepezylu chlorowodorku, około 28% znakowanego związku pozostało w organizmie. To sugeruje, że donepezylu chlorowodorek i (lub) jego metabolity mogą pozostawać w organizmie przez ponad 10 dni.

Metabolizm/Eliminacja: Chlorowodorek donepezylu jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej, jak i metabolizowany przez enzymy grupy cytochromu P450 do licznych, nie do końca zidentyfikowanych metabolitów. Po podaniu pojedynczej dawki 5 mg chlorowodorku donepezylu znaczonego węglem 14C, radioaktywność osocza, wyrażona jako odsetek podanej dawki, była obecna głównie w postaci niezmetabolizowanego chlorowodorku donepezylu (30%), 6-O-dezmetylo donepezylu (11% - jedyny metabolit wykazuj ący aktywność zbliżoną do chlorowodorku donepezylu), cis-N-tlenek donepezylu (9%), 5-O-dezmetylo donepezyl (7%) i glukuronidowa pochodna 5- O-dezmetylo donepezylu (3%). Około 57% całkowitej podanej dawki radioaktywności odzyskano z moczu (17% jako niezmieniony donepezyl), a 14,5% - z kału, co sugeruje biotransformację i ekskrecję z moczem, jako podstawowe sposoby eliminacji leku z ustroju. Brak dowodów na krążenie wrotne jelitowo-wątrobowe chlorowodorku donepezylu i/lub któregokolwiek z jego metabolitów.

Stężenie donepezylu w osoczu zmniejsza się wraz z okresem półtrwania wynoszącym ok. 70 godzin.

Płeć, rasa i palenie tytoniu nie maj ą klinicznie istotnego wpływu na stężenia chlorowodorku donepezylu. Farmakokinetyka donepezylu nie była formalnie badana u zdrowych osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z chorobą Alzheimera lub demencją naczyniopochodną. Jednak średnie stężenia u leczonych chorych zgadzaj ą się z tymi uzyskiwanymi u młodych, zdrowych ochotników.

U pacjentów z łagodną lub średnio nasiloną niewydolnością wątroby stężenie donepezylu w osoczu w stanie stacjonarnym było podwyższone: średnie AUC o 48% a średnie Cmax o 39% (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Szeroko zakrojone badania na zwierzętach doświadczalnych wykazały, że donepezyl powoduje niewiele działań innych niż zamierzone działania farmakologiczne, czyli działanie pobudzające układ cholinergiczny (patrz punkt 4.9). W testach na komórkach bakterii i ssaków donepezyl nie wykazywał właściwości mutagennych. W badaniach in vitro obserwowano pewne działania klastogenne po zastosowaniu stężeń toksycznych dla komórek oraz ponad 3000 razy większych niż stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym. W teście mikrojądrowym in vivo u myszy nie obserwowano działania klastogennego ani innych działań genotoksycznych. W długoterminowych badaniach karcynogenności prowadzonych na szczurach i na myszach nie stwierdzono działania rakotwórczego.

Donepezylu chlorowodorek nie wpływał na płodność u szczurów i nie wykazywał działania teratogennego u szczurów ani królików, jednak podawany ciężarnym samicom szczura w dawkach 50-krotnie większych niż dawki stosowane u ludzi, niewielki wpływ na częstość występowania porodów martwych płodów i wpływał na przeżywalność młodych we wczesnym okresie pourodzeniowym (patrz punkt 4.6).

6.    WŁAŚCIWOŚCI FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Potasu polakrilina

Celuloza mikrokrystaliczna

Laktoza jednowodna suszona rozpyłowo

Sodu cytrynian bezwodny

Aspartam E951

Kroskarmeloza sodowa

Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Kwas solny do dostosowania pH

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aclar/Aluminium w tekturowym pudełku lub blister Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania:

7,    14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 i 120 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w sprzedaży.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EGIS Pharmaceuticals PLC

Kereszturi ut 30-38 1106 Budapeszt, Węgry

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17453

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.11.2010 Data przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.02.2013

10

Alzepezil ODT