Imeds.pl

Ambroksol Takeda 15 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ambroksol Takeda 15 mg/ 5 ml, syrop

(Ambroxoli hydrochloridum)

Syrop o smaku malinowym

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Ambroksol Takeda ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po zastosowaniu jednego opakowania leku Ambroksol Takeda, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ambroksol Takeda i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ambroksol Takeda

3.    Jak stosować lek Ambroksol Takeda

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ambroksol Takeda

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK AMBROKSOL TAKEDA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ambroksol Takeda jest lekiem w postaci syropu, zawierającym jako substancję czynną chlorowodorek ambroksolu (pochodna bromoheksyny). Należy on do grupy leków o działaniu pobudzającym wydzielanie śluzu oskrzelowego oraz zmniejszających jego lepkość.

Ambroksol Takeda stosowany jest w:

- ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny w drogach oddechowych, takich jak: ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, stany zapalne nosa i gardła, mukowiscydoza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AMBROKSOL TAKEDA Kiedy nie stosować leku Ambroksol Takeda

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ambroksol Takeda.

-    Jeśli u pacjenta występuje skurcz oskrzeli.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ambroksol Takeda

Ambroksol Takeda należy szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli.

U chorych z astmą oskrzelową Ambroksol Takeda może początkowo nasilać kaszel.

Lek stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy i owrzodzeniem jelit.

U chorych z niewydolnością nerek należy zmniejszyć dawkę dobową w zależności od klirensu kreatyniny lub wydłużyć przerwy między dawkami.

Nie zaleca się podawania leku bezpośrednio przed snem.

Podanie leku Ambroksol Takeda pacjentom leżącym należy skonsultować z lekarzem.

Jeżeli w ciągu 30 minut od podania leku nie nastąpiło odkrztuszenie rozrzedzonej wydzieliny należy ją odessać.

Lek może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować leku Ambroksol Takeda jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, np. kodeiną, ze względu na ich działanie hamujące odruch kaszlowy.

Ambroksol Takeda podawany jednocześnie z antybiotykami (np. amoksycylina, ampicylina, cefuroksym, doksycyklina, erytromycyna) zwiększa ich przenikanie do płuc i nasila ich działanie.

Ambroksol Takeda i teofilina wzajemnie nasilają swoje działanie.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią jedynie w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Ambroksol Takeda nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ambroksol Takeda

Lek zawiera estry kwasu p-hydroksybenzoesowego, co może być powodem wystąpienia reakcji alergicznych u pacjentów uczulonych na benzoesany.

Syrop zawiera glicerol i sorbitol, które mogą powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe - lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Glicerol może powodować bóle głowy.

Wartość kaloryczna: 2,6 kcal/g sorbitolu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK AMBROKSOL TAKEDA

Lek Ambroksol Takeda należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Ambroksol Takeda, to:

Dzieci:

1 do 2 lat: 2,5 ml syropu (7,5 mg ambroksolu) - 2 razy na dobę,

2 do 5 lat: 2,5 ml syropu (7,5 mg ambroksolu) - 3 razy na dobę,

6 do 12 lat: 5 ml syropu (15 mg ambroksolu) - 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: 10 ml syropu (30 mg ambroksolu) - do 3 razy na dobę przez pierwsze 2-3 dni, a następnie 10 ml syropu 2 razy na dobę.

Zalecane dawkowanie dotyczy ostrych stanów chorobowych układu oddechowego.

W chorobach przewlekłych dawkę należy zmniejszyć do połowy.

Lek stosować ostrożnie u dzieci do 5 lat.

Leku Ambroksol Takeda nie należy stosować na noc.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ambroksol Takeda

Objawy przedawkowania to: nudności, zmęczenie, nadmierne wydzielanie śluzu.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Ambroksol Takeda

-    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

-    Jeśli lek przyjmowany jest regularnie, a od momentu pominiętej dawki upłynęło niewiele czasu, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe.

-    Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej planowej dawki leku, należy ją przyjąć w odpowiednim czasie.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Ambroksol Takeda może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Rzadko mogą wystąpić:

-    reakcje uczuleniowe, takie jak: odczyny skórne, zaczerwienienie i (lub) pieczenie błon śluzowych, obrzęk twarzy, duszności, dreszcze.

-    zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: bóle brzucha, zaparcia, zgaga, dyspepsja, nudności i wymioty.

Podczas długotrwałego stosowania w rzadkich przypadkach mogą wystąpić: suchość błony śluzowej jamy ustnej i dróg oddechowych, wodnisty wyciek z nosa, zwiększone wydzielanie śliny, zaburzenia oddawania moczu.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Ambroksol Takeda mogą wystąpić inne niż wyżej wymienione objawy niepożądane.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AMBROKSOL TAKEDA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Chronić od światła.

Nie stosować leku Ambroksol Takeda po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po otwarciu butelki, leku nie przechowywać dłużej niż 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Ambroksol Takeda

-    Substancją czynną leku jest chlorowodorek ambroksolu.

-    5 ml syropu zawiera:

Chlorowodorek ambroksolu - 15 mg

-    Inne składniki leku to: sorbitol ciekły, niekrystalizujący; glicerol 85%; metylu parahydroksybenzoesan; propylu parahydroksybenzoesan; kwas cytrynowy jednowodny; aromat malinowy; woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Ambroksol Takeda i co zawiera opakowanie

Dostępne opakowanie leku to butelka ze szkła brunatnego zawierająca 150 ml syropu oraz miarka umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa tel. 22 608 13 00 faks 22 608 13 03

Wytwórca:

Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Księstwa Łowickiego 12 99-420 Łyszkowice

Data zatwierdzenia ulotki:

4/4