+ iMeds.pl

Ambroksol takeda 30 mg/5 mlUlotka Ambroksol takeda

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ambroksol Takeda 30 mg/ 5 ml, syrop

(Ambroxoli hydrochloridum)

Syrop o smaku bananowym

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Ambroksol Takeda ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po zastosowaniu jednego opakowania leku Ambroksol Takeda, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ambroksol Takeda i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ambroksol Takeda

3.    Jak stosować lek Ambroksol Takeda

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ambroksol Takeda

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK AMBROKSOL TAKEDA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ambroksol Takeda jest lekiem w postaci syropu, zawierającym jako substancję czynną chlorowodorek ambroksolu (pochodna bromoheksyny). Należy on do grupy leków o działaniu pobudzającym wydzielanie śluzu oskrzelowego oraz zmniejszających jego lepkość.

Ambroksol Takeda stosowany jest w:

-    ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych przebiegających z utrudnieniem

odkrztuszania lepkiej wydzieliny w drogach oddechowych, takich jak: ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, stany zapalne nosa i gardła, mukowiscydoza.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AMBROKSOL TAKEDA

Kiedy nie stosować leku Ambroksol Takeda

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ambroksol Takeda.

-    Jeśli u pacjenta występuje skurcz oskrzeli.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ambroksol Takeda

Ambroksol Takeda należy szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli.

U chorych z astmą oskrzelową Ambroksol Takeda może początkowo nasilać kaszel.

Lek stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy i owrzodzeniem jelit.

U chorych z niewydolnością nerek należy zmniejszyć dawkę dobową w zależności od klirensu kreatyniny lub wydłużyć przerwy między dawkami.

Nie zaleca się podawania leku bezpośrednio przed snem.

Podanie leku Ambroksol Takeda pacjentom leżącym należy skonsultować z lekarzem.

Jeżeli w ciągu 30 minut od podania leku nie nastąpiło odkrztuszenie rozrzedzonej wydzieliny należy ją odessać.

Lek może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować leku Ambroksol Takeda jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, np. kodeiną, ze względu na ich działanie hamujące odruch kaszlowy.

Ambroksol Takeda podawany jednocześnie z antybiotykami (np. amoksycylina, ampicylina, cefuroksym, doksycyklina, erytromycyna) zwiększa ich przenikanie do płuc i nasila ich działanie.

Ambroksol Takeda i teofilina wzajemnie nasilają swoje działanie.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią jedynie w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Ambroksol Takeda nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ambroksol Takeda

Syrop zawiera glicerol i sorbitol, które mogą powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe - lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Glicerol może powodować bóle głowy.

Wartość kaloryczna: 2,6 kcal/g sorbitolu.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK AMBROKSOL TAKEDA

Lek Ambroksol Takeda należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Ambroksol Takeda, to:

Dzieci:

1 do 2 lat:    1,25 ml syropu (7,5 mg ambroksolu) - 2 razy na dobę,

2 do 5 lat:    1,25 ml syropu (7,5 mg ambroksolu) - 3 razy na dobę,

6 do 12 lat: 2,5 ml syropu (15 mg ambroksolu) - 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: 5 ml syropu (30 mg ambroksolu) - do 3 razy na dobę przez pierwsze 2-3 dni, a następnie 5 ml syropu 2 razy na dobę.

Zalecane dawkowanie dotyczy ostrych stanów chorobowych układu oddechowego.

W chorobach przewlekłych dawkę należy zmniejszyć do połowy.

Lek stosować ostrożnie u dzieci do 5 lat.

Leku Ambroksol Takeda nie należy stosować na noc.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ambroksol Takeda

Objawy przedawkowania to: nudności, zmęczenie, nadmierne wydzielanie śluzu.

W razie przyj ęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Ambroksol Takeda

-    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

-    Jeśli lek przyjmowany jest regularnie, a od momentu pominiętej dawki upłynęło niewiele czasu, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe.

-    Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej planowej dawki leku, należy ją przyjąć w odpowiednim czasie.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Ambroksol Takeda może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Rzadko mogą wystąpić:

-    reakcje uczuleniowe, takie jak: odczyny skórne, zaczerwienienie i (lub) pieczenie błon śluzowych, obrzęk twarzy, duszności, dreszcze.

-    zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: bóle brzucha, zaparcia, zgaga, dyspepsja, nudności i wymioty.

Podczas długotrwałego stosowania w rzadkich przypadkach mogą wystąpić: suchość błony śluzowej jamy ustnej i dróg oddechowych, wodnisty wyciek z nosa, zwiększone wydzielanie śliny, zaburzenia oddawania moczu.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Ambroksol Takeda mogą wystąpić inne niż wyżej wymienione objawy niepożądane.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AMBROKSOL TAKEDA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Chronić od światła.

Nie stosować leku Ambroksol Takeda po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po otwarciu butelki, leku nie przechowywać dłużej niż 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ambroksol Takeda

- Substancją czynną leku jest chlorowodorek ambroksolu.

-    5 ml syropu zawiera:

Chlorowodorek ambroksolu - 30 mg

-    Inne składniki leku to: sorbitol ciekły, niekrystalizujący; glicerol 85%; kwas benzoesowy; kwas propionowy; esencja bananowa; woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Ambroksol Takeda i co zawiera opakowanie

Dostępne opakowanie leku to butelka ze szkła brunatnego zawierająca 150 ml syropu oraz miarka umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa tel. 22 608 13 00 faks 22 608 13 03

Wytwórca:

Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Księstwa Łowickiego 12 99-420 Łyszkowice

Data zatwierdzenia ulotki:

4/4

Ambroksol Takeda

Charakterystyka Ambroksol takeda

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ambroksol Takeda, 30 mg/ 5 ml, syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 ml syropu Ambroksol Takeda zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu (Ambroxoli hydrochloridum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop o smaku bananowym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ostre i przewlekłe schorzenia dróg oddechowych przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny w drogach oddechowych, takie jak: ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, stany zapalne nosa i gardła, mukowiscydoza.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dzieci:

1    do 2 lat:    1,25 ml syropu (7,5 mg ambroksolu) - 2 razy na dobę,

2    do 5 lat:    1,25 ml syropu (7,5 mg ambroksolu) - 3 razy na dobę,

6 do 12 lat: 2,5 ml syropu (15 mg ambroksolu) - 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: 5 ml syropu (30 mg ambroksolu) - do 3 razy na dobę przez pierwsze 2-3 dni, a następnie 5 ml syropu 2 razy na dobę.

Zalecane dawkowanie dotyczy ostrych stanów chorobowych układu oddechowego.

W chorobach przewlekłych dawkę należy zmniejszyć do połowy.

Lek stosować ostrożnie u dzieci do 5 lat.

Nie stosować na noc.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie stosować u pacjentów, u których występuje skurcz oskrzeli.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ambroksol należy szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli.

U chorych na astmę oskrzelową ambroksol może początkowo nasilać kaszel.

Preparat stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy i owrzodzeniem jelit.

U chorych z niewydolnością nerek należy zmniejszyć dawkę dobową w zależności od klirensu kreatyniny lub wydłużyć przerwy między dawkami.

W przypadku pacjentów leżących, jeżeli w ciągu 30 minut od podania leku nie nastąpiło odkrztuszenie rozrzedzonej wydzieliny należy ją odessać.

Nie zaleca się podawania preparatu bezpośrednio przed snem.

Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Ważne informacje o niektórych składnikach preparatu Ambroksol Takeda

Preparat zawiera glicerol i sorbitol, które mogą powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe - produkt leczniczy może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

Glicerol może powodować bóle głowy.

Wartość kaloryczna: 2,6 kcal/g sorbitolu.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Brak danych.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie należy stosować ambroksolu jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, np. kodeiną, ze względu na ich działanie hamujące odruch kaszlowy.

Ambroksol podawany jednocześnie z antybiotykami (np. amoksycylina, ampicylina, cefuroksym, doksycyklina, erytromycyna) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym i nasila ich działanie.

Ambroksol i teofilina wzajemnie nasilają swoje działanie.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ambroksol przenika przez barierę łożyskową i do mleka matki.

Lek można stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Ambroksol jest na ogół dobrze tolerowany.

Rzadko mogą wystąpić:

•    reakcje uczuleniowe takie jak: odczyny skórne, zaczerwienienie i (lub) pieczenie błon śluzowych, obrzęk twarzy, duszności, dreszcze.

•    zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: bóle brzucha, zaparcia, zgaga, dyspepsja, nudności i wymioty.

Podczas długotrwałego podawania w rzadkich przypadkach mogą wystąpić: suchość błony śluzowej jamy ustnej i dróg oddechowych, wodnisty wyciek z nosa, zwiększone wydzielanie śliny, zaburzenia oddawania moczu.

Donoszono także o sporadycznym występowaniu uczucia znużenia i (lub) zmęczenia u chorych otrzymujących ambroksol w dawce 60-120 mg na dobę.

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas nie opisano objawów zatrucia ambroksolem. W razie wystąpienia nudności, zmęczenia, nadmiernego wydzielania śluzu, należy zastosować leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa famakoterapeutyczna: Leki mukolityczne Kod ATC: R 05 CB 06

Ambroksol jest lekiem o działaniu sekretolitycznym i mukolitycznym. Zmniejsza on lepkość wydzieliny oskrzelowej i zwiększa jej ilość. Przyspiesza transport śluzowo-rzęskowy oraz zwiększa ruchliwość rzęsek. Pobudza wytwarzanie pęcherzykowego i oskrzelowego surfaktantu. Ułatwia oddzielenie lepkiego śluzu i nalotów śluzowych od ściany oskrzeli, a także usuwanie wydzieliny z górnych dróg oddechowych. Zwiększa drożność oskrzeli i łagodzi kaszel.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Ogólna farmakokinetyka

Ambroksol dobrze wchłania się po podaniu doustnym. Po podaniu doustnym działanie występuje po około 30 min. Maksymalne stężenie we krwi występuje po około 2,5 h. Biodostępność chlorowodorku ambroksolu wynosi ok. 70%. Okres półtrwania (t0,5) wynosi ok. 9 h. Wydalany jest z moczem w postaci metabolitów głównie glukuronidów (85%) oraz z kałem (15%).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak przedklinicznych danych istotnych dla lekarza przepisującego lek, które nie byłyby wymienione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol ciekły, niekrystalizujący; glicerol 85%; kwas benzoesowy; kwas propionowy; esencja bananowa; woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Brak danych.

6.3    Okres ważności 2 lata.

Po otwarciu butelki, leku nie przechowywać dłużej niż 3 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła brunatnego, zawierająca 150 ml syropu, zamknięta zakrętką PE z wkraplaczem (wkładką uszczelniającą) i zabezpieczeniem koloru białego oraz miarka w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie dotyczy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3673

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 18.07.1995

Data przedłużenia ważności pozwolenia: 16.08.2000 / 25.05.2005 / 19.07.2006 / 04.11.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4/4

Ambroksol Takeda