Imeds.pl

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer 5 Mg + 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

AMLODIPINE/ATORVASTATIN PFIZER, 5 mg + 10 mg, tabletki powlekane AMLODIPINE/ATORVASTATIN PFIZER, 10 mg + 10 mg, tabletki powlekane

(Amlodipinum + Atorvastatinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Amlodipine/Atorvastatin Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

3.    Jak stosować lek Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Amlodipine/Atrovastatin Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer jest stosowany w profilaktyce zdarzeń sercowo-naczyniowych (np. dusznica bolesna, zawały serca) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których występuje dodatkowy czynnik ryzyka chorób krążenia, taki jak np. palenie papierosów, nadwaga, zwiększone stężenie cholesterolu we krwi, choroby serca w rodzinie lub cukrzyca. Obecność takich czynników ryzyka w połączeniu z wysokim ciśnieniem tętniczym zwiększa ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer to lek zawierający dwie substancje aktywne: amlodypinę (antagonista wapnia) i atorwastatynę (statyna). Podaje się go w sytuacjach, gdy wskazane jest stosowanie obu tych leków jednocześnie. Amlodypinę stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienie tętnicze), a atorwastatyna zmniejsza stężenie cholesterolu.

Nadciśnienie tętnicze to stan patologiczny polegający na utrzymywaniu się nieprawidłowo wysokiego ciśnienia tętniczego krwi. Stanowi ono jeden z czynników ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych (dusznica bolesna, zawał serca, udar).

Cholesterol jest naturalnie występującą w organizmie substancją niezbędną do prawidłowego rozwoju. Nadmiar cholesterolu we krwi może jednak spowodować jego odkładanie się w ścianach naczyń krwionośnych, co zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepów i zdarzeń sercowo-naczyniowych. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn chorób serca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer Kiedy nie stosować leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na amlodypinę, atorwastatynę lub innego antagonistę kanału wapniowego lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którąkolwiek substancję pomocniczą leku (wymieniono je na końcu tej ulotki)

-    w przypadku obecnie występującej choroby wątroby (w przypadku przebytej choroby wątroby należy przeczytać punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności” poniżej)

-    jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

-    u kobiet w ciąży, planujących ciążę lub u kobiet karmiących piersią

-    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków: ketokonazol, itrakonazol (leki stosowane w leczeniu grzybic), telitromycyna (antybiotyk)

-    w przypadku bardzo niskiego ciśnienia tętniczego krwi (niedociśnienia)

-    jeśli u pacjenta występuje zwężenie zastawki aorty (stenoza aortalna) lub wstrząs kardiogenny (stan, w którym serce nie dostarcza wystarczającej ilości krwi do organizmu)

-    jeśli pacjent cierpi na niewydolność serca po przebyciu zawału serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Amlodipine/Atrovastatin Pfizer, należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Poniżej wymieniono powody, dla których lek Amlodipine/Atorvastatin Pfizer może być nieodpowiedni dla pacjenta:

-    w przypadku chorób nerek

-    w przypadku niedoczynności tarczycy

-    w przypadku występowania powtarzających się lub niewyjaśnionych bólów mięśni w przeszłości, lub gdy w wywiadzie indywidualnym albo w wywiadzie rodzinnym występowały dziedziczne schorzenia mięśni

-    w przypadku występowania dolegliwości ze strony mięśni podczas leczenia innymi lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu (lipidów) we krwi (np. innymi statynami czy fibratami) w przeszłości

-    w przypadku regularnego spożywania alkoholu w dużych ilościach

-    w przypadku przebytej choroby wątroby

-    u pacjentów w wieku powyżej 70 lat

-    w przypadku wystąpienia udaru z krwawieniem do mózgu lub, gdy w mózgu znajduje się niewielka ilość płynu pochodzącego z poprzedniego udaru.

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer:

-    w przypadku poważnych problemów z oddychaniem.

W każdym z powyższych przypadków przed rozpoczęciem terapii lekiem Amlodipine/Atorvastatin Pfizer (oraz ewentualnie podczas leczenia) lekarz powinien zalecić wykonanie badania krwi w celu oszacowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych ze strony mięśni. Stwierdzono, iż ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony mięśni, jak np. rabdomioliza, wzrasta przy jednoczesnym stosowaniu pewnych leków (patrz punkt 2 „Amlodipine/Atorvastatin Pfizer a inne leki”).

W trakcie stosowania leku lekarz dokładnie obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia cukrzycy lub ryzyka wystąpienia cukrzycy. Pacjenci z wysokim stężeniem cukrów i tłuszczów we krwi, pacjenci z nadwagą oraz wysokim ciśnieniem tętniczym mogą być podatni na ryzyko wystąpienia cukrzycy.

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcje takie mogą zmniejszyć skuteczność jednego lub obu tych leków. Poza tym może dojść do zwiększenia ryzyka wystąpienia lub zwiększenia nasilenia działań niepożądanych, w tym istotnego wyniszczającego schorzenia mięśni znanego jako rabdomioliza i miopatia (opisano w punkcie 4):

-    niektóre antybiotyki np. ryfampicyna lub tzw. antybiotyki makrolidowe jak np. erytromycyna,

klarytromycyna, telitromycyna, kwas fusydowy lub niektóre inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych m.in. ketokonazol, itrakonazol;

-    leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia lipidów: fibraty (np. gemfibrozyl) czy kolestypol;

-    leki przeciwarytmiczne np. amiodaron, diltiazem i werapamil;

-    leki przeciwdrgawkowe np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon;

-    leki modulujące działanie układu odpornościowego np. cyklosporyna;

-    inhibitory proteaz, takie jak rytonawir, indynawir, nelfinawir stosowane w leczeniu HIV;

-    leki    stosowane w    leczeniu depresji np. nefazodon i imipramina;

-    leki    stosowane w    leczeniu zaburzeń psychicznych np. neuroleptyki;

-    leki    stosowane w    niewydolności serca np. leki beta-adrenolityczne, tzw. beta-blokery;

-    leki    stosowane w    nadciśnieniu tętniczym np. antagoniści receptora angiotensyny    II,    inhibitory

konwertazy angiotensyny (ACE), werapamil oraz leki moczopędne;

-    leki alfa-adrenolityczne stosowane w nadciśnieniu tętniczym oraz w schorzeniach gruczołu krokowego;

-    do innych leków, o których wiadomo, że wykazują interakcje z lekiem Amlodipine/Atorvastatin Pfizer należą: ezetymib (który zmniejsza stężenie cholesterolu), warfaryna (która zmniejsza krzepliwość krwi), doustne środki antykoncepcyjne, styrypentol (lek przeciwdrgawkowy stosowany w leczeniu padaczki), cymetydyna (stosowana w leczeniu zgagi i wrzodów żołądka), fenazon (środek przeciwbólowy) oraz leki zobojętniające kwas żołądkowy (leki stosowane w niestrawności, zawierające glin lub magnez), oraz boceprewir (stosowany w leczeniu chorób wątroby takich jak zapalenie wątroby typu C),

-    amifostyna (stosowana w leczeniu nowotworów);

-    syldenafil (stosowany w zaburzeniach wzwodu);

-    dantrolen i baklofen (środki zwiotczające mięśnie);

-    steroidy;

-    preparaty dostępne bez recepty np. wyciąg z dziurawca.

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer może nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego w większym stopniu, jeśli pacjent stosuje inne leki przeciwnadciśnieniowe.

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer z jedzeniem i piciem

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer można przyjmować o dowolnej porze dnia, z jedzeniem lub bez.

Sok grejpfrutowy

Nie należy pić więcej niż jedną lub dwie szklanki soku grejpfrutowego dziennie, ponieważ sok grejpfrutowy w dużych ilościach może wpłynąć na działanie leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer.

Alkohol

Podczas przyjmowania leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer nie należy spożywać alkoholu w zbyt dużych ilościach (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety w ciąży, karmiące piersią lub próbujące zajść w ciążę nie powinny przyjmować leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować odpowiednie metody antykoncepcyjne podczas przyjmowania leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer lub jakiegokolwiek innego leku. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przypadku występowania zawrotów głowy po przyjęciu tego leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3.


Jak stosować lek Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Dawka początkowa leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer u dorosłych to zazwyczaj jedna tabletka (5 mg +10 mg) na dobę. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer do jednej tabletki (10 mg +10 mg) na dobę.

Tabletki Amlodipine/Atorvastatin Pfizer należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletki można przyjmować doustnie o dowolnej porze dnia, z jedzeniem lub bez. Należy jednak starać się przyjmować lek o tej samej porze każdego dnia.

Należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących diety, szczególnie w przypadku diety z ograniczeniem tłuszczów, należy unikać palenia papierosów i regularnie zażywać ruchu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci ani u młodzieży.

W przypadku zażycia większej dawki leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer niż zalecana

W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer (więcej niż wynosi zwykła dawka dobowa) należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki leku, jego opakowanie oraz całe pudełko tak, aby personel szpitala mógł łatwo stwierdzić, jaki lek został przedawkowany.

Pominięcie zażycia dawki leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

W przypadku pominięcia dawki leku należy po prostu przyjąć kolejną dawkę o właściwej porze. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

Nie należy przerywać stosowania leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer bez zalecenia lekarza. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania lub zaprzestania stosowania tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów należy przerwać przyjmowanie leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    Obrzęk twarzy, języka, tchawicy, które mogą powodować znaczne trudności w oddychaniu.

•    Jeśli wystąpi niewyjaśnione osłabienie mięśni, tkliwość mięśni lub ból mięśni przy jednoczesnym złym samopoczuciu lub wysokiej temperaturze. (Bardzo rzadko to połączenie objawów przeradza się w ciężki, zagrażający życiu stan określany jako rabdomioliza).

Częste działania niepożądane (które mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    reakcje alergiczne

•    ból głowy (szczególnie na początku leczenia), zawroty głowy, uczucie zmęczenia, senność

•    zaburzenia rytmu serca, uderzenia gorąca

•    zapalenie przewodów nosowych, ból gardła, krwawienie z nosa

•    nudności, ból brzucha, niestrawność, zmiana charakteru wypróżnień (w tym biegunka, zaparcia i wiatry)

•    ból mięśni i stawów, skurcze mięśni i spazmy, bóle kręgosłupa, ból kończyn, obrzęk ramion, rąk, nóg, stawów oraz stóp

•    zwiększenie stężenia glukozy we krwi (u pacjentów z cukrzycą należy nadal uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi), zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej we krwi, zaburzenia czynności wątroby potwierdzone wynikami badań.

Niezbyt częste działania niepożądane (które mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    zapalenie wątroby

•    katar, utrata apetytu, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (u pacjentów z cukrzycą należy nadal uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi), zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała

•    zaburzenia snu, koszmary senne, zmiany nastroju (w tym lęk), depresja, drżenie, uszkodzenie nerwów czuciowych (osłabienie czucia) w kończynach, utrata pamięci

•    zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie), niewyraźne widzenie, szum lub brzęczenie w uszach

•    kołatanie serca (uczucie nieregularnego bicia serca), duszność, omdlenia, nadmierna potliwość, niedociśnienie tętnicze

•    suchość w ustach, zaburzenie smaku, wymioty, odbijanie się

•    wypadanie włosów, siniaczenie lub niewielkie wybroczyny na skórze, przebarwienia skóry, osłabienie czucia dotyku lub bólu, brak czucia lub mrowienie w palcach rąk i nóg, wysypka skórna lub świąd

•    zaburzenia ze strony układu moczowego (w tym oddawanie nadmiernej ilości moczu w nocy oraz zwiększona częstość oddawania moczu), impotencja, powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn

•    ogólne uczucie dyskomfortu, męczliwość mięśni, zapalenie trzustki (powodujące ból brzucha), ból, bóle szyi, ból w klatce piersiowej

•    obecność białych krwinek w badaniu moczu

Rzadkie działania niepożądane (które mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

•    zaburzenia widzenia

•    niespodziewane krwawienia lub zasinienia

•    ciężkie zapalenie mięśni, silny ból lub kurcze mięśni, które mogą bardzo rzadko prowadzić do rabdomiolizy rozpadu komórek mięśniowych oraz rozpadu mięśni prążkowanych. Rozpad mięśni prążkowanych nie zawsze ustępuje, nawet jeśli pacjent zaprzestanie stosowania atorwastatyny, może on również zagrażać życiu i powodować problemy z nerkami.

•    zmniejszenie liczby płytek krwi

•    zaburzenia czynności wątroby (zażółcenie skóry i białek oczu)

•    ciężkie odczyny skórne o charakterze alergicznym, rumień, wysypka pęcherzowa, łuszczenie się skóry, które może szybko rozprzestrzenić się na całą powierzchnię ciała i może rozpocząć się objawami grypopodobnymi z wysoką temperaturą ciała

•    zapalenie lub obrzęk mięśni szkieletowych, wysypka z obecnością pęcherzy na skórze, nagłe, poważne puchnięcie skóry

•    zapalenie ścięgien, uszkodzenie ścięgien

•    dezorientacja.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (które mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

•    reakcje alergiczne- objawy mogą obejmować nagłe sapanie i ból w klatce piersiowej lub ucisk, obrzęk powiek, twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, zapaść

•    ginekomastia (nadmierny rozrost tkanki gruczołowej piersi u mężczyzn i kobiet)

•    zmniejszenie liczby białych krwinek

•    sztywność lub nadmierne napięcie mięśni

•    zaburzenia rytmu serca, zawał serca, zapalenie drobnych naczyń krwionośnych, ból żołądka (zapalenie żołądka)

•    przerost dziąseł, kaszel

•    utrata słuchu, niewydolność wątroby

•    nadwrażliwość na światło (wrażliwość skóry na światło).

Inne możliwe działania niepożądane:

•    zaburzenia seksualne

•    depresja

•    problemy z oddychaniem, w tym ciągły kaszel i (lub) duszność lub gorączka

•    zaburzenia obejmujące sztywność, drżenie i (lub) zaburzenia ruchowe

•    cukrzyca. Prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby jest większe u pacjentów z wysokim stężeniem cukrów i tłuszczów we krwi, pacjentów z nadwagą oraz wysokim ciśnieniem tętniczym. Podczas stosowania tego leku lekarz wykona odpowiednie badania u pacjenta.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, kartoniku i butelce. Termin ważności (EXP) oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

-    Substancjami czynnymi leku Amlodipine/Atorvastatin Pfizer są amlodypina i atorwastatyna. Amlodipine/Atorvastatin Pfizer, 5 mg + 10 mg zawiera 5 mg amlodypiny w postaci amlodypiny bezylanu i 10 mg atorwastatyny w postaci atorwastatyny wapniowej trój wodnej.

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer, 10 mg +10 mg zawiera 10 mg amlodypiny w postaci amlodypiny bezylanu i 10 mg atorwastatyny w postaci atorwastatyny wapniowej trójwodnej.

-    Pozostałe składniki to: wapnia węglan, kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, polisorbat 80, hydroksypropyloceluloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka powlekająca tabletek Amlodipine/Atorvastatin Pfizer, 5 mg +10 mg zawiera: Opadry II White 85F28751 (alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3000, talk).

Otoczka powlekająca tabletek Amlodipine/Atorvastatin Pfizer, 10 mg +10 mg zawiera: Opadry II Blue 85F10919 (alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E132), makrogol 3000, talk).

Jak wygląda lek Amlodipine/Atorvastatin Pfizer i co zawiera opakowanie

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer 5 mg + 10 mg to białe, owalne tabletki powlekane, oznaczone z jednej strony napisem „Pfizer”, a z drugiej - „CDT 051”.

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer 10 mg + 10 mg to niebieskie, owalne tabletki powlekane, oznaczone z jednej strony napisem „Pfizer”, a z drugiej - „CDT 101”.

Lek Amlodipine/Atorvastatin Pfizer dostępny jest w opakowaniach blistrowych zawierających 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 100 lub 200 tabletek lub butelkach zawierających 30 lub 90 tabletek, zamykanych w sposób zapobiegający ich otwarciu przez dziecko.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich, Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstatte Freiburg

Mooswaldalle 1

79090 Freiburg

Niemcy

Lek ten jest dopuszczony do obrotu w następujących krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującą nazwą:

Nazwa Kraju Członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Republika Czeska

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer 5mg/10mg potahovane tablety

Francja

Amlodipine/Atorvastatine Pfizer 5mg/10mg comprimes pellicules

Węgry

Dicartil 5mg/10mg filmtabletta

Łotwa

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer 5mg/10mg apvalkotas tabletes

Litwa

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

Polska

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer 5mg/10mg tabletka powlekana

Słowacja

Dicartil 5 mg/10 mg filmom obalene tablety

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B

02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Data zatwierdzenia ulotki: 07/2014