+ iMeds.pl

Amlodipine fair-med 10 mgUlotka Amlodipine fair-med

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Amlodipine Fair-Med, 5 mg, tabletki Amlodipine Fair-Med, 10 mg tabletki

Amlodypina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Amlodipine Fair-Med i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Amlodipine Fair-Med

3.    Jak przyjmować lek Amlodipine Fair-Med

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Amlodipine Fair-Med

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Amlodipine Fair-Med i w jakim celu się go stosuje

Amlodipine Fair-Med zawiera substancję czynną amlodypinę, która należy do grupy leków noszących nazwę antagonistów kanału wapniowego.

Amlodipine Fair-Med stosuje się do leczenia wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze) oraz dławicy piersiowej - rodzaju bólu w klatce piersiowej, którego rzadkim rodzajem jest dławica Prinzmetala lub odmienna.

U pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lek powoduje rozkurczenie naczyń krwionośnych, dzięki czemu krew przepływa przez nie łatwiej. U pacjentów chorych na dławicę Amlodipine Fair-Med działa poprzez poprawę dopływu krwi do mięśnia sercowego, który otrzymuje więcej tlenu, a dzięki temu nie występuje ból w klatce piersiowej. Amlodipine Fair-Med nie zmniejsza jednak natychmiastowo bólu w klatce piersiowej u pacjentów z dławicą.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Amlodipine Fair-Med

Kiedy nie stosować leku Amlodipine Fair-Med

•    W razie uczulenia na substancję czynną leku, jakichkolwiek innych antagonistów kanału wapniowego lub jakikolwiek inny składnik leku z podanych w rozdziale 6). Uczulenie może się objawiać świądem, zaczerwienieniem skóry twarzy lub trudnościami w oddychaniu.

• Jeżeli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie).

•    U pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej serca (stenoza aortalna lub we wstrząsie kardiogennym (jest to stan, w którym serce nie może dostarczać wystarczającej ilości krwi).

•    W razie niewydolności serca po zawale serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem leku Amlodipine Fair-Med należy zasięgnąć porady lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki, jeśli:

Należy poinformować lekarza, jeśli występują lub występowały którekolwiek z podanych poniżej stanów:

•    Zawał serca niedawno przebyty

•    Niewydolność serca

•    Znaczny wzrost ciśnienia krwi (przełom nadciśnieniowy)

•    Choroba wątroby

•    W przypadku pacjentów w podeszłym wieku kiedy konieczne jest zwiększenie dawki Dzieci i młodzież

Nie prowadzono badań nad stosowaniem Amlodipine Fair-Med u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Amlodipine Fair-Med należy stosować wyłączenie w przypadkach nadciśnienia u dzieci i młodzieży w wieku 6 do 17 lat (patrz punkt 3).

W celu uzyskania dalszych informacji należy porozumieć się z lekarzem.

Lek Amlodipine Fair-Med a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Amlodipine Fair-Med może mieć wpływ na inne leki oraz inne leki mogą mieć wpływ na jego działanie, takie jak:

•    ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)

•    rytonawir, indynawir, nelfinawir (tak zwane inhibitory proteazy stosowane do leczenia zakażenia HIV)

•    ryfampicna, erytromycyna, klarytromycyna (antybiotyki)

•    ziele dziurawca

•    werapamil, diltiazem (leki na serce)

•    dantrolen (lek stosowany dożylnie przy ciężkich nieprawidłowościach temperatury ciała)

•    symwastatyna (lek zmniejszający stężenie cholesterolu)

Amlodipine Fair-Med może spowodować jeszcze znaczniejsze obniżenie ciśnienia krwi w przypadkach, gdy pacjent już przyjmuje leki obniżające ciśnienie.

Przyjmowanie Amlodipine Fair-Med wraz z jedzeniem i piciem

Pacjenci przyjmujący Amlodipine Fair-Med nie powinni pić soku grejpfrutowego ani spożywać grejpfrutów. Jest to spowodowane tym, że grejpfruty i sok grejpfrutowy mogą zwiększać stężenie substancji czynnej (amlodypiny) we krwi, co może skutkować nasileniem działania obniżającego ciśnienia krwi, leku Amlodipine Fair-Med.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie określono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny podczas ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, sądzi że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna przed zastosowaniem tego leku zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Nie jest zbadane, czy amlodypina przenika do mleka kobiecego. Kobiety karmiące piersią lub które zamierzają karmić piersią muszą poinformować o tym lekarza przed przyjęciem Amlodipine Fair-Med. Pacjentka powinna zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przez przyjęciem jakiegokolwiek leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Amlodipine Fair-Med może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania maszyn. Jeżeli przyjmowane tabletki powodują nudności, zawroty głowy, uczucie zmęczenia albo ból głowy, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn oraz należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

3.    Jak przyjmować Amlodipine Fair-Med

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka Amlodipine Fair-Med wynosi 5 mg i należy ją przyjmować raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do 10 mg Amlodipine Fair-Med, przyjmować raz na dobę.

Lek można zażywać przed posiłkiem (i piciem) lub po posiłku lub (i piciu). Lek należy przyjmować codziennie rano o tej samej porze, popijając wodą. Nie popijać Amlodipine Fair-Med sokiem grejpfrutowym.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci i młodzieży (w wieku 6-17 lat) zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 5 mg na dobę.

W przypadku dawki 2,5 mg (aktualnie niedostępnej), pacjent powinien otrzymać inny produkt, dostępny aktualnie na rynku.

Ważne: należy zachować ciągłość przyjmowania leku. Należy skontaktować się z lekarzem przed skończeniem opakowania leku.

Zastosowanie większej dawki produktu leczniczego Amlodipine Fair-Med niż zalecana

Zażycie zbyt dużej liczby tabletek może spowodować znaczące, a nawet niebezpieczne obniżenie ciśnienia krwi. Pacjent może odczuwać zawroty głowy i oszołomienie, może stać się blady lub osłabiony. W razie głębokiego spadku ciśnienia krwi może dojść do wstrząsu. Skóra pacjenta może stać się chłodna i lepka, pacjent może stracić przytomność. W razie przyjęcia zbyt dużej dawki Amlodipine Fair-Med należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie dawki Amlodipine Fair-Med

Nie jest to niebezpieczne. Jeśli pacjent zapomniał przyjąć tabletkę, należy zupełnie ją pominąć. Następną dawkę należy przyjąć we właściwym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Zaprzestanie przyjmowania Amlodipine Fair-Med

Lekarz udzieli informacji o czasie trwania terapii. Objawy mogą powrócić, gdy pacjent odstawi lek bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia któregokolwiek z bardzo rzadkich ciężkich działań niepożądanych po przyjęciu leku.

• Nagły świszczący oddech, ból w klatce piersiowej, duszność, trudności w oddychaniu

•    Obrzęk powiek, twarzy lub ust

•    Obrzęk języka i gardła, powodujący znaczne trudności w oddychaniu

• Ciężkie reakcje skórne, w tym rozległa wysypka, pokrzywka i zaczerwienienie skóry całego ciała, silny świąd, obrzęk, zapalenie błon śluzowych (objaw Stevensa Johnsona) lub inne reakcje alergiczne

•    Zawał serca, nieprawidłowy rytm serca

•    Stan zapalny trzustki, mogący wywoływać silny ból brzucha i pleców, któremu towarzyszy bardzo złe samopoczucie

Stwierdzone częste działania niepożądane. Jeśli którykolwiek z objawów jest uciążliwy lub utrzymuje się przez ponad tydzień, należy skontaktować się z lekarzem.

Często występujące działania niepożądane: mogą wystąpić u 1 pacjenta na 10:

• Ból głowy, zawroty głowy, senność (zwłaszcza na początku terapii)

•    Kołatanie serca (odczuwanie bicia serca), zaczerwienienie

•    Ból brzucha, nudności

•    Obrzęk kostek stóp, uczucie zmęczenia

Inne działania niepożądane, które zostały uwzględnione na poniższej liście. Jeżeli poniższe działania nasilą się lub gdy wystąpią inne działania niepożądane, nie wymienione poniżej, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Niezbyt często: mogą wystąpić u 1 pacjenta na 100:

•    Zmiany nastroju, niepokój, depresja, bezsenność

•    Drżenie, zaburzenia smaku, omdlenia, osłabienie

•    Zdrętwienie lub uczucie drętwienia kończyn; utrata odczuwania bólu

•    Zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, szumy uszne

•    Niskie ciśnienie krwi

•    Kichanie/katar spowodowany przez stan zapalny błony śluzowej nosa

•    Nietypowe odczucia w jelitach, biegunka, zaparcie, niestrawność, suchość w jamie ustnej, wymioty (nudności)

• Wypadanie włosów, zwiększone pocenie, świąd skóry, czerwone plamy na skórze, odbarwienie skóry

•    Zaburzenia wydalania moczu, zwiększona potrzeba oddawania moczu w nocy, częstsze oddawanie moczu

•    Niemożność uzyskania wzwodu, poczucie dyskomfortu lub powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn

•    Osłabienie, ból, złe samopoczucie

•    Bóle stawów i mięśni, skurcze mięśni, ból pleców

•    Zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała

Rzadko: mogą wystąpić u 1 pacjenta na 1000:

•    Dezorientacja

Bardzo rzadko: mogą wystąpić u 1 pacjenta na 10 000:

• Zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować nietypowe tworzenie się siniaków lub łatwe krwawienie (uszkodzenie krwinek czerwonych)

•    Zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia)

• Zaburzenia w obrębie nerwów, co może powodować osłabienie, mrowienie lub drętwienie

•    Kaszel, obrzęki dziąseł

•    Wzdęcia brzucha (zapalenie żołądka)

• Nieprawidłowa czynność wątroby, stan zapalny wątroby (zapalenie wątroby), żółta skóra (żółtaczka), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, które może mieć wpływ na niektóre badania medyczne

•    Zwiększone napięcie mięśniowe

•    Stan zapalny naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną

•    Wrażliwość na światło

•    Pojawiają się niekiedy także zaburzenia w postaci sztywności, drżenia i (lub) zaburzeń ruchowych

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Zgłaszając działania niepożądane można pomóc w przekazaniu dodatkowych informacji o bezpieczeństwie stosowania tego leku.

5.    Jak przechowywać Amlodipine Fair-Med

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Amlodipine Fair-Med

- Substancją czynną leku jest amlodypina bezylanu. Każda tabletka zawiera ilość amlodypiny bezylanu równoważną 5 mg amlodypiny.

- Substancją czynną leku jest amlodypina bezylanu. Każda tabletka zawiera ilość amlodypiny bezylanu równoważną 10 mg amlodypiny.

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Amlodipine Fair-Med i co zawiera opakowanie

Tabletki 5 mg: koloru od białego do prawie białego, są okrągłe, niepowlekane, obustronnie wypukłe, gładkie po obydwu stronach.

Tabletki 10 mg: koloru od białego do prawie białego, są okrągłe, niepowlekane, obustronnie wypukłe, z linią podziału po jednej stronie, gładkie po drugiej strony..

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Blister PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

5 mg:

30tabletek

10 mg:

30tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Fair-Med Healthcare GmbH Planckstr. 13, 22765 Hamburg Niemcy

Wytwórca/ Importer Pharmadox Healthcare Ltd KW 20A - Kordin Industrial Park -Paola, PLA 3000 Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Portugalia    Amlodipina Fair-Med

Austria    Amlodipin Fair-Med 5mg, 10mg Tabletten

Niemcy    Amlodipin Fair-Med Healthcare 5mg, 10mg Tabletten

Hiszpania    Amlodipino Fair-Med 5mg, 10mg Comprimidos EFG

Irlandia    Amlodipine Fair-Med 5mg,    10mg    Tablets

Włochy    Amlodipina Fair-Med

Malta    Amlodipine Fair-Med 5mg,    10mg    Tablets

Polska    Amlodipine    Fair-Med

Data ostatniej aktualizacji ulotki

Amlodipine Fair-Med

Charakterystyka Amlodipine fair-med

IACHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Amlodipine Fair-Med, 5 mg, tabletki Amlodipine Fair-Med, 10 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera amlodypinę bezylanu w ilości odpowiadającej 5 mg amlodypiny. Każda tabletka zawiera amlodypinę bezylanu w ilości odpowiadającej 10 mg amlodypiny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych - patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Tabletki amlodypiny 5 mg mają kolor od białego do prawie białego, są okrągłe, niepowlekane, obustronnie wypukłe, gładkie po obydwu stronach.

Tabletki amlodipiny 10 mg mają kolor od białego do prawie białego, są okrągłe, niepowlekane, obustronnie wypukłe, z linią podziału po jednej stronie, gładkie po drugiej strony.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze

Przewlekła stabilna dławica piersiowa

Dławica naczynioskurczowa (Prinzmetala)

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli:

W przypadku nadciśnienia i dławicy zazwyczaj dawka początkowa Amlodipine Fair-Med wynosi 5 mg, podawane raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej 10 mg na dobę w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta.

U pacjentów z nadciśnieniem Amlodipine Fair-Med stosuje się w skojarzeniu z tiazydowym lekiem moczopędnym, alfa-adrenolitykiem, beta-adrenolitykiem lub inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę. W przypadku dławicy Amlodipine Fair-Med można podawać w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu dławicy, u pacjentów z dławicą oporną na azotany i(lub) z odpowiednimi dawkami beta-adrenolityków).

Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania produktu Amlodipine Fair-Med w przypadku jednoczesnego stosowania tiazydowych leków moczopędnych, beta-adrenolityków i inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę.

Specjalne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku:

Produkt Amlodipine Fair-Med stosowany w podobnych dawkach u osób w podeszłym wieku jak i u młodszych pacjentów jest równie dobrze tolerowany. U osób w podeszłym wieku zaleca się zwykle typowy schemat dawkowania, ale należy zachować ostrożność przy zwiększaniu dawkowania (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Nie określono zalecanych dawek u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, dlatego też należy zachować ostrożność przy doborze dawki i rozpoczynać od podawania mniejszych dawek (patrz punkty 4.4 i 5.2). Nie badano farmakokinetyki amlodypiny u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. U takich pacjentów podawanie amlodypiny należy rozpocząć od najmniejszych dawki i powoli zwiększać dawkę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Zmiany stężeń amlodipiny w osoczu krwi nie są związane ze stopniem zaburzenia czynności nerek, dlatego też zaleca się stosowanie typowego dawkowania. Amlodypiny nie można usunąć za pomocą dializy.

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat z nadciśnieniem tętniczym.

Zalecana doustna dawka przeciwnadciśnieniowa u dzieci i młodzieży (6-17 lat) z nadciśnieniem wynosi początkowo 2,5 mg raz na dobę. Jeśli po 4 tygodniach ciśnienie krwi nie osiągnie pożądanej wartości, dawkę należy zwiększyć do 5 mg raz na dobę. U dzieci i młodzieży nie prowadzono badań nad dawkami przekraczającymi 5 mg na dobę (patrz punkty 5.1 i 5.2).

W przypadku dawki 2,5 mg (aktualnie nie dostępnej), pacjent powinien otrzymać inny produkt dostępny aktualnie na rynku.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Tabletki do podawania doustnego.

4.3    Przeciwwskazania

Amlodypina jest przeciwwskazana u pacjentów z:

• Nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą z wymienionych w punkcie 6.1 lub na pochodne dihydropirydyny.

•    Ciężkim niedociśnieniem.

•    We wstrząsie (w tym wstrząs kardiogenny).

• Zawężeniem drogi odpływu krwi z lewej komory (np. duże zwężenie zastawki aorty).

•    Niestabilną hemodynamicznie niewydolnością serca po ostrym zawale mięśnia sercowego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności amlodipiny w przełomie nadciśnieniowym.

Pacjenci z niewydolnością serca

Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością serca. W długoterminowym badaniu, kontrolowanym placebo u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (klasa III i IV według NYHA) obserwowano większą częstość obrzęku płuc u osób leczonych amlodypiną niż w grupie przyjmującej placebo (patrz punkt 5.1). U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca należy zachować ostrożność w przypadku antagonistów kanału wapniowego, do których zalicza się amlodypina, ponieważ mogą one w przyszłości zwiększyć ryzyko wystąpienia epizodów sercowo-naczyniowych, a nawet ryzyko śmierci.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Okres półtrwania amlodypiny jest wydłużony i wartości AUC są większe u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby; nie określono zaleceń dotyczących dawkowania. Z tego względu należy rozpocząć dawkowanie amlodypiny od najmniejszych dawek i należy zachować ostrożność, zarówno na początku terapii, jak i przy zwiększaniu dawki. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby zaleca się powolne zwiększanie dawki i dokładną kontrolę.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U takich pacjentów amlodypinę można podawać w zwykłych dawkach. Zmiany stężeń amlodypiny w osoczu krwi nie są związane ze stopniem zaburzenia czynności nerek. Amlodypiny nie można usunąć za pomocą dializy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych produktów leczniczych na amlodipinę

Inhibitory CYP3A4: Jednoczesne stosowanie amlodypiny z silnymi lub średnio silnymi inhibitorami CYP3A4 (inhibitory proteazy, przeciwgrzybicze leki azolowe, makrolidy takie jak np. erytromycyna, klarytromycyna, werapamil lub diltiazem) mogą spowodować istotny wzrost ekspozycji na amlodypinę. Kliniczne wyjaśnienie tych odmian PK może być lepiej dostrzegalne u osób w wieku podeszłym. Wskutek powyższych czynników może być konieczna kontrola kliniczna i dostosowywanie dawkowania.

Czynniki indukujące CYP3A4: Brak danych dotyczących wpływu induktorów CYP3A4 na amlodypinę. Jednoczesne stosowanie induktorów CYP3A4 (np. ryfampicyna, ziele dziurawca) może spowodować zmniejszenie stężenia amlodypiny w osoczu. Należy zachować ostrożność podczas stosowania amlodypiny z induktorami CYP3A4.

Nie zaleca się podawania amlodypiny z grejpfrutem oraz sokiem z grejpfruta, gdyż u niektórych pacjentów może to spowodować zwiększenie biodostępności, powodując znaczne obniżenie ciśnienia krwi.

Dantrolen (wlew dożylny): U zwierząt zaobserwowano skutkujące śmiercią migotanie komór wraz z zapaścią sercowo-naczyniową w związku z hiperkaliemą po podaniu werapamilu i dantrolenu (dożylnie). Ze względu na ryzyko hiperkaliemii zaleca się unikanie jednoczesnego przyjmowania antagonistów kanału wapniowego, np. amlodypiny, u pacjentów podatnych na hipertermię złośliwą oraz w leczeniu hipertermii złośliwej.

Wpływ amlodypiny na inne produkty lecznicze

Działanie amlodypiny obniżające ciśnienia krwi sumuje się z właściwościami innych substancji leczniczych o działaniu przeciwnadciśnieniowym.

W badaniach klinicznych amlodypina nie wywierała wpływu na farmakokinetykę atorwastatyny, glikozydów naparstnicy, warfaryny, cyklosporyny.

Symwastatyna: Jednoczesne podawanie wielu dawek amlodypiny 10 mg wraz z 80 mg symwastatynu spowodowało wynoszący 77% wzrost ekspozycji na symwastatynę w porównaniu z symwastatyną stosowaną w monoterapii. U pacjentów otrzymujących amlodypinę należy zmniejszyć dawkę symwastatyny do 20 mg na dobę.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie określono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny podczas ciąży.

W badaniach na zwierzętach zaobserwowano szkodliwy wpływ na reprodukcję po dużych dawkach (patrz punkt 5.3).

Stosowanie w ciąży jest zalecane tylko wtedy, gdy nie ma innej bezpieczniejszej metody, a występująca choroba stanowi większe zagrożenie dla matki i płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy amlodypina jest wydzielana wraz z mlekiem kobiecym. Decyzję dotyczącą kontynuowania (lub przerwania) karmienia piersią oraz kontynuowania (lub przerwania) leczenia amlodypiną należy podjąć, mając na uwadze dobro dziecka karmionego piersią oraz korzystny skutek terapii amlodypiną dla matki.

Płodność

U niektórych pacjentów poddanych terapii antagonistami kanału wapniowego zaobserwowano odwracalne zmiany biochemiczne w główkach plemników. Nie zgromadzono jeszcze wystarczających danych o potencjalnym wpływie amlodypiny na płodność. W jednym z badań na szczurach stwierdzono niepożądane działania na płodność u samców (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Amlodipina Fair-Med wywiera niewielki do umiarkowanego wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli u pacjentów przyjmujących amlodypinę występują zawroty i ból głowy, zmęczenie lub nudności, wówczas mogą także wystąpić zaburzenia zdolności reagowania na bodźce. Zaleca się szczególną ostrożność, szczególnie na początku leczenia.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie charakterystyki bezpieczeństwa

Do najczęściej występujących reakcji niepożądanych w trakcie terapii należą: senność, zawroty głowy, ból głowy, kołatanie serca, zaczerwienienie twarzy, ból brzucha, nudności, obrzęki kostek, obrzęki i zmęczenie.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W trakcie leczenia amlodypiną zaobserwowano i zgłoszono następujące działania niepożądane o podanej częstości występowania: Bardzo często (>1/10); często (>1/100 to <1/10); niezbyt często (>1/1000 to <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000).

Działania niepożądane w każdej grupie częstości zostały przedstawione w kolejności do najmniej znaczących.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko:

Leukocytopenia, trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko:

Reakcje uczuleniowe

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo rzadko:

Hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:

Bezsenność, zmiany nastroju (w tym lęk), depresja

Rzadko:

Dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego:

Często

Senność, zawroty i ból głowy (zwłaszcza na początku terapii)

Niezbyt często:

Drżenie, zaburzenia smaku, omdlenie, niedoczulica, parestezje

Bardzo rzadko:

Hipertonia, neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka:

Niezbyt często:

Zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie)

Zaburzenia ucha i błędnika:

Niezbyt często:

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Często

Kołatania serca

Bardzo rzadko:

Zawał mięśnia sercowego, arytmia (w tym bradykardia, częstoskurcz komorowy i migotanie przedsionków)

Zaburzenia naczyniowe

Często

Czerwienienie się

Niezbyt często:

Niedociśnienie

Bardzo rzadko:

Zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:

Duszność, zapalenie błony śluzowej nosa

Bardzo rzadko:

Kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często

Ból brzucha, nudności

Niezbyt często:

Wymioty, niestrawność, zaburzenia pracy jelit (w tym biegunka i zaparcia), wysychanie śluzówki jamy ustnej

Bardzo rzadko:

Zapalenie trzustki, zapalenie żołądka, przerost dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko:

Zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często:

Łysienie, plamica, odbarwienie skóry, nadmierne pocenie, świąd, wysypka, wyprysk

Bardzo rzadko:

Obrzęk naczynioworuchowy, rumień wielopostaciowy, pokrzywka, złuszczające się zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk Quinckego, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:

Często

Obrzęk kostek

Niezbyt często:

Bóle stawowe, bóle mięśniowe, bolesne skurcze mięśni, ból pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często:

Zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy, częstsze oddawanie

moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często:

Impotencja, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często

Obrzęki, uczucie zmęczenia

Niezbyt często:

Ból w klatce piersiowej, osłabienie, bóle, złe samopoczucie

Badania dodatkowe:

Niezbyt często:

Zwiększenie i zmniejszenie masy ciała

*najczęściej odpowiednio do c

holestazy


Niezwykle rzadko zgłaszano przypadki zespołu pozapiramidowego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka podczas

stosowania danego produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny

zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania

do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie dotyczące celowego przedawkowania u ludzi jest ograniczone.

Objawy

Dostępne informacje wskazują, że w większości przypadków przedawkowania można się spodziewać nadmiernego rozszerzenia naczyń obwodowych i być może częstoskurczu odruchowego. Zgłaszano przypadki znaczącego i prawdopodobnie przedłużonego niedociśnienia układowego, mogącego nawet spowodować wstrząs prowadzący do zgonu.

Leczenie

Klinicznie istotne niedociśnienie spowodowane przedawkowaniem amlodypiny wymaga aktywnego wspomagania układu sercowo-naczyniowego, w tym: częstego monitorowania akcji serca i oddechu, uniesienia kończyn; należy zwracać uwagę na objętość wewnątrznaczyniową i ilości wydalanego moczu.

Lek obkurczający naczynia może być pomocny w przywracaniu napięcia naczyniowego i odpowiedniego ciśnienia krwi, jednak pod warunkiem że nie występują przeciwwskazania do jego zastosowania. Podawany dożylnie glukonian wapnia może być korzystny w odwracaniu skutków blokady kanału wapniowego.

W niektórych przypadkach korzystne może się okazać płukanie żołądka. W badaniach u zdrowych ochotników stwierdzono, że zastosowanie węgla leczniczego w czasie do 2 godzin po podaniu 10 mg amlodypine zmniejszało stopień wchłaniania amlodypiny.

Ponieważ amlodypina jest w dużym stopniu związana z białkami, dializa nie będzie pomocna.

5.


WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Pochodne dihydropiridiny. Kod ATC: C08CA01.

Amlodypina to inhibitor napływu jonów wapnia z grupy dihydropirydyn (antagonista wolnych kanałów wapniowych lub tzw. „antagonista wapnia”); hamuje przezbłonowy transport jonów wapnia do komórek mięśnia sercowego i naczyniowych komórek mięśni gładkich.

Mechanizm działania

Mechanizm działania przeciwnadciśniowgo polega na bezpośrednim rozluźniającym wpływie na naczyniowe mięśnie gładkie. Dokładny mechanizm zmniejszania objawów dławicy piersiowej w czasie stosowania amlodypiny nie jest w pełni wyjaśniony, jednak amlodypina zmniejsza niedotlenienie mięśnia serca poprzez dwa następujące rodzaje działań::

1) Amlodypina rozszerza obwodowe tętniczki i w ten sposób zmniejsza całkowity opór obwodowy (obciążenie następcze), jaki musi pokonać mięsień serca. Ponieważ rytm serca pozostaje stały, zmniejszone obciążenie serca zmniejsza zużywanie energii przez mięsień sercowy oraz zapotrzebowanie na tlen.

2) Mechanizm działania amlodypiny prawdopodobnie polega na rozkurczeniu głównych tętnic wieńcowych i tętniczek wieńcowych, w miejscach zarówno prawidłowo, jak i słabiej ukrwionych (niedokrwionych). Rozkurczanie zwiększa podaż tlenu w mięśniu sercowym u pacjentów ze skurczem tętnicy wieńcowej (dławica Prinzmetala lub dławica odmienna).

Działanie farmakodynamiczne

U pacjentów z nadciśnieniem dawka przyjęta raz na dobę powoduje klinicznie istotne obniżenie ciśnienia krwi, zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej, na okres 24 godzin. Podawanie amlodypiny nie jest zalecane w przypadku ostrego nadciśnienia ze względu na powolne rozpoczynanie działania.

U pacjentów z dławicą podawanie amlodypiny raz na dobę zwiększa całkowity czas obciążenia wysiłkiem, czas do wystąpienia bólu dławicowego i obniżenia odcinka ST o 1 mm. Amlodypina zmniejsza częstość napadów dławicy oraz konieczność przyjmowania tabletek trójazotanu glicerolu.

Stosowanie amlodypiny nie jest związane z żadnymi szkodliwymi skutkami metabolicznymi ani zmianami w lipidach osocza. Produkt jest odpowiedni do leczenia pacjentów z astmą, cukrzycą i skazą moczanową.

Kliniczna skuteczność i bezpieczeństwo

Terapia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (CAD)

Skuteczność amlodypiny w zapobieganiu epizodom klinicznym u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (CAD) została oceniona w niezależnym, wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, randomizowanym badaniu, z kontrolą za pomocą placebo u 1997 pacjentów; "Porównanie amlodypiny z enalaprylem w ograniczaniu epizodów zakrzepicy" (CAMELOT). Spośród pacjentów objętych badaniem 663 pacjentom podawano 5-10 mg amlodipiny, 673 podawano 10-20 mg enalaprylu, a 655 pacjentom podawano placebo; stanowiło to uzupełnienie standardowej kuracji statynami, beta-adrenolitykami, lekmi moczopędnymi i aspiryną, czas trwania 2 lata. Główne wyniki dotyczące skuteczności przedstawiono w Tabeli 1. Wyniki wskazują, że terapia amlodypiną powodowała zmniejszenie liczby przypadków hospitalizacji z powodu dławicy oraz procedur rewaskularyzacji u pacjentów z CAD.

Tabela 1. Zdarzenia istotne klinicznie dotyczące wyników dla badania CAMELOT


Wskaźniki zdarzeń sercowo-naczyniowych,

Amlodypina w porównaniu

Nr (%)

z placebo

Wyniki

Amlodypina

Placebo

Enalapryl

Współczynnik ryzyka (95% CI)

Wartość P

Pierwotny punkt końcowy

Niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,540,88)

0,003

Poszczególne

składniki

Rewaskularyzacja

wieńcowa

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,540,98)

0,03

Hospitalizacja w związku z dławicą

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,410,82)

0,002

MI nie zakończony zgonem

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,371,46)

0,37

Udar lub TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,191,32)

0,15

Śmierć z przyczyn

sercowo-

naczyniowych

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,4812,7)

0,27

Hospitalizacja z powodu zastoinowej niewydolności serca (CHF)

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,142,47)

0,46

Nagłe zatrzymanie krążenia z resuscytacją

0

4 (0,6)

1 (0,1)

NA

0,04

Ś wie ż o rozpoznana choroba naczyń obwodowych

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,5013,4)

0,24

Skróty: CHF - zastoinowa niewydolność serca; CI - przedział ufności; MI - zawał mięśnia sercowego; TIA - przejściowy stan niedokrwienny mózgu.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością serca

Badania hemodynamiczne i kontrolowane wysiłkowe badania kliniczne u pacjentów z niewydolnością serca klasy II-IV NYHA wykazały, że produkt Amlodipine Fair-Med nie prowadził do pogorszenia stanu klinicznego, mierzonego tolerancją wysiłkową, frakcją wyrzutową lewej komory i występowaniem objawów klinicznych.

Badanie kontrolowane placebo (PRAISE) w celu oceny pacjentów z niewydolnością serca klasy III-IV NYHA otrzymujących digoksynę, leki moczopędne i inhibitory ACE wykazało, że produkt Amlodipine

Fair-Med nie prowadził do zwiększenia ryzyka umieralności oraz łącznie umieralności i zachorowalności u pacjentów z niewydolnością serca.

W kontynuacyjnym, długoterminowym, kontrolowanym placebo badaniu (PRAISE-2) produktu Amlodipine Fair-Med u pacjentów z klasą III i IV NYHA niewydolności serca bez objawów klinicznych lub z obiektywnymi wynikami sugerującymi podłoże choroby niedokrwiennej u osób zażywających stałe dawki inhibitorów ACE, glikozydów naparstnicy i leków moczopędnych amlodypina nie miała żadnego wpływu na całkowitą umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych. W tej samej populacji produkt Amlodipine Fair-Med był związany ze zwiększeniem liczby zgłaszanych przypadków obrzęku płuc.

Badanie dotyczące profilaktyki zawału serca (ALLHAT)

Przeprowadzono randomizowane, podwójnie ślepe badanie zachorowalności-umieralności, noszące nazwę przeciwnadciśnieniowej i zmniejszającej stężenie lipidów terapii zapobiegającej zawałowi serca [ang. Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT)] w celu porównania terapii nowszymi lekami: amlodypiną 2,5-10 mg/dobę (antagonista kanału wapniowego) lub lizynoprylem 10-40 mg/dobę (inhibitor ACE) jako terapii pierwszego wyboru w stosunku do terapii lekami moczopędnymi - chlortalidonem z grupy tiazydowych leków moczopednych w dawce 12,5-25 mg/dobę w nadciśnieniu łagodnym do umiarkowanego.

Łącznie randomizacji poddano 33 357 pacjentów z nadciśnieniem w wieku 55 lat i starszych; średnia - 4,9 roku. U pacjentów występował co najmniej jeden czynnik ryzyka CHD, w tym wcześniejszy zawał mięśnia sercowego lub udar (> 6 miesięcy przed rozpoczęciem udziału w badaniu) lub w dokumentacji występowała inna choroba układu krążenia (łącznie 51,5%), cukrzyca typu 2 (36,1%), HDL-C<35 mg/dL (11,6%), przerost lewej komory serca zdiagnozowany przy pomocy echokardiogramu (20,9%); czynnik -palenie tytoniu (21,9%).

Główny punkt końcowy to wypadkowa zakończonego zgonem CHD oraz zawału mięśnia sercowego nie zakończonego zgonem pacjenta. Nie obserwowano istotnej różnicy w punkcie końcowym pomiędzy terapią z zastosowaniem amlodypiny a terapią z użyciem chlortalidonu: RR 0,98 95% CI(0,90-1,07) p=0,65. Wśród drugorzędowych punktów końcowych częstość niewydolności serca (składowa złożonego połączonego końcowego punktu sercowo-naczyniowego) była znacząco większa w grupie przyjmującej amlodypinę w porównaniu z grupą przyjmującą lek z grupy chlortalidonu (10,2% % a 7,7%, RR 1,38, 95% CI [1,25-1,52] p<0,001). Nie występowały jednak istotne różnice w umieralności pacjentów wskutek wszystkich przyczyn pomiędzy grupami przyjmującymi amlodypinę a pacjentami przyjmującymi chlortalidon: RR 0,96 95% CI [0,89-1,02] p=0,20.

Dzieci i młodzież

Stosowanie u dzieci (w wieku 6 lat i starszych)

W badaniu, w którym uczestniczyło 268 dzieci w wieku 6-17 lat z dominującym wtórnym nadciśnieniem porównanie amlodypiny w dawkach 2,5 mg oraz 5,0 mg z placebo wykazało, że obydwie dawki zmniejszały skurczowe ciśnienie krwi w znacznie większym stopniu niż placebo. Różnica pomiędzy tymi dwoma dawkami nie była statystycznie istotna.

Nie badano długoterminowego wpływu amlodypiny na wzrost, dojrzewanie i ogólny rozwój. Nie określono także długoterminowej skuteczności amlodypiny stosowanej w dzieciństwie, która miałaby zmniejszyć zachorowalność i umieralność w życiu dorosłym.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie, dystrybucja i wiązanie z białkami osocza

Po doustnym podaniu dawek terapeutycznych amlodypina jest dobrze wchłaniania, przy czym wartości maksymalne przypadają na okres pomiędzy 6 a 12 godzin po przyjęciu. Oszacowano, że całkowita biodostępność wynosi od 64 do 80%. Objętość dystrybucji wynosi w przybliżeniu 21 l/kg mc. Badania in vitro wykazały że około 97,5% amlodypiny we krwi jest związanae z białkami osocza.

Przyjmowane posiłki nie mają wpływu na biodostępność amlodypiny.

Biotransformacja/eliminacja

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 35-50 godzin i jest zgodny z dawkowaniem raz na dobę. Amlodypina jest w dużym stopniu metabolizowana przez wątrobę do nieczynnych metabolitów, przy czym 10% to nieczynne metabolity związków macierzystych, a 60% to metabolity wydalane z moczem.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Dostępne są bardzo ograniczone dane dotyczące podawania amlodypiny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z niewydolnością wątroby zmniejsza się klirens amlodypiny, wskutek czego uzyskano dłuższy okres półtrwania i wzrost AUC o ok. 40-60%.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnego stężenia amlodypiny jest podobny u osób w podeszłym wieku i młodszych. Klirens amlodypiny wykazuje tendencję malejącą, wskutek czego wzrasta AUC oraz okres półtrwania w fazie eliminacji u pacjentów w wieku podeszłym. Zwiększenie AUC i wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca były zgodne z oczekiwaniami dla danej grupy wiekowej, biorącej udział w badaniu.

Dzieci i młodzież

Badanie populacji PK przeprowadzono w grupie 74 dzieci z nadciśnieniem w wieku od 1 do 17 lat (gdzie: 34 pacjentów w wieku od 6 do 12 lat oraz 28 pacjentów w wieku od 13 do 17 lat) przyjmujących od 1,25 do 20 mg amlodypiny podawanej raz lub dwa razy w ciągu doby. U dzieci w wieku 6-12 i młodzieży w wieku 13-17 lat typowy klirens (CL/F) po podaniu doustnym wynosił odpowiednio 22,5 i 27,4 l/h u mężczyzn oraz odpowiednio 16,4 i 21,3 l/h u kobiet. Zaobserwowano dużą zmienność w ekspozycji pomiędzy poszczególnymi osobami. Dane dotyczące dzieci w wieku poniżej 6 lat są ograniczone.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczny wpływ na rozród

Badania na szczurach i myszach wykazały opóźnienie porodu, przedłużony okres ciąży oraz mniejszą przeżywalność nowo narodzonych osobników po dawkach ok. 50 razy większych niż stosowane u ludzi; dawkowanie oparte na proporcji mg/kg.

Zaburzenia płodności

Nie stwierdzono żadnego wpływu na płodność u szczurów otrzymujących amlodypinę (samce przez 64 dni i samice 14 dni przed kryciem) w dawkach do 10 mg/kg/dobę (8 razy* maksymalna zalecana dawka dla człowieka wynosząca 10 mg, na podstawie mg/m2). W innym badaniu na szczurach, w którym samcom podawano amlodypinę bezylanu przez 30 dni w dawce porównywalnej do dawki stosowanej u ludzi w oparciu o mg/kg, odnotowano zmniejszenie stężenia hormonu folikulotropowego i testosteronu oraz zmniejszenie gęstości spermy, liczby dojrzałych spermatydów i komórek Sertoliego.

Właściwości rakotwórcze i mutagenne

U szczurów i myszy, którym podawano amlodypinę w pokarmie przez okres 2 lat, w stężeniach obliczonych tak, by dobowa dawka wynosiła 0,5, 1,25, i 2,5 mg/kg/dobę, nie stwierdzono żadnych dowodów na rakotwórczość. Największa dawka (która w przypadku myszy była zbliżona, a u szczurów dwukrotnie większa od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi, wynoszącej 10 mg, w przeliczeniu na mg/m2 powierzchni ciała*) była zbliżona do maksymalnej tolerowanej dawki dla myszy, ale nie dla szczurów.

Badania dotyczące mutagenności nie wykazały związku pomiędzy lekiem a skutkami na poziomie genu lub chromosomu.

*W oparciu o wagę pacjenta 50 kg

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Krzemionka koloidalna, bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

5 mg:

20, 28, 30, 50, 60, 100 tabletek 10 mg:

14, 20, 28, 30, 50, 60, 100 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niezużyte produkty lecznicze oraz odpady należy neutralizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fair-Med Healthcare GmbH

Planckstr. 13, 22765 Hamburg Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

5mg: 21915 10mg: 21916

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

03.06.2014

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.2014

Amlodipine Fair-Med