Imeds.pl

Amlodipine Fair-Med 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Amlodipine Fair-Med, 5 mg, tabletki Amlodipine Fair-Med, 10 mg tabletki

Amlodypina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Amlodipine Fair-Med i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Amlodipine Fair-Med

3.    Jak przyjmować lek Amlodipine Fair-Med

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Amlodipine Fair-Med

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Amlodipine Fair-Med i w jakim celu się go stosuje

Amlodipine Fair-Med zawiera substancję czynną amlodypinę, która należy do grupy leków noszących nazwę antagonistów kanału wapniowego.

Amlodipine Fair-Med stosuje się do leczenia wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze) oraz dławicy piersiowej - rodzaju bólu w klatce piersiowej, którego rzadkim rodzajem jest dławica Prinzmetala lub odmienna.

U pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lek powoduje rozkurczenie naczyń krwionośnych, dzięki czemu krew przepływa przez nie łatwiej. U pacjentów chorych na dławicę Amlodipine Fair-Med działa poprzez poprawę dopływu krwi do mięśnia sercowego, który otrzymuje więcej tlenu, a dzięki temu nie występuje ból w klatce piersiowej. Amlodipine Fair-Med nie zmniejsza jednak natychmiastowo bólu w klatce piersiowej u pacjentów z dławicą.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Amlodipine Fair-Med

Kiedy nie stosować leku Amlodipine Fair-Med

•    W razie uczulenia na substancję czynną leku, jakichkolwiek innych antagonistów kanału wapniowego lub jakikolwiek inny składnik leku z podanych w rozdziale 6). Uczulenie może się objawiać świądem, zaczerwienieniem skóry twarzy lub trudnościami w oddychaniu.

• Jeżeli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie).

•    U pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej serca (stenoza aortalna lub we wstrząsie kardiogennym (jest to stan, w którym serce nie może dostarczać wystarczającej ilości krwi).

•    W razie niewydolności serca po zawale serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem leku Amlodipine Fair-Med należy zasięgnąć porady lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki, jeśli:

Należy poinformować lekarza, jeśli występują lub występowały którekolwiek z podanych poniżej stanów:

•    Zawał serca niedawno przebyty

•    Niewydolność serca

•    Znaczny wzrost ciśnienia krwi (przełom nadciśnieniowy)

•    Choroba wątroby

•    W przypadku pacjentów w podeszłym wieku kiedy konieczne jest zwiększenie dawki Dzieci i młodzież

Nie prowadzono badań nad stosowaniem Amlodipine Fair-Med u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Amlodipine Fair-Med należy stosować wyłączenie w przypadkach nadciśnienia u dzieci i młodzieży w wieku 6 do 17 lat (patrz punkt 3).

W celu uzyskania dalszych informacji należy porozumieć się z lekarzem.

Lek Amlodipine Fair-Med a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Amlodipine Fair-Med może mieć wpływ na inne leki oraz inne leki mogą mieć wpływ na jego działanie, takie jak:

•    ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)

•    rytonawir, indynawir, nelfinawir (tak zwane inhibitory proteazy stosowane do leczenia zakażenia HIV)

•    ryfampicna, erytromycyna, klarytromycyna (antybiotyki)

•    ziele dziurawca

•    werapamil, diltiazem (leki na serce)

•    dantrolen (lek stosowany dożylnie przy ciężkich nieprawidłowościach temperatury ciała)

•    symwastatyna (lek zmniejszający stężenie cholesterolu)

Amlodipine Fair-Med może spowodować jeszcze znaczniejsze obniżenie ciśnienia krwi w przypadkach, gdy pacjent już przyjmuje leki obniżające ciśnienie.

Przyjmowanie Amlodipine Fair-Med wraz z jedzeniem i piciem

Pacjenci przyjmujący Amlodipine Fair-Med nie powinni pić soku grejpfrutowego ani spożywać grejpfrutów. Jest to spowodowane tym, że grejpfruty i sok grejpfrutowy mogą zwiększać stężenie substancji czynnej (amlodypiny) we krwi, co może skutkować nasileniem działania obniżającego ciśnienia krwi, leku Amlodipine Fair-Med.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie określono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny podczas ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, sądzi że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna przed zastosowaniem tego leku zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Nie jest zbadane, czy amlodypina przenika do mleka kobiecego. Kobiety karmiące piersią lub które zamierzają karmić piersią muszą poinformować o tym lekarza przed przyjęciem Amlodipine Fair-Med. Pacjentka powinna zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przez przyjęciem jakiegokolwiek leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Amlodipine Fair-Med może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania maszyn. Jeżeli przyjmowane tabletki powodują nudności, zawroty głowy, uczucie zmęczenia albo ból głowy, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn oraz należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

3.    Jak przyjmować Amlodipine Fair-Med

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka Amlodipine Fair-Med wynosi 5 mg i należy ją przyjmować raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do 10 mg Amlodipine Fair-Med, przyjmować raz na dobę.

Lek można zażywać przed posiłkiem (i piciem) lub po posiłku lub (i piciu). Lek należy przyjmować codziennie rano o tej samej porze, popijając wodą. Nie popijać Amlodipine Fair-Med sokiem grejpfrutowym.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci i młodzieży (w wieku 6-17 lat) zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 5 mg na dobę.

W przypadku dawki 2,5 mg (aktualnie niedostępnej), pacjent powinien otrzymać inny produkt, dostępny aktualnie na rynku.

Ważne: należy zachować ciągłość przyjmowania leku. Należy skontaktować się z lekarzem przed skończeniem opakowania leku.

Zastosowanie większej dawki produktu leczniczego Amlodipine Fair-Med niż zalecana

Zażycie zbyt dużej liczby tabletek może spowodować znaczące, a nawet niebezpieczne obniżenie ciśnienia krwi. Pacjent może odczuwać zawroty głowy i oszołomienie, może stać się blady lub osłabiony. W razie głębokiego spadku ciśnienia krwi może dojść do wstrząsu. Skóra pacjenta może stać się chłodna i lepka, pacjent może stracić przytomność. W razie przyjęcia zbyt dużej dawki Amlodipine Fair-Med należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie dawki Amlodipine Fair-Med

Nie jest to niebezpieczne. Jeśli pacjent zapomniał przyjąć tabletkę, należy zupełnie ją pominąć. Następną dawkę należy przyjąć we właściwym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Zaprzestanie przyjmowania Amlodipine Fair-Med

Lekarz udzieli informacji o czasie trwania terapii. Objawy mogą powrócić, gdy pacjent odstawi lek bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia któregokolwiek z bardzo rzadkich ciężkich działań niepożądanych po przyjęciu leku.

• Nagły świszczący oddech, ból w klatce piersiowej, duszność, trudności w oddychaniu

•    Obrzęk powiek, twarzy lub ust

•    Obrzęk języka i gardła, powodujący znaczne trudności w oddychaniu

•    Ciężkie reakcje skórne, w tym rozległa wysypka, pokrzywka i zaczerwienienie skóry całego ciała, silny świąd, obrzęk, zapalenie błon śluzowych (objaw Stevensa Johnsona) lub inne reakcje alergiczne

•    Zawał serca, nieprawidłowy rytm serca

•    Stan zapalny trzustki, mogący wywoływać silny ból brzucha i pleców, któremu towarzyszy bardzo złe samopoczucie

Stwierdzone częste działania niepożądane. Jeśli którykolwiek z objawów jest uciążliwy lub utrzymuje się przez ponad tydzień, należy skontaktować się z lekarzem.

Często występujące działania niepożądane: mogą wystąpić u 1 pacjenta na 10:

• Ból głowy, zawroty głowy, senność (zwłaszcza na początku terapii)

•    Kołatanie serca (odczuwanie bicia serca), zaczerwienienie

•    Ból brzucha, nudności

•    Obrzęk kostek stóp, uczucie zmęczenia

Inne działania niepożądane, które zostały uwzględnione na poniższej liście. Jeżeli poniższe działania nasilą się lub gdy wystąpią inne działania niepożądane, nie wymienione poniżej, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Niezbyt często: mogą wystąpić u 1 pacjenta na 100:

•    Zmiany nastroju, niepokój, depresja, bezsenność

•    Drżenie, zaburzenia smaku, omdlenia, osłabienie

•    Zdrętwienie lub uczucie drętwienia kończyn; utrata odczuwania bólu

•    Zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, szumy uszne

•    Niskie ciśnienie krwi

•    Kichanie/katar spowodowany przez stan zapalny błony śluzowej nosa

•    Nietypowe odczucia w jelitach, biegunka, zaparcie, niestrawność, suchość w jamie ustnej, wymioty (nudności)

• Wypadanie włosów, zwiększone pocenie, świąd skóry, czerwone plamy na skórze, odbarwienie skóry

•    Zaburzenia wydalania moczu, zwiększona potrzeba oddawania moczu w nocy, częstsze oddawanie moczu

•    Niemożność uzyskania wzwodu, poczucie dyskomfortu lub powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn

•    Osłabienie, ból, złe samopoczucie

•    Bóle stawów i mięśni, skurcze mięśni, ból pleców

•    Zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała

Rzadko: mogą wystąpić u 1 pacjenta na 1000:

•    Dezorientacja

Bardzo rzadko: mogą wystąpić u 1 pacjenta na 10 000:

• Zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować nietypowe tworzenie się siniaków lub łatwe krwawienie (uszkodzenie krwinek czerwonych)

•    Zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia)

•    Zaburzenia w obrębie nerwów, co może powodować osłabienie, mrowienie lub drętwienie

•    Kaszel, obrzęki dziąseł

•    Wzdęcia brzucha (zapalenie żołądka)

• Nieprawidłowa czynność wątroby, stan zapalny wątroby (zapalenie wątroby), żółta skóra (żółtaczka), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, które może mieć wpływ na niektóre badania medyczne

•    Zwiększone napięcie mięśniowe

•    Stan zapalny naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną

•    Wrażliwość na światło

•    Pojawiają się niekiedy także zaburzenia w postaci sztywności, drżenia i (lub) zaburzeń ruchowych

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Zgłaszając działania niepożądane można pomóc w przekazaniu dodatkowych informacji o bezpieczeństwie stosowania tego leku.

5.    Jak przechowywać Amlodipine Fair-Med

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Amlodipine Fair-Med

- Substancją czynną leku jest amlodypina bezylanu. Każda tabletka zawiera ilość amlodypiny bezylanu równoważną 5 mg amlodypiny.

- Substancją czynną leku jest amlodypina bezylanu. Każda tabletka zawiera ilość amlodypiny bezylanu równoważną 10 mg amlodypiny.

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Amlodipine Fair-Med i co zawiera opakowanie

Tabletki 5 mg: koloru od białego do prawie białego, są okrągłe, niepowlekane, obustronnie wypukłe, gładkie po obydwu stronach.

Tabletki 10 mg: koloru od białego do prawie białego, są okrągłe, niepowlekane, obustronnie wypukłe, z linią podziału po jednej stronie, gładkie po drugiej strony..

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Blister PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

5 mg:

30tabletek

10 mg:

30tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Fair-Med Healthcare GmbH Planckstr. 13, 22765 Hamburg Niemcy

Wytwórca/ Importer Pharmadox Healthcare Ltd KW 20A - Kordin Industrial Park -Paola, PLA 3000 Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Portugalia    Amlodipina Fair-Med

Austria    Amlodipin Fair-Med 5mg, 10mg Tabletten

Niemcy    Amlodipin Fair-Med Healthcare 5mg, 10mg Tabletten

Hiszpania    Amlodipino Fair-Med 5mg, 10mg Comprimidos EFG

Irlandia    Amlodipine Fair-Med 5mg,    10mg    Tablets

Włochy    Amlodipina Fair-Med

Malta    Amlodipine Fair-Med 5mg,    10mg    Tablets

Polska    Amlodipine    Fair-Med

Data ostatniej aktualizacji ulotki