Imeds.pl

Analgol

ANEKS III

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla

pacjenta

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować INHALOL ostrożnie i zgodnie z informacją na ulotce.

-    Należy przechować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpi skurcz oskrzeli lub utrudnienie oddychania, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.


ANALGOL

maść

Wykaz substancji czynnych (w przeliczeniu na 100g):

Kamfora    1,0

Mentol    1,0

Olejek sosnowy    0,5

Olejek jałowcowy    0,5

Olejek terpentynowy    0,5

Wykaz substancji pomocniczych:

Wazelina biała

Zawartość leku w opakowaniu:

30 g

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej „Profarm" sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84 - 300 Lębork, tel. (59) 8633303, fax. (59) 8627240, www.profarm.com.pl

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ANALGOL, maść i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek ANALGOL, maść

3.    Jak stosować lek ANALGOL, maść

4.    Możliwe działania niepożądane leku ANALGOL, maść

5.    Przechowywanie leku ANALGOL, maść

6.    Inne informacje o leku ANALGOL, maść

1. Co to jest lek ANALGOL, maść i w jakim celu się go stosuje

ANALGOL jest maścią zawierającą w swoim składzie substancje wykazujące działanie miejscowo rozgrzewające i powoduje rozluźnienie mięśni. Preparat przeznaczony jest do łagodzenia dolegliwości bólowych np. w bólach stawowych, nerwobólach i bólach mięśniowych. Może być również stosowany w łagodnych nieżytach górnych dróg oddechowych na zasadzie inhalacji swobodnej po naniesieniu w obrębie klatki piersiowej.

2.    Zanim zastosuje się lek ANALGOL, maść

Należy zachować szczególną ostrożność i nie stosować leku jeżeli osoba jest uczulona na którykolwiek ze składników. Nie stosować u dzieci do 6 roku życia. Nie stosować na skórę uszkodzoną i na duże powierzchnie ciała.

Przeciwwskazaniem do stosowania na zasadzie inhalacji swobodnej są schorzenia dróg oddechowych takie jak astma lub krztusiec oraz choroby atopowe skóry. Do inhalacji nie stosować u dzieci poniżej 7 roku życia.

Należy unikać kontaktu maści z błonami śluzowymi oczu, ust i nosa, nie nanosić na skórę twarzy i szyi. W razie kontaktu z błonami śluzowymi zmyć maść ciepłą wodą.

Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

3.    Jak stosować lek ANALGOL, maść

Dorosłym i dzieciom powyżej 6 roku życia niewielką ilością maści nacierać skórę w miejscach bolących 2 razy dziennie.

W łagodnych nieżytach górnych dróg oddechowych dorosłym i dzieciom powyżej 7 roku życia niewielką ilością maści nacierać skórę w obrębie górnej części klatki piersiowej.

4.    Możliwe działania niepożądane leku ANALGOL, maść.

W trakcie stosowania leku mogą wystąpić reakcje uczuleniowe lub podrażnienia skóry i błon śluzowych u osób szczególnie wrażliwych skurcz oskrzeli spowodowany swobodną inhalacją substancji lotnych zawartych w maści z powierzchni skóry. W przypadku wystąpienia takich objawów należy zaprzestać stosowania preparatu i zasięgnąć opinii lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, w tym wszystkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Przechowywanie leku ANALGOL, maść

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie należy stosować leku ANALGOL po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego (adres, telefon i fax. podane wyżej).

Data opracowania ulotki:

07.01.2016