Imeds.pl

Analgolan

ANEKS III

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta

- Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ANALGOLAN ostrożnie i zgodnie z informacją na ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.


ANALGOLAN

Methylis salicylas + Camphora + Pini aetheroleum + Terebinthinae aetheroleum

(100 mg + 10 mg + 5 mg + 5 mg)/g

Maść

Skład:

Salicylan metylu 100 mg/g Kamfora    10 mg/g

Olejek sosnowy 5 mg/g Olejek terpentynowy5 mg/g

Zawartość leku w opakowaniu:

30g

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej „PROFARM" Sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84-300 Lębork, tel. (059)863 33 03, fax. (059)862 72 40, www.profarm.com.pl

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ANALGOLAN i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek ANALGOLAN

3.    Jak stosować lek ANALGOLAN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku ANALGOLAN

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek ANALGOLAN i w jakim celu się go stosuje

ANALGOLAN jest maścią zawierającą w swoim składzie substancje czynne wykazujące działanie miejscowo rozgrzewające i przeciwbólowe. Maść stosuje się pomocniczo w łagodzeniu dolegliwości bólowych np. w bólach stawowych, nerwobólach, bólach mięśniowych, rwie kulszowej.

2. Zanim zastosuje się lek ANALGOLAN

Należy zachować szczególną ostrożność i nie stosować leku, jeżeli osoba wykazuje nadwrażliwość na salicylan metylu, inne salicylany, kamforę, olejek sosnowy, olejek terpentynowy lub substancję pomocniczą.

Nie stosować u dzieci do 12 roku życia.

Nie stosować, jeśli występowały napady astmy, pokrzywka lub zapalenie błony śluzowej nosa po użyciu leków zawierających kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowych lekach przeciwzapalnych (NLPZ).

Nie stosować na uszkodzoną skórę, rany, w okolicach oczu i na błony śluzowe.

Zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

W razie kontaktu z błonami śluzowymi zmyć maść ciepłą wodą.

Nie stosować u osób skłonnych do uczuleń.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku ANALGOLAN w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku ANALGOLAN w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

ANALGOLAN nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków

Salicylan metylu nasila działanie lecznicze i działania niepożądane jednocześnie stosowanych leków przeciwzapalnych.

Probenecyd może zmniejszać szybkość wydalania salicylanów.

3.    Jak stosować lek ANALGOLAN

Do stosowania zewnętrznie, miejscowo.

Niewielką ilością maści 2-4g (ok. 3-5 cm) nacierać skórę w miejscach bolących 1 do 3 razy na dobę. Zaleca się stosowanie preparatu szczególnie na noc.

4.    Możliwe działania niepożądane

U osób skłonnych do uczuleń mogą wystąpić podrażnienia skóry, miejscowy ból, przekrwienie skóry i reakcje alergiczne. U pacjentów z nadwrażliwością - napad astmy i wstrząs. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy zaprzestać stosowania preparatu.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, w tym wszystkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Przechowywanie leku ANALGOLAN

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Okres ważności po pierwszym otwarciu: 2 lata, nie dłużej niż do daty ważności.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

Podmiot odpowiedzialny

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej „PROFARM" Sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84-300 Lębork, tel. (059)863 33 03, fax. (059)862 72 40, www.profarm.com.pl

Data opracowania ulotki: 21-01-201620.08.2010