+ iMeds.pl

Anapen 300 mcg/0,3 mlUlotka Anapen

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ANAPEN, 300 mikrogramów/0,3 ml, roztwór do wstrzykiwań (ampułko-strzykawka) Adrenalina (Epinefryna), wstrzykiwacz automatyczny

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Anapen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anapen

3.    Jak stosować lek Anapen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Anapen

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK ANAPEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE.

•    Anapen składa się z ampułko-strzykawki z adrenaliną w postaci wstrzykiwacza automatycznego. Urządzenie służy do wstrzykiwania w mięsień pojedynczej dawki adrenaliny.

• Lek Anapen przeznaczony jest do stosowania wyłącznie w nagłych przypadkach. Po zastosowaniu wstrzykiwacza automatycznego należy natychmiast zgłosić się po dalszą pomoc medyczną.

•    Adrenalina jest naturalnym hormonem wydzielanym w odpowiedzi na stres. W ostrych reakcjach alergicznych poprawia ciśnienie krwi, czynność serca i oddychanie oraz zmniejsza wydzielanie potu. Adrenalina jest również znana pod nazwą epinefryna.

•    Anapen stosuje się w leczeniu nagłych przypadków ciężkich reakcji alergicznych lub anafilaksji, wywołanych przez orzeszki ziemne lub inne pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku anafilaksji powysiłkowej i anafilaksji o nieznanej przyczynie.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ANAPEN.

Kiedy nie należy stosować leku Anapen

• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na adrenalinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Anapen”, odnośnie informacji dotyczących siarczynów).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Anapen

•    Lekarz dokładnie wyjaśni, kiedy stosować lek oraz jak prawidłowo stosować wstrzykiwacz automatyczny leku Anapen.

•    Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje: choroba serca, w tym dławica, nadczynność tarczycy, nadciśnienie tętnicze, zmniejszone stężenia jonów potasu i zwiększone stężenie jonów wapnia we krwi, zaburzenia krążenia krwi, guz chromochłonny (rodzaj nowotworu gruczołu nadnerczowego), wysokie ciśnienie śródgałkowe (jaskra), choroby nerek lub gruczołu krokowego, cukrzyca lub inne schorzenia.

•    Powtarzane miejscowe wstrzyknięcia mogą prowadzić do uszkodzenia skóry w miejscu wstrzyknięcia. Przypadkowe wstrzyknięcie do naczynia krwionośnego może spowodować nagły wzrost ciśnienia tętniczego. Przypadkowe wstrzyknięcie w dłoń lub w stopę może spowodować zmniejszenie ukrwienia tych okolic. Należy natychmiast zgłosić się do najbliższego szpitala.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza w przypadku stosowania leków, zwłaszcza:

-    leków stosowanych w chorobach serca, takich jak glikozydy naparstnicy (digoksyna), leki blokuj ące receptory beta-adrenergiczne, chinidyna;

-    leków stosowanych w depresji, takich jak: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory monoaminooksydazy, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny;

-    leków stosowanych w cukrzycy; po zastosowaniu leku Anapen lekarz może zmienić dawkowanie tych leków;

-    leków stosowanych w chorobie Parkinsona;

-    leków stosowanych w chorobach tarczycy;

-    innych leków: leki przeciwhistaminowe, takie jak difenhydramina lub chlorfeniramina, teofilina, ipratropium i oksytropium (stosowane w chorobach dróg oddechowych, takich jak astma), oksytocyna (stosowana podczas porodu), wziewne leki do znieczulenia, leki blokuj ące receptory alfa-adrenergiczne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi), sympatykomimetyki (stosowane w leczeniu astmy, innych chorób dróg oddechowych

i obrzęku błony śluzowej nosa).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Anapen z jedzeniem i piciem

Alkohol może niekorzystnie wpływać na działanie leku Anapen poprzez nasilenie jego działania.

Ciąża i karmienie piersią

•    Brak odpowiednich badań potwierdzających, że stosowanie adrenaliny w okresie ciąży jest szkodliwe dla płodu. Lek Anapen należy stosować w ciąży tylko w przypadkach nagłego zagrożenia życia, o których możliwym wystąpieniu należy poinformować wcześniej lekarza.

•    Przypuszcza się, że adrenalina wydzielana z mlekiem matki nie oddziałuje na niemowlę karmione piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn po wstrzyknięciu leku Anapen, ponieważ

u pacjenta mogą nadal występować objawy wstrząsu anafilaktycznego.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Anapen

Lek Anapen zawiera pirosiarczyn sodu (E 223), który może wywoływać reakcje alergiczne

i trudności w oddychaniu, zwłaszcza u osób z astmą oskrzelową w wywiadzie. Należy poinformować lekarza o występowaniu alergii na pirosiarczyn sodu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ANAPEN

•    Lek Anapen należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

• W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

•    Wyłącznie do wstrzyknięcia domięśniowego.

•    Lek przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Po użyciu pozostałość należy natychmiast usunąć w bezpieczny sposób.

Reakcja alergiczna pojawia się zwykle w ciągu kilku minut od kontaktu z alergenem i występują następujące objawy:

•    Świąd skóry, pokrzywka, zaczerwienienie i obrzęk powiek, warg lub języka.

• Trudności w oddychaniu spowodowane obrzękiem krtani. Skurcz mięśni w płucach może powodować pojawienie się świszczącego oddechu, duszności i kaszlu.

•    Inne objawy reakcji anafilaktycznej to: ból głowy, wymioty i biegunka.

•    Nagły spadek ciśnienia tętniczego może spowodować zapaść i utratę przytomności.

W momencie zaobserwowania któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy natychmiast zastosować lek Anapen. Lek należy wstrzykiwać tylko w mięsień zewnętrznej (przedniobocznej) części uda, natomiast nie należy wstrzykiwać w mięsień pośladka.

Stosowanie u dorosłych:

•    Zwykle stosowana dawka wynosi 300 mikrogramów adrenaliny.

• U pacjentów o większej masie ciała, może być konieczne zastosowanie więcej niż jednego wstrzyknięcia w celu odwrócenia skutków reakcji alergicznej.

•    W niektórych przypadkach pojedyncza dawka adrenaliny może być niewystarczająca do całkowitego odwrócenia skutków reakcji alergicznej. U tych pacjentów wstrzyknięcie dodatkowej dawki może być wykonane po 10 - 15 minutach.

Stosowanie u dzieci:

•    Odpowiednia dawka wynosi 150 mikrogramów lub 300 mikrogramów adrenaliny.

•    Dawka zależy od masy ciała dziecka i zaleceń lekarza.

•    Dostępny jest również lek Anapen Junior, roztwór do wstrzykiwań, zawierający

150 mikrogramów adrenaliny. Dawki mniejszej niż 150 mikrogramów nie można podawać z odpowiednią dokładnością u dzieci o masie ciała mniejszej niż 15 kg i dlatego nie zaleca się stosowania mniejszych dawek leku Anapen Junior, z wyj ątkiem sytuacji zagrażaj ących życiu i pod kontrolą lekarza.

Po zastosowaniu leku Anapen należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitalu. Należy poinformować lekarza o wstrzyknięciu adrenaliny w mięsień uda i pokazać niniejszą ulotkę wraz z opakowaniem leku.

Instrukcje dotyczące stosowania:

A Części wstrzykiwacza automatycznego Anapen:

Przed użyciem wstrzykiwacza automatycznego Anapen należy się zapoznać z jego częściami. Zostały one pokazane na rysunku.

czarna osłonka igły obrotowa pokrywa    wskaźnik    szara nasadka

(obracana)    okienka roztworu    iniekcji    zabezpieczająca

Black needle    Rotating cover over    Injection    Grey

shield (reversible)    solution window    Indicator    safety cap

Needle end of    Lens    Tamper    Red firing button

Auto-Injector    proof lock


t t    I

   Obrotowa pokrywa okienka roztworu:

Pacjent obraca pokrywę okienka roztworu tak, aby obiektyw pokrywał się z okienkiem roztworu na korpusie wstrzykiwacza automatycznego.

   Okienko roztworu: Należy spojrzeć przez obiektyw w to okienko przed wykonaniem iniekcji, aby sprawdzić, czy roztwór jest przejrzysty i gotowy do użycia.

   Wskaźnik iniekcji (wstrzyknięcia): Przed wstrzyknięciem można zobaczyć przez okienko biały, plastikowy tłok. Oznacza to, że wstrzykiwacz automatyczny Anapen nie został przez pomyłkę użyty ani naciśnięty. Po wstrzyknięciu wskaźnik iniekcji zmienia kolor na czerwony. Oznacza to, że wstrzykiwacz automatyczny Anapen został prawidłowo użyty.

   Czarna osłonka igły (obracana): Chroni igłę, gdy nie korzysta się ze wstrzykiwacza automatycznego Anapen. Osłonkę igły należy zdjąć bezpośrednio przed wstrzyknięciem. Po wstrzyknięciu należy obrócić czarną osłonkę igły i nałożyć j ą ponownie na ten sam koniec wstrzykiwacza automatycznego Anapen, aby osłonić igłę.

   Szara nasadka zabezpieczająca: Zakrywa czerwony przycisk odblokowujący strzykawkę. Zabezpiecza przycisk przed przypadkowym naciśnięciem.

Czarną osłonkę igły lub szarą nasadkę zabezpieczającą należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed użyciem wstrzykiwacza automatycznego Anapen.

B. Sprawdzanie wstrzykiwacza automatycznego Anapen

Przed użyciem wstrzykiwacza automatycznego Anapen należy go sprawdzić w następujący sposób:

końcówka igły


obiektyw blokada


czerwony przycisk odblokowujacy


1. Przekręcić całkowicie pokrywę okienka roztworu, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak jak wskazuje strzałka, aby obiektyw pokrywał się z okienkiem roztworu na korpusie wstrzykiwacza automatycznego.

2.    Spojrzeć w obiektyw okienka roztworu. Sprawdzić, czy roztwór jest przejrzysty i bezbarwny.

Jeżeli roztwór jest mętny, zabarwiony lub zawiera cząstki, wstrzykiwacz automatyczny Anapen należy wyrzucić

3.    Upewnić się, że wskaźnik iniekcji nie jest czerwony. Jeżeli jest czerwony, oznacza to, że wstrzykiwacz automatyczny Anapen został już odblokowany i należy go wyrzucić.

4. Obrócić całkowicie pokrywę okienka roztworu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak jak wskazuje strzałka, aby mieć pewność, że okienko jest zakryte. Włożyć z powrotem wstrzykiwacz automatyczny Anapen do pudełka, w którym należy go przechowywać do chwili użycia.

C. Sposób użycia wstrzykiwacza automatycznego Anapen

Jeżeli czarna osłonka igły została zdjęta, nie można trzymać kciuka, palców lub dłoni na otwartym końcu (końcu igły) wstrzykiwacza automatycznego Anapen.

W celu użycia wstrzykiwacza automatycznego Anapen należy wykonać następujące czynności:

1. Zdjąć czarną osłonkę igły, pociągając ją energicznie w kierunku wskazywanym przez strzałkę.Spowoduje to również usunięcie szarej osłonki zabezpieczającej

igłę.

2. Zdjąć szarą nasadkę zabezpieczającą z czerwonego przycisku odblokowującego strzykawkę, pociągając ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

3. Trzymać otwarty koniec (koniec igły) wstrzykiwacza

automatycznego Anapen przytknięty do zewnętrznej części uda. W razie konieczności wstrzykiwacz automatyczny Anapen można użyć przez lekką odzież z tkanin, takich jak dżins, bawełna czy poliester.

4. Nacisnąć czerwony przycisk odblokowujący strzykawkę tak, aby rozległ się odgłos "kliknięcia". Trzymać wstrzykiwacz automatyczny Anapen przytknięty do zewnętrznej części uda przez 10 sekund. Powoli wyjąć wstrzykiwacz automatyczny Anapen z uda. Następnie delikatnie rozmasować miejsce wstrzyknięcia.

5. Wskaźnik iniekcji zmienił kolor na czerwony. Oznacza to, że wstrzyknięcie zostało wykonane prawidłowo. Jeżeli wskaźnik iniekcji nie jest czerwony, wstrzyknięcie należy powtórzyć, używaj ąc nowego wstrzykiwacza automatycznego Anapen.

6. Po iniekcji igła wysuwa się. Aby ją osłonić, należy zatrzasnąć szeroki koniec czarnej osłonki igły na otwartym końcu (końcu igły) wstrzykiwacza automatycznego Anapen (jak wskazuje strzałka).

Zasięgnąć porady lekarskiej. Należy zabrać ze sobą niniejszą ulotkę oraz wstrzykiwacz automatyczny Anapen. Oddać zużyty wstrzykiwacz automatyczny Anapen do szpitala lub apteki w celu jego właściwego zutylizowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Anapen

•    W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki adrenaliny lub w przypadku wstrzyknięcia leku do naczynia krwionośnego lub palca, należy natychmiast udać się do najbliższego szpitala.

•    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Anapen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Lek Anapen zawiera pirosiarczyn sodu (E 223), który może wywoływać reakcje alergiczne i trudności w oddychaniu, zwłaszcza u osób z astmą oskrzelową w wywiadzie. Należy zwrócić się o pomoc do lekarza w razie wystąpienia wyżej wymienionych objawów.

•    Do często występujących działań niepożądanych po zastosowaniu adrenaliny, należą: kołatanie serca, przyspieszone lub nierówne bicie serca, pocenie się, nudności, wymioty,

trudności w oddychaniu, zawroty głowy, osłabienie, bladość skóry, drżenie, ból głowy, stany lękowe, nerwowość, niepokój, uczucie zimna w kończynach.

• Inne, rzadziej występujące objawy niepożądane to: omamy, omdlenia, rozszerzenie źrenic, trudności w oddawaniu moczu, drżenie mięśni, podwyższone ciśnienie tętnicze i zmiany

w wynikach badań laboratoryjnych krwi, takie jak: zwiększone stężenie glukozy, zmniejszone stężenie potasu we krwi i zwiększone stężenie substancji o charakterze kwaśnym we krwi.

•    Rzadko, po zastosowaniu dużych dawek lub u osób wrażliwych mogą wystąpić: nagłe zwiększenie ciśnienia tętniczego (które może prowadzić do krwotoku mózgowego), nieregularne bicie serca lub atak serca oraz zmniejszony dopływ krwi do skóry, błon śluzowych i nerek.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ANAPEN Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Anapen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

•    Lek Anapen, który został użyty lub którego termin ważności minął, należy oddać do szpitala lub apteki w celu zapewnienia bezpiecznej utylizacji.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Anapen

• Substancją czynną leku jest adrenalina (epinefryna) w ilości 300 mikrogramów na 0,3 ml roztworu.

•    Inne składniki leku to: sodu pirosiarczyn (E 223), sodu chlorek, kwas solny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Anapen i co zawiera opakowanie

Lek Anapen składa się z ampułko-strzykawki z adrenaliną w postaci roztworu do wstrzykiwań zawartej we wstrzykiwaczu automatycznym. Produkt jest dostępny w dwóch dawkach: Anapen 300 mikrogramów/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań oraz Anapen Junior 150 mikrogramów/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań.

Opakowanie zawiera jedną ampułko-strzykawkę w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Lincoln Medical Limited Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury Wiltshire SP2 0AH Wielka Brytania

Wytwórca:

Owen Mumford Limited

Brook Hill Woodstock Oxford OX20 1TU

Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Ewopharma AG Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 36/16 00-116 Warszawa tel. 022-620-11-71

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania, Irlandia, Grecja, Cypr, Austria: Anapen 300 micrograms in 0.3ml Solution for Injection.

Węgry, Bułgaria, Czechy, Rumunia: Anapen 300 micrograms/0.3ml Solution for Injection. Francja, Luksemburg, Portugalia: Anapen 0.30mg/0.3ml Solution for Injection.

Niemcy: Anapen 300 mikrogramm Solution for Injection.

Szwecja: Anapen 0.30mg/dos Solution for Injection.

Holandia: Anapen 0.3mg/dosis Solution for Injection.

Data zatwierdzenia ulotki:

10/2010

7

Anapen

Charakterystyka Anapen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Anapen, 300 mikrogramów/0,3 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden mililitr zawiera 1 mg adrenaliny (epinefryny).

Jedna dawka 0,3 ml zawiera 300 mikrogramów adrenaliny (epinefryny).

Substancje pomocnicze: sodu pirosiarczyn (E 223), sodu chlorek.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Przejrzysty, bezbarwny roztwór praktycznie wolny od cząsteczek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie doraźne w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji) wywołanych przez orzeszki ziemne lub inne pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku anafilaksji powysiłkowej lub samoistnej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wyłącznie do podawania domięśniowego.

Anapen składa się z ampułko-strzykawki z adrenaliną (epinefryną) w przyrządzie do automatycznego wstrzykiwania. Całość nosi nazwę wstrzykiwacza automatycznego.

Jedno wstrzyknięcie produktu leczniczego Anapen należy podawać domięśniowo natychmiast po wystąpieniu objawów wstrząsu anafilaktycznego. Mogą one wystąpić w ciągu kilku minut po ekspozycji na alergen. Do najczęściej występujących objawów należą: pokrzywka, zaczerwienienie lub obrzęk naczynioruchowy; do cięższych reakcji zalicza się objawy ze strony układu krążenia i układu oddechowego. Anapen należy wstrzykiwać tylko w przednioboczną część uda, a nie w pośladek. Miejsce wstrzyknięcia można lekko masować przez 10 sekund po wstrzyknięciu.

Dawka skuteczna wynosi na ogół 0,005-0,01 mg/kg mc., ale w niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie większej dawki.

Stosowanie u dorosłych: Zwykle stosowana dawka wynosi 300 mikrogramów. U osób o większej masie ciała konieczne może być zastosowanie więcej niż jednego wstrzyknięcia w celu odwrócenia skutków reakcji alergicznej. W niektórych przypadkach pojedyncza dawka adrenaliny (epinefryny) może być niewystarczająca do całkowitego odwrócenia skutków ostrej reakcji alergicznej. U tych pacjentów wstrzyknięcie dodatkowej może być wykonane po 10 - 15 minutach.

Stosowanie u dzieci: Odpowiednia dawka może wynosić 150 mikrogramów (Anapen Junior) lub 300 mikrogramów (Anapen) adrenaliny (epinefryny), w zależności od masy ciała dziecka i uznania lekarza. Wstrzykiwacz automatyczny Anapen Junior przeznaczony jest do wstrzykiwania pojedynczej dawki 150 mikrogramów adrenaliny (epinefryny). Dawek mniejszych niż 150 mikrogramów nie można podać z odpowiednią dokładnością u dzieci o masie ciała mniejszej niż 15 kg i dlatego nie zaleca się ich stosowania, chyba że w sytuacjach zagrażających życiu i pod kontrolą lekarza.

W niektórych krajach dostępne jest opakowanie z dwoma strzykawkami.

Wstrzykiwacz automatyczny Anapen przeznaczony jest do natychmiastowego samodzielnego wstrzykiwania przez osoby ze wstrząsem anafilaktycznym w wywiadzie. Wstrzyknięcie dostarcza pojedynczą dawkę 300 mikrogramów (0,3 ml) adrenaliny (epinefryny). Ze względu na stabilność po użyciu w strzykawce pozostaje 0,75 ml, ale wstrzykiwacz nie nadaje się do ponownego użytku i należy go w sposób bezpieczny usunąć.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na adrenalinę (epinefrynę) lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą (patrz punkt

4.4    odnośnie szczegółowych informacji dotyczących siarczynów).

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Anapen zawiera pirosiarczyn sodu, który może powodować reakcje alergiczne, w tym objawy anafilaktyczne i skurcz oskrzeli u osób wrażliwych, zwłaszcza u osób z astmą w wywiadzie.

Pacjentów z takimi schorzeniami należy dokładnie pouczyć odnośnie okoliczności, w jakich mogą stosować Anapen.

Wszystkim pacjentom, którym przepisano Anapen, należy dokładnie wyjaśnić wskazania do stosowania oraz prawidłowy sposób podawania produktu leczniczego. Anapen jest wskazany do stosowania wyłącznie w nagłych przypadkach jako leczenie wspomagające. Po zastosowaniu produktu pacjent powinien natychmiast uzyskać pomoc lekarską.

Należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą serca, np. chorobą wieńcową serca i chorobami mięśnia sercowego (może zostać wywołana dławica piersiowa), sercem płucnym, zaburzeniami rytmu serca lub tachykardią. Istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po podaniu adrenaliny (epinefryny) pacjentom z nadczynnością tarczycy, chorobą układu sercowo-naczyniowego (ciężka dławica piersiowa, kardiomiopatia przerostowa, komorowe zaburzenia rytmu i nadciśnienie tętnicze), guzem chromochłonnym, wysokim ciśnieniem śródgałkowym, ciężką niewydolnością nerek, gruczolakiem gruczołu krokowego, prowadzącym do zalegania moczu, hiperkalcemią, hipokaliemią, cukrzycą, a także u osób w podeszłym wieku oraz u kobiet w ciąży.

Powtarzane wstrzyknięcia miejscowe mogą prowadzić do martwicy w miejscu wstrzyknięcia spowodowanej zwężeniem naczyń. Przypadkowe wstrzyknięcie do naczynia może spowodować krwotok mózgowy w wyniku nagłego wzrostu ciśnienia krwi. Przypadkowe wstrzyknięcie w dłonie lub stopy może spowodować zmniejszenie dopływu krwi do tych okolic w wyniku zwężenia naczyń.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Działanie adrenaliny (epinefryny) mogą nasilać trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, mieszane selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, jak wenlafaksyna, sybutramina czy milnacypran oraz inhibitory monoaminooksydazy (nagły wzrost ciśnienia krwi i możliwe zaburzenia rytmu serca), inhibitor COMT, hormony tarczycy, teofilina, oksytocyna, leki parasympatykolityczne, niektóre leki przeciwhistaminowe (difenhydramina, chlorfeniramina), lewodopa i alkohol.

Ciężkie nadciśnienie tętnicze i bradykardia mogą wystąpić, gdy adrenalina (epinefryna) jest podana z nieselektywnymi lekami blokuj ącymi receptory beta.

Jednoczesne stosowanie leków sympatykomimetycznych może nasilać działanie adrenaliny (epinefryny).

Anapen należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących produkty lecznicze, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca, takie jak glikozydy naparstnicy, chinidyna, halogenowe anestetyki.

Działaniom adrenaliny (epinefryny) zwiększającym ciśnienie tętnicze można przeciwdziałać przez podanie szybko działaj ących leków rozszerzaj ących naczynia krwionośne lub leków blokuj ących receptory alfa-adrenergiczne. Działaniom przeciwanafilaktycznym mogą przeciwdziałać leki blokuj ące receptory beta, zwłaszcza nieselektywne leki blokuj ące receptory beta.

Adrenalina (epinefryna) hamuje wydzielanie insuliny, dlatego u pacjentów z cukrzycą może być konieczne zwiększenie dawki insuliny lub innych leków hipoglikemizujących.

4.6. Ciąża i laktacja

Brak odpowiednich lub dobrze kontrolowanych badań dotyczących stosowania adrenaliny (epinefryny) u kobiet ciężarnych. Adrenalinę (epinefrynę) należy stosować w ciąży tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści przeważaj ą nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Adrenalina (epinefryna) może znacznie zmniejszyć przepływ krwi łożyskowej, aczkolwiek może to być także spowodowane przez wstrząs anafilaktyczny. Adrenalina (epinefryna) nie jest biodostępna po podaniu doustnym; przypuszcza się, że adrenalina (epinefryna) wydzielana z mlekiem matki nie będzie miała żadnego wpływu na niemowlę karmione piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjentom nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn po podaniu adrenaliny (epinefryny), ponieważ będą u nich nadal występowały objawy wstrząsu anafilaktycznego.

4.8.    Działania niepożądane

Występowanie działań niepożądanych zależy od wrażliwości pacjenta i od podanej dawki.

Do często występuj ących działań niepożądanych, nawet po małych dawkach adrenaliny (epinefryny) należą: kołatanie serca, tachykardia, pocenie, nudności, wymioty, trudności w oddychaniu, bladość, zawroty głowy, osłabienie, drżenie, ból głowy, stan lękowy, nerwowość, niepokój, zimne kończyny. Do rzadziej zgłaszanych działań niepożądanych należą: omamy, omdlenia, hiperglikemia, hipokaliemia, kwasica metaboliczna, rozszerzenie źrenicy, trudności w oddawaniu moczu i zatrzymanie moczu, drżenie mięśni.

Działania niepożądane, które występuj ą po większych dawkach lub u wrażliwych osób to: zaburzenia rytmu serca (migotanie komór lub zatrzymanie czynności serca), nagły wzrost ciśnienia tętniczego (czasami prowadzący do krwotoku mózgowego), jak również skurcz naczyń krwionośnych (np. skóry, błon śluzowych i nerek).

Anapen zawiera siarczyn, który może powodować reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne lub reakcje zagrażające życiu lub mniej ciężkie napady astmy u niektórych wrażliwych pacjentów.

4.9.    Przedawkowanie

Przedawkowanie lub przypadkowe wstrzyknięcie adrenaliny (epinefryny) do naczynia może spowodować krwotok mózgowy w wyniku nagłego wzrostu ciśnienia krwi. Śmierć może nastąpić w rezultacie ostrego obrzęku płuc wynikłego ze zwężenia naczyń obwodowych i pobudzenia serca. Działaniom adrenaliny (epinefryny) zwiększaj ącym ciśnienie tętnicze można przeciwdziałać przez podanie szybko działających leków rozszerzających naczynia lub leków blokujących receptory alfa-adrenergiczne. Jeżeli w wyniku tego nastąpi długotrwałe niedociśnienie, może być konieczne podanie innych leków o działaniu zwiększającym ciśnienie tętnicze, takich jak noradrenalina.

W przypadku wystąpienia ostrego obrzęku płucnego z zaburzeniami oddechowymi w wyniku przedawkowania adrenaliny (epinefryny) należy zastosować szybko działaj ące leki blokuj ące receptory alfa-adrenergiczne, takie jak fentolamina i (lub) wentylacj ę przerywanym ciśnieniem dodatnim.

Przedawkowanie adrenaliny (epinefryny) może także prowadzić do przemijaj ącej bradykardii, a następnie do tachykardii; po nich mogą wystąpić potencjalnie kończące się zgonem zaburzenia rytmu serca, które można leczyć przez podanie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Przed ich podaniem lub równocześnie z nimi należy podawać lek blokuj ący receptory alfa-adrenergiczne w celu utrzymania pod kontrolą działań na krążenie obwodowe zachodzących za pośrednictwem receptorów alfa.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki adrenergiczne i dopaminergiczne, adrenalina (epinefryna)

Kod ATC: C01 CA 24

Adrenalina (epinefryna) jest naturalnie występuj ącą katecholaminą wydzielaną przez rdzeń nadnerczy w odpowiedzi na wysiłek lub stres. Jest to amina sympatykomimetyczna o silnym działaniu pobudzaj ącym zarówno receptory alfa-, jak i beta-adrenergiczne i dlatego jej działanie na narządy docelowe jest złożone. Jest ona lekiem z wyboru w przypadku szybkiego łagodzenia reakcji nadwrażliwości na alergeny lub w przypadku anafilaksji idiopatycznej lub powysiłkowej.

Adrenalina (epinefryna) wykazuje silne działanie zwężaj ące naczynia w wyniku pobudzenia receptorów alfa-adrenergicznych. Przeciwdziała to rozszerzeniu naczyń i zwiększonej przepuszczalności naczyń, prowadzącej do utraty płynu wewnątrznaczyniowego, i niedociśnieniu, stanowiących główne cechy farmakotoksykologiczne wstrząsu anafilaktycznego. Przez pobudzenie oskrzelowych receptorów beta-adrenergicznych adrenalina (epinefryna) ma silne działanie rozszerzaj ące oskrzela, co łagodzi świszczący oddech i duszność. Adrenalina (epinefryna) łagodzi także świąd, pokrzywkę i obrzęk naczynioruchowy, związane z anafilaksją.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Adrenalina (epinefryna) jest szybko unieczynniana w organizmie, głównie w wątrobie przez enzymy COMT i MAO. Duża część dawki adrenaliny (epinefryny) jest wydalana w postaci metabolitów w moczu. Okres półtrwania w osoczu wynosi około 2-3 minut. Jednakże, po wstrzyknięciu podskórnym lub domięśniowym miejscowe zwężenie naczyń może opóźnić wchłanianie, przez co działanie może być dłuższe niż wynika to z okresu półtrwania.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Adrenalina (epinefryna) od wielu lat jest szeroko stosowana w doraźnym leczeniu nagłych reakcji alergicznych. Brak przedklinicznych danych istotnych dla lekarza przepisuj ącego lek, które nie byłyby wymienione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Sodu pirosiarczyn (E 223)

Kwas solny

Woda do wstrzykiwań

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3.    Okres ważności

24 miesiące.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Anapen składa się z ampułko-strzykawki zawartej we wstrzykiwaczu automatycznym do jednorazowego użytku.

Strzykawka zawiera roztwór adrenaliny (epinefryny). Wstrzykiwacz automatyczny dostarcza 0,3 ml tego roztworu.

Opakowanie bezpośrednie stanowi szklana strzykawka z gumowym tłokiem na jednym końcu i z gumową osłoną igły na drugim.

Strzykawka BD (Becton Dickinson) ze szkła borokrzemianowego typ 1, 27G 1/2”.

Tłok BD (Becton Dickinson) z czarnego kauczuku chlorobutylowego PH 701/50.

Opakowanie zawiera 1 lub 2 ampułko-strzykawki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

A Części wstrzykiwacza automatycznego Anapen:

Przed użyciem wstrzykiwacza automatycznego Anapen pacjent musi się zapoznać z jego częściami. Zostały one przedstawione na rysunku.

wskaźnik

iniekcji


szara nasadka zabezpieczająca


czarna osłonka igły (obracana)


obrotowa pokrywa okienka roztworu


Black needle    Rotating cover over    Injection    Grey

shield (reversible)    solution window    Indicator    safety cap

Needle end of Auto-Injector

Lens

Tamper proof lock

Red firing button


í Í    I


końcówka igły


obiektyw blokada


czerwony przycisk odblokowujący


• Obrotowa pokrywa okienka roztworu:

Pacjent obraca pokrywę okienka roztworu tak, aby obiektyw pokrywał się z okienkiem roztworu na korpusie wstrzykiwacza automatycznego.

   Okienko roztworu: Należy spojrzeć przez obiektyw w to okienko przed wykonaniem iniekcji, aby sprawdzić, czy roztwór jest przejrzysty i gotowy do użycia.

   Wskaźnik iniekcji: Przed iniekcją pacjent może zobaczyć przez okienko biały, plastikowy tłok. Oznacza to, że wstrzykiwacz automatyczny Anapen nie został przez pomyłkę użyty ani naciśnięty.

Po wstrzyknięciu wskaźnik iniekcji zmienia kolor na czerwony. Oznacza to, że wstrzykiwacz automatyczny Anapen został prawidłowo użyty.

   Czarna osłonka igły (obracana): Chroni igłę, gdy pacjent nie korzysta ze wstrzykiwacza automatycznego Anapen. Pacjent zdejmuje osłonkę igły bezpośrednio przed iniekcj ą. Po iniekcji pacjent obraca czarną osłonkę igły i nakłada j ą ponownie na ten sam koniec autostrzykawki Anapen, aby osłonić igłę.

   Szara nasadka zabezpieczająca: Zakrywa czerwony przycisk odblokowujący strzykawkę. Zabezpiecza przycisk przed przypadkowym naciśnięciem.

Czarną osłonkę igły lub szarą nasadkę zabezpieczającą należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed użyciem wstrzykiwacza automatycznego Anapen.

B. Sprawdzanie wstrzykiwacza automatycznego Anapen

Przed użyciem wstrzykiwacza automatycznego Anapen pacjent musi go sprawdzić w następuj ący sposób:

1. Przekręcić całkowicie pokrywę okienka roztworu, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak jak wskazuje strzałka, aby obiektyw pokrywał się z okienkiem roztworu na korpusie wstrzykiwacza automatycznego.

2.    Spojrzeć w obiektyw okienka roztworu. Sprawdzić, czy roztwór jest przejrzysty i bezbarwny.

Jeżeli roztwór jest mętny, zabarwiony lub zawiera cząstki, wstrzykiwacz automatyczny Anapen należy wyrzucić

3.    Upewnić się, że wskaźnik iniekcji nie jest czerwony. Jeżeli jest czerwony, oznacza to, że wstrzykiwacz automatyczny Anapen został już odblokowany i należy go wyrzucić.

4. Obrócić całkowicie pokrywę okienka roztworu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak jak wskazuje strzałka, aby mieć pewność, że okienko jest zakryte. Włożyć z powrotem wstrzykiwacz automatyczny Anapen do pudełka, w którym należy go przechowywać do chwili użycia.

C. Sposób użycia wstrzykiwacza automatycznego Anapen

Jeżeli czarna osłonka igły została zdjęta, pacjent nie może trzymać kciuka, palców lub dłoni na otwartym końcu (końcu igły) wstrzykiwacza automatycznego Anapen.

W celu użycia wstrzykiwacza automatycznego Anapen pacjent musi wykonać następujące czynności:


1. Zdjąć czarną osłonkę igły, pociągając ją energicznie w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

Spowoduje to również usunięcie szarej osłonki zabezpieczającej

igłę.

2. Zdjąć szarą nasadkę zabezpieczającą z czerwonego przycisku odblokowującego, pociągając ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę.


3. Trzymać otwarty koniec (koniec igły) wstrzykiwacza automatycznego Anapen przytknięty do zewnętrznej części uda. W razie konieczności wstrzykiwacz automatyczny Anapen można użyć przez lekką odzież z tkanin, takich jak dżins, bawełna czy poliester.

4. Nacisnąć czerwony przycisk odblokowujący tak, aby rozległ się odgłos "kliknięcia". Trzymać wstrzykiwacz automatyczny Anapen przytknięty do zewnętrznej części uda przez 10 sekund. Powoli wyjąć wstrzykiwacz automatyczny Anapen z uda. Następnie delikatnie rozmasować miejsce wstrzyknięcia.

5. Wskaźnik iniekcji zmienił kolor na czerwony. Oznacza to, że wstrzyknięcie zostało wykonane prawidłowo. Jeżeli wskaźnik iniekcji nie jest czerwony, wstrzyknięcie należy powtórzyć, używaj ąc nowego wstrzykiwacza automatycznego Anapen.

6. Po iniekcji igła wysuwa się. Aby ją osłonić, należy zatrzasnąć szeroki koniec czarnej osłonki igły na otwartym końcu (końcu igły) wstrzykiwacza automatycznego Anapen (jak wskazuje strzałka).

Zasięgnąć porady lekarskiej. Oddać zużyty wstrzykiwacz automatyczny Anapen do szpitala lub apteki w celu jego właściwego zutylizowania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Lincoln Medical Limited Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury Wiltshire SP2 0AH Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11389

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.03.2005 / 03.03.2009

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10/2010

7

Anapen