+ iMeds.pl

Anapran ec 250 mgUlotka Anapran ec

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Anapran EC, 250 mg, tabletki dojelitowe Anapran EC, 500 mg, tabletki dojelitowe

Naproxenum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Anapran EC i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anapran EC

3.    Jak stosować lek Anapran EC

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Anapran EC

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Anapran EC i w jakim celu się go stosuje

Anapran EC zawiera substancję czynną naproksen, która należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Leki te są stosowane w celu zmniejszenia zapalenia i bólu w stawach i mięśniach.

Anapran EC jest wskazany w objawowym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (bóle i sztywność szyi oraz pleców), ostrych zaburzeń mięśniowo-szkieletowych (np. skręcenia i uszkodzenia powysiłkowe) oraz bolesnego miesiączkowania (bolesne miesiączki), u pacjentów powyżej 16 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anapran EC Kiedy nie stosować leku Anapran EC:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na naproksen, naproksen sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy (aspiryna), inne leki z grupy NLPZ (np. ibuprofen czy diklofenak) lub inne leki przeciwbólowe,

• jeśli pacjent miał lub ma guzki w jamie nosowej (polipy), często kicha, ma katar, zatkany lub swędzący nos,

• jeśli pacjent ma astmę lub alergie (jak katar sienny) lub miał w przeszłości obrzęk twarzy, warg, oczu lub j ęzyka,

• jeśli pacjent ma lub miał problemy z żołądkiem lub jelitami np. owrzodzenie lub krwawienie,

•    jeśli po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych wystąpiło u pacjenta krwawienie z przewodu pokarmowego lub doszło do przebicia (perforacji) ściany przewodu pokarmowego,

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca, jeśli pacjentka jest w trzech ostatnich miesiącach ciąży.

Nie przyjmować leku Anapran EC, jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych punktów odnosi się do pacjenta. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, przed przyjęciem tego leku Anapran EC, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:

•    pacjent ma problemy z sercem, przebyty udar lub podejrzewa, że może być zagrożony wystąpieniem tych zaburzeń (na przykład jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, wysokie stężenie cholesterolu lub jest palaczem tytoniu),

•    u osób w podeszłym wieku, gdyż częściej dochodzi u nich do wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania NLPZ, w szczególności owrzodzeń żołądka lub krwawień, które mogą być śmiertelne,

•    pacjent ma uczucie osłabienia (być może z powodu choroby),

•    pacjent ma problemy z wątrobą lub nerkami,

•    pacjent ma problemy z krzepliwością krwi,

•    pacjent ma problemy z naczyniami krwionośnymi (tętnicami) w dowolnym miejscu ciała,

•    pacjent ma zbyt wysokie stężenie tłuszczów (lipidów) we krwi (hiperlipidemia),

•    pacjent ma chorobę autoimmunologiczną, np. toczeń rumieniowaty układowy (ang. SLE, powoduje ból stawów, wysypkę i gorączkę), wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna (schorzenia powodujące zapalenia jelit, bóle jelit, biegunkę, wymioty i utratę masy ciała).

Przyjmowanie takich leków, jak Anapran EC może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych punktów odnosi się do pacjenta lub w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, przed przyjęciem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci i młodzież

Ze względu na nieodpowiednią moc leku, lek Anapran EC nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 16 lat.

Inne leki i Anapran EC

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, także tych, które wydawane są bez recepty oraz o lekach ziołowych. W szczególności:

•    inne leki z grupy NLPZ (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, diklofenak lub paracetamol),

•    leki hamujące krzepnięcie krwi (np. warfaryna, heparyna lub klopidogrel),

•    leki z grupy hydantoin (leki przeciwpadaczkowe) np. fenytoina,

•    leki z grupy sulfonamidów, jak hydrochlorothiazyd, acetazolamid, indapamid w tym antybiotyki (leki stosowane w leczeniu zakażeń),

•    leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika (leki stosowane w leczeniu cukrzycy) np. glimepiryd i glipizyd,

•    inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. ACE) oraz inne leki stosowane w leczeniu zbyt wysokiego ciśnienia krwi (takie, jak: cilazapryl, enalapryl lub propranolol),

•    leki moczopędne (leki stosowane w leczeniu zbyt wysokiego ciśnienia krwi) jak furosemid,

•    glikozydy nasercowe (leki stosowane w leczeniu chorób serca) np. digoksyna,

•    steroidy (leki stosowane w leczeniu obrzęków i zapalenia) np. hydrokortyzon, prednizolon lub deksametazon,

•    antybiotyki z grupy chinolonów (leki stosowane w leczeniu zakażeń) np. cyprofloksacyna lub moksyfloksacyna,

•    niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, jak: sole litu lub leki z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (ang.SSRI) (np. fluoksetyna i cytalopram),

•    leki stosowane w leczeniu ostrej dny moczanowej, takie jak probenecyd,

•    metotreksat (lek stosowany w leczeniu zaburzeń skórnych, zapalenia stawów oraz w leczeniu raka),

•    cyklosporyna i takrolimus (leki stosowane w leczeniu zaburzeń skórnych lub po przeszczepieniu organów),

•    zydowudyna (lek stosowany w leczeniu AIDS oraz zakażeń wirusem HIV),

•    mifepryston (lek stosowany do przerywania ciąży lub do wywołania porodu w przypadku śmierci płodu).

Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych punktów odnosi się do pacjenta lub w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, przed przyjęciem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Nie należy przyjmować leku Anapran EC w ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży. Przyjmowanie leku Anapran EC w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży lub podczas porodu jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Anapran EC w okresie karmienia piersią.

Wpływ na płodność

Naproksen może utrudniać zajście w ciążę. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka planuje ciążę lub jeśli ma problemy z zajściem w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Anapran EC może wywoływać uczucie zmęczenia, senności, zawroty głowy, problemy ze wzrokiem i zachowaniem równowagi, stany przygnębienia lub problemy ze snem. Należy porozmawiać z lekarzem, jeśli którykolwiek z opisanych objawów dotyczy pacjenta i nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi lub maszyn.

3.    Jak stosować lek Anapran EC

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podczas stosowania leku Anapran EC lekarz zaleci regularne wizyty kontrolne, w celu wykrycia możliwych działań niepożądanych oraz potwierdzenia, że pacjent przyjmuje właściwą dawkę leku. Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

Zalecana dawka to:

Dorośli

Choroba zwyrodnieniowa stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Zalecana dawka dobowa wynosi od 500 mg do 1000 mg w dwóch dawkach podzielonych, co 12 godzin.

Jeśli dawką zaleconą jest 1000 mg na dobę, można przyjąć tabletkę 500 mg dwa razy w ciągu doby, albo dwie tabletki po 500 mg w pojedynczej dawce (rano lub wieczorem).

U niektórych pacjentów, w kontroli bólu konieczna może okazać się większa dawka początkowa, między 750 mg a 1000 mg na dobę. Dotyczy to pacjentów:

•    ze zwiększonym bólem w nocy lub sztywnością poranną,

•    którym zmieniono leczenie z dużej dawki innego leku przeciwbólowego,

•    z chorobą zwyrodnieniową stawów, gdy głównym objawem jest ból.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe (np. skręcenia i uszkodzenia powysiłkowe) lub bolesne miesiączkowanie

Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 500 mg na dobę, następnie 250 mg tabletki co 6 do 8 godzin, w zależności od potrzeb. Nie należy przekraczać dawki 1250 mg na dobę po pierwszym dniu rozpoczęcia leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

O wielkości dawki zdecyduje lekarz. Zwykle jest ona mniejsza, niż w przypadku innych dorosłych pacjentów.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Ze względu na nieodpowiednią moc leku, lek Anapran EC nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 16 lat.

Sposób przyjmowania:

Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody, podczas lub po posiłku. Nie należy rozgniatać ani rozgryzać tabletek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Anapran EC

W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia leku Anapran EC

W razie pominięcia przyjęcia leku, należy pominąć dawkę, o której pacjent zapomniał.

Następnie kontynuować ustalony schemat dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przyjmowanie takich leków, jak Anapran EC może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru.

Należy przerwać stosowanie leku Anapran EC i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane. Pacjent może wymagać pilnej pomocy medycznej:

Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    wysypki skórne, pęcherze lub świąd, plamica,

•    ból w klatce piersiowej, który może rozprzestrzeniać się do szyi barków i w dół lewego ramienia,

•    nagła zmiana węchu, smaku, słuchu lub wzroku, uczucie splątania (dezorientacja).

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów):

• krwawienie z żołądka, objawiające się jako wymioty z krwią lub ciemne, fusowate wymioty przypominające fusy od kawy,

•    krwawienie z odbytu, objawiające się jako przemijające czarne, smoliste stolce lub krwawa biegunka,

•    owrzodzenia lub perforacje żołądka lub jelit. Objawy mogą obejmować niestrawność, ból brzucha, gorączkę, nudności i zbieranie się na wymioty,

•    tworzenie się pęcherzy na skórze pod wpływem światła słonecznego (porfiria skórna późna) szczególnie w okolicach twarzy, ramion oraz rąk.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

• nagły obrzęk gardła, twarzy, rąk i nóg,

•    trudności w oddychaniu, uczucie ucisku w klatce piersiowej,

•    zażółcenie skóry lub gałek ocznych (żółtaczka),

• osłabienie mięśni i drętwienie. Może występować tylko po jednej stronie ciała.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

• problemy z trzustką. Objawy mogą obejmować silny ból brzucha, promieniujący w kierunku pleców,

•    ciężka wysypka, która rozwija się szybko, z pęcherzami lub łuszczeniem skóry, możliwe także pęcherze w jamie ustnej, gardle lub okolicach oczu. Jednocześnie może wystąpić gorączka, ból głowy, kaszel i tkliwość całego ciała,

• gorączka, złe samopoczucie, sztywność karku, bóle głowy, nadwrażliwość na jasne światło i dezorientacja (bardziej prawdopodobne u osób z zaburzeniami immunologicznymi, jak toczeń rumieniowaty układowy).

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Crohna, objawiające się bólem, biegunką, wymiotami i utratą masy ciała,

•    uczucie zmęczenia, utrata apetytu, złe samopoczucie, jasno zabarwione stolce (zapalenie wątroby) oraz zaburzenia widoczne w wynikach badania krwi (w tym zapalenie wątroby).

W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów niepożądanych, należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane mogą obejmować:

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    nudności i wymioty, zaparcia.

Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    ból głowy,

•    zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub senność,

•    dzwonienie w uszach (szumy uszne),

•    obrzęk rąk, stóp lub nóg,

• uczucie zmęczenia lub ogólnie złe samopoczucie.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    trudności w zasypianiu lub zaburzenia snu,

•    depresja,

•    zaburzenia pamięci lub koncentracji,

•    uczucie kołatania serca (palpitacje), zwolnienie rytmu serca lub wysokie ciśnienie krwi.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    niedokrwistość,

•    zaburzenia słuchu lub utrata słuchu,

• zapalenie naczyń krwionośnych (powodujące gorączkę, obrzęk i ogólne złe samopoczucie),

• trudności w oddychaniu, w tym duszność, świszczący oddech lub kaszel,

•    ból mięśni lub osłabienie mięśni,

• zwiększone stężenie potasu we krwi (powodujące nieregularne, powolne bicie serca, mdłości),

•    owrzodzenia błony śluzowej policzków, dziąseł lub języka,

•    utrata włosów,

• zapalenie wątroby, które może być śmiertelne (objawy mogą obejmować uczucie zmęczenia, utratę apetytu, nudności lub zbieranie się na wymioty i jasno zabarwione stolce).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

•    zmiany liczby i rodzaju krwinek (w razie wystąpienia bólu gardła, krwawienia z nosa lub zakażenia należy skontaktować się z lekarzem),

•    ataki lub napady drgawkowe,

•    krew w moczu lub problemy z nerkami.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    zgaga, niestrawność, ból brzucha, nudności lub wymioty, zaparcia, biegunka, gazy,

•    zaburzenia dotyczące krwi, jak niedokrwistość lub zmiany liczby białych krwinek,

•    wysokie ciśnienie krwi,

•    uczucie splątania (dezorientacja), omamy wzorkowe lub słuchowe (omamy),

•    mrowienie lub drętwienie dłoni i stóp,

•    bóle w klatce piersiowej, zmęczenie, duszność (niewydolność serca),

•    zaburzenia dotyczące sposobu w jakim serce pompuje krew po całym organizmie. Objawy mogą obejmować zmęczenie, duszność, uczucie omdlenia, ogólny ból,

•    zapalenie płuc lub obrzęk płuc,

•    wzmożone pragnienie, gorączka, zapalenie oka (powodujące ból oka lub zaburzenia widzenia),

•    ból w obrębie jamy ustnej lub owrzodzenie jamy ustnej,

•    zaburzenia czynności wątroby widoczne w badaniach,

• u kobiet: trudności z zajściem w ciążę,

•    toczeń rumieniowaty układowy. Objawy mogą obejmować gorączkę, wysypkę, problemy z nerkami i bóle stawów,

•    zaostrzenie choroby Parkinsona, ogólne uczucie dyskomfortu i choroby.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Anapran EC

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, po: {EXP}. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Anapran EC

- Substancją czynną leku jest naproksen. Każda tabletka zawiera odpowiednio 250 mg lub 500 mg naproksenu.

- Pozostałe składniki to: powidon K 90, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian wchodzące w skład rdzenia tabletki oraz kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1: 1) dyspersja 30%, trietylu cytrynian, talk, symetykon emulsja wchodzące w skład otoczki tabletki.

Jak wygląda lek Anapran EC i co zawiera opakowanie

Anapran EC, 250 mg, tabletki dojelitowe:

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 10 mm.

Anapran EC, 500 mg, tabletki dojelitowe:

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 13 mm.

Blister z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku. Każdy blister zawiera 10 tabletek

dojelitowych.

Opakowanie zawiera: 20 lub 60 tabletek dojelitowych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149

05-152 Czosnów, Polska

Wytwórca

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5 95-200 Pabianice, Polska

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149

05-152 Czosnów, Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

{Polska} {Anapran EC}

{Hiszpania} {Naproxeno Aldal}

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8/8

Anapran EC

Charakterystyka Anapran ec

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Anapran EC, 250 mg, tabletki dojelitowe Anapran EC, 500 mg, tabletki dojelitowe

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Anapran EC, 250 mg, tabletki dojelitowe

Każda tabletka dojelitowa zawiera 250 mg naproksenu.

Anapran EC, 500 mg, tabletki dojelitowe

Każda tabletka dojelitowa zawiera 500 mg naproksenu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka dojelitowa

Anapran EC, 250 mg, tabletki dojelitowe

Biała lub prawie biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana o średnicy około 10 mm. Anapran EC, 500 mg, tabletki dojelitowe

Biała lub prawie biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana o średnicy około 13 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Anapran EC jest wskazany w objawowym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, ostrych zaburzeń mięśniowo-szkieletowych oraz bolesnego miesiączkowania, u pacjentów powyżej 16 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Działania niepożądane można zminimalizować stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres potrzebny do kontrolowania objawów (patrz punkt 4.4.).

Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dawki zalecanej, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

Dorośli

Reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Zalecana dawka to od 500 mg do 1000 mg na dobę w 2 dawkach podzielonych co 12 godzin. Jeśli wymagana jest dawka 1000 mg na dobę zaleca się przyjmowanie po jednej tabletce 500 mg dwa razy na dobę lub dwóch tabletek po 500 mg w dawce pojedynczej (rano albo wieczorem).

W następujących przypadkach zaleca się zastosowanie dawki nasycającej 750 mg lub 1000 mg na dobę w ostrej fazie choroby:

a)    u pacjentów, u których występuje silny ból w nocy i (lub) sztywność poranna,

b)    u pacjentów, którzy uprzednio stosowali duże dawki innego leku przeciwreumatycznego,

u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów, u których ból jest dominującym objawem choroby.

Ostre zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i bolesne miesiączkowanie

Dawka początkowa wynosi 500 mg jednorazowo, następnie 250 mg co 6 do 8 godzin, zależnie od potrzeb. Maksymalna dawka dobowa po pierwszym dniu leczenia wynosi 1250 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku

W badaniach wykazano, że u pacjentów w podeszłym wieku występuje zwiększone stężenie wolnej frakcji naproksenu, mimo iż jego całkowite stężenie w osoczu nie zmienia się. Nie jest znane znaczenie tego faktu dla dawkowania produktu leczniczego Anapran EC.

Tak, jak w przypadku innych produktów leczniczych stosowanych u pacjentów w podeszłym wieku wskazane jest przyjmowanie produktu w najmniejszej skutecznej dawce i przez możliwie najkrótszy okres, ponieważ pacjenci w podeszłym wieku są bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych.

Pacjentów z tej grupy należy okresowo monitorować w kierunku wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego podczas leczenia lekami z grupy NLPZ.

Wpływ ograniczonej eliminacji u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4.)

Dzieci i młodzież

Ze względu na nieodpowiednią moc produktu leczniczego, Anapran EC nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 16 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki. Produkt leczniczy Anapran EC jest przeciwwskazany u pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min, ponieważ obserwowano akumlację metabolitów naproksenu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub pacjentów dializowanych (patrz punkt 4.3).

Lekarz powinien weryfikować postępy leczenia w regularnych odstępach czasowych i zalecić jego przerwanie w razie braku korzyści dla pacjenta.

Sposób podawania Podanie doustne.

Zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego w trakcie lub po posiłku.

Produkt leczniczy Anapran EC należy połykać w całości, nie kruszyć i nie rozgniatać tabletki.

4.3    Przeciwwskazania

- nadwrażliwość na naproksen, naproksen sodowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1),

-    lek przeciwwskazany u osób, u których stosowanie kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych wywoływało objawy alergii: napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, polipy nosa lub pokrzywkę,

-    czynna lub w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (dwa lub więcej wyraźnych epizodów potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia),

- przypadki krwawień lub perforacji przewodu pokarmowego, związane z przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych w wywiadzie,

-    ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek,

-    trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia poniżej). W celu wykrycia ewentualnych objawów niepożądanych, pacjenci długotrwale przyjmujący niesteroidowe leki przeciwzapalne, powinni być poddawani regularnym kontrolom lekarskim.

Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci osłabieni podczas stosowania leków z grupy NLPZ są narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia i owrzodzenia, które mogą być śmiertelne. Długotrwałe stosowanie leków z grupy NLPZ u tych pacjentów nie jest zalecane. Jeśli konieczne jest leczenie długotrwałe, pacjenci powinni być poddani regularnym kontrolom lekarskim.

Przez swoje działanie przeciwgorączkowe i przeciwzapalne produkt leczniczy Anapran EC może maskować objawy gorączki lub zapalenia, zmniejszając ich użyteczność diagnostyczną.

Należy brać pod uwagę ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli u pacjentów z czynną lub występującą w wywiadzie astmą oskrzelową lub chorobą alergiczną.

Tak, jak w przypadku innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych może występować zwiększona aktywność enzymów wątrobowych. Zaburzenia ze strony wątroby są częściej wynikiem reakcji nadwrażliwości, niż bezpośrednim objawem toksyczności. Ostre reakcje wątrobowe, w tym żółtaczka lub zapalenie wątroby (niektóre przypadki zapalenia mogą być śmiertelne) obserwowano po zastosowaniu tego produktu leczniczego, podobnie jak po zastosowaniu innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Odnotowano przypadki reakcji krzyżowych.

Naproksen zmniejsza agregację płytek krwi i wydłuża czas krwawienia. Należy to uwzględnić, interpretując wyniki czasu krwawienia u pacjenta.

Mimo, iż nie odnotowano retencji jonów sodu w badaniach wpływu naproksenu na metabolizm, możliwe jest, że pacjenci z osłabioną lub zaburzoną czynnością serca, mogą być w grupie podwyższonego ryzyka podczas stosowania produktu leczniczego Anapran EC.

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacja

W każdym momencie leczenia lekami z grupy NLPZ odnotowano występowanie krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacji, które mogą być śmiertelne, z objawami ostrzegawczymi lub bez, a także ciężkie zdarzenia dotyczące żołądka i jelit w wywiadzie.

Ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki leku z grupy NLPZ, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, zwłaszcza powikłaną krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u pacjentów w podeszłym wieku. U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej możliwej dawki terapeutycznej. U tych pacjentów oraz u pacjentów, u których konieczne jest jednoczesne stosowanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków zwiększających ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.5) należy rozważyć jednoczesne stosowanie leków osłonowych (np. mizoprostol, inhibitory pompy protonowej).

Pacjenci, u których występuje działanie toksyczne w obrębie przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie niepokojące objawy dotyczące przewodu pokarmowego (zwłaszcza krwawienie), szczególnie na początku leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe takie, jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

W przypadku, gdy u pacjenta otrzymującego naproksen wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego lub owrzodzenie, produkt leczniczy należy odstawić.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków z grupy NLPZ u pacjentów z zaburzeniami żołądka i jelit w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), ponieważ istniejąca choroba może ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8).

Wpływ na nerki

Istnieją doniesienia o przypadkach występowania zaburzeń czynności nerek, niewydolności nerek, ostrego śródmiąższowego zapalenia nerek, krwiomoczu, białkomoczu, martwicy brodawek nerkowych, a w sporadycznych przypadkach zespołu nerczycowego związanych ze stosowaniem naproksenu.

Niewydolność nerek związana ze zmniejszeniem syntezy prostaglandyn Stosowanie leków z grupy NLPZ może powodować zależne od dawki zmniejszenie syntezy prostaglandyn i przyspieszać wystąpienie niewydolności nerek. Do pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka należą: pacjenci z zaburzeniem czynności nerek, zaburzeniem czynności serca, zaburzeniami czynności wątroby, pacjenci przyjmujący leki moczopędne oraz pacjenci w podeszłym wieku. U tych pacjentów należy monitorować czynność nerek (patrz punkt 4.3).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Ponieważ naproksen jest w dużym stopniu (95%) wydalany z moczem w wyniku przesączania kłębuszkowego, należy zachować szczególną ostrożność podając go pacjentom z zaburzeniami czynności nerek. U tych pacjentów zaleca się kontrolowanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi i (lub) klirensu kreatyniny. Produkt leczniczy Anapran EC jest przeciwwskazany u pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min.

Hemodializa nie zmniejsza stężenia naproksenu w osoczu ze względu na wysoki stopień wiązania z białkami.

U niektórych pacjentów, szczególnie ze zmniejszonym przepływem nerkowym, np. u pacjentów z nadmierną utratą płynu pozakomórkowego, marskością wątroby, stosujących dietę z ograniczoną zawartością sodu, zastoinową niewydolnością serca, wcześniejszymi zaburzeniami czynności nerek, należy kontrolować czynność nerek przed i podczas leczenia produktem leczniczym Anapran EC. Dotyczy to także pacjentów w podeszłym wieku, u których może występować zaburzenie czynności nerek, oraz pacjentów stosujących leki moczopędne. U tych pacjentów należy zmniejszyć dawkę dobową produktu leczniczego, aby zapobiec potencjalnemu kumulowaniu się metabolitów naproksenu.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, takimi jak przewlekła choroba alkoholowa wątroby i inne postaci marskości wątroby, zmniejsza się całkowite stężenie naproksenu w osoczu, natomiast zwiększa stężenie wolnej frakcji naproksenu. Pomimo, że nie jest znane znaczenie tego faktu dla dawkowania naproksenu, u tych pacjentów zaleca się stosowanie najmniejszej dawki skutecznej.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami hematologicznymi

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub stosujących leki wpływające na homeostazę krwi, gdy stosuje się jednocześnie produkty zawierające naproksen.

Mogą one zwiększyć krwawienie u pacjentów z nasilonym ryzykiem krwawienia lub stosujących leki przeciwzakrzepowe, takie jak pochodne dikumarolu.

Reakcje anafilaktyczne (rzekomoanafilaktyczne)

Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić u pacjentów wykazujących szczególną skłonność do takich reakcji. Po podaniu naproksenu mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne (rzekomoanafilaktyczne) u pacjentów, u których po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ, lub produktów zawierających naproksen w wywiadzie obserwowano lub nie obserwowano wystąpienie reakcji nadwrażliwości. Mogą one również wystąpić u pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym, reakcjami bronchospastycznymi (np. astma), zapaleniem błony śluzowej nosa i polipów nosa w wywiadzie.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne, takie jak anafilaksja, mogą zagrażać życiu pacjenta.

Kortykosteroidy

Jeżeli jest konieczne dawkowanie lub odstawienie kortykosteroidu, stosowanego jednocześnie z naproksenem, należy stopniowo zmniejszać dawkę kortykosteroidu. Jednocześnie należy dokładnie monitorować pacjenta w kierunku wystąpienia objawów działań niepożądanych, w tym niewydolności nadnerczy i zaostrzenia objawów zapalenia stawów.

Zaburzenia widzenia

W badaniach nie wykazano zaburzeń widzenia związanych ze stosowaniem naproksenu.

W rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących leki z grupy NLPZ obserwowano zaburzenia oka, dotyczące zapalenia i obrzęku tarczy nerwu wzrokowego oraz pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego. Wprawdzie nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego z naproksenem, jednak zaleca się, aby każdego pacjenta, u którego wystąpią zaburzenia widzenia poddać badaniu okulistycznemu.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca z zatrzymaniem płynów i obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie inhibitorów cyklooksygenazy i niektórych NLPZ (zwłaszcza w dużych dawkach i długotrwale) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał serca lub udar). Mimo że z danych wynika, że stosowanie naproksenu (w dawce dobowej 1000 mg) wiąże się z małym ryzykiem, jednak całkowicie ryzyka tego nie można wykluczyć.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych powinni być leczeni naproksenem wyłącznie po rozpatrzeniu korzyści i ryzyka. Należy podobnie postępować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Uogólniony toczeń rumieniowaty lub mieszana choroba tkanki łącznej

U pacjentów, u których występuje uogólniony toczeń rumieniowaty lub mieszana choroba tkanki łącznej może wystąpić zwiększone ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowych (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia skóry

Bardzo rzadko, u pacjentów leczonych lekami z grupy NLPZ odnotowano występowanie ciężkich reakcji skórnych, niektórych śmiertelnych, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.8). Ryzyko wystąpienia opisanych reakcji wydaje się być największe na początku leczenia, w większości przypadków objawy występowały w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Naproksen należy odstawić w przypadku wystąpienia wysypki skórnej, zmian chorobowych dotyczących błon śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

Środki ostrożności dotyczące płodności

Stosowanie naproksenu, tak, jak w przypadku każdego innego leku hamującego syntezę cykloksygenazy/prostagalndyn, może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują zajść w ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć zakończenie stosowania naproksenu.

Połączenia z lekami z grupy NLPZ

Jednoczesne stosowanie naproksenu z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 nie jest zalecane z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych, charakteryzujących tą grupę leków.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Równoczesne przyjmowanie naproksenu ze związkami neutralizującymi sok żołądkowy lub z cholestyraminą może opóźniać jego wchłanianie, ale nie zmniejsza stopnia jego wchłaniania. Równoczesne przyjmowanie naproksenu z pokarmem może opóźniać jego wchłanianie, ale nie zmniejsza stopnia jego wchłaniania.

Ze względu na duży stopień wiązania naproksenu z białkami osocza, należy monitorować pacjentów stosujących jednocześnie pochodne hydantoiny, leki przeciwzakrzepowe lub sulfonoamidy wiążące się w dużym stopniu z białkami osocza, pod kątem wystąpienia przedawkowania tych leków.

Pacjenci przyjmujący jednocześnie produkt leczniczy Anapran EC i pochodne hydantoiny, sulfonamidy czy pochodne sulfonylomocznika, powinni być obserwowani pod kątem konieczności dostosowania dawkowania.

Stosowanie leków z grupy NLPZ w skojarzeniu z lekami przeciwzakrzepowamymi takimi, jak: warfaryna czy heparyna uważa się za niebezpieczne, jeśli nie jest prowadzone pod ścisłą kontrolą lekarza, ponieważ leki z grupy NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (patrz punkt 4.4).

Inne leki przeciwbólowe, w tym inhibitory cyklooksygenazy-2: należy unikać stosowania jednoczesnego dwóch lub więcej leków z grupy NLPZ (w tym kwasu acetylosalicylowego), ponieważ może to prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Nie obserwowano interakcji między naproksenem a lekami przeciwzakrzepowymi lub pochodnymi sulfonylomocznika, jednak należy zachować ostrożność z uwagi na interakcje między tymi lekami a innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Anapran EC z lekami moczopędnymi, z uwagi na możliwość obniżenia ich działania moczopędnego. Donoszono o hamowaniu moczopędnego działania furosemidu przez niektóre leki z gupy NLPZ.

Leki moczopędne mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia działania nefrotoksycznego związanego ze stosowaniem leków z grupy NLPZ.

Odnotowano także zmniejszenie klirensu nerkowego jonów litu, prowadzące do zwiększenia stężenia litu w surowicy.

Naproxen podobnie jak inne leki z grupy NLPZ może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe leków przeciwnadciśnieniowych, a także zwiększać ryzyko zaburzenia czynności nerek związane ze stosowaniem inhibitorów acetylocholinoesterazy (ACE).

Jednoczesne podanie z probenecydem zwiększa stężenie naproksenu w osoczu i wydłuża jego okres półtrwania.

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania naproksenu z metotreksatem z uwagi na możliwość zwiększenia jego toksyczności. Podobnie, jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych odnotowano zmniejszenie kanalikowego wydalania metotreksatu w modelu zwierzęcym.

Leki z grupy NLPZ stosowane jednocześnie z glikozydami nasercowymi mogą nasilać niewydolność serca, zmniejszać współczynnik przesączania kłębuszkowego glikozydów nasercowych (ang. GFR) i zwiększać ich stężenie w osoczu.

Podobnie, jak w przypadku innych leków z grupy NLPZ należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania naproksenu z cyklosporyną z uwagi na zwiększenie ryzyka działania nefrotoksycznego.

Nie należy stosować leków z grupy NLPZ przed upływem 8 do 12 dni od podania mifeprystonu, gdyż mogą osłabiać jego działanie.

Podobnie, jak w przypadku innych leków z grupy NLPZ należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania naproksenu z kortykosteroidami z uwagi na zwiększone ryzyko owrzodzenia w obrębie przewodu pokarmowego lub krwawienia.

Badania na zwierzętach wskazują, że leki z grupy NLPZ mogą zwiększyć ryzyko drgawek związanych ze stosowaniem chinolonów. U pacjentów stosujących jednocześnie leki z grupy NLPZ i chinolonów może wystąpić zwiększone ryzyko drgawek.

Równoczesne stosowanie leków z grupy NLPZ z lekami przeciwagregacyjnymi i nieselektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRIs) może zwiększać ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Istnieje zwiększone ryzyko działania nefrotoksycznego podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy NLPZ i takrolimusa.

Istnieje zwiększone ryzyko toksyczności hematologicznej podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy NLPZ i zydowudyny. Udowodniono, że u HIV-dodatnich pacjentów z hemofilią leczonych jednocześnie zydowudyną i ibuprofenem istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia krwotoku do stawu i krwiaka.

Sugeruje się, przerwanie leczenia produktem leczniczym Anapran EC na 48 godzin przed badaniem czynności nadnerczy, gdyż może ono zaburzać oznaczanie 17-ketosteroidów. Naproksen może także utrudniać oznaczanie kwasu 5-hydroksy-3-indolilooctowego w moczu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Odnotowano wrodzone nieprawidłowości w związku z podawaniem leków z grupy NLPZ u ludzi; chociaż występują one niezbyt często i bez jakichkolwiek dostrzegalnych objawów. Podobnie jak inne leki z tej grupy, naproksen może opóźniać akcję porodową u zwierząt oraz wywierać negatywny wpływ na układ krążenia płodu (ryzyko przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego).

Stosowanie produktu leczniczego Anapran EC podczas trzech ostatnich miesięcy ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Nie należy stosować leków z grupy NLPZ w czasie pierwszych dwóch trymestrów ciąży lub podczas porodu, o ile spodziewana korzyść dla matki nie przewyższa potencjalnego ryzyka dla płodu.

Poród

Produkty lecznicze zawierające naproksen nie są zalecane w okresie porodu, ponieważ, z uwagi na swoje właściwości hamowania syntezy prostaglandyn, naproksen może wywierać negatywny wpływ na układ krążenia płodu, zmniejszać czynność skurczową macicy oraz zwiększać skłonnośc do wystąpienia krwawienia u matki i dziecka.

Karmienie piersią

Stwierdzono obecność naproksenu w mleku kobiet karmiących piersią, z tego względu nie należy stosować naproksenu u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Stosowanie naproksenu podobnie jak innych leków z grupy NLPZ może niekorzytnie wpływać na płodność u kobiet. Stosowanie produktu leczniczego Anapran EC u kobiet planujących zajść w ciążę nie jest zalecane. Patrz punkt 4.4 dotyczący płodności u kobiet.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

U niektórych pacjentów po zastosowaniu produktu leczniczego Anapran EC mogą występować: senność, zawroty głowy, bezsenność, zmęczenie, zaburzenia widzenia lub depresja. Jeśli pacjent stwierdzi wystąpienie tych lub podobnych objawów, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Stwierdzono występowanie następujących działań niepożądanych po zastosowaniu naproksenu i innych leków z grupy NLPZ.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

(>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1,000 do <1/100)

Rzadko (>1/10,000 do <1/1,000)

Bardzo

rzadko

(<1/10,000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

niedokrwistość

hemolityczna

granulocytopenia,

trombocytopenia,

agranulocytoza

niedokrwistość

aplastyczna,

neutropenia,

eozynofilia,

leukopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

alergia i reakcje nadwrażliwości, anafilaksja

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hiperkaliemia

Zaburzenia

psychiczne

stan

splątania

depresja,

zaburzenia funkcji

poznawczych,

bezsenność,

niezdolność

koncentracji,

zaburzenia snu

omamy

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, senność, bóle głowy

drgawki, aseptyczne zapalenie opon mózgowych2

parestezje, złe

samopoczucie,

zaostrzenie

choroby

Parkinsona,

zawroty głowy

(uczucie pustki w

głowie)

pozagałkowe

zapalenie nerwu

wzrokowego

Zaburzenia oka

zaburzenia

widzenia

zmętnienie

rogówki,

wewnątrzgałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, obrzęk tarczy nerwu

wzrokowego

Zaburzenia ucha i błędnika

szumy uszne

zaburzenia

słuchu

zawroty głowy

Zaburzenia serca

obrzęki, niewydolnoś ć serca

kołatanie serca

zastoinowa

niewydolność

serca

Zaburzenia

zapalenie

nadciśnienie

• 3

naczyniowe

naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

astma,

eozynofilowe zapalenie płuc

duszność, obrzęk płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności,

zaparcia

wymioty,

biegunka,

niestrawność

perforacje, krwawienie z przewodu pokarmowegokrwawe wymioty, smoliste stolce

wrzodziejące zapalenie jamy ustnej

zapalenie trzustki

zgaga, uczucie dyskomfortu lub ucisku w jamie brzusznej, owrzodzenie żołądka i jelit o charakterze nietrawiennym zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wzmożone pragnienie, wrzody trawienne, wzdęcia z oddawaniem gazów, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Crohna, zapalenie przełyku, zapalenie żołądka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zapalenie wątroby (w tym przypadki śmiertelne), żółtaczka

nieprawidłowe wyniki badania enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej5

wysypki

skórne,

świąd,

plamica

pokrzywka,

reakcje

fotosensybilizacji

wypadanie

włosów,

pseudo-porfiria

rumień

wielopostaciowy,

zespół

Stevensa-

Johnsona,

toksyczne

martwicze

oddzielanie się

naskórka,

pęcherzowe

oddzielanie się

naskórka

wybroczyny,

nadmierna

potliwość,

rumień guzowaty,

reakcje

pęcherzowe,

układowy toczeń

rumieniowaty,

złuszczające

zapalenie skóry,

liszaj płaski

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle mięśniowe,

osłabienie

mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

kłębuszkowe

zapalenie nerek,

krwiomocz,

śródmiąższowe

zapalenie nerek,

martwica

brodawek

nerkowych,

zespół

nerczycowy

niewydolność nerek, wzrost stężenia kreatyniny w surowicy

Zaburzenia układu

zaburzenia

rozrodczego i piersi

płodności u kobiet

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

uczucie

zmęczenia

gorączka, złe samopoczucie

'Reakcje nadwrażliwości po zastosowaniu leków z grupy NLPZ były obserwowane zarówno u pacjentów bez jak i z historią reakcji nadwrażliwości po zastosowaniu leków z grupy NLPZ. Mogą składać się na nie: (a) nieswoiste reakcje alergiczne i anafilaksja (b) reakcje ze strony dróg oddechowych takie, jak astma, zaostrzenie istniejącej astmy, skurcz oskrzeli lub duszność lub (c) różnorodne zaburzenia skórne, w tym wysypki różnego rodzaju, świąd, pokrzywka, plamica, obrzęk naczynioruchowy i rzadziej złuszczające oraz pęcherzowe dermatozy (włączając martwicę naskórka oraz rumień wielopostaciowy).

2Zwłaszcza u pacjentów z istniejącymi chorobami o charakterze autoimmunologicznym, takimi jak toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej, z objawami takimi jak sztywność karku, bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka lub dezorientacja (patrz punkt 4.4).

3Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie inhibitorów cyklooksygenazy i niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach przez długi okres czasu) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4).

4Czasem ze skutkiem śmiertelnym, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Jeśli wystąpią objawy takie, jak: kruchość skóry, pęcherze lub inne objawy wskazujące na pseudoporfirię lek należy odstawić i uważnie obserwować pacjenta.

4.9 Przedawkowanie

Objawy obejmują; ból głowy, zgagę, nudności, wymioty, ból nadbrzuszny, krwawienie z przewodu pokarmowego, rzadko biegunka, dezorientacja, pobudzenie, senność, zawroty głowy, szum w uszach, omdlenia. W przypadku znacznego przedawkowania możliwe jest wystąpienie ostrej niewydolności nerek i uszkodzenia wątroby.

Objawy depresji oddechowej lub śpiączka mogą wystąpić po zażyciu niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ale są rzadkie.

W jednym przypadku przedawkowania naproksenu, stwierdzono przemijające wydłużenie czasu protrombinowego z powodu hipoprotrombinemii, wywołanej prawdopodobnie selektywnym hamowaniem syntezy zależnych od witaminy K czynników krzepnięcia.

W kilku przypadkach stwierdzono u pacjentów wystąpienie drgawek, nie potwierdzono jednak czy było ono zależne od podania naproksenu. Nie ustalono zagrażającej życiu dawki naproksenu.

Jeśli jest to konieczne pacjenci powinni być leczeni objawowo. W czasie jednej godziny po przyjęciu potencjalnie toksycznej ilości naproksenu należy rozważyć zastosowanie węgla aktywowanego. Alternatywnie, u pacjentów dorosłych należy rozważyć płukanie żołądka w czasie jednej godziny od potencjalnie zagrażaj ącego życiu przedawkowania.

Należy zapewnić prawidłową ilość moczu wydalonego w jednostce czasu.

Należy dokładnie monitorować czynność nerek i wątroby.

Należy monitorować pacjentów przez co najmniej cztery godziny po przyjęciu potencjalnie toksycznej ilości naproksenu.

Przeprowadzenie badań innych parametrów jest uwarunkowane od stanu klinicznego pacjenta.

Hemodializa nie zmniejsza stężenia naproksenu w osoczu ze względu na jego wysoki stopień wiązania z białkami osocza. Hemodializa może być jednak korzystna u pacjentów z niewydolnością nerek, którzy zażyli naproksen.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, pochodne kwasu propionowego. Kod ATC: M 01 AE 02

W klasycznym modelu badań na zwierzętach wykazano właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe naproksenu. Wykazuje on swoje działanie przeciwzapalne, nawet u zwierząt z chirurgicznie usuniętym nadnerczem, co wskazuje, że działanie naproksenu nie wynika z działania poprzez oś przysadka-nadnercza. Podobnie jak inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych naproksen hamuje syntetazę prostaglandyn i podobnie jak w przypadku innych leków z tej grupy dokładny mechanizm jego działania przeciwzapalnego nie jest znany.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Naproksen wchłania się całkowicie z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie w surowicy po 2 - 4 godzinach. We krwi występuje głównie w postaci niezmienionej, w znacznym stopniu wiązany z białkami osocza. Okres półtrwania w osoczu wynosi od 12 do 15 godzin, a stan równowagi stężenia występuje w okresie trzech dni od rozpoczęcia stosowania w dwóch dawkach podzielonych na dobę. Pokarm i większość leków zobojętniających kwas solny nie wpływają w istotnym stopniu na jego wchłanianie. Naproksen jest niemal całkowicie wydalany z moczem. Większość leku jest wydalana w postaci produktów sprzęgania naproksenu, niewielka część w postaci niezmienionej. Metabolizm naproksenu u dzieci jest podobny do metabolizmu u dorosłych.

U pacjentów z przewlekłą chorobą alkoholową wątroby całkowite stężenie naproksenu w osoczu jest mniejsze, natomiast zwiększa się stężenie naproksenu niezwiązanego z białkami osocza. U pacjentów w podeszłym wieku stężenie całkowite nie zmienia się, podczas gdy stężenie niezwiązanego naproksenu jest zwiększone.

W przypadku naproksenu podawanego w postaci dojelitowych tabletek powlekanych, czas osiągnięcia maksymalnego stężenia w surowicy ulega wydłużeniu w porównaniu z tym obserwowanym po podaniu zwykłych tabletek. Jednak średnie wartości pola powierzchni pod wykresem stężeń, a co za tym idzie biodostępność, są jednakowe. Tabletki zatem zachowują się tak, jak należałoby się spodziewać w przypadku leku, który ulega rozpadowi dopiero po osiągnięciu jelita cienkiego, w którym rozpad jest szybki i całkowity.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Karcynogeność

Naproksen był podawany szczurom z linii Sprague-Dawley przez 24 miesiące w dawkach 8, 16 oraz 24 mg/kg mc./dobę. Nie wykazano karcynogennego działania naproksenu na szczury.

Mutagenność

Nie stwierdzono mutagenności w odniesieniu do Salmonella typhimurium (5 linii komórkowych), Sachharomyces cerevisisae (1 linia komórkowa), oraz w teście chłoniaka u myszy.

Wpływ na płodność

Naproksen nie wpływał na płodność u szczurów, podawany w dawce 30mg/kg mc./dobę samcom oraz w dawce 20mg/kg mc./dobę samicom.

Teratogenność

Naproksen podawany w dawce 20mg/kg mc./dobę nie wykazywał działania teratogennego w przebiegu procesu ogranogenezy u szczurów i królików.

Okres okołoporodowy/poporodowy

Doustne podanie ciężarnym samicom szczura naproksenu w dawkach 2, 10, 20 mg/ kg mc./dobę w trzecim trymestrze ciąży prowadziło do zaburzeń przebiegu porodu. Jest to znany wpływ działania tej grupy leków, obserwowany także po podaniu kwasu acetylosalicylowego czy indometacyny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Powidon K 90 Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%

Trietylu cytrynian Talk

Symetykon emulsja

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku. Każdy blister zawiera 10 tabletek dojelitowych.

Opakowanie zawiera: 20 (2 blistry x 10 tabletek) lub 60 (6 blistrów x 10 tabletek) tabletek dojelitowych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Adamed Sp. z o.o. Pieńków 149

05-152 Czosnów, Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14

Anapran EC