Imeds.pl

Anapran Ec 250 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Anapran EC, 250 mg, tabletki dojelitowe Anapran EC, 500 mg, tabletki dojelitowe

Naproxenum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Anapran EC i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anapran EC

3.    Jak stosować lek Anapran EC

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Anapran EC

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Anapran EC i w jakim celu się go stosuje

Anapran EC zawiera substancję czynną naproksen, która należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Leki te są stosowane w celu zmniejszenia zapalenia i bólu w stawach i mięśniach.

Anapran EC jest wskazany w objawowym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (bóle i sztywność szyi oraz pleców), ostrych zaburzeń mięśniowo-szkieletowych (np. skręcenia i uszkodzenia powysiłkowe) oraz bolesnego miesiączkowania (bolesne miesiączki), u pacjentów powyżej 16 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anapran EC Kiedy nie stosować leku Anapran EC:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na naproksen, naproksen sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy (aspiryna), inne leki z grupy NLPZ (np. ibuprofen czy diklofenak) lub inne leki przeciwbólowe,

• jeśli pacjent miał lub ma guzki w jamie nosowej (polipy), często kicha, ma katar, zatkany lub swędzący nos,

• jeśli pacjent ma astmę lub alergie (jak katar sienny) lub miał w przeszłości obrzęk twarzy, warg, oczu lub j ęzyka,

• jeśli pacjent ma lub miał problemy z żołądkiem lub jelitami np. owrzodzenie lub krwawienie,

•    jeśli po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych wystąpiło u pacjenta krwawienie z przewodu pokarmowego lub doszło do przebicia (perforacji) ściany przewodu pokarmowego,

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca, jeśli pacjentka jest w trzech ostatnich miesiącach ciąży.

Nie przyjmować leku Anapran EC, jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych punktów odnosi się do pacjenta. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, przed przyjęciem tego leku Anapran EC, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:

•    pacjent ma problemy z sercem, przebyty udar lub podejrzewa, że może być zagrożony wystąpieniem tych zaburzeń (na przykład jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, wysokie stężenie cholesterolu lub jest palaczem tytoniu),

•    u osób w podeszłym wieku, gdyż częściej dochodzi u nich do wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania NLPZ, w szczególności owrzodzeń żołądka lub krwawień, które mogą być śmiertelne,

•    pacjent ma uczucie osłabienia (być może z powodu choroby),

•    pacjent ma problemy z wątrobą lub nerkami,

•    pacjent ma problemy z krzepliwością krwi,

•    pacjent ma problemy z naczyniami krwionośnymi (tętnicami) w dowolnym miejscu ciała,

•    pacjent ma zbyt wysokie stężenie tłuszczów (lipidów) we krwi (hiperlipidemia),

•    pacjent ma chorobę autoimmunologiczną, np. toczeń rumieniowaty układowy (ang. SLE, powoduje ból stawów, wysypkę i gorączkę), wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna (schorzenia powodujące zapalenia jelit, bóle jelit, biegunkę, wymioty i utratę masy ciała).

Przyjmowanie takich leków, jak Anapran EC może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych punktów odnosi się do pacjenta lub w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, przed przyjęciem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci i młodzież

Ze względu na nieodpowiednią moc leku, lek Anapran EC nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 16 lat.

Inne leki i Anapran EC

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, także tych, które wydawane są bez recepty oraz o lekach ziołowych. W szczególności:

•    inne leki z grupy NLPZ (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, diklofenak lub paracetamol),

•    leki hamujące krzepnięcie krwi (np. warfaryna, heparyna lub klopidogrel),

•    leki z grupy hydantoin (leki przeciwpadaczkowe) np. fenytoina,

•    leki z grupy sulfonamidów, jak hydrochlorothiazyd, acetazolamid, indapamid w tym antybiotyki (leki stosowane w leczeniu zakażeń),

•    leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika (leki stosowane w leczeniu cukrzycy) np. glimepiryd i glipizyd,

•    inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. ACE) oraz inne leki stosowane w leczeniu zbyt wysokiego ciśnienia krwi (takie, jak: cilazapryl, enalapryl lub propranolol),

•    leki moczopędne (leki stosowane w leczeniu zbyt wysokiego ciśnienia krwi) jak furosemid,

•    glikozydy nasercowe (leki stosowane w leczeniu chorób serca) np. digoksyna,

•    steroidy (leki stosowane w leczeniu obrzęków i zapalenia) np. hydrokortyzon, prednizolon lub deksametazon,

•    antybiotyki z grupy chinolonów (leki stosowane w leczeniu zakażeń) np. cyprofloksacyna lub moksyfloksacyna,

•    niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, jak: sole litu lub leki z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (ang.SSRI) (np. fluoksetyna i cytalopram),

•    leki stosowane w leczeniu ostrej dny moczanowej, takie jak probenecyd,

•    metotreksat (lek stosowany w leczeniu zaburzeń skórnych, zapalenia stawów oraz w leczeniu raka),

•    cyklosporyna i takrolimus (leki stosowane w leczeniu zaburzeń skórnych lub po przeszczepieniu organów),

•    zydowudyna (lek stosowany w leczeniu AIDS oraz zakażeń wirusem HIV),

•    mifepryston (lek stosowany do przerywania ciąży lub do wywołania porodu w przypadku śmierci płodu).

Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych punktów odnosi się do pacjenta lub w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, przed przyjęciem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Nie należy przyjmować leku Anapran EC w ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży. Przyjmowanie leku Anapran EC w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży lub podczas porodu jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Anapran EC w okresie karmienia piersią.

Wpływ na płodność

Naproksen może utrudniać zajście w ciążę. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka planuje ciążę lub jeśli ma problemy z zajściem w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Anapran EC może wywoływać uczucie zmęczenia, senności, zawroty głowy, problemy ze wzrokiem i zachowaniem równowagi, stany przygnębienia lub problemy ze snem. Należy porozmawiać z lekarzem, jeśli którykolwiek z opisanych objawów dotyczy pacjenta i nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi lub maszyn.

3.    Jak stosować lek Anapran EC

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podczas stosowania leku Anapran EC lekarz zaleci regularne wizyty kontrolne, w celu wykrycia możliwych działań niepożądanych oraz potwierdzenia, że pacjent przyjmuje właściwą dawkę leku. Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

Zalecana dawka to:

Dorośli

Choroba zwyrodnieniowa stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Zalecana dawka dobowa wynosi od 500 mg do 1000 mg w dwóch dawkach podzielonych, co 12 godzin.

Jeśli dawką zaleconą jest 1000 mg na dobę, można przyjąć tabletkę 500 mg dwa razy w ciągu doby, albo dwie tabletki po 500 mg w pojedynczej dawce (rano lub wieczorem).

U niektórych pacjentów, w kontroli bólu konieczna może okazać się większa dawka początkowa, między 750 mg a 1000 mg na dobę. Dotyczy to pacjentów:

•    ze zwiększonym bólem w nocy lub sztywnością poranną,

•    którym zmieniono leczenie z dużej dawki innego leku przeciwbólowego,

•    z chorobą zwyrodnieniową stawów, gdy głównym objawem jest ból.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe (np. skręcenia i uszkodzenia powysiłkowe) lub bolesne miesiączkowanie

Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 500 mg na dobę, następnie 250 mg tabletki co 6 do 8 godzin, w zależności od potrzeb. Nie należy przekraczać dawki 1250 mg na dobę po pierwszym dniu rozpoczęcia leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

O wielkości dawki zdecyduje lekarz. Zwykle jest ona mniejsza, niż w przypadku innych dorosłych pacjentów.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Ze względu na nieodpowiednią moc leku, lek Anapran EC nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 16 lat.

Sposób przyjmowania:

Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody, podczas lub po posiłku. Nie należy rozgniatać ani rozgryzać tabletek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Anapran EC

W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia leku Anapran EC

W razie pominięcia przyjęcia leku, należy pominąć dawkę, o której pacjent zapomniał.

Następnie kontynuować ustalony schemat dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przyjmowanie takich leków, jak Anapran EC może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru.

Należy przerwać stosowanie leku Anapran EC i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane. Pacjent może wymagać pilnej pomocy medycznej:

Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    wysypki skórne, pęcherze lub świąd, plamica,

•    ból w klatce piersiowej, który może rozprzestrzeniać się do szyi barków i w dół lewego ramienia,

•    nagła zmiana węchu, smaku, słuchu lub wzroku, uczucie splątania (dezorientacja).

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów):

• krwawienie z żołądka, objawiające się jako wymioty z krwią lub ciemne, fusowate wymioty przypominające fusy od kawy,

•    krwawienie z odbytu, objawiające się jako przemijające czarne, smoliste stolce lub krwawa biegunka,

•    owrzodzenia lub perforacje żołądka lub jelit. Objawy mogą obejmować niestrawność, ból brzucha, gorączkę, nudności i zbieranie się na wymioty,

•    tworzenie się pęcherzy na skórze pod wpływem światła słonecznego (porfiria skórna późna) szczególnie w okolicach twarzy, ramion oraz rąk.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

• nagły obrzęk gardła, twarzy, rąk i nóg,

•    trudności w oddychaniu, uczucie ucisku w klatce piersiowej,

•    zażółcenie skóry lub gałek ocznych (żółtaczka),

• osłabienie mięśni i drętwienie. Może występować tylko po jednej stronie ciała.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

• problemy z trzustką. Objawy mogą obejmować silny ból brzucha, promieniujący w kierunku pleców,

•    ciężka wysypka, która rozwija się szybko, z pęcherzami lub łuszczeniem skóry, możliwe także pęcherze w jamie ustnej, gardle lub okolicach oczu. Jednocześnie może wystąpić gorączka, ból głowy, kaszel i tkliwość całego ciała,

• gorączka, złe samopoczucie, sztywność karku, bóle głowy, nadwrażliwość na jasne światło i dezorientacja (bardziej prawdopodobne u osób z zaburzeniami immunologicznymi, jak toczeń rumieniowaty układowy).

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Crohna, objawiające się bólem, biegunką, wymiotami i utratą masy ciała,

•    uczucie zmęczenia, utrata apetytu, złe samopoczucie, jasno zabarwione stolce (zapalenie wątroby) oraz zaburzenia widoczne w wynikach badania krwi (w tym zapalenie wątroby).

W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów niepożądanych, należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane mogą obejmować:

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    nudności i wymioty, zaparcia.

Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    ból głowy,

•    zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub senność,

•    dzwonienie w uszach (szumy uszne),

•    obrzęk rąk, stóp lub nóg,

• uczucie zmęczenia lub ogólnie złe samopoczucie.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    trudności w zasypianiu lub zaburzenia snu,

•    depresja,

•    zaburzenia pamięci lub koncentracji,

•    uczucie kołatania serca (palpitacje), zwolnienie rytmu serca lub wysokie ciśnienie krwi.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    niedokrwistość,

•    zaburzenia słuchu lub utrata słuchu,

• zapalenie naczyń krwionośnych (powodujące gorączkę, obrzęk i ogólne złe samopoczucie),

• trudności w oddychaniu, w tym duszność, świszczący oddech lub kaszel,

•    ból mięśni lub osłabienie mięśni,

• zwiększone stężenie potasu we krwi (powodujące nieregularne, powolne bicie serca, mdłości),

•    owrzodzenia błony śluzowej policzków, dziąseł lub języka,

•    utrata włosów,

• zapalenie wątroby, które może być śmiertelne (objawy mogą obejmować uczucie zmęczenia, utratę apetytu, nudności lub zbieranie się na wymioty i jasno zabarwione stolce).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

•    zmiany liczby i rodzaju krwinek (w razie wystąpienia bólu gardła, krwawienia z nosa lub zakażenia należy skontaktować się z lekarzem),

•    ataki lub napady drgawkowe,

•    krew w moczu lub problemy z nerkami.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    zgaga, niestrawność, ból brzucha, nudności lub wymioty, zaparcia, biegunka, gazy,

•    zaburzenia dotyczące krwi, jak niedokrwistość lub zmiany liczby białych krwinek,

•    wysokie ciśnienie krwi,

•    uczucie splątania (dezorientacja), omamy wzorkowe lub słuchowe (omamy),

•    mrowienie lub drętwienie dłoni i stóp,

•    bóle w klatce piersiowej, zmęczenie, duszność (niewydolność serca),

•    zaburzenia dotyczące sposobu w jakim serce pompuje krew po całym organizmie. Objawy mogą obejmować zmęczenie, duszność, uczucie omdlenia, ogólny ból,

•    zapalenie płuc lub obrzęk płuc,

•    wzmożone pragnienie, gorączka, zapalenie oka (powodujące ból oka lub zaburzenia widzenia),

•    ból w obrębie jamy ustnej lub owrzodzenie jamy ustnej,

•    zaburzenia czynności wątroby widoczne w badaniach,

• u kobiet: trudności z zajściem w ciążę,

•    toczeń rumieniowaty układowy. Objawy mogą obejmować gorączkę, wysypkę, problemy z nerkami i bóle stawów,

•    zaostrzenie choroby Parkinsona, ogólne uczucie dyskomfortu i choroby.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Anapran EC

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, po: {EXP}. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Anapran EC

- Substancją czynną leku jest naproksen. Każda tabletka zawiera odpowiednio 250 mg lub 500 mg naproksenu.

- Pozostałe składniki to: powidon K 90, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian wchodzące w skład rdzenia tabletki oraz kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1: 1) dyspersja 30%, trietylu cytrynian, talk, symetykon emulsja wchodzące w skład otoczki tabletki.

Jak wygląda lek Anapran EC i co zawiera opakowanie

Anapran EC, 250 mg, tabletki dojelitowe:

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 10 mm.

Anapran EC, 500 mg, tabletki dojelitowe:

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 13 mm.

Blister z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku. Każdy blister zawiera 10 tabletek

dojelitowych.

Opakowanie zawiera: 20 lub 60 tabletek dojelitowych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149

05-152 Czosnów, Polska

Wytwórca

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5 95-200 Pabianice, Polska

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149

05-152 Czosnów, Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

{Polska} {Anapran EC}

{Hiszpania} {Naproxeno Aldal}

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8/8