Imeds.pl

Anastrin 1 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Anastrin 1 mg tabletki powlekane

Anastrozolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Anastrin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anastrin

3.    Jak stosować Anastrin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Anastrin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST ANASTRIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Anastrozol, substancja czynna leku Anastrin, należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Hamuje on działanie aromatazy - enzymu biorącego udział w syntezie żeńskich hormonów płciowych, takich jak estrogeny. W wyniku działania anastrozolu zmniejsza się stężenie estrogenów we krwi.

Anastrin jest stosowany w leczeniu kobiet po menopauzie chorych na raka piersi, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ANASTRIN Kiedy nie stosować leku Anastrin

-    jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na anastrozol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Anastrin,

-    jeśli u pacjentki występuje umiarkowana lub ciężka choroba nerek,

-    jeśli u pacjentki występuje ciężka choroba wątroby,

-    jeśli pacjentka nadal miesiączkuje (nie wystąpiła jeszcze menopauza),

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,

-    jeśli pacjentka stosuje tamoksyfen lub leki zawierające estrogeny np. hormonoterapię zastępczą.

Jeżeli któraś z wymienionych powyżej sytuacji dotyczy pacjentki, nie należy stosować leku Anastrin. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Anastrin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Anastrin

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli:

-    u pacjentki występują jakiekolwiek choroby kości,

-    u pacjentki występują choroby nerek lub wątroby.

W razie przyjęcia do szpitala należy poinformować personel o zażywaniu leku Anastrin.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Anastrin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty oraz preparatach ziołowych. Dzieje się tak ponieważ Anastrin może wpływać na skuteczność niektórych leków i niektóre leki mogą mieć wpływ na Anastrin.

Kiedy nie stosować leku Anastrin:

-    jeśli pacjentka stosuje tamoksyfen. Lek ten może zmniejszać skuteczność leku Anastrin.

-    jeśli pacjentka stosuje leki zawierające estrogen, w zastępczej terapii hormonalnej (HRT).

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli:

-    pacjentka stosuje jakikolwiek lek z grupy analogów LHRH (leki tego typu są stosowane w leczeniu raka piersi, niektórych chorób ginekologicznych i niepłodności).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza farmaceuty.

Stosowanie leku Anastrin w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby Anastrin zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Niemniej jednak u osób zażywających Anastrin występowały przypadki osłabienia i senności. Jeżeli takie objawy utrzymują się, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Anastrin

Anastrin zawiera cukier - laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ ANASTRIN

Anastrin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Zazwyczaj stosowana dawka leku Anastrin, to 1 tabletka raz na dobę.

•    Lek należy zażywać regularnie o tej samej porze.

•    Tabletkę należy połknąć w całości i popić wodą.

•    Anastrin można zażywać z pokarmem lub bez pokarmu.

•    Anastrin należy przyjmować tak długo, jak zaleci lekarz. Stosowanie leku jest długotrwałe, może trwać nawet kilka lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Anastrin

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Anastrin

W przypadku pominięcia dawki leku następną należy zażyć następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Anastrin

Nie należy przerywać stosowania leku Anastrin bez konsulatcji z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, Anastrin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie reakcje alergiczne

W razie wystąpienia wymienionych działań niepożądanych należy tak szybko, jak jest to możliwe, skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego:

•    obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, wysypka. Mogą występować trudności w połykaniu lub oddychaniu,

•    gorączka oraz zmiany pęcherzowo-nadżerkowe w jamie ustnej i zmiany skórne tzw. zespół Stevensa-Johnsona. Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia wątroby (niezbyt często, u mniej niż u 1 na 100 pacjentów)

Objawy mogą obejmować:

•    zażółcenie skóry lub oczu, ciemny kolor moczu, utrata apetytu oraz ogólne złe samopoczucie.

W razie wystąpienia wymienionych działań niepożądanych należy poddać się badaniom medycznym lub leczeniu.

Inne działania niepożądane to:

Bardzo często (u więcej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):

•    ból głowy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu),

•    uderzenia gorąca (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu),

•    nudności (mdłości),

•    pokrzywka (rodzaj wysypki),

•    bóle i sztywność stawów (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu),

•    osłabienie (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu).

Często (u mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):

•    anoreksja,

•    hipercholesterolemia (nadmiar cholesterolu we krwi - zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu),

•    senność (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu),

•    zespół cieśni kanału nadgarstka,

•    biegunka (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu),

•    wymioty (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu),

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w badaniach krwi (fosfatazy zasadowej, aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginowej),

•    ścienienie i przerzedzenie włosów (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu),

•    reakcje alergiczne,

•    suchość pochwy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu),

•    krwawienia z pochwy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu).

Niezbyt często (u mniej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów):

•    zwiększenie aktywności gammagiutamylotransferazy (gamma-GT) i stężenia bilirubiny w surowicy,

•    zapalenie wątroby,

•    pokrzywka,

•    zakleszczające zapalenia ścięgna (choroba objawiająca się utrudnionym zginaniem palców i „trzaskami” w czasie zginania)

Bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

•    rumień wielopostaciowy,

•    reakcje anafilaktyczne.

Anastrin zmniejsza stężenie estrogenów we krwi i może powodować zmniejszenie zawartości substancji mineralnych w kościach. Dlatego u niektórych pacjentek może zwiększyć się ryzyko złamań kości.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ ANASTRIN

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Anastrin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Anastrin

Substancją czynną leku jest anastrozol.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Laktoza bezwodna

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka:

Opadry 04F58804 White:

Hypromeloza 15 cps Makrogol 6000

Jak wygląda Anastrin i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Anastrin są okrągłe, obustronnie wypukłe, białe, powlekane. Opakowanie zawiera 28 tabletek (2 blistry po 14 tabletek) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149 05-152 Czosnów Tel. (22) 751 85 17 Fax (22)751 84 67

Data zatwierdzenia ulotki: