+ iMeds.pl

Anastrozol medac 1 mgUlotka Anastrozol medac

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Anastrozol medac, 1 mg, tabletki powlekane

Anastrozol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Anastrozol medac i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anastrozol medac

3.    Jak stosować lek Anastrozol medac

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Anastrozol medac

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Anastrozol medac i w jakim celu się go stosuje

Lek Anastrozol medac zawiera substancję zwaną anastrozol, która należy do grupy leków zwanych inhibitory aromatazy. Lek Anastrozol medac jest stosowany w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie.

Działanie leku Anastrozol medac polega na ograniczeniu ilości wytwarzanego w organizmie hormonu estrogenu, poprzez blokowanie działania enzymu (substancji występującej naturalnie w organizmie) zwanego aromatazą.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anastrozol medac Kiedy nie stosować leku Anastrozol medac

   jeśli pacjent ma uczulenie na anastrozol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

   jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Jeżeli któraś z wymienionych powyżej sytuacji dotyczy pacjentki, nie należy stosować leku Anastrozol medac. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zażyciem leku Anastrozol medac.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Anastrozol medac należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

   jeśli pacjentka nadal miesiączkuje (nie nastąpiła jeszcze menopauza),

   jeśli pacjentka przyjmuje lek zawierający tamoksyfen lub leki, które zawierają estrogen,

   jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek choroby kości (osteoporoza),

•    jeśli u pacjentki występują zaburzenia wątroby lub nerek.

W razie wątpliwości dotyczących któregoś z powyższych podpunktów, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zażyciem leku Anastrozol medac.

W razie przyjęcia do szpitala należy poinformować personel medyczny o przyjmowaniu leku Anastrozol medac.

Lek Anastrozol medac a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków kupowanych bez recepty i preparatów ziołowych, ponieważ lek Anastrozol medac może wpływać na działanie innych leków, a niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Anastrozol medac.

Nie należy stosować leku Anastrozol medac, jeśli pacjentka stosuje już jeden z wymienionych leków:

•    niektóre leki stosowane w leczeniu raka piersi (selektywne modulatory receptora estrogenowego), np. leki zawierające tamoksyfen, ponieważ lek Anastrozol medac może przestać działać prawidłowo,

•    leki zawierające estrogen, takie jak hormonalna terapia zastępcza (HTZ).

Jeśli powyższa sytuacja dotyczy pacjentki, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjentka stosuje którykolwiek z następujących leków:

•    leki z grupy analogów LHRH, takie jak: gonadorelina, buserelina, goserelina, leuprorelina, tryptorelina. Są to leki stosowane w leczeniu raka piersi, niektórych chorób kobiecych (ginekologicznych) i niepłodności.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować leku Anastrozol medac podczas ciąży lub karmienia piersią. W przypadku zajścia w ciążę należy przerwać stosowanie leku Anastrozol medac i skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Anastrozol medac zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak niektóre osoby zażywające lek Anastrozol medac mogą niekiedy odczuwać osłabienie lub senność. Jeśli ma to miejsce należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Anastrozol medac zawiera laktozę (rodzaj cukru)

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Anastrozol medac

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka raz na dobę.

•    Lek należy zażywać codziennie o tej samej porze.

•    Tabletki należy połykać w całości popijając wodą.

•    Nie ma znaczenia czy tabletki Anastrozol medac przyjmowane są przed posiłkiem, w trakcie posiłku czy po posiłku.

Lek Anastrozol medac należy przyjmować tak długo jak to zalecił lekarz. Stosowanie leku jest długotrwałe i może trwać kilka lat.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować leku Anastrozol medac u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Anastrozol medac

Jeśli pacjentka zastosowała większą niż zalecana dawkę leku Anastrozol medac, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Anastrozol medac

W przypadku pominięcia jednej dawki leku Anastrozol medac należy kontynuować leczenie stosując kolejną dawkę o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej (dwie dawki jednocześnie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Anastrozol medac

Nie wolno przerywać przyjmowania tabletek bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób)

•    ból głowy

•    uderzenia gorąca

•    nudności

•    wysypka

•    ból lub sztywność stawów

•    zapalenie stawów (artroza)

•    osłabienie

•    odwapnienie kości (osteoporoza)

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób)

•    utrata apetytu

•    podwyższony poziom cholesterolu we krwi, co można wykryć za pomocą badań krwi

•    senność

•    zespół cieśni nadgarstka (mrowienie, ból, zimno, osłabienie w niektórych częściach ręki)

•    biegunka

•    wymioty

•    zmiany wyników badań krwi kontrolujących pracę wątroby

•    ścieńczenie i przerzedzenie włosów (utrata włosów)

•    reakcje alergiczne (nadwrażliwość) występujące na twarzy, ustach, języku

•    ból kości

•    ból mięśni (mialgia)

•    suchość pochwy

•    krwawienie z pochwy (obserwowane głównie w pierwszych tygodniach leczenia - jeśli krwawienie nie ustępuje, należy skonsultować się z lekarzem)

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób)

•    zmiany wyników badań krwi (hiperkalcemia; ze zwiększeniem lub bez zwiększenia stężenia parathormonu)

   zmiany wyników badań krwi kontrolujących pracę wątroby (gamma-GT, bilirubina)

•    zapalenie wątroby

•    pokrzywka

•    trzaskający palec (choroba w której palce lub kciuk zostają zablokowane w zgiętej pozycji)

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 osób)

•    rzadka postać zapalenia skóry, mogąca objawiać się czerwonymi plamami lub pęcherzami

•    wysypka skórna spowodowana nadwrażliwością (z powodu uczulenia lub reakcji anafilaktoidalnej)

•    zapalenie małych naczyń krwionośnych powodujące zaczerwienienie lub purpurowe zabarwienie skóry; bardzo rzadko mogą się pojawiać bóle stawów, żołądka i nerek, znane jako plamica Henocha-Scholeina

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób)

•    niezwykle ciężka reakcja skórna z wrzodami i pęcherzami na skórze, znana jako zespół Stevensa-J ohnsona

•    reakcja alergiczna (nadwrażliwość) z opuchlizną gardła, która może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, zwana obrzękiem naczynioruchowym

W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych działań niepożądanych należy natychmiast zadzwonić na pogotowie lub zgłosić się do lekarza - może być niezbędne natychmiastowe leczenie.

Działanie na kości

Lek Anastrozol medac zmniejsza stężenie estrogenu w organizmie, co może powodować zmniejszenie wysycenia mineralnego kości. W rezultacie, kości mogą stać się słabsze i bardziej podatne na złamania. Ryzyko to będzie kontrolowane przez lekarza zgodnie z zaleceniami dotyczącymi kontroli stanu kośćca u kobiet po menopauzie. Pacjentka powinna omówić z lekarzem występujące ryzyko i wybór metody leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio (patrz szczegóły poniżej). Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

5. Jak przechowywać lek Anastrozol medac

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Tabletki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu. Tabletki te mogłyby im zaszkodzić.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze odpowiednio po: „Termin ważności (EXP):” i „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Anastrozol medac

•    Substancją czynną leku jest anastrozol. Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu.

•    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K-25, magnezu stearynian, hypromeloza 6 cp, makrogol 6000, olej bawełniany, uwodorniony, skrobia żelowana, modyfikowana (kukurydziana), tytanu dwutlenek (E-171)

Jak wygląda lek Anastrozol medac i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe, tabletki powlekane z wydrukowanym napisem „A1” po jednej stronie.

Lek Anastrozol medac jest dostępny w opakowaniach zawierających 20, 28, 30, 84, 98, 100 lub 300 tabletek powlekanych.

W Polsce jest dostępna wielkość opakowania: 28 szt. - 2 blistry po 14 szt. w tekturowym pudełku. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 20354 Hamburg Niemcy

Telefon: +49 (0)4103 8006-0 Faks:    +49 (0)4103 8006-100

Wytwórca

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy

Haupt Pharma Münster GmbH Schleebrüggenkamp 15 48159 Münster Niemcy

Siegfried Generics (Malta) Ltd.

HHF070 Hal Far Industrial Estate PO. Box 14, Hal Far BBG 07 Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy    Anastrodac 1 mg Filmtabletten

Polska    Anastrozol medac

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2014

pal (PL) Anastrozol medac 1 mg tabletki powlekane

National version: 27.03.2014

Anastrozol medac

Charakterystyka Anastrozol medac

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Anastrozol medac, 1 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna tabletka powlekana zawiera 92,75 mg laktozy jednowodnej (patrz punkt 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z wydrukowanym napisem „A1” po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Anastrozol jest wskazany w:

•    leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego

•    leczeniu uzupełniającym wczesnego inwazyjnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego

•    leczeniu uzupełniającym wczesnego inwazyjnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego, po 2 do 3 latach leczenia uzupełniającego tamoksyfenem

4.2    Dawkowanie i sposób podania

Dawkowanie

Zalecana dawka anastrozolu u pacjentek dorosłych, w tym w podeszłym wieku, to jedna tabletka 1 mg raz na dobę.

U pacjentek po menopauzie z wczesnym inwazyjnym rakiem piersi, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego, zaleca się hormonalne leczenie uzupełniające przez 5 lat.

Dzieci i młodzież:

Ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nie zaleca się stosowania leku Anastrozol medac u dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.4 i 5.1).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie jest wymagana zmiana dawki. Podając anastrozol pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentek z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie jest wymagana zmiana dawki. U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się ostrożność (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Lek Anastrozol medac jest przeznaczony do stosowania doustnego.

4.3    Przeciwwskazania

Anastrozol jest przeciwwskazany u:

•    kobiet w ciąży lub karmiących piersią

•    pacjentek ze znaną nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne

Anastrozolu nie należy stosować u kobiet przed menopauzą. Menopauzę należy potwierdzić biochemicznie (badając stężenia następujących hormonów: luteinizującego [LH], stymulującego wydzielanie folikuliny [FSH] i/lub estradiolu) u każdej pacjentki, u której istnieje wątpliwość dotycząca stanu aktywności hormonalnej. Brak danych dotyczących stosowania anastrozolu z analogami LHRH.

Należy unikać jednoczesnego podawania tamoksyfenu lub leków zawierających estrogeny z anastrozolem, ponieważ może to zmniejszyć jego działanie farmakologiczne (patrz punkty 4.5 i 5.1).

Wpływ na wysycenie mineralne kości

Anastrozol obniża stężenie krążącego estrogenu, co może powodować zmniejszenie wysycenia mineralnego kości, a w konsekwencji może zwiększać ryzyko złamań kości (patrz punkt 4.8).

U pacjentek z osteoporozą lub u pacjentek w grupie ryzyka osteoporozy należy wykonać badanie gęstości mineralnej kości początku leczenia, a następnie w regularnych odstępach czasu. Jeśli istnieją wskazania, należy rozpocząć leczenie lub profilaktykę osteoporozy i dokładanie monitorować ich skuteczność. Można rozważyć zastosowanie leków specjalistycznych, np. bisfosfonianów, które mogą zahamować dalszą utratę minerałów spowodowaną stosowaniem anastrozolu u pacjentek po menopauzie (patrz punkt 4.8).

Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby

Anastrozol nie był badany u pacjentek z rakiem piersi, u których występują umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby. U pacjentek z niewydolnością wątroby może się zwiększyć ekspozycja na anastrozol (patrz punkt 5.2); podając anastrozol pacjentkom z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność (patrz punkt 4.2). Leczenie powinno być oparte na ocenie korzyści i ryzyka u każdej indywidualnej pacjentki.

Pacjentki z zaburzeniami czynności nerek

Anastrozol nie był badany u pacjentek z rakiem piersi, u których występują ciężkie zaburzenia czynności nerek. U pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie zwiększa się ekspozycja na anastrozol (GRF < 30 ml/min., patrz punkt 5.2.); podając anastrozol pacjentkom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Anastrozol nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.1).

Anastrozol nie powinien być stosowany u chłopców z niedoborem hormonu wzrostu w połączeniu z terapią hormonem wzrostu. W głównym badaniu klinicznym nie wykazano skuteczności i nie ustalono bezpieczeństwa jego stosowania (patrz punkt 5.1). Anastrozol zmniejsza stężenie estradiolu, nie należy go zatem stosować u dziewcząt z niedoborem hormonu wzrostu w połączeniu z terapią hormonem wzrostu. Brak dostępnych długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży.

Nadwrażliwość na laktozę

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Anastrozol in vitro hamuje aktywność izoenzymów CYP 1A2, 2C8/9 i 3A4. Badania kliniczne z antypiryną i warfaryną wykazały, że anastrozol w dawce 1 mg nie hamował znacząco metabolizmu antypiryny i R- i S-warfaryny, co wskazuje, że jednoczesne podawanie anastrozolu z innymi produktami leczniczymi nie wydaje się powodować klinicznie istotnych interakcji lekowych z udziałem izoenzymów CYP.

Enzymy biorące udział w procesie metabolizmu anastrozolu nie zostały zidentyfikowane.

Cymetydyna, która jest słabym nieswoistym inhibitorem izoenzymów CYP nie ma wpływu na stężenie anastrozolu w osoczu. Nie jest znany wpływ silnych inhibitorów CYP.

Analiza bazy danych badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania nie wykazała dowodów na klinicznie istotne interakcje u pacjentów leczonych anastrozolem, którzy stosują również inne powszechnie przepisywane produkty lecznicze. Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji z bisfosfonianami (patrz punkt 5.1).

Należy unikać podawania tamoksyfenu lub leków zawierających estrogen równocześnie z anastrozolem, ponieważ może to obniżyć jego działanie farmakologiczne (patrz punkt 4.4 i 5.1).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania anastrozolu u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Produkt Anastrozol medac jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących stosowania anastrozolu u kobiet w okresie karmienia piersią. Anastrozol jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

Wpływ stosowania anastrozolu na płodność ludzi nie był badany. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Anastrozol nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak zgłaszano przypadki astenii i senności podczas stosowania anastrozolu i jeśli takie objawy utrzymują się, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane zgłaszane z badań klinicznych, badań po wprowadzeniu do obrotu lub raportów spontanicznych. Jeśli nie podano inaczej, kategorie częstości zostały obliczone na podstawie liczby działań niepożądanych obserwowanych podczas dużego badania III fazy prowadzonego u 9 366 kobiet po menopauzie z operacyjnym rakiem piersi leczonych uzupełniająco przez pięć lat (Arimidex, tamoksyfen w monoterapii lub stosowane jednocześnie w badaniu [ATAC]).

Wymienione poniżej działania niepożądane są uporządkowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów (ang. System Organ Class - SOC) i częstością zdefiniowaną jako: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000). Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: bóle głowy, uderzenia gorąca, nudności, wysypka, bóle i sztywność stawów, zapalenie stawów i osłabienie.

Tabela 1    Działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów (SOC) i częstości

Działania niepożądane według SOC i częstości

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Anoreksja,

hipercholesterole

mia

Hiperkalcemia (ze zwiększeniem lub bez zwiększenia stężenia parathormonu)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Senność, zespół cieśni kanału nadgarstka*

Zaburzenia

naczyniowe

Uderzenia gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Biegunka,

wymioty

Działania niepożądane według SOC i częstości

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie

aktywności

fosfatazy

zasadowej,

aminotransferazy

alaninowej

(AlAT) i

aminotransferazy

asparaginowej

(AspAT)

Zwiększenie

aktywności

gammaglutamylo

transferazy

(gamma-GT) i

stężenia

bilirubiny,

zapalenie

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Ścieńczenie i

przerzedzenie

włosów

(łysienie),

reakcje

alergiczne

Pokrzywka

Rumień

wielopostaciowy,

reakcje

anafilaktoidalne,

zapalenie naczyń

skórnych, w tym

przypadki

plamicy

Henocha-

Schonleina**

Zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo -szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle i sztywność

stawów,

zapalenie

stawów,

osteoporoza

Ból kości, mialgia

Palec trzaskający

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Suchość pochwy, krwawienia z pochwy***

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie

* Liczba przypadków zespołu cieśni nadgarstka zgłaszanych w trakcie badań klinicznych była większa u pacjentek stosujących anastrozol niż u pacjentek stosujących tamoksyfen. Jednak większość z tych przypadków występowała u pacjentek posiadających predyspozycje do tego schorzenia.

** Zapalenie naczyń skórnych i przypadki plamicy Henocha-Schonleina nie były obserwowane u pacjentek w badaniu ATAC, dlatego częstość tego zdarzenia można określić jako “Rzadko”

(> 0.01 %, < 0.1 %) w oparciu o najmniej korzystną wartość estymacji punktowej.

*** Krwawienie z pochwy zgłaszano często, głównie u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi podczas pierwszych kilku tygodni po zmianie dotychczasowej terapii hormonalnej na leczenie anastrozolem. Jeśli krwawienia utrzymują się, należy rozważyć dalsze badania.

W tabeli poniżej przedstawiono częstość występowania wstępnie określonych działań niepożądanych w badaniu klinicznym ATAC dla mediany okresu obserwacji 68 miesięcy, niezależnie od przyczynowości, zgłaszanych u pacjentek otrzymujących leczenie w ramach badania i do 14 dni po odstawieniu leczenia.

Zdarzenie niepożądane

Anastrozol (N = 3092)

Tamoksyfen (N = 3094)

Nagłe zaczerwienienia twarzy

1104 (35,7 %)

1264 (40,9 %)

Ból/sztywność stawów

1100 (35,6 %)

911 (29,4 %)

Zaburzenia nastroju

597 (19,3 %)

554 (17,9 %)

Zmęczenie/astenia

575 (18,6 %)

544 (17,6 %)

Nudności i wymioty

393 (12,7 %)

384 (12,4 %)

Złamania

315 (10,2 %)

209 (6,8 %)

Złamania kręgosłupa, stawu biodrowego lub nadgarstka/złamania Collesa

133 (4,3 %)

91 (2,9 %)

Złamania nadgarstka/Collesa

67 (2,2 %)

50 (1,6 %)

Złamania kręgosłupa

43 (1,4 %)

22 (0,7 %)

Złamania kości stawu biodrowego

28 (0,9 %)

26 (0,8 %)

Zaćma

182 (5,9 %)

213 (6,9 %)

Krwawienie z pochwy

167 (5,4 %)

317 (10,2 %)

Choroba niedokrwienna serca

127 (4,1 %)

104 (3,4 %)

Dławica piersiowa

71 (2,3 %)

51 (1,6 %)

Zawał serca

37 (1,2 %)

34 (1,1 %)

Choroba wieńcowa

25 (0,8 %)

23 (0,7 %)

Choroba niedokrwienna serca

22 (0,7 %)

14 (0,5 %)

Upławy

109 (3,5 %)

408 (13,2 %)

Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe żył

87 (2,8 %)

140 (4,5 %)

Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe żył głębokich w tym zator płucny

48 (1,6 %)

74 (2,4 %)

Zdarzenia niedokrwienne mózgowo-naczyniowe

62 (2,0 %)

88 (2,8 %)

Rak śluzówki macicy

4 (0,2 %)

13 (0,6 %)

W grupie anastrozolu i w grupie tamoksyfenu obserwowano odpowiednio odsetek złamań wynoszący 22 na 1000 pacjentolat i 15 na 1000 pacjentolat po medianie okresu kontrolnego wynoszącej 68 miesięcy. Obserwowany odsetek złamań w grupie anastrozolu jest podobny do zakresu zgłaszanego w populacjach pacjentek po menopauzie w podobnym przedziale wiekowym. Częstość występowania osteoporozy wynosiła 10,5 % u pacjentek leczonych anastrozolem oraz 7,3 % u pacjentek leczonych tamoksyfenem.

Nie określono, czy odsetki złamań i osteoporozy obserwowane u pacjentek w badaniu klinicznym ATAC leczonych anastrozolem odzwierciedlają działanie ochronne tamoksyfenu, swoiste działanie anastrozolu, czy działania obu tych leków.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne związane z przedawkowaniem jest ograniczone. W badaniach na zwierzętach anastrozol wykazywał małą toksyczność ostrą.

Badania kliniczne prowadzono stosując różne dawki anastrozolu, maksymalnie do 60 mg w jednej dawce podawanej zdrowym ochotnikom płci męskiej i w dawce do 10 mg na dobę podawanych kobietom po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi. Takie dawki były dobrze tolerowane. Nie ustalono pojedynczej dawki anastrozolu powodującej objawy zagrażające życiu. Brak swoistego antidotum w przypadku przedawkowania. Leczenie powinno być objawowe.

Podczas leczenia przedawkowania należy brać pod uwagę możliwość przyjęcia przez pacjentkę różnych leków. Można wywołać wymioty jeśli pacjentka jest przytomna. Dializa może być przydatna, ponieważ anastrozol nie wiąże się w dużym stopniu z białkami osocza. Wskazane jest ogólne leczenie wspomagające obejmujące częste monitorowanie objawów czynności życiowych i ścisłą obserwację pacjentki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory aromatazy, kod ATC: L02B G03 Mechanizm działania i działanie farmakodynamiczne

Anastrozol jest silnym i wysoce wybiórczym niesteroidowym inhibitorem aromatazy. U kobiet po menopauzie estradiol jest produkowany głównie na drodze konwersji androstendionu do estronu za pośrednictwem kompleksu enzymu aromatazy w tkankach obwodowych. Estron jest następnie przekształcany w estradiol. Wykazano, że obniżenie stężenia krążącego estradiolu powoduje korzystne działanie u kobiet z rakiem piersi. U kobiet po menopauzie dawka dobowa 1 mg anastrozolu powodowała zahamowanie wytwarzania estradiolu przekraczające 80 %, oznaczone bardzo czułą metodą analityczną.

Anastrozol nie wywiera działania progestogennego, androgennego ani estrogennego.

Dobowe dawki anastrozolu do 10 mg nie wywierają żadnego działania na wydzielanie kortyzolu lub aldosteronu, w pomiarze przed i po standardowym teście prowokacji hormonu adrenokortykotropowego (ang. ACTH). Dlatego też suplementacja kortykosteroidów nie jest konieczna.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Zaawansowany rak piersi

Leczenie zaawansowanego raka piersi u pacjentek po menopauzie jako leczenie pierwszego rzutu Dwa podobne, podwójnie zaślepione, kontrolowane badania kliniczne (badanie 1033IL/0030 i badanie 1033IL/0027) prowadzono w celu zbadania skuteczności anastrozolu w porównaniu z tamoksyfenem w leczeniu pierwszego rzutu raka piersi miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u pacjentek po menopauzie z potwierdzoną lub nieznaną obecnością receptorów estrogenowych. 1 021 pacjentek zrandomizowano do grupy otrzymującej 1 mg anastrozolu raz na dobę lub do grupy otrzymującej 20 mg tamoksyfenu raz na dobę. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi w obu badaniach były: czas do nawrotu guza, odsetek obiektywnych odpowiedzi guza i bezpieczeństwo stosowania.

Pod względem pierwszorzędowych punktów końcowych w badaniu 1033IL/0030 wykazano, że anastrozol miał znaczącą statystycznie przewagę nad tamoksyfenem w zakresie czasu do nawrotu guza (współczynnik ryzyka (HR) 1,42, 95 % przedział ufności (CI) [1,11, 1,82] mediana czasu do wznowy

11,1 i 5,6 miesięcy dla anastrozolu i dla tamoksyfenu odpowiednio, p = 0,006), odsetek obiektywnych odpowiedzi guza był podobny dla anastrozolu i tamoksyfenu. Badanie 1033IL/0027 wykazało, że anastrozol i tamoksyfen wykazały podobny odsetek obiektywnych odpowiedzi guza i czasu do nawrotu guza. Wyniki drugorzędowych punktów końcowych potwierdziły wyniki pierwszorzędowych punktów końcowych. Zbyt mała liczba zgonów występujących podczas leczenia w grupach badanych w obu badaniach nie pozwala wyciągnąć wniosków na temat różnic w całkowitym przeżyciu.

Leczenie drugiego rzutu zaawansowanego raka piersi u pacjentek po menopauzie Anastrozol był badany w dwóch kontrolowanych badaniach klinicznych (badanie 0004 i badanie 0005) u pacjentek po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi, u których nastąpiła progresja choroby po leczeniu tamoksyfenem zarówno zaawansowanego jak i wczesnego raka piersi. 764 pacjentki zrandomizowano do grupy otrzymuj ącej pojedynczą dawkę dobową 1 mg lub 10 mg anastrozolu lub octanu megestrolu w dawce 40 mg cztery razy na dobę. Pierwszorzędowymi zmiennymi skuteczności były czas do progresji choroby i odsetek obiektywnych odpowiedzi. Odsetek dłuższych (więcej niż 24 tygodnie) stabilizacji choroby, odsetek przypadków progresji choroby i przeżycia również podlegały analizie. W obu badaniach nie było znaczących różnic między sposobami leczenia w odniesieniu do parametrów skuteczności.

Leczenie uzupełniające wczesnego inwazyjnego raka _piersi u _pacjentek z_potwierdzona obecnością receptorów estrogenowych

W dużym badaniu fazy III z udziałem 9 366 pacjentek po menopauzie z operacyjnym rakiem piersi leczonych przez 5 lat (patrz poniżej), wykazano przewagę statystyczną anastrozolu nad tamoksyfenem pod względem czasu przeżycia wolnego od choroby. Przewagę korzystnych skutków leczenia obserwowano w grupie otrzymującej anastrozol w porównaniu z tamoksyfenem, dla parametru czasu przeżycia wolnego od choroby, w prospektywnie określonej populacji pacjentek z potwierdzoną obecnością receptorów estrogenowych.

Tabela 3 Zestawienie punktów końcowych w badaniu ATAC: analiza po zakończeniu pięcioletniego okresu leczenia

Punkty końcowe dotyczące

skuteczności terapii

Liczba zdarzeń (częstość)

Populacja ITT

Potwierdzona obecność receptorów hormonalnych w guzie

Anastrozol (N=3 125)

Tamoksyfen (N=3 116)

Anastrozol (N=2 618)

Tamoksyfen (N=2 598)

Przeżycie wolne od choroby“

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Współczynnik

ryzyka

0,87

0,83

Dwustronny 95 % przedział ufności (CI)

0,78 do 0,97

0,73 do 0,94

wartość p

0,0127

0,0049

Przeżycie wolne od wznowy odległejb

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Współczynnik

ryzyka

0,94

0,93

Dwustronny 95 % przedział ufności (CI)

0,83 do 1,06

0,80 do 1,07

wartość p

0,2850

0,2838

Czas do nawrotu

402 (12,9)

498 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Punkty końcowe dotyczące

skuteczności terapii

Liczba zdarzeń (częstość)

Populacja ITT

Potwierdzona obecność receptorów hormonalnych w guzie

Anastrozol (N=3 125)

Tamoksyfen (N=3 116)

Anastrozol (N=2 618)

Tamoksyfen (N=2 598)

chorobyc

Współczynnik

ryzyka

0,79

0,74

Dwustronny 95 % przedział ufności (CI)

0,70 do 0,90

0,64 do 0,87

wartość p

0,0005

0,0002

Czas do wznowy odległejd

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Współczynnik

ryzyka

0,86

0,84

Dwustronny 95 % przedział ufności (CI)

0,74 do 0,99

0,70 do 1,00

wartość p

0,04

27

0,0559

Pierwotny rak drugiej piersi

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Iloraz szans

0,59

0,47

Dwustronny 95 % przedział ufności (CI)

0,39 do 0,89

0,30 do 0,76

wartość p

0,0131

0,0018

Całkowite przeżycie6

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Współczynnik

ryzyka

0,97

0,97

Dwustronny 95 % przedział ufności (CI)

0,85 do 1,12

0,83 do 1,14

wartość p

0,7142

0,7339

a

Przeżycie wolne od choroby dotyczy wszystkich przypadków nawrotu choroby w postaci pierwszej wznowy miejscowej lub regionalnej, nowego guza drugiej piersi, wznowy odległej lub zgonu (niezależnie od przyczyny).

Przeżycie wolne od wznowy dotyczy wystąpienia pierwszej wznowy odległej lub zgonu (niezależnie od przyczyny).

Czas do nawrotu choroby jest definiowany jako czas do wystąpienia pierwszej wznowy miejscowej dub regionalnej, nowego raka drugiej piersi, wznowy odległej lub zgonu z powodu raka piersi.

Czas do wznowy odległej jest definiowany jako czas do wystąpienia pierwej wznowy odległej lub ezgonu z powodu raka piersi.

Liczba chorych (%), którzy zmarli.

Jednoczesne podawanie anastrozolu i tamoksyfenu nie wykazało zwiększenia skuteczności w porównaniu z samym tamoksyfenem, zarówno u wszystkich pacjentek jak i u pacjentek, z potwierdzoną obecnością receptora estrogenowego. Leczona w ten sposób grupa została wyłączona z badania.

Przy medianie okresu obserwacji 10 lat w wyniku długotrwałej obserwacji porównawczej skutków leczenia anastrozolem i tamoksyfenem wykazano zgodność wyników z poprzednimi analizami.

Leczenie uzupełniające wczesnego inwazyjnego raka piersi u pacjentek z potwierdzoną obecnością receptorów estrogenowych, które wcześniej otrzymywały tamoksyfen w leczeniu uzupełniającym

W badaniu fazy III (ang. Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group - ABCSG 8) z udziałem 2 579 pacjentek po menopauzie z wczesnym rakiem piersi, u których stwierdzono obecność receptora estrogenowego, i które zostały poddane zabiegowi chirurgicznemu z następczym napromienianiem lub bez napromieniania, oraz które nie otrzymywały chemioterapii (patrz poniżej), zmiana leczenia na anastrozol po wcześniejszym, 2 letnim leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem wykazała statystycznie znamienną przewagę pod względem czasu przeżycia wolnego od choroby, w porównaniu z pacjentkami nadal przyjmującymi tamoksyfen, przy medianie okresu obserwacji 24 miesiące.

Tabela 4 Zestawienie wyników i punktów końcowych badania ABCSG 8

Punkty końcowe dotyczące skuteczności terapii

Liczba zdarzeń (częstość)

Anastrozol (N=1 297)

Tamoksyfen (N=1 282)

Przeżycie wolne od choroby

65 (5,0)

93 (7,3)

Współczynnik ryzyka

0,67

Dwustronny 95 % przedział ufności (CI)

0,49 do 0,92

Wartość p

0,014

Czas do nawrotu choroby

36 (2,8)

66 (5,1)

Współczynnik ryzyka

0,53

Dwustronny 95 % przedział ufności (CI)

0,35 do 0,79

Wartość p

0,002

Czas do wznowy odległej

22 (1,7)

41 (3,2)

Współczynnik ryzyka

0,52

Dwustronny 95 % przedział ufności (CI)

0,31 do 0,88

Wartość p

0,015

Pierwotny rak drugiej piersi

7 (0,5)

15 (1,2)

Iloraz szans

0,46

Dwustronny 95 % przedział ufności (CI)

0,19 do 1,13

Wartość p

0,090

Przeżycie całkowite

43 (3,3)

45 (3,5)

Współczynnik ryzyka

0,96

Dwustronny 95 % przedział ufności (CI)

0,63 do 1,46

Wartość p

0,840

Dwa kolejne, podobne badania (GABG/ARNO 95 i ITA), z których w jednym pacjentki były poddawane zarówno zabiegowi chirurgicznemu jak i chemioterapii, a także łączna analiza badań ABCSG 8 i GABG/ARNO 95, potwierdziły te wyniki.

Profil bezpieczeństwa anastrozolu w tych trzech badaniach był zgodny z obserwowanym wcześniej, u pacjentek po menopauzie z wczesnym rakiem piersi, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego.

W badaniu klinicznym III/IV fazy nad zastosowaniem Anastrozolu z bisfosfonianami -ryzedronianem (ang. Study of anastrozole with the bisphosphonate risedronate [SABRE]), 234 kobiety po menopauzie z wczesnym rakiem piersi, z potwierdzoną obecnością receptora estrogenowego w guzie, u których zaplanowano leczenie anastrozolem w dawce 1 mg na dobę zostały zakwalifikowane do grup małego, umiarkowanego lub dużego ryzyka, zgodnie z występującym u nich ryzykiem złamań niskoenergetycznych. Pierwszorzędowym parametrem skuteczności była analiza gęstości masy kostnej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, przeprowadzona metodą DEXA. Wszystkie pacjentki otrzymywały leczenie witaminą D i wapniem. Pacjentki w grupie małego ryzyka otrzymywały wyłącznie anastrozol (N=42). Pacjentki z grupy umiarkowanego ryzyka były randomizowane do leczenia anastrozolem w połączeniu z ryzedronianem w dawce 35 mg raz na tydzień (N=77) lub anastrozolem w połączeniu z placebo (N=77). Natomiast pacjentki z grupy dużego ryzyka otrzymywały anastrozol w połączeniu z ryzedronianem w dawce 35 mg raz na tydzień (N=38). Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana od wartości wyjściowych parametru gęstości masy kostnej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, po 12 miesiącach.

Trwająca 12 miesięcy analiza główna wykazała, że u pacjentek z umiarkowanym lub dużym ryzykiem złamań niskoenergetycznych nie wystąpiło zmniejszenie gęstości masy kostnej (oceniane w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, metodą DEXA) jeśli otrzymywały one leczenie anastrozolem w dawce 1 mg na dobę w połączeniu z ryzedronianem w dawce 35 mg, raz na tydzień.

Dodatkowo, nieznamienne statystycznie zmniejszenie BMD obserwowano w grupie małego ryzyka otrzymującej tylko anastrozol w dawce 1 mg na dobę. Wyniki te były jednakowe dla drugiej zmiennej służącej do oceny skuteczności, którą była zmiana od początku badania całkowitej wartości BMD dla stawu biodrowego, po 12 miesiącach.

Wyniki tego badania dowodzą, że stosowanie bisfosfonianów można rozważyć w leczeniu możliwej demineralizacji kości u kobiet po menopauzie z wczesnym rakiem piersi, u których planowane jest leczenie anastrozolem.

Dzieci i młodzież

Anastrozol jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży. Nie ustalono skuteczności w badaniach u dzieci i młodzieży (patrz poniżej). Liczba leczonych dzieci była zbyt mała, aby wyciągnąć wiarygodne wnioski dotyczące bezpieczeństwa stosowania. Brak dostępnych danych dotyczących potencjalnego długotrwałego działania anastrozolu u dzieci i młodzieży (patrz również punkt 5.3).

Europejska Agencja Leków uchyla obowiązek dołączania wyników badań anastrozolu w jednej lub kilku podgrupach populacji dzieci i młodzieży w związku z niedoborem hormonu wzrostu (GHD), testotoksykozą, ginekomastią i zespołem McCune-Albrighta (patrz punkt 4.2).

Niski wzrost w związku z niedoborem hormonu wzrostu

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby oceniało 52 chłopców w okresie dojrzewania (w wieku 11 - 16 lat włącznie) z niedoborem hormonu wzrostu leczonych przez 12 - 36 miesięcy anastrozolem w dawce 1 mg/dobę lub placebo w skojarzeniu z hormonem wzrostu. Tylko 14 uczestników w grupie otrzymującej anastrozol ukończyło 36 miesięcy badania.

Nie zauważono żadnej statystycznie znamiennej różnicy z grupą placebo w zakresie parametrów związanych ze wzrostem obejmujących przewidywany wzrost osoby dorosłej, wzrost, wynik odchylenia standardowego (SDS) wzrostu i tempo wzrostu. Końcowe dane dotyczące wzrostu nie były dostępne. Pomimo, że liczba dzieci leczonych była zbyt mała do wyciągnięcia wiarygodnych wniosków w zakresie bezpieczeństwa stosowania, to jednak w grupie otrzymującej anastrozol w porównaniu do grupy otrzymującej placebo zwiększył się odsetek złamań i wystąpił trend ku zmniejszeniu gęstości mineralnej kości.

Testotoksykoza

Otwarte, wieloośrodkowe badanie nieporównawcze oceniało 14 pacjentów płci męskiej (w wieku 2 -9 lat) z rodzinnym przedwczesnym dojrzewaniem męskim (testotoksykozą) leczonych anastrozolem w skojarzeniu z bikalutamidem. Pierwszorzędowym celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwo stosowania takich leków w skojarzeniu przez okres 12 miesięcy. Trzynastu z 14 pacjentów włączonych do badania ukończyło 12 miesięczny okres leczenia skojarzonego (jeden pacjent nie ukończył okresu obserwacji). Nie stwierdzono istotnej różnicy w zakresie tempa wzrostu po 12 miesiącach leczenia, względem tempa wzrostu w okresie 6 miesięcy poprzedzających włączenie do badania.

Badania ginekomastii

Badanie 0006 było wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby oceniającym 82 chłopców w okresie dojrzewania (w wieku 11 - 18 lat włącznie) z ginekomastią trwającą dłużej niż 12 miesięcy leczonych anastrozolem w dawce 1 mg/dobę lub podawanym codziennie placebo przez okres do 6 miesięcy. Po 6 miesiącach leczenia nie stwierdzono istotnej różnicy w zakresie liczby pacjentów z 50 % lub większym zmniejszeniem łącznej objętości piersi pomiędzy grupą leczoną anastrozolem w dawce 1 mg i grupą otrzymującą placebo.

Badanie 0001 było otwartym badaniem farmakokinetycznym oceniającym podanie kilku dawek anastrozolu 1 mg/dobę u 36 chłopców w wieku dojrzewania z ginekomastią trwającą krócej niż 12 miesięcy. Dodatkowe cele badania obejmowały ocenę proporcji pacjentów ze zmniejszeniem w porównaniu do pomiaru początkowego w zakresie obliczonej objętości ginekomastii obu piersi obejmującej co najmniej 50 % pomiędzy 1. dniem badania i po 6 miesiącach leczenia oraz ocenę tolerancji leku przez pacjentów i bezpieczeństwa stosowania. Po 6 miesiącach, u 56 % (20/36) chłopców zaobserwowano zmniejszenie łącznej objętości obu piersi o 50 % lub więcej.

Badanie zespołu McCune-Albrighta

Badanie 0046 było międzynarodowym, wieloośrodkowym, otwartym badaniem eksploracyjnym oceniającym stosowanie anastrozolu u 28 dziewczynek (w wieku od 2 do < 10 lat) z zespołem McCune-Albrighta (MAS). Pierwszorzędowym celem badania była ocena bezpieczeństwo stosowania i skuteczności anastrozolu w dawce 1 mg/dobę u pacjentek z MAS. Skuteczność badanego leku opierano na proporcji pacjentek spełniających określone kryteria dotyczące krwawienia z pochwy, wieku kości i tempa wzrostu.

Nie zauważono żadnych statystycznie znamiennych różnic w zakresie częstości dni z krwawieniami z pochwy po zastosowaniu leku. Nie było klinicznie istotnych zmian w zakresie skali Tannera, średniej objętości jajników i średniej objętości macicy. Nie zauważono żadnych statystycznie znamiennych różnic w zakresie odsetka wzrostu wieku kości po zastosowaniu leku w porównaniu do odsetka w pomiarze początkowym. Odsetek wzrostu (w cm/rok) był istotnie zmniejszony (p<0,05) od okresu przed leczeniem poprzez miesiąc 0. do miesiąca 12. i od okresu przed leczeniem do kolejnych 6 miesięcy (od 7. miesiąca do 12. miesiąca).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie anastrozolu następuje szybko i maksymalne stężenie w osoczu jest najczęściej osiągane w ciągu dwóch godzin po podaniu (na czczo). Pożywienie nieznacznie obniża szybkość wchłaniania, ale nie wpływa na zakres wchłaniania. Nie oczekuje się, aby niewielka zmiana szybkości wchłaniania miała klinicznie istotny wpływ na stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym po podaniu raz na dobę dawki anastrozolu w tabletkach. Stężenie anastrozolu w osoczu w stanie stacjonarnym wynoszące około 90 % do 95 % jest osiągane po podaniu 7 dawek dobowych, a kumulacja jest 3 do 4 razy większa. Brak dowodów wskazujących na zależność parametrów farmakokinetycznych anastrozolu od czasu leczenia lub od wielkości dawki.

U kobiet po menopauzie farmakokinetyka anastrozolu nie zależy od wieku.

Anastrozol wiąże się w 40% z białkami osocza.

Eliminacja

Anastrozol jest eliminowany powoli, a okres półtrwania w osoczu wynosi od 40 do 50 godzin. Anastrozol u kobiet po menopauzie jest metabolizowany w znacznym stopniu i w ciągu 72 godzin po podaniu mniej niż 10 % dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Metabolizm anastrozolu następuje w wyniku N-dealkilacji, hydroksylacji i w procesie sprzęgania z kwasem glukoronowym. Metabolity leku są wydalane głównie z moczem. Triazol, główny metabolit w osoczu, nie jest inhibitorem aromatazy.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby

Klirens (CL/F) anastrozolu po podaniu doustnym miał wartość w przybliżeniu o 30 % mniejszą u ochotników ze stabilną marskością wątroby niż u grupy kontrolnej (badanie 1033IL/0014). Jednak u ochotników z marskością wątroby stężenia anastrozolu w osoczu były podobne do stężeń obserwowanych u zdrowych ochotników w innych badaniach. Stężenia anastrozolu w osoczu obserwowane podczas długoterminowych badań skuteczności u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby były porównywalne ze stężeniami obserwowanymi u pacjentów bez zaburzeń czynności wątroby.

Klirens (CL/F) anastrozolu po podaniu doustnym nie różnił się u ochotników z ciężką niewydolnością nerek (GFR < 30 ml/min) w badaniu 1033IL/0018 z uwagi na fakt, że anastrozol jest eliminowany głównie przez metabolizm. Stężenia anastrozolu w osoczu obserwowane u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek w długotrwałych badaniach skuteczności były podobne do stężeń obserwowanych u pacjentów bez zaburzeń czynności nerek. Stosując anastrozol u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność (patrz punkt 4.2 i 4.4).

Dzieci i młodzież

U chłopców z ginekomastią wieku dojrzewania (od 10 do 17 lat) anastrozol był szybko wchłaniany, podlegał szerokiej dystrybucji i był wolno wydalany z okresem półtrwania wynoszącym około 2 dni. Klirens anastrozolu był mniejszy u dziewczynek (od 3 do 10 lat) niż u chłopców, a narażenie było większe. Anastrozol u dziewczynek podlegał szerokiej dystrybucji i był wolno wydalany.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Toksyczność ostra

W badaniach na zwierzętach toksyczność obserwowano wyłącznie w przypadku dużych dawek. W badaniach toksyczności ostrej u gryzoni mediana dawki śmiertelnej anastrozolu podawanego doustnie wynosiła ponad 100 mg/kg mc./dobę, a podawanego dootrzewnowo ponad 50 mg/kg mc./dobę. W badaniach toksyczności ostrej na psach mediana doustnej śmiertelnej dawki wynosiła ponad 45 mg/kg mc./dobę.

Toksyczność przewlekła

W badaniach na zwierzętach toksyczność była obserwowana tylko po zastosowaniu dużych dawek. Badania toksyczności po podaniu wielokrotnych dawek anastrozolu przeprowadzono na szczurach i psach. Podczas badań toksyczności nie ustalono granicznej dawki anastrozolu nie powodującej działań toksycznych. Objawy występujące po małych dawkach (1 mg/kg mc./dobę ) i średnich (u psów 3 mg/kg mc./dobę; u szczurów 5 mg/kg mc./dobę) były związane z właściwościami farmakologicznymi anastrozolu lub z jego właściwościami indukowania enzymów, i nie towarzyszyły im zmiany zwyrodnieniowe ani istotna toksyczność.

Mutagenność

W badaniach mutagenności wykazano, że anastrozol nie działa mutagennie i klastogennie.

Badania toksycznego wpływu na rozród

W badaniu płodności na szczurach płci męskiej po odstawieniu od matki podawano doustnie anastrozol w dawce 50 lub 400 mg/l w wodzie pitnej przez 10 tygodni. Zmierzone średnie stężenie w osoczu wynosiło odpowiednio 44,4 (± 14,7) ng/ml i 165 (± 90) ng/ml. Lek wywierał niekorzystny wpływ na indeksy parzenia się w obu grupach dawek, a zmniejszenie płodności było widoczne jedynie w grupie otrzymującej 400 mg/l. Zmniejszenie było przejściowe, ponieważ wszystkie parametry parzenia się i płodności były podobne do wartości w grupie kontrolnej po 9-tygodniowym okresie rekonwalescencji bez podawania leku.

Po podaniu doustnym samicom szczura anastrozol, w dawce 1 mg/kg mc./dobę, powodował duży odsetek bezpłodności oraz zwiększał straty przed implantacją jaja w dawce 0,02 mg/kg mc./dobę. Takie działania występowały po podaniu dawek klinicznie istotnych. Nie można wykluczyć takiego działania u człowieka. Działania te były związane z farmakologią leku i całkowicie ustępowały po 5 tygodniowym okresie odstawienia leku.

Po podaniu doustnym anastrozolu ciężarnym samicom szczurów i królików lek nie powodował działania teratogennego odpowiednio w dawkach do 1,0 i 0,2 mg/kg mc./dobę. Obserwowane działania (powiększenie łożyska u szczurów i poronienia u królików) wiązały się z farmakologią leku.

Przeżycie miotów samic szczurów otrzymujących anastrozol w dawce 0,02 mg/kg mc./dobę i większej (między 17. dniem ciąży a 22. dniem po porodzie) uległo pogorszeniu. Takie działania wiązały się z wpływem farmakologicznym leku na przebieg porodu. W pierwszym pokoleniu potomstwa matek szczurów, którym podawano anastrozol, nie zaobserwowano działań niepożądanych w postaci zaburzeń zachowania lub zaburzenia zdolności rozrodczych.

Badania działania rakotwórczego

W dwuletnim badaniu rakotwórczości u szczurów obserwowano zwiększenie częstości występowania nowotworów wątroby i polipów komórek zrębu macicy u samic oraz gruczolaków tarczycy u samców wyłącznie po podaniu dużej dawki (25 mg/kg mc./dobę), odpowiadającej 100-krotnej dawce terapeutycznej stosowanej u ludzi I dlatego uważa się je za pozbawione znaczenia klinicznego dla leczenia anastrozolem u ludzi.

W dwuletnim badaniu rakotwórczości u myszy obserwowano indukcję łagodnych guzów jajnika i zaburzenia częstości występowania nowotworów wywodzących się z układu limfatycznego (mniej histiocytowych mięsaków u samic i więcej przypadków śmierci w wyniku chłoniaków).

Takie zmiany uważa się za swoiste dla gatunku myszy po działaniu inhibitorów aromatazy i pozbawione znaczenia klinicznego dla leczenia anastrozolem u ludzi.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

Laktoza jednowodna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Powidon K-25 Magnezu stearynian

Otoczka:

Aquapolish white o składzie:

Hypromeloza 6 cp Makrogol 6000

Olej bawełniany, uwodorniony

Skrobia żelowana, modyfikowana (kukurydziana)

Tytanu dwutlenek (E-171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Dostępne są następujące wielkości opakowań:

20, 28, 30, 84, 98, 100 lub 300 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 20354 Hamburg Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16891

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09 czerwiec 2010r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

27.03.2014

spc (PL) Anastrozol medac 1 mg tabletki powlekane

National version: 27.03.2014

Anastrozol medac