+ iMeds.pl

Androcur 50 mgUlotka Androcur

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Androcur, 50 mg, tabletki

Cyproteroni acetas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Androcur i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Androcur

3.    Jak stosować lek Androcur

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Androcur

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK Androcur I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Androcur jest lekiem hormonalnym, którego działanie polega na hamowaniu wpływu męskich hormonów płciowych (androgenów, wytwarzanych także, w nieznacznym stopniu, w organizmie kobiecym). Substancją czynną jest cyproteronu octan.

U kobiet lek Androcur wywiera korzystny wpływ na stany zależne od androgenów, takie jak: nadmierny porost włosów w hirsutyzmie (owłosienie typu męskiego u kobiet), utrata włosów na głowie (łysienie androgenozależne) oraz nadmierne wydzielanie łoju z gruczołów łojowych w trądziku i łojotoku.

Dodatkowo, podczas stosowania leku Androcur lekarz może przepisać estragenowo-progestagenowy środek antykoncepcyjny (np. Diane-35) w celu ochrony antykoncepcyjnej oraz stabilizacji cyklu. Podczas leczenia skojarzonego czynność jajników jest blokowana. Zmiany te są odwracalne po zakończeniu leczenia.

U mężczyzn lek Androcur zmniejsza stężenie testosteronu (androgenu) we krwi. W konsekwencji prowadzi do tłumienia popędu płciowego.

Androgeny pobudzają wzrost komórek raka gruczołu krokowego. U pacjentów z rakiem gruczołu krokowego lek Androcur hamuje to działanie.

Wskazania do stosowania

•    Wskazania u kobiet

Ciężkie objawy androgenizacji, jak wysokiego stopnia nietypowe owłosienie (hirsutyzm), ciężka androgenozależna utrata owłosienia głowy prowadząca ostatecznie do łysiny (wyłysienie androgenowe), ciężkie postacie trądziku i (lub) łojotoku.

•    Wskazania u mężczyzn

Tłumienie popędu płciowego w przypadku dewiacji seksualnych.

Leczenie antyandrogenowe w przypadkach nieoperacyjnego raka gruczołu krokowego.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Androcur

2.


Kiedy nie stosować leku Androcur

Leku Androcur nie należy stosować, jeżeli występuje którykolwiek ze stanów opisanych poniżej. Jeśli którykolwiek ze stanów opisanych poniżej występuje, należy powiadomić o tym lekarza zanim zastosuje się lek Androcur.

Kobiety:

•    jeśli u pacjentki występuje alergia (nadwrażliwość) na cyproteronu octan lub na dowolną substancję pomocniczą leku Androcur;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

•    jeśli u pacjentki występują choroby wątroby;

•    jeśli u pacjentki stwierdzono przebytą żółtaczkę lub uporczywy świąd w trakcie poprzedniej ciąży;

•    jeśli u pacjentki stwierdzono opryszczkę ciężarnych w przeszłości;

•    jeśli u pacjentki stwierdzono zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora (dziedziczne zaburzenia czynności wątroby z uszkodzeniem wydzielania bilirubiny z czerwonych krwinek);

•    jeśli u pacjentki występują obecnie lub występowały w przeszłości łagodne lub złośliwe nowotwory wątroby;

•    jeśli u pacjentki występują choroby wyniszczające (choroby powodujące zanik bądź utratę sił);

•    jeśli u pacjentki stwierdzono ciężką przewlekłą depresję;

•    jeśli u pacjentki występują obecnie lub występowały w przeszłości zaburzenia krążenia krwi:

w szczególności stany związane z zakrzepicą (powstawanie skrzepów krwi) w naczyniach żylnych (zaburzenia zakrzepowo-zatorowe);

•    jeśli u pacjentki stwierdzono ciężką cukrzycę ze zmianami naczyniowymi;

•    jeśli u pacjentki stwierdzono niedokrwistość sierpowatokrwinkową;

•    jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występował w przeszłości łagodny nowotwór mózgu (oponiak).

Jeśli, oprócz leku Androcur, lekarz dodatkowo przepisze estragenowo-progestagenowy środek antykoncepcyjny (np. Diane-35), należy uważnie przeczytać informacje zamieszczone na ulotce dodatkowo przepisanego leku.

Mężczyźni:

Tłumienie popędu płciowego w przypadku dewiacji seksualnych

•    jeśli u pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na cyproteronu octan lub na dowolną substancję pomocniczą leku Androcur;

•    jeśli u pacjenta występują choroby wątroby;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora (dziedziczne zaburzenia czynności wątroby z uszkodzeniem wydzielania bilirubiny z czerwonych krwinek);

•    jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości łagodne lub złośliwe nowotwory wątroby;

•    jeśli u pacjenta występują choroby wyniszczające (choroby powodujące zanik bądź utratę sił);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką przewlekłą depresję;

•    jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości zaburzenia krążenia krwi:

w szczególności stany związane z zakrzepicą (powstawanie skrzepów krwi) w naczyniach żylnych (zaburzenia zakrzepowo-zatorowe);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką cukrzycę ze zmianami naczyniowymi;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono niedokrwistość sierpowatokrwinkową;

•    jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występował w przeszłości łagodny nowotwór mózgu (oponiak).

Leczenie antyandrogenowe w przypadkach nieoperacyjnego raka gruczołu krokowego.

•    jeśli u pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na cyproteronu octan lub na dowolną substancję pomocniczą leku Androcur;

•    jeśli u pacjenta występują choroby wątroby;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora (dziedziczne zaburzenia czynności wątroby z uszkodzeniem wydzielania bilirubiny z czerwonych krwinek);

•    jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości łagodne lub złośliwe nowotwory wątroby (tylko w przypadku jeśli nie są wynikiem przerzutów raka gruczołu krokowego);

•    jeśli u pacjenta występują choroby wyniszczające (choroby powodujące zanik bądź utratę sił z wyjątkiem nieoperacyjnego raka gruczołu krokowego);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką przewlekłą depresję;

•    jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości zaburzenia krążenia krwi:

w szczególności stany związane z zakrzepicą (powstawanie skrzepów krwi) w naczyniach żylnych (zaburzenia zakrzepowo-zatorowe);

•    jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występował w przeszłości oponiak (łagodny nowotwór tkanki w warstwie pomiędzy mózgiem i czaszką). Należy skontaktować się z lekarzem

w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Androcur

•    Androcur nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

•    Leku Androcur nie należy stosować przed zakończeniem procesu dojrzewania, ponieważ lek może wywierać niekorzystny wpływ na proces wzrostu oraz na funkcjonowanie niedojrzałego układu hormonalnego.

•    Należy powiedzieć lekarzowi jeśli występuje cukrzyca, gdyż może być potrzebne dostosowanie leczenia przeciwcukrzycowego. Podczas leczenia lekiem Androcur należy ściśle monitorować przebieg tej choroby (patrz również rozdział „Kiedy nie stosować leku Androcur”).

•    Raportowano przypadki anemii podczas stosowania produktu Androcur. Z tego względu należy regularnie kontrolować liczbę krwinek czerwonych.

•    Dane z badań przeprowadzonych na zwierzętach sugerują, że Androcur podawany w dużych dawkach może osłabiać funkcjonowanie gruczołów wewnątrzwydzielniczych związanych

z nerkami (gruczoły kory nadnerczy). Z tego względu lekarz może zlecić badania monitorujące czynność kory nadnerczy podczas leczenia lekiem Androcur.

•    Obserwowano przypadki łagodnych nowotworów mózgu (pojedyncze lub wielokrotne), których występowanie kojarzono z długotrwałym (kilka lat) stosowaniem octanu cyproteronu w dawce 25 mg i większej. Jeśli u pacjenta leczonego lekiem Androcur wykryto obecność oponiaka, leczenie tym lekiem musi zostać przerwane (patrz rozdział 4.3).

•    Notowano skrzepy krwi (zaburzenia zakrzepowo-zatorowe) związane z przyjmowaniem leku Androcur. Jednakże nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego. U pacjentów, u których w przeszłości wystąpił skrzep krwi lub u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową występuje podwyższone ryzyko wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpiła w przeszłości zakrzepica naczyń tętniczych bądź żylnych (np. zakrzepica żył głębokich), skrzep w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub u których wystąpił udar naczyniowy mózgu („udar niedokrwienny”).

Ostrzeżenia specjalne dla kobiet

Przed rozpoczęciem leczenia u kobiet, powinno zostać przeprowadzone dokładne badanie ginekologiczne (wraz z badaniem piersi i badaniem cytologicznym śluzu szyjkowego) oraz należy wykluczyć ciążę.

Jeżeli podczas leczenia skojarzonego lekiem Androcur z estrogenowo-progestagenowym środkiem antykoncepcyjnym zaleconym przez lekarza, pojawi się niewielkie krwawienie w ciągu pierwszych 3 tygodni przyjmowania tabletek, leczenia nie należy przerywać. Jednakże, jeżeli krwawienie jest silne, pacjentka powinna zgłosić się do lekarza.

W przypadku konieczności stosowania estragenowo-progestagenowego środka antykoncepcyjnego (np. Diane-35), jako terapię skojarzoną, należy uważnie przeczytać informacje zamieszczone na ulotce dodatkowego produktu.

Ostrzeżenia specjalne dla mężczyzn

Pacjenci z rakiem gruczołu krokowego powinni powiadomić lekarza, jeśli w przeszłości występowały u nich którekolwiek z niżej wymienionych stanów:

-    zaburzenia krążenia, a w szczególności zakrzepica (tworzenie zakrzepów) w naczyniach krwionośnych,

-    niedokrwistość sierpowatokrwinkowa,

-    ciężka cukrzyca ze zmianami naczyniowymi.

Lekarz rozważy zasadność przepisania leku Androcur.

Działanie leku Androcur, przepisanego przez lekarza ze wskazaniem „tłumienie popędu płciowego w dewiacjach seksualnych”, przy jednoczesnym spożywaniu alkoholu, może zostać osłabione.

Stosowanie leku z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli przyjmuje się statyny (leki obniżające poziom tłuszczów we krwi), ponieważ może dochodzić do nasilenia niektórych działań niepożądanych (miopatii lub rabdomiolizy) w przypadku równoczesnego ich podawania z dużymi dawkami leku Androcur.

Należy również poinformować lekarza o przyjmowaniu leków mających wpływ na wątrobę, tj.:

-    ketokonazol, itrakonazol, klotrymazol (w leczeniu zakażeń grzybiczych),

-    rytonawir (w leczeniu zakażeń wirusowych),

-    ryfampicyna (w leczeniu gruźlicy),

-    fenytoina (w leczeniu padaczki),

-    leki zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum).

Lek Androcur stosowany w dużych dawkach (100 mg 3 razy na dobę) może blokować niektóre enzymy wątrobowe i tym samym wpływać na skuteczność działania innych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku Androcur w czasie ciąży i (lub) karmienia piersią jest przeciwwskazane. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Androcur może powodować uczucie zmęczenia, zmniejszoną witalność oraz upośledzać zdolności koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Androcur

Lek Androcur zawiera 105,5 mg laktozy w tabletce. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Androcur

Tabletki należy przyjmować po posiłkach, popijając niewielką ilością płynu. Nie należy stosować dawki większej niż 300 mg na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Androcur należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie u kobiet:

Kobiety w wieku rozrodczym

Nie należy przyjmować leku Androcur jeśli jest się w ciąży. Dlatego należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem leczenia.

U kobiet w wieku rozrodczym leczenie rozpoczyna się w pierwszym dniu cyklu (w pierwszym dniu miesiączki). Tylko kobiety, które już nie miesiączkują mogą zacząć przyjmowanie leku Androcur natychmiast. W tym przypadku pierwszy dzień leczenia przyrównuje się do pierwszego dnia cyklu i odpowiednio do tego stosuje się następne zalecenia.

Między 1. a 10. dniem cyklu należy przyjmować 1 tabletkę leku Androcur (= 100 mg) 2 razy na dobę. Dodatkowo, w celu stabilizacji cyklu oraz dla zapewnienia koniecznej ochrony antykoncepcyjnej, od 1. do 21. dnia cyklu pacjentki powinny przyjmować odpowiedni lek estrogenowo-progestagenowy np. Diane-35.

Dzień przyjmowania tabletek 1 10 21 1

oooooooooo

ooooooooooo

7-dniowa

przerwa

• • ► ••

oo ►

Krwawienie

Krwawienie

1-szy dzień cyklu

•    2 tabletki leku Androcur

o 1 tabletka leku estrogenowo-progestagenowego

Kobiety otrzymujące terapię skojarzoną w cyklach powinny przyjmować leki każdego dnia mniej więcej o tej samej porze.

Po 21 dniach przyjmowania leku estragenowo-progestagenowego należy zrobić 7-dniową przerwę w leczeniu. W tym czasie dochodzi do krwawienia z odstawienia. Dokładnie po 4 tygodniach (28 dniach) po rozpoczęciu leczenia, tj. w tym samym dniu tygodnia, rozpoczyna się następny cykl leczenia skojarzonego, niezależnie od tego, czy krwawienie z odstawienia już ustało, czy jeszcze trwa. Po uzyskaniu poprawy klinicznej podczas skojarzonego leczenia z lekiem Diane-35, dawkę dobową leku Androcur lekarz może zmniejszyć do 1 (= 50 mg) lub 1/2 tabletki (= 25 mg), przy czym nadal lek stosuje się przez pierwszych 10 dni leczenia skojarzonego. Może się także okazać, że wystarczy stosowanie wyłącznie leku estrogenowo-progestagenowego.

Jeśli nie wystąpi krwawienie z odstawienia

Jeśli nie wystąpi krwawienie z odstawienia, przed kontynuacją leczenia należy poradzić się lekarza w celu wykluczenia ciąży.

Pacjentki po usunięciu macicy lub po menopauzie

U pacjentek po usunięciu macicy lub po menopauzie Androcur może być podawany w monoterapii, tzn. nie ma konieczności stosowania dodatkowych leków. Zależnie od nasilenia dolegliwości, przeciętna dawka powinna wynosić od 1 do 1/2 tabletki na dobę przez 21 dni, po czym należy przerwać przyjmowanie leku na 7 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Androcur jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie u mężczyzn:

Tłumienie popędu płciowego w dewiacjach seksualnych Lekarz ustali indywidualne dawkowanie.

1.    Zwykle na początku leczenia stosuje się 1 tabletkę 2 razy na dobę.

2.    Konieczne może być tymczasowe zwiększenie dawki do 2 tabletek 2 razy na dobę lub nawet do 2 tabletek 3 razy na dobę.

3.    Gdy zostanie osiągnięty zadowalający wynik leczenia, lekarz ustali najmniejszą skuteczną dawkę dobową. Dość często wystarcza 1/2 tabletki 2 razy na dobę.

4.    Dawkę dobową należy zmniejszać stopniowo, np. o 1/2 lub 1 tabletkę w odstępach co kilka tygodni.

W celu utrwalenia efektów leczenia, konieczne jest przyjmowanie leku Androcur przez dłuższy okres, uczestnicząc jednocześnie, jeśli to możliwe, w psychoterapii.

Leczenie antyandrogenowe w przypadkach nieoperacyjnego raka gruczołu krokowego Stosuje się 2 tabletki leku Androcur 2 do 3 razy na dobę (= 200 do 300 mg na dobę).

Nie należy przerywać leczenia ani zmniejszać dawki po uzyskaniu poprawy lub ustąpieniu objawów choroby.

-    W celu zmniejszenia stopnia początkowego podwyższenia stężenia męskich hormonów płciowych w trakcie leczenia agonistami GnRH (hormonów uwalniających gonadotropiny)

1.    Początkowo po 2 tabletki leku Androcur 2 razy na dobę (= 200 mg na dobę) przez 5 - 7 dni.

2.    Następnie po 2 tabletki leku Androcur 2 razy na dobę (= 200 mg na dobę) przez 3 - 4 tygodnie, w skojarzeniu z agonistą hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH)

w dawkach zalecanych przez podmiot odpowiedzialny (patrz informacje zawarte w ulotce dołączonej do opakowania agonisty GnRH).

-    W celu leczenia uderzeń gorąca u pacjentów leczonych analogami GnRH lub u pacjentów po usunięciu jąder

1.    Stosuje się 1 do 3 tabletek leku Androcur na dobę (50 do 150 mg na dobę).

2.    W razie potrzeby można zwiększyć dawkowanie do 2 tabletek 3 razy na dobę (= 300 mg na dobę).

Pacjentki(-ci) w wieku 65 lat i starsi

Nie ma danych sugerujących potrzebę zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Pacjentki(-ci) z niewydolnością wątroby

Androcur jest przeciwwskazany u pacjentów ze schorzeniami wątroby (patrz rozdział „Kiedy nie stosować leku Androcur”).

Pacjentki(-ci) z niewydolnością nerek

Nie ma danych sugerujących potrzebę zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Androcur

Nie raportowano żadnych ciężkich zatruć po zastosowaniu wielokrotnej dawki leku Androcur. Pominięcie zastosowania leku Androcur Pominięcie dawki u kobiet

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze razem z estragenowo-progestagenowym środkiem antykoncepcyj nym.

Kobiety stosujące cykle leczenia skojarzonego lekiem Androcur i lekiem estrogenowo-progestagenowym np. Diane-35 powinny przyjmować tabletki codziennie o tej samej porze. Jeżeli pacjentka zapomni przyjąć lek estrogenowo-progestagenowy o zwykłej porze, należy przyjąć tabletkę w ciągu 12 godzin. Jeżeli upłynie ponad 12 godzin od zwykłej godziny przyjmowania tabletki, może dojść do obniżenia skuteczności ochrony antykoncepcyjnej w tym cyklu. Należy zapoznać się z uwagami podanymi w ulotce dla pacjenta leku estrogenowo-progestagenowego na temat skuteczności antykoncepcyjnej oraz postępowania w przypadku pominięcia tabletki. Jeżeli po tym cyklu nie wystąpi krwawienie z odstawienia, przed rozpoczęciem kolejnego cyklu leczenia należy wykluczyć ciążę.

Pominięcie dawki u mężczyzn

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku

Po przerwaniu leczenia lekiem Androcur mogą powrócić objawy choroby. Nie należy przerywać stosowania leku bez polecenia lekarza. Jeśli pacjent chce zaprzestać przyjmowania leku, powinien skonsultować się z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych za stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Androcur może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych objawów:

•    ogólne złe samopoczucie, gorączka, nudności, wymioty, utrata apetytu, swędzenie całego ciała, zażółcenie skóry i oczu, jasny kolor stolca, ciemny kolor moczu. Wyżej wymienione objawy mogą wskazywać na toksyczne uszkodzenie wątroby, włączając zapalenie wątroby lub niewydolność wątroby.

U pacjentów leczonych lekiem Androcur obserwowano zaburzenia czynności wątroby, niekiedy ciężkie (żółtaczka, zapalenie wątroby i uszkodzenie wątroby). Zgłaszano również przypadki prowadzące do zgonu u pacjentów stosujących Androcur w dawce 100 mg i większej. Większość odnotowanych przypadków śmiertelnych wystąpiła u mężczyzn z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego. Zaburzenia czynności wątroby są zależne od dawki i z reguły rozwijają się w kilka miesięcy po rozpoczęciu leczenia. Dlatego lekarz powinien monitorować czynność wątroby przed i w trakcie leczenia, zwłaszcza jeśli wystąpiły objawy sugerujące toksyczny wpływ na wątrobę. W razie potwierdzenia hepatotoksyczności należy odstawić produkt Androcur, chyba że stwierdzone objawy można wyjaśnić obecnością innych czynników, np. przerzutów nowotworowych - wówczas można kontynuować stosowanie produktu Androcur, jeżeli spodziewane korzyści przeważają nad ryzykiem.

•    nietypowe dolegliwości w nadbrzuszu nieustępujące szybko samoistnie. Mogą one wskazywać na występowanie łagodnych oraz złośliwych nowotworów wątroby, mogących prowadzić do zagrażającego życiu krwotoku do jamy brzusznej.

•    obrzęk łydki lub nogi, pieczenie w klatce piersiowej, duszność lub nagłe osłabienie. Objawy te mogą wskazywać na tworzenie się skrzepów krwi (zaburzenia zakrzepowo-zatorowe).

Częstości występowania działań niepożądanych zdefinowano jako występujące:

-    bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów),

-    często (występują u więcej niż 1 na 100 lecz mniej niż 1 na 10 pacjentów),

-    niezbyt często (występują u więcej niż 1 na 1 000 lecz mniej niż 1 na 100 pacjentów),

-    rzadko (występują u więcej niż 1 na 10 000 lecz mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)

-    bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

-    częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Bardzo częste działania niepożądane:

-    odwracalne zahamowanie spermatogenezy (mężczyźni);

-    obniżenie popędu płciowego (spadek libido u mężczyzn);

-    zaburzenia wzwodu (mężczyźni).

Częste działania niepożądane:

-    toksyczne uszkodzenie wątroby, w tym żółtaczka, zapalenie wątroby, niewydolność wątroby (mężczyźni);

-    zwiększenie masy ciała (mężczyźni);

-    zmniejszenie masy ciała (mężczyźni);

-    nastroje depresyjne (mężczyźni);

-    niepokój ruchowy (przejściowy) (mężczyźni);

-    ginekomastia (nadmierny rozrost sutków u mężczyzn) (mężczyźni);

-    zmęczenie (mężczyźni);

-    uderzenia gorąca (mężczyźni)

-    potliwość (mężczyźni);

-    płytki oddech (mężczyźni).

Niezbyt częste działania niepożądane:

-    wysypka (mężczyźni).

Rzadkie działania niepożądane:

-    reakcje nadwrażliwości (mężczyźni).

Bardzo rzadkie działania niepożądane:

-    łagodne i złośliwe guzy wątroby (mężczyźni).

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

-    łagodne i złośliwe guzy wątroby (kobiety);

-    łagodne nowotwory mózgu (oponiaki) (kobiety, mężczyźni); (patrz rozdział „Kiedy nie stosować leku Androcur” i „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Androcur”.

-    reakcje alergiczne (nadwrażliwość) (kobiety);

-    przyrost masy ciała (kobiety);

-    spadek masy ciała (kobiety);

-    nastroje depresyjne (kobiety);

-    niepokój ruchowy (przejściowy) (kobiety);

-    spadek libido (kobiety);

-    wzrost libido (kobiety);

-    powstawanie skrzepów krwi (zaburzenia zakrzepowo-zatorowe) (patrz rozdział „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Androcur”) (kobiety, mężczyźni);

-    płytki oddech (kobiety);

-    krwawienia wewnątrz jamy brzusznej (kobiety, mężczyźni);

-    toksyczne uszkodzenie wątroby, włączając żółtaczkę, zapalenie wątroby, niewydolność wątroby (kobiety);

-    wysypka (kobiety);

-    zahamowanie owulacji (kobiety);

-    tkliwość piersi (kobiety);

-    plamienie miesiączkowe (kobiety);

-    zmęczenie (kobiety);

-    osteoporoza (mężczyźni);

-    anemia (mężczyźni).

U kobiet, podczas leczenia skojarzonego ze środkiem antykoncepcyjnym takim jak Diane-35 jest zahamowana czynność jajników, a zatem podczas leczenia występuje stan niepłodności.

W odniesieniu do leczenia skojarzonego należy również zwrócić uwagę na informacje na temat działań niepożądanych zawartych w ulotce dla pacjenta leku estrogenowo-progestagenowego, takiego jak Diane-35, stosowanego w skojarzeniu z lekiem Androcur.

U mężczyzn, podczas leczenia lekiem Androcur dochodzi do tłumienia popędu i potencji oraz do zahamowania czynności jąder. Zmiany te są odwracalne po zakończeniu leczenia.

Po kilku tygodniach leczenia lekiem Androcur, w wyniku działania antyandrogennego oraz antygonadotropowego dochodzi do zahamowania spermatogenezy (tworzenia spermy). Spermatogeneza stopniowo powraca w czasie kilku miesięcy od zakończenia leczenia.

U mężczyzn, lek Androcur może prowadzić do obrzmienia gruczołów sutkowych (ginekomastii czasem połączonej z nadwrażliwością brodawek sutkowych na dotyk). Zmiany te są zwykle odwracalne po zakończeniu leczenia.

Podobnie jak w przypadku innych leków antyandrogenowych, w rzadkich przypadkach długotrwałe stosowanie leku Androcur u mężczyzn może prowadzić do osteoporozy.

Zarówno u kobiet jak i mężczyzn obserwowano) łagodne nowotwory mózgu (oponiaki), których występowanie kojarzono z długotrwałym (kilka lat) stosowaniem produktu Androcur w dawce 25 mg i większej (patrz rozdział „Kiedy nie stosować leku Androcur” i „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Androcur”.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Androcur

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Androcur po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Androcur

-    Substancją czynną leku jest cyproteronu octan.

-    Każda tabletka zawiera 50 mg cyproteronu octanu

-    Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon 25 000, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Androcur i co zawiera opakowanie

Tabletki produktu Androcur są białe lub lekko żółtawe okrągłe, płaskie z obu stron z rowkiem po jednej stronie i wytłoczonymi literami „BV” wewnątrz sześciokąta foremnego po drugiej stronie tabletki. Tabletkę można podzielić na połowy.

Opakowanie zawiera 2 lub 5 blistrów po 10 tabletek w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy

Wytwórca

Bayer Weimar GmbH und Co. KG Dobereinerstrasse 20 99427 Weimar

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa tel. (0-22) 572 35 00

Data zatwierdzenia ulotki

Androcur

Charakterystyka Androcur

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Androcur, 50 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 50 mg cyproteronu octanu (Cyproteroni acetas). Substancja pomocnicza: 105,5 mg laktozy w tabletce (patrz punkt 4.4). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Białe lub lekko żółtawe tabletki, z rowkiem po jednej stronie i wytłoczonymi literami „BV” wewnątrz sześciokąta foremnego po drugiej stronie tabletki. Tabletkę można podzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania Wskazania u kobiet

Ciężkie objawy androgenizacji, takie jak wysokiego stopnia nietypowe owłosienie (hirsutyzm), ciężka androgenozależna utrata owłosienia głowy prowadząca ostatecznie do łysiny (wyłysienie androgenowe), często związane z ciężkimi postaciami trądziku i (lub) łojotoku.

Wskazania u mężczyzn

Tłumienie popędu w dewiacjach seksualnych.

Leczenie antyandrogenowe w przypadkach nieoperacyjnego raka gruczołu krokowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania:

Podanie doustne.

Tabletki należy przyjmować po posiłkach, popijając je niewielką ilością płynu.

Dawkowanie u kobiet

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety ciężarne nie mogą przyjmować produktu Androcur. Dlatego należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem leczenia.

U kobiet w wieku rozrodczym leczenie rozpoczyna się w pierwszym dniu cyklu (tj. pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Jedynie pacjentki niemiesiączkujące mogą rozpocząć przyjmowanie produktu natychmiast. W takim przypadku pierwszy dzień leczenia należy uznać za pierwszy dzień cyklu i dalej postępować według normalnych zaleceń.

Dawka dobowa produktu Androcur to 2 tabletki (100 mg) przyjmowane jednorazowo, po posiłku, od 1. do 10. dnia cyklu (tj. przez 10 dni). Dodatkowo w tej grupie kobiet stosuje się produkt zawierający progestagen i estrogen, np. po 1 tabletce produktu Diane-35 na dobę od 1. do 21. dnia cyklu, dzięki czemu zapewnia się niezbędną ochronę antykoncepcyjną i stabilizuje cykl.

Kobiety poddawane skojarzonej terapii cyklicznej (Androcur + Diane-35) powinny przyjmować tabletki codziennie o tej samej porze.

Po 21 dniach przyjmowania tabletek (Diane-35) następuje 7-dniowa przerwa w leczeniu. W tym czasie występuje krwawienie z odstawienia. Dokładnie po 4 tygodniach od rozpoczęcia pierwszego cyklu leczenia, tj. w tym samym dniu tygodnia, rozpoczyna się następny cykl terapii skojarzonej, niezależnie od tego, czy krwawienie ustało, czy nie.

Po uzyskaniu poprawy klinicznej dawkę dobową produktu Androcur można zmniejszyć do 1 lub 1/2 tabletki przez pierwszych 10 dni leczenia skojarzonego z produktem Diane-35. Może się okazać, że wystarczy stosowanie wyłącznie produktu Diane-35.

Brak wystąpienia krwawienia

Jeżeli w okresie przerwy w stosowaniu tabletek (Diane-35) nie wystąpi krwawienie, lek należy odstawić i należy wykluczyć ciążę przed wznowieniem przyjmowania produktu.

Pominięcie tabletek

Kobiety poddawane cyklicznej terapii skojarzonej (Androcur + Diane-35) powinny przyjmować tabletki codziennie o tej samej porze. Jeżeli upłynie ponad 12 godzin od czasu kiedy powinno się zażyć tabletkę produktu Diane-35, może dojść do obniżenia skuteczności ochrony antykoncepcyjnej w tym cyklu. Należy zapoznać się z uwagami (zwłaszcza dotyczącymi niezawodności antykoncepcji

1    zaleceniami dotyczącymi postępowania w przypadku pominięcia tabletki) podanymi w informacji na temat stosowania produktu Diane-35. Jeżeli po tym cyklu nie wystąpi krwawienie, przed wznowieniem przyjmowania tabletek należy wykluczyć ciążę.

Pominięcie tabletek produktu Androcur może doprowadzić do obniżenia skuteczności terapeutycznej produktu i może prowadzić do wystąpienia krwawień śródcyklicznych. Należy wyrzucić pominiętą tabletkę produktu Androcur (tzn. nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki) i należy przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze razem z produktem Diane-35.

Pacjentki po menopauzie lub z usuniętą macicą

U pacjentek po menopauzie lub z usuniętą macicą Androcur może być podawany w monoterapii. Zależnie od nasilenia dolegliwości, przeciętna dawka powinna wynosić od 1 do 1/2 tabletki produktu Androcur na dobę przez 21 dni, po czym należy zachować siedmiodniową przerwę w stosowaniu produktu.

Dawkowanie u mężczyzn:

Maksymalna dawka dobowa to 300 mg.

Tłumienie popędu w dewiacjach seksualnych

Na ogół leczenie rozpoczyna się od stosowania 1 tabletki produktu Androcur dwa razy na dobę. Może być konieczne zwiększenie dawki do 2 tabletek dwa razy na dobę lub nawet do 2 tabletek trzy razy na dobę przez krótki czas. W przypadku uzyskania zadowalającej odpowiedzi na leczenie należy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać efekt terapeutyczny stosując najmniejszą możliwą dawkę. Dość często wystarcza 1/2 tabletki dwa razy na dobę. Przy ustalaniu dawki podtrzymującej lub przerywaniu stosowania produktu nie należy zmniejszać dawkowania w sposób nagły, lecz stopniowo. W tym celu dawkę dobową należy zmniejszać o 1 tabletkę, a najlepiej o 1/2 tabletki, w odstępach co kilka tygodni. Aby ustabilizować efekt terapeutyczny, konieczne jest przyjmowanie produktu Androcur przez dłuższy czas, w razie możliwości równocześnie prowadząc psychoterapię.

Leczenie antyandrogenowe w przypadku nieoperacyjnego raka gruczołu krokowego

2    tabletki produktu Androcur od dwóch do trzech razy na dobę (= 200 do 300 mg).

Tabletki należy przyjmować po posiłkach, popijając je niewielką ilością płynu.

Nie należy przerywać leczenia ani zmniejszać dawki po uzyskaniu poprawy lub remisji klinicznej.

- W celu obniżenia stopnia początkowego zwiększenia stężenia męskich hormonów płciowych w terapii skojarzonej agonistami GnRH

Początkowo po 2 tabletki produktu Androcur dwa razy na dobę (= 200 mg) w monoterapii przez 5-7 dni, a następnie po 2 tabletki produktu Androcur dwa razy na dobę (= 200 mg) przez 3-4 tygodnie, w skojarzeniu z agonistą GnRH w dawkach zalecanych przez podmiot odpowiedzialny (patrz informacje dotyczące agonistów GnRH)

- W leczeniu uderzeń gorąca u pacjentów poddawanych terapii skojarzonej analogami GnRH lub po wykonanej orchidektomii

1do 3 tabletek produktu Androcur na dobę (50 do 150 mg) ze stopniowym zwiększaniem dawkowania do 2 tabletek trzy razy na dobę (300 mg) w razie potrzeby.

Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych grup pacjentów

Dzieci i młodzież

Androcur nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Produkt Androcur jest przeznaczony wyłącznie dla pacjentów po zakończeniu dojrzewania płciowego.

Produktu Androcur nie należy stosować przed zakończeniem procesu dojrzewania płciowego, ponieważ nie można wykluczyć jego niekorzystnego wpływu na wzrost kości długich oraz, na jeszcze nieustabilizowane, osie czynności wewnątrzwydzielniczej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma danych sugerujących potrzebę zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Androcur jest przeciwwskazany u pacjentów ze schorzeniami wątroby (do czasu przywrócenia czynności wątroby do wartości uznanych za normę).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie ma danych sugerujących potrzebę zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

4.3 Przeciwwskazania U kobiet:

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu Androcur;

•    ciąża;

•    karmienie piersią;

•    choroby wątroby;

•    zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora;

•    żółtaczka w wywiadzie lub uporczywy świąd w trakcie poprzedniej ciąży;

•    opryszczka ciężarnych w wywiadzie;

•    istniejące lub przebyte nowotwory wątroby;

•    choroby wyniszczające;

•    ciężka, przewlekła depresja;

•    zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne lub w wywiadzie;

•    ciężka cukrzyca ze zmianami naczyniowymi;

•    niedokrwistość sierpowatokrwinkowa;

•    istniejący bądź przebyty oponiak.

W odniesieniu do leczenia skojarzonego (Androcur + Diane-35), w cyklach, ciężkich objawów androgenizacji należy również zwrócić uwagę na przeciwwskazania zawarte w charakterystyce produktu leczniczego zawierającego progestagen i estrogen, np. Diane-35 stosowanego w skojarzeniu z produktem Androcur.

U mężczyzn:

Tłumienie popędu w dewiacjach seksualnych

   nadwrażliwość na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą produktu Androcur;

•    choroby wątroby;

•    zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora;

•    istniejące lub przebyte nowotwory wątroby;

•    choroby wyniszczające;

•    ciężka, przewlekła depresja;

•    zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne lub w wywiadzie;

•    ciężka cukrzyca ze zmianami naczyniowymi;

•    niedokrwistość sierpowatokrwinkowa;

•    istniejący bądź przebyty oponiak.

Leczenie antyandrogenowe w przypadku nieoperacyjnego raka gruczołu krokowego

   nadwrażliwość na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą produktu Androcur;

•    choroby wątroby;

•    zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora;

•    istniejące lub przebyte nowotwory wątroby (o ile nie są one przerzutami raka gruczołu krokowego);

•    choroby wyniszczające (z wyjątkiem nieoperacyjnego raka gruczołu krokowego);

•    ciężka, przewlekła depresja;

•    istniejące zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;

•    istniejący bądź przebyty oponiak.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Wątroba

U pacjentów leczonych produktem Androcur obserwowano przypadki bezpośredniego toksycznego oddziaływania na wątrobę, w tym żółtaczki, zapalenia wątroby i niewydolności wątroby. Zgłaszano również przypadki prowadzące do zgonu u pacjentów stosujących Androcur w dawce 100 mg i większej. Większość zgłoszonych przypadków śmiertelnych wystąpiła u mężczyzn z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego. Toksyczność jest związana z wielkością dawki i na ogół pojawia się po kilku miesiącach od rozpoczęcia leczenia. Badania czynności wątroby należy wykonywać przed rozpoczęciem leczenia, w regularnych odstępach w trakcie leczenia oraz przy każdym pojawieniu się jakichkolwiek objawów podmiotowych lub przedmiotowych sugerujących hepatotoksyczność. W razie potwierdzenia hepatotoksyczności należy odstawić produkt Androcur, chyba że stwierdzone objawy można wyjaśnić obecnością innych czynników, np. przerzutów nowotworowych - wówczas można kontynuować stosowanie produktu Androcur, jeżeli spodziewane korzyści przeważają nad ryzykiem.

Po zastosowaniu produktu Androcur, obserwowano występowanie łagodnych oraz złośliwych nowotworów wątroby (u mężczyzn bardzo rzadko), mogących prowadzić do zagrażającego życiu krwotoku do jamy brzusznej. W razie wystąpienia nasilonych dolegliwości brzusznych, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej, w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić potencjalną obecność nowotworu wątroby.

Oponiak

Obserwowano przypadki oponiaków (pojedyncze lub mnogie), których występowanie kojarzono z długotrwałym (kilka lat) stosowaniem octanu cyproteronu w dawce 25 mg i większej. Jeśli u pacjenta leczonego produktem Androcur wykryto obecność oponiaka, leczenie tym produktem musi zostać przerwane (patrz rozdział 4.3).

Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe

U pacjentów stosujących produkt Androcur stwierdzano zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, chociaż nie ustalono związku przyczynowego z tym lekiem. Pacjenci z przebytymi incydentami: żylnych bądź tętniczych zaburzeń zakrzepowych lub zakrzepowo-zatorowych (np. zakrzepicą żył głębokich, zatorem tętnicy płucnej, zawałem serca) lub z udarem mózgu w wywiadzie bądź z zaawansowanymi

chorobami nowotworowymi są narażeni na podwyższone ryzyko wystąpienia następnych incydentów zakrzepowo-zatorowych.

U pacjentów z nieoperacyjnym rakiem gruczołu krokowego z zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi w wywiadzie lub chorych na niedokrwistość sierpowatokrwinkową lub ciężką cukrzycę ze zmianami naczyniowymi, przed przepisaniem produktu Androcur należy przeprowadzić staranną ocenę bilansu korzyści do ryzyka leczenia.

Anemia

U mężczyzn raportowano przypadki anemii podczas stosowania produktu Androcur. Z tego względu należy regularnie kontrolować liczbę krwinek czerwonych.

Cukrzyca

W przypadku pacjentów chorych na cukrzycę konieczna jest ścisła obserwacja lekarska, ponieważ podczas stosowania produktu Androcur może dojść do zmiany zapotrzebowania na doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę (patrz również punkt 4.3).

Duszność

W trakcie stosowania leczenia dużymi dawkami produktu Androcur, może wystąpić uczucie duszności.

W diagnostyce różnicowej należy wówczas uwzględnić znane działanie stymulujące oddychanie wywierane przez progesteron i syntetyczne progestageny, z towarzyszącą hipokapnią i skompensowaną zasadowicą oddechową. Nie uważa się, aby te objawy wymagały leczenia.

Czynność kory nadnerczy

Podczas leczenia należy regularnie kontrolować czynność kory nadnerczy, ponieważ wyniki badań przedklinicznych sugerują możliwość jej osłabienia ze względu na kortykosteroidowe działanie produktu Androcur podawanego w wysokich dawkach (patrz punkt 4.3).

Inne stany

Produkt Androcur zawiera 105,5 mg laktozy w tabletce i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące kobiet

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić staranne ogólne badanie fizykalne i badanie ginekologiczne (łącznie z badaniem piersi i wymazu cytologicznego z szyjki macicy) oraz należy wykluczyć ciążę.

Leczenie skojarzone

Jeżeli w trakcie leczenia skojarzonego wystąpi plamienie w ciągu 3 tygodni, podczas których przyjmowane są tabletki, nie należy przerywać ich przyjmowania. Jednak, jeżeli uporczywe lub nawracające krwawienia będą występować w nieregularnych odstępach czasu, należy wykonać badanie ginekologiczne w celu wykluczenia choroby organicznej.

Jeżeli chodzi o niezbędne dodatkowe stosowanie produktu Diane-35, należy zwrócić uwagę na wszystkie dane istotne dla tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące mężczyzn

Jednoczesne przyjmowanie produktu Androcur i spożywanie alkoholu, we wskazaniu „tłumienie popędu w dewiacjach seksualnych”, może zmniejszyć skuteczność działania produktu.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Chociaż nie przeprowadzono badań interakcji klinicznych, ponieważ cyproteronu octan jest metabolizowany przez izoenzym CYP3A4, można oczekiwać hamowania jego metabolizmu przez ketokonazol, itrakonazol, klotrymazol, rytonawir i inne silne inhibitory tego izoenzymu. Z drugiej strony induktory cytochromu CYP3A4, takie jak np. ryfampicyna, fenytoina i produkty zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum), mogą obniżać stężenie cyproteronu octanu.

Na podstawie badań hamowania in vitro stwierdzono, że w dużych dawkach 3 razy po 100 mg na dobę octan cyproteronu może hamować izoenzymy CYP2C8, 2C9, 2C19, 3A4 i 2D6 cytochromu P450. Może dochodzić do podwyższenia ryzyka miopatii lub rabdomiolizy w związku ze stosowaniem statyn w przypadku równoczesnego podawania tych inhibitorów HMGCoA (statyn), metabolizowanych przede wszystkim przez izoenzym CYP3A4 z dużymi dawkami terapeutycznymi cyproteronu octanu, ponieważ są one metabolizowane w ramach tego samego szlaku metabolicznego.

4.6    Ciąża i laktacja

Produkt Androcur jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży i w trakcie karmienia piersią.

W badaniu z udziałem 6 kobiet, które otrzymały pojedynczą dawkę doustną 50 mg cyproteronu octanu, 0,2% dawki przeniknęło do mleka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Należy zwrócić uwagę pacjentom wykonującym prace wymagające znacznego skupienia uwagi (np. kierowców, operatorów maszyn), że stosowanie produktu Androcur może prowadzić do występowania uczucia nadmiernego zmęczenia i zmniejszenia witalności oraz może upośledzać zdolność koncentracji.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych (ADRs) u pacjentów otrzymujących produkt Androcur należą:

-    u mężczyzn: spadek libido, zaburzenia wzwodu oraz odwracalne zahamowanie spermatogenezy

-    u kobiet: plamienie miesiączkowe, zwiększenie masy ciała oraz nastroje depresyjne.

Do najcięższych działań niepożądanych (ADRs) występujących u pacjentów otrzymujących produkt Androcur należą: toksyczne działanie na wątrobę, łagodne oraz złośliwe nowotwory wątroby mogące prowadzić do krwotoku do jamy brzusznej oraz zaburzenia zakrzepowo-zatorowe.

Częstość występowania działań niepożądanych raportowanych dla produktu Androcur zestawiono w poniższej tabeli. Częstości występowania zdefinowano jako: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 i < 1/10), niezbyt często (1/1,000 i < 1/100), rzadko (> 1/10,000 i < 1/1,000).

Działania niepożądane raportowane wyłącznie po wprowadzeniu produktu na rynek oraz działania, dla których częstości nie można określić, zostały wymienione w kolumnie oznaczonej „częstość nieznana”

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość

nieznana

Nowotwory łagodne, złośliwe (i nieokreślone u mężczyzn)

łagodne oraz złośliwe nowotwory wątroby (mężczyźni) *)

oponiak § *)

łagodne oraz złośliwe nowotwory wątroby (kobiety) *)

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość

nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

anemia

(mężczyźni)*)

Zaburzenia

układu

immunolo

gicznego

reakcje

nadwrażliwo

ści

(mężczyźni)

reakcje nadwrażliwości (kobiety)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zmniejszenie

lub

zwiększenie masy ciała (mężczyźni)

zmniejszenie

lub

zwiększenie masy ciała (kobiety)

Zaburzenia

psychiczne

spadek libido

(mężczyźni),

zaburzenia

wzwodu

(mężczyźni)

nastroje

depresyjne

(mężczyźni),

niepokój

ruchowy

(przejściowo)

(mężczyźni)

spadek /

wzrost libido

(kobiety),

nastroje

depresyjne

(kobiety),

niepokój

ruchowy

(przejściowo)

(kobiety)

Zaburzenia

naczyniowe

zaburzenia

zakrzepowo-

zatorowe *)

**)

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność

(mężczyźni)*-1

duszność (kobiety) *)

Zaburzenia żołądka i jelit

krwotok do jamy

brzusznej *)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

toksyczne

działanie na

wątrobę, w tym

żółtaczka,

zapalenie

wątroby,

niewydolność

wątroby

(mężczyźni)*)

toksyczne działanie na wątrobę, w tym żółtaczka, zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, (kobiety)*)

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość

nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka

(mężczy

źni)

wysypka

(kobiety)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

osteoporoza

(mężczyźni)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

odwracalne

zahamowanie

spermatoge

nezy

(mężczyźni)

ginekomastia

(mężczyźni)

zahamowanie

owulacji

(kobiety),

tkliwość

piersi

(kobiety),

plamienie

miesiączkowe

(kobiety)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie

(mężczyźni),

uderzenia

gorąca

(mężczyźni),

potliwość

(mężczyźni)

zmęczenie

(kobiety)

§ Patrz punkt 4.3.

* Patrz punkt 4.4.

**) Związek przyczynowy z produktem Androcur nie został ustalony.

U kobiet, podczas leczenia skojarzonego dochodzi do zahamowania owulacji, co prowadzi do powstania stanu niepłodności.

Jeżeli chodzi o niezbędne dodatkowe stosowanie produktu Diane-35, należy zapoznać się z uwagami na temat działań niepożądanych zawartymi w informacji na temat tego produktu.

U mężczyzn, w trakcie leczenia produktem Androcur dochodzi do tłumienia popędu seksualnego i potencji oraz zahamowania czynności gonad. Zmiany te są odwracalne po zaprzestaniu leczenia. Produkt Androcur hamuje spermatogenezę w ciągu kilku tygodni stosowania w wyniku działania antyandrogennego i antygonadotropowego. Stopniowy powrót spermatogenezy następuje w ciągu kilku miesięcy po zaprzestaniu stosowania leku.

U mężczyzn podawanie produktu Androcur może wywoływać ginekomastię (czasem połączoną z tkliwością brodawek sutkowych), która na ogół ustępuje po odstawieniu leku.

Podobnie jak w przypadku innych leków antyandrogenowych, długotrwały stan pozbawienia androgenów, jaki występuje podczas stosowania produktu Androcur może prowadzić do rozwoju osteoporozy u mężczyzn.

Zarówno u kobiet jak i u mężczyzn obserwowano oponiaki, których występowanie kojarzono z długotrwałym (kilka lat) stosowaniem produktu Androcur w dawce 25 mg i większej (patrz punkt

4.3 i 4,4).

Do opisu działań niepożądanych zastosowano najbardziej odpowiednie terminy MedDRA. Nie wymieniono synonimów ani stanów pokrewnych, jednak należy je również wziąć pod uwagę.

4.9 Przedawkowanie

W badaniach toksyczności ostrej po pojedynczym podaniu produktu wykazano, że cyproteronu octan, substancję czynną produktu Androcur, można zaklasyfikować jako praktycznie nietoksyczny. Nie powinno również istnieć ryzyko ostrego zatrucia po jednorazowym, przypadkowym przyjęciu wielokrotności dawki wymaganej w leczeniu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego; Antyandrogeny Kod ATC: G03H A01

Androcur jest antyandrogennym lekiem hormonalnym.

U kobiet stwierdza się korzystny wpływ leku na stany zależne od androgenów, takie jak patologiczny porost włosów w hirsutyzmie, łysienie androgenne i nasilenie czynności gruczołów łojowych w przebiegu trądziku i łojotoku w wyniku kompetycyjnego wypierania androgenów z narządów docelowych. Dodatkowe działanie terapeutyczne ma obniżenie stężenia androgenów, które wynika z antygonadotropowych właściwości cyproteronu octanu.

Zmiany te są odwracalne po odstawieniu leku.

W trakcie leczenia skojarzonego z produktem Diane-35 dochodzi do zahamowania czynności jajników.

U mężczyzn podczas leczenia produktem Androcur dochodzi do tłumienia popędu seksualnego i potencji oraz zahamowania czynności gonad. Zmiany te są odwracalne po odstawieniu leku. Cyproteronu octan hamuje kompetycyjnie wpływ androgenów na zależne od nich narządy docelowe, np. chroni gruczoł krokowy przed działaniem androgenów pochodzących z gonad i (lub) kory nadnerczy.

Cyproteronu octan wywiera centralne działanie hamujące. Jego działanie antygonadotropowe prowadzi do zmniejszenia syntezy testosteronu w jądrach, a w związku z tym do zmniejszenia stężenia testosteronu we krwi.

Działanie antygonadotropowe cyproteronu octanu uzyskuje się również wtedy, gdy substancję tę kojarzy się z agonistami GnRH. Cyproteronu octan powoduje zmniejszenie początkowego wzrostu stężenia testosteronu wywoływanego przez tę grupę substancji.

Podczas stosowania dużych dawek cyproteronu octanu obserwowano niekiedy niewielkie zwiększenie stężenia prolaktyny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Cyproteronu octan wchłania się całkowicie po podaniu doustnym w szerokim zakresie dawek. Całkowita biodostępność cyproteronu octanu wynosi 88% dawki.

Dystrybucja

Przyjęcie 50 mg cyproteronu octanu prowadzi do uzyskania maksymalnego stężenia leku w osoczu w wysokości około 140 ng/ml po około 3 godzinach. Następnie stwierdzano zmniejszenie stężenia leku w osoczu w okresie od 24 do 120 godzin, z terminalnym okresem półtrwania wynoszącym 43,9 ± 12,8 godz. Ustalono, że całkowity klirens cyproteronu octanu wynosi 3,5 ± 1,5 ml/min/kg.

Cyproteronu octan jest prawie wyłącznie związany z albuminami osocza. Około 3,5 do 4% całkowitej dawki leku występuje w postaci niezwiązanej. Ze względu na to, że wiązanie z białkami jest nieswoiste, zmiany stężenia SHBG (globuliny wiążącej hormony płciowe) nie wpływają na farmakokinetykę octanu cyproteronu.

Ze względu na długi okres półtrwania fazy dystrybucji terminalnej z osocza (surowicy) oraz dobowe przyjmowanie leku, może dochodzić do kumulacji cyproteronu octanu w surowicy ze współczynnikiem około 3 w trakcie wielokrotnego, codziennego podawania.

Metabolizm/ Biotransformacja

Cyproteronu octan jest metabolizowany za pośrednictwem różnych szlaków metabolicznych, w tym na drodze hydroksylacji i koniugacji. Głównym metabolitem w osoczu jest jego 15B-hydroksypochodna. Pierwsza faza przemian metabolicznych cyproteronu octanu jest przede wszystkim katalizowana przez izoenzym CYP3A4 cytochromu P450.

Wydalanie

Pewna część podanej dawki ulega wydaleniu w postaci niezmienionej z żółcią. Większość dawki jest wydalana w postaci metabolitów z moczem i z żółcią w stosunku 3:7. Ustalono, że okres połowicznej eliminacji przez nerki i z żółcią wynosi 1,9 doby. Metabolity były eliminowane z osocza z podobną szybkością (okres półtrwania: 1,7 doby).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność układowa

Dane przedkliniczne uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu wielokrotnym nie ujawniły występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Embriotoksyczność/teratogenność

W badaniach nad embriotoksycznością nie stwierdzono zmian teratogennych po leczeniu w trakcie organogenezy przed rozwojem zewnętrznych narządów płciowych. Podawanie większych dawek cyproteronu octanu w hormonowrażliwej fazie różnicowania się narządów płciowych może być przyczyną objawów feminizacji u płodów płci męskiej. Badania noworodków płci męskiej, które w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego były narażone na działanie cyproteronu octanu, nie wykazały jednak objawów feminizacji. Niemniej jednak stosowanie produktu Androcur w ciąży jest przeciwwskazany.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Przemijające zahamowanie płodności samców szczurów wywołane przez doustne podawanie produktu raz na dobę nie wskazywało na to, aby stosowanie produktu Androcur prowadziło do uszkodzenia plemników, które mogłoby doprowadzić do wystąpienia wad wrodzonych lub pogorszenia płodności u potomstwa.

Genotoksyczność i rakotwórczość

Najczęściej stosowane testy służące do oceny genotoksyczności dały wynik negatywny dla cyproteronu octanu. Jednakże w kolejnych testach wykazano, że w wyizolowanych komórkach wątroby szczurów i małp, jak również świeżo izolowanych hepatocytach ludzkich cyproteronu octan powodował powstanie połączeń typu pomostowego (adduktów) w strukturze DNA (jednocześnie zwiększając aktywność naprawczą DNA). Liczba powstałych połączeń typu pomostowego (adduktów) w strukturze DNA w komórkach wątroby psów była bardzo niska.

Do powstawania adduktów DNA dochodziło przy ekspozycji, jakiej można się spodziewać w przypadku zalecanego schematu dawkowania cyproteronu octanu. W warunkach in vivo po zastosowaniu cyproteronu octanu zaobserwowano zwiększoną częstość występowania ogniskowych, potencjalnie przednowotworowych, zmian w wątrobie samic szczurów, polegających na zmianie enzymów komórkowych, jak również odnotowano zwiększoną częstość mutacji u transgenicznych szczurów, będących nosicielami genów bakteryjnych jako celów mutacji.

Dotychczasowe doświadczenie kliniczne i odpowiednio przeprowadzone badania epidemiologiczne nie potwierdzają zwiększonej częstości występowania nowotworów wątroby u człowieka. Badania dotyczące rakotwórczości cyproteronu octanu u gryzoni nie wykazały specyficznych właściwości rakotwórczych. Jednakże, należy pamiętać o tym, że hormony płciowe mogą pobudzać wzrost niektórych tkanek i nowotworów hormonozależnych.

W badaniach doświadczalnych stwierdzono, że duże dawki leku wywierają podobny do działania kortykosteroidów wpływ na nadnercza u szczurów i psów, co może wskazywać na możliwość wystąpienia podobnych efektów u ludzi otrzymujących największe dopuszczalne dawki leku (300 mg/ dobę).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Powidon 25 000

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności przy    przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

10 tabletek w blistrze.

2 lub 5 blistrów w pudełku tekturowym.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

502/Z

R/2221

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.09.1979 r. 08.06.1999 r.

06.08.2004    r.

14.06.2005    r. 28.11.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Androcur