Imeds.pl

Antygrypin 500 Mg + 150 Mg + 50 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Antygrypin, (500 mg + 150 mg + 50 mg), tabletki musujące

Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Coffeinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza, lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Antygrypin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Antygrypin

3.    Jak stosować Antygrypin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Antygrypin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Antygrypin i w jakim celu się go stosuje

Antygrypin zawiera kwas acetylosalicylowy, witaminę C oraz kofeinę.

Lek wskazany jest do krótkotrwałego leczenia objawów występujących w przebiegu przeziębienia lub grypy (gorączka, ból głowy, bóle mięśni i stawów).

Kwas acetylosalicylowy działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo.

Witamina C uzupełnia zwiększone zapotrzebowanie na kwas askorbowy, występujące w czasie przeziębienia lub grypy.

Kofeina poprzez bezpośrednie działanie na naczynia mózgowe wspomaga działanie przeciwbólowe kwasu acetylosalicylowego w bólach głowy związanych z przeziębieniem lub grypą.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Antygrypin

Kiedy nie stosować leku Antygrypin:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    w przypadku czynnej choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stanów zapalnych przewodu pokarmowego;

-    w przypadku skłonności do krwawień;

-    w przypadku zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej (np. w przebiegu cukrzycy, mocznicy);

-    u pacjentów z napadami astmy oskrzelowej, katarem siennym z polipami błony śluzowej nosa wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych;

-    u pacjentów z niewydolnością nerek;

-    w okresie ciąży i karmienia piersią;

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby;

-    w ciężkiej niewydolności serca;

-    u dzieci i młodzieży do 16 lat;

-    podczas stosowania metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Antygrypin, ponieważ:

-    długotrwałe stosowanie kwasu acetylosalicylowego może prowadzić do śródmiąższowego zapalenia nerek oraz trwałego zaburzenia czynności nerek; leku Antygrypin nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez porozumienia z lekarzem;

-    kwas acetylosalicylowy hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych;

-    kwas acetylosalicylowy zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu, co może prowadzić do wystąpienia napadu dny moczanowej u pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego;

-    Antygrypin należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Antygrypin należy stosować ostrożnie:

-    u osób, u których w przeszłości stwierdzono chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

-    u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (wrodzone zaburzenie metaboliczne);

- w przypadku nadwrażliwości na leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące;

-    u chorych z nadciśnieniem tętniczym (ze względu na zawartość kofeiny).

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera 460,1 mg sodu na dawkę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Antygrypin u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat.

Antygrypin a inne leki

Kwas acetylosalicylowy zawarty w leku Antygrypin zwiększa toksyczność metotreksatu na szpik kostny. Powoduje nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych (heparyna, pochodnych kumaryny) oraz nasilenie działania leków przeciwcukrzycowych (insuliny, pochodnych sulfonylomocznika), a także zwiększenie stężenia digoksyny we krwi.

Kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z kwasem walproinowym zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień. Osłabia działanie leków moczopędnych (np. spironolakton, furosemid), działanie leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego, stosowanych w leczeniu dny (np. sulfinpyrazon, benzbromaron) oraz zmniejsza działanie leków przeciwnadciśnieniowych z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl).

Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, np. ibuprofenu, zwiększa ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego oraz zaburzeń czynności nerek.

Podczas jednoczesnego stosowania glikokortykosteroidów (z wyjątkiem hydrokortyzonu w chorobie Addisona) istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia uszkodzenia błony śluzowej i krwawień z przewodu pokarmowego.

Kofeina zawarta w leku Antygrypin może nasilać działanie leków pobudzających ośrodkowy układ nerwowy oraz osłabiać działanie leków uspokajających i nasennych.

Leki zobojętniające sok żołądkowy zmniejszają wchłanianie leku Antygrypin.

Antygrypin z jedzeniem i piciem i alkoholem

Antygrypin należy zażywać po posiłku.

Picie alkoholu podczas stosowania leku Antygrypin zwiększa ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią

Zarówno kwas acetylosalicylowy jak i kofeina zawarte w leku Antygrypin przenikają przez łożysko i do mleka kobiet karmiących piersią.

Leku Antygrypin nie należy stosować w okresie ciąży ani podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Antygrypin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Antygrypin zawiera sorbitol

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Antygrypin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Antygrypin

Dorośli: 1 do 2 tabletek jednorazowo lub kilka razy na dobę (nie więcej niż 5 tabletek na dobę).

Przed przyjęciem tabletkę należy rozpuścić w szklance wody. Lek należy przyjmować po posiłku.

Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Antygrypin u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Antygrypin

Mogą wystąpić: przyspieszenie częstości oddechu, nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy, szumy uszne, gorączka, nadmierne pocenie, pokrzywka, zmniejszenie krzepliwości krwi, krwawienia z przewodu pokarmowego, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, śpiączka, wstrząs sercowo-naczyniowy, niewydolność oddechowa, krew w moczu, drgawki. Po przedawkowaniu kofeiny obserwuje się stan pobudzenia, drżenia rąk, zaburzenia rytmu serca, bezsenność, niepokój, zaburzenia koncentracji. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leczenie przedawkowania polega na wykonaniu płukania żołądka, podaniu węgla aktywnego. Lekarz będzie kontrolował parametry równowagi kwasowo-zasadowej oraz prowadził ogólne leczenie objawowe.

Pominięcie przyjęcia leku Antygrypin

Antygrypin stosuje się w doraźnym leczeniu objawów przeziębienia lub grypy. W przypadku pominięcia dawki i utrzymywania się dolegliwości należy zażyć następną dawkę leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

•    bóle brzucha, nudności, wymioty;

•    jawne krwawienia z przewodu pokarmowego pod postacią fusowatych wymiotów i smolistych stolców lub utajone krwawienia z przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza;

• owrzodzenie błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy, perforacja;

•    rzadkie reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, odczyny skórne, obrzęk naczynioruchowy, napad astmy oskrzelowej;

•    rzadko występujące: zmniejszenie liczby płytek krwi, zaburzenia krzepnięcia krwi, wydłużenie czasu krwawienia;

• przejściowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz);

•    nadmierne pocenie, zawroty głowy, szumy uszne - będące zazwyczaj objawami przedawkowania;

•    kamica moczowa, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek;

• bezsenność, niepokój, bóle i zawroty głowy związane z kofeiną zawartą w leku.

W związku z leczeniem NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne) zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Przyjmowanie leków takich jak Antygrypin może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Antygrypin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i pojemniku do tabletek Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Antygrypin

-    Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy, kwas askorbowy (witamina C), kofeina.

-    Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, sorbitol, skrobia kukurydziana,

powidon, sodu cyklaminian, sacharyna sodowa, substancja poprawiająca smak i zapach cytrynowa, żółcień chinolinowa (E 104).

Jak wygląda Antygrypin i co zawiera opakowanie

Lek ma postać tabletek musujących.

10 lub 20 tabletek musujących w 1 lub 2 pojemnikach polipropylenowych z polietylenowym korkiem zawierającym żel krzemionkowy, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30 07-300 Ostrów Mazowiecka Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5