Imeds.pl

Apipulmol (0,09 G + 2 G)/100 G

Ulotka informacyjna dla pacjenta

Logo firmy Apipol-Farma

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty bądź pielęgniarki

-    należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać,

-    jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,

-    jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza, farmaceutę bądź pielęgniarkę. Patrz punkt 4.

-    jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Apipulmol

(2 g + 90 mg) 100 g syrop

Sulfogaiacolum + Ammonii chloridum

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Apipulmol i w jakim celu się go stosuje;

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apipulmol

3.    Jak stosować Apipulmol?

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Apipulmol ?

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Apipulmol i w jakim celu się go stosuje

Apipulmol jest syropem przeznaczonym dla osób dorosłych. Wykazuje działanie wykrztuśne i rozluźniające wydzielinę zalegającą w drzewie oskrzelowym. Zmniejsza lepkość śluzu i ułatwia jego przesuwanie w oskrzelach poprzez aktywizacj ę czynności rzęsek nabłonka migawkowego.

Ziołomiódu sosnowy wzmacnia działanie wykrztuśne syropu.

Stosowanie syropu nie wywołuje zmian we florze bakteryjnej przewodu pokarmowego.

Wskazania do stosowania: Stany zapalne górnych dróg oddechowych, kaszel.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apipulmol Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku Apipumol, jeśli występuje nadwrażliwość na sulfogwajakol, chlorek amonu, produkty pszczele lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Pacjenci, którzy po zastosowaniu syropu zaobserwowali niepokojące objawy (np. działanie przeczyszczające) powinni odstawić lek i porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancj ą fruktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Apipulmol nie powinien być stosowany u osób uczulonych na produkty pszczele.

Stosowanie leku Apipulmol u dzieci

Leku Apipulmol nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie wykonano dobrze kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego nie należy stosować leku w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Produkt leczniczy zawiera 2,5% etanolu. W 10 ml syropu znajduje się 33 mg czystego etanolu, co odpowiada 2,75 ml wina lub 6,6 ml piwa. Należy zachować ostrożność w przypadku prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Apipulmol

Syrop zawiera ziołomiód sosnowy. W 10 ml syropu znajduje się ok. 7,5 g cukru. Pacjent z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancj ą fruktozy nie powinien przyjmować produktu leczniczego. Z powodu zawartości parahydroksybenzoesanu metylu lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek zawiera 2,5% etanolu. Jedna dawka (10 ml) odpowiada 2,75 ml wina lub 6,6 ml piwa.

Stosowanie innych leków

W przypadku zastosowania syropu Apipulmol na zlecenie lekarza, należy poinformować o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

3.    Jak stosować Apipulmol?

Aipulmol należy stosować zgodnie z dawkowaniem przedstawionym w tej ulotce lub według wskazań lekarza. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować następująco:

Dorośli: 3 lub 4 razy na dobę po 10 ml (1 łyżka stołowa)

Syrop zawiera ziołomiód sosnowy, który może powodować zmętnienie i osad. Przed użyciem wstrząsnąć.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Apipulmol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Pominięcie dawki leku Apipulmol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane:

Nie zaobserwowano ciężkich objawów niepożądanych.

Zgłoszono pojedyncze przypadki działania przeczyszczaj ącego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych działań produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Apipulmol?

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu 30 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Syrop zawiera ziołomiód sosnowy, który może powodować zmętnienie i osad. Przed użyciem wstrząsnąć.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Apipulmol

100 g syropu zawiera substancje czynne: 2 g sulfogwajakolu i 90 mg amonu chlorku

Substancje pomocnicze: ziołomiód sosnowy (zawiera sacharozę), metylu parahydroksybenzoesan,

etanol, woda oczyszczona

10 ml syropu zawiera 260 mg sulfogwajakolu i 12 mg amonu chlorku.

Jak wygląda Apipulmol i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła oranżowego z aluminiową zakrętką, w tekturowym pudełku.

1 butelka po 120 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne APIPOL-FARMA Sp. z o.o. 32-400 Myślenice, ul. Cegielskiego 2

Data ostatniej aktualizacji ulotki: