+ iMeds.pl

Apleek (60 mcg + 13 mcg)/24 hUlotka Apleek

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

apleek 60 mikrogramów/24 godziny + 13 mikrogramów/24 godziny system transdermalny

plaster

gestoden/etynylestradiol

^Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Ważne informacje dotyczące złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych:

•    Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod antykoncepcji.

•    W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej.

•    Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że wystąpiły objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjentki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub

pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek ten może

zaszkodzić innej osobie.

-    Jeśli u pacj entki wystąpią j akiekolwiek obj awy niepożądane, w tym wszelkie obj awy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce (patrz punkt ).


Spis treści ulotki

Inne źródła informacji..................................................................................34

1. Co to jest lek apleek i w jakim celu się go stosuje

Apleek jest lekiem w postaci plastrów, których stosowanie chroni przed zajściem w ciążę.

Każdy plaster zawiera dwa różne hormony żeńskie, zwane gestodenem i etynyloestradiolem, które w niewielkich ilościach dostarczane są do organizmu w sposób ciągły przez okres 7 dni.

Ponieważ lek apleek zawiera połączenie dwóch hormonów, należy do grupy złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Uwagi ogólne

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku apleek należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zakrzepów krwi (zakrzepica) w punkcie . Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt „Zakrzepy krwi”).

Zanim pacjentka będzie mogła rozpocząć stosowanie leku apleek, lekarz zada kilka pytań dotyczących przebytych chorób oraz chorób, jakie przebyli jej bliscy krewni. Lekarz zmierzy również ciśnienie krwi oraz, w zależności od stanu pacjentki, może wykonać kilka innych badań.

W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, kiedy konieczne jest przerwanie stosowania leku apleek, lub gdy skuteczność leku apleek może być zmniejszona. W takich przypadkach należy albo nie podejmować stosunków seksualnych, albo należy stosować dodatkową niehormonalną metodę antykoncepcji, np. prezerwatywę lub inną metodę mechaniczną. Nie należy stosować metod kalendarzowych ani objawowo-termicznych. Metody te mogą zawieść, ponieważ lek apleek wpływa na zmianę temperatury ciała oraz wydzielania śluzu szyjkowego.

Lek apleek, podobnie jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem HIV (AIDS) ani przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.


Kiedy nie stosować leku apleek

Nie należy stosować leku apleek, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej

stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy

poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie

bardziej odpowiedni.

•    jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach;

•    jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych;

•    jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt „Zakrzepy krwi”);

•    jeśli pacjentka przeszła zawał serca lub udar;

•    jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru);

•    jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy:

-    ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych

-    bardzo wysokie ciśnienie krwi

-    bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów)

-    chorobę nazywaną hyperhomocysteinemią

•    jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną z aurą”;

•    jeśli u pacjentki występuje (lub występowała w przeszłości) choroba wątroby (objawami której może być zażółcenie skóry lub świąd całego ciała) i czynność wątroby wciąż nie powróciła jeszcze do normy;

•    jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) nowotwór, który może rosnąć pod wpływem hormonów płciowych (np. rak piersi lub rak narządów płciowych);

•    jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) łagodny lub złośliwy nowotwór wątroby;

•    jeśli u pacjentki występują niewyjaśnione krwawienia z pochwy;

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol, gestoden lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami uczulenia mogą być na przykład świąd, wysypka lub obrzęk.

W razie wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów w trakcie stosowania leku apleek, należy natychmiast usunąć plaster, zakończyć jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem. W tym czasie należy stosować niehormonalne metody antykoncepcji. Patrz również punkt 2, „Uwagi ogólne”, znajdujący się powyżej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza

- jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może

wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar (patrz punkt poniżej „Zakrzepy krwi” (zakrzepica)).

W celu uzyskania opisu objawów wymienionych ciężkich działań niepożądanych, patrz „Jak rozpoznać powstanie zakrzepów krwi”.

Przed rozpoczęciem stosowania leku apleek należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Istnieją sytuacje, kiedy pacjentka musi zachować szczególną ostrożność stosując lek apleek lub inne złożone środki antykoncepcyjne, a lekarz może uznać za konieczne przeprowadzanie regularnych badań kontrolnych.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów. Jeśli objawy te pojawią się lub pogorszą w czasie stosowania leku apleek, również należy powiedzieć o tym lekarzowi.

-    jeśli pacjentka pali papierosy

-    jeśli pacjentka ma cukrzycę

-    jeśli pacjentka ma nadwagę

-    jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie krwi

-    jeśli pacjentka ma chorobę serca (choroba zastawek lub zaburzenie rytmu serca)

-    jeśli u kogoś w najbliższej rodzinie występowały zakrzepy krwi (zakrzepica w nodze, płucach (zatorowość płucna) lub w innych narządach), zawał serca lub udar mózgu w młodym wieku

-    jeśli pacjentka cierpi na migrenę

-    jeśli u pacjentki występuje padaczka (patrz punkt 2 „Lek apleek a inne leki”)

-    jeśli u kogoś w najbliższej rodzinie występuje (lub występował w przeszłości) rak piersi

-    jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego

-    jeśli pacjentka ma depresję

-    jeśli pacjentka ma chorobę Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit)

-    jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system obronny)

-    jeśli pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek)

-    jeśli pacjentka ma niedokrwistość sierpowatą (dziedziczna choroba czerwonych krwinek)

-    jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom tłuszczów we

krwi, (hypertriglicerydemia) lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hypertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki

-    jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”)

-    j eśli pacj entka j est bezpośrednio po porodzie, wówczas j est ona w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko można rozpocząć przyjmowanie leku apleek po porodzie

-    jeśli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych)

-    jeśli pacjentka ma żylaki

-    jeśli u pacjentki występują choroby, które pojawiły się po raz pierwszy lub nasiliły się w trakcie ciąży lub w trakcie stosowania poprzednio hormonów płciowych (np. utrata słuchu, choroba metaboliczna zwana porfirią, choroba skóry zwana opryszczką ciężarnych, lub pląsawica Sydenhama, choroba neurologiczna powodująca ruchy mimowolne całego ciała)

-    jeśli u pacjentki występują (lub występowały w przeszłości) żółto-brązowe plamy na skórze (tak zwane „plamy ciążowe”), szczególnie na twarzy (ostuda). W takim przypadku, należy unikać wystawiania się na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub promieniowania UV

- jeśli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli u pacjentki wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka lub gardła, oraz (lub) trudności w przełykaniu, lub pokrzywka z towarzyszącymi dusznościami. Leki zawierające estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego.

ZAKRZEPY KRWI

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek apleek jest związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana. W rzadko występujących przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne i spowodować ciężkie zaburzenia.

Zakrzepy krwi mogą powstać:

■    w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”),

■    w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe”).

Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadko występujących przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, powodować zgon.

Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych stosowaniem leku apleek jest niewielkie.

JAK ROZPOZNAĆ WYSTĄPIENIE ZAKRZEPÓW KRWI

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów.

Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów?

Na co prawdopodobnie choruje pacjentka?

• obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub

na stopie, szczególnie, gdy towarzyszy temu:

•    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;

•    zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze;

•    zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie, zaczerwienienie, zasinienie;

Zakrzepica żył głębokich

• nagły napad niewyjaśnionych duszności lub przyspieszenia oddechu;

Zator tętnicy płucnej

•    nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może być połączony z pluciem krwią;

•    ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy głębokim oddychaniu;

•    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

•    przyspieszone lub nieregularne bicie serca;

•    silny ból w żołądku;

Jeśli pacjentka nie jest pewna, należy zgłosić się do lekarza, ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub spłycenie oddechu mogą zostać pomylone z łagodniejszymi stanami, takimi jak zakażenie układu oddechowego (np. przeziębienie).

Objawy występują najczęściej w jednym oku:

•    natychmiastowa utrata widzenia ;

•    bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia;

Zakrzepica żył siatkówki (zakrzep krwi w oku)

•    ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, uczucie nacisku, ociężałość;

•    uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;

•    uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;

•    uczucie dyskomfortu w dolnej części ciała promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka;

•    pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;

•    skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

•    przyspieszone lub nieregularne bicie serca;

Zawał serca

•    nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;

•    nagłe splątanie, zaburzenia mówienia lub rozumienia;

•    nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obydwu oczach;

•    nagłe zaburzenia chodzenia, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji;

•    nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez znanej przyczyny;

Udar

• utrata przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być krótkotrwałe z niemal natychmiastowym i całkowitym powrotem do zdrowia, jakkolwiek należy natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ pacjentka może być zagrożona wystąpieniem kolejnego udaru.

•    obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie skóry nóg lub ramion;

•    silny ból w żołądku (ostry brzuch).

Zakrzepy krwi blokujące inne naczynia krwionośne

ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE

Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstaną zakrzepy krwi?

•    Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Choć te działania niepożądane występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszym roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

•    Jeśli zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to prowadzić do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.

•    Jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi w płucach, może to spowodować zatorowość płucną.

•    W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym organie, takim jak oko (zakrzepica żył siatkówki).

Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?

Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może być również większe w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (tego samego lub innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej.

Po pierwszym roku, ryzyko zmniejsza się, jakkolwiek zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji, gdy nie stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Jeśli pacjentka przestanie stosować lek apleek ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.

Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?

Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

Całkowite ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub płucach związane ze stosowaniem leku apleek jest niewielkie.

-    W okresie roku, u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, powstaną zakrzepy krwi.

-    W okresie roku, u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat, np. lek apleek powstaną zakrzepy krwi.

-    W okresie roku, u około 9-12 na 10 000 kobiet, które stosują złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające gestoden powstaną zakrzepy krwi.

-    Nie wiadomo, przedstawia się ryzyko powstania zakrzepu krwi w przypadku stosowania leku apleek na tle ryzyka powstania zakrzepu krwi w przypadku stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego zawierającego lewonorgestrel lub stosowania doustnego złożonego środka antykoncepcyjnego zawierającego gestoden.

- Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki (patrz „Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi”, poniżej)

Ryzyko powstania zakrzepów krwi w ciągu roku

Kobiety, które nie stosują złożonych hormonalnych tabletek lub plastrów lub systemów dopochwowych i nie są w ciąży

Około 2 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat

Około 5-7 na 10 000 kobiet

Kobiety stosuj ące złożony doustny środek antykoncepcyjny (pigułka antykoncepcyjna) zawierający gestoden

Około 9-12 na 10 000 kobiet

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach

Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku apleek jest niewielkie, jednak niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:

•    jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2);

•    jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach, płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;

•    jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne przerwanie stosowania leku apleek na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli pacjentka musi przerwać stosowanie leku apleek, należy zapytać lekarza, kiedy można wznowić stosowanie leku.

wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35 roku życia);

jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni.

Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u pacjentki.

Podróż samolotem (> 4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi, szczególnie, jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.

Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u pacjentki, nawet, jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania leku apleek.

Należy poinformować lekarza, jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku apleek, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY

Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi?

Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować ciężkie konsekwencje, na przykład zawał serca lub udar.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach

Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału serca lub udaru związane ze stosowaniem leku apleek jest bardzo małe, ale może się zwiększać:

•    z wiekiem (powyżej około 35 lat);

   jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego takiego jak lek apleek, zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie przerwać palenia i jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie innego rodzaju antykoncepcji;

•    jeśli pacjentka ma nadwagę;

•    jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;

•    jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał serca lub udar w młodszym wieku (poniżej 50 roku życia). W tym przypadku pacjentka może również być w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru;

•    jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysoki poziom tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów);

•    jeśli pacjentka ma migreny, a szczególnie migreny z aurą;

•    jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane migotaniem przedsionków);

•    jeśli pacjentka ma cukrzycę.

Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zwiększone.

Należy poinformować lekarza, jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku apleek, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne a nowotwory

Nieco częstsze występowanie raka piersi obserwowano u kobiet przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, jednak nie wiadomo czy jest to spowodowane ich stosowaniem. Może być na przykład tak, że wykrywanie większej ilości nowotworów u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, spowodowane jest tym, że kobiety te częściej poddawane są badaniom kontrolnym. Ryzyko raka piersi stopniowo zmniej sza się po odstawieniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego. Ważne jest, aby regularnie badać piersi samodzielnie, a jeśli wyczuje się jakikolwiek guzek, należy skontaktować się z lekarzem.

W rzadko występujących przypadkach u kobiet, które stosowały złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, zgłaszano występowanie łagodnych nowotworów wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach złośliwych nowotworów wątroby. W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków wewnętrznych. Jeżeli u pacjentki pojawi się nietypowy, silny ból brzucha, należy skontaktować się z lekarzem.

Najistotniejszym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Niektóre badania wskazują, że stosowanie przez długi okres czasu złożonych, hormonalnych środków antykoncepcyjnych zwiększa ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy. Nie jest jednak jasne, do jakiego stopnia zachowania seksualne lub inne czynniki ryzyka, takie jak zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, powodują zwiększenie ryzyka zachorowania.

Krwawienie międzymiesiączkowe

Podczas pierwszych miesięcy stosowania wszystkich złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić nieregularne krwawienie z pochwy (plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe), pomiędzy spodziewanym krwawieniem okresowym. Może być konieczne użycie środków higienicznych, jednak należy kontynuować normalne stosowanie leku apleek.

Nieregularne krwawienia zwykle przemijają, gdy organizm zaadoptuje się do stosowania leku apleek (zwykle po 3 cyklach). Jeżeli krwawienia nie ustępują, stają się coraz bardziej obfite lub po przerwie pojawiają się ponownie, należy poradzić się lekarza.

Jak postępować, gdy nie pojawi się krwawienie z odstawienia

Jeżeli pacjentka stosowała lek apleek właściwie i nie zażywała innych leków, jest mało prawdopodobne, aby była w ciąży. Należy dalej stosować lek apleek jak zwykle.

Jeżeli pacjentka stosowała lek apleek niewłaściwie, lub jeśli stosowała lek apleek właściwie, ale spodziewane krwawienie nie pojawiło się drugi raz z rzędu, pacjentka może być w ciąży. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy naklejać kolejnego plastra dopóki pacjentka nie upewni się, że nie jest w ciąży. W tym czasie należy stosować niehormonalne metody antykoncepcji. (patrz również punkt 2 powyżej - „Uwagi ogólne”).

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku apleek u młodzieży poniżej 18 lat. Lek apleek a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach i preparatach ziołowych stosowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach lub preparatach ziołowych, które pacjentka planuje stosować, w tym o lekach wydawanych bez recepty. Pacjentka powinna również powiedzieć lekarzowi lub stomatologowi, który przepisuje inny lek (lub farmaceucie, od którego pacjentka otrzymuje lek), o stosowaniu leku apleek. Mogą oni poinformować pacjentkę, czy konieczne będzie stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji (np. prezerwatyw), a jeżeli tak, to jak długo, lub czy konieczna będzie zmiana tego dodatkowego leku, który pacjentka ma przyjmować.


Niektóre leki mogą wpływać na poziom leku apleek we krwi i mogą obniżać jego skuteczność w zapobieganiu ciąży, lub mogą wywołać nieoczekiwane krwawienie. Należą do nich:

o leki stosowane w leczeniu:

-    padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, eslikarbazepina, topiramat, felbamat);

-    gruźlicy (np. ryfampicyna, ryfabutyna);

-    zaburzenia snu narkolepsji (modafinil);

-    wysokiego ciśnienia w tętnicach płuc (bosentan);

-    zakażenia HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C (tak zwane inhibitory proteaz i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy); innych rodzajów zakażeń (gryzeofulwina);

o preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny.

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na działanie innych leków takich jak lek przeciwpadaczkowy lamotrygina.

Wyniki badań laboratoryjnych

W razie potrzeby wykonywania badań laboratoryjnych krwi lub innych badań, należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o stosowaniu leku apleek, ponieważ hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych testów.

Stosowanie leku apleek z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie ma podstaw, aby przypuszczać, że jedzenie, picie lub alkohol będą wpływać na działanie leku apleek.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku apleek, jeżeli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży. W przypadku zajścia w ciążę w trakcie stosowania leku apleek, należy go natychmiast usunąć i skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli pacjentka chce zajść w ciążę, może zakończyć stosowanie leku apleek w dowolnym momencie (patrz również punkt 3 „Zakończenie stosowania leku apleek”).

Z zasady nie zaleca się stosowania leku apleek w okresie karmienia piersią. Jeżeli pacjentka chce stosować lek apleek w okresie karmienia piersią, powinna skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W trakcie stosowania leku apleek można prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny.

3. Jak stosować lek apleek

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek apleek chroni przed zajściem w ciążę poprzez dostarczanie przez skórę hormonów do organizmu. Plaster musi ściśle przylegać do skóry, aby prawidłowo działać.

Skuteczność leku apleek zależy od tego, na ile pacjentka ściśle przestrzega instrukcji stosowania plastra. Im ściślej pacjentka przestrzega tych zaleceń, tym mniejsza szansa zajścia w ciążę.

Dlatego, zawsze należy stosować lek apleek ściśle według zaleceń zawartych w ulotce. Jeżeli nie przestrzega się tych zaleceń pacjentka może narazić się na zwiększone ryzyko zajścia w ciążę.

Kiedy rozpocząć stosowanie leku apleek po raz pierwszy

Należy zanotować, w jakim dniu tygodnia plaster został naklejony po raz pierwszy. Ten dzień tygodnia będzie „Dniem zmiany plastra” dla pacjentki (patrz punkt „Dzień zmiany plastra” poniżej w punkcie 3).

Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi rozpoczęcia stosowania lub zmiany środka antykoncepcyjnego na lek apleek, wybierając konkretną metodę antykoncepcji stosowaną w poprzednim miesiącu, z kolumny po lewej stronie poniższej tabeli:

Zasady dotyczące rozpoczęcia stosowania lub zmiany z innej metody antykoncepcji na lek apleek

Metoda antykoncepcji stosowana w poprzednim miesiącu

Zasady rozpoczęcia stosowania lub zmiany z innej metody antykoncepcji na lek apleek

Nie stosowano antykoncepcji hormonalnej

Należy rozpocząć stosowanie leku apleek w pierwszym dniu cyklu (Dzień 1. krwawienia miesiączkowego). Lek apleek zaczyna działać od razu i nie ma konieczności stosowania dodatkowej metody antykoncepcji.

Można również rozpocząć od naklejenia plastra pomiędzy 2. i 5. dniem cyklu, jednak konieczne jest stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji (np. prezerwatywa) przez 7 dni od naklejenia pierwszego plastra.

Złożona hormonalna tabletka

antykoncepcyjna

Zaleca się rozpoczęcie stosowania leku apleek w NASTĘPNYM DNIU po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej hormony z opakowania. Oznacza to, że nie będzie przerwy w stosowaniu tabletek. Jeżeli opakowanie zawiera również tabletki bez hormonów, stosowanie leku apleek można rozpocząć w NASTĘPNYM DNIU po zażyciu ostatniej tabletki zawierającej hormony. W razie wątpliwości, o jakie tabletki chodzi, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku apleek można rozpocząć również później, nigdy jednak nie należy rozpoczynać później niż pierwszego dnia po zakończeniu przerwy w stosowaniu tabletek (lub pierwszego dnia po zażyciu ostatniej tabletki nie zawierającej hormonów).

Dwuskładnikowy krążek domaciczny

Należy rozpocząć stosowanie leku apleek w dniu usunięcia ostatniego krążka w danym cyklu, lecz nie później niż w dniu, w którym przypadałoby zastosowanie kolejnego krążka.

Plaster (system transdermalny) antykoncepcyjny dwuskładnikowy

Należy rozpocząć stosowanie leku apleek w dniu usunięcia ostatniego plastra w danym cyklu, lecz nie później niż w dniu, w którym przypadałoby zastosowanie kolejnego plastra.

Tabletki zawierające jedynie progestagen (minipigułka)

Zmiany na lek apleek można dokonać w dowolnym dniu, bez przerwy w stosowaniu tabletek.

Konieczne jest stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji (np. prezerwatywa) przez 7 dni od naklejenia pierwszego plastra.

Implanty zawierające jedynie progestagen

Należy rozpocząć stosowanie leku apleek w dniu usunięcia systemu.

Konieczne jest stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji (np. prezerwatywa) przez 7 dni od naklejenia pierwszego plastra.

Metoda antykoncepcji stosowana w poprzednim miesiącu

Zasady rozpoczęcia stosowania lub zmiany z innej metody antykoncepcji na lek apleek

System domaciczny

uwalniający

progestagen

Należy rozpocząć stosowanie leku apleek w dniu usunięcia systemu.

Konieczne jest stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji (np. prezerwatywa) przez 7 dni od naklejenia pierwszego plastra.

Iniekcje zawierające jedynie progestagen

Należy rozpocząć stosowanie leku apleek w dniu, w którym przypadałby kolejny zastrzyk.

Konieczne jest stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji (np. prezerwatywa) przez 7 dni od naklejenia pierwszego plastra.

Po poronieniu

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Po urodzeniu dziecka

Jeżeli pacjentka właśnie urodziła dziecko, lekarz może zalecić, aby poczekać ze stosowaniem leku apleek do zakończenia pierwszej regularnej miesiączki. Niekiedy możliwe jest wcześniejsze zastosowanie leku apleek. Lekarz udzieli stosownej porady.

Jeżeli po urodzeniu dziecka a przed zastosowaniem leku apleek pacjentka odbyła stosunek płciowy, przed naklejeniem plastra należy się upewnić, że pacjentka nie jest w ciąży, lub należy poczekać do kolejnego krwawienia miesiączkowego.

Jeżeli pacjentka chce rozpocząć stosowanie leku apleek po urodzeniu dziecka a karmi piersią, powinna omówić to z lekarzem.

Jeśli pacjentka nie jest pewna, kiedy rozpocząć stosowanie leku apleek, należy zwrócić się do lekarza.

Gdzie naklejać plaster

Plastry można naklejać na następujące części ciała: brzuch, pośladki lub górna, zewnętrzna część ramienia, w miejscu gdzie plaster nie zostanie zerwany przez przylegające ubranie (patrz rysunek poniżej). Na przykład, NIE należy naklejać plastra w miejscu przylegania pasa w talii.

Należy się upewnić, że skóra w miejscu naklejenia plastra jest nieuszkodzona, zdrowa, czysta, sucha i najlepiej bez włosów. NIE należy naklejać plastra na piersiach, na uszkodzoną, zaczerwienioną lub podrażnioną skórę, jak również w tym samym miejscu, co poprzedni plaster.

Na obszarach skóry, na których nakleja się lub będzie naklejało się w najbliższym czasie plaster, NIE stosować balsamów, kremów, olejków, pudrów, makijażu ani żadnych innych środków. Mogłoby to spowodować zbyt słabe przyleganie lub odklejanie się plastra.

Należy zmieniać miejsce naklejenia plastra wybierając inny obszar skóry tej samej części ciała. Na przykład, można zmienić miejsce naklejenia plastra z lewej na prawą stronę brzucha, z lewego na prawy pośladek, lub na wyżej położoną część ramienia.

Można również każdego tygodnia nakładać plaster na inną część ciała (np. w pierwszym tygodniu górna część ramienia, w kolejnym okolica brzucha).

Należy codziennie sprawdzać czy plaster przylega odpowiednio mocno do skóry.

Uwaga

•    W tym samym czasie może być stosowany tylko JEDEN plaster.

•    Jeżeli plaster jest właściwie przyklejony, pacjentka może się normalnie kąpać lub brać

prysznic.

•    Nie ma ograniczeń dotyczących pływania, korzystania z sauny i wykonywania ćwiczeń

fizycznych, o ile plaster pozostaje właściwie naklejony.

•    Przeźroczysty plaster jest odporny na działanie promieniowania UV/światła słonecznego,

dlatego może być wystawiony na działanie promieni słonecznych i nie ma konieczności zasłaniania go ubraniem.

Co pacjentka otrzyma w aptece

W aptece pacjentka otrzyma pudełko z lekiem apleek, które zawiera ulotkę informacyjną w formie książeczki oraz 3 lub 9 lub 18 zafoliowanych saszetek, z których każda zawiera jeden plaster apleek.

Ilość saszetek zależy od tego, jaką lekarz wypisał receptę.

Każda zafoliowana saszetka zawiera jeden plaster do naklejenia na skórę. Plaster ma okrągły kształt i jest przeźroczysty.

•    Powierzchnię klejącą plastra pokrywa dwuczęściowa, kwadratowa, przeźroczysta,

błyszcząca folia ochronna.

•    Na drugiej stronie plastra znajduje się mlecznobiała, kwadratowa osłonka, która ma za

zadanie chronić przed przylgnięciem plastra do saszetki.


Okrągły, przeźroczysty plaster; dwuczęściowa, kwadratowa, przeźroczysta, błyszcząca folia ochronna

Mlecznobiała kwadratowa osłonkaPrzygotowanie plastra do naklejenia

1. Należy oderwać palcami górną krawędź saszetki. W tym celu pomocne będą nacięcia na saszetce. Nie wolno używać nożyczek. Nie ciąć, nie niszczyć ani nie dzielić plastra w jakikolwiek inny sposób, ponieważ może to wpłynąć na zmniejszoną ochronę antykoncepcyjną.

2. Okrągły plaster antykoncepcyjny umieszczony jest pomiędzy dwuczęściową, kwadratową, przeźroczystą, błyszczącą folią ochronną a mlecznobiałą kwadratową osłonką. Ważne jest, aby z saszetki wydobyć plaster razem z przeźroczystą folią ochronną jak i z mlecznobiałą osłonką. Saszetki nie należy wyrzucać. Należy ją zachować, aby potem umieścić w niej zużyty plaster (patrz „Usuwanie plastrów” w punkcie 5).

3. Plaster należy nakleić natychmiast po otwarciu saszetki, zgodnie z poniższą instrukcją:

• Najpierw należy usunąć jednoczęściową, kwadratową, mlecznobiałą osłonkę z górnej powierzchni plastra.

Po zdjęciu mlecznobiałej, kwadratowej osłonki, która ma za zadanie chronić przed przylgnięciem plastra do saszetki, osłonkę należy wyrzucić.

Dolną (klejącą) powierzchnię okrągłego plastra pokrywa dwuczęściowa, kwadratowa, błyszcząca, przeźroczysta folia ochronna. Powierzchnia klejąca zawiera składniki czynne. Należy unikać dotykania powierzchni klejącej plastra tak, aby zachowała właściwości klejące.

• Następnie należy usunąć połowę przeźroczystej folii zabezpieczającej.

•    Przytrzymując krawędź plastra, która wciąż jest pokryta drugą połową folii zabezpieczającej, plaster należy przyłożyć do skóry w miejscu gdzie zostanie naklejony.

•    Po lekkim przyklejeniu połowy plastra w miejscu docelowym, należy usunąć drugą połowę folii zabezpieczającej.

• Mocno docisnąć plaster dłonią przez 30 sekund. Należy upewnić się, że brzegi plastra mocno przylegają do skóry.


Należy pamiętać, aby nie wyrzucać saszetki, ponieważ będzie potrzebna, aby umieścić w niej zużyty plaster (patrz „Usuwanie plastrów” w punkcie 5).

Instrukcje dotyczące dalszego użytkowania plastrów

Każdy z plastrów należy stosować w następujący sposób: trzy plastry, z których każdy jest stosowany przez pierwszy tydzień oraz 7-dniowa przerwa w stosowaniu plastrów, dają łącznie 4-tygodniowy cykl.

PIERWSZY

PLASTER


TYDZIPON. WT. ŚR.

CZW.

PIĄT.

SOB. NIED

--1-1 1-

1 1-


DRUGI PLASTER


TRZECI PLASTER


1

Mliii


II l l-M


BEZ PLASTRA


•    Nowy plaster należy naklejać tego samego dnia tygodnia („Dzień zmiany plastra” - patrz poniżej w punkcie 3) kolejno przez 3 tygodnie.

   Przed nałożeniem nowego plastra należy się upewnić, że usunięty został stary plaster, ponieważ w tym samym czasie może być stosowany tylko jeden plaster.

•    Należy zwracać uwagę, aby nowy plaster naklejać w innym miejscu.

•    W tygodniu 4. NIE NALEŻY naklejać plastra. Należy się upewnić, że usunięty został stary plaster. W tym tygodniu powinno się rozpocząć krwawienie okresowe. Jeżeli krwawienie nie pojawi się (patrz punkt 2 „Jak postępować, gdy nie pojawi się krwawienie z odstawienia”).

Szczegółowe instrukcje, kiedy zmieniać (usuwać) plaster (patrz punkt „Dzień zmiany plastra” poniżej w punkcie 3).

• Pierwszego dnia, gdy zakończy się tydzień 4., należy rozpocząć nowy 4-tygodniowy cykl, nakładając tego samego dnia tygodnia („Dzień zmiany plastra”) nowy plaster, bez względu na to, czy krwawienie trwa nadal, czy też zakończyło się.

PIERWSZY

PLASTER

DRUGI PLASTER TRZECI PLASTER


• Te same czynności należy powtarzać co 4 tygodnie.

Dzień zmiany plastra

Każdy następny plaster należy naklejać tego samego dnia tygodnia. Jest to tak zwany „Dzień zmiany plastra”. Na przykład, jeżeli pierwszy plaster został naklejony w niedzielę, wszystkie następne plastry powinny być naklejane w niedzielę. W tym samym czasie może być naklejony tylko jeden plaster.

Pierwszy Tydzień 1. (Dzień 1.): nałożenie pierwszego plastra plaster

Drugi    Tydzień 2. (Dzień 8.): usunięcie pierwszego plastra i bezzwłoczne nałożenie

plaster    drugiego plastra.

Trzeci    Tydzień 3. (Dzień 15.): usunięcie drugiego plastra i bezzwłoczne nałożenie

plaster    trzeciego plastra.

Bez plastra


Tydzień 4.(Dzień 22.): usunięcie trzeciego plastra, dni od 22. do 28. bez nakładania plastra!

Zmianę plastra można przeprowadzić o dowolnej porze w wyznaczonym „Dniu zmiany plastra”.

Następny cykl należy rozpocząć w tym samym „Dniu zmiany plastra", po zakończeniu 7-dniowej przerwy bez nakładania plastra (Dni 22.-28.).

Dni bez nakładania plastra

W tygodniu 4. (Dni 22.-28.) nie należy nakładać plastra.

Przerwa w stosowaniu plastra nie może być nigdy dłuższa niż 7 kolejnych dni.

Jeżeli przerwa w stosowaniu plastra jest dłuższa niż 7 dni, KOBIETA MOŻE NIE BYĆ CHRONIONA PRZED ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ.

Jeżeli w trakcie takiej wydłużonej przerwy bez naklejania plastra pacjentka odbyła stosunek, mogła zajść w ciążę. Należy stosować dodatkową zabezpieczającą metodę antykoncepcji, na przykład prezerwatywy (patrz również „Jak postępować w przypadku odklejenia, zgubienia lub pominięcia wymiany plastra” poniżej w niniejszym punkcie 3).

Karta przypominająca i naklejki przypominające

Do zapamiętania „Dnia zmiany plastra”, pomocna może być karta przypominająca i naklejki przypominające, które zostały dołączone na końcu niniejszej ulotki.

Na karcie przypominającej można zaznaczyć „Dzień zmiany plastra” w 4-tygodniowym cyklu. Można również użyć naklejek przypominających, które zostały dołączone do zaznaczania w osobistym kalendarzu lub dzienniczku.

KARTA PRZYPOMINAJĄCA

Zaznacz swój „Dzień zmiany plastra” w kalendarzu poniżej. Codziennie sprawdzaj, czy plaster przylega odpowiednio mocno do skóry.

KALENDARZ

TYD.

PIERWSZY PLASTER

DRUGI PLASTER TRZECI PLASTER

IEŃ

PON.

WT.

ŚR.

CZW.

PIĄT.

SOB.

NIED

1

2

3

4

Po upływie czwartego tygodnia, rozpocznij nowy cykl w swoim "Dniu zmiany plastra"


r


Naklejkę przypominającą z symbolem „haczyka” należy przykleić na dniu, w którym nałożony został pierwszy plaster w pierwszym tygodniu - to jest „Dzień zmiany plastra” pacjentki.

Dwie naklejki przypominające z symbolami strzałek należy nakleić na „Dzień zmiany plastra” w drugim i trzecim tygodniu.

Naklejkę z symbolem krzyżyka należy nakleić na „Dzień zmiany plastra” w czwartym tygodniu. W czwartym tygodniu NIE NALEŻY nakładać plastra.

Po zakończeniu 4-tygodniowego cyklu, opisane wyżej czynności należy powtórzyć od nowa. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku apleek

Przedawkowanie leku apleek jest mało realne, ponieważ plaster uwalnia stałą ilość hormonów. Nie stosować więcej niż jeden plaster jednocześnie. Nie zgłaszano ciężkich działań niepożądanych po przypadkowym przyjęciu dużych dawek hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Przedawkowanie przez jednoczesne nałożenie kilku plastrów może spowodować nudności i wymioty.

U młodych dziewcząt może wystąpić krwawienie z pochwy. W przypadku przedawkowania, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku apleek

Jak postępować w przypadku odklejenia się, zgubienia lub pominięcia wymiany plastra:

Gdy plaster ulegnie częściowemu lub całkowitemu odklejeniu

•    przez czas krótszy niż jeden dzień (do 24 godzin):

Należy postarać się ponownie nakleić plaster w tym samym miejscu lub bezzwłocznie zastąpić go nowym plastrem. Nie ma konieczności stosowania dodatkowej, zabezpieczającej metody antykoncepcji. „Dzień zmiany plastra” pozostanie bez zmian.

•    przez czas dłuższy niż jeden dzień (24 godziny lub dłużej), lub jeśli pacjentka nie ma pewności jak długo plaster był odklejony:

KOBIETA MOŻE NIE BYĆ CHRONIONA PRZED ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ. Należy przerwać aktualny cykl antykoncepcyjny i natychmiast rozpocząć nowy cykl, naklejając nowy plaster. W tym momencie następuje nowy „Dzień 1.” oraz nowy „Dzień zmiany plastra”. Konieczne jest stosowanie dodatkowej, zabezpieczającej metody antykoncepcji, takiej jak prezerwatywa, środki plemnikobójcze lub krążek domaciczny, przez pierwszy tydzień nowego cyklu.

Plastra nie należy naklejać ponownie, jeżeli jego powierzchnia nie jest już lepka, jeżeli skleił się lub przykleił do innej powierzchni, jeżeli przykleił się do niego inny materiał lub jeśli uprzednio nie przylegał wystarczająco mocno lub całkiem odpadł. Jeśli nie udaje się ponownie nakleić plastra, należy natychmiast nakleić nowy. Nie należy używać dodatkowych substancji klejących ani owijać plastrów w celu ich przytrzymania w miejscu naklejenia.

Jeżeli pacjentka zapomniała wymienić plaster

•    na początku dowolnego cyklu (Tydzień 1. Dzień 1.):

KOBIETA MOŻE NIE BYĆ CHRONIONA PRZED ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ. Należy nakleić pierwszy plaster nowego cyklu zaraz po uświadomieniu sobie pominięcia. W tym momencie następuje nowy „Dzień zmiany plastra” oraz nowy „Dzień 1.” Konieczne jest stosowanie dodatkowej, zabezpieczającej metody antykoncepcji, takiej jak prezerwatywa, środki plemnikobójcze lub krążek domaciczny, przez pierwszy tydzień nowego cyklu.

•    w środku cyklu

(Tydzień 2. Dzień 8. lub Tydzień 3. Dzień 15.):

-    Jeżeli pacjentka spóźni się ze zmianą plastra o jeden lub dwa dni (do 48 godzin).

Należy natychmiast nakleić nowy plaster. Następny plaster należy nakleić w zwykłym „Dniu zmiany plastra”. Nie ma konieczności stosowania dodatkowej, zabezpieczającej metody antykoncepcji.

-    Jeżeli pacjentka spóźni się ze zmianą plastra więcej niż dwa dni (48 godzin lub więcej):

KOBIETA MOŻE NIE BYĆ CHRONIONA PRZED ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ. Należy przerwać aktualny cykl antykoncepcyjny i natychmiast rozpocząć nowy czterotygodniowy cykl, naklejając nowy plaster. W tym momencie następuje nowy „Dzień zmiany plastra” oraz nowy „Dzień 1.” Należy stosować dodatkową, zabezpieczającą metodę antykoncepcji przez jeden tydzień.

przy końcu cyklu stosowania plastra (Tydzień 4. Dzień 22.):

Jeżeli pacjentka zapomni usunąć plaster, powinna usunąć go możliwie szybko, jak tylko sobie o tym przypomni (nie później niż w dniu 28.). Następny cykl należy rozpocząć w normalnie przypadającym „Dniu zmiany plastra”, tj. w pierwszym dniu po Dniu 28. Nie ma konieczności stosowania dodatkowej, zabezpieczającej metody antykoncepcji.

Konsekwencje wynikające z odklejenia się, zgubienia lub pominięcia wymiany plastra oraz jak należy postępować, patrz tabela poniżej:

Konsekwencje wynikające z odklejenia się, zgubienia lub pominięcia wymiany plastra oraz jak należy postępować

Odklejone plastry a

Ramy

czasowe

Wpływ na skuteczność antykoncepcyjną a

Sposób postępowania a

Odklejony plaster

< 24 godzin

Zapewniona

skuteczność

antykoncepcyjna

-    Należy natychmiast nakleić nowy plaster.

-    Nie ma konieczności stosowania dodatkowej, zabezpieczającej metody antykoncepcji.

-    „Dzień zmiany plastra” pozostaje bez zmian.

> 24 godzin

Zmniejszona

skuteczność

antykoncepcyjna

-    Należy bezzwłocznie rozpocząć nowy, 4-tygodniowy cykl, naklejając nowy plaster.

-    Przez kolejnych 7 dni konieczne jest stosowanie dodatkowej zabezpieczającej metody antykoncepcji b

-    Należy zanotować nowy „Dzień zmiany plastra”.

Plaster

niewymieniony na czasa

Ramy

czasowe

Wpływ na

skuteczność

antykoncepcyjną3

Sposób postępowaniaa

Pierwszy plaster (Tydzień 1.,

Dzień 1.)

nienaklejony na czas

Pierwszy plaster nienaklejony w "Dniu zmiany plastra"

Zmniejszona

skuteczność

antykoncepcyjna

-    Należy bezzwłocznie rozpocząć nowy, 4-tygodniowy cykl, naklejając nowy plaster.

-    Przez kolejnych 7 dni konieczne jest stosowanie dodatkowej zabezpieczającej metody antykoncepcji b

-    Należy zanotować nowy „Dzień zmiany plastra”.

Pierwszy lub drugi plaster

(Tydzień 1./2. lub 2./3.)

niewymieniony na czas

< 48 godzin

Zapewniona

skuteczność

antykoncepcyjna

-    Należy natychmiast nakleić nowy plaster.

-    Nie ma konieczności stosowania dodatkowej, zabezpieczającej metody antykoncepcji.

-    „Dzień zmiany plastra” pozostaje bez zmian.

> 48 godzin

Zmniejszona

skuteczność

antykoncepcyjna

-    Należy bezzwłocznie rozpocząć nowy 4-tygodniowy cykl, naklejając nowy plaster.

-    Przez kolejnych 7 dni konieczne jest stosowanie dodatkowej zabezpieczającej metody antykoncepcji b

-    Należy zanotować nowy „Dzień zmiany plastra”.

Odklejone plastry a

Ramy

czasowe

Wpływ na skuteczność antykoncepcyjną a

Sposób postępowania a

Trzeci plaster (Tydzień 3./4.) nieusunięty na czas

Zapewniona skuteczność antykoncepcyj nac

-    Usunąć plaster.

-    Następny 4-tygodniowy cykl należy rozpocząć w normalnie przypadającym „Dniu zmiany plastra”.

a Dotyczy każdego cy b Dodatkowa zabezpie antykoncepcji, z wy c Pod warunkiem, że t Dniu 1. nowego cy]

klu

;czająca metoda antykoncepcji to jakakolwiek niehormonalna metoda jątkiem metody kalendarzowej i termicznej.

rzeci plaster został wymieniony na nowy nie później, niż w planowanym du antykoncepcyjnego.

Po receptę na kolejne opakowanie należy udać się odpowiednio wcześniej, tj. przed nałożeniem ostatniego plastra z opakowania, aby mieć pewność, że plastry się nie skończą.

Jak postępować w przypadku podrażnienia skóry

W przypadku, gdyby zastosowanie plastra powodowało podrażnienie skóry w okolicy jego naklejenia, należy zdjąć plaster i nakleić nowy w innym miejscu. Nowy plaster należy używać do następnego „Dnia zmiany plastra”.

Jak przesunąć „Dzień zmiany plastra” na inny dzień tygodnia

Gdy pacjentka życzy sobie przesunięcia „Dnia zmiany plastra”, należy zakończyć aktualny cykl i usunąć trzeci plaster we właściwym dniu. W tygodniu, w którym nie stosuje się plastra, można wybrać wcześniejszy (nigdy późniejszy) „Dzień zmiany plastra”, naklejając nowy plaster w wybranym dniu. Przerwa w stosowaniu plastra nie może być nigdy dłuższa niż 7 kolejnych dni.

Jak postępować w przypadku wymiotów i biegunki

Wymioty lub biegunka nie powinny mieć wpływu na ilość hormonów wchłoniętych z leku apleek. Zakończenie stosowania leku apleek

Stosowanie leku apleek można zakończyć w dowolnym momencie. Jeżeli pacjentka nie chce zajść w ciążę, powinna zwrócić się do lekarza, aby doradził skuteczną metodę antykoncepcji. Jeżeli pacjentka chce zajść w ciążę, powinna zakończyć stosowanie leku apleek i poczekać do pierwszego krwawienia miesiączkowego przed rozpoczęciem starań o dziecko. Łatwiej wtedy będzie obliczyć spodziewany termin rozwiązania.

Po zakończeniu stosowania leku apleek u pacjentki mogą wystąpić nieregularne, skąpe krwawienia bądź brak krwawienia miesiączkowego, szczególnie, jeżeli przed rozpoczęciem stosowania leku apleek krwawienia miesiączkowe nie były regularne.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, apleek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany w stanie zdrowia, które pacjentka uważa za związane ze stosowaniem leku apleek, należy skonsultować się z lekarzem.

U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku apleek”.

Ciężkie działania niepożądane

Działanie niepożądane, w tym ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności, Zakrzepy krwi oraz Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne a nowotwory” oraz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku apleek”. Należy dokładnie zapoznać się z tymi punktami i w razie konieczności należy skonsultować się z lekarzem.

U kobiet stosujących lek apleek zgłaszano następujące działania niepożądane:

Bardzo często: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 kobiet

•    reakcj a w miej scu naklej enia plastra Często: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 kobiet

•    zmiany nastroju

•    migrena

•    nudności

•    krwawienie z dróg rodnych

•    ból piersi

Niezbyt często: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 kobiet

•    depresja/nastrój depresyjny

•    zmniejszenie lub utrata libido Rzadko: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 kobiet

•    szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy

Działania niepożądane o bardzo niskiej częstości występowania, lub te, których objawy występują z opóźnieniem, a których wystąpienie uważa się za związane ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, jako grupy, obejmującej również złożone doustne środki antykoncepcyjne (patrz również punkt 2 „Kiedy nie stosować leku apleek” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”):

Zakrzepy krwi

   szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład:

o w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich) o w płucach (np. zatorowość płucna) o zawał serca o udar

o miniudar lub przej ściowe obj awy udaru, znane j ako przemij aj ący napad niedokrwienny o zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku, jelicie, nerkach lub oku

Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów wystąpienia zakrzepów krwi)

Nowotwory

   Częstość występowania i diagnozowania raka piersi jest nieznacznie wyższa wśród kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Ze względu na to, że rak piersi występuje rzadko w grupie kobiet poniżej 40 lat, zwiększenie liczby rozpoznań raka piersi jest małe w porównaniu do ogólnego ryzyka zachorowania na ten nowotwór. Nie wiadomo. czy istnieje bezpośredni związek ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyj nych.

•    Nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe)

Inne stany

   schorzenie skóry charakteryzujące się obecnością swędzących, czerwonych pęcherzy lub nabrzmiałych plam na skórze (rumień wielopostaciowy)

•    schorzenie skóry charakteryzujące się obecnością bolących czerwonych guzków (rumień guzowaty)

•    zwiększony poziom tłuszczów we krwi (hypertriglicerydemia, powodująca zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych)

•    wysokie ciśnienie krwi

•    wystąpienie lub pogorszenie się chorób, których związek ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie jest definitywny: żółtaczka i (lub) świąd

związane z zastojem żółci (cholestaza), powstawanie kamieni żółciowych, choroba metaboliczna zwana porfirią, toczeń rumieniowaty układowy (choroba układu immunologicznego), choroba neurologiczna powodująca ruchy mimowolne całego ciała, zwana pląsawicą Sydenhama, opryszczka ciężarnych (rodzaj choroby skóry, która występuje w okresie ciąży), utrata słuchu

•    u kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (charakteryzującym się nagle występującym obrzękiem twarzy, języka lub gardła) podawanie estrogenów może wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego.

•    zaburzenia czynności wątroby

•    zmiany tolerancji glukozy lub wpływ na insulinooporność obwodową

•    pogorszeniu choroby zapalnej jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego)

•    pogorszenie padaczki

•    żółto-brązowe plamy na skórze (tak zwane „plamy ciążowe”), szczególnie na twarzy

•    nadwrażliwość (w tym obj awy takie j ak wysypka, pokrzywka)

Interakcje

Interakcje pomiędzy złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi a innymi produktami leczniczymi mogą prowadzić do wystąpienia niespodziewanego krwawienia międzymiesiączkowego i (lub) braku skuteczności antykoncepcyjnej (np. preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny lub leki na padaczkę, gruźlicę, zakażenie HIV oraz wirusem zapalenia wątroby typu C) (patrz punkt 2 „Lek apleek a inne leki”).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa Tel: +48 22 49 21 301 Fax: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek apleek

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie zamrażać.

Nie stosować leku apleek po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i saszetce, po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Usuwanie plastrów i przygotowanie leku do stosowania

Plaster należy nakleić natychmiast po wyjęciu z ochronnej saszetki.

Na obszarach skóry, na których nakleja się lub będzie naklejało się w najbliższym czasie lek apleek, nie należy nakładać makijażu, kremów, balsamów, pudrów ani żadnych innych leków działających miejscowo.

Substancje czynne, gestoden i etynyloestradiol, stanowią zagrożenie dla środowiska, szczególnie dla ryb. Co więcej, gestoden i etynylestradiol utrzymują się przez długi czas w środowisku.. Plaster po zużyciu nadal zawiera znaczne ilości aktywnych składników. Zużytych plastrów nie należy wyrzucać do toalety ani do systemów kanalizacyjnych.

Zużyty plaster należy usunąć w bezpieczny sposób, zgodnie z poniższymi wskazówkami:

•    Oryginalną saszetkę po wyjęciu plastra należy zachować, aby potem umieścić w niej zużyty plaster.

•    Zużyty plaster należy złożyć na pół, powierzchnią przylegającą/klejącą do środka.

•    Plaster należy umieścić w oryginalnej saszetce.

•    Należy zamknąć saszetkę zawijając jej rozerwany brzeg.

•    Na saszetce znajduje się dwustronicowa etykieta.

•    Pierwszą stronę etykiety należy rozwinąć i użyć do zaklejenia zwiniętej krawędzi saszetki.

•    Poniżej, na drugiej stronie znajdują się instrukcje dotyczące usuwania zużytych plastrów.

Plaster należy usunąć w sposób bezpieczny, w miejscu niedostępnym dla dzieci lub zwierząt domowych. Wszelkie zużyte jak i niezużyte plastry należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie wątpliwości należy poradzić się farmaceuty. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek apleek

Substancjami czynnymi leku są gestoden i etynyloestradiol. Każdy system transdermalny, plaster o powierzchni 11 cm2 zawiera 2,10 mg gestodenu i 550 mikrogramów etynyloestradiolu.

Każdy system transdermalny, plaster w ciągu 24 godzin uwalnia 60 mikrogramów gestodenu i 13 mikrogramów etynyloestradiolu, (co odpowiada 20 mikrogramom dawki doustnej).

Pozostałe składniki plastra to:

Warstwa zewnętrzna: polietylen o niskiej gęstości

Warstwa klejowa: bemotrizinol, poliizobutylen, polibuten, pentaerytrylu tetrakis[3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian], ester pentaerytrylowy uwodornionej kalafonii.

Folia oddzielająca: politereftalan etylenu

Warstwa klejowa z substancją czynną: poliizobutylen, polibuten, pentaerytrylu tetrakis[3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian], ester pentaerytrylowy uwodornionej kalafonii.

Warstwa zabezpieczająca: silikonowany politereftalan etylenu Jak wygląda lek apleek i co zawiera opakowanie

Pudełko tekturowe leku apleek zawiera niniejszą ulotkę w formie książeczki (zawierającą kartę przypominającą i naklejki przypominające) oraz 3, 9 lub 18 zafoliowanych saszetek, z których każda zawiera jeden system transdermalny, plaster.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Cienki plaster ma okrągły kształt, jest przeźroczysty i ma powierzchnię 11 cm2

•    Powierzchnię klejącą plastra pokrywa dwuczęściowa, kwadratowa, przeźroczysta, błyszcząca folia ochronna.

•    Na drugiej stronie plastra znajduje się mlecznobiała, kwadratowa osłonka, która ma za zadanie chronić przed przylgnięciem plastra do saszetki.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Gedeon Richter Plc.

Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Węgry

Wytwórca:

Bayer Weimar GmbH und Co. KG Dobereinerstrasse 20 99427 Weimar Niemcy

Gedeon Richter Plc.

Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

32

Austria apleek 60 Microgramm/24 h + 13 Microgramm/24 h transdermales Pflaster

Belgia apleek 60 microgram/24 uur + 13 microgram/24 uur pleister voor transdermaal gebruik Bułgaria annräK 60 MHKporpaMa/24 naca + 13 MHKporpaMa/24 naca

Cypr apleek 60 iiKpoypaüàpia/24 rópsę + 13 iiKpoypaüàpia/24 rópsę óiaóspiiKÓ ś^n^aaipo

Republika Czeska apleek 60 mikrogramů/24 hodin + 13 mikrogramů/24 hodin transdermální náplast

Dania apleek 60 mikrogram/24 timers + 13 mikrogram/24 timers depotplaster Estonia apleek transdermaalne plaster

Estonia apleek 60 mikrogrammi/24 tunnis + 13 mikrogrammi/24 tunnis transdermaalne plaaster Finlandia apleek 60 mikrog/24 tuntia + 13 mikrog/24 tuntia depotlaastari

Francja apleek 60 microgrammes/24 heures + 13 microgrammes/24 heures dispositif transdermique

Niemcy apleek, 60 Mikrogramm/24 Stunden + 13 Mikrogramm/24 Stunden, Transdermales Pflaster

Grecja apleek 60 p.iKpoypa^^ápia/24 rópsę + 13 p.iKpoypa^p.ápia/24 rópsę ôiaôsppxô é^nXaGxpo

Węgry apleek 60 mikrogramm/24 óra + 13 mikrogramm/24 óra transzdermális tapasz

Islandia apleek 60 míkrógr0mm/24 klst + 13 míkrógr0mm/24 klst foróaplástur

Irlandia apleek 60 míkrógr0mm/24 klst + 13 míkrógr0mm/24 klst foróaplástur

Włochy Enciela 60 microgrammi/24 ore + 13 microgrammi/24 ore cerotto transdermico

Łotwa apleek 60 mikrogrami/24 stundas + 13 mikrogrami/24 stundäs transdermäls pläksteris

Litwa apleek 60 mikrogrami/24 val. + 13 mikrogrami/24 val. transderminis pleistras

Luksemburg apleek 60 microgrammes/24 heures + 13 microgrammes/24 heures dispositif transdermique

Malta apleek 60 micrograms/24 hours + 13 micrograms/24 hours transdermal patch

Holandia apleek 60 microgram/24 uur + 13 microgram/24 uur pleister voor transdermaal gebruik

Portugalia apleek 60 microgramas/24 horas + 13 microgramas/24 horas Sistema transdérmico

Rumunia apleek 60 micrograme/24 ore + 13 micrograme/24 ore plasture transdermic

Republika Słowacka apleek 60 mikrogramov/24 hodín + 13 mikrogramov/24 hodín transdermálna náplasť

Słowenia apleek 60 mikrogramov/24 ur + 13 mikrogramov/24 ur transdermalni obliž

Hiszpania apleek 60 microgramos cada 24 horas + 13 microgramos cada 24 horas parche transdérmico

Wielka Brytania apleek 60 micrograms/24 hours + 13 micrograms/24 hours transdermal patch

33

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://www.urpl.gov.pl

U)

Ul

Dołączone naklejki umieść w swoim kalendarzu lub dzienniczku a następnie przeczytaj punkt "karta przypominająca i naklejki przypominające".A

u>

C/5

CZ5 r—K

tt>


p

p

C/5

Q-

tt>


p

p

JTD

5T


<naklejki przypominaj ące>


U)

0\

Dołączone naklejki umieść w swoim kalendarzu lub dzienniczku a następnie przeczytaj punkt „karta przypominająca i naklejki przypominające”.

*

*

*


-

ot ^

K3 ^

-

“ €

IO ^

-

“ i

IO ^


<18 systemów transdermalnych, plastrów>


Dołączone naklejki umieść w swoim kalendarzu lub dzienniczku a następnie przeczytaj punkt „karta przypominająca i naklejki przypominające”.

4

*

*1


-

ot ^

-

K> ^

-

u 4

to ^


U)

00

Dołączone naklejki umieść w swoim kalendarzu lub dzienniczku a następnie przeczytaj punkt „karta przypominająca i naklejki przypominające"”


^

^

^ ^


A

W

p

3

p

►1

N

O

3


3

ria"

O

3

V


KARTA PRZYPOMINAJĄCA

Zaznacz swój „Dzień zmiany plastra” w kalendarzu poniżej. Codziennie sprawdzaj, czy plaster przylega odpowiednio mocno do

skóry.

Po zakończeniu czwartego tygodnia, należy rozpocząć nowy cykl w „Dniu zmiany plastra”.


39

Apleek

Charakterystyka Apleek

^^Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

apleek 60 mikrogramów/24 godziny + 13 mikrogramów/24 godziny system transdermalny plaster

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy system transdermalny, plaster, o powierzchni 11 cm2 zawiera 2,10 mg gestodenu i 550 mikrogramów etynyloestradiolu.

Każdy system transdermalny, plaster w ciągu 24 godzin uwalnia 60 mikrogramów gestodenu i 13 mikrogramów etynyloestradiolu (co odpowiada 20 mikrogramom dawki doustnej).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny, plaster.

System transdermalny, plaster, typu matrycowego, składający się z pięciu warstw.

Okrągły, przezroczysty plaster o powierzchni 11 cm2. Powierzchnię klejącą plastra zabezpiecza dwuczęściowa, kwadratowa, przezroczysta, błyszcząca folia ochronna.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Antykoncepcja u kobiet.

Produkt leczniczy apleek jest przeznaczony do stosowania u kobiet w wieku rozrodczym. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego określono w grupie kobiet w wieku od 18 do 45 lat.

Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego apleek powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego apleek, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Produkt leczniczy apleek stosuje sie w 28-dniowym (4-tygodniowym) cyklu:

Przez trzy kolejne tygodnie (21 dni) raz na tydzień usuwa się zużyty i nakleja nowy plaster.

W czwartym tygodniu nie nakleja się plastra. W tym czasie powinno wystąpić przypominające miesiączkę krwawienie z odstawienia. Tydzień po usunięciu ostatniego plastra rozpoczyna się kolejny, 4-tygodniowy cykl, poprzez nałożenie nowego plastra (w tym samym dniu tygodnia co poprzednio - „Dzień zmiany plastra”), bez względu na to, czy krwawienie z odstawienia trwa nadal, czy też zakończyło się. W przypadku, gdy krwawienie z odstawienia nie wystąpiło, patrz "Ograniczona kontrola cyklu" w punkcie 4.4. Szczegółowe instrukcje, kiedy naklejać lub usunąć plaster, patrz "Dzień zmiany plastra" w punkcie „Jak stosować produkt leczniczy apleek”.

Kiedy rozpocząć stosowanie produktu leczniczego apleek po raz pierwszy

•    Jeżeli wcześniej (w poprzednim miesiącu) nie stosowano hormonalnych środków antykoncepcyj nych

Plaster należy nakleić w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego kobiety (tj. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Dopuszcza się rozpoczęcie stosowania produktu pomiędzy 2 a 5 dniem, jednak w pierwszym cyklu konieczne jest stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji przez 7 dni od naklejenia pierwszego plastra.

•    Jeżeli wcześniej stosowano złożony hormonalny środek antykoncepcyjny (złożony, doustny środek antykoncepcyjny, pierścień dopochwowy lub inny system transdermalny, plaster)

Plaster należy nakleić najlepiej w pierwszym dniu po przyjęciu ostatniej, zawierającej hormony tabletki antykoncepcyjnej, lecz nie później, niż w dniu następującym po przerwie w zażywaniu tabletek lub po okresie zażywania tabletek nie zawierających hormonów.

Przy zmianie z pierścienia dopochwowego lub innego systemu transdermalnego, plastra, kobieta powinna nakleić plaster najlepiej w dniu usunięcia ostatniego pierścienia lub plastra w danym cyklu, lecz nie później niż w dniu, w którym przypadałoby zastosowanie kolejnego pierścienia lub plastra.

•    Jeżeli w poprzednim cyklu stosowano produkty antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen (tabletki zawierające wyłącznie progestagen (minipigułki), iniekcje, implanty) lub system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen

Zmiany z minipigułek na produkt leczniczy apleek, można dokonać w dowolnym dniu (w przypadku implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego - w dniu jego usunięcia, a w przypadku preparatów w postaci wstrzyknięć - w dniu, w którym przypadałoby następne wstrzyknięcie). W każdym z tych przypadków należy kobiecie doradzić stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji przez pierwszych 7 dni od naklejenia pierwszego plastra.

•    Po przerwaniu ciąży w pierwszym trymestrze

Można od razu rozpocząć stosowanie produktu leczniczego apleek. W takim przypadku nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.

•    Po porodzie lub po przerwaniu ciąży w drugim trymestrze

Należy zalecić rozpoczęcie stosowania produktu pomiędzy 21 a 28 dniem po porodzie lub aborcji w drugim trymestrze. W przypadku rozpoczęcia stosowania plastrów później, należy zalecić stosowanie dodatkowej, mechanicznej metody antykoncepcji przez 7 dni od naklejenia pierwszego plastra. Jeżeli jednak doszło już do stosunku płciowego, przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego apleek należy wykluczyć ciążę lub należy poczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.

Jak stosować produkt leczniczy apleek

Produkt leczniczy apleek stosuje się w 28-dniowym (4-tygodniowym) cyklu (1 plaster na tydzień przez 3 kolejne tygodnie, po których następuje 7-dniowa przerwa, w której nie nakleja się plastra). W danym czasie można mieć naklejony tylko jeden plaster. Każdy kolejny cykl rozpoczyna się natychmiast po 7-dniowej przerwie bez plastra, bez względu na to, czy krwawienie z odstawienia trwa nadal czy też zakończyło się.

•    Dzień zmiany plastra

Każdy następny plaster należy naklejać tego samego dnia tygodnia. Jest to tak zwany „Dzień zmiany plastra”. Na przykład, jeżeli pierwszy plaster został naklejony w niedzielę, wszystkie następne plastry powinny być naklejane w niedzielę. W danym czasie można mieć naklejony tylko jeden plaster.

Pierwszy plaster Dzień 1: naklejenie pierwszego plastra (kobiety rozpoczynające

stosowanie produktu leczniczego apleek, patrz punkt ”Kiedy rozpocząć stosowanie produktu leczniczego apleek”)

Drugi plaster    Dzień 8: usunięcie pierwszego plastra i bezzwłoczne naklejenie drugiego

plastra

Trzeci plaster    Dzień 15: usunięcie drugiego plastra i bezzwłoczne naklejenie trzeciego

plastra

Bez plastra Dzień 22: usunięcie trzeciego plastra (bez naklejania plastra od 22. do 28. dnia)

Plaster należy usuwać tego samego dnia tygodnia („Dzień zmiany plastra”). Zmianę plastra można przeprowadzić o dowolnej porze w wyznaczonym „Dniu zmiany plastra”. Kolejne cykle rozpoczynają się tego samego „Dnia zmiany plastra”, po 7 dniach przerwy, w której nie nakleja się plastra (Dni 22.-28.).

•    Dni bez naklejania plastra

Od 22. (po usunięciu trzeciego plastra) do 28. dnia (Tydzień 4.) nie nakleja się plastra.

W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby przerwa w której nie nakleja się plastra była dłuższa niż 7 dni.

W przypadku, gdy przerwa w której nie nakleja się plastra jest dłuższa niż 7 dni, KOBIETA MOŻE NIE BYĆ CHRONIONA PRZED ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ. Możliwie szybko, gdy tylko kobieta zauważy, że opóźniła rozpoczęcie nowego cyklu, należy rozpocząć nowy cykl poprzez naklejenie nowego plastra, a przez 7 kolejnych dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji, taką jak

3

prezerwatywa, środki plemnikobójcze, diafragma. Tak jak w przypadku wszystkich złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych, ryzyko wystąpienia jajeczkowania zwiększa się z każdym dniem wykraczającym poza zalecaną przerwę w stosowaniu produktu leczniczego.

Gdyby doszło do stosunku płciowego w czasie przedłużonej przerwy w stosowaniu plastra, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.

Patrz również „Postępowanie w przypadku odklejenia się, zgubienia lub opóźnienia wymiany plastra”.

Sposób podawania Droga podania: podanie przezskórne

Gdzie naklejać plaster

Plaster naklejać można jedynie na którąś z niżej wymienionych części ciała (patrz rysunek poniżej): brzuch, pośladki, górna zewnętrzna część ramienia.

Należy unikać umieszczania plastra na obszarach skóry, gdzie mógłby ulec zerwaniu (np. w okolicy przylegania ubrania).

Plaster należy naklejać na czystą, suchą, nieuszkodzoną, zdrową i nieowłosioną skórę.

Produktu leczniczego apleek nie należy umieszczać w miejscach, gdzie skóra jest natłuszczona, zaczerwieniona, podrażniona, przecięta lub w inny sposób uszkodzona.

Plastrów nie należy umieszczać na piersiach.

Na obszarach skóry, na których nakleja się lub będzie naklejało się w najbliższym czasie produkt leczniczy apleek, nie należy nakładać makijażu, kremów, balsamów, pudrów ani żadnych innych środków kosmetycznych lub leków działających miejscowo, aby zapobiec ich oddziaływaniu na właściwości klejące plastra apleek.

Należy zmieniać miejsce naklejenia kolejnych plastrów. Można wybrać inny obszar skóry w tej samej części ciała. Na przykład, można zmienić miejsce naklejenia plastra z lewej na prawą stronę brzucha, z lewego na prawy pośladek, lub na wyżej położoną część ramienia.

Kobieta może również w każdym tygodniu nakładać plaster na inną część ciała (na przykład, w pierwszym tygodniu górna, zewnętrzna część ramienia, w kolejnym okolica brzucha).

Kobieta powinna sprawdzać codziennie czy plaster prawidłowo przylega.


Uwaga

   W danym czasie można mieć naklejony tylko jeden plaster.

•    Jeżeli plaster jest właściwie przyklejony, kobieta może się normalnie kąpać lub brać prysznic.

•    Przezroczysty plaster jest odporny na działanie promieniowania UV i światła słonecznego, dlatego może być wystawiony na działanie promieni słonecznych i nie ma konieczności zasłaniania go.

Postępowanie w razie wystąpienia podrażnienia skóry

W przypadku, gdyby zastosowanie plastra powodowało podrażnienie skóry w okolicy jego naklejenia, można zdjąć plaster i nakleić nowy plaster w innym miejscu. Nowy plaster należy używać do następnego „Dnia zmiany plastra”.

Przygotowanie plastra do naklejenia

Produkt leczniczy apleek dostarczany jest w pudełku, które zawiera: ulotkę dla pacjenta oraz 3, 9 lub 18 zafoliowanych saszetek, z których każda zawiera jeden system transdermalny, plaster apleek.

Okrągły, przezroczysty plaster:

Powierzchnię klejącą plastra pokrywa dwuczęściowa, kwadratowa, przezroczysta, błyszcząca folia ochronna. Zabezpiecza ona powierzchnię klejącą, która zawiera składniki czynne plastra. Zapewnia również, aby powierzchnia zachowała swoje właściwości klejące do momentu naklejenia plastra.

Na drugiej stronie plastra znajduje się mlecznobiała, kwadratowa osłonka, która ma za zadanie chronić przed przylgnięciem plastra do saszetki.

Należy oderwać palcami górną krawędź saszetki. W tym celu pomocne będą nacięcia na saszetce.

Nie używać nożyczek ani nie ciąć, nie niszczyć lub nie dzielić plastra w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zmniejszyć ochronę antykoncepcyjną.

Okrągły plaster antykoncepcyjny umieszczony jest pomiędzy dwuczęściową, kwadratową, przezroczystą, błyszczącą folią ochronną a mlecznobiałą kwadratową osłonką. Ważne jest, aby z saszetki wydobyć plaster razem z przezroczystą folią ochronną jak i z mlecznobiałą osłonką. Saszetki nie należy wyrzucać. Należy ją zachować aby potem móc umieścić w niej zużyty plaster.

Plaster należy nakleić natychmiast po otwarciu saszetki, zgodnie z poniższą instrukcją:

Najpierw należy usunąć jednoczęściową, kwadratową, mlecznobiałą osłonkę z górnej powierzchni plastra.

Po zdjęciu mlecznobiałej, kwadratowej osłonki, która zabezpiecza plaster przed przylgnięciem do saszetki, osłonkę należy wyrzucić.

Następnie, należy usunąć połowę dwuczęściowej, kwadratowej, przezroczystej, błyszczącej folii ochronnej, która zabezpiecza dolną (klejącą) powierzchnię okrągłego, przezroczystego plastra. Należy unikać dotykania klejącej powierzchni plastra tak, aby zachowała właściwości klejące (klejąca powierzchnia plastra zawiera substancje czynne).

Przytrzymując krawędź plastra, która wciąż jest pokryta drugą połową folii zabezpieczającej, plaster należy przyłożyć do skóry w miejscu gdzie zostanie naklejony.

Po lekkim przyklejeniu połowy plastra w miejscu docelowym, należy usunąć drugą połowę folii zabezpieczającej.

Należy mocno docisnąć plaster dłonią przez 30 sekund i upewnić się, że krawędzie plastra dobrze przylegają.

Uwaga: nie należy wyrzucać saszetki, ponieważ będzie potrzebna aby umieścić w niej zużyty plaster.

Usuwanie plastra Patrz punkt 6.6.

Postępowanie w przypadku odklejenia się, zgubienia lub opóźnienia wymiany plastra

Postępowanie w przypadku niewłaściwego użycia plastrów opiera się na następującej zasadzie:

Co najmniej 7 kolejnych dni właściwego stosowania plastra jest konieczne do odpowiedniego zahamowania osi przysadka-podwzgórze-jajniki, co stanowi podstawę działania antykoncepcyjnego.

•    Gdy plaster ulegnie częściowemu lub całkowitemu odklejeniu: przez czas krótszy niż jeden dzień (do 24 godzin):

Należy postarać się ponownie nakleić plaster w tym samym miejscu lub bezzwłocznie zastąpić go nowym plastrem. Nie ma konieczności stosowania dodatkowej zabezpieczającej metody antykoncepcji. „Dzień zmiany plastra” pozostanie bez zmian.

przez czas dłuższy niż jeden dzień (24 godziny lub dłużej), lub jeśli nie ma pewności, jak długo plaster był odklejony:

KOBIETA MOŻE NIE BYĆ CHRONIONA PRZED ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ. Należy przerwać aktualny cykl antykoncepcyjny i natychmiast rozpocząć nowy cykl, naklejając nowy plaster. Jest więc nowy „Dzień 1.” i nowy „Dzień zmiany plastra”. Przez pierwszy tydzień nowego cyklu konieczne jest stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji, takiej jak prezerwatywa, środki plemnikobójcze lub diafragma.

Plastra nie należy naklejać ponownie, jeżeli jego powierzchnia nie jest już lepka, jeżeli skleił się lub przykleił do innej powierzchni, jeżeli przykleił się do niego inny materiał lub jeśli uprzednio nie przylegał wystarczająco mocno lub odpadł. Jeżeli plaster nie może być ponownie naklejony, należy bezzwłocznie nakleić nowy plaster. Nie należy używać dodatkowych substancji klejących ani owijać plastrów w celu ich przytrzymania w miejscu naklejenia.

•    Gdy kobieta zapomni zmienić plaster

na początku cyklu stosowania plastra (Tydzień 1. (Dzień 1.)):

KOBIETA MOŻE NIE BYĆ CHRONIONA PRZED ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ. Zaraz po uświadomieniu sobie pominięcia należy przykleić pierwszy plaster nowego cyklu. Jest więc nowy „Dzień zmiany plastra” i nowy „ Dzień 1”. Przez pierwszy tydzień nowego cyklu konieczne jest stosowanie dodatkowej zabezpieczającej metody antykoncepcji, takiej jak prezerwatywa, środki plemnikobójcze lub krążek domaciczny.

w środku cyklu stosowania plastra (Tydzień 2. (Dzień 8.) lub Tydzień 3. (Dzień 15.)): opóźnienie o jeden lub dwa dni (do 48 godzin),

należy bezzwłocznie nakleić nowy plaster. Następny plaster należy nakleić w zwykłym „Dniu zmiany plastra”. Nie ma konieczności stosowania dodatkowej zabezpieczającej metody antykoncepcji.

opóźnienie o ponad dwa dni (48 godzin lub dłużej),

KOBIETA MOŻE NIE BYĆ CHRONIONA PRZED ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ. Należy przerwać aktualny cykl antykoncepcyjny i natychmiast rozpocząć nowy czterotygodniowy cykl, naklejając nowy plaster. Jest więc nowy „Dzień 1 i nowy „Dzień zmiany plastra””. Przez pierwszy tydzień konieczne jest stosowanie dodatkowej zabezpieczającej metody antykoncepcji.

przy końcu cyklu stosowania plastra (Tydzień 4. (Dzień 22.)):

Jeżeli kobieta zapomni usunąć plaster w 22 dniu, powinna usunąć go możliwie szybko, jak tylko sobie o tym przypomni (nie później niż w dniu 28.). Należy rozpocząć następny cykl naklejając nowy plaster, nie później niż w zwykłym „Dniu zmiany plastra”, który jest następnym dniem po dniu 28. Nie ma konieczności stosowania dodatkowej, zabezpieczającej metody antykoncepcji.

• Konsekwencje wynikające z odklejenia, zgubienia lub opóźnienia wymiany plastra oraz sposób postępowania:

Konsekwencje wynikające z odklejenia, zgubienia lub pominięcia wymiany plastra oraz jak należy postępować:

Odklejone plastry a

Ramy

czasowe

Wpływ na skuteczność antykoncepcyjną a

Sposób postępowania a

Odklejony plaster

< 24 godzin

Zapewniona

skuteczność

antykoncepcyjna

-    Należy natychmiast nakleić nowy plaster.

-    Nie ma konieczności stosowania dodatkowej, zabezpieczającej metody antykoncepcji.

-    „Dzień zmiany plastra” pozostaje bez zmian.

> 24 godzin

Zmniejszona

skuteczność

antykoncepcyjna

-    Należy bezzwłocznie rozpocząć nowy czterotygodniowy cykl, naklejając nowy plaster.

-    Przez kolejnych 7 dni konieczne jest stosowanie dodatkowej, zabezpieczającej metody antykoncepcjib.

-    Należy odnotować nowy „Dzień zmiany plastra”.

Plastry nie wymienione na czas a

Ramy

czasowe

Wpływ na skuteczność antykoncepcyjną a

Sposób postępowania a

Odklejone plastry a

Ramy

czasowe

Wpływ na skuteczność antykoncepcyjną a

Sposób postępowania a

Pierwszy plaster (Tydzień 1., Dzień 1.) nie naklejony na czas

Przerwa w stosowaniu plastra > 7 dni

Zmniejszona

skuteczność

antykoncepcyjna

-    Należy bezzwłocznie rozpocząć nowy czterotygodniowy cykl, naklejając nowy plaster.

-    Przez kolejnych 7 dni konieczne jest stosowanie dodatkowej, zabezpieczającej metody antykoncepcjib.

-    Należy odnotować nowy „Dzień zmiany plastra”.

Pierwszy lub drugi plaster

(Tydzień 1./2. lub 2./3.)

nie wymieniony na czas

< 48 godzin

Zapewniona

skuteczność

antykoncepcyjna

-    Należy natychmiast nakleić nowy plaster.

-    Nie ma konieczności stosowania dodatkowej, zabezpieczającej metody antykoncepcji.

-    „Dzień zmiany plastra” pozostaje bez zmian.

> 48 godzin

Zmniejszona

skuteczność

antykoncepcyjna

-    Należy bezzwłocznie rozpocząć nowy czterotygodniowy cykl, naklejając nowy plaster.

-    Przez kolejnych 7 dni konieczne jest stosowanie dodatkowej zabezpieczającej metody antykoncepcjib.

-    Należy odnotować nowy „Dzień zmiany plastra”.

Trzeci plaster (Tydzień 3./4.) nie usunięty na czas

Zapewniona skuteczność antykoncepcyjna c

-    Usunąć plaster

-    Następny czterotygodniowy cykl należy rozpocząć w normalnie przypadającym „Dniu zmiany plastra”.

•    a Dotyczy każdego cyklu

•    b Dodatkowa zabezpieczająca metoda antykoncepcji to jakakolwiek niehormonalna metoda antykoncepcji, z wyjątkiem metody kalendarzowej i termicznej.

•    c Pod warunkiem, że trzeci plaster został wymieniony na nowy nie później niż w planowanym Dniu 1. nowego cyklu antykoncepcyjnego.

• _d Czas. jaki upłynął od usunięcia ostatniego plastra w poprzednim cyklu_

Receptę na kolejne opakowanie należy wystawić odpowiednio wcześniej, tj. przed nałożeniem ostatniego plastra z opakowania, aby zapewnić kobiecie stały dostęp do plastrów.

Przesuniecie . .Dnia zmiany plastra”

Gdy kobieta życzy sobie przesunięcia „Dnia zmiany plastra”, należy zakończyć aktualny cykl, zdejmując trzeci plaster we właściwym dniu. W tygodniu, w którym nie stosuje się plastra, można wybrać nowy „Dzień zmiany plastra”, naklejając nowy plaster w wybranym dniu. W żadnym wypadku przerwa w stosowaniu plastrów nie może być dłuższa niż 7 kolejnych dni.

Grupy szczególne

Płeć

Produkt leczniczy apleek jest wskazany do stosowania jedynie u kobiet Kobiety w starszym wieku

Produkt leczniczy apleek nie jest wskazany do stosowania po menopauzie Wskaźnik masy ciała (BMI)

W grupie kobiet o wskaźniku masy ciała wynoszącym >30 kg/m2 dane dotyczące skuteczności antykoncepcyjnej są ograniczone.

Zaburzenia czynności nerek

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego apleek u kobiet z zaburzeniami czynności nerek. Nie przypuszcza się, aby u kobiet z zaburzeniami czynności nerek ryzyko było większe (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego apleek u kobiet z zaburzeniami czynności wątroby. Produkt leczniczy apleek jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi zaburzeniami wątroby w wywiadzie, aż do unormowania parametrów czynności wątroby. (patrz również punkt 4.3).

Różnice ze względu na pochodzenie etniczne

Badania parametrów farmakokinetycznych etynyloestradiolu w połączeniu z innym progestagenem u kobiet rasy białej, kobiet z Chin i Japonii, nie wykazały żadnych klinicznie istotnych różnic. Nie przeprowadzono badań farmakokinetyki produktu leczniczego apleek u kobiet o różnym pochodzeniu etnicznym. Brak danych na temat enzymów polimorficznych, które w większym zakresie wpływałyby na metabolizm gestodenu. Dlatego, dostępne dane, uzyskane u kobiet rasy białej, czarnej i latynosek nie wskazują, aby istniały jakiekolwiek różnice parametrów farmakokinetycznych produktu leczniczego apleek pomiędzy poszczególnymi rasami i grupami etnicznymi. W przypadku Azjatek dostępne są bardzo ograniczone dane.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie produktu leczniczego apleek u dziewczyn przed rozpoczęciem miesiączkowania nie jest właściwe.

4.3 Przeciwwskazania

Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących przypadkach. W razie wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów w trakcie stosowania produktu leczniczego apleek, należy natychmiast usunąć plaster.

Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE).

o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - aktualnie występująca (leczona

przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).

o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywne białko C (ang. activatedprotein C, APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S

o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4)

o Duże ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).

•    Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial

thromboembolism, ATE)

o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - obecnie występujące (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa)

o Choroby naczyń mózgowych - obecnie występujący udar, przebyty udar lub objawy

prodromalne w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA)

o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy)

o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie

o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego ze znacząych czynników ryzyka, takich jak:

•    cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,

•    ciężkie nadciśnienie tętnicze,

•    ciężka dyslipoproteinemia.

•    Ciężka choroba wątroby występująca obecnie lub w wywiadzie, aż do unormowania parametrów czynności wątroby.

•    Rak wątroby (łagodny lub złośliwy) obecnie lub w wywiadzie.

•    Rozpoznanie lub podejrzenie nowotworu hormonozależnego (np. genitaliów lub piersi).

•    Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej etiologii.

•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką zasadność stosowania produktu leczniczego apleek. W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego apleek.

• Zaburzenia krążenia

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ)

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Nie wiadomo jak na tle wyżej wspomnianych produktów o małym ryzyku przedstawia się ryzyko związane ze stosowaniem produktu leczniczego apleek. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane ze złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.

U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).

Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują doustne złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające gestoden, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, w porównaniu do około 6 kobiet2 stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.

W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.

Nie wiadomo, jak przedstawia się ryzyko rozwoju ŻChZZ w przypadku stosowania produktu leczniczego apleek na tle ryzyka rozwoju ŻChZZ w przypadku stosowania złożonych hormonalnych

środków antykoncepcyjnych zawierających małą dawkę lewonorgestrelu oraz doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych zawierających gestoden.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może prowadzić do zgonu w 1-2 % przypadków.

Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na

10 000 kobiet w okresie roku

Liczba

przypadków1

r

J

1

-T->

..rur urar /“> owonfr\

Pacjentki niestosujące złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (2 przypadki)

oir.lr.rr rur /Q.*7

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel (5-7 przypadków)

/-\r4o r. o_rnnłoi r»ir» rr rUr /Q_10

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające gestoden (9-12 przypadków)

U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach i tętnicach siatkówki.

Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).

Stosowanie produktu leczniczego apleek jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że wzrost ryzyka jest większy niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Czynnik ryzyka

Uwagi

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2)

Ryzyko istotnie zwiększa się ze zwiększeniem BMI.

Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują również inne czynniki ryzyka.

Długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub ciężki uraz

W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania plastrów na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i niewznawianie stosowania produktu przed upływem dwóch tygodni od powrotu do sprawności ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.

Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli stosowania produktu leczniczego apleek nie przerwano odpowiednio wcześnie.

Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym podróż samolotem >4 godzin może również stanowić czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie u kobiet ze współistniejącymi innymi czynnikami ryzyka.

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.

Inne schorzenia związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową

Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowata

Wiek

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat

Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Należy uwzględnić zwiększone ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Ciąża i laktacja” patrz punkt 4.6)

Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:

-    obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;

-    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;

- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.

Objawy zatorowości płucnej (ang.pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:

-    nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;

-    nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;

-    ostry ból w klatce piersiowej;

-    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej ciężkie stany (np. zakażenia układu oddechowego).

Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie kończyn.

Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić niemal natychmiast.

Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą powodować zgon.

Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego apleek jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden ciężki lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie dużego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Czynnik ryzyka

Uwagi

Wiek

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.

Palenie

Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli zamierzają stosować złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby stosowały inną metodę antykoncepcji.

Nadciśnienie tętnicze

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2)

Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze zwiększeniem BMI.

Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują również inne czynniki ryzyka.

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia)

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.

Migrena

Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem do natychmiastowego przerwania stosowania.

Inne schorzenia związane ze zdarzeniami niepożądanymi w obrębie naczyń

Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca, migotanie przedsionków,

dyslipoproteinemia oraz toczeń rumieniowaty układowy._


Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:

-    nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;

-    nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;

-    nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;

-    nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;

-    nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;

-    utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient ischaemic attack, TIA).

Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą obejmować:

-    ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;

-    uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;

-    uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;

-    pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;

-    skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

• Nowotwory

W niektórych badaniach epidemiologicznych, opisywano zwiększenie ryzyka występowania raka szyjki macicy u kobiet długotrwale przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne (> 5 lat), nadal jednak nie ma zgody w kwestii, w jakim stopniu wynika to z zachowań seksualnych oraz działania innych czynników, takich jak wirus brodawczaka ludzkiego (ang. human papilloma virus - HPV).

Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wskazuje na to, że wśród kobiet aktualnie przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne występuje nieznaczne zwiększenie względnego ryzyka (RR=1,24) rozpoznania raka piersi. Zwiększenie ryzyka stopniowo zanika w ciągu 10 lat po odstawieniu złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ze względu na to, że rak piersi występuje rzadko w grupie kobiet poniżej 40 lat, zwiększenie liczby rozpoznań raka piersi wśród kobiet przyjmujących aktualnie (lub w ostatnim czasie) złożone doustne środki antykoncepcyjne jest małe w porównaniu do ogólnego ryzyka zachorowania na ten nowotwór. Badania nie dostarczyły dowodów na związek przyczynowo-skutkowy. Obserwowany model zwiększenia ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznania przypadków raka piersi u kobiet, które przyjmowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, działania tych produktów leczniczych albo z kombinacji obu tych czynników. Wśród kobiet, które kiedykolwiek przyjmowały złożone doustne środki antykoncepcyjne rozpoznaje się zazwyczaj mniej zaawansowane klinicznie przypadki raka piersi,

w porównaniu do przypadków raka piersi rozpoznawanych u kobiet, które ich nigdy nie stosowały.

W rzadko występujących przypadkach u kobiet, które przyjmowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, donoszono o występowaniu łagodnych nowotworów wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach o złośliwych nowotworach wątroby. W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. W rozpoznaniu różnicowym w razie wystąpienia ostrego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku w jamie brzusznej u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, należy uwzględniać nowotwory wątroby.

Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, zawierających więcej niż 50 |ig etynyloestradiolu, następuje zmniejszenie ryzyka raka endometrium i raka jajnika.

Dotychczas nie potwierdzono, czy dotyczy to także złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych o małej zawartości hormonów.

• Inne stany

W przypadku nawracających, utrzymujących się podrażnień skóry (np. utrzymujący się rumień lub świąd w miejscu naklejenia plastra), pomimo, że miejsce naklejenia plastra jest zmieniane zgodnie ze wskazówkami, należy rozważyć przerwanie stosowania systemu transdermalnego.

U kobiet z hypertriglicerydemią albo z obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku hypertriglicerydemii, podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki.

U kobiet przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne opisywano występowanie niewielkiego podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi, jednak rzadko ma to znaczenie kliniczne. Jeżeli jednak klinicznie istotne nadciśnienie tętnicze będzie utrzymywać się przez dłuższy czas w trakcie stosowania produktu leczniczego apleek, zaleca się przerwanie stosowania produktu leczniczego apleek na wszelki wypadek i rozpoczęcie leczenia nadciśnienia. Jeżeli lekarz uzna za stosowne, produkt leczniczy apleek można ponownie zacząć stosować po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia w leczeniu przeciwnadciśnieniowym.

Zgłaszano występowanie lub pogarszanie się następujących stanów, zarówno w okresie ciąży, jak i podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, chociaż dowód na związek ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie jest rozstrzygający: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym podawanie egzogennych estrogenów może wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby wymagają niekiedy przerwania stosowania produktu leczniczego apleek, do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości prawidłowych. Nawroty świądu związanego z zastojem żółci, który występował po raz pierwszy w czasie przebytej ciąży lub w okresie wcześniejszego przyjmowania steroidów płciowych, wymagają przerwania stosowania produktu leczniczego apleek.

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na obwodową insulinooporność oraz na tolerancję glukozy, jednak nie ma dowodów na to, że istnieje potrzeba zmiany schematu terapii cukrzycy podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych o małych dawkach (zawierających mniej niż 0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej, kobiety z cukrzycą powinny być starannie obserwowane w okresie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyj nych.

U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne donoszono o pogorszeniu przebiegu depresji endogennej, padaczki, choroby Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Sporadycznie może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w wywiadzie występowała ostuda podczas ciąży (chloasma gravidarum). Kobiety ze skłonnością do ostudy powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe w okresie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na interakcje złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych z lamotryginą.

Wymagane badania lekarskie

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego apleek należy zebrać kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego apleek w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.

Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.

Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Obniżona skuteczność

Skuteczność produktu leczniczego apleek może być zmniejszona między innymi w następujących przypadkach:

-    opóźnienie nałożenia plastra zgodnie z planem;

-    odklejenie się plastra;

-    pominięcie wymiany plastra (patrz „Postępowanie w przypadku odklejenia się, zgubienia lub pominięcia wymiany plastra” w punkcie 4.2);

-    stosowanie z innymi lekami (patrz punkt 4.5)

Zmniejszona kontrola cyklu

Podczas stosowania wszystkich złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić nieregularne krwawienie (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), szczególnie podczas pierwszych miesięcy ich stosowania. W takim przypadku należy kontynuować stosowanie produktu leczniczego apleek. Ocena wszelkich nieregularnych krwawień jest miarodajna dopiero po okresie adaptacji obejmującym około 3 cykle stosowania produktu leczniczego apleek. Odsetek kobiet, które stosując produkt leczniczy apleek doświadczały krwawień śródcyklicznych po okresie adaptacyjnym, waha się od 7 do 12%.

Jedynie zdecydowana mniejszość kobiet, rzędu 1% na cykl, doświadczała całkowitego braku krwawień.

Jeżeli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują po regularnych cyklach stosowania produktu leczniczego apleek, należy uwzględnić przyczyny niehormonalne, a w razie potrzeby zastosować odpowiednie metody diagnostyczne w celu wykluczenia ciąży lub guza. Wspomniane metody diagnostyczne mogą powodować konieczność wyłyżeczkowania jamy macicy.

U niektórych kobiet w okresie niestosowania plastra nie występuje krwawienie z odstawienia. Jeżeli produkt leczniczy apleek przyjmowany był zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, jest mało prawdopodobne, aby kobieta była w ciąży. Niemniej, jeżeli produkt leczniczy apleek nie był stosowany zgodnie z tymi zaleceniami przed pierwszym spodziewanym krwawieniem z odstawienia, które nie nastąpiło albo jeżeli krwawienie z odstawienia dwukrotnie nie pojawiło się, przed dalszym stosowaniem produktu leczniczego apleek należy wykluczyć ciążę.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego apleek

Mogą wystąpić interakcje z lekami indukującymi enzymy mikrosomalne, w wyniku których podwyższony zostaje klirens hormonów płciowych i które mogą prowadzić do krwawienia śródcyklicznego i (lub) braku ochrony antykoncepcyjnej. Kobiety przyjmujące krótkotrwale tego typu produkt leczniczy powinny oprócz produktu leczniczego apleek, stosować dodatkową, mechaniczną metodę antykoncepcji. Mechaniczną metodę antykoncepcji należy stosować przez cały okres jednoczesnego przyjmowania tych produktów leczniczych, oraz przez 28 dni po zakończeniu ich stosowania. Jeżeli okres stosowania mechanicznej metody antykoncepcji trwa dłużej niż okres, po którym należy usunąć trzeci plaster w danym cyklu, należy nakleić kolejny plaster, bez zwykłej przerwy w stosowaniu plastrów.

Substancje zwiększające klirens złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszona skuteczność złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych spowodowana indukcją enzymów), np.:

Fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna, ryfabutin, bosentan, oraz prawdopodobnie okskarbazepina, eslikarbazepina, topiramat, felbamat, gryzeofulwina, modafinil, i produkty lecznicze zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

Substancje różnie wpływające na klirens złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, np.:

W przypadku jednoczesnego stosowania ze złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele inhibitorów proteaz HIV i HCV i nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub progestagenu w osoczu. W niektórych przypadkach zmiany te mogą mieć znaczenie kliniczne.

Substancje zwiększające stężenie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory enzymów)

Wykazano, że etorykoksyb zwiększa stężenie osoczowe etynyloestradiolu (50 do 60%) podczas jednoczesnego przyjmowania z doustnymi trójfazowymi środkami antykoncepcyjnymi. Przypuszcza się, że etorykoksyb zwiększa stężenia etynyloestradiolu w osoczu na skutek hamowania aktywności sulfotransferazy, i w konsekwencji hamowania metabolizmu etynyloestradiolu.

Wpływ złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych na działanie innych produktów leczniczych

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wywierać wpływ na metabolizm niektórych leków.

Należy zwrócić szczególną uwagę na interakcje złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych z lamotryginą. Stosowanie omawianego produktu leczniczego łącznie z lamotryginą nie jest zalecane ze względu na obniżenie stężenia i skuteczności lamotryginy (patrz punkt 4.4). Należy unikać rozpoczynania stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych w okresie dostosowywania dawki lamotryginy. U kobiet już leczonych lamotryginą konieczne jest monitorowanie stanu klinicznego i dostosowywanie dawkowania lamotryginy w okresie rozpoczynania stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych oraz po ich odstawieniu.

Inne rodzaje interakcji

Wyniki badań laboratoryjnych

Zastosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych obejmujących: biochemiczne parametry wątroby, tarczycy, nadnerczy i czynności nerek, stężenia białek (wiążących) w surowicy krwi, np. globulin wiążących kortykosteroidy oraz frakcje lipidów i lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry krzepnięcia i fibrynolizy. Zmiany na ogół mieszczą się w granicach norm laboratoryjnych.

Uwaga: Należy zapoznać się z informacjami o produktach stosowanych jednocześnie z produktem leczniczym apleek, aby ocenić możliwość wystąpienia interakcji.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt leczniczy apleek jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży. W razie zajścia w ciążę podczas stosowania produktu leczniczego apleek, należy usunąć plaster i zakończyć jego dalsze stosowanie. Jednakże, badania epidemiologiczne prowadzone na szeroką skalę nie wykazały ani zwiększonego ryzyka wystąpienia wad wrodzonych u dzieci kobiet, które w okresie przed zajściem w ciążę przyjmowały złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, ani działania teratogennego, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne były nieumyślnie stosowane w okresie wczesnej ciąży.

Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania apleek należy wziąć pod uwagę, zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Karmienie piersią

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na karmienie piersią, ponieważ mogą zmniejszać ilość i zmieniać skład mleka ludzkiego. Dlatego z zasady nie zaleca się stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, dopóki kobieta całkowicie nie zakończy karmienia piersią. Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych oraz (lub) ich metabolitów mogą przenikać do mleka ludzkiego.

Płodność

Stosowanie produktu leczniczego apleek nie wpływa na płodność w przyszłości. Po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego apleek płodność u kobiet wraca do stanu sprzed okresu stosowania produktu leczniczego apleek.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne nie obserwowano żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w trakcie stosowania produktu leczniczego apleek są reakcje w miejscu naklejenia plastra (wysypka, świąd, podrażnienie, rumień i nadwrażliwość). Występują one u 20,9% kobiet stosujących produkt leczniczy apleek. Rzadko występującymi, ciężkimi działaniami niepożądanymi są zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył i tętnic.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W tabeli poniżej podsumowano częstość występowania działań niepożądanych zgłaszanych w trakcie badań klinicznych fazy II i III produktu leczniczego apleek (N=3573'). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1,000 do < 1/100) oraz rzadko (> 1/10,000 do < 1/1,000).

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA)

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia

psychiczne

Zmiany

nastroju

Depresja, nastrój depresyjny, zmniejszenie i utrata libido

Zaburzenia układu nerwowego

Migrena

Zaburzenia

naczyniowe

Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic i żył3

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcja w miejscu naklejenia plastra

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Krwawienie z dróg rodnych4, ból piersi

1 W badaniach klinicznych zdarzenia niepożądane kodowano przy pomocy słownika MedDRA (wersja 14.1). W opisie działania niepożądanego, jego synonimów i związanych z nim stanów klinicznych używano terminu preferowanego MedDRA. Różne określenia MedDRA, które dotyczą tego samego zjawiska pogrupowano razem jako pojedyncze działania niepożądane, aby uniknąć rozmycia i zaciemnienia prawdziwego działania.

występuje rzadko w grupie kobiet poniżej 40 lat, zwiększenie liczby rozpoznań raka piersi jest małe w porównaniu do ogólnego ryzyka zachorowania na ten nowotwór. Brak danych na temat związku ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

•    Nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe).

Inne stany chorobowe

   Rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy;

•    Kobiety z hypertriglicerydemią (zwiększone ryzyko zapalenia trzustki w trakcie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych);

•    Nadciśnienie tętnicze;

•    Wystąpienie lub pogorszenie się stanów, dla których związek ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest jednoznaczny: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą;

•    U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym podawanie egzogennych estrogenów może wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego;

•    Zaburzenia czynności wątroby;

•    Zmiany tolerancji glukozy lub wpływ na insulinooporność obwodową;

•    Pogorszenie przebiegu choroby Crohna oraz wrzodziej ącego zapalenia j elita grubego;

•    Pogorszenie padaczki;

•    Ostuda;

•    Nadwrażliwość (w tym obj awy takie j ak wysypka, pokrzywka).

Interakcje

Interakcje pomiędzy złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi a innymi produktami leczniczymi mogą prowadzić do wystąpienia krwawienia śródcyklicznego i (lub) braku skuteczności antykoncepcyjnej (patrz punkt 4.5).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa Tel: +48 22 49 21 301 Fax: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Na podstawie ogólnego doświadczenia ze stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, objawy które mogą wystąpić w takim przypadku to: nudności, wymioty oraz, u młodych kobiet, niewielkie krwawienie z pochwy. Nie ma antidotum i należy stosować leczenie objawowe. Dodatkowe lub nieprawidłowo użyte plastry należy usunąć ze skóry.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkt złożony.

Kod ATC: G03AA10

Mechanizm działania

Działanie antykoncepcyjne złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych oparte jest na współdziałaniu wielu czynników, z których najważniejsze to zahamowanie owulacji, oraz zmiany w wydzielaniu śluzu szyjkowego.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

W badaniu klinicznym produktu leczniczego apleek, przeprowadzonym na terenie Unii Europejskiej, Ameryki Łacińskiej oraz Australii, obliczono następujące wartości indeksu Pearla:

Indeks Pearla (wiek 18-35 lat, wskaźnik masy ciała BMI < 30 kg/m2)

Błąd metody:    Indeks Pearla 0,82 (górny limit 95% przedziału

ufności 1,55)

Błąd metody i błąd użytkownika: Indeks Pearla 1,19 (górny limit 95% przedziału ufności

2,00)

Dla populacji europejskiej obliczono następujące wartości indeksu Pearla:

Indeks Pearla (wiek 18-35 lat, wskaźnik masy ciała BMI < 30 kg/m2)

Błąd metody:    Indeks Pearla 0,40 (górny limit 95% przedziału

ufności 1,18)

Błąd metody i błąd użytkownika:    Indeks Pearla 0,76 (górny limit 95% przedziału

ufności 1,66)

W badaniu klinicznym produktu leczniczego apleek przeprowadzonym na terenie USA obliczono następujące wartości indeksu Pearla:

Indeks Pearla (wiek 18-35 lat, brak ograniczeń wartości wskaźnika masy ciała BMI)

Błąd metody:    Indeks Pearla 2,91 (górny limit 95% przedziału

ufności 4,41)

Błąd metody i błąd użytkownika:    Indeks Pearla 3,92 (górny limit 95% przedziału

ufności 5,53)

Odsetek niepowodzeń może być wyższy, jeśli produkt leczniczy apleek nie jest stosowany właściwie.

W ramach jednego badania klinicznego, u 49 kobiet przeprowadzono badanie histologiczne endometrium, po 13 cyklach stosowania produktu. Nie uzyskano wyników odbiegających od normy.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po naklejeniu plastra apleek na skórę, etynyloestradiol i gestoden są dobrze wchłaniane przez skórę. Uwalnianie przeciętnych ilości etynyloestradiolu i gestodenu w ciągu 7-dniowego okresu aplikacji plastra apleek, prowadziło do uzyskania wartości ekspozycji ogólnoustrojowej (AUC) w stanie równowagi takich samych, jak po podawaniu raz na dobę złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, zawierającego 0,02 mg etynyloestradiolu i 0,06 mg gestodenu.

Stężenia osoczowe etynyloestradiolu i gestodenu oznaczano w trzecim tygodniu w różnych cyklach stosowania produktu (od 1 do 7 cyklu). Średnią wartość maksymalną stężenia osoczowego etynyloestradiolu w zakresie 36-51 ng/l osiągano po około 1 dniu od nałożenia plastra na skórę. Natomiast stężenie osoczowe zmniejszało się do średnich wartości minimalnych w zakresie 15-23 ng/l pod koniec tygodniowej przerwy w stosowaniu plastra. Średnie stężenie w trzecim tygodniu wynosiło od 22 do 33 ng/l.

Średnią wartość maksymalnego, całkowitego stężenia osoczowego gestodenu, w zakresie 4,7-7,5 ng/l osiągano mniej więcej między 1 a 15 dniem od naklejenia plastra na skórę. Natomiast stężenie osoczowe zmniejszało się do średnich wartości minimalnych w zakresie 2,6-4,0 ng/l pod koniec tygodniowej przerwy w stosowaniu plastra. Średnie stężenie w trzecim tygodniu wynosiło od 3,6 do 5,7 ng/l.

Wpływ masy ciała i wskaźnika masy ciała BMI na wchłanianie

Stężenie etynyloestradiolu i gestodenu w osoczu w trakcie stosowania produktu leczniczego apleek było zależne od masy ciała i od wskaźnika masy ciała BMI. U kobiet z otyłością, ze wskaźnikiem masy ciała BMI > 35 kg/m2, średnie stężenie etynyloestradiolu i gestodenu w osoczu było odpowiednio o 24% i 30% niższe, w porównaniu do kobiet z prawidłowym wskaźnikiem masy ciała BMI < 30 kg/m2. W grupie kobiet o wskaźniku masy ciała wynoszącym >30 kg/m2 dane dotyczące skuteczności antykoncepcyjnej są ograniczone.

Wpływ wysokich temperatur, wilgotności, wykonywania ćwiczeń fizycznych i miejsca naklejenia plastra na wchłanianie

Właściwości farmakokinetyczne etynyloestradiolu i gestodenu po podaniu produktu leczniczego apleek oceniano w specyficznych warunkach wysokich temperatur, wilgotności i w trakcie wykonywania ćwiczeń fizycznych, tj. w saunie, w jacuzzi, w trakcie pływania i wykonywania innych ćwiczeń fizycznych, w porównaniu do zwykle wykonywanych czynności codziennych. Zarówno dla etynyloestradiolu jak i gestodenu wykazano biorównoważność pod względem parametrów Cmax i AUC dla tych specyficznych warunków. Wyniki wskazują na to, że w porównaniu do zwykle wykonywanych czynności codziennych nie obserwuje się klinicznie istotnych różnic w ekspozycji etynyloestradiolu i gestodenu w przypadku specyficznych warunków zewnętrznych, jakie można spotkać np. w klubach fitness, takich jak sauna, jacuzzi, pływanie oraz inne ćwiczenia fizyczne.

W formalnym badaniu farmakokinetycznym (analiza niekompartmentowa), w którym oceniano trzy różne miejsca aplikacji, średnie wartości ekspozycji ogólnoustrojowej dla gestodenu i etynyloestradiolu, wynosiły odpowiednio 24% i 31%, i były wyższe, gdy plaster nakładano na górną, zewnętrzną część ramienia, niż wtedy gdy na miejsce naklejenia plastra wybierano pośladki lub brzuch. Zakres wartości ekspozycji dla wszystkich trzech miejsc naklejenia plastra w dużym zakresie nakładał się wzajemnie. W analizie farmakokinetyki populacyjnej (metaanaliza) średnia geometryczna ekspozycji na etynyloestradiol (AUC (0-168) i Cmax) okazała się 41% większa po aplikacji na ramię lub pośladki niż po aplikacji na brzuch. W przypadku całkowitej ekspozycji na gestoden różnice w wartości średniej AUC (0-168) wyniosły 26%, a w wartości średniej Cmax — 22%. Nic nie wskazuje na to, aby różnice w średniej wartości ekspozycji wpływały na bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego apleek.

Dane porównawcze systemu transdermalnego (plaster) apleek i złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego

W badaniu biodostępności względnej, stężenie osoczowe w stanie równowagi i parametry farmakokinetyczne etynyloestradiolu i gestodenu po nałożeniu plastra apleek porównywano z parametrami dla złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, zawierającego 0,02 mg etynyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu. Średnie wartości Cmax etynyloestradiolu i gestodenu w stanie równowagi były generalnie od 30 do 40% mniejsze po zastosowaniu plastra apleek, niż w przypadku złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Wartość ekspozycji (AUC i CAV) etynyloestradiolu była porównywalna dla obydwóch dróg podania, natomiast wartość ekspozycji dla gestodenu (frakcja niezwiązana) była 18% mniejsza po zastosowaniu plastra apleek. Dane te pozwoliły uzyskać średnie oszacowanie współczynników ekspozycja/dawka dla produktu leczniczego apleek, które to współczynniki odpowiadają 0,020 mg etynyloestradiolu i 0,060 mg gestodenu podawanych doustnie w dawkach raz na dobę. Zmienność osobnicza (%CV) dla większości parametrów farmakokinetycznych, takich jak Cmax i AUC, po zastosowaniu produktu leczniczego apleek była niższa dla etynyloestradiolu i wyższa dla gestodenu, w odniesieniu do parametrów po podaniu doustnym.

Dystrybucj a

Etynyloestradiol jest w większości, choć niespecyficznie, wiązany przez albuminy osocza (około 98%) lecz nie wiąże się z białkiem wiążącym hormony płciowe. Gestoden jest silnie wiązany z albuminami surowicy krwi i z białkiem wiążącym hormony płciowe. Jedynie około 1% całkowitego stężenia osoczowego stanowi postać wolnego steroidu, 40-80% wiąże się z białkiem wiążącym hormony płciowe. Etynyloestradiol powoduje silne zwiększenie stężenia białka wiążącego hormony płciowe w osoczu, podczas gdy podanie gestodenu powoduje niewielkie zmniejszenie stężenia białka wiążącego hormony płciowe. Po wielokrotnym podaniu przezskórnym produktu leczniczego apleek, średnie stężenia białka wiążącego hormony płciowe w stanie równowagi wynoszą od 201 do 237 mmol/l.

Po podaniu dożylnym etynyloestradiolu, oznaczono pozorną objętość dystrybucji, która wynosiła 3-9 l/kg. Odpowiednio pozorna objętość dystrybucji gestodenu wynosi około 0,7 l/kg.

Metabolizm

Etynyloestradiol jest metabolizowany głównie na drodze aromatycznej hydroksylacji, jednak powstaje wiele różnych hydroksylowanych i metylowanych metabolitów, które obecne są zarówno w postaci wolnej jak i związanej z glukuronianami i siarczanami. Podstawową ścieżką metaboliczną etynyloestradiolu jest hydroksylacja w pozycji 2 przy udziale cytochromu P450 oraz powstanie katecholowej pochodnej estrogenu 2-hydroksyetynyloestradiolu. Hydroksylacja etynyloestradiolu w pozycji 2 katalizowana jest przez podrodziny CYP2C, CYP2E oraz CYP3A cytochromu P450. Wartości klirensu metabolicznego wahają się od 2 do 7 ml/min/kg.

Gestoden jest całkowicie metabolizowany do bardziej spolaryzowanych metabolitów. Metabolizm gestodenu obejmuje hydroksylację steranu w wielu pozycjach oraz redukcję ketonowej grupy funkcyjnej w pozycji 3 oraz podwójnego wiązania delta-4. Dotychczas nie opisano aktywnych metabolitów. Oprócz CYP3A4, również inne enzymy cytochromu P450 mogą brać w mniejszym stopniu udział w metabolizowaniu gestodenu.

W dwóch badaniach mających na celu ocenę wpływu inhibitorów CYP3A4 (ketokonazol, erytromycyna), obydwa inhibitory nie wpływały na stężenie etynyloestradiolu w osoczu w stanie równowagi. W przypadku gestodenu, jednoczesne podanie inhibitorów powodowało zwiększenie wartości AUC o 11% i 34% (0-168) odpowiednio dla ketokonazolu i erytromycyny. Nie uważa się, aby to niewielkie zwiększenie, którego skutkiem jest ekspozycja na poziomie dopuszczonych do obrotu złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, miało znaczenie kliniczne.

W badaniu oceniającym wpływ stosowania produktu leczniczego apleek na jednorazowe podanie midazolamu - modelowego substratu dla susbtancji metabolizowanych przy udziale CYP3A4, nie zaobserwowano istotnego klinicznie zwiększenia stężenia midazolamu w osoczu. Jednoczesne podawanie midazolamu powodowało niewielki wzrost wartości AUC (0-tlast) i Cmax midazolamu, odpowiednio o 7% i 14%.

Eliminacja

Etynyloestradiol w postaci niezmienionej nie jest wydalany w jakimkolwiek znaczącym zakresie. Metabolity etynyloestradiolu wydalane są z moczem i żółcią w stosunku 4:6. Stężenie etynyloestradiolu w surowicy zmniejsza się w dwóch fazach, z okresem półtrwania ostatniej fazy, oznaczonym po podaniu dożylnym, wynoszącym około 16 godzin, w wyniku czego po dwóch dniach od usunięcia plastra w osoczu nie stwierdza się oznaczalnych ilości etynyloestradiolu.

Gestoden w postaci niezmienionej nie jest wydalany. Jego metabolity wydalane są z moczem i żółcią w stosunku około 6:4. Po usunięciu plastra, całkowite stężenie gestodenu w osoczu zmniejsza się wolniej w porównaniu z etynyloestradiolem - średni okres półtrwania w fazie końcowej wynosi około 26 godzin.

Liniowość lub nieliniowość

Farmakokinetyka etynyloestradiolu jest liniowa w zakresie dawkowania od 0,020 mg do 0,100 mg. Nie obserwowano klinicznie istotnej zmiany parametrów farmakokinetycznych etynyloestradiolu w funkcji czasu.

Parametry farmakokinetyczne gestodenu zależą od stężenia białka wiążącego hormony płciowe, na które to stężenie wpływają estrogeny, androgeny jak również gestoden. Po wielokrotnym podaniu na skórę produktu leczniczego apleek obserwowano 3-, 4-krotne zwiększenie stężenia białka wiążącego hormony płciowe, w porównaniu do wartości wyjściowych. Dlatego też stężenie gestodenu w stanie równowagi różni się od tego po podaniu jednorazowym. Te zmiany, zależne od białka wiążącego hormony płciowe, z upływem czasu powodują nieliniowe odchylenia parametrów farmakokinetycznych gestodenu. Ponadto, na podstawie trzech badań farmakokinetyki produktu leczniczego apleek w trakcie 3 cykli stosowania produktu, uważa się, że parametry farmakokinetyczne niezwiązanego z białkami gestodenu są zależne od stężenia. Zatem uważa się, że farmakokinetyka gestodenu jest nielinearna w odniesieniu do czasu i stężenia.

Grupy szczególne

Płeć

Produkt leczniczy apleek jest wskazany do stosowania jedynie u kobiet Kobiety w starszym wieku

Produkt leczniczy apleek nie jest wskazany do stosowania po menopauzie Wskaźnik masy ciała (BMI)

W grupie kobiet o wskaźniku masy ciała wynoszącym >30 kg/m2 dane dotyczące skuteczności antykoncepcyjnej są ograniczone.

Zaburzenia czynności nerek

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego apleek u kobiet z zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na całkowity metabolizm etynyloestradiolu i gestodenu do nieaktywnych metabolitów przed wydaleniem z organizmu, oraz ze względu na dostępność drugiej ścieżki wydalania za pośrednictwem wątroby, nie należy się spodziewać zwiększonego ryzyka u kobiet z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego apleek u kobiet z zaburzeniami czynności wątroby. Produkt leczniczy apleek jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkim schorzeniem wątroby obecnie lub w wywiadzie, aż do unormowania parametrów czynności wątroby. (patrz również punkt 4.3).

Różnice ze względu na pochodzenie etniczne

Badania parametrów farmakokinetycznych etynyloestradiolu w połączeniu z innym progestagenem u kobiet rasy białej, kobiet z Chin i Japonii, nie wykazały żadnych klinicznie istotnych różnic.

Nie przeprowadzono badań farmakokinetyki produktu leczniczego apleek u kobiet o różnym pochodzeniu etnicznym. Brak danych na temat enzymów polimorficznych, które w większym zakresie wpływałyby na metabolizm gestodenu. Dlatego, dostępne dane, uzyskane u kobiet rasy białej, kobiet rasy czarnej i kobiet z Hiszpanii nie wskazują, aby istniały jakiekolwiek różnice parametrów farmakokinetycznych produktu leczniczego apleek pomiędzy poszczególnymi rasami i grupami etnicznymi. W przypadku Azjatek dostępne są bardzo ograniczone dane.

Palenie tytoniu

Nic nie wskazuje na to, aby palenie tytoniu wywierało wpływ na farmakokinetykę etynyloestradiolu lub gestodenu.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u młodzieży poniżej 18 lat. Stosowanie produktu leczniczego apleek u dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem miesiączkowania nie jest właściwe.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne dla substancji czynnych, wynikające z konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, tolerancji miejscowej, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród, nie ujawniają żadnego szczególnego ryzyka dla człowieka. Należy jednak pamiętać, że steroidy płciowe mogą sprzyjać wzrostowi niektórych hormono-zależnych tkanek i nowotworów. Badania zgodności biologicznej produktu leczniczego apleek i materiałów wchodzących w jego skład, nie wykazały żadnego szczególnego ryzyka dla człowieka w odniesieniu do bezpieczeństwa działania miejscowego i ogólnoustrojowego plastrów.

Ocena ryzyka dla środowiska naturalnego

Substancje czynne, gestoden i etynylestradiol, stanowią zagrożenie dla środowiska, szczególnie dla ryb. Ponadto gestoden i etynyloestradiol zalegają przez długi czas w środowisku wodnym. Wszelkie zużyte jak i niezużyte plastry należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie wątpliwości należy poradzić się farmaceuty (patrz punkt 6.6).

6. DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Warstwa zewnętrzna:

Polietylen o niskiej gęstości

Warstwa klejowa:

Bemotrizinol

Poliizobutylen

Polibuten

Pentaerytrytolu tetrakis [3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian]

Ester pentaerytrylowy uwodornionej kalafonii

Folia oddzielająca:

Politereftalan etylenu

Warstwa klejowa z substancją czynną:

Poliizobutylen

Polibuten

Pentaerytrytolu tetrakis [3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian]

Ester pentaerytrylowy uwodornionej kalafonii

Warstwa zabezpieczająca (usuwana):

Silikonowany politereftalan etylenu

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie

Saszetka składająca się z czterech warstw: powłoka z polietylenu o małej gęstości, folia aluminiowa, warstwa papieru i powłoka z tereftalanu polietylenu.

Folia separująca wykonana z silikonizowanego tereftalanu polietylenu chroni przed przylgnięciem systemu transdermalnego, plastra do saszetki.

Opakowanie zewnętrzne

Saszetki posiadają etykiety i pakowane są razem z ulotką (zawierającą kartę przypominającą i naklejki przypominające) do pudełka tekturowego.

Każde pudełko tekturowe zawiera 3, 9 albo 18 systemów transdermalnych, plastrów apleek, w indywidualnych saszetkach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

System transdermalny, plaster należy nakleić natychmiast po wyjęciu z ochronnej saszetki.

Na obszarach skóry, na których nakleja się lub będzie naklejało się w najbliższym czasie system transdermalny, plaster apleek nie należy nakładać makijażu, kremów, balsamów, pudrów ani żadnych innych środków kosmetycznych lub leków działających miejscowo, aby zapobiec ich oddziaływaniu na właściwości klejące plastra apleek.

Substancje czynne, gestoden i etynyloestradiol stanowią zagrożenie dla środowiska, szczególnie dla ryb. Co więcej, gestoden i etynylestradiol utrzymują się przez długi czas w środowisku..Zużytych plastrów nie należy wyrzucać do toalety ani do systemów kanalizacyjnych. Zużyty plaster należy usunąć w bezpieczny sposób, zgodnie z poniższą instrukcją.

Oryginalną saszetkę po wyjęciu plastra należy zachować, aby potem umieścić w niej zużyty plaster. Zużyty plaster należy złożyć na pół, powierzchnią klejącą do środka. Należy umieścić go w oryginalnej saszetce i zamknąć saszetkę zawijając jej krawędź.

Na saszetce znajduje się dwustronicowa etykieta. Pierwszą stronę etykiety należy rozwinąć i użyć do zaklejenia zwiniętej krawędzi saszetki. Poniżej, na drugiej stronie znajdują się instrukcje dotyczące usuwania zużytych plastrów.

Plaster należy usunąć w sposób bezpieczny, tak aby nie znalazł się w zasięgu dzieci lub zwierząt domowych.

Wszelkie zużyte jak i nie zużyte plastry należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie wątpliwości należy poradzić się farmaceuty.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Gedeon Richter Plc.

Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Węgry

8.    NUMER POZWOLENIA (NUMERY POZWOLEŃ) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

22229

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.12.2014

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

35

1

   Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.

2

   Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.

3

   Częstość występowania szacowana na podstawie badań epidemiologicznych dotyczących całej grupy złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych. Częstość występowania zbliżała się do granicy „bardzo rzadko”.

Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic i żył obejmują następujące jednostki chorobowe: niedrożność, zakrzepica

i zatorowość żył głębokich obwodowych / niedrożność, zakrzepica, zatorowość i zawał płuc / zawał mięśnia sercowego / zawał i udar naczyniowy mózgu, nie sklasyfikowany jako udar krwotoczny.

4

-Obejmuje jednostki chorobowe: krwawienie z dróg rodnych, krwawienie śródcykliczne Opis wybranych działań niepożądanych

Poniżej wymieniono działania niepożądane o bardzo niskiej częstości występowania, lub te, których objawy występują z opóźnieniem, a których wystąpienie uważa się za związane ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jako grupy, obejmującej również złożone doustne środki antykoncepcyjne (patrz również punkt 4.3 i 4.4):

Zaburzenia krążenia

   U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one szerzej omówione w punkcie 4.4.

Nowotwory

   Częstość występowania i diagnozowania raka piersi j est nieznacznie wyższa wśród kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Ze względu na to, że rak piersi

26

Apleek