+ iMeds.pl

Apo-lataprox 50 mcg/mlUlotka Apo-lataprox

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Apo-Lataprox, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór Latanoprostum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Apo-Lataprox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apo-Lataprox

3.    Jak stosować Apo-Lataprox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Apo-Lataprox

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Apo-Lataprox i w jakim celu się go stosuje

Apo-Lataprox należy do grupy leków nazywanych prostaglandynami. Zwiększa naturalny odpływ płynu z wnętrza oka do krwioobiegu.

Apo-Lataprox jest stosowany w leczeniu jednego z rodzajów jaskry zwanej jaskrą otwartego kąta oraz w leczeniu nadciśnienia wewnątrzgałkowego. Stany te są związane ze zwiększeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego i mogą w rezultacie wpływać na wzrok.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apo-Lataprox

Krople do oczu Apo-Lataprox mogą być stosowane u mężczyzn i kobiet (w tym u osób w podeszłym wieku), natomiast nie są zalecane do stosowania u osób w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy nie stosować leku Apo-Lataprox

•    jeśli pacjent ma uczulenie na latanoprost lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Nie należy przyjmować tego leku, jeśli powyższa sytuacja dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Apo-Lataprox.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    j eśli u pacjenta występuje jaskra przewlekła zamkniętego kąta, jaskra neowaskularna lub jaskra wrodzona.

•    jeśli u pacjenta zaplanowany jest zabieg operacyjny na oku lub został on wykonany (w tym operacja zaćmy).

•    jeśli u pacjenta brak jest soczewki w oku lub jest ona częściowo lub całkowicie nieprzezroczysta.

•    jeśli u pacjenta występuje retinopatia cukrzycowa lub zamknięcie żyły siatkówki.

•    gdy u pacjenta występują dolegliwości oka (takie jak ból, podrażnienie lub zapalenie, niewyraźne widzenie).

•    jeśli pacjent był leczony z powodu chorób oczu takich jak zapalenie tęczówki lub błony naczyniowej oka lub jeśli występuje suchość oka.

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka astma lub astma nie jest odpowiednio kontrolowana.

•    jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe. Pacjent może stosować krople do oczu Apo-Lataprox, należy jednak przestrzegać zaleceń dla osób stosujących soczewki kontaktowe, znajdującej się w punkcie 3. „Stosowanie leku”.

•    jeśli u pacjenta występowało w przeszłości lub występuje aktualnie wirusowe zakażenie oka wywołane przez wirusa opryszczki pospolitej (HSV, ang. Herpes Simplex Virus).

Jeśli którakolwiek z opisanych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta (lub pacjent nie jest pewien), należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Apo-Lataprox.

Inne leki i Apo-Lataprox

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

•    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent stosuje inne leki do oczu.

Jeśli opisana powyżej sytuacja dotyczy pacjenta (lub pacjent nie jest pewien), należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Apo-Lataprox.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Apo-Lataprox, jeśli:

•    pacjentka jest w ciąży. Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje ciążę.

•    pacjentka karmi piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Apo-Lataprox może powodować niewyraźne widzenie w początkowym okresie po zakropleniu do oka. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń lub maszyn, dopóki pacjent nie pozna reakcji swojego organizmu na lek. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Apo-Lataprox zawiera benzalkoniowy chlorek

Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu. Nie należy dopuścić do jego kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi, ponieważ może je zabarwić. Należy zdjąć soczewki kontaktowe przed podaniem leku i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem.

Jak stosować lek Apo-Lataprox

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna kropla na dobę do leczonego oka (oczu). Najlepiej stosować lek wieczorem. Nie należy stosować leku Apo-Lataprox częściej niż raz na dobę, ponieważ skuteczność leczenia może zostać zmniejszona, gdy lek jest podawany częściej.

Stosowanie leku

Osoby, które stosują soczewki kontaktowe

Jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe, należy je zdjąć przed zakropieniem leku Apo-Lataprox. Po zastosowaniu leku należy odczekać 15 minut przed ich ponownym założeniem.

Instrukcja stosowania

• Jeśli pacjent stosuje inne krople do oczu, należy przed ich użyciem odczekać 5 minut po zakropleniu leku Apo-Lataprox.

1.    Umyć ręce i wygodnie usiąść lub stanąć.

2.    Odkręcić nakrętkę tak j ak pokazano na rysunku poniżej.

3.    Odsunąć delikatnie palcem dolną powiekę leczonego oka.

4.    Umieścić końcówkę kroplomierza blisko oka, uważając aby nie dotknąć nią oka.

5.    Nacisnąć lekko butelkę tak aby tylko jedna kropla dostała się do oka, następnie puścić dolną powiekę.

6.    Palcem ucisnąć kącik leczonego oka znajdujący się blisko nosa. Taki ucisk należy zastosować przez minutę, ciągle mając zamknięte oko.

7.    Jeśli lekarz zalecił zakropienie leku do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów od

3. do 6.

8.    Umieścić nakrętkę na butelce i zakręcić ją.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Apo-Lataprox

Jeśli do oka dostanie się więcej kropli, pacjent może odczuwać nieznaczne podrażnienie oka. Może wystąpić łzawienie i zaczerwienienie oka. Objawy te powinny przeminąć, ale jeśli pacjent się niepokoi należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjent przypadkowo przyjął doustnie Apo-Lataprox, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Apo-Lataprox

Należy poczekać do czasu, kiedy powinna być przyjęta następna dawka. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Apo-Lataprox

Nie należy przerywać stosowania leku Apo-Lataprox bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania tego leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 pacjenta na 10):

•    stopniowa zmiana koloru oczu wskutek zwiększenia ilości brązowego barwnika w tęczówce (kolorowa część oka). Jeśli pacjent ma oczy koloru mieszanego (niebiesko-brązowe, szaro-brązowe, żółto-brązowe lub zielono-brązowe) łatwiej może zaobserwować tą zmianę w porównaniu do osób mających jeden dominujący kolor oczu (oczy niebieskie, szare, zielone lub brązowe). Jakiekolwiek zmiany koloru oczu mogą nastąpić po kilku latach, jednak na ogół zauważalne są po 8 miesiącach leczenia. Zmiana koloru oczu może być trwała. Jeśli lek Apo-Lataprox stosowany jest tylko w jednym oku zmiana koloru może być bardziej zauważalna. Ze zmianą koloru oka nie są związane jakiekolwiek dolegliwości. Po zakończeniu leczenia lekiem Apo-Lataprox nie następuje dalsza zmiana koloru oka.

•    zaczerwienienie oka

•    podrażnienie oka (uczucie pieczenia, uczucie piasku pod powiekami, świąd, wrażenie kłucia lub obecności ciała obcego w oku)

•    stopniowa zmiana wyglądu rzęs. Stopniową zmianę wyglądu rzęs i włosów mieszkowych na powiece leczonego oka obserwuje się zwłaszcza u pacjentów japońskiego pochodzenia. Zmiany te dotyczą zwiększenia intensywności koloru (ciemnienie), wydłużenie, pogrubienie i zwiększenie ilości rzęs.

Często (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10):

•    podrażnienie lub ubytki w powierzchni oka, zapalenie brzegów powiek i ból oka.

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 100):

•    opuchnięcie powiek, suchość oka, zapalenie lub podrażnienie powierzchni oka (zapalenie rogówki), zamazane widzenie i zapalenie spojówek

•    wysypka skórna.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 1000):

•    zapalenie tęczówki (kolorowej części oka), zapalenie naczyniówki, obrzęk siatkówki (obrzęk plamki), obrzęk lub uszkodzenie powierzchni oka, obrzęk wokół oczu (obrzęk oczodołu), zmiana kierunku wyrastania rzęs lub dodatkowa linia rzęs, wrażliwość na światło (światłowstręt)

•    reakcje skórne na powiekach, ciemnienie skóry powiek

•    astma, zaostrzenie astmy, trudności z oddychaniem (duszność).

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):

•    nasilenie istniejącej dusznicy bolesnej , ból w klatce piersiowej, wygląd zapadniętych oczu (pogłębienie bruzdy powiekowej).

Pacjenci zgłaszali również następujące działania niepożądane: obszar wypełniony płynem w zabarwionej części oka (torbiel tęczówki), ból głowy, zawroty głowy, kołatanie serca, ból mięśni, ból stawów oraz rozwój wirusowego zakażenia oka wywołanego przez wirusa opryszczki pospolitej (HSV).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Apo-Lataprox

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: „Termin ważności” („EXP”). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać butelkę w opakowaniu tekturowym w celu ochrony przed światłem.

•    Przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2 do 8°C).

•    Po pierwszym otwarciu: przechowywać w temperaturze poniżej 25°C i używać nie dłużej niż 4 tygodnie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Apo-Lataprox

•    Substancj ą czynną leku jest latanoprost.

•    1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,05 mg (50 mikrogramów) latanoprostu (0,005% w/v).

•    Każda kropla zawiera 1,5 mikrograma latanoprostu.

Inne składniki leku to: sodu chlorek, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu fosforan bezwodny, benzalkoniowy chlorek, roztwór, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Apo-Lataprox i co zawiera opakowanie

Lek jest przezroczystym i bezbarwnym roztworem.

Lek jest dostępny w butelce o pojemności 5 ml, zawierającej 2,5 ml roztworu kropli do oczu.

Butelka znajduje się w pudełku (1 x 2,5 ml).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca:

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12/2014

5

Apo-Lataprox

Charakterystyka Apo-lataprox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Apo-Lataprox, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,05 mg (50 mikrogramów) latanoprostu (0,005% w/v). Każda kropla zawiera 1,5 mikrograma latanoprostu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek (0,2 mg/ml), (0,02% w/v). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Roztwór jest przezroczystym, bezbarwnym płynem.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta oraz nadciśnieniem wewnątrzgałkowym.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku):

Zalecane jest podawanie 1 kropli raz na dobę do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym. Najlepszy efekt osiągany jest przy stosowaniu produktu Apo- Lataprox wieczorem.

Nie należy stosować leku Apo-Lataprox częściej niż raz na dobę, ponieważ wykazano, że częstsze podawanie zmniejsza działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe.

W przypadku pominięcia jednej dawki należy kontynuować leczenie, podając kolejną zaplanowaną dawkę.

Tak jak w przypadku wszystkich kropli do oczu, w celu ograniczenia wchłaniania substancji czynnej do krwioobiegu, zaleca się uciśnięcie worka spojówkowego w przyśrodkowej części kąta szpary powiekowej (punktowy ucisk) przez minutę. Ucisk powinien nastąpić natychmiast po zakropleniu każdej kropli.

Przed podaniem kropli do oczu należy zdjąć soczewki kontaktowe, które można ponownie założyć po upływie 15 minut.

Jeśli pacjent jednocześnie stosuje inne miejscowe leki okulistyczne, należy je podawać w odstępach co najmniej 5 minutowych.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u dzieci nie zostały ustalone. Dlatego nie zaleca się stosowania latanoprostu u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na latanoprost lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oka wskutek zwiększenia ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany koloru oka. Leczenie tylko jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Zmianę koloru oka obserwowano przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, tj. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych i zielono-brązowych.

W badaniach dotyczących latanoprostu wykazano, że początek zmian występuje przeważnie w ciągu pierwszych 8 miesięcy leczenia, rzadko w drugim lub trzecim roku leczenia, natomiast nie stwierdzono ich w czwartym roku leczenia. Szybkość progresji pigmentacji tęczówki zmniejsza się wraz z upływem czasu i jest stabilna przez 5 lat. Nie badano zjawiska zwiększonej pigmentacji przez okres dłuższy niż 5 lat.

W otwartym, pięcioletnim badaniu bezpieczeństwa stosowania latanoprostu u 33% pacjentów wystąpiło nasilenie pigmentacji tęczówki (patrz punkt 4.8). W większości przypadków zmiana koloru tęczówki była nieznaczna i często niezauważalna klinicznie. Częstość jej występowania u pacjentów z tęczówkami w kolorze mieszanym wynosiła od 7 do 85%, przy czym najczęściej dotyczyła osób z żółto-brązowym zabarwieniem tęczówki. U pacjentów z jednorodnie niebieskim zabarwieniem oczu nie obserwowano żadnych zmian, natomiast u pacjentów o oczach koloru jednorodnie szarego, zielonego lub brązowego zmiany obserwowano wyjątkowo rzadko.

Zmiana koloru jest spowodowana zwiększeniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki, a nie zwiększeniem ilości melanocytów. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki w leczonym oku, jednak niekiedy cała tęczówka lub jej część staje się bardziej brązowa. Po zaprzestaniu leczenia nie obserwowano dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań klinicznych nie wykazały, aby zmianie koloru tęczówki towarzyszyły inne objawy lub zmiany patologiczne.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówce przed leczeniem nie ulegają zmianom w czasie terapii. W badaniach klinicznych nie obserwowano odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania lub innych miejscach komory przedniej oka. W oparciu o pięcioletnie doświadczenie kliniczne nie stwierdzono żadnych negatywnych następstw zwiększonej pigmentacji tęczówki, dlatego leczenie latanoprostem można kontynuować w przypadku wystąpienia tego objawu. Pacjenci powinni być jednak regularnie badani i jeżeli stan kliniczny tego wymaga należy przerwać leczenie latanoprostem.

Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania latanoprostu w jaskrze przewlekłej zamkniętego kąta, jaskrze otwartego kąta u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej jest ograniczone. Brak danych dotyczących stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej i neowaskularnej lub w stanach zapalnych oka. Latanoprost nie wykazuje wpływu na źrenicę, bądź jest on nieznaczny, jednak nie ma doświadczeń związanych z ostrym atakiem jaskry z zamkniętym kątem. Dlatego należy zachować ostrożność podczas podawania latanoprostu w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania większej ilości danych klinicznych.

Dane z badań dotyczących stosowania latanoprostu w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy są niewystarczające. Należy zachować ostrożność stosując latanoprost u tych pacjentów.

Latanoprost należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie i należy unikać jego stosowania w przypadku czynnego opryszczkowego zapalenia rogówki i u pacjentów z nawracającym opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie, szczególnie związanym ze stosowaniem analogów prostaglandyn.

Odnotowano przypadki występowania obrzęku plamki (patrz punkt 4.8), głównie u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka oraz u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia torbielowatego obrzęku plamki (takimi, jak retinopatia cukrzycowa i zamknięcie żyły siatkówki). Należy zachować ostrożność, stosując latanoprost u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka oraz u pacjentów ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka wystąpienia torbielowatego obrzęku plamki.

Należy ostrożnie stosować latanoprost u pacjentów ze stwierdzonymi skłonnościami do występowania zapalenia tęczówki / zapalenia błony naczyniowej oka.

Doświadczenie dotyczące stosowania latanoprostu u pacjentów z astmą jest ograniczone, jednak po wprowadzeniu latanoprostu do obrotu odnotowano kilka przypadków zaostrzenia astmy i (lub) występowania duszności. Należy zatem zachować ostrożność u pacjentów z astmą do czasu uzyskania wystarczających danych, patrz także punkt 4.8.

Obserwowano zmianę zabarwienia skóry w okolicy okołooczodołowej, przy czym większość przypadków dotyczyła pacjentów japońskiego pochodzenia. Dotychczasowe dane doświadczalne wskazują, że zmiana zabarwienia skóry w okolicy oczodołowej nie jest trwała i w niektórych przypadkach przemijała w trakcie dalszego leczenia latanoprostem.

Latanoprost może stopniowo zmieniać wygląd rzęs i włosów meszkowych leczonego oka i otaczającej powierzchni; zmiany te dotyczą wydłużenia, pogrubienia, ciemnienia i zwiększenia ilości rzęs lub włosów oraz zmiany kierunku wyrastania rzęs. Zmiany te przemijają po zaprzestaniu leczenia latanoprostem.

Apo-Lataprox zawiera benzalkoniowy chlorek, który jest często używanym środkiem konserwującym w produktach okulistycznych. Odnotowano, że benzalkoniowy chlorek powoduje keratopatię punktowatą i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię może powodować podrażnienie oka i odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Należy uważnie monitorować pacjentów z zespołem suchego oka lub schorzeniami, w których występuje uszkodzenie rogówki, stosujących produkt Apo-Lataprox często lub długotrwale.

Miękkie soczewki kontaktowe mogą wchłaniać benzalkoniowy chlorek,dlatego należy je zdjąć przed zakropleniem leku i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem (patrz punkt 4.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ostateczne dane dotyczące interakcji produktu leczniczego nie są dostępne.

Istnieją doniesienia o występowaniu paradoksalnych reakcji podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego po jednoczesnym podaniu dwóch analogów prostaglandyn. Dlatego nie zaleca się stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, analogów lub pochodnych prostaglandyn.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono jakiegokolwiek wpływu latanoprostu na płodność samców lub samic (patrz punkt 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie).

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania latanoprostu w czasie ciąży u ludzi nie zostało ustalone. Wywiera on potencjalnie niebezpieczny farmakologiczny wpływ na przebieg ciąży, płód oraz noworodka. Dlatego latanoprostu nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Latanoprost oraz jego metabolity mogą przenikać do mleka kobiecego. Dlatego też latanoprostu nie należy stosować u kobiet karmiących piersią lub należy zaprzestać karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podobnie, jak w przypadku innych produktów do oka, po zakropieniu może wystąpić przemijające zamazane widzenie. Do czasu ustąpienia tego objawu, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Większość działań niepożądanych dotyczy narządu wzroku. W otwartym, pięcioletnim badaniu bezpieczeństwa stosowania latanoprostu u 33% pacjentów wystąpiła pigmentacja tęczówki (patrz punkt 4.4). Pozostałe działania niepożądane dotyczące oka są przeważnie przemijające i występują podczas zakrapiania produktu.

Działania niepożądane uporządkowano według następującej częstości występowania: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do <l/10); niezbyt często (> 1/1000 do <l/100); rzadko (>l/10 000, <l/1000); bardzo rzadko (<l/10 000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Nieznana:    opryszczkowe zapalenie rogówki.

Zaburzenia oka:

Bardzo często:


Często:

Niezbyt często: Rzadko:


Bardzo rzadko: Nieznana:


nasilenie pigmentacji tęczówki; łagodne lub umiarkowane przekrwienie spojówek, podrażnienie oka (uczucie pieczenia, uczucie piasku pod powiekami, świąd, wrażenie kłucia lub obecności ciała obcego w oku); zmiany w wyglądzie rzęs i włosów mieszkowych (wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie i zwiększenie ich ilości), (odnotowane głównie w populacji japońskiej).

przemijające, punkcikowate ubytki nabłonka rogówki, w większości bezobjawowe; zapalenie brzegów powiek; ból oka.

obrzęk powiek; suchość oka; zapalenie rogówki; zamazane widzenie; zapalenie spojówek.

zapalenie tęczówki / błony naczyniowej oka (większość przypadków dotyczyła pacjentów z czynnikami predysponującymi do ich wystąpienia), obrzęk plamki; objawowy obrzęk i ubytki rogówki, obrzęk okołooczodołowy, zmiany kierunku wyrastania rzęs powodujące niekiedy podrażnienie oka, występowanie podwójnego rzędu rzęs na otworach gruczołów tarczkowych (distichiasis), światłowstręt. zmiany w okolicy okołooczodołowej i zmiany powiek, prowadzące do pogłębienia bruzdy powiekowej. torbiel tęczówki.

Zaburzenia układu nerwowego:

Nieznana:    ból głowy, zawroty głowy.

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko:    nasilenie istniejącej dusznicy bolesnej.

Nieznana:    kołatanie serca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko:    astma, zaostrzenie astmy i duszności.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często:    wysypka skórna.

Rzadko:    miejscowe reakcje skórne na powiekach, ciemnienie skóry powiek.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Nieznana:    ból mięśni, ból stawów.

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania:

Bardzo rzadko:    ból w klatce piersiowej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Poza podrażnieniem i przekrwieniem spojówki nie są znane inne objawy przedawkowania latanoprostu.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego doustnego przyjęcia latanoprostu, mogą być przydatne następujące informacje:

Jedna butelka zawiera 125 mikrogramów latanoprostu. Ponad 90% latanoprostu jest metabolizowane podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Dożylny wlew 3 mikrogramów/kg mc. u zdrowych ochotników spowodował, że średnie stężenie w osoczu było 200-krotnie większe w porównaniu do leczenia klinicznego, ale nie wywołał żadnych objawów, natomiast dawka od 5,5 do 10 mikrogramów/kg mc. powodowała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, zmęczenie, uderzenia gorąca i pocenie się. U małp dożylny wlew latanoprostu w dawkach do 500 mikrogramów/kg mc. nie miał istotnego wpływu na układ sercowo-naczyniowy.

Dożylne podanie latanoprostu u małp było związane z przemijającym skurczem oskrzeli. Jednak u pacjentów z umiarkowaną astmą oskrzelową, latanoprost stosowany miejscowo do oka w dawce siedem razy większej niż dawka lecznicza nie wywołał skurczu oskrzeli.

Jeśli dojdzie do przedawkowania latanoprostu należy zastosować leczenie objawowe.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: analogi prostaglandyn, kod ATC: S01EE01.

Substancja czynna, latanoprost jest analogiem prostaglandyny F2a, selektywnym prostanoidowym agonistą receptorów FP, zmniejszającym ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. U ludzi zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego występuje po około 3 do 4 godzinach od podania, a maksymalne działanie występuje po 8 do 12 godzinach. Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny.

Badania prowadzone na zwierzętach i u ludzi wskazują, że głównym mechanizmem działania jest zwiększenie odpływu naczyniówkowo-twardówkowego, jakkolwiek u ludzi odnotowano również pewne ułatwienie przepływu (zmniejszenie oporu odpływu).

Kluczowe badania wykazały skuteczność stosowania latanoprostu w monoterapii. Dodatkowo, przeprowadzono badania kliniczne dotyczące leczenia skojarzonego. Są to między innymi badania, których wyniki wykazały skuteczność latanoprostu stosowanego jednocześnie z agonistami receptorów beta-adrenergicznych (tymolol).

Wyniki badań krótkotrwałych (1- lub 2- tygodniowych) sugerują, że latanoprost działa addycyjnie w połączeniu z agonistami receptorów adrenergicznych (dipiwefryna), doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej (acetazolamid) oraz co najmniej częściowo addycyjnie z agonistami receptorów cholinergicznych (pilokarpina).

Wyniki badań klinicznych wykazały, że latanoprost nie wpływa znacząco na wytwarzanie cieczy wodnistej. Nie wykazano także jego wpływu na barierę krew-ciecz wodnista.

W badaniach przeprowadzonych na małpach latanoprost, stosowany w dawce leczniczej, nie wywierał znaczącego wpływu na wewnątrzgałkowe krążenie krwi lub wpływ ten był nieznaczny. Jednak podczas stosowania miejscowego może wystąpić łagodne do umiarkowanego przekrwienie spojówek lub nadtwardówki.

Metodą angiografii fluoresceinowej wykazano, że długotrwałe leczenie latanoprostem stosowanym miejscowo do oka u małp poddanych pozatorebkowemu usunięciu soczewki nie wpływało na naczynia krwionośne siatkówki.

Podczas krótkotrwałego leczenia pacjentów z pseudofakią latanoprost nie powodował przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka.

Nie stwierdzono, aby stosowanie latanoprostu w dawkach leczniczych wywierało jakiekolwiek istotne działanie farmakologiczne na układ sercowo-naczyniowy lub oddechowy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Latanoprost (m.cz. 432,58) jest nieczynnym estrem izopropylowym (pro-lekiem), który po hydrolizie do kwasu latanoprostowego staje się biologicznie czynny.

Ester dobrze wchłania się przez rogówkę i, jak wszystkie leki przenikające do cieczy wodnistej, jest hydrolizowany podczas przenikania przez rogówkę.

Wyniki badań przeprowadzonych u ludzi wykazują, że maksymalne stężenie latanoprostu w cieczy wodnistej występuje po około 2 godzinach od podania miejscowego. U małp latanoprost podany do

oka jest dystrybuowany głównie w komorze przedniej, w spojówkach i powiekach. Jedynie minimalne ilości docierają do komory tylnej oka.

Latanoprost praktycznie nie jest metabolizowany w oku. Główne przemiany metaboliczne zachodzą w wątrobie. Okres półtrwania leku w osoczu krwi wynosi u ludzi 17 minut. W badaniach na zwierzętach wykazano, że główne metabolity: 1,2-dinor i 1,2,3,4-tetranor nie są czynne biologicznie lub wykazują jedynie nieznaczną czynność biologiczną i są wydalane głównie w moczu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ogólna jak i dotycząca oka była badana na wielu gatunkach zwierząt. Latanoprost jest zazwyczaj dobrze tolerowany, a jego margines bezpieczeństwa pomiędzy dawką leczniczą stosowaną miejscowo do oka a dawką toksyczną układowo jest co najmniej 1000-krotny. Duże dawki latanoprostu, około 100 razy większe od dawki leczniczej/kg masy ciała, podawane dożylnie nieznieczulonym małpom powodowały zwiększenie częstości oddechów, odpowiadające prawdopodobnie krótkotrwałemu skurczowi oskrzeli. W badaniach na zwierzętach nie wykazano alergizującego działania leku.

W badaniach przeprowadzonych na królikach i małpach nie stwierdzono miejscowej toksyczności stosując lek w dawkach do 100 mikrogramów/oko/dobę (dawka lecznicza wynosi około 1,5 mikrogramów/oko/dobę). Jednak u małp zaobserwowano wpływ latanoprostu na zwiększenie pigmentacji tęczówki.

Wydaje się, że zwiększenie pigmentacji jest skutkiem stymulacji wytwarzania melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Nie obserwowano natomiast zmian proliferacyjnych. Zmiana koloru tęczówki może być trwała.

W badaniach nad przewlekłą toksycznością stwierdzono, że podawanie latanoprostu w dawkach 6 mikrogramów/oko/dobę wywołuje również poszerzenie szpary powiekowej. Działanie to jest przemijające i występuje po zastosowaniu dawek większych od leczniczych. Działanie takie nie było dotąd obserwowane u ludzi.

W badaniach laboratoryjnych latanoprostu otrzymano wyniki negatywne w teście odwracania mutacji u bakterii, teście mutacji genowej chłoniaka mysiego i teście mikrojąderkowym u myszy. Obserwowano występowanie aberracji chromosomowych w badaniach limfocytów ludzkich in vitro. Podobne działania obserwowane były także po stosowaniu naturalnej prostaglandyny F2a, co wskazuje, że są one charakterystyczne dla całej grupy prostaglandyn.

Dodatkowe badania mutagenności prowadzone nad nieplanowaną syntezą DNA in vitro/in vivo dały wynik negatywny, co świadczy o braku właściwości mutagennych leku. Badania rakotwórczości u myszy i szczurów także dały wynik negatywny.

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby latanoprost wywierał jakikolwiek wpływ na płodność samców lub samic. Badania u szczurów, którym podawano latanoprost dożylnie (w dawkach 5, 50 i 250 mikrogramów/kg mc./dobę) nie wykazały embriotoksyczności latanoprostu. Jednak latanoprost podawany królikom w dawkach 5 mikrogramów/kg mc./dobę i większych wywierał działanie letalne na płody.

Dawka 5 mikrogramów/kg mc./dobę (ok. 100-krotnie większa od dawki leczniczej) wywierała znaczące działanie toksyczne na embrion i płód, charakteryzujące się zwiększeniem częstości późnej resorpcji i poronień oraz zmniejszeniem masy ciała płodów.

Nie stwierdzono działania teratogennego.

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Sodu diwodorofosforan jednowodny Disodu fosforan bezwodny Benzalkoniowy chlorek, roztwór Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Badania in vitro wykazały, że pod wpływem zmieszania kropli do oczu zawierających tiomersal z latanoprostem dochodzi do powstawania osadu. W przypadku konieczności stosowania takich produktów leczniczych, krople do oczu należy podawać w odstępie co najmniej pięciu minut.

6.3    Okres ważności

Okres ważności: 2 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać butelkę w opakowaniu tekturowym w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2 - 8°C).

Po pierwszym otwarciu: przechowywać w temperaturze poniżej 25°C i używać nie dłużej niż 4 tygodnie.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik: butelka o pojemności 5 ml z białego, półprzezroczystego LDPE, z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku zawierająca 2,5 ml roztworu.

Kroplomierz: z białego, półprzezroczystego LDPE.

Nakrętka: z turkusowego, nieprzezroczystego HDPE.

Wielkość opakowania: 1 x 2,5 ml i 3 x 2,5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18190

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

02.05.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12.2014

9

Apo-Lataprox