+ iMeds.pl

Apovalsart hct 160 mg + 25 mgUlotka Apovalsart hct

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ApoValsart HCT, 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane

Valsartanum + Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek ApoValsart HCT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku ApoValsart HCT

3.    Jak przyj mować lek ApoValsart HCT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ApoValsart HCT

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek ApoValsart HCT i w jakim celu się go stosuje

Tabletki powlekane leku ApoValsart HCT zawierają dwie substancje czynne, które nazywają się walsartan i hydrochlorotiazyd. Substancje te pomagają wyrównywać wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze).

Walsartan należy do grupy leków znanych jako „antagoniści receptora angiotensyny II”, które pomagają wyrównywać wysokie ciśnienie krwi. Angiotensyna II jest substancją powstającą w organizmie, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, podwyższając w ten sposób ciśnienie krwi. Walsartan działa poprzez blokowanie działania angiotensyny II, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia krwi.

Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych tiazydowymi lekami moczopędnymi. Hydrochlorotiazyd zwiększa objętość moczu, co również obniża ciśnienie tętnicze krwi.

ApoValsart HCT jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, którego nie udaje się wyrównać, podając każdą z zawartych w nim substancji oddzielnie.

Wysokie ciśnienie krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic. Jeśli nie jest leczone, może uszkodzić naczynia krwionośne w mózgu, sercu i nerkach, co może spowodować udar mózgu, niewydolność serca lub nerek. Wysokie ciśnienie krwi zwiększa ryzyko wystąpienia ataków serca. Obniżenie ciśnienia krwi do prawidłowych wartości zmniejsza ryzyko wystąpienia tych zaburzeń.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku ApoValsart HCT

Kiedy nie przyjmować leku ApoValsart HCT

• Jeśli pacjent ma uczulenie na walsartan, hydrochlorotiazyd, pochodne sulfonoamidów (substancje o budowie chemicznej podobnej do hydrochlorotiazydu) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.1).

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 3. miesiąca (lepiej także unikać stosowania leku ApoValsart HCT we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt dotyczący ciąży).

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek.

•    Jeśli pacjent nie może oddawać moczu.

•    Jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie potasu lub sodu we krwi lub zwiększone -pomimo leczenia - stężenie wapnia we krwi.

•    Jeśli u pacjenta występuje dna moczanowa.

Jeśli którakolwiek z opisanych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku ApoValsart HCT.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku ApoValsart HCT należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

•    Jeśli pacjent stosuje leki oszczędzające potas, suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas, lub inne leki, które zwiększają stężenie potasu we krwi, takie jak heparyna. Lekarz może wówczas zlecić regularną kontrolę stężenia potasu we krwi.

•    Jeśli u pacjenta występuje niskie stężenie potasu we krwi.

•    Jeśli u pacjenta występuje biegunka lub nasilone wymioty.

•    Jeśli pacjent przyjmuje duże dawki leków moczopędnych.

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca.

•    Jeśli u pacjenta występuje zwężenie tętnicy nerkowej.

•    Jeśli pacjentowi w ostatnim czasie przeszczepiono nerkę.

•    Jeśli u pacjenta występuje hiperaldosteronizm - choroba, w której nadnercza wytwarzają zbyt duże ilości hormonu o nazwie aldosteron. Jeśli dotyczy to pacjenta, nie zaleca się u niego stosowania leku ApoValsart HCT.

•    Jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek.

•    Jeśli u pacjenta występuje gorączka, wysypka i ból stawów, które mogą być objawami tocznia układowego rumieniowatego (choroba autoimmunologiczna).

•    Jeśli u pacjenta występuje cukrzyca, dna moczanowa, wysokie stężenie cholesterolu lub lipidów we krwi.

•    Jeśli u pacjenta występowały reakcje alergiczne po stosowaniu innych leków obniżających ciśnienie krwi, należących do tej samej grupy leków (antagonistów receptora angiotensyny II) lub jeśli u pacjenta występuje uczulenie lub astma.

•    Lek może powodować zwiększoną wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Nie zaleca się stosowania leku ApoValsart HCT u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). Nie zaleca się stosowania leku ApoValsart HCT we wczesnym okresie ciąży oraz leku nie należy stosować w ciąży powyżej 3. miesięca, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie przyjęty w tym okresie ciąży (patrz punkt dotyczący ciąży).

Inne leki i ApoValsart HCT

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przyjmowanie innych leków podczas stosowania leku ApoValsart HCT może wpływać na przebieg leczenia. Może być konieczna zmiana dawki, zastosowanie dodatkowych środków ostrożności lub w niektórych przypadkach odstawienie jednego z leków. Dotyczy to szczególnie następujących leków:

•    litu, stosowanego w leczeniu niektórych chorób psychicznych,

•    leków wpływających na stężenie potasu we krwi lub podatnych na jego wpływ, takich jak digoksyna (lek wyrównujący rytm serca), niektórych leków przeciwpsychotycznych,

•    leków, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi, takich jak suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas, heparyna,

•    leków, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi, takich jak kortykosteroidy, niektóre środki przeczyszczające,

•    leków moczopędnych, leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (takich jak allopurynol), witaminy D i suplementów wapnia w dawkach leczniczych, leków stosowanych w cukrzycy (doustnych oraz insuliny),

•    innych leków obniżających ciśnienie krwi, takich jak leki beta-adrenolityczne lub metyldopa,

•    leków zwężających naczynia krwionośne lub pobudzających serce, takich jak noradrenalina lub adrenalina,

•    leków zwiększających stężenie glukozy we krwi, takich jak diazoksyd,

•    leków stosowanych w leczeniu nowotworów, takich jak metotreksat lub cyklofosfamid,

•    leków przeciwbólowych,

•    leków stosowanych w zapaleniu stawów,

•    leków zwiotczających mięśnie, takich jak tubokuraryna,

•    leków cholinolitycznych, takich jak atropina lub biperyden,

•    amantadyny (lek stosowany w profilaktyce grypy),

•    cholestyraminy i kolestypolu (leki stosowane u pacjentów z wysokim stężeniem lipidów we krwi),

•    cyklosporyny, leku stosowanego u pacjentów po przeszczepach, aby uniknąć odrzucenia przeszczepu,

•    niektórych antybiotyków (tetracykliny), leków znieczulających i uspokajających,

•    karbamazepiny, leku stosowanego w napadach padaczkowych.

ApoValsart HCT z jedzeniem i piciem

ApoValsart HCT można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Należy unikać spożywania alkoholu do czasu skonsultowania się z lekarzem. Alkohol może spowodować dalsze obniżenie ciśnienia krwi i (lub) nasilić ryzyko wystąpienia zawrotów głowy i omdleń.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

   Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę)

Zazwyczaj lekarz doradzi przerwanie stosowania leku ApoValsart HCT, zanim pacjentka zajdzie w ciążę lub ciąża zostanie stwierdzona, oraz doradzi zastosowanie innego leku zamiast leku ApoValsart HCT. Nie zaleca się stosowania leku ApoValsart HCT we wczesnym okresie ciąży oraz nie należy go stosować w ciąży powyżej 3. miesięca, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie przyjęty po 3. miesiącu ciąży.

   Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje rozpocząć karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku ApoValsart HCT u matek karmiących piersią. U pacjentek, które chcą karmić dziecko piersią, szczególnie jeśli dotyczy to noworodka lub wcześniaka, lekarz może wybrać inną metodę leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent nie powinien kierować pojazdem, używać narzędzi, obsługiwać maszyn lub wykonywać innych czynności wymagających koncentracji, dopóki nie pozna reakcji swojego organizmu na ApoValsart HCT. Podobnie, jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia krwi, ApoValsart HCT może niekiedy powodować zawroty głowy i zaburzać zdolność koncentracji.

Jak przyjmować lek ApoValsart HCT

3.


Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Takie postępowanie pozwoli uzyskać najlepszy wynik leczenia i zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Osoby z wysokim ciśnieniem krwi często nie dostrzegają żadnych objawów związanych z tym zaburzeniem. Tym ważniejsze jest więc zgłaszanie się na wizyty u lekarza, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.

Lekarz określi dokładnie liczbę tabletek leku, jaką należy przyjmować. Może też zasugerować zwiększenie lub zmniejszenie dawki leku w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

•    Zazwyczaj stosowana dawka, to j edna tabletka na dobę.

•    Nie należy zmieniać dawki ani przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

•    Lek należy przyjmować każdego dnia o tej samej porze, zazwyczaj rano.

•    ApoValsart HCT można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od niego.

•    Tabletkę należy połknąć, popijając szklanką wody

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku ApoValsart HCT

Jeśli u pacjenta wystąpią silne zawroty głowy i (lub) omdlenie, powinien się położyć i niezwłocznie skontaktować z lekarzem. Jeżeli pacjent przypadkowo przyjął zbyt dużą ilość tabletek, należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku ApoValsart HCT

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, powinien to zrobić najszybciej, gdy tylko sobie o tym przypomni. Jeżeli jednak zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej tabletki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku ApoValsart HCT

Przerwanie leczenia lekiem ApoValsart HCT może spowodować zwiększenie się nadciśnienia tętniczego. Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą wystąpić z określoną częstością, zdefiniowaną następująco:

•    bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów,

•    często: występują u 1 do 10 pacjentów na 100,

•    niezbyt często: występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000,

•    rzadko: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000,

•    bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000,

•    częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej:

Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioworuchowego, takie jak:

•    obrzęk twarzy, języka lub gardła

•    trudności z przełykaniem

•    pokrzywka i trudności z oddychaniem.

Do innych działań niepożądanych należą:

Niezbyt często:

   kaszel

•    obniżenie ciśnienia krwi

•    uczucie pustki w głowie

•    odwodnienie (objawy: uczucie pragnienia, suchość w jamie ustnej i języka, rzadkie oddawanie moczu, ciemne zabarwienie moczu, suchość skóry)

•    ból mięśni

•    uczucie zmęczenia

•    mrowienie lub drętwienie

•    niewyraźne widzenie

•    szumy w uszach (np. syczenie, brzęczenie)

Bardzo rzadko:

   zawroty głowy

•    biegunka

•    ból stawów

Częstość nieznana:

   trudności z oddychaniem

•    znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu

•    niskie stężenie sodu we krwi (mogące powodować uczucie zmęczenia, dezorientację, kurcze mięśni i [lub] w ciężkich przypadkach drgawki)

•    niskie stężenie potasu we krwi (któremu niekiedy towarzyszy osłabienie mięśni, kurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca)

•    mała liczba krwinek białych we krwi (objawy takie, jak: gorączka, zakażenia skóry, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej spowodowane przez zakażenia, osłabienie)

•    zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (które w ciężkich przypadkach może spowodować zażółcenie skóry i gałek ocznych)

•    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny we krwi (mogące wskazywać na nieprawidłową czynność nerek)

•    zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (które w ciężkich przypadkach może wywołać dnę moczanową)

•    omdlenie

Działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu walsartanu lub hydrochlorotiazydu w monoterapii:

Walsartan

Niezbyt często:

•    uczucie wirowania w głowie

•    ból brzucha

Częstość nieznana:

•    wysypka przebiegająca ze swędzeniem skóry lub bez, z jednoczesnym wystąpieniem niektórych spośród takich objawów, jak: gorączka, ból stawów, ból mięśni, obrzęk węzłów chłonnych i (lub) objawy grypopodobne

•    wysypka, fioletowo-czerwone plamy, gorączka, swędzenie (objawy zapalenia naczyń krwionośnych)

•    mała liczba płytek krwi (niekiedy z niewyjaśnionym krwawieniem lub występowaniem sińców)

•    wysokie stężenie potasu we krwi (niekiedy z wystąpieniem kurczów mięśni, zaburzeniami rytmu serca)

•    reakcje alergiczne (z takimi objawami, jak wysypka, swędzenie, pokrzywka, trudności z oddychaniem lub obrzęk, zawroty głowy)

•    obrzęk, głównie twarzy i gardła; wysypka; swędzenie

•    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby (zwiększone wartości)

•    zmniejszenie stężenia hemoglobiny i procentowej zawartości krwinek czerwonych we krwi (co w ciężkich przypadkach może spowodować niedokrwistość)

•    niewydolność nerek

•    niskie stężenie sodu we krwi (mogące powodować uczucie zmęczenia, dezorientację, kurcze mięśni i (lub) w ciężkich przypadkach drgawki)

Hydrochlorotiazyd

Często:

   swędząca wysypka i inne rodzaje wysypki

•    zmniejszony apetyt

•    łagodne nudności i wymioty

•    omdlenia, omdlenia po wstaniu

•    impotencja

Rzadko:

•    obrzęk i powstawanie pęcherzy na skórze (z powodu zwiększonej wrażliwości na światło słoneczne)

   zaparcie, uczucie dyskomfortu w żołądku lub jelitach, zaburzenia wątroby (zażółcenie skóry i gałek ocznych)

•    niemiarowe bicie serca

•    ból głowy

•    zaburzenia snu

•    przygnębienie (depresja)

•    mała liczba płytek krwi (niekiedy z krwawieniem lub występowaniem sińców pod skórą) Bardzo rzadko:

   zapalenie naczyń krwionośnych, z takimi objawami, jak wysypka, fioletowo-czerwone plamy, gorączka

•    swędzenie lub zaczerwienienie skóry

•    powstawanie pęcherzy na wargach, powiekach i w jamie ustnej

•    złuszczanie się skóry

•    gorączka

•    wysypka na twarzy z jednoczesnym bólem stawów

•    zaburzenia mięśniowe

•    gorączka (toczeń rumieniowaty skórny)

•    silny ból w nadbrzuszu; zanik lub mała liczba różnych rodzajów krwinek we krwi

•    ciężkie reakcje alergiczne

•    trudności z oddychaniem

•    zakażenie płuc; duszności.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek ApoValsart HCT

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

•    Nie stosować leku ApoValsart HCT, jeśli jego opakowanie jest uszkodzone lub widoczne są próby jego otwarcia.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek ApoValsart HCT

Substancjami czynnymi leku są walsartan i hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka powlekana leku ApoValsart HCT zawiera 160 mg walsartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Pozostałe składniki to: celuloza, proszek, wapnia wodorofosforan dwuwodny, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna, bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E171), Euroxide iron oxide red (E7016), żelaza tlenek czarny (E172) i żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek ApoValsart HCT i co zawiera opakowanie

Brązowe tabletki powlekane o kształcie przypominającym zmodyfikowaną kapsułkę, z wytłoczonym napisem „APO” po jednej stronie i „160/25" po drugiej.

Lek jest dostępny w blistrach w opakowaniach zawierających po 14 lub 28 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca:

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

ApoValsart HCT

Charakterystyka Apovalsart hct

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ApoYalsart HCT, 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 160 mg walsartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Brązowe tabletki powlekane o kształcie przypominającym zmodyfikowaną kapsułkę, z wytłoczonym napisem „APO” po jednej stronie i „160/25” po drugiej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych.

Złożony produkt leczniczy ApoValsart HCT o ustalonej dawce jest wskazany do stosowania u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest wystarczająco wyrównane podczas leczenia walsartanem lub hydrochlorotiazydem, stosowanymi w monoterapii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecana dawka produktu leczniczego ApoValsart HCT, 160 mg + 25 mg to 1 tabletka powlekana raz na dobę. Zaleca się indywidualne dostosowanie poszczególnych substancji czynnych produktu leczniczego. W każdym przypadku należy stopniowo zwiększać dawkę poszczególnych substancji, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia hipotonii i innych działań niepożądanych.

Jeśli jest to klinicznie uzasadnione, można rozważyć bezpośrednią zmianę monoterapii na leczenie produktem złożonym o ustalonej dawce u pacjentów, u których ciśnienie krwi nie jest wystarczająco wyrównane za pomocą walsartanu lub hydrochlorotiazydu w monoterapii, pod warunkiem, że produkt ten zastosuje się w dawce, która została wcześniej dobrana dla każdego składnika indywidualnie.

Po rozpoczęciu leczenia należy ocenić reakcję kliniczną pacjenta na terapię produktem leczniczym ApoValsart HCT. Jeśli ciśnienie tętnicze nadal pozostaje niewyrównane, dawkę produktu leczniczego można zwiększyć poprzez zwiększenie dawki każdego ze składników, aż do uzyskania dawki maksymalnej połączenia walsartanu z hydrochlorotiazydem, wynoszącej 320 mg + 25 mg.

Zauważalne działanie hipotensyjne występuje w ciągu 2 tygodni.

U większości pacjentów działanie maksymalne występuje w okresie 4 tygodni. U niektórych pacjentów może być jednak konieczne leczenie trwające od 4 do 8 tygodni, co należy wziąć pod uwagę przy dostosowaniu dawki.

Sposób podawania

ApoValsart HCT można przyjmować niezależnie od posiłków; produkt leczniczy należy popijać wodą.

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny co najmniej 30 ml/min). Ze względu na zawartość hydrochlorotiazydu stosowanie produktu leczniczego ApoValsart HCT jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby przebiegającymi bez cholestazy nie należy stosować dawek większych niż 80 mg walsartanu na dobę (patrz punkt 4.4). Stosowanie produktu leczniczego ApoValsart HCT jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Nie zaleca się stosowania produktu ApoValsart HCT u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na walsartan, hydrochlorotiazyd, inne produkty lecznicze będące pochodnymi sulfonoamidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (wymienioną w punkcie 6.1).

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, marskość wątroby i zastój żółci.

•    Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), bezmocz.

•    Oporna na leczenie hipokaliemia, hiponatremia, hiperkalcemia i objawowa hiperurykemia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zmiany stężenia elektrolitów w surowicy:

Walsartan:

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z suplementami potasu, lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas lub z innymi produktami, które mogą zwiększać stężenie potasu (m.in. z heparyną).

Należy kontrolować stężenie potasu.

Hydrochlorotiazyd:

Informowano o występowaniu hipokaliemii podczas leczenia tiazydowymi lekami moczopędnymi, w tym hydrochlorotiazydem. Zaleca się częste kontrolowanie stężenia potasu w surowicy.

Leczenie tiazydowymi lekami moczopędnymi, w tym hydrochlorotiazydem, wiąże się z występowaniem hiponatremii i alkalozy hipochloremicznej. Tiazydowe leki moczopędne, w tym hydrochlorotiazyd, zwiększają wydalanie magnezu z moczem, co może prowadzić do hipomagnezemii. Podczas stosowania tiazydowych leków moczopędnych zmniejsza się wydalanie wapnia, co może spowodować hiperkalcemię.

Podobnie, jak podczas stosowania innych leków moczopędnych, należy regularnie kontrolować stężenie elektrolitów w surowicy.

Pacjenci z niedoborem sodu i (lub) odwodnieni:

Należy obserwować pacjentów stosujących tiazydowe leki moczopędne, w tym hydrochlorotiazyd, czy nie występują u nich objawy kliniczne świadczące o zaburzeniach równowagi wodno-elektrolitowej.

Rzadko, u pacjentów ze znacznym niedoborem sodu i (lub) odwodnionych, np. z powodu stosowania dużych dawek leków moczopędnych, na początku terapii produktem leczniczym ApoValsart HCT może wystąpić objawowa hipotonia. Przed rozpoczęciem terapii produktem leczniczym ApoValsart HCT należy wyrównać niedobory sodu i płynów.

Pacjenci z ciężką przewlekłą niewydolnością serca lub innymi stanami związanymi z pobudzeniem układu renina-angiotensyna-aldosteron:

U pacjentów, u których czynność nerek może zależeć od czynności układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. u pacjentów z ciężką zastoinową niewydolnością serca), leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny wiązało się z wystąpieniem oligurii i (lub) postępującej azotemii oraz, rzadko, z ostrą niewydolnością nerek. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego ApoValsart HCT u pacjentów z ciężką przewlekłą niewydolnością serca.

Nie można wykluczyć, że stosowanie produktu leczniczego ApoValsart HCT ze względu na hamowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron może także powodować zaburzenia czynności nerek.

U tych pacjentów nie należy stosować produktu leczniczego ApoValsart HCT.

Zwężenie tętnicy nerkowej:

Nie należy stosować produktu leczniczego ApoValsart HCT w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów z jednostronnym lub obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub ze zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki ze względu na ryzyko zwiększenia stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy u tych pacjentów.

Pierwotny hiperaldosteronizm:

U pacjentów z pierwotnym hiperaldosteronizmem nie należy stosować produktu leczniczego ApoValsart HCT ze względu na zahamowanie u nich aktywności układu renina-angiotensyna.

Zwężenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, przerostowa kardiomiopatia zawężająca:

Podobnie, jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, wskazana jest szczególna ostrożność u pacjentów ze zwężeniem zastawki aorty, zastawki dwudzielnej lub z przerostową kardiomiopatią zawężającą.

Zaburzenia czynności nerek:

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny wynoszącym co najmniej 30 ml/min (patrz punkt 4.2). U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek stosujących produkt leczniczy ApoValsart HCT zaleca się okresowe kontrolowanie stężenia potasu, kreatyniny i kwasu moczowego w surowicy.

Przeszczepienie nerki

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego ApoValsart HCT u pacjentów, którym niedawno przeszczepiono nerkę.

Zaburzenia czynności wątroby:

Produkt leczniczy ApoValsart HCT należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, przebiegającymi bez cholestazy (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Toczeń rumieniowaty układowy:

Podczas stosowania tiazydowych leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, odnotowano przypadki zaostrzenia lub ujawnienia tocznia rumieniowatego układowego.

Inne zaburzenia metaboliczne:

Tiazydowe leki moczopędne, w tym hydrochlorotiazyd, mogą zmieniać tolerancję glukozy i zwiększać stężenie cholesterolu, triglicerydów i kwasu moczowego w surowicy. U pacjentów z cukrzycą może być konieczne dostosowania dawki insuliny lub doustnych leków hipoglikemizujących.

Tiazydowe leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem i powodować przemijające, nieznaczne zwiększenie stężenia wapnia w surowicy, bez jawnych zaburzeń metabolizmu wapnia.

Znaczna hiperkalcemia może świadczyć o współistniejącej nadczynności przytarczyc. Przed wykonaniem badań w celu oceny czynności przytarczyc należy odstawić tiazydowe leki moczopędne.

Nadwrażliwość na światło:

Informowano o przypadkach nadwrażliwości na światło związanych ze stosowaniem tiazydowych leków moczopędnych (patrz punkt 4.8). Jeśli podczas leczenia wystąpi reakcja nadwrażliwości na światło, zaleca się jego przerwanie. Jeśli konieczne jest ponowne zastosowanie leku moczopędnego, zaleca się chronić skórę narażoną na światło słoneczne lub sztuczne promieniowanie UVA.

Ciąża:

Podczas ciąży nie należy rozpoczynać leczenia antagonistami receptora angiotensyny II (ang. angiotensin II receptor antagonist, AIIRA). Jeśli kontynuacja leczenia lekiem z grupy AIIRA nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie hipotensyjne o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży.

W przypadku stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego z grupy AIIRA i, jeśli jest to wskazane, rozpocząć alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Uwagi ogólne:

Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których wystąpiła wcześniej nadwrażliwość na inne produkty lecznicze z grupy antagonistów receptora angiotensyny II. Wystąpienie reakcji nadwrażliwości na hydrochlorotiazyd jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z alergią lub astmą.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje dotyczące zarówno walsartanu, jak i hydrochlorotiazydu Niezalecane jednoczesne stosowanie:

Lit:

Informowano o przemijającym zwiększeniu stężenia litu w surowicy i jego toksyczności podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny (ang. angiotensin converting enzyme, ACE) i tiazydowych leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu. Ze względu na brak danych dotyczących jednoczesnego stosowania walsartanu i litu nie zaleca się stosować tego połączenia. Jeśli jednak jednoczesne stosowanie obu leków okaże się konieczne, zaleca się starannie monitorować stężenie litu w surowicy.

Jednoczesne stosowanie wymagające zachowania ostrożności:

Inne leki hipotensyjne:

Połączenie walsartanu z hydrochlorotiazydem może nasilać działanie innych produktów o właściwościach hipotensyjnych (np. inhibitorów ACE, leków beta-adrenolitycznych, antagonistów wapnia).

Aminypresyjne (np. noradrenalina, adrenalina):

Możliwe jest wystąpienie zmniejszonej reakcji na aminy presyjne, jednak nie w stopniu wykluczającym ich zastosowanie.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX-2), kwas acetylosalicylowy (w dawce większej niż 3 g na dobę) oraz niewybiórcze leki z grupy NLPZ:

Leki z grupy NLPZ mogą podczas jednoczesnego stosowania zmniejszać hipotensyjne działanie zarówno antagonistów angiotensyny II, jak i hydrochlorotiazydu. Ponadto jednoczesne stosowanie walsartanu z hydrochlorotiazydem wraz z lekami z grupy NLPZ może pogarszać czynność nerek i zwiększać stężenie potasu w surowicy. Z tych powodów na początku leczenia zaleca się kontrolowanie czynności nerek oraz odpowiednie nawodnienie pacjenta.

Interakcje dotyczące walsartanu

Niezalecane jednoczesne stosowanie:

Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas oraz inne substancje, które mogą zwiększać stężenie potasu:

Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie walsartanu i produktu leczniczego, który wpływa na stężenie potasu, zaleca się kontrolowanie stężenia potasu w osoczu.

Brak interakcji:

W badaniach dotyczących interakcji walsartanu nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji z następującymi substancjami: cymetydyną, warfaryną, furosemidem, digoksyną, atenololem, indometacyną, hydrochlorotiazydem, amlodypiną, glibenklamidem. Digoksyna i indometacyna mogą wykazywać interakcje z hydrochlorotiazydem, wchodzącym w skład produktu leczniczego ApoValsart HCT (patrz interakcje dotyczące hydrochlorotiazydu).

Interakcje dotyczące hydrochlorotiazydu

Jednoczesne stosowanie wymagające zachowania ostrożności:

Produkty lecznicze powodujące utratę potasu i hipokaliemię (np. leki moczopędne zwiększające wydalanie potasu, kortykosteroidy, środki przeczyszczające, ACTH, amfoterycyna, karbenoksolon, penicylina benzylowa, kwas salicylowy i jego pochodne):

Jeśli wymienione produkty lecznicze mają być stosowane z połączeniem walsartanu z hydrochlorotiazydem, zaleca się kontrolowanie stężenia potasu w osoczu. Te produkty lecznicze mogą nasilać wpływ hydrochlorotiazydu na stężenie potasu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Produkty lecznicze, które mogą powodować zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes:

   leki przeciwarytmiczne klasy Ia (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid)

•    leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid)

•    niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. tiorydazyna, chlorpromazyna, lewomepromazyna, trifluoperazyna, cyjamemazyna, sulpiryd, sultopryd, amisulpryd, tiapryd, pimozyd, haloperydol, droperydol)

•    inne (np. beprydyl, cyzapryd, difemanyl, erytromycyna stosowana dożylnie, halofantryna, ketanseryna, mizolastyna, pentamidyna, sparfloksacyna, terfenadyna, winkamina stosowana dożylnie).

Ze względu na ryzyko wystąpienia hipokaliemii hydrochlorotiazyd należy stosować ostrożnie jednocześnie z produktami leczniczymi, które mogą powodować zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes.

Glikozydy naparstnicy:

Hipokaliemia lub hipomagnezemia, które są działaniami niepożądanymi tiazydowych leków moczopędnych, mogą nasilać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca wywołanych przez glikozydy naparstnicy.

Sole wapnia i witamina D:

Stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, jednocześnie z witaminą D lub solami wapnia może nasilać zwiększenie stężenia wapnia w surowicy.

Leki hipoglikemizujące (doustne i insulina):

Leczenie tiazydowymi lekami moczopędnymi może zaburzać tolerancję glukozy. Może być konieczne dostosowanie dawki leku hipoglikemizującego.

Należy ostrożnie stosować metforminę ze względu na ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej wskutek czynnościowej niewydolności nerek, związanej ze stosowaniem hydrochlorotiazydu.

Leki beta-adrenolityczne oraz diazoksyd:

Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, z lekami beta-adrenolitycznymi może zwiększać ryzyko wystąpienia hiperglikemii. Tiazydowe leki moczopędne, w tym hydrochlorotiazyd, mogą nasilać hiperglikemizujące działanie diazoksydu.

Produkty lecznicze stosowane w leczeniu dny (probenecyd, sulfmpirazon i allopurynol):

Może być konieczne dostosowanie dawki produktów leczniczych zwiększających wydalanie kwasu moczowego, gdyż hydrochlorotiazyd może zwiększać stężenie kwasu moczowego w surowicy. Może zajść konieczność zwiększenia dawki probenecydu lub sulfinpirazonu. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, może nasilać częstość występowania reakcji nadwrażliwości na allopurynol.

Cholinolityczne produkty lecznicze (np. atropina, biperyden):

Cholinolityczne produkty lecznicze mogą zwiększać biodostępność tiazydowych leków moczopędnych wskutek osłabienia motoryki przewodu pokarmowego i spowolnienia opróżniania żołądka.

Amantadyna:

Tiazydowe leki moczopędne, w tym hydrochlorotiazyd, mogą nasilać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych amantadyny.

Cholestyramina i kolestypol:

Anionowe żywice jonowymienne zmniejszają wchłanianie tiazydowych leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu.

Cytotoksyczne produkty lecznicze (np. cyklofosfamid, metotreksat):

Tiazydowe leki moczopędne, w tym hydrochlorotiazyd, mogą zmniejszać wydalanie cytostatyków z moczem i nasilać ich działanie mielosupresyjne.

Niedepolaryzujące środki zwiotczające mięśnie szkieletowe (np. tubokuraryna):

Tiazydowe leki moczopędne, w tym hydrochlorotiazyd, mogą nasilać działanie pochodnych kurary.

Cyklosporyna:

Jednoczesne stosowanie cyklosporyny może nasilać ryzyko wystąpienia hiperurykemii oraz powikłań dny moczanowej.

Alkohol, środki znieczulające miejscowo i uspokajające produkty lecznicze:

Może wystąpić nasilenie hipotonii ortostatycznej.

Metylodopa:

Istnieją pojedyncze doniesienia dotyczące występowania niedokrwistości hemolitycznej u pacjentów otrzymujących jednocześnie metylododopę i hydrochlorotiazyd.

Karbamazepina:

U pacjentów stosujących hydrochlorotiazyd jednocześnie z karbamazepiną może wystąpić hiponatremia. Pacjentów tych należy uprzedzić o możliwości wystąpienia reakcji związanych z hiponatremią oraz kontrolować ich stan kliniczny.

Jodowe środki kontrastowe:

W odwodnieniu wywołanym przez diuretyki nasila się ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek, zwłaszcza po podaniu dużych dawek środków kontrastowych zawierających jod. Przed ich podaniem należy nawodnić pacjenta.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Walsartan:

Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie AIIRA w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego, związanego z całkowitym wpływem inhibitorów ACE na organizm w pierwszym trymestrze ciąży, nie są rozstrzygające, jednak nie można wykluczyć nieznacznego zwiększenia ryzyka. Wprawdzie brak jest danych z epidemiologicznych badań z grupą kontrolną dotyczących ryzyka stosowania AIIA, jednak podobne ryzyko może dotyczyć także tej grupy leków. Jeśli nie zachodzi konieczność kontynuowania leczenia AIIA, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie hipotensyjne o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego z grupy AIIRA i, jeśli to wskazane, rozpocząć alternatywne leczenie.

Stosowanie AIIRA w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz na organizm noworodka (niewydolność nerek, hipotonia, hiperkaliemia) (patrz także punkt 5.3).

Jeśli całkowity wpływ AIIRA na organizm miał miejsce od drugiego trymestru ciąży, zaleca się wykonanie badania ultrasonograficznego czaszki i czynności nerek.

Należy uważnie obserwować niemowlęta, których matki przyjmowały AIIRA, ze względu na ryzyko wystąpienia hipotonii (patrz także punkty 4.3 i 4.4).

Hydrochlorotiazyd:

Dane dotyczące stosowania hydrochlorotiazydu w okresie ciąży, zwłaszcza w jej pierwszym trymestrze są ograniczone, a badania na zwierzętach niewystarczające. Hydrochlorotiazyd przenika przez barierę łożyska. Mechanizm działania farmakologicznego hydrochlorotiazydu sprawia, że stosowany w drugim i trzecim trymestrze ciąży może zaburzać płodowo-łożyskowy przepływ krwi i wywoływać u płodu i noworodka m.in. żółtaczkę, zaburzenia elektrolitowe i małopłytkowość.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących stosowania walsartanu w okresie karmienia piersią. Hydrochlorotiazyd przenika do mleka kobiecego. Z tych powodów nie zaleca się stosowania produktu leczniczego ApoValsart HCT w okresie karmienia piersią. Zaleca się alternatywną terapię produktami o korzystniejszym profilu bezpieczeństwa stosowania w okresie karmienia piersią, zwłaszcza w odniesieniu do karmienia noworodka lub wcześniaka. Jeżeli produkt leczniczy ApoValsart HCT jest stosowany podczas karmienia piersią, należy stosować jak najmniejszą dawkę.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu produktu leczniczego ApoValsart HCT na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas wykonywania takich czynności należy brać pod uwagę możliwość sporadycznego występowania zawrotów głowy lub uczucia zmęczenia.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej przedstawiono - z uwzględnieniem układów i narządów - działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych i diagnostycznych, a także pojedyncze zgłoszenia po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Działania te występowały częściej po podaniu walsartanu z hydrochlorotiazydem niż po podaniu placebo. Podczas leczenia walsartanem z hydrochlorotiazydem mogą wystąpić działania niepożądane związane ze stosowaniem każdego ze składników produktu złożonego, stosowanych w monoterapii, których nie obserwowano w badaniach klinicznych.

Działania niepożądane uporządkowano według częstości występowania (występujące najczęściej wymieniono jako pierwsze), stosując następujące kryteria: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1. Częstość działań niepożądanych po stosowaniu połączenia walsartanu z hydrochlorotiazydem

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: odwodnienie

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: parestezje Bardzo rzadko: zawroty głowy Częstość nieznana: omdlenie

Zaburzenia oka

Niezbyt często: niewyraźne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: szumy uszne

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: hipotonia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: kaszel

Częstość nieznana: niekardiogenny obrzęk płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko: biegunka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: ból mięśni Bardzo rzadko: ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: zaburzenia czynności nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: uczucie zmęczenia

Badania diagnostyczne

Częstość nieznana: zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy, zwiększenie stężenia bilirubiny i kreatyniny w surowicy, hipokaliemia, hiponatremia, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, neutropenia

Informacje dodatkowe odnoszące się do poszczególnych składników produktu:

Działania niepożądane odnotowane uprzednio po zastosowaniu składników produktu w monoterapii mogą być potencjalnymi działaniami niepożądanymi produktu leczniczego ApoValsart HCT, nawet jeśli nie występowały w badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Tabela 2. Częstość działań niepożądanych po stosowaniu walsartanu

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana: zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: inne reakcje nadwrażliwości lub reakcje alergiczne, w tym choroba posurowicza

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana: zwiększenie stężenia potasu w surowicy, hiponatremia

Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość nieznana: zawroty głowy pochodzenia obwodowego

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana: zapalenie naczyń

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: ból brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: zwiększenie wartości parametrów czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: niewydolność nerek

Tabela 3. Częstość działań niepożądanych po stosowaniu hydrochlorotiazydu

Hydrochlorotiazyd był szeroko stosowany przez wiele lat, często w dawkach większych niż wchodzące w skład produktu leczniczego ApoValsart HCT. U pacjentów leczonych tiazydowymi lekami moczopędnymi, w tym hydrochlorotiazydem stosowanym w monoterapii, odnotowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: małopłytkowość, niekiedy z plamicą Bardzo rzadko: agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość hemolityczna, zahamowanie czynności szpiku kostnego

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: depresja, zaburzenia snu

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: ból głowy

Zaburzenia serca

Rzadko: zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe

Często: hipotonia ortostatyczna

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: niewydolność oddechowa, w tym zapalenie i obrzęk płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: utrata łaknienia, nudności o łagodnym nasileniu i wymioty

Rzadko: zaparcie, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej

Bardzo rzadko: zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: cholestaza wewnątrzwątrobowa lub żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: pokrzywka i inne postacie wysypki skórnej

Rzadko: nadwrażliwość na światło Bardzo rzadko: martwicze zapalenie naczyń i toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, reakcje skórne przypominające toczeń rumieniowaty, wznowa skórnej postaci tocznia rumieniowatego

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: impotencja

4.9 Przedawkowanie

Objawy:

Przedawkowanie walsartanu może powodować znaczną hipotonię, która może prowadzić do zaburzeń świadomości, zapaści krążeniowej i (lub) wstrząsu. Ponadto po przedawkowaniu hydrochlorotiazydu mogą wystąpić następujące objawy przedmiotowe i podmiotowe: nudności, senność, hipowolemia i zaburzenia gospodarki elektrolitowej związane z zaburzeniami czynności serca i kurczami mięśni.

Leczenie:

Postępowanie lecznicze zależy od czasu przyjęcia produktu leczniczego oraz rodzaju i stopnia nasilenia objawów. Najważniejsze jest ustabilizowanie krążenia. Jeśli wystąpi hipotonia, pacjenta należy ułożyć na plecach i szybko wyrównać niedobór soli i objętość krwi krążącej.

W przeciwieństwie do hydrochlorotiazydu, walsartanu nie można usunąć z organizmu metodą hemodializy ze względu na silne wiązanie z białkami osocza.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: połączenia antagonistów angiotensyny II z lekami moczopędnymi. Walsartan w połączeniu z lekami moczopędnymi, kod ATC: C09D A03.

Walsartan + hydrochlorotiazyd:

W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą i grupą kontrolną poddaną aktywnemu leczeniu, przeprowadzonym u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym niedostatecznie wyrównanym hydrochlorotiazydem stosowanym w monoterapii w dawce 12,5 mg, wystąpiło znamiennie większe obniżenie średniego skurczowego/rozkurczowego ciśnienia tętniczego (12,4/7,5 mm Hg) po zastosowaniu produktu złożonego zawierającego walsartan i hydrochlorotiazyd (160 mg + 12,5 mg) w porównaniu z hydrochlorotiazydem w dawce 25 mg (5,6/2,1 mm Hg). Ponadto, u znamiennie większego odsetka pacjentów wystąpiła reakcja (ciśnienie tętnicze mniejsze niż 140/90 mm Hg lub zmniejszenie ciśnienia skurczowego o co najmniej 20 mm Hg albo ciśnienia rozkurczowego o co najmniej 10 mm Hg) na leczenie walsartanem z hydrochlorotiazydem w dawce 160 mg + 12,5 mg (50%) w porównaniu z hydrochlorotiazydem w dawce 25 mg (25%).

W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą i grupą kontrolną poddaną aktywnemu leczeniu, przeprowadzonym u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym niedostatecznie wyrównanym przez walsartan stosowany w monoterapii w dawce 160 mg, wystąpiło znamiennie większe obniżenie średniego skurczowego/rozkurczowego ciśnienia tętniczego zarówno po zastosowaniu produktu złożonego, zawierającego walsartan i hydrochlorotiazyd w dawce 160 mg + 25 mg (14,6/11,9 mm Hg), jak i w dawce 160 mg + 12,5 mg (12,4/10,4 mm Hg) w porównaniu do walsartanu w dawce 160 mg (8,7/8,8 mm Hg). Różnica w obniżeniu ciśnienia tętniczego przez produkt złożony stosowany w dawce 160 mg + 25 mg oraz w dawce 160 mg + 12,5 mg również była znamienna statystycznie. Ponadto, u znamiennie większego odsetka pacjentów wystąpiła reakcja (ciśnienie rozkurczowe mniejsze niż 90 mm Hg lub zmniejszenie ciśnienia o co najmniej 10 mm Hg) na leczenie walsartanem z hydrochlorotiazydem w dawce 160 mg + 25 mg (68%) oraz 160 mg + 12,5 mg (62%) w porównaniu z walsartanem w dawce 160 mg (49%).

W randomizowanym badaniu z grupą kontrolną placebo i podwójnie ślepą próbą, ze schematem oceny czynnikowej, w którym podawano łącznie walsartan i hydrochlorotiazyd w różnych dawkach, porównując ich działanie z poszczególnymi składnikami produktu złożonego, wystąpiło znamiennie większe obniżenie średniego skurczowego/rozkurczowego ciśnienia tętniczego po zastosowaniu produktu złożonego, zawierającego walsartan i hydrochlorotiazyd w dawce 160 mg + 12,5 mg (17,8/13,5 mm Hg) oraz w dawce 160 mg + 25 mg (22,5/15,3 mm Hg) w porównaniu do placebo (1,9/4,1 mm Hg), a także do stosowanego w monoterapii hydrochlorotiazydu w dawce 12,5 mg (7,3/7,2 mm Hg), hydrochlorotiazydu w dawce 25 mg (12,7/9,3 mm Hg) oraz walsartanu w dawce 160 mg (12,1/9,4 mm Hg). Ponadto, u znamiennie większego odsetka pacjentów wystąpiła reakcja (ciśnienie rozkurczowe mniejsze niż 90 mm Hg lub zmniejszenie o co najmniej 10 mm Hg) na leczenie walsartanem z hydrochlorotiazydem w dawce 160 mg + 25 mg (81%) oraz w dawce 160 mg + 12,5 mg (76%) w porównaniu z placebo (29%) i monoterapią: hydrochlorotiazydem w dawce 12,5 mg (41%), hydrochlorotiazydem w dawce 25 mg (54%) oraz walsartanem w dawce 160 mg (59%).

W badaniach klinicznych z grupą kontrolną, z zastosowaniem produktu złożonego, zawierającego walsartan z hydrochlorotiazydem, występowało zależne od dawki zmniejszenie stężenia potasu w surowicy. Zmniejszenie to występowało częściej u pacjentów otrzymujących hydrochlorotiazyd w dawce 25 mg niż w dawce 12,5 mg. W badaniach klinicznych z grupą kontrolną, z zastosowaniem produktu złożonego, zawierającego walsartan z hydrochlorotiazydem, zmniejszenie stężenia potasu przez hydrochlorotiazyd ulegało osłabieniu przez oszczędzające potas działanie walsartanu.

Brak jest dotychczas danych dotyczących korzystnego wpływu połączenia walsartanu z hydrochlorotiazydem na zachorowalność i umieralność z przyczyn dotyczących układu krążenia.

W badaniach epidemiologicznych wykazano, że długotrwałe leczenie hydrochlorotiazydem zmniejsza ryzyko zachorowalności i umieralności z przyczyn dotyczących układu krążenia.

Walsartan:

Podany doustnie walsartan jest aktywnym i specyficznym antagonistą receptora angiotensyny II (Ang II). Działa wybiórczo na podtyp receptora AT1, który odpowiada za znane działania angiotensyny II. Zwiększone stężenie angiotensyny II w osoczu po zablokowaniu receptora AT1 przez walsartan może pobudzać niezablokowany receptor AT2, co wydaje się równoważyć działanie receptora AT1. Walsartan nie wykazuje nawet częściowej aktywności agonistycznej w stosunku do receptora AT1 i ma dużo większe (około 20 000 razy) powinowactwo do receptora AT1 niż do receptora AT2. Nie stwierdzono, aby walsartan blokował lub wiązał się z innymi receptorami hormonów lub kanałami jonowymi odgrywającymi ważną rolę w regulacji układu krążenia.

Walsartan nie hamuje aktywności konwertazy angiotensyny (ACE, znanej również jako kininaza II), która przekształca angiotensynę I w angiotensynę II i powoduje rozpad bradykininy. Ze względu na brak wpływu na ACE i brak nasilania działania bradykininy lub substancji P, mało prawdopodobne jest, aby leki z grupy antagonistów angiotensyny II powodowały kaszel. W badaniach klinicznych, w których walsartan porównywano z inhibitorem ACE, częstość występowania suchego kaszlu była znamiennie mniejsza (p<0,05) wśród pacjentów leczonych walsartanem niż pacjentów leczonych inhibitorem ACE (odpowiednio 2,6% i 7,9%). W badaniu klinicznym u pacjentów z wywiadem, świadczącym o występowaniu suchego kaszlu podczas leczenia inhibitorami ACE, kaszel występował u 19,5% badanych otrzymujących walsartan oraz u 19,0% otrzymujących tiazydowe leki moczopędne w porównaniu z 68,5% badanych leczonych inhibitorem ACE (p<0,05).

Podanie walsartanu pacjentom z nadciśnieniem tętniczym powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego bez wpływu na częstość tętna. U większości pacjentów po podaniu pojedynczej dawki doustnej początek działania hipotensyjnego występuje w ciągu 2 godzin, a maksymalne obniżenie ciśnienia tętniczego uzyskuje się w ciągu 4 do 6 godzin. Działanie hipotensyjne utrzymuje się przez 24 godziny od przyjęcia ostatniej dawki. Podczas wielokrotnego stosowania walsartanu maksymalne obniżenie ciśnienia po podaniu dowolnej dawki występuje zazwyczaj w ciągu 2 do 4 tygodni i utrzymuje się podczas długotrwałego leczenia. Leczenie skojarzone z hydrochlorotiazydem powoduje znaczące, dodatkowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Nagłe odstawienie walsartanu nie powodowało wystąpienia nadciśnienia „z odbicia" ani innych działań niepożądanych.

Wykazano, że walsartan zmniejsza wydalanie albumin z moczem u pacjentów z cukrzycą typu 2 i mikroalbuminurią. W badaniu MARVAL (Micro Albuminuria Reduction with Valsartan) oceniano wpływ walsartanu (80 do 160 mg raz na dobę) na zmniejszenie wydalania albumin z moczem (ang. urinary albumin excretion, UAE) w porównaniu z amlodypiną (5 do 10 mg raz na dobę) u 332 pacjentów z cukrzycą typu 2 (średnia wieku: 58 lat; 265 mężczyzn) i z mikroalbuminurią (walsartan: 58 pg/min; amlodypina: 55,4 pg/min), prawidłowym ciśnieniem tętniczym lub nadciśnieniem oraz zachowaną czynnością nerek (stężenie kreatyniny we krwi mniejsze niż 120 pmol/l). Po 24 tygodniach wartość UAE zmniejszyła się o 42% (p<0,00l) (-24,2 ąg/min; 95% CI: -40,4 do -19,1) w grupie otrzymującej walsartan oraz o około 3% (-1,7 ąg/min; 95% CI: -5,6 do 14,9) w grupie otrzymującej amlodypinę, mimo podobnego stopnia zmniejszenia ciśnienia tętniczego w obu badanych grupach. Także w badaniu DROP (Diovan Reduction of Proteinuria) oceniano skuteczność walsartanu w zmniejszaniu wartości UAE u 391 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (wartość ciśnienia tętniczego = 150/88 mm Hg) i cukrzycą typu 2, albuminurią (średnio: 102 ąg/min; zakres 20 do 700 ąg/min) oraz zachowaną czynnością nerek (średnie stężenie kreatyniny w surowicy 80 ąmol/1). Pacjentów przydzielono losowo do jednej z 3 grup otrzymujących przez 30 tygodni walsartan (w dawce 160 mg, 320 mg lub 640 mg na dobę). Celem badania było ustalenie optymalnej dawki walsartanu, zmniejszającej nerkowe wydalanie albumin u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2. Po 30 tygodniach procentowa zmiana wartości UAE zmniejszyła się znacząco w stosunku do wartości początkowych: o 36% w grupie otrzymującej walsartan w dawce 160 mg (95% CI: 22% do 47%) oraz o 44% w grupie otrzymującej walsartan w dawce 320 mg (95% CI: 31% do 54%). Stwierdzono, że u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 walsartan w dawce 160 mg do 320 mg powoduje klinicznie istotne zmniejszenie wartości UAE.

Hydrochlorotiazyd:

Działanie diuretyków tiazydowych zachodzi głównie w dystalnych nerkowych kanalikach krętych. Wykazano, że w korze nerkowej znajduje się receptor o wysokim powinowactwie, stanowiący główne miejsce wiązania dla diuretyków tiazydowych oraz hamowania transportu NaCl w dystalnych nerkowych kanalikach krętych. Mechanizm działania diuretyków tiazydowych polega na hamowaniu transportu błonowego jonów Na+ i Cl-, prawdopodobnie na drodze konkurowania o miejsca Cl-, co wpływa na proces wchłaniania zwrotnego elektrolitów. Działanie bezpośrednie polega na zwiększeniu wydalania sodu i chlorków w przybliżeniu w równych ilościach, natomiast działaniem pośrednim jest działanie moczopędne i zmniejszające objętość osocza, którego następstwem jest zwiększenie aktywności reninowej osocza, zwiększenie wydzielania aldosteronu i wydalania potasu z moczem oraz zmniejszenie stężenia potasu w surowicy. Mediatorem układu renina-aldosteron jest angiotensyna II, co powoduje, że podczas jednoczesnego podawania walsartanu zmniejszenie stężenia potasu w surowicy jest słabiej zaznaczone niż podczas stosowania hydrochlorotiazydu w monoterapii.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Walsartan + hydrochlorotiazyd:

Dostępność układowa hydrochlorotiazydu zmniejsza się o około 30%, jeśli jest on podawany razem z walsartanem. Jednoczesne podanie hydrochlorotiazydu nie wpływa znacząco na właściwości farmakokinetyczne walsartanu. Obserwowana interakcja nie ma wpływu na jednoczesne stosowanie walsartanu i hydrochlorotiazydu, gdyż w badaniach klinicznych z grupą kontrolną wykazano wyraźne działanie hipotensyjne produktu złożonego, większe niż po podaniu każdego ze składników w monoterapii lub po podaniu placebo.

Walsartan:

Wchłanianie

Po doustnym podaniu walsartanu maksymalne stężenie w osoczu uzyskuje się w ciągu 2 do 4 godzin. Średnia całkowita biodostępność wynosi 23%. Pokarm zmniejsza całkowitą ekspozycję organizmu na walsartan(mierzoną jako pole pod krzywą zależności stężenia od czasu [ang. area under the curve, AUC]) o około 40% oraz maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) o około 50%, chociaż po upływie 8 godzin od podania stężenie walsartanu w osoczu pacjentów, którzy przyjęli produkt leczniczy po posiłku lub na czczo, było zbliżone. Ponieważ zmniejszeniu wartości AUC nie towarzyszy klinicznie istotne zmniejszenie działania leczniczego, walsartan można stosować podczas posiłku lub niezależnie od posiłków.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji walsartanu w stanie równowagi wynosi po podaniu dożylnym około 17 litrów, co wskazuje na brak rozległej dystrybucji do tkanek. Walsartan wiąże się silnie z białkami osocza (94%-97%), głównie z albuminami.

Metabolizm

Walsartan nie podlega znaczącemu metabolizmowi, gdyż jedynie 20% podanej dawki jest wykrywane w postaci metabolitów. W osoczu wykryto małe stężenia hydroksymetabolitu (mniej niż 10% wartości AUC dla walsartanu). Metabolit ten jest farmakologicznie nieczynny.

Eliminacja.

Walsartan wykazuje wielowykładniczą farmakokinetykę procesu eliminacji (to,5a = mniej niż 1 godz.; to,5p = około 9 godz.). Walsartan jest wydalany przede wszystkim z kałem (około 83% dawki), a także z moczem (około 13% dawki), głównie w postaci niezmienionej.

Po podaniu dożylnym klirens osoczowy walsartanu wynosi około 2 l/godz., a klirens nerkowy 0,62 l/godz. (około 30% klirensu całkowitego). Okres półtrwania walsartanu wynosi 6 godzin.

Hydrochlorotiazyd:

Wchłanianie

Wchłanianie hydrochlorotiazydu po podaniu doustnym zachodzi szybko (W około 2 godz.); profil wchłaniania jest podobny dla zawiesiny i tabletek. Biodostępność całkowita hydrochlorotiazydu po podaniu doustnym wynosi 60% do 80%. Zgłaszano, że jednoczesne spożywanie pokarmu zarówno zwiększało, jak i zmniejszało dostępność układową hydrochlorotiazydu w porównaniu z zastosowaniem go na czczo. Skala tego działania i jego znaczenie kliniczne są niewielkie.

Zwiększenie średniej wielkości pola pod krzywą stężenia w czasie (AUC) przebiega liniowo i jest proporcjonalne do dawki w zakresie dawek terapeutycznych. Wielokrotne podawanie hydrochlorotiazydu nie wpływa na jego właściwości farmakokinetyczne, a dawkowanie raz na dobę powoduje jego minimalną kumulację.

Dystrybucja

Właściwości farmakokinetyczne w zakresie dystrybucji i eliminacji hydrochlorotiazydu opisuje zasadniczo dwuwykładnicza funkcja zaniku. Pozorna objętość dystrybucji wynosi 4 do 8 l/kg.

Hydrochlorotiazyd krążący we krwi wiąże się z białkami osocza (40%-70%), głównie z albuminami. Hydrochlorotiazyd kumuluje się również w krwinkach czerwonych w ilości około 1,8 razy większej niż w osoczu.

Eliminacja.

Ponad 95% wchłoniętej dawki hydrochlorotiazydu jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Klirens nerkowy polega na biernym przesączaniu i czynnym wydzielaniu do kanalików nerkowych. Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosi 6 do 15 godzin.

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci w podeszłym wieku:

Informowano, że u niektórych pacjentów w podeszłym wieku występuje nieco większy całkowity wpływ walsartanu na organizm, niż u osób młodych, jednak nie wykazano, aby miało to jakiekolwiek znaczenie kliniczne.

Ograniczone dane wskazują, że u pacjentów w podeszłym wieku zarówno zdrowych, jak i z nadciśnieniem tętniczym, występuje zmniejszony układowy klirens hydrochlorotiazydu w porównaniu z młodymi, zdrowymi ochotnikami.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

W przypadku stosowania zalecanej dawki produktu leczniczego ApoValsart HCT nie ma konieczności jej zmiany u pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym 30 do 70 ml/min.

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego ApoValsart HCT u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) oraz u pacjentów dializowanych. Walsartan wiąże się w dużym stopniu z białkami osocza i nie można go usunąć z organizmu metodą dializy, podczas gdy hydrochlorotiazyd można eliminować tą metodą.

Na klirens nerkowy hydrochlorotiazydu składa się bierne przesączanie i czynne wydzielanie do kanalików nerkowych. Ze względu na to, że hydrochlorotiazyd jest wydalany niemal wyłącznie przez nerki, czynność nerek ma istotny wpływ na jego właściwości farmakokinetyczne (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W badaniu właściwości farmakokinetycznych u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu łagodnym (n = 6) do umiarkowanego (n = 5) całkowity wpływ walsartanu na organizm był niemal dwukrotnie większy w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami.

Brak danych dotyczących stosowania walsartanu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3). Choroba wątroby nie wpływa znacząco na właściwości farmakokinetyczne hydrochlorotiazydu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W trwających do 6 miesięcy badaniach, przeprowadzonych na szczurach i marmozetach (małpach szerokonosych) oceniano potencjalną toksyczność produktu zawierającego walsartan z hydrochlorotiazydem po doustnym podaniu.

Nie stwierdzono żadnych działań wykluczających stosowanie dawek leczniczych produktu u ludzi.

Przyczyną zmian obserwowanych w badaniach toksyczności przewlekłej po podaniu produktu złożonego jest najprawdopodobniej walsartan. Narządem docelowym, którego dotyczyła toksyczność, były nerki, przy czym silniejsza reakcja występowała u marmozet niż u szczurów. Stosowanie produktu złożonego (dawki: 30 mg/kg/dobę walsartanu + 9 mg/kg na dobę hydrochlorotiazydu u szczurów i 10 mg/kg na dobę walsartanu + 3 mg/kg na dobę hydrochlorotiazydu u marmozet) powodowało uszkodzenie nerek (nefropatia z naciekami granulocytów zasadochłonnych w kanalikach nerkowych, zwiększenie stężeń mocznika i kreatyniny w osoczu oraz potasu w surowicy, zwiększenie objętości moczu i stężeń elektrolitów w moczu), prawdopodobnie w wyniku zmian hemodynamicznych w nerkach. Dawki stosowane u szczurów stanowią równoważnik odpowiednio 0,9- i 3,5-krotnej maksymalnej dawki walsartanu i hydrochlorotiazydu zalecanej dla ludzi w przeliczeniu na mg/m2 pc. U marmozet dawki te były 0,3 i 1,2 razy większe od maksymalnej dawki walsartanu i hydrochlorotiazydu zalecanej dla ludzi w przeliczeniu na mg/m2 pc. (w obliczeniach przyjęto dawkę doustną walsartanu 320 mg na dobę stosowanego z hydrochlorotiazydem w dawce 25 mg na dobę u pacjenta o masie ciała 60 kg).

Duże dawki produktu złożonego zawierającego walsartan i hydrochlorotiazyd (odpowiednio 100 mg/kg na dobę + 31 mg/kg na dobę u szczurów oraz 30 mg/kg na dobę + 9 mg/kg na dobę u marmozet) zmniejszały parametry czerwonokrwinkowe (liczbę krwinek czerwonych, stężenie hemoglobiny, wartość hematokrytu). Dawki stosowane u szczurów stanowią równoważnik odpowiednio 3- i 12-krotnej maksymalnej dawki walsartanu i hydrochlorotiazydu zalecanej dla ludzi w przeliczeniu na mg/m2 pc. Stosowane u marmozet dawki były 0,9 i 3,5 razy większe od maksymalnej dawki walsartanu i hydrochlorotiazydu zalecanej dla ludzi w przeliczeniu na mg/m2 pc. (w obliczeniach przyjęto dawkę doustną walsartanu 320 mg na dobę stosowanego z hydrochlorotiazydem w dawce 25 mg na dobę u pacjenta o masie ciała 60 kg).

U marmozet wystąpiło uszkodzenie błony śluzowej żołądka po zastosowaniu produktu w dawce 30 mg/kg na dobę + 9 mg/kg mc na dobę. Produkt złożony powodował również hiperplazję tętniczek doprowadzających w nerkach (po zastosowaniu dawek 600 mg/kg na dobę + 188 mg/kg na dobę u szczurów i 30 mg/kg na dobę + 9 mg/kg na dobę u marmozet). Dawki podawane marmozetom stanowią równoważnik odpowiednio 0,9- i 3,5-krotnej maksymalnej zalecanej dla ludzi dawki walsartanu i hydrochlorotiazydu w przeliczeniu na mg/m2 pc. U szczurów dawki te były 18 i 73 razy większe od maksymalnej dawki walsartanu i hydrochlorotiazydu zalecanej dla ludzi w przeliczeniu na mg/m2 pc. (w obliczeniach przyjęto dawkę doustną walsartanu 320 mg na dobę stosowanego z hydrochlorotiazydem w dawce 25 mg na dobę u pacjenta o masie ciała 60 kg).

Wymienione wyżej działania wydają się być następstwem działania farmakologicznego dużych dawek walsartanu (blokowanie wywołanego przez angiotensynę II hamowania uwalniania reniny, z pobudzeniem komórek wytwarzających reninę) i występują również po zastosowaniu inhibitorów ACE. Wydaje się, że dane te nie mają znaczenia w odniesieniu do stosowania walsartanu w dawkach leczniczych u ludzi.

Nie badano działania mutagennego, klastogennego ani rakotwórczego produktu złożonego zawierającego walsartan i hydrochlorotiazyd, ponieważ brak jest dowodów na występowanie interakcji między tymi dwiema substancjami. Jednak badania takie przeprowadzono oddzielnie dla walsartanu i hydrochlorotiazydu, nie wykazując dowodów na ich działanie mutagenne, klastogenne i rakotwórcze.

Walsartan stosowany u szczurów w ostatnich dniach ciąży i w okresie laktacji w dawkach toksycznych dla matek (600 mg/kg na dobę) powodował zmniejszenie wskaźnika przeżywalności, mniejszy przyrost masy ciała i opóźnienie rozwoju (oddzielenie małżowin usznych i otwarcie przewodu słuchowego) potomstwa (patrz punkt 4.6). Dawki stosowane u szczurów (600 mg/kg na dobę) są około 18-krotnie większe od maksymalnej dawki zalecanej u ludzi w przeliczeniu na mg/m2 pc. (w obliczeniach przyjęto dawkę doustną 320 mg na dobę u pacjenta o masie ciała 60 kg). Podobne wyniki uzyskano po podaniu połączenia walsartanu i hydrochlorotiazydu szczurom i królikom. W badaniach, dotyczących rozwoju embrionalnego i płodowego u szczurów i królików (segment II) po podaniu produktu złożonego zawierającego walsartan i hydrochlorotiazyd, nie stwierdzono dowodów na działanie teratogenne, jednak odnotowano działanie toksyczne na płód po podaniu dawek toksycznych dla matki.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza, proszek

Wapnia wodorofosforan dwuwodny Kroskarmeloza sodowa Krzemionka koloidalna, bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza Hydroksypropyloceluloza Tytanu dwutlenek (E171)

Euroxide iron oxide red (E7016)

Żelaza tlenek czarny (E172).

Żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVDC/PE/PVC/Aluminium zawierające 14, 28, 30 lub 98 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16

ApoValsart HCT