Imeds.pl

Apovalsart Hct 160 Mg + 25 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ApoValsart HCT, 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane

Valsartanum + Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek ApoValsart HCT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku ApoValsart HCT

3.    Jak przyj mować lek ApoValsart HCT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ApoValsart HCT

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek ApoValsart HCT i w jakim celu się go stosuje

Tabletki powlekane leku ApoValsart HCT zawierają dwie substancje czynne, które nazywają się walsartan i hydrochlorotiazyd. Substancje te pomagają wyrównywać wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze).

Walsartan należy do grupy leków znanych jako „antagoniści receptora angiotensyny II”, które pomagają wyrównywać wysokie ciśnienie krwi. Angiotensyna II jest substancją powstającą w organizmie, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, podwyższając w ten sposób ciśnienie krwi. Walsartan działa poprzez blokowanie działania angiotensyny II, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia krwi.

Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych tiazydowymi lekami moczopędnymi. Hydrochlorotiazyd zwiększa objętość moczu, co również obniża ciśnienie tętnicze krwi.

ApoValsart HCT jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, którego nie udaje się wyrównać, podając każdą z zawartych w nim substancji oddzielnie.

Wysokie ciśnienie krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic. Jeśli nie jest leczone, może uszkodzić naczynia krwionośne w mózgu, sercu i nerkach, co może spowodować udar mózgu, niewydolność serca lub nerek. Wysokie ciśnienie krwi zwiększa ryzyko wystąpienia ataków serca. Obniżenie ciśnienia krwi do prawidłowych wartości zmniejsza ryzyko wystąpienia tych zaburzeń.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku ApoValsart HCT

Kiedy nie przyjmować leku ApoValsart HCT

• Jeśli pacjent ma uczulenie na walsartan, hydrochlorotiazyd, pochodne sulfonoamidów (substancje o budowie chemicznej podobnej do hydrochlorotiazydu) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.1).

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 3. miesiąca (lepiej także unikać stosowania leku ApoValsart HCT we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt dotyczący ciąży).

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek.

•    Jeśli pacjent nie może oddawać moczu.

•    Jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie potasu lub sodu we krwi lub zwiększone -pomimo leczenia - stężenie wapnia we krwi.

•    Jeśli u pacjenta występuje dna moczanowa.

Jeśli którakolwiek z opisanych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku ApoValsart HCT.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku ApoValsart HCT należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

•    Jeśli pacjent stosuje leki oszczędzające potas, suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas, lub inne leki, które zwiększają stężenie potasu we krwi, takie jak heparyna. Lekarz może wówczas zlecić regularną kontrolę stężenia potasu we krwi.

•    Jeśli u pacjenta występuje niskie stężenie potasu we krwi.

•    Jeśli u pacjenta występuje biegunka lub nasilone wymioty.

•    Jeśli pacjent przyjmuje duże dawki leków moczopędnych.

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca.

•    Jeśli u pacjenta występuje zwężenie tętnicy nerkowej.

•    Jeśli pacjentowi w ostatnim czasie przeszczepiono nerkę.

•    Jeśli u pacjenta występuje hiperaldosteronizm - choroba, w której nadnercza wytwarzają zbyt duże ilości hormonu o nazwie aldosteron. Jeśli dotyczy to pacjenta, nie zaleca się u niego stosowania leku ApoValsart HCT.

•    Jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek.

•    Jeśli u pacjenta występuje gorączka, wysypka i ból stawów, które mogą być objawami tocznia układowego rumieniowatego (choroba autoimmunologiczna).

•    Jeśli u pacjenta występuje cukrzyca, dna moczanowa, wysokie stężenie cholesterolu lub lipidów we krwi.

•    Jeśli u pacjenta występowały reakcje alergiczne po stosowaniu innych leków obniżających ciśnienie krwi, należących do tej samej grupy leków (antagonistów receptora angiotensyny II) lub jeśli u pacjenta występuje uczulenie lub astma.

•    Lek może powodować zwiększoną wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Nie zaleca się stosowania leku ApoValsart HCT u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). Nie zaleca się stosowania leku ApoValsart HCT we wczesnym okresie ciąży oraz leku nie należy stosować w ciąży powyżej 3. miesięca, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie przyjęty w tym okresie ciąży (patrz punkt dotyczący ciąży).

Inne leki i ApoValsart HCT

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przyjmowanie innych leków podczas stosowania leku ApoValsart HCT może wpływać na przebieg leczenia. Może być konieczna zmiana dawki, zastosowanie dodatkowych środków ostrożności lub w niektórych przypadkach odstawienie jednego z leków. Dotyczy to szczególnie następujących leków:

•    litu, stosowanego w leczeniu niektórych chorób psychicznych,

•    leków wpływających na stężenie potasu we krwi lub podatnych na jego wpływ, takich jak digoksyna (lek wyrównujący rytm serca), niektórych leków przeciwpsychotycznych,

•    leków, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi, takich jak suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas, heparyna,

•    leków, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi, takich jak kortykosteroidy, niektóre środki przeczyszczające,

•    leków moczopędnych, leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (takich jak allopurynol), witaminy D i suplementów wapnia w dawkach leczniczych, leków stosowanych w cukrzycy (doustnych oraz insuliny),

•    innych leków obniżających ciśnienie krwi, takich jak leki beta-adrenolityczne lub metyldopa,

•    leków zwężających naczynia krwionośne lub pobudzających serce, takich jak noradrenalina lub adrenalina,

•    leków zwiększających stężenie glukozy we krwi, takich jak diazoksyd,

•    leków stosowanych w leczeniu nowotworów, takich jak metotreksat lub cyklofosfamid,

•    leków przeciwbólowych,

•    leków stosowanych w zapaleniu stawów,

•    leków zwiotczających mięśnie, takich jak tubokuraryna,

•    leków cholinolitycznych, takich jak atropina lub biperyden,

•    amantadyny (lek stosowany w profilaktyce grypy),

•    cholestyraminy i kolestypolu (leki stosowane u pacjentów z wysokim stężeniem lipidów we krwi),

•    cyklosporyny, leku stosowanego u pacjentów po przeszczepach, aby uniknąć odrzucenia przeszczepu,

•    niektórych antybiotyków (tetracykliny), leków znieczulających i uspokajających,

•    karbamazepiny, leku stosowanego w napadach padaczkowych.

ApoValsart HCT z jedzeniem i piciem

ApoValsart HCT można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Należy unikać spożywania alkoholu do czasu skonsultowania się z lekarzem. Alkohol może spowodować dalsze obniżenie ciśnienia krwi i (lub) nasilić ryzyko wystąpienia zawrotów głowy i omdleń.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

   Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę)

Zazwyczaj lekarz doradzi przerwanie stosowania leku ApoValsart HCT, zanim pacjentka zajdzie w ciążę lub ciąża zostanie stwierdzona, oraz doradzi zastosowanie innego leku zamiast leku ApoValsart HCT. Nie zaleca się stosowania leku ApoValsart HCT we wczesnym okresie ciąży oraz nie należy go stosować w ciąży powyżej 3. miesięca, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie przyjęty po 3. miesiącu ciąży.

   Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje rozpocząć karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku ApoValsart HCT u matek karmiących piersią. U pacjentek, które chcą karmić dziecko piersią, szczególnie jeśli dotyczy to noworodka lub wcześniaka, lekarz może wybrać inną metodę leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent nie powinien kierować pojazdem, używać narzędzi, obsługiwać maszyn lub wykonywać innych czynności wymagających koncentracji, dopóki nie pozna reakcji swojego organizmu na ApoValsart HCT. Podobnie, jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia krwi, ApoValsart HCT może niekiedy powodować zawroty głowy i zaburzać zdolność koncentracji.

Jak przyjmować lek ApoValsart HCT

3.


Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Takie postępowanie pozwoli uzyskać najlepszy wynik leczenia i zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Osoby z wysokim ciśnieniem krwi często nie dostrzegają żadnych objawów związanych z tym zaburzeniem. Tym ważniejsze jest więc zgłaszanie się na wizyty u lekarza, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.

Lekarz określi dokładnie liczbę tabletek leku, jaką należy przyjmować. Może też zasugerować zwiększenie lub zmniejszenie dawki leku w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

•    Zazwyczaj stosowana dawka, to j edna tabletka na dobę.

•    Nie należy zmieniać dawki ani przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

•    Lek należy przyjmować każdego dnia o tej samej porze, zazwyczaj rano.

•    ApoValsart HCT można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od niego.

•    Tabletkę należy połknąć, popijając szklanką wody

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku ApoValsart HCT

Jeśli u pacjenta wystąpią silne zawroty głowy i (lub) omdlenie, powinien się położyć i niezwłocznie skontaktować z lekarzem. Jeżeli pacjent przypadkowo przyjął zbyt dużą ilość tabletek, należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku ApoValsart HCT

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, powinien to zrobić najszybciej, gdy tylko sobie o tym przypomni. Jeżeli jednak zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej tabletki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku ApoValsart HCT

Przerwanie leczenia lekiem ApoValsart HCT może spowodować zwiększenie się nadciśnienia tętniczego. Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą wystąpić z określoną częstością, zdefiniowaną następująco:

•    bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów,

•    często: występują u 1 do 10 pacjentów na 100,

•    niezbyt często: występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000,

•    rzadko: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000,

•    bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000,

•    częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej:

Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioworuchowego, takie jak:

•    obrzęk twarzy, języka lub gardła

•    trudności z przełykaniem

•    pokrzywka i trudności z oddychaniem.

Do innych działań niepożądanych należą:

Niezbyt często:

   kaszel

•    obniżenie ciśnienia krwi

•    uczucie pustki w głowie

•    odwodnienie (objawy: uczucie pragnienia, suchość w jamie ustnej i języka, rzadkie oddawanie moczu, ciemne zabarwienie moczu, suchość skóry)

•    ból mięśni

•    uczucie zmęczenia

•    mrowienie lub drętwienie

•    niewyraźne widzenie

•    szumy w uszach (np. syczenie, brzęczenie)

Bardzo rzadko:

   zawroty głowy

•    biegunka

•    ból stawów

Częstość nieznana:

   trudności z oddychaniem

•    znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu

•    niskie stężenie sodu we krwi (mogące powodować uczucie zmęczenia, dezorientację, kurcze mięśni i [lub] w ciężkich przypadkach drgawki)

•    niskie stężenie potasu we krwi (któremu niekiedy towarzyszy osłabienie mięśni, kurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca)

•    mała liczba krwinek białych we krwi (objawy takie, jak: gorączka, zakażenia skóry, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej spowodowane przez zakażenia, osłabienie)

•    zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (które w ciężkich przypadkach może spowodować zażółcenie skóry i gałek ocznych)

•    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny we krwi (mogące wskazywać na nieprawidłową czynność nerek)

•    zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (które w ciężkich przypadkach może wywołać dnę moczanową)

•    omdlenie

Działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu walsartanu lub hydrochlorotiazydu w monoterapii:

Walsartan

Niezbyt często:

•    uczucie wirowania w głowie

•    ból brzucha

Częstość nieznana:

•    wysypka przebiegająca ze swędzeniem skóry lub bez, z jednoczesnym wystąpieniem niektórych spośród takich objawów, jak: gorączka, ból stawów, ból mięśni, obrzęk węzłów chłonnych i (lub) objawy grypopodobne

•    wysypka, fioletowo-czerwone plamy, gorączka, swędzenie (objawy zapalenia naczyń krwionośnych)

•    mała liczba płytek krwi (niekiedy z niewyjaśnionym krwawieniem lub występowaniem sińców)

•    wysokie stężenie potasu we krwi (niekiedy z wystąpieniem kurczów mięśni, zaburzeniami rytmu serca)

•    reakcje alergiczne (z takimi objawami, jak wysypka, swędzenie, pokrzywka, trudności z oddychaniem lub obrzęk, zawroty głowy)

•    obrzęk, głównie twarzy i gardła; wysypka; swędzenie

•    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby (zwiększone wartości)

•    zmniejszenie stężenia hemoglobiny i procentowej zawartości krwinek czerwonych we krwi (co w ciężkich przypadkach może spowodować niedokrwistość)

•    niewydolność nerek

•    niskie stężenie sodu we krwi (mogące powodować uczucie zmęczenia, dezorientację, kurcze mięśni i (lub) w ciężkich przypadkach drgawki)

Hydrochlorotiazyd

Często:

   swędząca wysypka i inne rodzaje wysypki

•    zmniejszony apetyt

•    łagodne nudności i wymioty

•    omdlenia, omdlenia po wstaniu

•    impotencja

Rzadko:

•    obrzęk i powstawanie pęcherzy na skórze (z powodu zwiększonej wrażliwości na światło słoneczne)

   zaparcie, uczucie dyskomfortu w żołądku lub jelitach, zaburzenia wątroby (zażółcenie skóry i gałek ocznych)

•    niemiarowe bicie serca

•    ból głowy

•    zaburzenia snu

•    przygnębienie (depresja)

•    mała liczba płytek krwi (niekiedy z krwawieniem lub występowaniem sińców pod skórą) Bardzo rzadko:

   zapalenie naczyń krwionośnych, z takimi objawami, jak wysypka, fioletowo-czerwone plamy, gorączka

•    swędzenie lub zaczerwienienie skóry

•    powstawanie pęcherzy na wargach, powiekach i w jamie ustnej

•    złuszczanie się skóry

•    gorączka

•    wysypka na twarzy z jednoczesnym bólem stawów

•    zaburzenia mięśniowe

•    gorączka (toczeń rumieniowaty skórny)

•    silny ból w nadbrzuszu; zanik lub mała liczba różnych rodzajów krwinek we krwi

•    ciężkie reakcje alergiczne

•    trudności z oddychaniem

•    zakażenie płuc; duszności.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek ApoValsart HCT

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

•    Nie stosować leku ApoValsart HCT, jeśli jego opakowanie jest uszkodzone lub widoczne są próby jego otwarcia.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek ApoValsart HCT

Substancjami czynnymi leku są walsartan i hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka powlekana leku ApoValsart HCT zawiera 160 mg walsartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Pozostałe składniki to: celuloza, proszek, wapnia wodorofosforan dwuwodny, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna, bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E171), Euroxide iron oxide red (E7016), żelaza tlenek czarny (E172) i żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek ApoValsart HCT i co zawiera opakowanie

Brązowe tabletki powlekane o kształcie przypominającym zmodyfikowaną kapsułkę, z wytłoczonym napisem „APO” po jednej stronie i „160/25" po drugiej.

Lek jest dostępny w blistrach w opakowaniach zawierających po 14 lub 28 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca:

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7