Imeds.pl

Arlevert 20 Mg + 40 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ARLEVERT 20 mg + 40 mg tabletki

Cinnarizinum + Dimenhydrinatum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w

tym nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Arlevert i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Arlevert

3.    Jak przyjmować lek Arlevert

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Arlevert

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Arlevert i w jakim celu się go stosuje

Lek Arlevert zawiera dwie substancje czynne. Jedną z nich jest cynaryzyna a drugą - dimenhydrynat. Substancje te należą do różnych grup leków. Cynaryzyna należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Dimenhydrynat należy do grupy leków przeciwhistaminowych.

Obie substancje wpływają na zmniejszenie objawów zawrotów głowy (uczucie zawrotów głowy lub „wirowania”) i nudności. Jeśli obie te substancje są stosowane jednocześnie, działają bardziej skutecznie niż stosowane osobno.

Lek Arlevert jest stosowany u dorosłych w leczeniu zawrotów głowy różnego pochodzenia. Może istnieć kilka różnych przyczyn zawrotów głowy. Stosowanie leku Arlevert może pomóc w wykonywaniu codziennych czynności, utrudnionych w związku z występowaniem zawrotów głowy.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Arlevert

Kiedy nie przyjmować leku Arlevert

-    u pacjentów w wieku poniżej 18 lat,

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cynaryzynę, dimenhydrynat lub difenhydraminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli pacjent jest uczulony na jakikolwiek inny lek przeciwhistaminowy (np. astemizol, chlorfeniramina i terfenadyna stosowane jako leki przeciwuczuleniowe). Nie należy stosować tego leku bez zalecenia lekarza.

-    u pacjentów z jaskrą zamykającego się kąta (rodzaj choroby oczu)

-    u pacjentów z padaczką,

-    u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem mózgowym (np. w zawiązku z guzem),

-    u pacjentów nadużywających alkoholu,

-    u pacjentów z chorobami gruczołu krokowego, które utrudniają oddawanie moczu.

-    u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Arlevert należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli u pacjenta występuje:

-    niskie lub wysokie ciśnienie tętnicze krwi,

-    zwiększone ciśnienie w gałce ocznej,

-    niedrożność jelit,

-    powiększony gruczoł krokowy,

-    nadczynność tarczycy,

-    ciężka choroba serca,

-    choroba Parkinsona.

Stosowanie leku Arlevert może pogorszyć stan pacjenta. Lek Arlevert może nadal być odpowiedni dla pacjenta, jednak lekarz musi brać te czynniki pod uwagę.

Inne leki i lek Arlevert

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Arlevert może reagować z innymi lekami przyjmowanymi przez pacjenta.

Jeśli lek Arlevert jest stosowany w skojarzeniu z poniższymi lekami, może powodować uczucie zmęczenia lub senność:

-    barbiturany (leki często stosowane jako środki uspokajające)

-    opioidy (silne leki przeciwbólowe takie jak morfina)

-    środki uspokajające (leki stosowane w leczeniu depresji i lęków)

-    inhibitory oksydazy monoaminowej (leki stosowane w leczeniu depresji i lęków)

Lek Arlevert może nasilać działanie następujących leków:

-    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji i lęków)

-    atropina (lek zwiotczający mięśnie, często stosowany podczas badań okulistycznych)

-    efedryna (może być stosowana w leczeniu kaszlu lub kataru)

-    prokarbazyna (lek stosowany w leczeniu niektórych nowotworów)

-    leki stosowane w celu obniżenia ciśnienia krwi

Aminoglikozydy (rodzaj antybiotyków) mogą uszkadzać ucho wewnętrzne. Podczas stosowania leku Arlevert takie uszkodzenie może być niezauważalne.

Nie należy przyjmować leku Arlevert z lekami stosowanymi w leczeniu nieregularnej pracy serca (leki przeciwarytmiczne).

Ponadto lek Arlevert może zmieniać reakcje skórne na alergeny podczas testów skórnych.

Lek Arlevert z jedzeniem i piciem

Lek Arlevert może powodować niestrawność. Można to zmniejszyć stosując tabletki po posiłku. Nie wolno pić alkoholu podczas przyjmowania leku Arlevert, ponieważ może powodować uczucie zmęczenia i senności.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie wolno stosować leku Arlevert podczas ciąży lub karmienia piersią, lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Arlevert może powodować senność. W przypadku wystąpienia takiego działania leku, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak przyjmować lek Arlevert

Lek Arlevert należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka leku Arlevert to: 1 tabletka stosowana trzy razy na dobę po posiłku i popijana płynem. Tabletkę należy połknąć w całości bez żucia.

Zwykle lek Arlevert stosuje się przez 4 tygodnie. Lekarz poinformuje pacjenta, jeśli konieczne będzie wydłużenie okresu leczenia lekiem Arlevert.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Arlevert

W razie przypadkowego zastosowania większej liczby tabletek lub w razie połknięcia tabletek przez dziecko należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zastosowania zbyt dużej liczby tabletek leku Arlevert u pacjenta może wystąpić uczucie silnego zmęczenia, zawroty głowy i drgawki. Może nastąpić rozszerzenie źrenic i niemożność oddawania moczu. Może pojawić się suchość w jamie ustnej, nagłe zaczerwienienie twarzy, zwiększenie częstości skurczów serca, gorączka, pot i ból głowy.

W przypadku zastosowania dużej ilości leku Arlevert może pojawić się napad padaczki, omamy, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, uczucie drżenia, podniecenie i trudności w oddychaniu. Może pojawić się śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku Arlevert

W przypadku pominięcia tabletki Arlevert należy ją po prostu pominąć. Następną tabletkę leku Arlevert należy zastosować o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Arlevert

Nie wolno przerywać stosowania leku Arlevert bez zalecenia lekarza. W razie przedwczesnego odstawienia leku objawy zawrotów głowy (zawroty głowy i „wirowanie") mogą powrócić ponownie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Arlevert może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (występują maksymalnie u 1 na 10 osób): ospałość, suchość w jamie ustnej, ból głowy i ból brzucha. Takie reakcje mają zwykle łagodny charakter i ustępują w ciągu kilku dni nawet, jeśli nadal stosowany jest lek Arlevert.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują maksymalnie u 1 na 100 osób): pocenie się, zaczerwienienie skóry, niestrawność, nudności, biegunka, nerwowość, skurcze, roztargnienie, szum w uszach (dzwonienie w uszach), parestezja (mrowienie rąk lub stóp), drgawki (drżenie).

Rzadkie działania niepożądane (występują maksymalnie u 1 na 1 000 osób): pogorszenie ostrości wzroku, reakcje alergiczne (np. reakcje skórne), wrażliwość na światło i trudności w oddawaniu moczu.

Bardzo rzadko działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób): możliwe zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi oraz może nastąpić duże zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, powodując osłabienie, powstawanie siniaków i zwiększenie możliwości zakażeń. W przypadku zakażenia z gorączką i poważnego pogorszenia ogólnego stanu należy skontaktować się z lekarzem i poinformować go o przyjmowanym leku.

Inne możliwe działania niepożądane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych), które mogą wystąpić w związku z tego typu lekiem obejmują:

zwiększenie masy ciała, zaparcie, uczucie ucisku w klatce piersiowej, żółtaczkę (żółte zabarwienie skóry lub białek oczu spowodowane zaburzeniami czynności wątroby lub krwi), nasilenie objawów jaskry zamykającego się kąta (choroba oczu, której towarzyszy wzrost ciśnienia w gałce ocznej), niekontrolowane ruchy, nietypowe pobudzenie lub niepokój (szczególnie u dzieci), ciężkie reakcje skórne.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Arlevert

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze.po wyrażeniu "Termin ważności" lub "EXP". Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Arlevert

Substancjami czynnymi leku są cynaryzyna 20 mg i dimenhydramina 40 mg.

Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, talk, hypromeloza, koloidalna krzemionka bezwodna, stearynian magnezu i kroskarmeloza sodowa.

Jak wygląda lek Arlevert i co zawiera opakowanie

Tabletki Arlevert są białe, okrągłe i oznaczone literą „A”. Lek jest dostępny w opakowaniach zawierających 20, 50 lub 100 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG, Liebigstrasse 1-2, DE-65439 Florsheim am Main, Niemcy.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

[Do uzupełnienia na szczeblu lokalnym]

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria, Republika Czeska, Niemcy, Rumunia, Słowacja:


Arlevert


Austria, Luksemburg: Belgia:

Dania, Szwecja:

Węgry:

Włochy:

Irlandia, Wielka Brytania: Polska:

Słowenia:

Holandia:


Arlevert 20 mg/40 mg Tabletten Arlevertan 20 mg/40 mg comprimes Arlevert 20 mg/40 mg tabletter Arlevert tabletta

Arlevertan 20 mg/40 mg compresse Arlevert 20 mg/40 mg tablets Arlevert 20 mg + 40 mg tabletki Arlevert 20 mg/40 mg tablete Arlevert 20 mg/40 mg tabletten


Zostały złożone dalsze wnioski o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w następujących krajach:

Cypr, Estonia, Grecja, Finlandia, Łotwa, Litwa, Portugalia:    Arlevert

Hiszpania:    Arlevertan

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09/2012

Inne źródła informacji

Czy niniejsza ulotka jest niewyraźnie wydrukowana lub trudna do odczytania? Należy zadzwonić pod numer ... (do uzupełnienia na szczeblu krajowym) i poprosić o pomoc.