+ iMeds.pl

Arogen 2,5 mgUlotka Arogen

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Arogen, 2,5 mg tabletki powlekane

Letrozołum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Arogen i wjakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Arogen

3.    Jak stosować lek Arogen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Arogen

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST AROGEN IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Arogen 2,5 mg tabletki powlekane zawiera substancję czynną o nazwie letrozol. Letrozol należy do grupy leków inhibitorów aromatazy. Stosowany jest w hormonalnym leczeniu nowotworów piersi.

Lek Arogen stosuje się:

w zapobieganiu nawrotom raka piersi, jako lek pierwszego rzutu po zabiegach chirurgicznych lub po leczeniu tamoksyfenem trwającym 5 lat.

w zapobieganiu przerzutom nowotworu do innych części ciała u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi.

Arogen może być stosowany jedynie w leczeniu nowotworów piersi z aktywnymi receptorami estrogenowymi i tylko przez kobiety po menopauzie (gdy miesiączkowanie ustało całkowicie).

Rozrost nowotworu piersi jest często stymulowany przez estrogeny - żeńskie hormony płciowe. Arogen zmniejsza ilość estrogenu przez blokowanie enzymu aromatazy, biorącej udział w produkcji estrogenu. Skutkiem tego działania jest spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu komórek nowotworowych i (lub) zahamowanie pojawiania się przerzutów w innych częściach ciała.

Arogen tabletki może być promowany tylko i wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarza. Lekarz prowadzący powinien regularnie monitorować stan zdrowia i postępy w leczeniu. Arogen może powodować ścieczenie lub zanikanie warstwy korowej kości (osteoporoza) w wyniku zmniejszenia ilości estrogenów w organizmie (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Lekarz prowadzący powinien skontrolować gęstość kości przed, w trakcie i po zakończeniu terapii.

W razie jakiekolwiek pytań związanych z działaniem leku Arogen lub przyczyną jego przepisania należy zwrócić się do lekarza prowadzącego. 1

Mogą się one różnić od informacji zawartych w tej ulotce.

Kiedy nie zażywać leku Arogen

jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na Ietrozol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Arogen

jeśli pacjentka nadal miesiączkuje (nie zakończyła menopauzy) jeśli pacjentka jest w ciąży jeśli pacjentka karmi piersią

Gdy występują wyżej wymienione stany, przed zażyciem leku Arogen, należy poinformować o nich lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Arogen

w przypadku ciężkiej niewydolności nerek w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby w przypadku osteoporozy lub złamań kości w wywiadzie

Gdy występują wyżej wymienione stany, należy poinformować o nich lekarza. Lekarz weźmie to pod uwagę podczas leczenia lekiem Arogen.

Zażywanie leku Arogen z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dzieci i młodzież

Nie stosuje się leku Arogen u dzieci i młodzieży.

Osoby w wieku podeszłym (> 65 lat)

Lek Arogen może być stosowany u osób w podeszłym wieku. Dawkowanie leku jest takie samo jak dla osób dorosłych.

Przyjmowanie leku zjedzeniem i piciem

Lek Arogen może być przyjmowany podczas lub pomiędzy posiłkami Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Arogen w trakcie ciąży i karmienia piersią.

Należy poinformować lekarza o ciąż)' lub karmieniu piersią zanim rozpocznie się stosowanie leku Arogen.

Lek Arogen jest wskazany do stosowania u kobiet po menopauzie.

Jeśli pacjentka jest w okresie menopauzy lub niedawno przebyła menopauzę, przed rozpoczęciem stosowania leku Arogen lekarz może zlecić wykonanie testu ciążowego. Lekarz oceni również, czy konieczne jest stosowanie środków antykoncepcyjnych w celu zapobiegnięcia zajścia w ciążę w czasie stosowania leku Arogen.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Arogen może powodować uczucie zmęczenia, senności lub zawroty głowy.

W przypadku wystąpienia tych dolegliwości nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka leku Arogen to 1 tabletka raz na dobę. Przyjmowanie letrozolu o tej samej porze każdego dnia pomoże zapamiętać, kiedy należy przyjąć tabletkę.

Sposób podawania

Tabletkę należy połknąć, popijając wodą lub innym płynem.

Czas trwania leczenia

Przyjmowanie leku należy kontynuować przez okres zalecany przez lekarza. Może zaistnieć konieczność zażywania leku przez okres kilku miesięcy lub lat. W przypadku pytań dotyczących długości leczenia lekiem Arogen należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Arogen

W przypadku, gdy pacjent (lub inna osoba) połknie jednorazowo większą liczbę tabletek należy niezwłocznie skontaktować się ze szpitalem lub lekarzem prowadzącym. Udając się do lekarza lub szpitala należy zabrać ze sobą opakowanie, aby było wiadomo, jakie tabletki zostały połknięte. Może wystąpić konieczność leczenia medycznego.

Pominięcie zastosowania leku Arogen

Jeśli minął czas przyjęcia kolejnej dawki (np. między 2 lub 3 godziny), należy pominąć tę dawkę i przyjąć kolejną o czasie, kiedy powinna zostać przyjęta.

W innym przypadku należy przyjąć dawkę niezwłocznie, a następną tabletkę prując o normalnej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Arogen

Nie należy przerywać stosowania leku Arogen, o ile lekarz nie zaleci. Patrz także punkt powyżej “Czas trwania leczenia”.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Arogen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość spośród obserwowanych działań niepożądanych ma nasilenie łagodne do umiarkowanego i najczęściej ustępują po kilku dniach lub tygodniach leczenia.

Niektóre z nich, takie jak uderzenia gorąca, wypadanie włosów, krwawienie z pochwy mogą być konsekwencją zahamowania produkcji estrogenów w organizmie.

Ciężkie działania niepożądane

Te działania niepożądane występują rzadko lub niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 leczonych pacjentek), lecz zawsze wymagają natychmiastowej interwencji lekarza:

podczas terapii letrozolem u niektórych pacjentów występował obrzęk, głównie twarzy i gardła (objawy reakcji alergicznej)

osłabienie, porażenie, utrata czucia w rękach lub nogach lub innych częściach ciała, utrata koordynacji, nudności, trudności z mówieniem lub oddychaniem (objaw zaburzenia pracy mózgu, takiego jak udar)

nagły, uciskający ból w klatce piersiowej (objawy zaburzeń serca)

trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej, omdlenia, przyspieszona akcja serca, zasinienie skóry, nagły ból kończyn górnych lub dolnych (stóp) (objawy tworzenia się zakrzepów krwi) tkliwy uciskowo i bolesny przy dotyku obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż naczyń tylnych wysoka gorączka, dreszcze lub owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej związane żiińfbkćjamiAiOWL' (niedobory białych krwinek)    Oeparismenl Mityki Lekowej i Fermat

00-952 Warszaw.?

'■1 Miodow» "'f>

ostre, stałe zaburzenia widzenia

W razie wystąpienia wyżej wymienionych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne zgłaszane działania niepożądane

Bardzo częste działania niepożądane (występują częściej niż u 10 na 100 leczonych pacjentek) uderzenia gorąca zmęczenie nasilona potliwość bóle kości i stawów

Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych objawów jest szczególnie dotkliwy, należy powiadomić lekarza.

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów) wysypka na skórze bole głowy zawroty głowy złe samopoczucie

zaburzenia układu pokarmowego takie jak nudności, wymioty, niestrawność, zaparcia, biegunka zwiększenie lub utrata apetytu bole mięśniowe

ścieńczenie lub utrata gęstości kości (osteoporoza), niekiedy prowadząca do złamań kości

obrzęk ramion, dłoni, stóp, kostek

uczucie smutku (depresja)

zwiększenie masy ciała

utrata włosów

Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych objawów jest szczególnie dotkliwy, należy powiadomić lekarza.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów)

zaburzenia układu nerwowego takie jak lęk, nerwowość, podenerwowanie, senność, zaburzenia pamięci, bezsenność zaburzenie czucia, szczególnie dotyku

zaburzenia oka takie jak zaburzenia widzenia, podrażnienie oka

kołatanie serca, przyspieszona akcja serca, wzrost ciśnienia krwi (nadciśnienie)

zaburzenia skóry takie jak świąd, pokrzywka, suchość skóry

zaburzenia pochwy takie jak krwawienia, upławy, suchość

ból brzucha

sztywność stawów (zapalenie stawów)

bole piersi

gorączka

pragnienie, zaburzenia smaku, suchość w ustach suchość błon śluzowych zmniejszenie masy ciała

zakażenia dróg moczowych, zwiększona częstość oddawania moczu kaszel

Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych objawów jest szczególnie dotkliwy, należy powiadomić lekarza.

Podczas stosowania leku Arogen mogą wystąpić zmiany w wynikach badań diagnostycznych, takie jak: zwiększone stężenie cholesterolu (hipercholesterolemia) lub zwiększona aktywność enzymów

wątrobowych.    4W1OTEKSTWO 2WI0W

Ltepariaiiieni Polityki Lekowej i Farmę

00-952 Warszawę iVlfnríov-/^1 I*


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AROGEN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Arogen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności (EXP):,!. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których już się nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Arogen

Substancją czynną leku Arogen jest letrozol. Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg letrozolu.

Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu glikolan skrobiowy, magnezu stearynian. Składnikami otoczki tabletki są: alkohol poliwinylowy, makrogol, tytanu dwutlenek (E171), talk, żelaza tlenek żółty (E172), żółcień pomarańczowa (El 10).

Jak wygląda lek Arogen i co zawiera opakowanie

Arogen jest dostarczany w postaci tabletek powlekanych. Tabletki powlekane są żółte, okrągłe, dwuwypukłe a nadrukiem po jednej stronie „2,5” i bez oznakowania na drugiej. Opakowanie zawiera 10, 14, 28, 30 lub 100 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny BIOGENED S.A. ul. Pojezierska 99,

91-342 Łódź, Polska

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii

EirGen Pharma Ltd,

64/65 Westside Business Park,

Old Kilmeaden Road,

Waterford, Irlandia

Genepharm S.A.

I8lh Km. Marathon Ave., 153 51 Pallini Grecja

Data zatwierdzenia ulotki:

v/ïbllSTtiKSTWO ZLKüVLw-

9spartamem Polityki Lekowej i Farmař.' 10-952 Warszawę blindo w-- '! ?

Ospsriament foiityki Lekowej i farmer 00-952 Warszawę ul Miodowe 'i?


5

1

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU AROGEN

Należy stosować się ściśle do wskazówek lekarza.

Arogen

Charakterystyka Arogen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Arogen, 2,5mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletka powlekana produktu leczniczego Arogen zawiera 2,5 mg letrozolu (Letrozolum). Zawiera także żółcień pomarańczową (E110).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Okrągła, żółta dwuwypukła tabletka powlekana z wytłoczeniem „2,5” pojednej stronie i gładka na rewersie.

4,    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

*    Leczenie uzupełniające u kobiet po menopauzie z wczesnym stadium zaawansowania raka piersi z receptorami dla hormonów.

*    Przedłużone leczenie uzupełniające u pacjentek po menopauzie z hormonozależnym rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania, po standardowym leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem trwającym 5 lat.

•    Leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie.

•    Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, występującej fizjologicznie lub wywołanej sztucznie, u których wystąpił nawrót lub progresja procesu nowotworowego, które wcześniej były leczone lekami o działaniu antyestrogenowym.

Skuteczność leku nie została potwierdzona u kobiet z rakiem piersi bez receptorów dla estrogenów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Podanie doustne

Pacjentki dorosłe oraz w podeszłym wieku

Zalecana dawka produktu Arogen wynosi 2,5 mg jeden raz na dobę.

Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania u pacjentek w podeszłym wieku.

W terapii uzupełniającej, leczenie produktem leczniczym Arogen, należy kontynuować przez 5 lat lub do momentu nawrotu choroby nowotworowej. W terapii uzupełniającej, doświadczenie kliniczne obejmuje okres 2 lat (średni czas trwania leczenia wynosił 25 miesięcy).

W przedłużonym leczeniu uzupełniającym, doświadczenie kliniczne obejmuje okres 4 lat (średni czas trwania leczenia).    ;VuNt‘STKK,STvi'i’> yiłjjiiiWIA

t


Oii|)siTeii!Uirit t-iliiyki Laltuwej i Farmacji ■'30-952 Warszawa ni fjliodown "15

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami, leczenie produktem Arogen należy prowadzić do czasu pojawienia się dowodów świadczących o progresji procesu nowotworowego.

Dzieci Nie dotyczy.

Pacjenci z zaburzona czynnością wątroby itlubl nerek

Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania u pacjentek z niewydolnością nerek i klirensem kreatyniny większym niż 30 ml/min.

Nie ma wystarczających danych do stwierdzenia konieczności modyfikacji dawki u pacjentek z ciężką niewydolnością nerek i klirensem kreatyniny niższym od 30 ml/min. Bądź pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkty 4.4. i 5.2.).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Stan przed menopauzą; ciąża, karmienie piersią (patrz punkty 4.6. Ciąża i laktacja i 5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie)

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia, u pacjentek, u których nie jest potwierdzone zakończenie menopauzy należy określić poziom hormonów LH, FSH i (lub) estradiolu.

Pacjentki z zaburzoną czynnością nerek

Letrozol nie został przebadany na dostatecznej liczbie pacjentów z klirensem kreatyniny <10 ml/min.

W związku z powyższym lek powinien być stosowany ostrożnie i ze szczególnym rozważeniem ryzyka/korzyści,

Pacjentki z zaburzoną czynnością wątroby

Letrozol był badany tylko u ograniczonej liczby pacjentek bez przerzutów nowotworu, z łagodnym do średnio nasilonego oraz ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. U mężczyzn ochotników, bez choroby nowotworowej, z ciężką niewydolnością wątroby dużego stopnia (marskość wątroby, C wg skali Child-Pough), dostępność leku i okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji zwiększyły się 2 do 3-krotnie w porównaniu do zdrowych ochotników. Dlatego u takich pacjentek, produkt Letrozol powinien być stosowany po wnikliwym rozważeniu, czy ryzyko związane z leczeniem nie przewyższa oczekiwanych korzyści (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Wpływ na układ kostny

Letrozol jest produktem silnie zmniejszającym stężenie estrogenu. W leczeniu uzupełniającym oraz przedłużonym leczeniu uzupełniającym mediana obserwacji trwająca odpowiednio 30 i 49 miesięcy jest niewystarczająca do pełnej oceny ryzyka złamań związanego z długotrwałym stosowaniem letrozolu.

Kobiety, u których stwierdzono w wywiadzie osteoporozę i (lub) złamania lub, które są w grupie podwyższonego ryzyka osteoporozy powinny mieć, przed rozpoczęciem leczenia uzupełniającego lub przedłużonego leczenia uzupełniającego, obowiązkowo wykonane densytometryczne badanie gęstości kości oraz powinny być monitorowane w kierunku rozwoju osteoporozy podczas leczenia letrozolem i po okresie leczenia. Leczenie lub zapobieganie osteoporozie powinno być wprowadzone, jako uzasadnione i dokładnie monitorowane (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane),

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Badania kliniczne wykazały, że jednoczesne podawanie letrozolu z warfaryną i cymetydyn^ jjie, pp^ęduję j W\h wystąpienia klinicznie istotnych interakcji.    1

: u m.552

■ i,    '■

Ponadto, przegląd baz danych z badań klinicznych nie wykazał znaczących klinicznie interakcji u pacjentów przyjmujących inne powszechnie stosowane leki.

Nie ma doświadczenia w stosowaniu leku w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi,

In viiro letrozol jest inhibitorem izoenzymu 2A6 cytochromu P450 oraz słabym inhibitorem izoenzymu 2CI9. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania Jetrozolu z lekami, których dyspozycja w organizmie jest zależna od powyższych izoenzymów i które mają wąski indeks terapeutyczny,

4.6    Ciąża i laktacja

Kobiety w wieku okołomenopauzalnym, które mogą zajść w ciąże

Lekarz powinien przedyskutować konieczność zastosowania odpowiedniej antykoncepcji u kobiet mogących zajść w ciążę, w tym kobiet w okresie przed menopauzą oraz w okresie po menopauzie do czasu zdiagnozowania tego stanu (patrz punkty 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania; 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie).

Ciąża

Letrozol 2,5 mg, tabletki powlekane, jest przeciwwskazany podczas ciąży (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).

Laktacja

Letrozol 2,5 mg, tabletki powlekane, jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

W trakcie leczenia letrozolem zaobserwowano występowanie zmęczenia lub zawrotów głowy.

Niezbyt często występuje uczucie senności. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Letrozol był dobrze tolerowany we wszystkich badaniach dotyczących leczenia pierwszego i drugiego rzutu zaawansowanego raka piersi, jako leczenie uzupełniające raka piersi we wczesnym stadium oraz jako lek drugiego rzutu. Około jedna trzecia pacjentek leczonych letrozolem w dawce 2,5 mg z przerzutami lub w leczeniu neoadjuwantowym, około 70-75% pacjentek otrzymujących leczenie uzupełniające oraz około 40% pacjentek poddanych przedłużonemu leczeniu uzupełniającemu doświadczyło działań niepożądanych. Obserwowane działania niepożądane są zazwyczaj łagodne lub umiarkowane i większość z nich jest związana z niedoborami estrogenów (np. uderzenia gorąca).

Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi występującymi w badaniach klinicznych były; uderzenia gorąca, bóle stawów, nudności, zmęczenie. Wiele działań niepożądanych może być naturalną, fizjologiczną konsekwencją braku estrogenów (np. uderzenia gorąca, łysienie, krwawienia z pochwy).

Po standardowym leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem, z medianą obserwacji trwającą 28 miesięcy, niezależnie od związku przyczynowego, następujące działania niepożądane były zgłoszone częściej w grupie przyjmującej letrozol niż placebo: uderzenia gorąca (50,7% w porównaniu do 44,3%), bóle stawów/zapalenie stawów (28,5% w porównaniu do 23,2%) oraz bóle mięśniowe (10,2% w porównaniu do 7,0%). Większość tych działań niepożądanych obserwowana była w pierwszym roku leczenia.

Przypadki osteoporozy i złamań były częstsze w grupie pacjentek otrzymujących letrozol niż w grupie placebo (odpowiednio 7,5% w porównaniu do 6,3% oraz 6,7% w porównaniu do 5,9% ).

Oepartamuril    i ftirmijtii

00-S52 Warszawa ni Miodowa 'i P

W przedłużonym leczeniu uzupełniającym z medianą obserwacji trwającą odpowiednio 47 miesięcy dla letrozolu i 28 miesięcy dla placebo, niezależnie od związku przyczynowego, następujące działania niepożądane były zgłoszone częściej w grupie przyjmującej letrozol niż placebo -uderzenia gorąca (60,3% w porównaniu do 52,6%), bóle stawów/zapalenie stawów (37,9% w porównaniu do 26,8%) oraz bóle mięśniowe (15,8% w porównaniu do 8,9%). Większość tych działań niepożądanych obserwowana była w pierwszym roku leczenia. Przypadki osteoporozy i złamań były częstsze w grupie pacjentek otrzymujących letrozol niż w grupie placebo (odpowiednio 12,3% w porównaniu do 7,4% oraz 10,9% w porównaniu do 7,2% ). W okresie po przestawieniu na terapię letrozolem u 3,6 % pacjentek zgłaszano wystąpienie nowo zdiagnozowanej osteoporozy, podczas gdy w 5,1 % przypadków zgłaszano złamania.

W leczeniu uzupełniającym, niezależnie od przyczyny, następujące działania niepożądane występowały odpowiednio w randomizowanych grupach przyjmujących letrozol i tamoksyfen: skrzepimy z zatorami (1,5% w porównaniu do 3,2%, gdzie P < 0,001), dławica piersiowa (0,8% w porównaniu do 0,8%), zawał mięśnia sercowego (0,7% w porównaniu do 0,4%), niewydolność mięśnia sercowego (0,9% w porównaniu do 0,4%, P=0,006).

Obserwowane w badaniach klinicznych działania niepożądane w wyniku stosowania letrozolu przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane zgodnie z częstością występowania, najczęściej występujące jako pierwsze.

Zastosowano następującą skalę:

bardzo często    (>10%);

często    (>I%, <10%);

niezbyt często    (>0,I%, <1%);

rzadko    (> 0,01%, < 0,1%);

bardzo rzadko (< 0,01 %) w tym pojedyncze przypadki.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często    zakażenia układu moczowego

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone fw tvm torbiele j polipy)

Niezbyt często    ból nowotworowy (nie dotyczy leczenia uzupełniającego oraz przedłużonego

leczenia uzupełniającego)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Niezbyt często    leukopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywania

Często    brak łaknienia, zwiększenie łaknienia, hipercholesterolemia

Niezbyt często    obrzęki ogólne

Zaburzenia psychiczne Często    depresja

Niezbyt często    lęk, w tym nerwowość i drażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

Często    bóle głowy, zawroty głowy

Niezbyt często    senność, bezsenność, zaburzenia pamięci, nieprawidłowe odcząwąnęę^pdźcóy^iit^Wi^

w tym parestezje, niedoczulica, zaburzenia smaku, udar mózgowy en t ftityki Ukowoj i Farmacji

0U-9S2 Warszawa

Mi Miodowi!

zaćma, podrażnienie oka, nieostre widzenie

Zaburzenia oka Niezbyt często


Zaburzenia serca

Niezbyt często    kołatanie serca, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często    zakrzepowe zapalenie żył, w tym zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych

i głębokich, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca

Rzadko    zator płuc, zakrzepica tętnic, udar niedokrwienny mózgu

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często    duszność, kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Często    nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka

Niezbyt często    ból brzucha, zapalenie jamy ustnej, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo często    zwiększona potliwość

Często    łysienie, wysypka (w tym wysypka rumieniowa i wysypka plamisto-grudkowa

przypominająca zmiany łuszczycowe, pęcherzykowa)

Niezbyt często    świąd, suchość skóry, pokrzywka

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo często    bóle stawów

Często    bóle mięśni, kości, osteoporoza, złamania kości

Niezbyt często    zapalenia stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często    zwiększenie częstości oddawania moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często    krwawienia z dróg rodnych, obfite białe upławy, suchość pochwy, bóle piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często    uderzenia gorąca, zmęczenie w tym osłabienie

Często    złe samopoczucie, obrzęki obwodowe

Niezbyt często


gorączka, suchość śluzówek, pragnienie

■;i V’.

i

OO-SÓ?, WfííĚťfvíWř-


Badania diagnostyczne

Często    zwiększenie masy ciała

zmniejszenie masy ciała

Niezbyt często


4.9 Przedawkowanie

Znane są przypadki przedawkowania letrozolu.

Nie jest znane specyficzne postępowanie po przedawkowaniu. W razie przedawkowania letrozolu zaleca się stosowanie terapii objawowej i podtrzymującej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamicznc

Grupa terapeutyczna wg ATC: niesteroidowy inhibitor aromatazy (inhibitor biosyntezy estrogenu); środek przeciwnowotworowy, kod ATC: L02B G04

Farmakodynamika

Eliminacja stymulacji estrogenowej jest warunkiem wstępnym dla odpowiedzi nowotworów, u których wzrost komórek jest uzależniony od obecności estrogenów. U kobiet po menopauzie estrogeny powstają głównie w wyniku działania enzymu aromatazy, który przekształca androgeny (głównie androstendion i testosteron) do estronu i estradiolu. To hamowanie biosyntezy estrogenów w komórkach obwodowych i w samych komórkach nowotworowych może być uzyskane dzięki zahamowaniu aktywności enzymu -aromatazy.

Letrozol jest niesteroidowym inhibitorem aromatazy. Wpływa na aromatazę poprzez odwracalne wiązanie z cytochromem (P450) aromatazy, w wyniku czego hamuje syntezę estrogenów we wszystkich tkankach, w których są obecne,

U zdrowych kobiet po menopauzie pojedyncze dawki 0,1 mg, 0,5 mg oraz 2,5 mg, zmniejszały stężenie estronu i estradiolu w osoczu odpowiednio 75% do 78% i do 78% w porównaniu do stężenia początkowego. Maksymalne zmniejszenie stężenia zostało zarejestrowane pomiędzy 48 a 78 godziną po podaniu.

U kobiet po menopauzie z zaawansowanym nowotworem piersi, dobowe dawki letrozolu od 0,1 mg do 5 mg obniżały stężenia estradiolu, estronu i siarczanu estronu o 75% do 95% w stosunku do stężenia początkowego. Stosując dawki 0,5 mg i większe w wielu przypadkach stężenie estronu i sulfonianu estronu były poza granicą wykrywalności, co wskazuje na silniejsze hamowanie syntezy estrogenów po takich dawkach. Hamowanie estrogenów było utrzymane przez cały okres terapii letrozoiem,

Letrozol wykazuje dużą specyficzność w hamowaniu aktywności aromatazy.

Nie zaobserwowano zaburzenia nadnerczowej produkcji steroidów. U pacjentek po menopauzie, leczonych dawką dobową letrozolu od 0,1 mg do 5,0 mg, nie zarejestrowano klinicznie istotnych zmian w stężeniu kortyzolu, aldosteronu, 11-deoksykortyzolu, 17-hydroksyprogesteronu t ACTH w osoczu, ani w aktywności reninowej osocza. Test pobudzenia ACTH, przeprowadzony po 6 i 12 tygodniach leczenia dobowymi dawkami 0,1 mg, 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg, 2,5 mg oraz 5 mg, nie wykazał jakiegokolwiek zmniejszania wytwarzania aldosteronu czy kortyzolu. W związku z tym nie ma konieczności stosowania leczenia uzupełniającego glikokortykoidami czy mineralokortykoidami.

U zdrowych kobiet po menopauzie, pojedyncze dawki 0,1 mg, 0,5 mg i 2,5 mg letrozolu, nie powodowały żadnych zmian w stężeniu androgenów (androstendionu i testosteronu), co wskazuje, że blokada syntezy estrogenów nie prowadzi do gromadzenia się prekursorów androgenowych.

Stężenia LH i FSH w osoczu również nie ulegały zmianie po podawaniu letrozolu podobnie jak czynność tarczycy, oceniana testami TSH, T4 i T3.

Leczenie uzupełniające


Departamfeni Poi i ty Ki Lui.tjwej i Nrmacji OG-952 Warszawa ul Miodowa 15

W wieloośrodkowym podwójnie ślepym badaniu, w którym zrandomizowano ponad 8000 kobiet po menopauzie i po resekcji wczesnego raka piersi posiadającego receptory dla hormonów, do następujących ramion badania:

Opcja 1:

A: tamoksyfen przez 5 lat B: letrozol przez 5 lat

C: tamoksyfen przez 2 lata, następnie letrozol przez 3 lata D: letrozol przez 2 lata, następnie tamoksyfen przez 3 lata

Opcja 2

A: tamoksyfen przez 5 lat B: letrozol przez 5 lat

Dane umieszczone w Tabeli 2 odzwierciedlają wyniki z ramion badania bez zmiany leczenia (ramię A i B) wraz z wynikami ograniczonymi do okresu 30 dni po zmianie leczenia w dwóch pozostałych ramionach (ramię C i D). Analiza monoterapii w porównaniu do sekwencjonowanego leczenia hormonalnego zostanie przeprowadzona, gdy zostanie zgromadzona odpowiednia liczba przypadków.

Mediana obserwacji wynosiła 26 miesięcy, 76% pacjentek pozostawało pod obserwacją ponad 2 lata, a 16% (1252) przez 5 lat lub dłużej.

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był okres przeżycia bez choroby (DFS - disease free survival), który określano jako czas od randomizacji do pierwszej miejscowej lub odległej wznowy (przerzutów) choroby podstawowej, rozwój inwazyjnego raka w drugiej piersi, wystąpienie drugiego pierwotnego guza innego narządu niż pierś lub zgon z jakiejkolwiek przyczyny. Letrozol zmniejszył ryzyko nawrotu choroby o 19% w porównaniu z tamoksyfenem (współczynnik ryzyka 0,81; P — 0,003).

Współczynnik 5-letniego okresu przeżycia bez choroby wynosił 84% dla letrozolu oraz 81,4% dla tamoksyfenu. Poprawa w zakresie okresu przeżycia dla letrozolu widoczna jest już po 12 miesiącach i utrzymuje się przez okres wykraczający poza 5 lat. Letrozol również istotnie zmniejsza ryzyko nawrotu w porównaniu z tamoksyfenem, niezależnie od tego, czy wcześniej zastosowano chemioterapię (współczynnik ryzyka 0,72; P = 0,018), czy chemioterapii nie stosowano (współczynnik ryzyka 0,84; P = 0,044).

Drugorzędowym punktem końcowym badania była całkowita liczba pacjentów, którzy przeżyli.

Zarejestrowano 358 zgonów (166 dla letrozolu i 192 dla tamoksyfenu).

Nie zaobserwowano znaczących różnic w liczbie pacjentów, którzy przeżyli pomiędzy tymi dwiema grupami (współczynnik ryzyka 0,86; P = 0,15).

Letrozol znacząco redukuje ryzyko niewydolności systemowej o 17% w porównaniu do tamoksyfenu (współczynnik ryzyka 0,83; P = 0,02). Jednakże, z korzyścią dla letrozolu nie zaobserwowano znaczących różnic w występowaniu nowotworu drugiej piersi (współczynnik ryzyka 0,61; P = 0,09).

Analizy DFS w oparciu o stan węzłów pokazały większą skuteczność w stosowania letrozolu względem tamoksyfenu w redukcji ryzyka nawrotów u pacjentek z przerzutami do węzłów (współczynnik ryzyka 0,71;

95% przedział ufności 0,59; 0,85; P = 0,0002) podczas gdy nie zaobserwowano znaczących różnic w leczeniu u pacjentek bez przerzutów do węzłów (współczynnik ryzyka 0,98; 95% przedział ufności 0,77,

1,25; P = 0,89). To obniżenie skuteczności u pacjentek bez przerzutów do węzłów zostało potwierdzone w analizach badań interakcji (P = 0,03).

Pacjentki otrzymujące letrozol, w porównaniu z pacjentkami otrzymującymi tamoksyfen, miały mniej nowotworów złośliwych (1,9% w porównaniu z 2,4%).

Zaobserwowano mniej incydentów występowania nowotworu śluzówki macicy u pacjentek leczonych letrozolem w porównaniu z pacjentkami leczonymi tamoksyfenem ( 0,2% w porównaniu do 0,4%).

W tabeli 2 i 3 zebrano wyn iki.    ■ ^ i ■"'>) K ¡ciTST(> zinroW!/.

departament f'oJityki Utwej i Farmacji iW QS2 Warszawa

"i Miodowa [ii

Wyniki analiz zebrano w tabeli 4 pomijając 2 sekwencyjne ramiona z randomizacji w opcji 1, to znaczy zebrano ocenę tylko dla ramion monoterapii:

Tabela 2

Przeżycie bez choroby i całkowite przeżycie

Letrozol n=4003

Tamoksyfen

n=4007

Współczynnik ryzyka (95%CI)

Wartość p*

Przeżycie bez choroby DFS

-    pierwszorzędowy

-    definicja protokołu

351

428

0,81 (0,70; 0,93)

0,0030

Odległe przeżycie bez choroby (przerzuty)

- drugorzędowy

184

249

0,73 (0,60; 0,88)

0,0012

Całkowite przeżycia -drugorzędowy - ilość zgonów

166

192

0,86(0,70; 1,06)

0,1546

Przeżycie bez choroby

323

383

0,83 (0,72; 0,97)

0,0172

Rak drugiej piersi (inwazyjny)

- drugorzędowy

19

31

0,61(0,35; 1,08)

0,0910

CI = przedział ufności

*p = test logarytmiczny rang, z uwzględnieniem opcji randomizacji i wcześniejszego stosowania adjuwantowej chemioterapii.

Tabela 3

Przeżycie bez choroby i całkowite przeżycie według stanu węzłów i uprzedniej chemioterapii uzupełniającej

Współczynnik ryzyka 95%

Wartość p1

Przeżycie bez choroby

Węzły

-    przerzuty

-    brak przerzutów

0,71 (0,59; 0,85) 0,98 (0,77; 1,25)

p = 0,0002

p = 0.8875

Uprzednia chemioterapia uzupełniająca

-    tak

-    nie

0,72 (0,55; 0,95) 0,84(0,71; 1,00)

p = 0,0178 p = 0,0435

Całkowite przeżycie

Węzły

-    przerzuty

-    brak przerzutów

0,81 (0,63; 1,05) 0,88 (0,59; 1,30)

p = 0,1127 p = 0,5070

Uprzednia chemioterapia uzupełniająca -tak - nie

0,76(0,51; 1,14) 0.90 (0,71; 1,15)

p = 0,1848 p = 0,3951

Odlegle przeżycie bez choroby

Węzły

-    przerzuty

-    brak przerzutów

0,67 (0,54; 0,84) 0,90(0,60; 1,34)

p = 0,0005 p = 0,5973

Uprzednia chemioterapia uzupełniająca - tak

0,69 (0,50; 0,95)

p = 0,0242

- nie

0,75 (0,60; 0,95)

p = 0,0184

1 model Coxa poziom znaczności

Tabela 4

Podstawowe punkty analizy: Skuteczność działania w punktach końcowych w odniesieniu^do.^ v(, y randomizacyjnych opcji ramion monoterapii    '¿uii^ii¿wąj i Farmacji

0U-S52 Warszawa ul Miodowa 15


punkt końcowy

opcja

statystyka

Letrozol

Tamoksyfen

DFS przeżycie bez choroby

I

przypadki / n

100/ 1546

137/ 1548

wsp. ryzyka (95% Cl), p

0,73 (0,56; 0,94); 0,0159

2

przypadki / n

177/917

202 / 911

wsp. ryzyka (95% Cl), p

0,85 (0,69; 1,04); 0,1128

sumarycznie

przypadki / n

277 i 2463

339 / 2459

wsp. ryzyka (95% CI), p

0,80 (0,68; 0,94); 0,0061

DFS przeżycie bez choroby (z wyłączeniem drugich przerzutów)

i

przypadki / n

80/ 1546

110/1548

wsp. ryzyka (95% CI), p

0,73 (0,54; 0,97); 0,0285

2

przypadki / n

159/917

187/911

wsp, ryzyka (95% CI), p

0,82 (0,67; 1,02); 0,0753

sumarycznie

przypadki / n

239 / 2463

297 / 2459

wsp. ryzyka (95% CI), p

0,79 (0,66; 0,93); 0,0063

Odległe przeżycie bez choroby

i

przypadki / n

57/ 1546

72/1548

wsp. ryzyka (95% CI), p

0,79(0,56; 1,12); 0,1913

2

przypadki / n

98/917

124/911

wsp. ryzyka (95% CI), p

0,77 (0,59; 1,00); 0,0532

sumarycznie

przypadki / n

155/2463

196/2459

wsp, ryzyka (95% Cl), p

0,78 (0,63; 0,96); 0,0195

Sumarycznie przeżycie

i

przypadki / n

41/ 1546

48/ 1548

wsp. ryzyka (95% CI), p

0,86 (0,56; 1,30); 0,4617

2

przypadki / n

98/917

116/911

wsp. ryzyka (95% CI), p

0,84(0,64; 1,10); 0,1907

sumarycznie

przypadki / n

139/2463

164/2459

wsp. ryzyka (95% Cl), p

0,84(0,67; 1,06); 0,1340

Podana wartość p oparta na teście logrank straty fi kowanym w chemioterapii uzupełniającej dla każdej opcji randomizacyjnej, oraz przez każdą opcję randomizacyjną i chemioterapie uzupełniającą dla wszystkich analiz.


Średnia długość trwania terapii wynosiła 25 miesięcy, 73% pacjentek leczono dłużej niż 2 lata, 22% pacjentek leczono dłużej niż 4 lata. Średni czas kontynuowanego leczenia wynosił 30 miesięcy dla obu grup przyjmujących letrozol i tamoksyfen.

Działania niepożądane, których wystąpienie może być związane z przyjmowaniem leków użytych do badania były zgłaszane w 78% od pacjentów przyjmujących letrozol, w porównaniu z 73% zgłoszeń od pacjentów przyjmujących tamoksyfen. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi występującymi w czasie przyjmowania letrozolu były uderzenia gorąca, poty nocne, bóle stawów, wzrost masy bia^    . |;„rmaCjt

00-352 Warszaw.? ni Miodowi 15


Z wymienionych działań niepożądanych, jedynie bóle stawów występuje znacząco częściej w grupie przyjmującej letrozolu niż w grupie przyjmującej tamoksyfen (20% w porównaniu z 13% dla grupy tamoksyfenu).

Leczenie letrozolem było związane z wyższym ryzykiem wystąpienia osteoporozy (2,2 % w porównaniu z 1,2% grupy tamoksyfenu). Podsumowując, niezależnie od przyczyn, incydenty sercowo-naczyniowe i udary naczyniowe mózgu były zgłaszane cały czas po randomizacji w podobnych proporcjach w liczbie pacjentów w obu grupach (10,8% dla letrozolu i 12,2 % dla tamoksyfenu). Wśród nich, przypadki zakrzepów z zatorami były zgłaszane znacząco rzadziej w grupie letrozolu ( 1,5%) w porównaniu z grupą tamoksyfenu (3,2%) (P < 0,001), podczas gdy niewydolność serca zgłaszana była znacząco częściej w grupie letrozolu (0,9%) w stosunku do grupy tamoksyfenu (0,4%) (P = 0,006). Wśród pacjentów, u których wartość początkowa całkowitego cholesterolu w osoczu mieściła się w zakresie prawidłowych wartości, wzrost tej wartości powyżej 1,5 -krotności wartości początkowej zaobserwowano u 5,4 % pacjentów przyjmujących letrozolu, w porównaniu z 1,1 % pacjentów przyjmujących tamoksyfen.

Przedłużone leczenie uzupełniające

W wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, randomizowanym badaniu kontrolowanym placebo, z udziałem ponad 5100 pacjentek po menopauzie z rakiem piersi z receptorami hormonalnymi oraz o nieznanym statusie receptorowym. Pacjentki pozostające w okresie remisji po ukończeniu terapii uzupełniającej tamoksyfenem (4,5 - 6 lat) zostały losowo przydzielone do grupy letrozolu lub placebo.

Analiza przeprowadzona po medianie obserwacji trwającej 28 miesięcy (25% pacjentek pozostawało pod obserwacją do 38 miesięcy) wykazała, że leczenie letrozolem obniżyło ryzyko nawrotu o 42% w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka 0,58; P = 0,00003). Statystycznie istotną przewagę letrozolu nad placebo w zakresie długości przeżycia w okresie remisji obserwowano niezależnie od stanu węzłów chłonnych: wskaźnik ryzyka 0,48; P = 0,002; pacjentki z przerzutami do węzłów chłonnych: wskaźnik ryzyka 0,61; P = 0,002.

W analizie kryterium drugorzędowego czyli całkowitego przeżycia, odnotowano 113 zgonów (51 w grupie letrozolu, 62 w grupie placebo). Nie stwierdzono istotnej różnicy w zakresie całkowitego przeżycia między obiema grupami (współczynnik ryzyka 0,82; P = 0,29).

Następnie kontynuowano badanie w modelu niezaślepionym, podczas którego pacjenci otrzymujący placebo mogli rozpocząć przyjmowanie letrozolu, jeśli wyrazili taką wolę.Po zakończeniu tego etapu badania, ponad 60% pacjentów zakwalifikowało się do zmiany na Ietrozol (np. przedłużona terapia uzupełniająca).

Pacjenci przestawieni z placebo na Ietrozol byli po uzupełniającej terapii tamoksyfenem trwającej średnio 31 miesięcy (zakres od 14 do 79 miesięcy).

Uaktualniona analiza intend-to-treat była prowadzona na podstawie średniej długości katamnezy wynoszącej 49 miesięcy. W grupie przyjmującej Ietrozol, u co najmniej 30% pacjentów obserwacja po leczeniu trwała 5 lat, u 59% pacjentów obserwacja po badaniu trwała, co najmnięj4 lata. W uaktualnionej analizie odległego przeżycia bez choroby, Ietrozol, w porównaniu z placebo, znacząco redukował ryzyko wystąpienia nawracającego raka piersi (współczynnik ryzyka0,68; 95% przedział ufności 0,55; 0,83; P =0,0001).

Letrozol także znacząco zmniejszał prawdopodobieństwo inwazji nowego, kontralateralnego nowotworu w 41% w porównaniu z placebo (wskaźnik szansy 0,59; 95% przedział ufności 0,36; 0,96; P =0,03).

Nie zaobserwowano znaczących różnic w odległym przeżyciu bez choroby lub danych sumarycznych przeżycia.

Uaktualnione dane (średnia długość trwania katamnezy wynosiła 40 miesięcy) badania gęstości kości (226 pacjentów włączonych) pokazały, że po 2 latach, w porównaniu z wynikami początkowymi, pacjenci otrzymujący letrozol byli związani z większym obniżeniem gęstości kości biodrowej ( średni spadek o 3,8% gęstości kości biodrowej w porównaniu ze spadkiem gęstości kości biodrowej o 2,0 % w grupie otrzymującej placebo (P = 0,012, przystosowany do stosowania bisfosfonianów, P =0,018).

Pacjenci otrzymujący letrozol byli powiązani z większym zmniejszeniem gęstości kości wyrostka lędźwiowego mimo braku znaczących różn ic.    ^ i i-J i S i ’ u:-.! -w < i auKO W ii A

7e;)artfji;it»rii dotyki Lukowej i Farmacji 00-952 Warszawę ni Miodowii '15

Równoczesna suplementacja wapnia i witaminy D była obowiązkowa w badaniu gęstości kości.

Uaktualnione dane (średnia długość trwania obserwacji wynosiła 50 miesięcy) badania Lipid (347 pacjentów włączonych) nie wykazały znaczących różnic pomiędzy grupą letrozolu i placebo w zakresie zmian w poziomie całkowitego cholesterolu lub innych frakcji lipidowych.

W uaktualnionych analizach badania 11,1% pacjentów otrzymujących letrozol zgłaszało działania niepożądane związane w układem sercowo-naczyniowym w czasie trwania badania, w porównaniu z 8,6% pacjentów otrzymujących placebo przed zmianą. Działania niepożądane obejmowały zawał mięśnia sercowego (letrozol 1,3%, placebo 0,9%); dławicę wymagającą interwencji chirurgicznej (letrozolu 1,0%, placebo 0,8%), nowa lub zaostrzenie dławicy (letrozol 1,7% w porównaniu z 1,2% placebo), zakrzepy z zatorami (letrozol 1,0%, placebo 0,6%) oraz udar naczyniowo-mózgowy (letrozol 1,7% w porównaniu z placebo 1,3%).

Nie zaobserwowano żadnych znaczących różnic w punktacji oceny stanu fizycznego i psychicznego, co ogólnie sugeruje, że letrozol nie pogarsza jakości życia w stosunku do placebo. Różnice wskazujące na korzyść działania placebo obserwowano u pacjentów szczególnie w ocenie zdolności fiskalnych, bolesności ciała, witalności, seksualności i czynnościach naczynioruchowych. Pomimo, że różnice te były znaczące statystycznie, nie oceniono ich, jako istotne klinicznie.

Leczenie pierwszego rzutu

W kontrolowanym, podwójnie ślepym badaniu porównującym letrozol 2,5 mg z tamoksyfenem 20mg jako leki pierwszego rzutu u 907 kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi, letrozol był skuteczniejszy od tamoksyfenu w zakresie; czas do wystąpienia progresji choroby (TTP) - główny punkt końcowy, wskaźnik obiektywnej odpowiedzi (ORR), czas do stwierdzenia niepowodzenia leczenia (TTF) i wskaźnik korzyści klinicznej (CBR).

Wyniki sumarycznie zebrano w tabeli 5.

Tabela 5 wyniki badania średniej katamnezy po 32 miesiącach

statystycznie

letrozol

tamoksyfen

Czas do wystąpienia

mediana

9,4 miesiąca

6,0 miesiąca

progresji choroby (TTP)

(przedział ufności 95% dla mediany)

(8,9; 11,6 miesiąca)

(5,4; 6,3 miesiąca)

współczynnik ryzyka (HR)

0,72

0,72

(przedział ufności 95% dla HR)

(0,62; 0,83)

(0,62; 0,83)

P

<0,0001

<0,0001

Wskaźnik obiektywnej

CR + PR

145 (32%)

95 (21%)

oceny (ORR)

(95% przedział ufności dla oceny)

(28, 36%)

(17,25%)

Ocena niezgodności

1,78

1,78

(95% przedział ufności dla oceny niezgodności)

(1,32; 2,40)

(1,32; 2,40)

P

0,0002

0,0002

Wskaźnik korzyści

CR + PR + NC > 24 tygodnie

226 (50%)

173 (38%)

klinicznej (CBR)

Ocenn niezgodności

1,62

1,62

(95% przedział ufności dla oceny niezgodności)

(1,24; 2,11)

(1,24; 2,11)

P

0,0004

0,0004

Czas do stwierdzenia

mediana

9,1 miesiąca

5,7 miesiąca

niepowodzenia leczenia

(przedział ufności 95% dla mediany)

(8,6; 9,7 miesiąca)

(3,7; 6,1 miesiąca)

(TTF)

współczynnik ryzyka (HR)

0,73

0,73

(przedział ufności 95% dla HR)

(0,64; 0,84)

(0,64; 0,84)

P

<0,0001

<0,0001

11 5 i :S‘ i' V, H M t1 w • * ■/; s r ii.o W HA OfifjariaiTiBn! Polityki i.uMWOj i Farmacji 00-952 Wafszawr ■ pi Miodowa '15

Czas progresji był znacząco dłuższy, odpowiedź była znacząco wyższa w grupie przyjmującej letrozol, niż w grupie przyjmującej tamoksyfen u pacjentów z nowotworem o nieznanym statusie hormonalnym podobnie jak u pacjentów z nowotworem z receptorami dla hormonów.

Podobnie, czas progresji był znacząco dłuższy i poziom odpowiedzi znacząco wyższy dla letrozolu niezależnie od tego czy zastosowano antyestrogenową terapie podtrzymującą czy też nie.

Czas progresji był znacząco wydłużony dla letrozolu niezależnie od umiejscowienia choroby. Średni czas progresji był prawie dwukrotnie dłuższy dla letrozolu u pacjentów z zaatakowanymi tkankami miękkimi (średnio 12,1 miesięcy dla letrozolu, 6,4 miesiąca dla tamoksyfenu), oraz u pacjentów z przerzutami w trzewiach (średnio 8,3 miesiąca dla letrozolu, 4,6 miesiąca dla tamoksyfenu).

Czas reakcji był znacząco wyższy dla letrozolu u pacjentów z zaatakowanymi tkankami miękkimi (odpowiednio 50% w porównaniu z 34% dla letrozolu i tamoksyfenu), oraz u pacjentów z przerzutami w obrębie trzewi (28% dla letrozolu w porównaniu z 17% dla tamoksyfenu).

Model badania zezwalał pacjentom po progresji na zmianę terapii lub jej zaprzestanie. Około 50% pacjentów zmieniło terapię i krzyżowanie zostało zakończone wirtualnie po 36 miesiącach.

Średni czas zmiany terapii wyniósł 17 miesięcy (zmiana z letrozolu na tamoksyfen) oraz 13 miesięcy (zmiana z tamoksyfenu na letrozol).

Leczenie pierwszego rzutu letrozolem, zaawansowanego raka piersi skutkowało w średnim czasie przeżycia wynoszącym 34 miesiące w porównaniu z 30 miesiącami dla tamoksyfenu (test logrank P = 0,53, nie znaczący).

Większa przeżywalność była związana z letrozolem i wynosiła, co najmniej powyżej 24 miesięcy. Współczynnik przeżywalności przy 24 miesiącach wynosił 64% dla grupy otrzymującej letrozol w porównaniu z 58% dla grupy otrzymującej tamoksyfen.

Brak przewagi letrozolu w ogólnej przeżywalności można wyjaśnić skrzyżowanym modelem badania.

Całkowity czas trwania terapii endokrynnej („czasu trwania chemioterapii) był znacząco dłuższy dla letrozolu (średnio 16,3 miesiąca; 95% przedział ufności 15do 18 miesięcy) w porównaniu z tamoksyfenem (średnio 9,3 miesiąca, 95% przedział ufności 8 do 12 miesięcy) (logrank P = 0,0047).

Leczenie drugiego rzutu

Przeprowadzono dwa kontrolowane badania kliniczne porównujące dwie dawki letrozolu (0,5 mg i 2,5 mg) z octanem megestrolu i aminoglutetymidem u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi, które poprzednio były leczone lekami przeciwestrogenowymi.

Czas do wystąpienia progresji choroby (TTP) nie był znamiennie różny pomiędzy letrozolem 2,5 mg, a octanem megestrolu (P = 0,07). Statystycznie znamienne różnice na korzyść letrozolu 2,5 mg stwierdzono w zakresie wskaźnika obiektywnej odpowiedzi (ORR) (24% w porównaniu do 16%, P = 0,04) i czasu do stwierdzenia niepowodzenia leczenia (TTF) (P = 0,04). Nie zaobserwowano znamiennej różnicy pomiędzy dwoma terapiami w całkowitym czasie przeżycia (P = 0,2).

W drugim badaniu porównującym letrozol z aminoglutetymidem wskaźnik obiektywnej odpowiedzi (ORR) nie był znamiennie różny pomiędzy letrozolem, a aminoglutetymidem {P " 0,06). Letrozol 2,5 mg był statystycznie skuteczniejszy od aminoglutetymidu w zakresie: czas do wystąpienia progresji choroby (TTP)

(P = 0,008), czas do stwierdzenia niepowodzenia leczenia (TTF) (P = 0,003) i całkowity czas przeżycia (P =

0,002).

5*2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym letrozol jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego (średnia

biodostępność: 99,9%). Pokarm zmniejsza nieznacznie szybkość wchłaniania (mediana tmax: 1 godzina na

czczo, w porównaniu do 2 godziny po posiłku; średnie Cniax: 129 ± 20,3 nmol/1 na czczo i 98,7. ± 18,6 nmol/1

po posiłku), ale wielkość wchłaniania (AUC) jest niezmieniona. Ponieważ uznano, że wpKw pó’siłkH'naW v    i Fsrmagi

Warszawc

MitrJowsi '15

szybkość wchłaniania jest nieistotny z klinicznego punktu widzenia, letrozol może być przyjmowany bez względu na czas posiłku.

Dystrybucja

Letrozol wiąże się z białkami osocza krwi w około 60%, głównie z albuminami (55%). Stężenie letrozolu w erytrocytach stanowi około 80% stężenia w osoczu. Po podaniu 2,5 mg letrozolu znakowanego izotopem węgla C, około 82% radioaktywności w osoczu stanowił niezmieniony związek. Stąd ekspozycja ogólnoustrojowa na metabolity jest niska, Letrozol jest szybko i w szerokim zakresie rozprowadzany do tkanek. Jego pozorna objętość dystrybucji w stanie równowagi dynamicznej wynosi około 1,87 ± 0,47 I/kg m.c..

Metabolizm i wydalanie

Przemiana metaboliczna do farmakologicznie nieaktywnego metabolitu karbinolu jest główną drogą eliminacji letrozolu (CLm=2,l l/h), ale jest stosunkowo wolna, w porównaniu do wątrobowego przepływu krwi (ok, 90 I/h). Stwierdzono, ze izoenzymy 3A4 i 2A6 cytochromu P450, są zdolne do przekształcania letrozolu w ten metabolit.

Powstawanie innych, mniej ważnych, niezidentyfikowanych metabolitów oraz bezpośrednie wydalanie z moczem i kałem, odgrywają mniejszą rolę w ogólnej eliminacji letrozolu. W ciągu dwóch tygodni od podania 2,5mg letrozolu znakowanego izotopem węgla ,4C zdrowym ochotniczkom po menopauzie,

88,2 ± 7,6% radioaktywności zostało wykryte w moczu, a 3,8 ± 0,9% w kale. Co najmniej 75% radioaktywności obecnej w moczu zebranym w ciągu 216 godzin (84,7% ± 7,8% dawki) było w postaci pochodnej glukuronidowej metabolitu karbinolu, około 9% stanowiły dwa nieznane metabolity, a 6% związek macierzysty.

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji z osocza wynosi około 2 dni. Po podawaniu 2,5mg na dobę, stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 2-6 tygodni. Stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym są około 7 -krotnie wyższe, niż stężenia mierzone po podaniu pojedynczej dawki 2,5mg, natomiast 1,5 do 2 - krotnie wyższe, niż wartości w stanie stacjonarnym, przewidywane na podstawie stężeń mierzonych po podaniu pojedynczej dawki. Wskazuje to na nieznaczną nieliniowość farmakokinetyki letrozolu po podaniu dawki dobowej 2,5 mg. Ponieważ w stanie stacjonarnym stężenia utrzymują się na stałym poziomie przez cały czas podawania leku, można wnioskować, że nie występuje kumulacja letrozolu.

Wiek nie ma wpływu na farmakokinetykę letrozolu.

Dane dotyczące specjalnych grup pacjentów

W badaniu obejmującym 19 ochotników o zróżnicowanym stopniu czynności nerek (24-godzinny klirens kreatyniny 9-116 ml/min), nie obserwowano wpływu na farmakokinetykę letrozolu po podaniu pojedynczej dawki 2,5 mg.

W podobnym badaniu, obejmującym osoby o zróżnicowanym stopniu czynności wątroby, średnie wartości AUC u ochotników z umiarkowaną niewydolnością wątroby (B w skali Child-Pugh) były 37% większe, niż u osób zdrowych, ale nadal w podobnym zakresie, jak u osób bez zaburzenia czynności wątroby.

W badaniu porównującym farmakokinetykę letrozolu po jednokrotnym podaniu 8 dorosłym uczestnikom badania z marskością wątroby i ciężką niewydolnością czynności wątroby (C w skali Child - Pugh) oraz 8 zdrowym ochotnikom (N=8), AUC oraz okres półtrwania t^ wzrosły odpowiednio o 95% i 187%.

Z tego względu letrozol 2,5 mg powinien być stosowany po wnikliwym rozważeniu, czy ryzyko związane z leczeniem nie przewyższa oczekiwanych korzyści.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W różnych nieklinicznych badaniach bezpieczeństwa prowadzonych na zwierzętach nie stwierdzono toksyczności systemowej lub organowej.

W badaniu toksyczności ostrej u gryzoni, którym podawano letrozol w dawkach do 20Qpiip^kg m.,c.Ł ^ ^ _ stwierdzono niski stopień toksyczności. U psów, letrozol powodował objawy u m i arko wąnęj. Joksy cziiósęi $    ^

dawkach 100 mg/kg m.c.    Warszuws'

1Miodowp fg

W badaniach toksyczności przewlekłej (do 12 miesięcy) wykonanych na szczurach i psach zaobserwowane działania mogą być przypisane właściwościom farmakologicznym związku.

Nie zaobserwowano działań niepożądanych przy dawce na poziomie 0,3 mg/kg u obu gatunków.

Zarówno badania in vitro i in vivo nie ujawniły potencjalnego działania mutagennego lub genotoksycznego letrozolu.

W wykonanym na szczurach 104-tygodniowym badaniu działania rakotwórczego, u osobników płci męskiej, nie zaobserwowano występowania nowotworów związanych ze stosowaną terapią.

U osobników płci żeńskiej, zaobserwowano zmniejszoną ilość występowania łagodnych i złośliwych nowotworów gruczołów sutkowych w zakresie wszystkich stosowanych dawek.

Doustne podawanie letrozolu ciężarnym samicom szczurów powodowało nieznaczny wzrost występowania wad rozwojowych płodu.

Nie jest możliwe określenie czy były one bezpośrednią konsekwencją farmakologicznych właściwości letrozolu (hamowanie biosyntezy estrogenu) czy bezpośrednim wpływem letrozolu na płód (patrz pkt. 4.3 Przeciwwskazania, 4.6 Ciąża i laktacja).

Przedkliniczne badania na zwierzętach ograniczone zostały jedynie do badań pozwalających określić działanie farmakologiczne, jedynie istotne dla bezpieczeństwa stosowania u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Karboksymetyloskrobia sodowa Magnezu stearynian

Otoczka tabletki

Opadry II Yellow 85F38026 - żółcień chinolinowa składająca się z:

Alkoholu poliwinylowego

Makrogol

Tytanu dwutlenek (El 71)

Talk

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żółcień pomarańczowa (El 10)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości 2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

ytirtkf    Vy< j ¿jo KO W Ì A

Departament Polityki tekowej i Farmacji 00-932 Warszawa "I Miorjowg 15


6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVdC i hartowana folia aluminiowa.

Kartonik zawierający 10, 14,28,30,100 tabletek

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

BIOGENED S.A. ul. Pojezierska 99 91-342 Łódź Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4 W

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

40M Ok ? £

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Departament Poińyiti ¡.akowsj i Farmacji 00-952 Warszawa ni Miodowa 15

Arogen